...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 2426 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
163183-91-02

Uherík Anton
Hluchota, reč, poznanie


Osveta, 1990
Cena: 5.50 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-217-0153-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.518 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.7 cm
O hluchote, posunkovej reči a problémoch nepočujúcich...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
176168-88-01

Updike John
Hľadaj moju tvár


Ikar, 2004
Odeon zv.č.: 12
Cena: 4.35 €
Jazyk: slovensky
240 strán, ISBN - 80-551-0742-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.292 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román Hľadaj moju tvár od Johna Updika vyšiel v roku 2002 a predstavuje slávneho amerického spisovateľa na vrchole tvorivých síl. Poučná, zábavná aj pikantná kniha je poctou modernému americkému výtvarnému umeniu a nahliadnutím do zákulisia ľudskej kreativity. Dej sa odohráva v rozmedzí 30. a 50. rokov minulého storočia, keď na umeleckej scéne dominovali osobnosti abstraktného expresionizmu a pop-artu. Centrálnou postavou je maliarka Hope Chafetzová, ktorej traja manželia boli slávnymi a kontroverznými umelcami. Príbeh o partnerstvách, láskach, sexe, ale najmä o umeleckom hľadaní predstavuje newyorskú bohému, zmes reálnych a fiktívnych postáv: Jacksona Pollocka, Willema de Kooninga, Andyho Warhola či Jeffa Koonsa. Originálnou kolážou prózy a umenovedy vznikol román, ktorým spisovateľ potvrdil svoje renomé majstrovského rozprávača.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113585-NB-01

Urgela Robert
Trénink v bojových uměních


Cad Press, 2003
Budo zv.č.: 2
Cena: 7.14 €
Jazyk: česky
170 strán, ISBN - 978-80-85349-11-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.232 kg, rozmer: 20 cm x 14.5 cm
Praktický úvod do kung-fu. Příručka pro vážné zájemce, kteří mají za sebou aspoň základní průpravu v některé formě bojových umění. Kniha je rozdělena do 10 kapitol (Odkaz Jeet Kune Do, Účinná technika, Kondiční trénink, Dynamická tenze, Trénink v přírodě, Sparring, Kopy, Skládání soupeře, Přínos tao a zen do budó), jež jsou doplněny 120 názornými ilustracemi a fotografiemi!
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
166663-FY-01

Usačev Sergej
Experimentálna jadrová fyzika


Alfa, 1982
Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
Cena: 25.00 €
Jazyk: slovensky
548 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.045 kg, rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Vysokoškolská učebnica.
Úvod, Interakcia žiarení s hmotou, Fyzika atómového jadra, Fyzika atómového jadra, Fyzika atómových reakcií, Dozimetria jadrového žiarenia, Jadrová spektroskopia...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
123263-34-01

Usuiho Mikao
Originální Reiki


Fontána, 2012
Cena: 10.20 €
Jazyk: český
80 strán, ISBN - 978-80-7336-680-3, (stav A - nová, ešte v igelite, trochu ohnutý rožtek), viaz., hmotnosť: 0.243 kg, rozmer: 23 cm x 16.5 cm
Autor vyvinul systém reiki a založil původní formu japonské organizace Usui Reiki Ryoho Gakkai. Co tedy bulepší, než když sáhneme po materiálu Dr. Usuiho? V této knize najdeš původní léčebné pozice rukou z příručky reiki samotného Dr. Usuiho - jejího zakladatele. K důkladnějšíému pochopení zde slouží 100 fotografíí. Jsou zde podrobně uvedeny pozice rukou, sloužící k ošetřování nejrůznějších potíží, takže touto knihou získává každý praktikant reiki do ruky cennou příručku ke své práci. Poprvé získá příležitost přímo studovat pozice rukou a léčebné techniky Dr. Usuiho. Ať už praktikuje Reiki zasvěcená osoba nebo přímo mistr, každý z nich si může neuvěřitelně rozšířit své znalosti a zároveň se vydat po stopách skvělého léčitele.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
37169-11-01

Utčenko Sergej
Iulius Caesar


Obzor, 1981
Postavy a osudy
Cena: 2.59 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Monografia o živote I.Caesara.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154589-94-01

Vaculčíková Sedláčková Zuzana - Praško Ján
Deprese a poruchy osobnosti


Univerzita Palackého v Olomouci, 2019
Cena: 3.30 €
Jazyk: česky
120 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-244-5590-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.244 kg, rozmer: 25 cm x 17.5 cm
V publikaci se autoři teoreticky zaměřují na možné faktory, které mohou hrát roli v etiopatogenezi a terapii depresivní poruchy, s důrazem na komorbidní poruchou osobnosti. Popisují jejich klasifikace, prevalenci, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii a dále pak jak tyto dvě poruchy mohou vzájemně souviset. Rovněž představují konkrétní poruchy osobnosti a jejich komorbiditu s depresí. Výše uvedená témata rozebírají v kontextu dílčích studií, které se touto problematikou zabývají.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153936-34-03

Vágnerová Marie
Psychopatologie pro pomáhající profese


Portál, 2008
Cena: 32.00 €
Jazyk: česky
872 strán, ISBN - 978-80-7367-414-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.45 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii. Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování.

Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin, o sociokulturním handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických aspektech kriminality a pobytu ve vězení.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
124862-57-01

Valach Josef
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování


Miroslav Sobotka, 2010
Cena: 14.00 €
Jazyk: česky
514 strán, 3.vydanie, ISBN - 978-80-86929-71-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.004 kg, rozmer: 24 cm x 16.6 cm
Třetí přepracované a rozšířené vydání známé vysokoškolské učebnice se zabývá teorií a praxí, výběru, hodnocení a řízení investičních projektů v podnikatelské sféře a různými variantami jejich financování pomocí všech možných alternativních interních a externích zdrojů. Nové vydání knihy přináší dílčí změny, které rozšiřují a prohlubují výklad některých kapitol s ohledem na rozvoj teorie i praxe finančního rozhodování o investicích.

První část publikace je věnována makroekonomickému investičnímu prostředí, předinvestiční přípravě projektů, plánování peněžitých toků z projektu, jednotlivým metodám jejich vyhodnocování s ohledem na riziko a způsoby jeho promítání do posuzování projektu. Nově je pozornost věnována efektivnosti tvorby hrubého fixního kapitálu, rozšířen je výklad principů predikce peněžních toků z investičních projektů a charakteristiku předinvestiční přípravy projektů, včetně rozpočtování. Autoři se také více věnovali nestandardním peněžním tokům projektu a využití indexu rentability projektu. V rámci kapitoly o kolektivním investování je výklad rozšířen o hedgeové fondy a fondy privátního kapitálu. Podstatně je prohlouben výklad o úloze opcí v investičním rozhodování a technice rozhodovacích stromů.

Druhá část publikace se zabývá alternativami financování podnikatelských projektů pomocí odpisů, nerozděleného zisku, akcií, obligací, rizikového kapitálu, úvěru, leasingu, zahraničního kapitálu a dotací. Značná pozornost je věnována nákladům jednotlivých druhů kapitálu, volbě optimálního složení zdrojů podniku, výhodám a nevýhodám jednotlivých alternativ financování. Nově je do této části zahrnuta problematika investičních veřejných podpor z prostředků státního rozpočtu i strukturálních fondů Evropské unie a financování projektů veřejnosoukromého partnerství (PPP). Zvýšená pozornost je věnována také vnitrokoncernovému financování investic v rámci nadnárodních společností a v současné době vysoce aktuálním otázkám financování podnikatelského výzkumu a vývoje.

V tomto vydání je upřesněn výklad o nákladech cizího kapitálu, rozšřena charakteristiku projektového financování a financování projektů v rámci veřejno-soukromého partnerství.

Autoři zcela nově zařadili samostatnou kapitolu o financování vývozu investičních celků. V knize jsou aplikovány výsledky výzkumného záměru `Rozvoj finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska`, na jehož řešení v rámci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze se někteří autoři publikace podílejí.

Všechny kapitoly jsou tradičně doprovázeny charakteristikou klíčových pojmů, otázkami a řešenými příklady. Všude jsou systematicky vysvětlovány nejnovější poznatky finanční teorie a praxe investičního rozhodování v ČR i v průmyslově vyspělých zemích.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
45048-14-01

Valček Peter
Osudy eseje


Iris, 1999
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
196 strán, ISBN - 80-88778-78-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Dielo približuje základné estetické a logické postupy esejistickej tvorby. Autor sa nevenuje len teórii, ale čitateľa inšpiruje k vlastným úvahám. Opiera sa aj o životopisné motívy a fakty. Publikácia prináša ukážky o sviežom hodnotnom preklade do slovenčiny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127203-95-01

Valenta Jiří
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017


Anag, 2017
Cena: 10.00 €
Jazyk: česky
1072 strán, ISBN - 978-80-7554-102-4, (stav A), brož., hmotnosť: 1.165 kg, rozmer: 23 cm x 16.7 cm
Již sedmé vydání praktické příručky Školské zákony…obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Kariérní řád a další důležité legislativní novinky ve školství Uvedené předpisy z oblasti školství jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na praxi při aplikaci současné školské legislativy. Obsahem knihy je také komentář k zásadním novým změnám školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících včetně těch, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017, a to včetně dlouho očekávaného kariérního řádu pro pedagogické pracovníky, který zásadním způsobem vstupuje i do relativně ustálených pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků. Publikace se věnuje rovněž všem důležitým legislativním změnám prováděcích předpisů z poslední doby. Bonus pro vás – CD s aktuální školskou legislativou! Součástí je CD s kompletní školskou legislativou včetně příloh v knize neuváděných.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
176208-91-01

Vaľo Michal
Nebo Peklo Politika - Spoveď generálneho prokurátora


Slovart, 2016
Cena: 7.90 €
Jazyk: slovensky
400 strán, ISBN - 978-80-556-2537-9, (stav A), viaz., bez prebalu, hmotnosť: 0.68 kg, rozmer: 23 cm x 14 cm
Boli udalosti z novembra 1989 „zamatovou revolúciou“? Kto zavliekol prezidentovho syna a zavraždil Remiáša? Sú kauzy „Technopol“ a „Triptych“ vymyslené? To sú otázky, na ktoré odpovedá generál Michal Vaľo, bývalý zástupca hlavného vojenského prokurátora ČSFR a generálny prokurátor SR. Zároveň prináša aj kritický pohľad na postoje politikov a vlastný osud počas rokov pôsobenia na prokuratúrach. Dej sa často približuje detektívke, no kniha nepochybne zaujme aj historikov, právnikov a politológov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
61432-84-01

Valšík Cyril
Rozprávky pre hrocha


Mladé letá, 1985
Poslušné písmenká
Cena: 2.80 €
Jazyk: slovensky
72 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Peter Cpin, (stav B - obal trochu polepený od pásky), viaz., hmotnosť: 0.36 kg, rozmer: 26.5 cm x 20.5 cm
Ilustrované rozprávky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
126281-16-02

Vančata Pavel
Říkali mu Zeke


Arnošt Moucha - Svět křídel, 2017
Cena: 15.40 €
Jazyk: česky
512 strán, ISBN - 978-80-7573-020-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.32 kg, rozmer: 23.8 cm x 16.9 cm
Vzpomínky plk. let. v. v. Adolfa Zeleného, MBE na službu v RAF v letech 1941-1945 a 1949-1971.

Když se Adolf Zelený (1914-2010) v roce 1934 rozhodl pro kariéru důstojníka z povolání, netušil tehdy, že ho čeká sedmatřicet dobrodružných let v armádách tří evropských států. Během poválečné služby v britském letectvu RAF se z navigátora přeškolil na řídícího létání a sloužil v exotických destinacích jako Singapur, Keňa a Libye. Jako velitel Školy pro přežití v poušti se zúčastnil četných expedicí do libyjské pouště a dvakrát navštívil legendární bombardér Lady Be Good. V roce 1968 jeho službu ocenila britská královna udělením řádu MBE.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
123120-16-01

Vančata Pavel
Z deníku radiotelegrafisty


Svět křídel, 2013 zv.č.: 60
Cena: 7.40 €
Jazyk: česky
376 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-87567-30-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.026 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.8 cm
Unikátní válečný deník Sgt Pavla Tofla, příslušníka 311. čs. bombardovací perutě RAF.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113074-NB-01

Vanek Marcel
Blbnutí v zeleném


Milahelp, 2008
Cena: 12.12 €
Jazyk: česky
296 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Marian Vanek, ISBN - 978-80-9039-094-2, (stav A), hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 24.9 cm x 17.6 cm
Tato kniha nás zavede do komické doby socialistického Československa. Očima dvacetiletého kluka popisuje tehdejší absurdní život. Strávíme s ním dva roky základní vojenské služby v Sušici. Tyto příběhy se ale skutečně staly a mladík vypravuje nejenom, jak to kdysi chodilo na vojně, ale také, jak nesměle prožíval svou první lásku s přítelkyní Evou, která ho nakonec „odpanila“. Román je plný humoru a nečekaných zvratů, ale také lidských osudů a poučení, které nám připravuje samotný život. „Blbnutí v zeleném“ se sice odehrávalo před mnoha lety v socialismu, ale lidé jsou stejní i dnes. Příběhy mohou tedy poučit mnoho lidí, kteří si procházejí „pakárnou“, a ukázat jim, jak se dá těžký život v nesvobodě prožít s úsměvem na tváři…
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113476-16-06

Vanek Marcel
Civilizace naší země


Milahelp, 2012
Cena: 7.60 €
Jazyk: česky
560 strán, ISBN - 978-80-87279-11-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.04 kg, rozmer: 25.5 cm x 17.7 cm
Tato kniha je plná příběhů, lidských osudů a dobrodružství. Naše putování lidskou historií a civilizacemi začíná v bájné Atlantidě. Pokračuje Egyptem, starým Řeckem, Římem, středověkem a lidské příběhy nás přivedou až do dnešní civilizace, kterou jsme nazvali "tržní svět". Tato kniha ale neřeší letopočty, přesná data či historická fakta. Snažili jsme se pochopit těžký život lidí v dávných dobách a zaměřili se na "bílá místa", o kterých historie často záměrně mlčí. Kniha je tedy plná zamyšlení, hypotéz a příběhů, které se možná skutečně staly, ale možná také ne... Když proplujeme mnoha vyspělými civilizacemi, které žily na Zemi v dávných dobách, a podíváme se i jiným pohledem na naši současnost, tak se pustíme do úvah, jaká civilizace přijde asi po nás. Naše zjištění člověka možná překvapí, ale kdo rád přemýšlí nad lidskou duší a chce pochopit historii, tak ten si určitě v této knize najde informace, které ho potěší…
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
114633-NB-01

Vanek Marcel
Energie sexu


Milahelp, 2008
Cena: 12.13 €
Jazyk: česky
320 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-9039-098-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.808 kg, rozmer: 25 cm x 17.5 cm
Kniha se zamýšlí nad sexem a je plná překvapivých zjištění! Je ale také plná sexuálních zážitků a lechtivých" příběhů, co se skutečně udály během milování. Najdeme v ní mnoho návodů jak lépe chápat a prožívat sex, podíváme se do různých zákoutí lidské sexuality a budeme se snažit společně nalézt odpovědi, odkud pramení a kde jsou skutečné příčiny obrovské síly, kterou nazýváme "energie sexu". Každý člověk se tak může podívat na svůj sexuální život z trochu jiného úhlu pohledu a inspirovat se k harmonickému prožívání sexu, ve kterém se orgasmy dotýkají až samotných hvězd..."
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
116031-94-01

Vanek Marcel
Láska našich dětí


Milahelp, 2014
Cena: 4.90 €
Jazyk: česky
348 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-87279-15-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.868 kg, rozmer: 23.6 cm x 16.7 cm
Láska našich dětí je energie, která dává smysl našemu životu!

V této knize se pokusíme nahlédnout do dětské duše, která je trochu jiná než duše dospělého člověka. Dětským pohledem se tedy podíváme na problémy výchovy, a tak se můžeme jako rodiče inspirovat k tomu, abychom nalezli k našim dětem lepší vztah, porozumění a harmonii. Kniha je plná rad i praktických návodů jak zvládat moderní dětičky a také informací, které se týkají duchovní stránky rodičovství. Najdete tady mnoho příkladů, které popisují nejenom lásku našich dětí, ale i to, jak co nejlépe vytvořit a pochopit lásku rodičovskou...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
117592-88-01

Vanek Marcel
Milarepa - Tibetský rošťák


Milahelp, 2005
Cena: 9.40 €
Jazyk: česky
650 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-86978-01-7, (stav A - poškodený roh obalu, skoro odtrhnutý), viaz., hmotnosť: 1.275 kg, rozmer: 26.2 cm x 18.7 cm
Tato kniha vypravuje příběh plný překvapení... Je to příběh, který zažil na vlastní kůži člověk a lidé ho po staletí znají jako Milarepu. Je to příběh hledání... slz a štěstí, lásky a zklamání, emocí a pochopení, prostě všeho, co přináší i náš každodenní život. Tento román nás zavede do starého Tibetu – země přísných tradic, tajemství a poslušné víry. Milarepa je normální člověk a navíc pěkný rošťák... Nic mu není svaté a ze všeho si dělá „prdel“! Jako mladík čaruje a dokonce dělá i magii. Brzy se ale probudí a začne na sobě tvrdě pracovat. Milarepův osud je nabitý nečekaným dějem, legrací a vzápětí poučením, které platí stejně tak dnes jako před staletími...
image_1
image_2
Uherík Anton
Hluchota, reč, poznanie
5.50 €
image_1
image_2
Updike John
Hľadaj moju tvár
4.35 €
image_1
image_2
Urgela Robert
Trénink v bojových uměních
7.14 €
image_1
image_2
Usačev Sergej
Experimentálna jadrová fyzika
25.00 €
image_1
image_2
Usuiho Mikao
Originální Reiki
10.20 €
image_1
image_2
Utčenko Sergej
Iulius Caesar
2.59 €
image_1
image_2
Vaculčíková Sedláčková Zuzana - Praško Ján
Deprese a poruchy osobnosti
3.30 €
image_1
image_2
Vágnerová Marie
Psychopatologie pro pomáhající profese
32.00 €
image_1
image_2
Valach Josef
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
14.00 €
image_1
image_2
Valček Peter
Osudy eseje
4.00 €
image_1
image_2
Valenta Jiří
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2017
10.00 €
image_1
image_2
Vaľo Michal
Nebo Peklo Politika - Spoveď generálneho prokurátora
7.90 €
image_1
image_2
Valšík Cyril
Rozprávky pre hrocha
2.80 €
image_1
image_2
Vančata Pavel
Říkali mu Zeke
15.40 €
image_1
image_2
Vančata Pavel
Z deníku radiotelegrafisty
7.40 €
image_1
image_2
Vanek Marcel
Blbnutí v zeleném
12.12 €
image_1
image_2
Vanek Marcel
Civilizace naší země
7.60 €
image_1
image_2
Vanek Marcel
Energie sexu
12.13 €
image_1
image_2
Vanek Marcel
Láska našich dětí
4.90 €
image_1
image_2
Vanek Marcel
Milarepa - Tibetský rošťák
9.40 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [ 114 ] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98629 titulov.

Kuriozity
Kuriozity