...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658

Milý zákazník, za každých 50 € nákupu do konca októbra vám venujeme darčekový šek v hodnote 20 €, ktorý môžete použiť na nasledujúci nákup, alebo ho niekomu darovať.
Akcia sa vzťahuje na celú ponuku - knihy, časopisy, noviny, CD, LP, SP, DVD, pohľadnice, mapy, hand-made výrobky.


[ 654 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120003-97-01

Adamcová Věra
Metodika systému, mládež a kultura


Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1985
Mládež a kultura zv.č.: 1
Cena: 1.10 €
Jazyk: česky
56 strán, náklad: 3 000 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 15.8 cm x 23.7 cm
Metodika pre pracovníkov v kultúre.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148289-94-01

Babincová Dana
Psychologické problémy poznávania žiakov SOU I.


Ústav vzdelávania pracovníkov rezortu MP SSR, 1985
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.104 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.5 cm
Metodická pomôcka na riešenie problémov výchovno-vzdelávacej práce.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139711-PG-01

Bakoš Ľudovít - Špendla Vojtech
Aktuálne úlohy školskej politiky a výchovy


ÚV Socialistickej akadémie Slovenska, 1971
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
232 strán, náklad: 9 100 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Študijný materiál na pomoc lektorom.
Zborník referátov z celoštátneho seminára - Aktuálne otázky pedagogickej vedy, ktorý sa uskutočnil 3.-5. 12 1970 v Tatranskej Lomnici.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
130819-22-01

Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr


Rektorát univerzity P.J.Šafárika, Košice, 1994
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7097-268-8, (stav B), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Vysokoškolské skriptá pedagogickej fakulty.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134380-47-01

Bartko Ján - Vojčíková Alica
Kepzőművészeti Nevelés


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.50 €
Jazyk: maďarsky
160 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-08-00104-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.742 kg, rozmer: 30.1 cm x 21.4 cm
Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy. 2 časť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167117-90-02

Bartosik Joanna
JEDNA, DVĚ - SLYŠÍME


Meander, 2021
Cena: 8.36 €
Jazyk: česky
20 strán, EAN: 9788075581846, (stav A),, hmotnosť: 0.224 kg, rozmer: 16 cm x 16 cm
Knížečka Jedna, dvě – slyšíme pomáhá rozvíjet sluch dětem ve věku 1–2 roků. Autorka dítěti představuje slova, která zaznamenávají přirozené zvuky. Dítě začne pozorně naslouchat, a nakonec i zkoušet vytvářet vlastní slova. Knížka obsahuje řadu onomatopoických slov, která lze snadno přizpůsobit i pro jiné jazyky. Projekt trojice knížek Jedna dvě – koukáme, Jedna dvě – slyšíme a Jedna dvě – mluvíme byl v Polsku oceněn v prestižní soutěži Institutu knihy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18269-PG-01

Batyšev J.S.
Vedecká organizácia učebnovýchovného procesu


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
384 strán, náklad: 3 350 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.56 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
organizácia výchovy a výuky
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129425-44-01

Beardsmore Baetens Hugo
Bilingualism: Basic Principles


Tieto Ltd., 1982
Cena: 1.66 €
Jazyk: anglicky
172 strán, ISBN - 0-905028-05-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.3 cm
This revised edition of a major textbook provides an introduction to the queries that arise in connection with bilingualism and the effect it has on the personality. It underlines the normality of speaking and using more than one language and aims to dispel many myths and fears. It should interest all types of reader - parents, educators and policy makers, as well as language specialists. Since the first edition the author has spent time in California and is therefore able to give more attention to the needs of American students. He has worked as a specialist consultant to the Directorate General for Science, Education and Research of the Commission of the European Communities and for the Singapore Ministry of Education.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144093-59-01

Bédi Daniel
Výletovica


Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže, 1997
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
34 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.05 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Metodická pomôcka určená vedúcim detských kolektívov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167740-90-03

Bednáriková Libuša
Kuliferdo - Slohové cvičenia PZ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2022
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
104 strán, EAN: 9788081406720, (stav A), brož., hmotnosť: 0.358 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
V pracovnom zošite KULIFERDO – Slohové cvičenia pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia) a s poruchou pozornosti.
Pracovný zošit je určený na precvičovanie a upevňovanie učiva zo slohovej zložky slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115370-22-01

Beľajev V.B.
Psychologické základy vyučovania cudzích jazykov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
264 strán, náklad: 3 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Príručka pre učiteľov - jazykárov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139539-12-01

Belšan Pavel
Telesná výchova v 3. a 4. ročníku základnej školy


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
384 strán, náklad: 6 350 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.406 kg, rozmer: 20.8 cm x 14.7 cm
Metodický text pre učiteľov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
136835-57-01

Benčo Jozef
Ekonomika školstva


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
Cena: 1.99 €
Jazyk: slovensky
272 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.448 kg, rozmer: 22 cm x 15.9 cm
Ekonomika školstva.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
85647-PG-02

Beňková Justína - Nováková Viera
Projekt záverečnej práce


Metodicko-pedagogické centrum, 1996
Cena: 0.25 €
Jazyk: slovensky
14 strán, náklad: 730 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7164-148-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.028 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.8 cm
Niekoľko rád k projektu záverečnej práce.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83727-PG-01

Beňo Matej
Učiteľom - humanistom


Eko-konzult, 2003
Cena: 1.05 €
Jazyk: slovensky
152 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-89044-75-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.194 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
V decembri 2001 rozoslala Spoločnosť Prometheus na vyše tisíc škôl knižku Učiteľom – humanistom, ktorá je určená učiteľom regionálnych škôl, teda učiteľkám materských škôl, učiteľom základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl a učilíšť.
Mali by ju čítať predovšetkým učitelia – sekulárni, svetskí humanisti, ateisti, teda tí, ktorí chápu humanizmus ako demokratický a etický svetonázor, podľa ktorého ľudské bytosti majú právo a zodpovednosť utvárať si svoj vlastný život a dávať mu zmysel. Svetonázor, ktorý sa usiluje o formovanie humánnejšej spoločnosti na základe etiky budovanej na ľudských a iných prirodzených hodnotách, v duchu rozumu a slobody skúmania, prostredníctvom ľudských schopností. Svetonázor, ktorý nie je teistický a nepripúšťa nadprirodzené názory o realite.
Potešilo by nás, keby sa s jej obsahom zoznámili aj nábožensky veriaci učitelia bez ohľadu na to, k akému náboženstvu sa hlásia. Knižka môže byť inšpirujúca aj pre učiteľov, ktorí sa nehlásia ani do jednej z uvedených skupín, lebo sa necítia byť ani ateistami, ale ani veriacimi. Poznatky o svetskom humanizme ich občiansky i profesijne zaujmú, obohatia a pripravia na rozumný dialóg s inak mysliacimi. Obsah svetského humanizmu im poskytne možnosť pohľadu na svet z racionálnej a hlboko ľudskej strany.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
147508-24-01

Bero Peter - Pytlová Zuzana
Matematika pre 3.ročník ZŠ


Orbis pictus, 1996
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
48 strán, ISBN - 80-7158-132-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.07 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.7 cm
Metodické poznámky, 1.časť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
106603-94-01

Bero Peter - Pytlová Zuzana
Metodické poznámky 1.časť


Orbis Pictus Istropolitana, 1997
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
40 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-7158-043-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 19.9 cm x 14.2 cm
Metodické poznámky pre učiteľov matematiky pre 4.ročník na základných školách...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
137490-22-01

Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 4 850 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm
Pedagogicko-jazykovedná príručka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
141143-22-01

Betáková Valéria
O vyučovaní tvorenia slov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
144 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm
Pedagogicko-jazykovedná príručka.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
118246-90-02

Bilbao Álvaro
Detský mozog vysvetlený rodičom


NOXI, spol. s r.o., 2018
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
272 strán, EAN: 9788081114779, (stav A), brož., hmotnosť: 0.297 kg, rozmer: 20 cm x 12.5 cm
Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu v rozvíjaní jeho rozumového a emočného potenciálu

Počas prvých rokov života má detský mozog taký potenciál, aký už nikdy nenadobudne. To však neznamená, že by sme sa mali snažiť urobiť z detí malých géniov. Práve naopak, jednostrannosť vo výchove má za následok vznik rôznych sociálnych deformácií, ktorých sa neskôr dospelý človek ťažko zbavuje. Len rovnomerné rozvíjanie racionálnej a emocionálnej inteligencie dokáže deťom zabezpečiť plynulý všestranný vývin a je dobrým základom úspešného a plnohodnotného života.
Neuropsychológ Álvaro Bilbao, ktorý je sám trojnásobným otcom, približuje rodičom mentálny svet detí, aby ich mohli vychovávať v súvislosti s pochopením ich vnútorných potrieb.
Kniha je hodnotným a praktickým návodom, ktorý vyvracia mnohé povery a zrozumiteľným spôsobom predkladá informácie najnovších výsledkov neurovedy, aby všetci rodičia dokázali pomôcť svojim deťom rozvinúť ich rozumový potenciál, a zároveň dosiahnuť maximálnu emocionálnu rovnováhu.
Hlboká, fascinujúca a srdečná kniha, ktorá vás dojme a pomôže vám pochopiť, čo vaše deti skutočne potrebujú.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95646 titulov.