...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Pri nákupe nad 30 € máte dopravu zdarma na Slovensku aj v Česku.


[ 299 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
159266-22-01

Adamcová Eva - Breznický Michal
Angličtina


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1960
Cena: 1.28 €
Jazyk: slovensky
180 strán, náklad: 1 700 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Angličtina pre druhý ročník hospodárskych škôl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161512-22-01

Adamcová Eva - Breznický Michal
Angličtina


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1961
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
208 strán, náklad: 1 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Angličtina pre prvý ročník stredných ekonomických škôl so štvorročným štúdiom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153544-91-02

Alner Juraj
Škola v Európe - Európa v škole


Ševt, 2007
Mladí v EÚ
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
136 strán, ISBN - 978-80-88707-88-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.208 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Doplnkový text pre stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
152922-14-01

Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy


Slovensko-český klub v ČR, 2003
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
176 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-902893-4-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.354 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
85973-25-01

Baranovič Roman - Jašková Ľudmila - Šnajder Ľubomír
Internet pre stredné školy


Computer press, 2003
Cena: 1.80 €
Jazyk: česky
276 strán, ISBN - 80-251-0088-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.462 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.8 cm
Jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí začiatku nového tisícročia je určite Internet. Nutnosť využitia Internetu sa už stáva neoddeliteľnou súčasťou výuky a vyučovania. Kniha, ktorú práve dostávate do rúk, si kladie za cieľ stať sa základným sprievodcom praktického využívania Internetu pre žiakov stredných škôl, základných škôl a samozrejme tiež používateľov, ktorí sa dostávajú do styku s Internetom po prvý raz. Kolektív skúsených autorov a pedagógov predkladá v 21 kapitolách prehľad praktických možností využitia Internetu s množstvom praktických ukážok. Prvá kapitola (lekcia) knihy zoznamuje so základnými prvkami z oblasti Internetu, na ňu potom nadväzujú lekcie o elektronickej pošte a ich efektnému využívaniu (vytváranie a odosielanie správy, pripojenie dokumentov, využívanie poštových klientov). Nasledujúce dve lekcie sa zaoberajú interaktívnou internetovou komunikáciou (ako využívať ICQ, TALK, ako sa zúčastniť videokonferencie). Ďalšie kapitoly zoznamujú čitateľa so sieťou webových stránok a tiež s možnosťou vyhľadávania, využitím multimediálnych aplikácií a inými možnosťami orientácie na Internete. Prenosu dát a technickému fungovaniu Internetu sú venované lekcie dvanásť a trinásť. Niekoľko nasledujúcich lekcií sa zaoberá aktuálnymi otázkami práce s Internetom, ako je bezpečnosť dát, využívanie Internetu k bežným životným aktivitám (bankovníctvo, nákupy a pod.) a v neposlednej rade vzdelávacím internetovým aktivitám. Posledných päť lekcií predkladá návody a nápady k elektronickému publikovaniu, možnosti tvorby www stránok, správnemu využitiu pri tvorbe rýchlych a pekných stránok.
Celou knihou nás prevádza študentka Lucia, ktorá spolu s čitateľom objavuje možnosti, ktoré Internet do bežného života prináša.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134380-47-01

Bartko Ján - Vojčíková Alica
Kepzőművészeti Nevelés


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.50 €
Jazyk: maďarsky
160 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-08-00104-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.742 kg, rozmer: 30.1 cm x 21.4 cm
Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy. 2 časť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
109697-90-03

Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť


Equilibria s.r.o, 2017
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788081432149, (stav A), brož., hmotnosť: 0.186 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj
geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych
súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v
počítačovej grafike.
Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
52160-22-05

Bérešová Jana - Hosszúová Marta - Macková Marta
Nová maturita z angličtiny


Aktuell, 2004
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
240 strán, ISBN - 80-88915-92-9, (stav B - používaná), brož., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 26 cm x 20.4 cm
Publikácia obsahuje zaujímavé texty doplnené pestrými cvičeniami a aktivitami. Plne rešpektuje charakter novej maturitnej skúšky z anglického jazyka tak, aby spĺňala požiadavky Spoločného európskeho rámca.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154809-22-01

Bérešová Jana - Macková Marta
Nová maturita - Anglický jazyk


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
134 strán, ISBN 80-10-00336-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.376 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
97138-90-03

Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788010015542, (stav A), brož., hmotnosť: 0.393 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň. Ponúka kľúč k testom, stratégiu správneho riešenia, ako aj možnosť vyhodnotiť si úroveň svojich vedomostí v bodoch. Priložené CD je dôležitou súčasťou tejto publikácie. Je výbornou pomôckou pri príprave na externú - písomnú časť maturity, pretože pomôže študentom nacvičiť si jej časť Listening and Comprehension, pri ktorej ide o porozumenie textu nahovoreného rodeným Angličanom. Je to jedna z požiadaviek na úspešné zvládnutie maturitných skúšok.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127692-88-01

Bezchlebová Maria - Franková Anita - Štichová Eva
Cesta - cíl neznámý


Academia, 1995
Cena: 2.80 €
Jazyk: česky
168 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Helga Hošková, ISBN - 80-200-0519-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.394 kg, rozmer: 23.7 cm x 15.9 cm
Čítanka o osudech lidí v holocaustu určená pro výuku dějepisu, občanské nauky a literatury na středních školách.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171841-90-03

Bieleková Marta
Technológia pre 1. ročník stavebných UO


Expol Pedagogika s.r.o, 2022
Cena: 26.04 €
Jazyk: slovensky
172 strán, EAN: 9788082800893, (stav A), brož., hmotnosť: 0.464 kg, rozmer: 29.6 cm x 20.8 cm
Technológia pre 1. ročník stavebných UO
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172069-90-01

Bieleková Marta Počarovská, Jarmila
Technológia pre 3. ročník operátor


Expol Pedagogika s.r.o, 2022
Cena: 26.04 €
Jazyk: slovensky
248 strán, EAN: 9788080919573, (stav A), brož., hmotnosť: 0.66 kg, rozmer: 29.7 cm x 21.2 cm
Učebnica Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K – operátor stavebnej výroby poskytuje základné učivo vymedzené Štátnym vzdelávacím programom na získanie odborných kompetencií v oblasti teoretického vzdelávania. Sú v nej uplatnené medzipredmetové vzťahy s odbornými predmetmi odborné kreslenie, stavebné konštrukcie, materiály, geodézia, základy stavebnej mechaniky, stavebná technológia, konštrukčné cvičenia a odborný výcvik, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v študijnom odbore.

Žiaci sa v učebnici oboznámia nielen s technologickými postupmi vyhotovenia zemných prác, základov, debnenia a monolitických konštrukcií, priečok, komínov, stropných konštrukcií, schodísk, zastrešení stavebných objektov, ale aj so zásadami kvality stavebných prác a príslušnými predpismi o bezpečnosti práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia. Svoje vedomosti si môžu overiť formou kontrolných otázok a úloh, ktoré sú uvedené na konci podkapitoly alebo kapitoly. Pre učiteľov poskytuje učebnica rozsah učiva, ktoré je vhodné uplatniť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a využiť priamo na hodinách technológie.

Učebnica zahŕňa konkrétne technologické poznatky, činnosti a praktické metódy začlenené do komplexu odborných vedomostí a zručností. Obsah učebnice je podrobný, lebo zasahuje do určitých častí základného učiva technológie všetkých odborov, pre ktoré je určená. S týmto učivom sa stretnú žiaci prvého ročníka týchto odborov: murár, tesár, železobetonár, montér suchých stavieb, kachliar, maliar, inštalatér, podlahár a strechár.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172068-90-01

Bíla Katarína Ferencová, Elena
Technológia pre 2. ročník strechár


Expol Pedagogika s.r.o, 2022
Cena: 26.04 €
Jazyk: slovensky
244 strán, EAN: 9788082800602, (stav A), brož., hmotnosť: 0.642 kg, rozmer: 29.6 cm x 21.1 cm
Žiaci sa v učebnici oboznámia s odbornými vedomosťami o šikmých strechách, ale text poskytuje aj návod na zvládnutie odborných manuálnych činností súvisiacich so strechou ako celkom. Pozornosť sa venuje nosným strešným konštrukciám, rozličným strešným krytinám, technologickým postupom, protipožiarnym predpisom, normám, náradiu a nástrojom.

Autorky upozorňujú, že strecha je jednou z technicky najnáročnejších stavebných konštrukcií ovplyvňujúcich životnosť a funkčnosť stavebného objektu. Venujú sa i historickému vývoju striech, rozdeleniu jednotlivých prác na strešných konštrukciách, ale aj konštrukciám a vrstvám strešného plášťa šikmých striech, nosným konštrukciám striech, základným klampiarskym konštrukciám a prácam súvisiacim so zastrešením. Pozornosť sústreďujú na technológie ukladania krytín z betónu, z keramických krytín, z vláknocementovej krytiny, z kovových krytín a na strešné okná a vikiere. Autorky prikladajú veľkú dôležitosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavaní tesársky viazaných konštrukcií a špeciálnych striech.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
80772-ZG-01

Blažek Miroslav - Čejka František
Hospodársky zemepis II.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 20 100 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.424 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.6 cm
Učebnica pre 2.ročník strednej všeobecnovzdelávacej školy a pre stredné ekonomické školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169302-91-01

Bocková Anna - Ďurajková Daniela - Feketeová Katarína - Sakáčová Zuzana
Náuka o spoločnosti


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
384 strán, 3.vydanie, ISBN - 80-10-00388-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.484 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.4 cm
Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171967-90-03

Boocová Eleonóra Bogová, Oľga
Chovateľská prax - agropodnikanie


Expol Pedagogika s.r.o, 2022
Cena: 26.04 €
Jazyk: slovensky
392 strán, EAN: 9788082801043, (stav A), brož., hmotnosť: 0.974 kg, rozmer: 20.4 cm x 11.6 cm
Učebnica pomáha zvyšovať účinnosť odborného teoretického vzdelania a prispieva k pracovno-morálnej a ekologickej výchove žiakov. Obsah predmetu prax je v 1. a 2. ročníku pre všetky odborné zamerania spoločný, zacielený na získanie základných zručností a návykov a získanie kvalifikovaného prehľadu o celej poľnohospodárskej výrobe s rešpektovaním osobitostí jednotlivých odborných zameraní. V 3. a vo 4. ročníku je vytvorený aj časový priestor na nácvik činností vyplývajúcich z náplne odborných voliteľných predmetov.

Praktickú prípravu zabezpečuje učebná prax, odborná a individuálna prax, ktorá je zacielená na vzdelávanie žiakov v praktických činnostiach odboru štúdia. Ide o získanie, rozvoj a upevňovanie odborných zručností, návykov a o utváranie odborných postojov i názorov vo vzťahu žiakov k odboru štúdia, ale aj k budovaniu vzťahu žiakov k plneniu si pracovných povinností a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti, tak musí disponovať stanovenými štandardmi a ovládať učivo predpísané výkonovými a obsahovými štandardmi v rozsahu daného odboru, príp. jeho odborného zamerania.

Žiaci si v predmete prax osvoja pracovné techniky a technologické postupy, získajú základné skúsenosti z organizácie pracovných postupov, spôsobov riadenia menších pracovných tímov, naučia sa posudzovať namáhavosť a zložitosť pracovných úkonov a hodnotiť kvalitu práce. Súčasne získavajú návyky v dodržiavaní zásad hygieny, ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a návyky celkového ekologického správania.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170904-90-03

Boroš Mário
Maturita z matematiky


IKAR, a.s., 2022
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788055184319, (stav A), brož., hmotnosť: 0.604 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Nové, revidované vydanie publikácie Maturita z matematiky je určené študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku matematiky. Nájdu v ňom prehľadne spracované kompletné učivo strednej školy: definície a vysvetlenia pojmov, 750 ukážkovo vyriešených úloh a úlohy na vlastné počítanie s výsledkami uvedenými v samostatnej kapitole na konci knihy. Vďaka tomu bude zbierka tiež vynikajúcou prípravou na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium, a ako inšpirácia pri príprave rozličných testov môže poslúžiť aj učiteľom.
Test prístupný na www.priroda.sk študentom umožní preveriť si nadobudnuté vedomosti.

Pre maturantov
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
64402-13-01

Brachfeld Karel - Brachfeldová Jaroslava
Choroby v detskom veku


Osveta, 1960
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
366 strán, náklad: 2 500 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.472 kg, rozmer: 20.8 cm x 15.3 cm
Učebný text pre zdravotnícke školy, odbor detských sestier.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
158264-22-01

Branam James - Dostálová Iva
Angličtina do dlane pre SŠ


Art Area, 2004
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky, anglicky
192 strán, ISBN - 80-88879-81-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.058 kg, rozmer: 10 cm x 8 cm
Malá knižka - naozaj do dlane...
image_1
image_2
Adamcová Eva - Breznický Michal
Angličtina
1.28 €
image_1
image_2
Adamcová Eva - Breznický Michal
Angličtina
1.20 €
image_1
image_2
Alner Juraj
Škola v Európe - Európa v škole
1.40 €
image_1
image_2
Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy
2.55 €
image_1
image_2
Baranovič Roman - Jašková Ľudmila - Šnajder Ľubomír
Internet pre stredné školy
1.80 €
image_1
image_2
Bartko Ján - Vojčíková Alica
Kepzőművészeti Nevelés
3.50 €
image_1
image_2
Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
14.79 €
image_1
image_2
Bérešová Jana - Hosszúová Marta - Macková Marta
Nová maturita z angličtiny
2.00 €
image_1
image_2
Bérešová Jana - Macková Marta
Nová maturita - Anglický jazyk
2.00 €
image_1
image_2
Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD
8.96 €
image_1
image_2
Bezchlebová Maria - Franková Anita - Štichová Eva
Cesta - cíl neznámý
2.80 €
image_1
image_2
Bieleková Marta
Technológia pre 1. ročník stavebných UO
26.04 €
image_1
image_2
Bieleková Marta Počarovská, Jarmila
Technológia pre 3. ročník operátor
26.04 €
image_1
image_2
Bíla Katarína Ferencová, Elena
Technológia pre 2. ročník strechár
26.04 €
image_1
image_2
Blažek Miroslav - Čejka František
Hospodársky zemepis II.
1.60 €
image_1
image_2
Bocková Anna - Ďurajková Daniela - Feketeová Katarína - Sakáčová Zuzana
Náuka o spoločnosti
2.10 €
image_1
image_2
Boocová Eleonóra Bogová, Oľga
Chovateľská prax - agropodnikanie
26.04 €
image_1
image_2
Boroš Mário
Maturita z matematiky
12.00 €
image_1
image_2
Brachfeld Karel - Brachfeldová Jaroslava
Choroby v detskom veku
1.20 €
image_1
image_2
Branam James - Dostálová Iva
Angličtina do dlane pre SŠ
1.10 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98590 titulov.

Kuriozity
Kuriozity