...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.


[ 24 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95076-14-01

Časopis
Čítanie zo svetovej literatúry XX. storočia


Mladé letá, 1964
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
610 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.872 kg, rozmer: 20.8 cm x 15.6 cm
Čítanie zo svetovej literatúry XX. storočia pre 3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
132287-14-01

Dvořák Karel
Čítanka


Vojenský kartografický ústav, 2009
Cena: 2.99 €
Jazyk: slovensky
224 strán, ISBN - 978-80-8042-573-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.374 kg, rozmer: 24.1 cm x 16.5 cm
Čítanka pre 1.ročník gymnázií a stredných odborných škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
44300-14-01

Hincová Katarína - Húsková Alexandra
Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra - monitor-testy


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
184 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-10-00641-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 29.5 cm x 20.5 cm
Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky?
Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita?
Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek?
Chcete si overiť svoje vedomosti formou testov?
Chcete sa vyvarovať zbytočných chýb z nepozornosti?
Zaujíma vás, ako sa bude vyhodnocovať váš maturitný test?

Monitory:
- pripravujú na externú časť maturitnej skúšky
- rešpektujú požiadavky Rady Európy na novú maturitu
- poskytujú testovacie techniky a rady, ako postupovať pri riešení jednotlivých
úloh
- obsahujú úlohy, ktoré sa odlišujú od testov, s ktorými sa stretávate v rôznych
zbierkach a príručkách
- obsahujú vedomostné testy v dvoch úrovniach: základnej a vyššej
- autormi sú odborníci, ktorí sa podieľajú na tvorbe oficiálnych maturitných testov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82420-14-01

Holý Jiří - Lukeš Emil
Čítanka české literatury 4


Český spisovatel, 1996
Cena: 2.30 €
Jazyk: česky
520 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-202-0619-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.402 kg, rozmer: 19.9 cm x 13.1 cm
Čítanka české literatury - od roku 1945 do současnosti (2.polovina 20.století).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
84797-14-02

Kolektív
Anthologie z francouzské literatury


Státní nakladatelství učebnic, 1951
Cena: 1.10 €
Jazyk: francúzsky
188 strán, náklad: 12 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.9 cm
Anthologie z francouzské literatury pro III. a IV. třídu gymnasií a vyšších hospodářských škol.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
59820-14-01

Kolektív
Čítanka 1


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
524 strán, náklad: 39 890 ks, 3.vydanie, (stav B - opotrebovaná), viaz., hmotnosť: 0.72 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Čítanka pre 1. ročník gymnázií a pre 1. ročník stredných odborných škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
99465-14-01

Kolektív
Čítanka 3


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
196 strán, náklad: 29 890 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 20.9 cm x 15.4 cm
Čítanka pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník stredných odborných škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
101392-14-01

Kolektív
Čítanka 3


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974
Cena: 1.05 €
Jazyk: slovensky
196 strán, náklad: 20 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 20.9 cm x 15.3 cm
Čítanka pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník stredných odborných škôl.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133400-90-03

Kolektív
Literatúra 1 - pre stredné školy a gymnáziá


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2019
Cena: 11.63 €
Jazyk: slovensky
100 strán, EAN: 9788081801747, (stav A), brož., hmotnosť: 0.276 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139352-90-03

Kolektív
Literatúra 2 PZ pre stredné školy a gymnáziá


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 11.63 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081801754, (stav A), brož., hmotnosť: 0.264 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148586-90-03

Kolektív
Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 11.63 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081801778, (stav A), brož., hmotnosť: 0.247 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky ale aj potreby každodennej školskej praxe.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127547-90-03

Kolektív
Šlabikár 1 1.diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2017
Cena: 6.88 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788081800252, (stav A), brož., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 29.8 cm x 20.8 cm
Učebnica pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Dôraz na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127548-90-02

Kolektív
Šlabikár 1 2.diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2017
Cena: 6.88 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788081800269, (stav A), brož., hmotnosť: 0.237 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Učebnica pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Dôraz na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107812-90-03

Kolektív
Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
72 strán, EAN: 9788081402760, (stav A), brož., hmotnosť: 0.206 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej a literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90827-90-03

Kolektív autorov
Príprava na testovanie 5 Slovenský jazyk a literatúra


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2015
Cena: 8.18 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788081800078, (stav A), brož., hmotnosť: 0.184 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s nimi pracovať. Publikácia žiakom zároveň ponúka upevnenie vedomostí získaných nielen v štvrtom, ale i v predošlých ročníkoch. Kvalitnú prípravu na Testovanie 5 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
76935-14-01

Machytka Jaroslav - Rzounek Vítězslav - Štěpánek Miloslav
Čítanka


Státní pedagogické nakladatelství, 1960
Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy
Cena: 1.25 €
Jazyk: česky
220 strán, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.5 cm
Čítanka pro devátý ročník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
76247-14-01

Martinková Věra
Literatura 1


Tripolia, 2000
Cena: 1.99 €
Jazyk: česky
208 strán, ISBN - 80-86448-01-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.194 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.8 cm
Dějiny literatury pro 1. ročník středních škol.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
111324-14-02

Minárik Jozef - Marčok Viliam - Gašparík Mikuláš
Literatúra


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
318 strán, náklad: 70 110 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.464 kg, rozmer: 21.4 cm x 14.9 cm
Učebnica literatúry pre 1.ročník SVŠ a 1.ročník SOŠ.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
28436-14-01

Obert Viliam - Ivanová Mária - Bátorová Mária - Špaček Jozef
Literatúra 3


Litera, 1995
Cena: 1.29 €
Jazyk: slovensky
176 strán, ISBN - 80-85452-44-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Literatúra pre 3.ročník gymnázií a stredných škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156036-14-01

Petrus Pavol - Tomčík Miloš
Literatúra 2


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
168 strán, náklad: 20 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.268 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Literatúra pre 4.ročník gymnázií a stredných odborných škôl.
Stránka 1 Stránka 2  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95614 titulov.