...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 753 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
80123-90-03

Alexander Halvoník
Premeny 2


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2015
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
300 strán, EAN: 9788081281174, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.516 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
LITERÁRNY PROCES V SLOVENSKEJ PRÓZE NA ZAČIATKU DRUHÉHO TISÍCROČIA

Výber článkov, esejí, glos a recenzií z rokov 2005 – 2013 reflektuje literárny proces na Slovensku a jeho vývinové tendencie. Prináša množstvo podnetov pre skúmanie medziliterárnych, vývojových a spoločenských problémoch súčasnej literatúry. Obsahuje aj ročné hodnotiace prehľady slovenskej prózy za roky (2005 – 2010), ktoré vychádzali v prílohách dvojtýždenníka Knižná revue, recenzie jednotlivých titulov slovenskej prózy z rokov 2005 – 2013 a širšie koncipované články o niektorých prozaikoch (napríklad Čomaj, Hykisch, Jurík, Heriban), výnimočne i o básnikoch.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129601-90-02

Anton Heretik
Humor


IKAR, a.s., 2019
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788055166520, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.304 kg, rozmer: 20.8 cm x 13.3 cm
„A tento poznáte?“
Prvé vydanie knihy profesora Antona Heretika Humor sa rýchlo vypredalo, preto nastal čas na druhé, rozšírené.
Vede o humore – gelotológii – sa nevenujú len psychológovia a psychiatri, ale aj evoluční biológovia, sociológovia,
historici, literárni vedci či jazykovedci. Heretik prevádza čitateľa históriou a teóriami humoru, rozpráva o vzťahu humoru a zdravia aj o humore v psychoterapii. Celú kapitolu venuje židovským anekdotám.
„Dávno predtým, ako som sa dozvedel o existencii Freuda, som začal chápať moc vtipu ako ventilu tabuizovaných
tém,“ píše. S dnešnými teoretickými znalosťami vie lepšie analyzovať, v čom je podstata, pointa, smiešnosť vtipu či komickej situácie. Toto poznanie však vôbec nezlepšuje emočný zážitok, skôr naopak. Čaro sa rozplýva, rozpitvaný motýľ už nie je motýľom...
Autor napriek tomu dúfa, že vás po poslednej stránke spontánny smiech neprejde.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41069-14-01

Aragon Louis
Odkrývám karty


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961
Otázky literatúry zv.č.: 32
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
252 strán, náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, preklad: Michal Bartko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Aragonove články o literatúre.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173452-34-01

Autorů kolektiv
Malý Princ: Nakresli mi ovečku


Albatros, 2015
Cena: 5.10 €
Jazyk: česky
96 strán, ISBN - 978-80-000-4088-2, (stav A - nová, predná obálka prepichnutá špendlíkom), brož., hmotnosť: 0.215 kg, rozmer: 24 cm x 20.5 cm
Krásna a výpravná knižka Malého princa obsahuje vyše 40 ilustrácií na maľovanie a iné aktivity. Všetky obrázky sú vyhotovené podľa pôvodných ilustrácií Antoina de Saint-Exupéryho a sú určené nielen deťom, ale všetkým, ktorých oslovuje čarovný a poetický svet Malého princa.
Tento úžasný „album“ originálnych ilustrácií Antoina de Saint-Exupéryho je aj skvelým darčekom a nielen na Vianoce.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
175924-14-01

Balajka Bohumil
Nástin dějin starší české literatury


Státní pedagogické nakladatelství, 1956
Pomocné knihy pro žáky
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
96 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.168 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.9 cm
Historie české literatury od příchodu slovanských věrozvěstů až do sedmdesátých let 18. století.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
164904-14-01

Balajka Bohumil - Tichý Vítězslav - Páleníček Ludvík
Stručné dějiny české a slovenské literatury


Státní pedagogické nakladatelství, 1961
Cena: 2.40 €
Jazyk: česky
324 strán, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.288 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Dějiny české a slovenské literatury...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82769-14-03

Balajka Bohuš
Přehledné dějiny literatury 1


Státní pedagogické nakladatelství, 1970
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
464 strán, náklad: 130 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.972 kg, rozmer: 24.6 cm x 17.8 cm
Dějiny české literatury do 1914...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
152922-14-01

Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy


Slovensko-český klub v ČR, 2003
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
176 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-902893-4-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.354 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169536-22-01

Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra


Didaktis, 2009
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-89160-67-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.136 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.7 cm
Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné návyky a zručnosti, ako:- čítanie s porozumením a prácu s textom ukážky - využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov- schopnosť sústrediť sa a pod.Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu, ktorý žiakovi uľahčí prípadné ťažkosti s riešením tým, že poskytuje vysvetlenia a rady „ako na to“ a upozornenia, ako sa vyhnúť prípadným chybám. Takto žiaka vedie riešením úlohy krok za krokom. Na začiatku často nielen zhrnie, zopakuje ale aj vysvetlí základné vedomosti a potom radí, ako ich má žiak použiť v úlohe. Rozbor testu je v podstate návodom, ktorý žiaka učí, ako postupovať pri riešení a takto mu umožňuje „natrénovať si“ spôsoby riešenia rôznych typov úloh, takže pri reálnych prijímacích skúškach by ho už nemalo nič prekvapiť.Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
162679-14-01

Bartoš M.F.
Literární činnost M.J.Husi


Česká akademie věd a umění, 1948
Práce bibliografické zv.č.: 10
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
14 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 27 cm x 19 cm
Literární činnost M.J.Husi, bibliografický súpis.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145690-90-03

Bednáriková Libuša
Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788081801563, (stav A), brož., hmotnosť: 0.184 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 2. ročníka. Pracovný zošit obsahuje úlohy rôzneho charakteru: zatvorené s výberom odpovede, doplňovacie, otvorené s formuláciou odpovede, priraďovacie, zoraďovacie a ďalšie. Úlohy, v ktorých musia žiaci v texte niečo podčiarknuť, zakrúžkovať, prípadne vyznačiť odsek, sú zamerané na orientáciu v texte.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
91101-90-03

Belák Blažej
Slovo robí človeka


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2015
Cena: 9.30 €
Jazyk: slovensky
324 strán, EAN: 9788089727285, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.603 kg, rozmer: 22 cm x 16 cm
Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými otázkami jazyka a jazykovej kultúry. Autor sa opiera o publikovanú odbornú literatúru a v jednotlivých glosách rozoberá rôzne aspekty fenoménu jazyka, ktorý ako tvorivý nástroj sám využíva, preto sú jeho krátke literárne útvary trefné, presné a užitočné pre praktickú činnosť. Pretože práve v praxi – pri používaní jazyka v printových médiách, v televízii a rozhlase, v politike, v reklame s dopadom na jazyk používaný radovým občanom – sa v dnešnej dobe robia prehrešky, na ktoré treba upozorniť a dať ich aj do pozornosti odbornej verejnosti, aby sa hľadali spôsoby na ich systematické odstraňovanie, aby jazyk, ako dedičstvo národa, ostal čistý a nedeformovaný. Kniha ponúka aj veľmi zjednodušený, ale aj veľmi praktický „slovníček“ jazykových prehreškov s paralelne uvádzanými správnymi či aspoň vhodnejšími slovami a slovnými spojeniam. Belákove glosy mali v čitateľskej verejnosti priaznivý ohlas, preto je predpoklad, že verejnosť privíta aj sumárne dielo tohto autora.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144569-14-01

Beňovský Jozef
Klenoty slovenskej národnej literatúry


PAmätník slovenskej literatúry, 1992
Cena: 1.11 €
Jazyk: slovensky
36 strán, ISBN - 80-7090-106-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.086 kg, rozmer: 23.5 cm x 14.1 cm
Bibliofilské listy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
94693-14-03

Blahynka Milan
Čeští spisovatelé 20. století


Československý spisovatel, 1985
Cena: 3.40 €
Jazyk: česky
832 strán, náklad: 60 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.936 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Slovníková příručka.

Poměrně podrobný slovník českých spisovatelů, básníků 20. století, avšak pouze do roku 1985 a vyjma tzv. disidentů, a autorů žijících v zahraničí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129872-11-01

Blahynka Milan
Miroslav Florian


Československý spisovatel, 1980
Portréty spisovatelů
Cena: 1.75 €
Jazyk: česky
172 strán, náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 19.8 cm x 12.2 cm
Monografie, věnovaná životu a uměleckému zrání díla předního českého básníka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145643-14-01

Boldiš Jozef
Lyceálna knižnica v Bratislave


Matica slovenská, 1972
Slovenské knižnice zv.č.: 9
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky
114 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.226 kg, rozmer: 20.7 cm x 15.5 cm
Špecializovaná, nízkonákladová monografia venovaná histórii Lyceálnej knižnice v Bratislave.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
35799-11-01

Božek Hugo
Jihočeské medailóny


Okresní pedagogické středisko, Tábor, 1989
Cena: 1.90 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 1 500 ks, ilustrácie: Petr Brátka, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Soubor Jihočeské medailony je podrobným poučením potřebným pro vlastní studium učitele literární výchovy, ale i dějepisu a občanské nauky.
Autor vychází z historických záznamů i životopisných studií rodových kronik. Zamýšlí se nad první společností v husitském Táboře a důvěrně seznamuje se všemi, kteří svým dílem proslavili "táborské kraje" od dob nejstarších přes dobu fašistické okupace až k socialistické současnosti.
Jihočeské medailony jsou psány s opravdovým zaujetím pro fakt a svým pojetím vyjadřují vztah k domovu, ke krásné jihočeské krajině a lidem v ní žijícím.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107485-90-03

Braak ter Menno
Eseje


Vydavateľstvo EURÓPA, s.r.o., 2014
Cena: 9.29 €
Jazyk: slovensky
204 strán, EAN: 9788089666089, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 21.5 cm x 12.5 cm
Menno ter Braak (1902-1940), pôvodným školením historik, je najvýznamnejším predstaviteľom medzivojnovej nizozemskej literárnej kritiky. Ako spoluzakladateľ literárneho časopisu Forum bol obávaným polemikom, no zároveň presvedčeným demokratom a "europeizátorom" provinčných pomerov v holandskej kultúre. Dôsledne presadzoval nové personalistické kritériá posudzovania domácej literárnej tvorby, otváral svojim krajanom obzory smerom k západo- i východoeurópskym literatúram a angažoval sa aj za avantgardné filmové umenie. Počas svojho krátkeho, no mimoriadne plodného života plného bojov napísal niekoľko kníh esejí (Politik bez strany, Rozlúčka s krajinou pastorov, O starých a nových kresťanoch, Karneval mešťanov, Demaskovanie krásy, Cinema militans a i.). Bol jediným nizozemským intelektuálom, ktorý sa v roku 1938 vyslovil proti mníchovskej zrade a rozbitiu ČeskoSlovenska. V deň okupácie Nizozemska hitlerovským Nemeckom odišiel dobrovoľne zo života.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
174251-14-01

Brtáň Rudo
Poetika a štylistika


Nakladateľstvo slovenských profesorov, 1943
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
292 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.454 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
Pre stredné a odborné školy a učiteľské akadémie.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145333-90-02

Brtáňová Erika
Na margo staršej literatúry


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2012
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
296 strán, EAN: 9788081016783, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.473 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Kniha Na margo staršej literatúry približuje situáciu v staršej slovenskej literatúre v rozmedzí II. až I8. storočia z hľadiska vývoja relevantných žánrov ako legenda, traktát, román a kázeň. V centre pozornosti sú predovšetkým špecifiká dobovej poetiky. Autorka sa pokúša ukázať, že i napriek odlišnej estetickej skúsenosti i mentálnemu ustrojeniu dnešného čitateľa možno staršie literárne texty čítať s porozumením, ba dokonca možno mať z ich čítania potešenie.
image_1
image_2
Alexander Halvoník
Premeny 2
9.21 €
image_1
image_2
Anton Heretik
Humor
12.00 €
image_1
image_2
Aragon Louis
Odkrývám karty
1.60 €
image_1
image_2
Autorů kolektiv
Malý Princ: Nakresli mi ovečku
5.10 €
image_1
image_2
Balajka Bohumil
Nástin dějin starší české literatury
2.20 €
image_1
image_2
Balajka Bohumil - Tichý Vítězslav - Páleníček Ludvík
Stručné dějiny české a slovenské literatury
2.40 €
image_1
image_2
Balajka Bohuš
Přehledné dějiny literatury 1
2.00 €
image_1
image_2
Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy
2.55 €
image_1
image_2
Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra
3.00 €
image_1
image_2
Bartoš M.F.
Literární činnost M.J.Husi
3.00 €
image_1
image_2
Bednáriková Libuša
Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore PZ
6.42 €
image_1
image_2
Belák Blažej
Slovo robí človeka
9.30 €
image_1
image_2
Beňovský Jozef
Klenoty slovenskej národnej literatúry
1.11 €
image_1
image_2
Blahynka Milan
Čeští spisovatelé 20. století
3.40 €
image_1
image_2
Blahynka Milan
Miroslav Florian
1.75 €
image_1
image_2
Boldiš Jozef
Lyceálna knižnica v Bratislave
7.50 €
image_1
image_2
Božek Hugo
Jihočeské medailóny
1.90 €
image_1
image_2
Braak ter Menno
Eseje
9.29 €
image_1
image_2
Brtáň Rudo
Poetika a štylistika
5.00 €
image_1
image_2
Brtáňová Erika
Na margo staršej literatúry
4.65 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98933 titulov.

Kuriozity
Kuriozity