hz=S9 ...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 60 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
104532-47-01

Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
248 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.272 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169536-22-01

Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra


Didaktis, 2009
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-89160-67-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.136 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.7 cm
Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné návyky a zručnosti, ako:- čítanie s porozumením a prácu s textom ukážky - využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov- schopnosť sústrediť sa a pod.Cieľom modelových testov je preveriť, ako by žiak obstál na prijímacích skúškach na strednú školu. Úlohy preverujú úroveň zvládnutého učiva – gramatické i jazykové javy, pravidlá, pojmy literárne pojmy a prostriedky nielen teoreticky, ale aj prostredníctvom ukážok textov. V každom teste sa pracuje s dvoma rôznymi ukážkami, ktoré sú vyberané z rôznych žánrov umeleckej literatúry a tiež z vecnej literatúry.Každý test obsahuje aj pravopisné cvičenie v podobe doplňovačky, kde okrem chýbajúcich písmen treba doplniť aj čiarky. Prednosťou modelových testov je podrobný rozbor riešenia každého testu, ktorý žiakovi uľahčí prípadné ťažkosti s riešením tým, že poskytuje vysvetlenia a rady „ako na to“ a upozornenia, ako sa vyhnúť prípadným chybám. Takto žiaka vedie riešením úlohy krok za krokom. Na začiatku často nielen zhrnie, zopakuje ale aj vysvetlí základné vedomosti a potom radí, ako ich má žiak použiť v úlohe. Rozbor testu je v podstate návodom, ktorý žiaka učí, ako postupovať pri riešení a takto mu umožňuje „natrénovať si“ spôsoby riešenia rôznych typov úloh, takže pri reálnych prijímacích skúškach by ho už nemalo nič prekvapiť.Publikácia je súčasne zbierkou riešených úloh zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov i učiteľov základných škôl. Žiaci a učitelia ju môžu využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171509-90-01

Beláková Mária
Kde sa píšu čiarky?


Fragment, 2022
Cena: 4.64 €
Jazyk: slovenčina
80 strán, EAN: 9788056629802, (stav A), brož., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Je pre vás ťažké určiť, kam čiarka patrí a kam zase nie? Precvičte si písanie čiarok pomocou jednoduchých cvičení a hravou formou sa naučíte presné pravidlá ich písania.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103265-90-03

Buzan Tony
Myšlenkové mapy pro děti - Využívej svou paměť a koncentraci na maximum


BIZBOOKS, 2015
Cena: 9.29 €
Jazyk: česky
128 strán, EAN: 9788026504344, (stav A), brož., hmotnosť: 0.254 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Ovládnout paměť může být zábavné a jednoduché, když víte jak na to! Myšlenkové mapy pro děti světově uznávaného autora Tonyho Buzana navedou každého mladého čtenáře na cestu snadného a zábavného učení, představivosti a kreativity. Názorně ukážou, jak se hravou formou poprat s těžkými paměťovými úkoly, plně se koncentrovat na studium a přitom se nenudit.
Průlomová kniha, která kombinuje učební nástroje a triky pro lepší zapamatování učiva, čísel, úkolů, příběhů, divadelního textu… prostě čehokoliv!
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
119757-90-02

Chajda Radek
Fyzika na dvore


ALBATROS, 2018
Cena: 6.50 €
Jazyk: slovensky
80 strán, EAN: 9788056606186, (stav A), brož., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Publikácia prináša 100 návodov k jednoduchým, ale zábavným fyzikálnym pokusom, ktoré si na dvore alebo v záhrade môže vyskúšať skutočne každý. Experimentovať budeme nielen s obyčajnou vodou, ale aj so svetlom, teplom, vzduchom, rastlinami, drobnými živočíchmi a pod. Navyše všetky uvedené pokusy sa dajú realizovať použitím bežne dostupných pomôcok. S našou knihou zistíte, že všetko, čo sa učíte v škole na hodinách fyziky, môže byť nielen užitočné, ale často aj veľmi zábavné!
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133660-19-01

Dziak Martin - Milec Andrej - Náhlik Štefan
Pestovateľ


Smena, 1982
Programy zv.č.: 31
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
80 strán, náklad: 2 300 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.242 kg, rozmer: 29.1 cm x 20.1 cm
Výchovno-vzdelávací program pre záujmový útvar.
Pestovateľ pre žiakov 5.-8. ročníka základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
46524-22-01

Fronek Josef
Školní česko-anglický slovník


Státní pedagogické nakladatelství, 1993
Střední slovníky jednostranné
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky, anglicky
398 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-04-26351-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Školský slovník.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
177974-90-03

Gazdíková Vlasta
Interpunkce expres


EDIKA, 2020
Cena: 7.43 €
Jazyk: česky
128 strán, EAN: 9788026614906, (stav A), brož., hmotnosť: 0.254 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Kniha přináší ucelený přehled základních pravidel užívání interpunkčních znamének, která nám usnadní orientaci v textu. Obsah knihy ocení nejen žáci 2. stupně ZŠ připravující se na přijímací zkoušky, ale také středoškolští studenti, učitelé, rodiče a široká veřejnost. Knihu tvoří deset kapitol, věnovaných jednotlivým interpunkčním znaménkům. Za každou kapitolou následuje řada cvičení sloužících k upevnění poznatků, na konci je souhrnné opakování a klíč ke všem cvičením.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
177975-90-03

Gazdíková Vlasta
Slovní druhy expres


EDIKA, 2020
Cena: 7.43 €
Jazyk: česky
144 strán, EAN: 9788026615330, (stav A), brož., hmotnosť: 0.273 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským studentům, některé části mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ, zároveň kniha poslouží jako pomůcka pro učitele a rodiče. Kniha je rozdělena do deseti kapitol podle jednotlivých slovních druhů a v každé kapitole se seznámíte s tím, co daný slovní druh označuje, jak ho poznáte v textu a co pomůže při tvorbě správných spisovných tvarů, výklad je doplněn řadou cvičení. Kniha vysvětluje také správný pravopis slovních druhů.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
159741-90-02

Gianitsová-Ološtiaková Lucia Beláková- Mária
Píšem bez chýb


Fragment, 2021
Cena: 6.50 €
Jazyk: slovensky
232 strán, EAN: 9788056623343, (stav A), brož., hmotnosť: 0.378 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? To nie je problém!Vďaka tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách, veľkých písmen v jednoslovných aj viacslovných vlastných menách a písanie čiarok v jednoduchých vetách i v zložitých súvetiach. Učebnica je vhodná nielen pre žiakov základných škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168734-22-01

Hašková Dana
Testy - test MONITOR - slovenský jazyk a literatúra


Didaktis, 2008
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
88 strán, ISBN - 978-80-89160-59-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.16 kg, rozmer: 24 cm x 16.5 cm
Zbierka úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí

TestMONITOR umožňuje žiakom preveriť si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ. Význam tohto testovania sa z roka na rok zvyšuje, keďže jeho výsledky mnohé stredné školy zohľadňujú pri prijímaní žiakov, či dokonca ním úplne nahrádzajú prijímacie skúšky.

Prostredníctvom 12 modelových testov – vždy s 30 úlohami – si žiak detailne preskúša nielen znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, ale zároveň má možnosť zlepšovať

* svoje študijné návyky a zručnosti
* schopnosť sústrediť sa
* čítanie s porozumením
* prácu s textom ukážky
* využívanie poznatkov a pojmov na rozbor ukážok, viet, slov
testMONITOR obsahuje

* zadania testov a ich výsledky
* množstvo ukážok z rôznych druhov literatúry, s ktorými žiak pracuje, pričom si precvičuje jazykové javy, pravidlá, pojmy a zdokonaľuje si logicko-abstraktné myslenie, schopnosť analyzovať text, ukážky popri umeleckých textoch ponúkajú i krátke zaujímavosti z populárno-náučnej literatúry, ktoré môžu žiaka zaujať a obohatiť
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
24398-14-01

Hovorková Vlasta
Světová školní četba na dlani


Erika, 2004
Cena: 3.50 €
Jazyk: česky
328 strán, 3.vydanie, ISBN - 80-7190-302-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
96268-90-02

Jaroslav Eisler- Petr Morkes- Tatiana Laliková
Matematika v kocke pre ZŠ


Fragment, 2015
Cena: 4.42 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788080891541, (stav A), brož., hmotnosť: 0.244 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Máme dobrú správu pre všetkých žiakov základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií: učebnice nemusia byť nudné a zložité! Existujú aj také, s ktorými vás učenie bude baviť. Že preháňame? Tak to vyskúšajte!Prehľadné spracovanie učiva z matematiky na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto predmetu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
147526-90-02

Jirušková MIluše
Procvičujeme i/y


EDIKA, 2019
Cena: 10.03 €
Jazyk: česky
128 strán, EAN: 9788026614593, (stav A),, hmotnosť: 0.354 kg, rozmer: 24.3 cm x 17 cm
Publikace je určena žákům, kteří mají obtíže při doplňování a určování samohlásek i/y. Shrnuje metody a rady, které autorka používala při výuce, kdy bylo potřeba postupovat stručně, přehledně a zjednodušeně. Snaží se tuto gramatickou látku objasnit pomocí netypických postupů, odlišných od klasické výuky a běžných doporučení. Seznámíte se s metodou barevného třídění souhlásek, která pomůže pochopit princip správného určování i/y ve vyjmenovaných slovech, v podstatných a přídavných jménech i ve slovesech.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
56667-22-01

Kodlová Alžbeta
Slovenský jazyk


Didaktis, 1993
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
112 strán, ISBN - 80-85456-20-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.3 cm
Testy z prijímacích skúšok na stredné školy. Cvičenia a diktáty pre opakovanie učiva.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
60778-77-01

Kolektív
Biologija


Ranok, 2010
Cena: 1.00 €
Jazyk: ukrajinsky
128 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.3 cm
Súhrn učiva z biológie pre 9.ročník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
27321-22-02

Kolektív
Pravidlá slovenského pravopisu


Veda, 1991
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
536 strán, náklad: 140 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-224-0080-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.52 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34422-22-01

Kolektív
Pravidlá slovenského pravopisu


Slovenská akadémia vied, 1971
Cena: 0.20 €
Jazyk: slovensky
424 strán, náklad: 130 000 ks, 11.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
39696-22-01

Kolektív
Pravidlá slovenského pravopisu


Veda, 1998
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
576 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-224-0532-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Pravidlá slovenského pravopisu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
52467-22-01

Kolektív
Slovenský jazyk 2.diel


Orbis Pictus Istropolitana, 2004
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
64 strán, ISBN - 80-7158-420-7, (stav B), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Učebnica pre 9.ročník základných škôl.
image_1
image_2
Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika
1.50 €
image_1
image_2
Baničová Daniela
Testy 2010 slovenský jazyk a literatúra
3.00 €
image_1
image_2
Beláková Mária
Kde sa píšu čiarky?
4.64 €
image_1
image_2
Buzan Tony
Myšlenkové mapy pro děti - Využívej svou paměť a koncentraci na maximum
9.29 €
image_1
image_2
Chajda Radek
Fyzika na dvore
6.50 €
image_1
image_2
Dziak Martin - Milec Andrej - Náhlik Štefan
Pestovateľ
2.00 €
image_1
image_2
Fronek Josef
Školní česko-anglický slovník
1.00 €
image_1
image_2
Gazdíková Vlasta
Interpunkce expres
7.43 €
image_1
image_2
Gazdíková Vlasta
Slovní druhy expres
7.43 €
image_1
image_2
Gianitsová-Ološtiaková Lucia Beláková- Mária
Píšem bez chýb
6.50 €
image_1
image_2
Hašková Dana
Testy - test MONITOR - slovenský jazyk a literatúra
2.00 €
image_1
image_2
Hovorková Vlasta
Světová školní četba na dlani
3.50 €
image_1
image_2
Jaroslav Eisler- Petr Morkes- Tatiana Laliková
Matematika v kocke pre ZŠ
4.42 €
image_1
image_2
Jirušková MIluše
Procvičujeme i/y
10.03 €
image_1
image_2
Kodlová Alžbeta
Slovenský jazyk
1.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Biologija
1.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Pravidlá slovenského pravopisu
1.10 €
image_1
image_2
Kolektív
Pravidlá slovenského pravopisu
0.20 €
image_1
image_2
Kolektív
Pravidlá slovenského pravopisu
2.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Slovenský jazyk 2.diel
1.00 €
[ 1 ] [2] [3]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 102544 titulov.

Kuriozity
Kuriozity