...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Ak chcete pomôcť s výberom knihy pre niekoho, napíšte nám jeho záľuby
na knihy@wallstreet.sk a my vám poradíme.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 731 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Alexander Halvoník - Premeny 2 80123-90-03

Alexander Halvoník
Premeny 2


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2015
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
300 strán, EAN: 9788081281174, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.516 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
LITERÁRNY PROCES V SLOVENSKEJ PRÓZE NA ZAČIATKU DRUHÉHO TISÍCROČIA

Výber článkov, esejí, glos a recenzií z rokov 2005 – 2013 reflektuje literárny proces na Slovensku a jeho vývinové tendencie. Prináša množstvo podnetov pre skúmanie medziliterárnych, vývojových a spoločenských problémoch súčasnej literatúry. Obsahuje aj ročné hodnotiace prehľady slovenskej prózy za roky (2005 – 2010), ktoré vychádzali v prílohách dvojtýždenníka Knižná revue, recenzie jednotlivých titulov slovenskej prózy z rokov 2005 – 2013 a širšie koncipované články o niektorých prozaikoch (napríklad Čomaj, Hykisch, Jurík, Heriban), výnimočne i o básnikoch.
K N Í H K U P E C T V O
Anton Heretik - Humor 129601-90-02

Anton Heretik
Humor


IKAR, a.s., 2019
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788055166520, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.304 kg, rozmer: 20.8 cm x 13.3 cm
„A tento poznáte?“
Prvé vydanie knihy profesora Antona Heretika Humor sa rýchlo vypredalo, preto nastal čas na druhé, rozšírené.
Vede o humore – gelotológii – sa nevenujú len psychológovia a psychiatri, ale aj evoluční biológovia, sociológovia,
historici, literárni vedci či jazykovedci. Heretik prevádza čitateľa históriou a teóriami humoru, rozpráva o vzťahu humoru a zdravia aj o humore v psychoterapii. Celú kapitolu venuje židovským anekdotám.
„Dávno predtým, ako som sa dozvedel o existencii Freuda, som začal chápať moc vtipu ako ventilu tabuizovaných
tém,“ píše. S dnešnými teoretickými znalosťami vie lepšie analyzovať, v čom je podstata, pointa, smiešnosť vtipu či komickej situácie. Toto poznanie však vôbec nezlepšuje emočný zážitok, skôr naopak. Čaro sa rozplýva, rozpitvaný motýľ už nie je motýľom...
Autor napriek tomu dúfa, že vás po poslednej stránke spontánny smiech neprejde.
A N T I K V A R I Á T
Aragon Louis - Odkrývám karty 41069-14-01

Aragon Louis
Odkrývám karty


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961
Otázky literatúry zv.č.: 32
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
252 strán, náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, preklad: Michal Bartko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Aragonove články o literatúre.
K N Í H K U P E C T V O
Bajza Ignác Jozef - Dielo - Jozef Ignác Bajza 144189-90-03

Bajza Ignác Jozef
Dielo - Jozef Ignác Bajza


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2009
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
596 strán, EAN: 9788081012792, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.815 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Výber z diela Jozefa Ignáca Bajzu (1755 – 1836) prináša v preklade dve čitateľsky najúspešnejšie prozaické práce – román Príhody a skúsenosti mladíka Reného a zbierku poviedok, anekdot a hádaniek Veselé príbehy a výroky. Prózy dopĺňa literárnohistorická reflexia tvorcu a jeho diela, autorov testament a nekrológ.
Pohľad na tohto osvietenského spisovateľa je dodnes značne kritický, hoci predložil konkrétny návrh o budúcom tvare slovenskej jazykovej a literárnej kultúry a predstavil sa najmä ako originálny rozprávač. Edičné sprítomnenie diela v Knižnici slovenskej literatúry chce preto prispieť k zviditeľneniu jeho tvorcu.
A N T I K V A R I Á T
Balajka Bohumil - Tichý Vítězslav - Páleníček Ludvík - Stručné dějiny české a slovenské literatury 164904-14-01

Balajka Bohumil - Tichý Vítězslav - Páleníček Ludvík
Stručné dějiny české a slovenské literatury


Státní pedagogické nakladatelství, 1961
Cena: 2.40 €
Jazyk: česky
324 strán, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.288 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Dějiny české a slovenské literatury...
A N T I K V A R I Á T
Balajka Bohuš - Přehledné dějiny literatury 1 82769-14-04

Balajka Bohuš
Přehledné dějiny literatury 1


Státní pedagogické nakladatelství, 1970
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
464 strán, náklad: 130 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.972 kg, rozmer: 24.6 cm x 17.8 cm
Dějiny české literatury do 1914...
A N T I K V A R I Á T
Baláž Anton - Petrík Vladimír - Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy 152922-14-01

Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy


Slovensko-český klub v ČR, 2003
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
176 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-902893-4-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.354 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy.
A N T I K V A R I Á T
Ballová Adriana - Bernáth Pavol - Dedinská Lenka - Kyseľová Lýdia - Petríková Ľudmila - Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 143941-14-01

Ballová Adriana - Bernáth Pavol - Dedinská Lenka - Kyseľová Lýdia - Petríková Ľudmila
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
418 strán, náklad: 17 830 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.502 kg, rozmer: 22.8 cm x 16.4 cm
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4.ročníku základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
Bartoš M.F. - Literární činnost M.J.Husi 162679-14-01

Bartoš M.F.
Literární činnost M.J.Husi


Česká akademie věd a umění, 1948
Práce bibliografické zv.č.: 10
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
14 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 27 cm x 19 cm
Literární činnost M.J.Husi, bibliografický súpis.
A N T I K V A R I Á T
Baturin Sergej - Theodore Dreiser 30362-11-01

Baturin Sergej
Theodore Dreiser


Obzor, 1987
Postavy a osudy
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky
326 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Jeden z najvýznamnejších amerických spisovateľov XX. storočia Theodore Dreiser /1871-1945/ je našej čitateľskej verejnosti známy predovšetkým ako autor románov Sestra Carrie, Jennie Gerhardtová, Americká tragédia a i. Sovietsky literárny vedec Sergej Baturin sa však vo svojej populárnej práci o literárnom diele Theodora Dreisera neobmedzil len na vrcholné tvorivé obdobie spisovateľa, ale sleduje ho prakticky od prvých výraznejších krokov na tomto poli, keď sa z neznámeho chlapca stáva cieľavedomý publicista a novinár, najmä však z publicistu a novinára spisovateľ a dramatik. Nejde len o zaujímavé doplnenie spisovateľovho životopisu či nevtieravé uvedenie čitateľa do spoločenskej situácie, v ktorej Theodore Dreiser prišiel so svojím prenikavým a originálnym pohľadom na život, ale aj o priblíženie nevyschynajúcich zdrojov inšpirácie tohto nekompromisného tvorcu, o dialektický vzťah jeho tvorby k skutočnosti. Tak sa pred nami postupne rozvíja namáhavá, tŕnistá, ale cieľavedomá, dôstojná aj úspešná životná dráha chudobného prisťahovaleckého chlapca, z ktorého sa napokon stáva voľky-nevoľky uznávaný kritik bohatej, ale tým kontrastnejšej americkej spoločnosti prvej polovice nášho storočia, takže kniha Sergeja Baturina je vlastne akýmsi voľným pokračovaním, doplnkom či epilógom k tvorbe Theodora Dreisera.
K N Í H K U P E C T V O
Bednáriková Libuša - Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore PZ 145690-90-03

Bednáriková Libuša
Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788081801563, (stav A), brož., hmotnosť: 0.184 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 2. ročníka. Pracovný zošit obsahuje úlohy rôzneho charakteru: zatvorené s výberom odpovede, doplňovacie, otvorené s formuláciou odpovede, priraďovacie, zoraďovacie a ďalšie. Úlohy, v ktorých musia žiaci v texte niečo podčiarknuť, zakrúžkovať, prípadne vyznačiť odsek, sú zamerané na orientáciu v texte.
K N Í H K U P E C T V O
Belák Blažej - Slovo robí človeka 91101-90-03

Belák Blažej
Slovo robí človeka


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2015
Cena: 9.30 €
Jazyk: slovensky
324 strán, EAN: 9788089727285, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.603 kg, rozmer: 22 cm x 16 cm
Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými otázkami jazyka a jazykovej kultúry. Autor sa opiera o publikovanú odbornú literatúru a v jednotlivých glosách rozoberá rôzne aspekty fenoménu jazyka, ktorý ako tvorivý nástroj sám využíva, preto sú jeho krátke literárne útvary trefné, presné a užitočné pre praktickú činnosť. Pretože práve v praxi – pri používaní jazyka v printových médiách, v televízii a rozhlase, v politike, v reklame s dopadom na jazyk používaný radovým občanom – sa v dnešnej dobe robia prehrešky, na ktoré treba upozorniť a dať ich aj do pozornosti odbornej verejnosti, aby sa hľadali spôsoby na ich systematické odstraňovanie, aby jazyk, ako dedičstvo národa, ostal čistý a nedeformovaný. Kniha ponúka aj veľmi zjednodušený, ale aj veľmi praktický „slovníček“ jazykových prehreškov s paralelne uvádzanými správnymi či aspoň vhodnejšími slovami a slovnými spojeniam. Belákove glosy mali v čitateľskej verejnosti priaznivý ohlas, preto je predpoklad, že verejnosť privíta aj sumárne dielo tohto autora.
A N T I K V A R I Á T
Beňovský Jozef - Klenoty slovenskej národnej literatúry 144569-14-01

Beňovský Jozef
Klenoty slovenskej národnej literatúry


PAmätník slovenskej literatúry, 1992
Cena: 1.11 €
Jazyk: slovensky
36 strán, ISBN - 80-7090-106-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.086 kg, rozmer: 23.5 cm x 14.1 cm
Bibliofilské listy.
A N T I K V A R I Á T
Blahynka Milan - Čeští spisovatelé 20. století 94693-14-02

Blahynka Milan
Čeští spisovatelé 20. století


Československý spisovatel, 1985
Cena: 4.30 €
Jazyk: česky
832 strán, náklad: 60 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.936 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Slovníková příručka.

Poměrně podrobný slovník českých spisovatelů, básníků 20. století, avšak pouze do roku 1985 a vyjma tzv. disidentů, a autorů žijících v zahraničí.
A N T I K V A R I Á T
Blahynka Milan - Miroslav Florian 129872-11-01

Blahynka Milan
Miroslav Florian


Československý spisovatel, 1980
Portréty spisovatelů
Cena: 1.75 €
Jazyk: česky
172 strán, náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 19.8 cm x 12.2 cm
Monografie, věnovaná životu a uměleckému zrání díla předního českého básníka.
A N T I K V A R I Á T
Boldiš Jozef - Lyceálna knižnica v Bratislave 145643-14-01

Boldiš Jozef
Lyceálna knižnica v Bratislave


Matica slovenská, 1972
Slovenské knižnice zv.č.: 9
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky
114 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.226 kg, rozmer: 20.7 cm x 15.5 cm
Špecializovaná, nízkonákladová monografia venovaná histórii Lyceálnej knižnice v Bratislave.
A N T I K V A R I Á T
Božek Hugo - Jihočeské medailóny 35799-11-01

Božek Hugo
Jihočeské medailóny


Okresní pedagogické středisko, Tábor, 1989
Cena: 1.90 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 1 500 ks, ilustrácie: Petr Brátka, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Soubor Jihočeské medailony je podrobným poučením potřebným pro vlastní studium učitele literární výchovy, ale i dějepisu a občanské nauky.
Autor vychází z historických záznamů i životopisných studií rodových kronik. Zamýšlí se nad první společností v husitském Táboře a důvěrně seznamuje se všemi, kteří svým dílem proslavili "táborské kraje" od dob nejstarších přes dobu fašistické okupace až k socialistické současnosti.
Jihočeské medailony jsou psány s opravdovým zaujetím pro fakt a svým pojetím vyjadřují vztah k domovu, ke krásné jihočeské krajině a lidem v ní žijícím.
K N Í H K U P E C T V O
Braak ter Menno - Eseje 107485-90-03

Braak ter Menno
Eseje


Vydavateľstvo EURÓPA, s.r.o., 2014
Cena: 9.29 €
Jazyk: slovensky
204 strán, EAN: 9788089666089, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 21.5 cm x 12.5 cm
Menno ter Braak (1902-1940), pôvodným školením historik, je najvýznamnejším predstaviteľom medzivojnovej nizozemskej literárnej kritiky. Ako spoluzakladateľ literárneho časopisu Forum bol obávaným polemikom, no zároveň presvedčeným demokratom a "europeizátorom" provinčných pomerov v holandskej kultúre. Dôsledne presadzoval nové personalistické kritériá posudzovania domácej literárnej tvorby, otváral svojim krajanom obzory smerom k západo- i východoeurópskym literatúram a angažoval sa aj za avantgardné filmové umenie. Počas svojho krátkeho, no mimoriadne plodného života plného bojov napísal niekoľko kníh esejí (Politik bez strany, Rozlúčka s krajinou pastorov, O starých a nových kresťanoch, Karneval mešťanov, Demaskovanie krásy, Cinema militans a i.). Bol jediným nizozemským intelektuálom, ktorý sa v roku 1938 vyslovil proti mníchovskej zrade a rozbitiu ČeskoSlovenska. V deň okupácie Nizozemska hitlerovským Nemeckom odišiel dobrovoľne zo života.
A N T I K V A R I Á T
Branald Adolf - Andělské schody 130895-14-01

Branald Adolf
Andělské schody


Mladá fronta, 1990
Máj zv.č.: 546
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
302 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Adolf Born, ISBN - 80-204-0148-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 21.8 cm x 16 cm
Vyprávění o tom, jak vzniká kniha, o profesionální práci spisovatele a o všem, co s ní souvisí.
Adolf Branald vás spolehlivě provede veškerými spisovatelskými peripetiemi, poučí vás, zaškolí, poradí začínajícím autorům. Psát už pak musíte sami. Branald bravurně sepisuje kapitoly, které mísí s myšlenkami historických velikánů a přitom vás baví, takže se občas i smějete.
K N Í H K U P E C T V O
Brtáňová Erika - Na margo staršej literatúry 145333-90-02

Brtáňová Erika
Na margo staršej literatúry


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2012
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
296 strán, EAN: 9788081016783, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.473 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej poetiky. Autorka sa pokúša ukázať, že i napriek odlišnej estetickej skúsenosti i mentálnemu ustrojeniu dnešného čitateľa možno staršie literárne texty čítať s porozumením, ba dokonca možno mať z ich čítania potešenie.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 92728 titulov.