...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 258 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Adamcová Eva - Breznický Michal - Angličtina 159266-22-01

Adamcová Eva - Breznický Michal
Angličtina


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1960
Cena: 1.28 €
Jazyk: slovensky
180 strán, náklad: 1 700 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Angličtina pre druhý ročník hospodárskych škôl.
A N T I K V A R I Á T
Adamcová Eva - Breznický Michal - Angličtina 161512-22-01

Adamcová Eva - Breznický Michal
Angličtina


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1961
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
208 strán, náklad: 1 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Angličtina pre prvý ročník stredných ekonomických škôl so štvorročným štúdiom.
A N T I K V A R I Á T
Alner Juraj - Škola v Európe - Európa v škole 153544-91-01

Alner Juraj
Škola v Európe - Európa v škole


Ševt, 2007
Mladí v EÚ
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
136 strán, ISBN - 978-80-88707-88-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.208 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Doplnkový text pre stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
Baláž Anton - Petrík Vladimír - Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy 152922-14-01

Baláž Anton - Petrík Vladimír
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy


Slovensko-český klub v ČR, 2003
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
176 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-902893-4-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.354 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
Čítanka moderní slovenské literatury pro stŕední školy.
A N T I K V A R I Á T
Baranovič Roman - Jašková Ľudmila - Šnajder Ľubomír - Internet pre stredné školy 85973-25-01

Baranovič Roman - Jašková Ľudmila - Šnajder Ľubomír
Internet pre stredné školy


Computer press, 2003
Cena: 1.80 €
Jazyk: česky
276 strán, ISBN - 80-251-0088-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.462 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.8 cm
Jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí začiatku nového tisícročia je určite Internet. Nutnosť využitia Internetu sa už stáva neoddeliteľnou súčasťou výuky a vyučovania. Kniha, ktorú práve dostávate do rúk, si kladie za cieľ stať sa základným sprievodcom praktického využívania Internetu pre žiakov stredných škôl, základných škôl a samozrejme tiež používateľov, ktorí sa dostávajú do styku s Internetom po prvý raz. Kolektív skúsených autorov a pedagógov predkladá v 21 kapitolách prehľad praktických možností využitia Internetu s množstvom praktických ukážok. Prvá kapitola (lekcia) knihy zoznamuje so základnými prvkami z oblasti Internetu, na ňu potom nadväzujú lekcie o elektronickej pošte a ich efektnému využívaniu (vytváranie a odosielanie správy, pripojenie dokumentov, využívanie poštových klientov). Nasledujúce dve lekcie sa zaoberajú interaktívnou internetovou komunikáciou (ako využívať ICQ, TALK, ako sa zúčastniť videokonferencie). Ďalšie kapitoly zoznamujú čitateľa so sieťou webových stránok a tiež s možnosťou vyhľadávania, využitím multimediálnych aplikácií a inými možnosťami orientácie na Internete. Prenosu dát a technickému fungovaniu Internetu sú venované lekcie dvanásť a trinásť. Niekoľko nasledujúcich lekcií sa zaoberá aktuálnymi otázkami práce s Internetom, ako je bezpečnosť dát, využívanie Internetu k bežným životným aktivitám (bankovníctvo, nákupy a pod.) a v neposlednej rade vzdelávacím internetovým aktivitám. Posledných päť lekcií predkladá návody a nápady k elektronickému publikovaniu, možnosti tvorby www stránok, správnemu využitiu pri tvorbe rýchlych a pekných stránok.
Celou knihou nás prevádza študentka Lucia, ktorá spolu s čitateľom objavuje možnosti, ktoré Internet do bežného života prináša.
A N T I K V A R I Á T
Bartko Ján - Vojčíková Alica - Kepzőművészeti Nevelés 134380-47-01

Bartko Ján - Vojčíková Alica
Kepzőművészeti Nevelés


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.50 €
Jazyk: maďarsky
160 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-08-00104-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.742 kg, rozmer: 30.1 cm x 21.4 cm
Výtvarná výchova v 3. a 4. ročníku strednej pedagogickej školy. 2 časť.
K N Í H K U P E C T V O
Belan Anino - Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť 109697-90-03

Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť


Equilibria s.r.o, 2017
Cena: 13.95 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788081432149, (stav A), brož., hmotnosť: 0.186 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj
geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych
súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v
počítačovej grafike.
Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
K N Í H K U P E C T V O
Bérešová Jana - Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť 105512-90-03

Bérešová Jana
Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2005
Cena: 7.07 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788010006793, (stav A), brož., hmotnosť: 0.515 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Uvádza cieľové požiadavky na komunikačné zručnosti žiaka podľa spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti v nej nájdu všetky tematické obsahy pre obe úrovne náročnosti, ako aj extra materiál na precvičenie s potrebnou slovnou zásobou.
A N T I K V A R I Á T
Bérešová Jana - Hosszúová Marta - Macková Marta - Nová maturita z angličtiny 52160-22-04

Bérešová Jana - Hosszúová Marta - Macková Marta
Nová maturita z angličtiny


Aktuell, 2004
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
240 strán, ISBN - 80-88915-92-9, (stav B - používaná), brož., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 26 cm x 20.4 cm
Publikácia obsahuje zaujímavé texty doplnené pestrými cvičeniami a aktivitami. Plne rešpektuje charakter novej maturitnej skúšky z anglického jazyka tak, aby spĺňala požiadavky Spoločného európskeho rámca.
A N T I K V A R I Á T
Bérešová Jana - Macková Marta - Nová maturita - Anglický jazyk 154809-22-01

Bérešová Jana - Macková Marta
Nová maturita - Anglický jazyk


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
134 strán, ISBN 80-10-00336-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.376 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
K N Í H K U P E C T V O
Bérešová Jana, Macková Marta - Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD 97138-90-03

Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788010015542, (stav A), brož., hmotnosť: 0.393 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň. Ponúka kľúč k testom, stratégiu správneho riešenia, ako aj možnosť vyhodnotiť si úroveň svojich vedomostí v bodoch. Priložené CD je dôležitou súčasťou tejto publikácie. Je výbornou pomôckou pri príprave na externú - písomnú časť maturity, pretože pomôže študentom nacvičiť si jej časť Listening and Comprehension, pri ktorej ide o porozumenie textu nahovoreného rodeným Angličanom. Je to jedna z požiadaviek na úspešné zvládnutie maturitných skúšok.
A N T I K V A R I Á T
Bezchlebová Maria - Franková Anita - Štichová Eva - Cesta - cíl neznámý 127692-88-01

Bezchlebová Maria - Franková Anita - Štichová Eva
Cesta - cíl neznámý


Academia, 1995
Cena: 2.80 €
Jazyk: česky
168 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Helga Hošková, ISBN - 80-200-0519-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.394 kg, rozmer: 23.7 cm x 15.9 cm
Čítanka o osudech lidí v holocaustu určená pro výuku dějepisu, občanské nauky a literatury na středních školách.
A N T I K V A R I Á T
Bírová Jana - Komunikuji ve francouzštině 1.díl + DVD 124844-22-01

Bírová Jana
Komunikuji ve francouzštině 1.díl + DVD


Vzdelávanie Don Bosca, 2005
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky, francúzsky
178 strán, ISBN - 978-80-96937-31-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 28.1 cm x 21.3 cm
Komunikuji ve francouzštině dle Společného EU referenčního rámce je cvičebnice, která má za úkol naučit komunikovat a připravit žáka na maturitní zkoušku z francouzského jazyka. Skládá se ze 2 dílů a obsahuje formáty a typy úloh zkušebních testů na nečisto. Neznamená to ale, že je určena jenom pro maturanty. Aktivně si v ní procvičíte psaní, čtení, mluvení a poslech s neverbální komunikací. Aktivity jsou zpracovány v souladu s kritérii Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, B1-B2.
A N T I K V A R I Á T
Bírová Jana - Maturujem z francúzštiny po novom 2.diel 156672-22-01

Bírová Jana
Maturujem z francúzštiny po novom 2.diel


Vzdelávanie Don Bosca, 2006
Cena: 7.00 €
Jazyk: francúzsky, slovensky
314 strán, ISBN - 80-969373-3-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.814 kg, rozmer: 28 cm x 21 cm
Maturujem z francúzštiny po novom je cvičebnica, ktorá vás naučí komunikovať a kompletne vás pripraví na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka. Kniha je rozdelená na dva diely, v ktorých sú obsiahnuté všetky maturitné témy. Obsahuje aktivity na precvičenie čítania, písania, hovorenia, počúvania a neverbálnej komunikácie. Obsah dotvárajú žiadané všeobecné texty k jednotlivých témam. Ďalej precvičuje všetky druhy cvičení, ktoré sa objavujú na testoch a na ústnej maturitnej skúške. Pre úspešnú komunikáciu pred a po maturite sa odporúča publikáciu (1. a 2. diel) používať už od tretieho ročníka strednej školy. S knihou je však možné pracovať aj individuálne doma.
A N T I K V A R I Á T
Blažek Miroslav - Čejka František - Hospodársky zemepis II.
Blažek Miroslav - Čejka František - Hospodársky zemepis II. ilustr.1
80772-ZG-01

Blažek Miroslav - Čejka František
Hospodársky zemepis II.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 20 100 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.424 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.6 cm
Učebnica pre 2.ročník strednej všeobecnovzdelávacej školy a pre stredné ekonomické školy.
A N T I K V A R I Á T
Brachfeld Karel - Brachfeldová Jaroslava - Choroby v detskom veku 64402-13-01

Brachfeld Karel - Brachfeldová Jaroslava
Choroby v detskom veku


Osveta, 1960
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
366 strán, náklad: 2 500 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.472 kg, rozmer: 20.8 cm x 15.3 cm
Učebný text pre zdravotnícke školy, odbor detských sestier.
A N T I K V A R I Á T
Branam James - Dostálová Iva - Angličtina do dlane pre SŠ 158264-22-01

Branam James - Dostálová Iva
Angličtina do dlane pre SŠ


Art Area, 2004
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky, anglicky
192 strán, ISBN - 80-88879-81-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.058 kg, rozmer: 10 cm x 8 cm
Malá knižka - naozaj do dlane...
K N Í H K U P E C T V O
Brandšteterová Alena - Analytická chémia pre 2 roč. ŠO potravinárska výroba, 1. časť 161536-90-03

Brandšteterová Alena
Analytická chémia pre 2 roč. ŠO potravinárska výroba, 1. časť


Expol Pedagogika s.r.o, 2021
Cena: 23.25 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788080916473, (stav A), brož., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, stanovenie vlhkosti, sušiny a obsahu popola a stanovenie a rozbor tukov. Okrem základného učiva obsahuje učebnica aj laboratórne cvičenia a prílohy s tabuľkami.
K N Í H K U P E C T V O
Brandšteterová Alena - Analytická chémia pre 2. roč.ŠO potravinárska výroba, 2. časť 161537-90-03

Brandšteterová Alena
Analytická chémia pre 2. roč.ŠO potravinárska výroba, 2. časť


Expol Pedagogika s.r.o, 2006
Cena: 23.25 €
Jazyk: slovensky
112 strán, EAN: 9788080916497, (stav A), brož., hmotnosť: 0.277 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov, dusičnanov a dusitanov. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj laboratórne cvičenia s tabuľkami v prílohe. Posledná kapitola učebnice obsahuje informácie o posudzovaní potravinárskych surovín a výrobkov podľa legislatívy.
K N Í H K U P E C T V O
Brandšteterová Alena - Analytická chémia pre 2. roč.ŠO potravinárska výroba, 3. časť 161538-90-03

Brandšteterová Alena
Analytická chémia pre 2. roč.ŠO potravinárska výroba, 3. časť


Expol Pedagogika s.r.o, 2007
Cena: 23.25 €
Jazyk: slovensky
188 strán, EAN: 9788080916619, (stav A), brož., hmotnosť: 0.446 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód, špecifické laboratórne práce jednotlivých odborov – analytické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov, múky a výrobkov z múky, výrobkov cukrovinkárskej výroby, mlieka a mliečnych výrobkov, surovín a výrobkov sladovníctva a pivovarníctva, liehovarníctva a vinárstva a hodnotenie konzervárenských surovín a výrobkov.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 92728 titulov.