Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Niektoré knihy sme aj čítali a páčili sa nám, preto ich odporúčame na tejto linke.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 661 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Adamcová Věra - Metodika systému,  mládež a kultura 120003-97-01

Adamcová Věra
Metodika systému, mládež a kultura


Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1985
Mládež a kultura zv.č.: 1
Cena: 1.10 €
Jazyk: česky
56 strán, náklad: 3 000 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 15.8 cm x 23.7 cm
Metodika pre pracovníkov v kultúre.
K N Í H K U P E C T V O
Adele Faber- Elaine Mazlish - Sourozenci bez rivality 67427-90-03

Adele Faber- Elaine Mazlish
Sourozenci bez rivality


CPRESS, 2013
Cena: 9.29 €
Jazyk: česky
176 strán, EAN: 9788025123126, (stav A), brož., hmotnosť: 0.311 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Jak spravedlivě vychovávat sourozence, jak zabránit jejich věčným sporům, ale současně jak vychovat samostatné a sebevědomé osobnosti. Jak s dětmi komunikovat, abychom v nich nepodporovali sourozeneckou žárlivost a dávali jim najevo, že je máme rádi stejným dílem. Kniha dvou autorek, které napsaly mimo jiné také světový bestseller Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly.
K N Í H K U P E C T V O
Alena Lipovská, Jozef Hvorecký, Jozef Šimúth - Virtuálna trieda 91297-90-03

Alena Lipovská, Jozef Hvorecký, Jozef Šimúth
Virtuálna trieda


Equilibria s.r.o, 2015
Cena: 23.76 €
Jazyk: slovensky
288 strán, EAN: 9788081431425, (stav A), brož., hmotnosť: 0.492 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Kolektív autorov: Alena Lipovská, Jozef Hvorecký, Jozef Šimúth

Sprievodca adaptívnym online vzdelávaním.

Všetci autori pôsobia na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle, ktorá je priekopníkom a lídrom v oblasti online vzdelávania na Slovensku. S mnohými svojimi študentmi sa stretávajú častejšie na internete ako v realite.

Svojej poznatky a skúsenosti pravidelne prezentujú na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, ako aj konzultačnou činnosťou pre firmy a organizácie na Slovensku. V monografii zhrnuli svoje dlhoročné skúsenosti – radia čitateľom, ako organizovať výučbu vo virtuálnej triede tak, aby študenti získali prostredníctvom online vzdelávania rovnako kvalitné poznatky ako pri tradičnom vyučovaní.

Pod pojmom online vzdelávanie budeme teda v tejto publikácii rozumieť výučbu konkrétnych vysokoškolských predmetov prostredníctvom počítačovej siete. Jej adresátmi sú študenti externého štúdia, ktorí sa v priebehu štúdia nemusia so svojím učiteľom fyzicky stretnúť. Ak sa stretávajú, považuje sa to skôr za obohatenie než za základnú stratégiu výučby.

Online vzdelávanie sa čoraz viac uplatňuje predovšetkým vo vzdelávaní dospelých, v podnikovom a celoživotnom vzdelávaní. Jeho výhodou je aj to, že ak sa pripraví v podobe menších modulov, dá sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám študujúcich. Pri vzdelávaní dospelých je to obzvlášť dôležité, pretože majú rôzne pracovné skúsenosti a návyky, dokončili rôzne školy a v rôznom čase.

Jednotný postup by mnohým z nich prekážal, takže často je vhodnejšie poskladať pre každého jednotlivca mozaiku, ktorá vychádza zo spôsobu učenia sa, ktorý zodpovedá jeho psychologickému profilu a z toho, čo vo svojej profesii najviac potrebuje a v budúcnosti bude vedieť optimálne využiť. Vtedy hovoríme o adaptívnom online vzdelávaní.
A N T I K V A R I Á T
Alexová Sabine - Vopel W.Klaus - Nechaj ma, chcem sa učiť sám 1 155970-91-01

Alexová Sabine - Vopel W.Klaus
Nechaj ma, chcem sa učiť sám 1


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993
Cena: 1.44 €
Jazyk: slovensky
112 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-08-02234-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.134 kg, rozmer: 20.7 cm x 14.5 cm
Pedagogická príručka, didaktické hry pre deti a mládež.
A N T I K V A R I Á T
Alexová Sabine - Vopel W.Klaus - Nechaj ma, chcem sa učiť sám 3 155969-91-01

Alexová Sabine - Vopel W.Klaus
Nechaj ma, chcem sa učiť sám 3


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993
Cena: 1.44 €
Jazyk: slovensky
128 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-08-02236-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.152 kg, rozmer: 20.7 cm x 14.5 cm
Pedagogická príručka, didaktické hry pre deti a mládež.
A N T I K V A R I Á T
Alexová Sabine - Vopel W.Klaus - Nechaj ma, chcem sa učiť sám 4 35691-PG-01

Alexová Sabine - Vopel W.Klaus
Nechaj ma, chcem sa učiť sám 4


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992
Cena: 1.44 €
Jazyk: slovensky
128 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-08-01524-1, (stav A), krúžková väzba, hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Pedagogická príručka, didaktické hry pre deti a mládež.
A N T I K V A R I Á T
Babincová Dana - Psychologické problémy poznávania žiakov SOU I. 148289-94-01

Babincová Dana
Psychologické problémy poznávania žiakov SOU I.


Ústav vzdelávania pracovníkov rezortu MP SSR, 1985
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.104 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.5 cm
Metodická pomôcka na riešenie problémov výchovno-vzdelávacej práce.
A N T I K V A R I Á T
Bakoš Ľudovít - Špendla Vojtech - Aktuálne úlohy školskej politiky a výchovy 139711-PG-01

Bakoš Ľudovít - Špendla Vojtech
Aktuálne úlohy školskej politiky a výchovy


ÚV Socialistickej akadémie Slovenska, 1971
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
232 strán, náklad: 9 100 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Študijný materiál na pomoc lektorom.
Zborník referátov z celoštátneho seminára - Aktuálne otázky pedagogickej vedy, ktorý sa uskutočnil 3.-5. 12 1970 v Tatranskej Lomnici.
A N T I K V A R I Á T
Baláž Ondrej - Niektoré problémy výchovy k voľbe povolania na ZDŠ 139892-PG-01

Baláž Ondrej
Niektoré problémy výchovy k voľbe povolania na ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Pedagogické aktuality
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
176 strán, náklad: 1 550 ks, 1.vydanie, (stav B - prelepené páskou), brož., hmotnosť: 0.132 kg, rozmer: 19.4 cm x 11 cm
Príručka pre pedagógov a vychovávateľov.
A N T I K V A R I Á T
Baláž Ondrej - Pracovná výchova žiakov ZDŠ 144256-PG-01

Baláž Ondrej
Pracovná výchova žiakov ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad: 3 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 21.3 cm x 15.7 cm
Príručka pre pedagógov.
A N T I K V A R I Á T
Balcar Luboš - Zatkalíková Marta - Metodická príručka k dejepisu pre 5. ročník základnej školy. 30064-16-01

Balcar Luboš - Zatkalíková Marta
Metodická príručka k dejepisu pre 5. ročník základnej školy.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980
Cena: 0.99 €
Jazyk: slovensky
208 strán, náklad 8 500 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.204 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.8 cm
Metodická príručka k dejepisu pre 5. ročník základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Krutišová Sigrid - Metodická příručka 86765-24-01

Bálint Ľudovít - Krutišová Sigrid
Metodická příručka


Státní pedagogické nakladatelství, 1988
Metodické příručky k učebnicím
Cena: 0.60 €
Jazyk: česky
30 strán, náklad: 1 450 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.084 kg, rozmer: 29.2 cm x 20.6 cm
Metodická příručka k matematice pro 1. ročník závěrečných tříd zvláštní školy.
A N T I K V A R I Á T
Ballay Jozef - Hodiny slohu II. 158827-22-01

Ballay Jozef
Hodiny slohu II.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Knižnica metodickej literatúry
Cena: 1.45 €
Jazyk: slovensky
384 strán, náklad: 4 150 ks, 1.vydanie, (stav B - používaná), viaz., hmotnosť: 0.532 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Zdokonaľte sa v slohu! Príručka pre učiteľov a rodičov základných škôl v 3.-5. ročníku.
A N T I K V A R I Á T
Ballová Adriana - Bernáth Pavol - Dedinská Lenka - Kyseľová Lýdia - Petríková Ľudmila - Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 143941-14-02

Ballová Adriana - Bernáth Pavol - Dedinská Lenka - Kyseľová Lýdia - Petríková Ľudmila
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
418 strán, náklad: 17 830 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.502 kg, rozmer: 22.8 cm x 16.4 cm
Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry vo 4.ročníku základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline - Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr 130819-22-01

Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr


Rektorát univerzity P.J.Šafárika, Košice, 1994
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7097-268-8, (stav B), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Vysokoškolské skriptá pedagogickej fakulty.
A N T I K V A R I Á T
Bartko Ján - Vojčíková Alica - Kepzőművészeti Nevelés 134380-47-01

Bartko Ján - Vojčíková Alica
Kepzőművészeti Nevelés


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.50 €
Jazyk: maďarsky
160 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-08-00104-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.742 kg, rozmer: 30.1 cm x 21.4 cm
Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy. 2 časť.
A N T I K V A R I Á T
obrázok nie je dostupný 146921-PG-01

Bartoněk V. - Janáček F. - Krechler V. - Kůš V.
Jak u nás studovat dějiny KSSS


Nakladatelství politické literatury, 1963
Cena: 1.10 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 2 250 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.136 kg, rozmer: 20.4 cm x 13.3 cm
Ze zkušenosti katedry dějin KSSS na Vysoké stranické škole a Institutu spoločenských věd při UV KSČ.
A N T I K V A R I Á T
Batyšev J.S. - Vedecká organizácia učebnovýchovného procesu 18269-PG-01

Batyšev J.S.
Vedecká organizácia učebnovýchovného procesu


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
384 strán, náklad: 3 350 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.56 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
organizácia výchovy a výuky
A N T I K V A R I Á T
Beardsmore Baetens Hugo - Bilingualism: Basic Principles 129425-44-01

Beardsmore Baetens Hugo
Bilingualism: Basic Principles


Tieto Ltd., 1982
Cena: 1.66 €
Jazyk: anglicky
172 strán, ISBN - 0-905028-05-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.3 cm
This revised edition of a major textbook provides an introduction to the queries that arise in connection with bilingualism and the effect it has on the personality. It underlines the normality of speaking and using more than one language and aims to dispel many myths and fears. It should interest all types of reader - parents, educators and policy makers, as well as language specialists. Since the first edition the author has spent time in California and is therefore able to give more attention to the needs of American students. He has worked as a specialist consultant to the Directorate General for Science, Education and Research of the Commission of the European Communities and for the Singapore Ministry of Education.
A N T I K V A R I Á T
Bédi Daniel - Výletovica 144093-59-01

Bédi Daniel
Výletovica


Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže, 1997
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
34 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.05 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Metodická pomôcka určená vedúcim detských kolektívov.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89834 titulov.