...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku... vyskúšajte tu[ 646 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41069-14-01

Aragon Louis
Odkrývám karty


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961
Otázky literatúry zv.č.: 32
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
252 strán, náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, preklad: Michal Bartko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Aragonove články o literatúre.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173452-34-01

Autorů kolektiv
Malý Princ: Nakresli mi ovečku


Albatros, 2015
Cena: 5.10 €
Jazyk: česky
96 strán, ISBN - 978-80-000-4088-2, (stav A - nová, predná obálka prepichnutá špendlíkom), brož., hmotnosť: 0.215 kg, rozmer: 24 cm x 20.5 cm
Krásna a výpravná knižka Malého princa obsahuje vyše 40 ilustrácií na maľovanie a iné aktivity. Všetky obrázky sú vyhotovené podľa pôvodných ilustrácií Antoina de Saint-Exupéryho a sú určené nielen deťom, ale všetkým, ktorých oslovuje čarovný a poetický svet Malého princa.
Tento úžasný „album“ originálnych ilustrácií Antoina de Saint-Exupéryho je aj skvelým darčekom a nielen na Vianoce.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
164904-14-01

Balajka Bohumil - Tichý Vítězslav - Páleníček Ludvík
Stručné dějiny české a slovenské literatury


Státní pedagogické nakladatelství, 1961
Cena: 2.40 €
Jazyk: česky
324 strán, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.288 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Dějiny české a slovenské literatury...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82769-14-03

Balajka Bohuš
Přehledné dějiny literatury 1


Státní pedagogické nakladatelství, 1970
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
464 strán, náklad: 130 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.972 kg, rozmer: 24.6 cm x 17.8 cm
Dějiny české literatury do 1914...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
152922-14-01

Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy


Slovensko-český klub v ČR, 2003
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
176 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-902893-4-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.354 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169536-22-01

Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra


Didaktis, 2009
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-89160-67-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.136 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.7 cm
Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné návyky a zručnosti, ako:- čítanie s porozumením a prácu s textom ukážky - využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov- schopnosť sústrediť sa a pod.Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu, ktorý žiakovi uľahčí prípadné ťažkosti s riešením tým, že poskytuje vysvetlenia a rady „ako na to“ a upozornenia, ako sa vyhnúť prípadným chybám. Takto žiaka vedie riešením úlohy krok za krokom. Na začiatku často nielen zhrnie, zopakuje ale aj vysvetlí základné vedomosti a potom radí, ako ich má žiak použiť v úlohe. Rozbor testu je v podstate návodom, ktorý žiaka učí, ako postupovať pri riešení a takto mu umožňuje „natrénovať si“ spôsoby riešenia rôznych typov úloh, takže pri reálnych prijímacích skúškach by ho už nemalo nič prekvapiť.Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
162679-14-01

Bartoš M.F.
Literární činnost M.J.Husi


Česká akademie věd a umění, 1948
Práce bibliografické zv.č.: 10
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
14 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 27 cm x 19 cm
Literární činnost M.J.Husi, bibliografický súpis.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144569-14-01

Beňovský Jozef
Klenoty slovenskej národnej literatúry


PAmätník slovenskej literatúry, 1992
Cena: 1.11 €
Jazyk: slovensky
36 strán, ISBN - 80-7090-106-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.086 kg, rozmer: 23.5 cm x 14.1 cm
Bibliofilské listy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
94693-14-03

Blahynka Milan
Čeští spisovatelé 20. století


Československý spisovatel, 1985
Cena: 3.40 €
Jazyk: česky
832 strán, náklad: 60 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.936 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Slovníková příručka.

Poměrně podrobný slovník českých spisovatelů, básníků 20. století, avšak pouze do roku 1985 a vyjma tzv. disidentů, a autorů žijících v zahraničí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129872-11-01

Blahynka Milan
Miroslav Florian


Československý spisovatel, 1980
Portréty spisovatelů
Cena: 1.75 €
Jazyk: česky
172 strán, náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 19.8 cm x 12.2 cm
Monografie, věnovaná životu a uměleckému zrání díla předního českého básníka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145643-14-01

Boldiš Jozef
Lyceálna knižnica v Bratislave


Matica slovenská, 1972
Slovenské knižnice zv.č.: 9
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky
114 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.226 kg, rozmer: 20.7 cm x 15.5 cm
Špecializovaná, nízkonákladová monografia venovaná histórii Lyceálnej knižnice v Bratislave.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
35799-11-01

Božek Hugo
Jihočeské medailóny


Okresní pedagogické středisko, Tábor, 1989
Cena: 1.90 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 1 500 ks, ilustrácie: Petr Brátka, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Soubor Jihočeské medailony je podrobným poučením potřebným pro vlastní studium učitele literární výchovy, ale i dějepisu a občanské nauky.
Autor vychází z historických záznamů i životopisných studií rodových kronik. Zamýšlí se nad první společností v husitském Táboře a důvěrně seznamuje se všemi, kteří svým dílem proslavili "táborské kraje" od dob nejstarších přes dobu fašistické okupace až k socialistické současnosti.
Jihočeské medailony jsou psány s opravdovým zaujetím pro fakt a svým pojetím vyjadřují vztah k domovu, ke krásné jihočeské krajině a lidem v ní žijícím.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
174251-14-01

Brtáň Rudo
Poetika a štylistika


Nakladateľstvo slovenských profesorov, 1943
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
292 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.454 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
Pre stredné a odborné školy a učiteľské akadémie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103117-97-01

Brůna Otakar
Synkopy před útokem


Naše vojsko, 1966
Aktuality zv.č.: 32
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
122 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.112 kg, rozmer: 16.8 cm x 12.2 cm
S vůlí vzbudit a posílit zájem o avantgardu ve všech druzích umění psané úvahy o jejím dnešním postavení v myšlení mladého člověka, o tom, jak ji chápat a podpořit v úsilí o úspěšné zatlačení umění starého a přežitého.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
111923-50-01

Buriánek František
Bezruč - Toman - Gellner - Šrámek


Československý spisovatel, 1955
Cena: 5.00 €
Jazyk: česky
284 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.378 kg, rozmer: 20.8 cm x 13.6 cm
Studie o básnicích počátku našeho věku.

Publikácia s podpisom autora. (dat. 1956)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
16617-14-01

Buriánek František
Súčasná česká literatúra


Osveta, 1961
Malá moderná encyklopédia zv.č.: 11
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
186 strán, náklad 3 250 ks, 1.vydanie, preklad J.Juríček a J.Fogtová, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Krátka encyklopédia súčasných (1961) českých spisovateľov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170346-14-01

Buriánek František
Z moderní české literatury


Československý spisovatel, 1980
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
212 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.308 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.2 cm
O vybraných dílech z první poloviny 20.století.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
59164-NB-01

Bžoch Adam
Holandské portréty


Kalligram, 2010
Cena: 4.42 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN - 978-80-8101-399-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
„Pokiaľ viem, je to po prvý raz, čo v slovenčine vychádzajú systematicky koncipované literárnoteoretické úvahy o holandskej literatúre. Z hľadiska prekladateľskej recepcie (...) nám táto práca ponúka vhľad do toho, prečo sú holandské literárne diela prínosné v slovenskom (a aj v českom) kontexte.“
Wilken Engelbrecht

„Možno najdôležitejšie je, že Bžochova práca má aj širší význam, než je holandsko-slovenská kultúrna komunikácia – prelamuje bariéry slovensko-západoeurópskeho dialógu, ktorý celé desaťročia neexistoval, alebo bol deformovaný. Samozrejme, nejde len o literárny, ale aj o kultúrny a filozofický dialóg.“
Ján Jankovič
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127705-14-01

Bžoch Jozef
Básnické dielo Pavla Horova


Slovenský spisovateľ, 1964
Siluety zv.č.: 6
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
88 strán, náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.108 kg, rozmer: 19.2 cm x 10.5 cm
Literárna štúdia o diele Pavla Horova.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
65208-14-01

Čapek B.Jan
Záření ducha a slova


Jos. R.Vilímek, Praha, 1948
Cena: 5.80 €
Jazyk: česky
480 strán, náklad: 3 300 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.15 kg, rozmer: 24.8 cm x 16.6 cm
Literární stati a studie československé.
image_1
image_2
Aragon Louis
Odkrývám karty
1.60 €
image_1
image_2
Autorů kolektiv
Malý Princ: Nakresli mi ovečku
5.10 €
image_1
image_2
Balajka Bohumil - Tichý Vítězslav - Páleníček Ludvík
Stručné dějiny české a slovenské literatury
2.40 €
image_1
image_2
Balajka Bohuš
Přehledné dějiny literatury 1
2.00 €
image_1
image_2
Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy
2.55 €
image_1
image_2
Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra
3.00 €
image_1
image_2
Bartoš M.F.
Literární činnost M.J.Husi
3.00 €
image_1
image_2
Beňovský Jozef
Klenoty slovenskej národnej literatúry
1.11 €
image_1
image_2
Blahynka Milan
Čeští spisovatelé 20. století
3.40 €
image_1
image_2
Blahynka Milan
Miroslav Florian
1.75 €
image_1
image_2
Boldiš Jozef
Lyceálna knižnica v Bratislave
7.50 €
image_1
image_2
Božek Hugo
Jihočeské medailóny
1.90 €
image_1
image_2
Brtáň Rudo
Poetika a štylistika
5.00 €
image_1
image_2
Brůna Otakar
Synkopy před útokem
1.30 €
image_1
image_2
Buriánek František
Bezruč - Toman - Gellner - Šrámek
5.00 €
image_1
image_2
Buriánek František
Súčasná česká literatúra
1.80 €
image_1
image_2
Buriánek František
Z moderní české literatury
2.00 €
image_1
image_2
Bžoch Adam
Holandské portréty
4.42 €
image_1
image_2
Bžoch Jozef
Básnické dielo Pavla Horova
1.60 €
image_1
image_2
Čapek B.Jan
Záření ducha a slova
5.80 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 91704 titulov.

Kuriozity
Kuriozity