Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
v akcii Domáca knižnica môžete získať 100 kníh len za 20 €
v akcii Malá domáca knižnica môžete získať 25 kníh len za 8 €
v akcii Mini domáca knižnica môžete získať 10 kníh len za 5 €

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 136 položiek ]

          K N Í H K U P E C T V O
Alena Kuzmová - English All Around 97834-90-03
Alena Kuzmová
English All Around
EDIKA 2015
Cena: 17.20 €

480 strán
Jazyk: česky
EAN: 9788026608189, (stav A), brož.
Nová učebnice je určena studentům gymnázií, středních a jazykových škol i samoukům. Vede studenty k úrovní B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poskytuje vyčerpávající přehled gramatiky, dostačující počet cvičení, informace ze života v Británii, možnost samohodnocení studijního postupu a klíč ke všem cvičením. Součástí publikace je CD ve formátu MP3. Titulu byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.
Hmotnosť: 0.676 kg rozmer: 24.3 cm x 17 cm
          A N T I K V A R I Á T
Alner Juraj - Škola v Európe - Európa v škole 153544-91-01
Alner Juraj
Škola v Európe - Európa v škole
Ševt 2007
Mladí v EÚ
Cena: 1.40 €

136 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-88707-88-2, (stav A), brož.
Doplnkový text pre stredné školy.
Hmotnosť: 0.208 kg rozmer: 21 cm x 14.7 cm
          K N Í H K U P E C T V O
Andrea Martinská Vavrová - Maturita z občianskej náuky 92018-90-03
Andrea Martinská Vavrová
Maturita z občianskej náuky
IKAR, a.s. 2016
Cena: 9.21 €

148 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788055150000, (stav A), brož.
Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z filozofie, psychológie a sociológie, práva, politológie a ekonómie. Súčasťou knihy sú aj kontrolné úlohy a ich správne riešenia, ktoré umožnia budúcim maturantom overiť si získané vedomosti a uplatniť medzipredmetové vzťahy. Publikácia dobre poslúži aj na prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu.
Hmotnosť: 0.467 kg rozmer: 29 cm x 20.4 cm
          A N T I K V A R I Á T
Bakošová Zlatica - Lubelcová Gabriela - Potočárová Mária - Sociálna pedagogika 153841-SC-01
Bakošová Zlatica - Lubelcová Gabriela - Potočárová Mária
Sociálna pedagogika
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2005
Cena: 2.33 €

168 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-140-00485-5, (stav A), brož.
Učebnica sociálnej pedagogiky.
Hmotnosť: 0.296 kg rozmer: 24.2 cm x 16.8 cm
          A N T I K V A R I Á T
Baláž Anton - Petrík Vladimír - Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy 152922-14-01
Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy
Slovensko-český klub v ČR 2003
Cena: 2.55 €

176 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-902893-4-7, (stav A), viaz.
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy.
Hmotnosť: 0.354 kg rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
          A N T I K V A R I Á T
Baranovič Roman - Jašková Ľudmila - Šnajder Ľubomír - Internet pre stredné školy 85973-25-01
Baranovič Roman - Jašková Ľudmila - Šnajder Ľubomír
Internet pre stredné školy
Computer press 2003
Cena: 2.00 €

276 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-251-0088-X, (stav A), brož.
Jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí začiatku nového tisícročia je určite Internet. Nutnosť využitia Internetu sa už stáva neoddeliteľnou súčasťou výuky a vyučovania. Kniha, ktorú práve dostávate do rúk, si kladie za cieľ stať sa základným sprievodcom praktického využívania Internetu pre žiakov stredných škôl, základných škôl a samozrejme tiež používateľov, ktorí sa dostávajú do styku s Internetom po prvý raz. Kolektív skúsených autorov a pedagógov predkladá v 21 kapitolách prehľad praktických možností využitia Internetu s množstvom praktických ukážok. Prvá kapitola (lekcia) knihy zoznamuje so základnými prvkami z oblasti Internetu, na ňu potom nadväzujú lekcie o elektronickej pošte a ich efektnému využívaniu (vytváranie a odosielanie správy, pripojenie dokumentov, využívanie poštových klientov). Nasledujúce dve lekcie sa zaoberajú interaktívnou internetovou komunikáciou (ako využívať ICQ, TALK, ako sa zúčastniť videokonferencie). Ďalšie kapitoly zoznamujú čitateľa so sieťou webových stránok a tiež s možnosťou vyhľadávania, využitím multimediálnych aplikácií a inými možnosťami orientácie na Internete. Prenosu dát a technickému fungovaniu Internetu sú venované lekcie dvanásť a trinásť. Niekoľko nasledujúcich lekcií sa zaoberá aktuálnymi otázkami práce s Internetom, ako je bezpečnosť dát, využívanie Internetu k bežným životným aktivitám (bankovníctvo, nákupy a pod.) a v neposlednej rade vzdelávacím internetovým aktivitám. Posledných päť lekcií predkladá návody a nápady k elektronickému publikovaniu, možnosti tvorby www stránok, správnemu využitiu pri tvorbe rýchlych a pekných stránok.
Celou knihou nás prevádza študentka Lucia, ktorá spolu s čitateľom objavuje možnosti, ktoré Internet do bežného života prináša.
Hmotnosť: 0.462 kg rozmer: 22.5 cm x 16.8 cm
          A N T I K V A R I Á T
Bartko Ján - Vojčíková Alica - Kepzőművészeti Nevelés 134380-47-01
Bartko Ján - Vojčíková Alica
Kepzőművészeti Nevelés
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990
Cena: 3.50 €

160 strán
Jazyk: maďarsky
náklad: 600 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-08-00104-6, (stav A), viaz.
Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy. 2 časť.
Hmotnosť: 0.742 kg rozmer: 30.1 cm x 21.4 cm
          K N Í H K U P E C T V O
Belan Anino - Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému 109568-90-02
Belan Anino
Ako sa hravo naučiť počtu derivačnému
Equilibria s.r.o 2017
Cena: 16.74 €

254 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081432156, (stav A), brož.
Kurz matematickej analýzy sa zaoberá diferenciálnym a integrálnym počtom funkcií jednej premennej.
Bude si vyžadovať, aby ste mnoho vecí spravili sami. Za odmenu však pochopíte, ako fungujú derivácie,
integrály, nekonečné rady a diferenciálne rovnice a na čo sú dobré. Obsahuje množstvo aplikácií z fyziky
a iných oblastí.Učebnica je určená najmä študentom vyšších ročníkov gymnázia, ako aj študentom bakalárskeho štúdia technických odborov VŠ.
Hmotnosť: 0.412 kg rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
          K N Í H K U P E C T V O
Belan Anino - Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť 109697-90-03
Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
Equilibria s.r.o 2017
Cena: 13.95 €

108 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081432149, (stav A), brož.
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj
geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych
súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v
počítačovej grafike.
Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
Hmotnosť: 0.186 kg rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
          A N T I K V A R I Á T
Bérešová Jana - Hosszúová Marta - Macková Marta - Nová maturita z angličtiny 52160-22-04
Bérešová Jana - Hosszúová Marta - Macková Marta
Nová maturita z angličtiny
Aktuell 2004
Cena: 2.00 €

240 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88915-92-9, (stav B - používaná), brož.
Publikácia obsahuje zaujímavé texty doplnené pestrými cvičeniami a aktivitami. Plne rešpektuje charakter novej maturitnej skúšky z anglického jazyka tak, aby spĺňala požiadavky Spoločného európskeho rámca.
Hmotnosť: 0.55 kg rozmer: 26 cm x 20.4 cm
          K N Í H K U P E C T V O
Bérešová Jana, Macková Marta - Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD 97138-90-03
Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD
SPN-Mladé letá, s.r.o. 2008
Cena: 8.96 €

136 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788010015542, (stav A), brož.
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň. Ponúka kľúč k testom, stratégiu správneho riešenia, ako aj možnosť vyhodnotiť si úroveň svojich vedomostí v bodoch. Priložené CD je dôležitou súčasťou tejto publikácie. Je výbornou pomôckou pri príprave na externú - písomnú časť maturity, pretože pomôže študentom nacvičiť si jej časť Listening and Comprehension, pri ktorej ide o porozumenie textu nahovoreného rodeným Angličanom. Je to jedna z požiadaviek na úspešné zvládnutie maturitných skúšok.
Hmotnosť: 0.393 kg rozmer: 29.6 cm x 21 cm
          A N T I K V A R I Á T
Bezchlebová Maria - Franková Anita - Štichová Eva - Cesta - cíl neznámý 127692-88-01
Bezchlebová Maria - Franková Anita - Štichová Eva
Cesta - cíl neznámý
Academia 1995
Cena: 2.80 €

168 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, ilustrácie: Helga Hošková, ISBN - 80-200-0519-6, (stav A), viaz.
Čítanka o osudech lidí v holocaustu určená pro výuku dějepisu, občanské nauky a literatury na středních školách.
Hmotnosť: 0.394 kg rozmer: 23.7 cm x 15.9 cm
          A N T I K V A R I Á T
Bírová Jana - Komunikuji ve francouzštině 1.díl + DVD 124844-22-01
Bírová Jana
Komunikuji ve francouzštině 1.díl + DVD
Vzdelávanie Don Bosca 2005
Cena: 3.00 €

178 strán
Jazyk: česky, francúzsky
ISBN - 978-80-96937-31-8, (stav A), brož.
Komunikuji ve francouzštině dle Společného EU referenčního rámce je cvičebnice, která má za úkol naučit komunikovat a připravit žáka na maturitní zkoušku z francouzského jazyka. Skládá se ze 2 dílů a obsahuje formáty a typy úloh zkušebních testů na nečisto. Neznamená to ale, že je určena jenom pro maturanty. Aktivně si v ní procvičíte psaní, čtení, mluvení a poslech s neverbální komunikací. Aktivity jsou zpracovány v souladu s kritérii Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, B1-B2.
Hmotnosť: 0.49 kg rozmer: 28.1 cm x 21.3 cm
          A N T I K V A R I Á T
Blažek Miroslav - Čejka František - Hospodársky zemepis II.
Blažek Miroslav - Čejka František - Hospodársky zemepis II. ilustr.1
80772-ZG-01
Blažek Miroslav - Čejka František
Hospodársky zemepis II.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966
Cena: 1.60 €

192 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 20 100 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Učebnica pre 2.ročník strednej všeobecnovzdelávacej školy a pre stredné ekonomické školy.
Hmotnosť: 0.424 kg rozmer: 21.1 cm x 15.6 cm
          A N T I K V A R I Á T
Caltíková Milada - Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry I. 134129-14-01
Caltíková Milada
Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry I.
Enigma 1997
Cena: 2.00 €

264 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-85471-33-7, (stav A), brož.
Príručka o dielach svetovej a slovenskej literatúry. Vhodné ako pomôcka pre študentov či učiteľov.
Hmotnosť: 0.284 kg rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
          A N T I K V A R I Á T
Čáp Ján - Čechová Věra - Rozsypalová Marie - Psychológia 1 153848-94-01
Čáp Ján - Čechová Věra - Rozsypalová Marie
Psychológia 1
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992
Cena: 2.22 €

184 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-08-01130-0, (stav A), brož.
Všeobecná psychológia pre 1.ročník stredných pedagogických škôl.
Hmotnosť: 0.204 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
          A N T I K V A R I Á T
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk - Nová maturita - Matematika - monitor-testy 44301-24-01
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika - monitor-testy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2004
Cena: 1.50 €

160 strán
Jazyk: slovensky
2.vydanie, ISBN - 80-10-00618-1, (stav B - uvoľnené 3 strany, pár strán vyplnených), brož.
Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky?
Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita?
Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek?
Chcete si overiť svoje vedomosti formou testov?
Chcete sa vyvarovať zbytočných chýb z nepozornosti?
Zaujíma vás, ako sa bude vyhodnocovať váš maturitný test?

Monitory:
- pripravujú na externú časť maturitnej skúšky
- rešpektujú požiadavky Rady Európy na novú maturitu
- poskytujú testovacie techniky a rady, ako postupovať pri riešení jednotlivých
úloh
- obsahujú úlohy, ktoré sa odlišujú od testov, s ktorými sa stretávate v rôznych
zbierkach a príručkách
- obsahujú vedomostné testy v dvoch úrovniach: základnej a vyššej
- autormi sú odborníci, ktorí sa podieľajú na tvorbe oficiálnych maturitných testov.

Monitor z matematiky:
-umožňuje pripraviť sa na písomné testy maturitnej skúšky,
obsahuje 3 testy pre základnú a 3 pre vyššiu úroveň novej maturitnej skúšky v podobe ako sa očakáva v školskom roku 2004/2005,
-súčasťou sú výsledky, úplné aj altenatívne riešenia všetkých úloh, pokyny na hodnotenie a ukážka navrhnutého spôsobu bodovania žiakmi vypracovaných riešení.
Hmotnosť: 0.44 kg rozmer: 29.5 cm x 20.5 cm
          A N T I K V A R I Á T
Chudý Tomáš - Chudá Jana - Some basic facts 5640-22-01
Chudý Tomáš - Chudá Jana
Some basic facts
Fragment 1997
Cena: 3.02 €

80 strán
Jazyk: česky
ISBN 80-7200-085-3, 3.vydanie, (stav A), brož.
About the english speaking countries...
Hmotnosť: 0.194 kg rozmer: 28.2 cm x 19.9 cm
          A N T I K V A R I Á T
Courtilln Janine - Salins de Geneviéve-Dominique - Libre Echange 1 44140-22-01
Courtilln Janine - Salins de Geneviéve-Dominique
Libre Echange 1
Fraus 1996
Cena: 1.60 €

256 strán
Jazyk: francúzsky
ISBN - 80-85784-89-0, (stav A), brož.
Francúzština pre stredné a jazykové školy.
Hmotnosť: 0.65 kg rozmer: 28 cm x 19.5 cm
          A N T I K V A R I Á T
Dvořák Karel - Čítanka 132287-14-01
Dvořák Karel
Čítanka
Vojenský kartografický ústav 2009
Cena: 2.99 €

224 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-8042-573-9, (stav A), brož.
Čítanka pre 1.ročník gymnázií a stredných odborných škôl.
Hmotnosť: 0.374 kg rozmer: 24.1 cm x 16.5 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 86984 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka