...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku... vyskúšajte tu[ 121 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145456-22-01

Bajaník Stanislav
Sláva slova


Osvetový ústav, Bratislava, 1990
Mimoškolská výchova a vzdelávanie dospelých
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
40 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 19.8 cm x 13.9 cm
Anton Bernolák a 200 rokov jeho diela Gramatica slavica 1790-1990.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
80931-22-02

Baláž Peter - Darovec Miloslav
Lehrbuch der slowakischen sprache für Slawisten


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky, nemecky
270 strán, náklad: 4 850 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.416 kg, rozmer: 21 cm x 15.1 cm
Učebnica slovenského jazyka pre slavistov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169536-22-01

Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra


Didaktis, 2009
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-89160-67-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.136 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.7 cm
Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné návyky a zručnosti, ako:- čítanie s porozumením a prácu s textom ukážky - využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov- schopnosť sústrediť sa a pod.Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu, ktorý žiakovi uľahčí prípadné ťažkosti s riešením tým, že poskytuje vysvetlenia a rady „ako na to“ a upozornenia, ako sa vyhnúť prípadným chybám. Takto žiaka vedie riešením úlohy krok za krokom. Na začiatku často nielen zhrnie, zopakuje ale aj vysvetlí základné vedomosti a potom radí, ako ich má žiak použiť v úlohe. Rozbor testu je v podstate návodom, ktorý žiaka učí, ako postupovať pri riešení a takto mu umožňuje „natrénovať si“ spôsoby riešenia rôznych typov úloh, takže pri reálnych prijímacích skúškach by ho už nemalo nič prekvapiť.Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171509-90-01

Beláková Mária
Kde sa píšu čiarky?


Fragment, 2022
Cena: 4.64 €
Jazyk: slovenčina
80 strán, EAN: 9788056629802, (stav A), brož., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Je pre vás ťažké určiť, kam čiarka patrí a kam zase nie? Precvičte si písanie čiarok pomocou jednoduchých cvičení a hravou formou sa naučíte presné pravidlá ich písania.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
137448-22-01

Bernáth Pavol - Horák Gejza
Diktáty a jazykové cvičenia pre 3.-5. ročník ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966
Cena: 1.52 €
Jazyk: slovensky
96 strán, náklad: 20 100 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.214 kg, rozmer: 20.7 cm x 14.4 cm
Diktáty a jazykové cvičenia pre 3.-5. ročník ZDŠ.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
137490-22-01

Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 4 850 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm
Pedagogicko-jazykovedná príručka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
141143-22-01

Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
144 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm
Pedagogicko-jazykovedná príručka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153126-22-01

Betáková Valéria
Všestranný jazykový rozbor


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
312 strán, náklad: 8 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.402 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Slovenský jazykový rozbor.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
157195-22-01

Brocková Karla - Bernáthová Margita
Zbierka cvičení a úloh zo slovenského jazyka pre 2.ročník ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1958
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
100 strán, náklad: 40 150 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Svetozár Králik, (stav A), voľné listy, hmotnosť: 0.156 kg, rozmer: 17.5 cm x 11.8 cm
Zbierka cvičení a úloh vo forme kartičiek.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155117-62-01

Časopis
Kultúra slova 1986 č.10


Matica slovenská, 1986
Kultúra slova zv.č.: 10
Cena: 0.45 €
Jazyk: slovensky
78 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.098 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
135456-62-04

Časopis
Kultúra slova 1989 č.3


Matica slovenská, 1989
Kultúra slova zv.č.: 3
Cena: 0.45 €
Jazyk: slovensky
32 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.046 kg, rozmer: 19.8 cm x 14.2 cm
Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155481-62-01

Časopis
Slovenská reč 1955 (6 čísiel)


Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1955
Slovenská reč
Cena: 15.00 €
Jazyk: slovensky
388 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.722 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Časopis Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied pre výskum a kultúru slovenského jazyka.
6 čísiel zviazaných v jednom zväzku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155480-62-01

Časopis
Slovenská reč 1956 (6 čísel)


Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1956
Slovenská reč
Cena: 15.00 €
Jazyk: slovensky
388 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.688 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Časopis Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied pre výskum a kultúru slovenského jazyka.
6 čísiel zviazaných v jednom zväzku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
149506-62-01

Časopis
Slovenská reč 1957 (6 čísel)


Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1957
Slovenská reč
Cena: 15.00 €
Jazyk: slovensky
388 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.722 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.5 cm
Časopis Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied pre výskum a kultúru slovenského jazyka.
6 čísiel zviazaných v jednom zväzku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
149508-62-01

Časopis
Slovenská reč 1958 (6 čísel)


Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958
Slovenská reč
Cena: 15.00 €
Jazyk: slovensky
388 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.785 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.5 cm
Časopis Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied pre výskum a kultúru slovenského jazyka.
6 čísiel zviazaných v jednom zväzku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
149509-62-01

Časopis
Slovenská reč 1959 (6 čísel)


Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959
Slovenská reč
Cena: 15.00 €
Jazyk: slovensky
388 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.716 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.5 cm
Časopis Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied pre výskum a kultúru slovenského jazyka.
6 čísiel zviazaných v jednom zväzku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
40977-22-03

Dašková Kveta
Slová z dovozu


Mladé letá, 1982
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
360 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaný papierový prebal), viaz., hmotnosť: 1.03 kg, rozmer: 26 cm x 21 cm
Rozprávanie o starších, novších i celkom nedávno dovezených cudzích slovách.
Prvé vydanie knihy SLOVÁ Z DOVOZU vzbudilo veľkú pozornosť kritiky i čitateľov najmä netradičnou formou rozprávania o cudzích slovách. Už názov knihy a jej podtitul hovoria, že autorka síce vysvetľuje, odkrýva význam slov, ale nepoúča. Poukazuje na súvislosti, hľadá korene a cesty toho-ktorého slova, uvádza príklady ako slová používať. A nerobí to sucho, „školopovinne“. Okrem toho mladý čitateľ získava vedomosti aj o predmete, ktoré cudzie slovo označuje. Napríklad v hesle biológia sa dozvie o jej histórii, o tom čo je predmetom jej skúmania, aké odbory zahŕňa. Usporiadanie do tematických hniezd ozvláštňuje aj poukazuje na súvislosti, príbuznosť. Čitateľ nachádza slová pomocou registra.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
69213-22-01

Dienerová Eva
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník ZŠ


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2011
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
96 strán, ISBN 978-80-10-02043-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.171 kg, rozmer: 23.3 cm x 16.8 cm
Publikácia vychádza už v druhom, upravenom vydaní, v ktorom sú akceptované zmeny vyplývajúce z nových vzdelávacích štandardov a sú v súlade s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu. Žiaci si precvičia vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá a číslovky. V rôznych pravopisných cvičeniach, doplňovačkách, prešmyčkách a hádankách si tak odľahčenou formou zautomatizujú základné gramatické pravidlá, osvoja si terminológiu a overia si pravopisnú zručnosť. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si možno preveriť zvládnutie učiva. Pozitívom je aj to, že v záverečnej časti publikácie je Kľúč správnych riešení.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171794-22-01

Eva Dienerová
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2019
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
80 strán, 3.vydanie, ISBN - 978-80-10-03487-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.076 kg, rozmer: 17 cm x 12 cm
Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných druhoch spolu s ich gramatickými kategóriami. Nácvičné diktáty pomáhajú osvojiť si základné pravopisné zručnosti, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Sú neoddeliteľnou súčasťou Pravopisných cvičení pre jednotlivé ročníky ZŠ. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 pre žiakov 4. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133060-90-02

Feriancová Paulína
S Nikou a Leom nikdy nie je nuda


ALBATROS, 2019
Cena: 8.36 €
Jazyk: slovensky
106 strán, EAN: 9788056611852, (stav A),, hmotnosť: 0.327 kg, rozmer: 19.5 cm x 16 cm
Slovenská spisovateľka Paulína Feriancová prichádza s praktickou pomôckou pre malých školákov a ich rodičov či učiteľov. V knižke o tretiakoch Nike a Leovi ponúka veselé príbehy, vďaka ktorým si deti nielen precvičia čítanie, ale aj lepšie spoznajú, v ktorých slovách sa píše y/i. Autorka vychádza z vlastných skúseností a z rád učiteľov.
image_1
image_2
Bajaník Stanislav
Sláva slova
1.40 €
image_1
image_2
Baláž Peter - Darovec Miloslav
Lehrbuch der slowakischen sprache für Slawisten
2.20 €
image_1
image_2
Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra
3.00 €
image_1
image_2
Beláková Mária
Kde sa píšu čiarky?
4.64 €
image_1
image_2
Bernáth Pavol - Horák Gejza
Diktáty a jazykové cvičenia pre 3.-5. ročník ZDŠ
1.52 €
image_1
image_2
Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov
2.50 €
image_1
image_2
Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov
2.50 €
image_1
image_2
Betáková Valéria
Všestranný jazykový rozbor
1.90 €
image_1
image_2
Brocková Karla - Bernáthová Margita
Zbierka cvičení a úloh zo slovenského jazyka pre 2.ročník ZDŠ
3.00 €
image_1
image_2
Časopis
Kultúra slova 1986 č.10
0.45 €
image_1
image_2
Časopis
Kultúra slova 1989 č.3
0.45 €
image_1
image_2
Časopis
Slovenská reč 1955 (6 čísiel)
15.00 €
image_1
image_2
Časopis
Slovenská reč 1956 (6 čísel)
15.00 €
image_1
image_2
Časopis
Slovenská reč 1957 (6 čísel)
15.00 €
image_1
image_2
Časopis
Slovenská reč 1958 (6 čísel)
15.00 €
image_1
image_2
Časopis
Slovenská reč 1959 (6 čísel)
15.00 €
image_1
image_2
Dašková Kveta
Slová z dovozu
1.60 €
image_1
image_2
Dienerová Eva
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník ZŠ
2.90 €
image_1
image_2
Eva Dienerová
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ
1.50 €
image_1
image_2
Feriancová Paulína
S Nikou a Leom nikdy nie je nuda
8.36 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 91539 titulov.

Kuriozity
Kuriozity