Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 306 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Anhová Nguyenová Ľuba - Slovenský jazyk 4 - učebnica 119668-90-03

Anhová Nguyenová Ľuba
Slovenský jazyk 4 - učebnica


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2018
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788081800870, (stav A), brož., hmotnosť: 0.323 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Učebnica slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Oddelená gramatická a slohová zložka. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
K N Í H K U P E C T V O
Antonín Šplíchal- Ološtiaková Lucia - Aké i/y sa píše? 96188-90-03

Antonín Šplíchal- Ološtiaková Lucia
Aké i/y sa píše?


Fragment, 2015
Cena: 3.25 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788080893262, (stav A), brož., hmotnosť: 0.201 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.
K N Í H K U P E C T V O
Backová Erika - Vybrané slová s Bystríkom a Bystruškou PZ pre 3.a 4.ročník 157158-90-03

Backová Erika
Vybrané slová s Bystríkom a Bystruškou PZ pre 3.a 4.ročník


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2021
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
68 strán, EAN: 9788081802225, (stav A), brož., hmotnosť: 0.208 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na efektívne osvojovanie a utvrdzovanie vybraných slov. Je prioritne určený pre žiakov 3. ročníka, ale veľmi dobre sa uplatní aj v 4. ročníku. Úlohy sú vhodné na využitie v škole na vyučovaní, ale aj individuálne v rámci domácej prípravy.
A N T I K V A R I Á T
Bajaník Stanislav - Sláva slova 145456-22-01

Bajaník Stanislav
Sláva slova


Osvetový ústav, Bratislava, 1990
Mimoškolská výchova a vzdelávanie dospelých
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
40 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 19.8 cm x 13.9 cm
Anton Bernolák a 200 rokov jeho diela Gramatica slavica 1790-1990.
A N T I K V A R I Á T
Baláž Peter - Darovec Miloslav - Lehrbuch der slowakischen sprache für Slawisten 80931-22-02

Baláž Peter - Darovec Miloslav
Lehrbuch der slowakischen sprache für Slawisten


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky, nemecky
270 strán, náklad: 4 850 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.416 kg, rozmer: 21 cm x 15.1 cm
Učebnica slovenského jazyka pre slavistov.
A N T I K V A R I Á T
Ballay Jozef - Hodiny slohu II. 158827-22-01

Ballay Jozef
Hodiny slohu II.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Knižnica metodickej literatúry
Cena: 1.45 €
Jazyk: slovensky
384 strán, náklad: 4 150 ks, 1.vydanie, (stav B - používaná), viaz., hmotnosť: 0.532 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Zdokonaľte sa v slohu! Príručka pre učiteľov a rodičov základných škôl v 3.-5. ročníku.
A N T I K V A R I Á T
Ballay Jozef - Metodika slohu pre školy II.cyklu 139416-22-01

Ballay Jozef
Metodika slohu pre školy II.cyklu


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 2 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.282 kg, rozmer: 20.9 cm x 15.4 cm
Metodická príručka pre učiteľov.
A N T I K V A R I Á T
Ballová Adriana - Bernáth Pavol - Dedinská Lenka - Kyseľová Lýdia - Petríková Ľudmila - Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 143941-14-02

Ballová Adriana - Bernáth Pavol - Dedinská Lenka - Kyseľová Lýdia - Petríková Ľudmila
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
418 strán, náklad: 17 830 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.502 kg, rozmer: 22.8 cm x 16.4 cm
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4.ročníku základnej školy.
K N Í H K U P E C T V O
Bánik Tomáš - Nehanbi sa skrotiť rysa 119371-90-02

Bánik Tomáš
Nehanbi sa skrotiť rysa


ALBATROS, 2018
Cena: 7.43 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788056605936, (stav A), brož., hmotnosť: 0.254 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Pravopisné cvičenia pre 1. stupeň základných škôl pomôžu pripraviť vaše deti na neskrotiteľnú školskú obludu – diktát!
Rýchlo si osvoja gramatické javy nielen teoreticky, ale hlavne prakticky a diktáty im pôjdu od ruky. Vďaka hravým textom a úlohám sa z tejto obludy čoskoro stane kamoška.
K N Í H K U P E C T V O
Bednáriková Libuša - Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore PZ 145690-90-03

Bednáriková Libuša
Čítanie s porozumením 2 - Na babkinom dvore PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 5.58 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788081801563, (stav A), brož., hmotnosť: 0.184 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 2. ročníka. Pracovný zošit obsahuje úlohy rôzneho charakteru: zatvorené s výberom odpovede, doplňovacie, otvorené s formuláciou odpovede, priraďovacie, zoraďovacie a ďalšie. Úlohy, v ktorých musia žiaci v texte niečo podčiarknuť, zakrúžkovať, prípadne vyznačiť odsek, sú zamerané na orientáciu v texte.
A N T I K V A R I Á T
Bernáth pavol - Milan Mikuláš - Programované vyučovanie v slovenskom jazyku 139180-22-02

Bernáth pavol - Milan Mikuláš
Programované vyučovanie v slovenskom jazyku


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967
Cena: 1.35 €
Jazyk: slovensky
284 strán, náklad: 3 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.394 kg, rozmer: 21.2 cm x 15.9 cm
Príručka pre učiteľov slovenského jazyka.
A N T I K V A R I Á T
Betáková Valéria - O vyučovaní tvorenia slov 137490-22-02

Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 4 850 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm
Pedagogicko-jazykovedná príručka.
A N T I K V A R I Á T
Betáková Valéria - O vyučovaní tvorenia slov 141143-22-01

Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
144 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm
Pedagogicko-jazykovedná príručka.
A N T I K V A R I Á T
Betáková Valéria - Jacko Jozef - Zelinková Kristína - Teória vyučovania slovenského jazyka 152472-22-01

Betáková Valéria - Jacko Jozef - Zelinková Kristína
Teória vyučovania slovenského jazyka


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
Cena: 4.40 €
Jazyk: slovensky
246 strán, náklad: 2 830 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.564 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.4 cm
Vyskoškolská učebnica pre poslucháčov filozofických a pedagogických fakúlt.
A N T I K V A R I Á T
Betáková Valéria - Rýzková Anna - Všestranný jazykový rozbor 23695-22-03

Betáková Valéria - Rýzková Anna
Všestranný jazykový rozbor


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 1.37 €
Jazyk: slovensky
320 strán, náklad: 4 850 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
slovenský jazykový rozbor
A N T I K V A R I Á T
Betáková Valéria - Zahrádková Marta - Gašinec Eduard - Cvičenia zo slovenského jazyka 144422-22-01

Betáková Valéria - Zahrádková Marta - Gašinec Eduard
Cvičenia zo slovenského jazyka


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.79 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad: 19 850 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.3 cm
Cvičenia zo slovenského jazyka pre 6.ročník základnej školy.
K N Í H K U P E C T V O
Bezegová Jana - Čítanie s porozumením 1 - básničky z chladničky PZ 135189-90-03

Bezegová Jana
Čítanie s porozumením 1 - básničky z chladničky PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2019
Cena: 5.58 €
Jazyk: slovensky
39 strán, EAN: 9788081801617, (stav A), brož., hmotnosť: 0.127 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Pracovný zošit vznikol ako pomôcka na podporu čítania pre žiakov v prvom ročníku v čítankovom období. V tomto období je dôležité, aby deti čítali veľa a aby ich čítanie bavilo. Básničky z chladničky sú milé, vtipné a zároveň aj poučné. Popri nácviku čitateľských zručností sú vhodné aj na dramatizáciu vo forme divadelných scénok (s využitím rozprávača a účinkujúcich), ako aj na diskusiu o zdravej výžive, slušnom i neslušnom správaní a pod. Po prečítaní si deti môžu overiť svoje schopnosti a vedomosti vyriešením úloh za básničkou. Pri každej básničke je priestor aj na vlastnú realizáciu detí v podobe vytvorenia ilustrácie, prípadne nalepenia obrázkov k básničke.
K N Í H K U P E C T V O
Božoňová Iveta - Slovak for you 113846-90-03

Božoňová Iveta
Slovak for you


IKAR, a.s., 2016
Cena: 3.49 €
Jazyk: slovensky, anglicky
96 strán, EAN: 9788055147635, (stav A), brož., hmotnosť: 0.081 kg, rozmer: 14.5 cm x 10.5 cm
A little manual of Slovak conversation for foreigners offers everyday phrases and basic expressions for any situation. Its pocketsize enable you to have it with you all the time.


Minipríručka konverzácie s prepisom výslovnosti je určená pre cudzincov, ktorí sa potrebujú dorozumieť po slovensky v základných situáciách turistického a spoločenského styku.
A N T I K V A R I Á T
Brocková Karla - Bernáthová Margita - Zbierka cvičení a úloh zo slovenského jazyka pre 2.ročník ZDŠ 157195-22-01

Brocková Karla - Bernáthová Margita
Zbierka cvičení a úloh zo slovenského jazyka pre 2.ročník ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1958
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
100 strán, náklad: 40 150 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Svetozár Králik, (stav A), voľné listy, hmotnosť: 0.156 kg, rozmer: 17.5 cm x 11.8 cm
Zbierka cvičení a úloh vo forme kartičiek.
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Epocha 2021 č.10 158188-62-01

Časopis
Epocha 2021 č.10


RF Hobby, 2021
Epocha zv.č.: 10
Cena: 0.50 €
Jazyk: česky
66 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.12 kg, rozmer: 27 cm x 20 cm
Epocha - svět na vaší dlani.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89834 titulov.