...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 223 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161880-90-03

Aláč Ján
Tu spočíva kvet, čo zanechal svet


Miloš Hric ml., 2021
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
264 strán, EAN: 9788097370428, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.084 kg, rozmer: 22.5 cm x 22.5 cm
Človek niekedy pociťuje potrebu vytvárať v krajine pamätné miesta, alebo obnovovať dávno stratené a zaniknuté prvky, a prehliada význam tých, ktoré majú takýto rozmer v sebe celkom prirodzene obsiahnutý a stále existujú. Práve ony mnohokrát pustnú a ustupujú z každodennosti do spomienok. Je to prirodzené. Nie je jednoduché nájsť výnimočnosť v niečom, čo je každodennou súčasťou priestoru života, a čo tvorí jeho každodennú kulisu. K uvedomeniu si skutočnej hodnoty mnohých pamiatok dochádza spravidla až pri spätnom pohľade a konfrontácii s reálne hroziacim zánikom, prípadne s už završujúcou sa stratou. Jednými z takýchto zanikajúcich, no stále zachovaných, prvkov na území niekdajšieho Novohradu sú ľudové podoby bohato zdobených a tvarovaných náhrobníkov, ktorými hroby zosnulých označovali evanjelici augsburského vyznania od sedemdesiatych rokov 19. storočia takmer až do polovice 20. storočia len v niekoľkých obciach Novohradských vrchov.

Ide o najreprezentatívnejšiu ukážku ľudovej tvorivosti a ľudového výtvarného prejavu v priestore Novohradu zachovanú in situ, pre ktorú je charakteristická mnohorozmernosť výpovede. Sú to prvky vo vzťahu k jednotlivcovi, spoločenstvu i konkrétnemu priestoru vzniku s mimoriadne vysokým informačným potenciálom, ktorého výpovedná hodnota je však v mnohých ohľadoch nedocenená. Zachované kamenné náhrobníky – oltáriky, sú skutočnou kamennou databázou znakov a symbolov koncentrovanou na malom priestore niekoľkých cintorínov v Novohradských vrchoch. Sú výpoveďou o dobe, priestore a ľuďoch v ňom žijúcich. Sú výpoveďou o čarovnom, no zabudnutom kúsku Slovenska na styku Novohradu s Hontom a Podpoľaním.

Sú svedectvom o svete, ktorý sa vytratil.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
119445-97-02

Aleš Mikoláš
Malý Alšův špalíček národních písní a říkadel


Albatros, 1988
Cena: 2.30 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 90 000 ks, 3.vydanie, ilustrácie: Mikoláš Aleš, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.282 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Soubor zobrazuje někdejší život na venkově v průběhu celého roku. Obrázky zachycují děti, zvířata, panímámy a pantáty, báby a dědky, přírodu v zimě a v létě. Kniha patří k základnímu fondu dětské literatury.

Svérázné Alšovy ilustrace k lidovým písním, pranostikám a pořekadlům znovu představují v tomto výboru autorovo mistrovské umění kresby, postihující charakteristické rysy národního života v dobách, kdy lid si ve slovesné tradici vytvářel své nejcennější bohatství.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153140-90-02

Austen Jane
Okres Martin


Slovart, 2012
Cena: 27.81 €
Jazyk: slovensky
624 strán, EAN: 9788055607849, (stav A),, hmotnosť: 0.949 kg, rozmer: 25 cm x 21 cm
Publikácia Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: okres Martin je druhý diel z edície mapujúcej hnuteľné a nehnuteľné pamiatky na území Slovenska, ktorú pripravuje Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart. Pamiatkový úrad SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce všetkých druhov pamiatok a pamiatkových území dolného Turca. Autori podávajú zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o ,jednotlivých pamiatkach. Členenie edície a dielov na okresy a sídla dáva zároveň možnosť zaradiť ich aj do širších historických, spoločenských a kultúrnych súvislostí. Celofarebná publikácia využíva dobové i súčasné fotografie doplnené mapami, nákresmi pôdorysov a originálnymi návrhmi stavieb, ktoré približujú premeny a hodnoty dnešného pamiatkového fondu. Kniha je určená odborníkom i laikom so záujmom o kultúrne dedičstvo.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169172-43-01

Bachmann-Geiser Brigitte
Das Alphorn: Vom Lock- zum Rockinstrument


Verlag Paul Haupt, Bern, 1999
Cena: 19.90 €
Jazyk: nemecky
224 strán, ISBN - 3-258-05640-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.81 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Bis um 1800 diente das Alphorn den Kuhhirten sommersüber vor allem als Signal- und während des Winters häufig als Bettelinstrument. Im 19. Jahrhundert wurden Alphorn und Büchel immer seltener zur Hirtenmusik und immer öfters als Touristenattraktion geblasen. Seither gilt es als etwas typisch Schweizerisches, obwohl bekannt ist, dass jede Hirtenkultur in den Alpen auf ein weitvernehmbares Horn angewiesen war.
Seit 1805 wird die Alphorntradition in Wettspielen und seit 1826 in Kursen gestützt. Dem Eidgenössischen Jodlerverband ist es seit 1921 gelungen, das Alphorn in der schweizerischen Volkskultur zu verankern.
Gut gearbeitete und rein gestimmte Alphörner erlauben das mehrstimmige Spiel und seit 25 Jahren das Musizieren zusammen mit anderen Musikinstrumenten. Das Alphorn hat sich in den letzten 25 Jahren in der Konzert- und Kirchenmusik einen Platz erobert und in den letzten zehn Jahren im Ethnojazz Eingang gefunden.

Neben der Geschichte des Alphorns und dessen Funktionswandel werden in diesem allgemein verständlichen Buch die verschiedenen Alphorntypen und deren Machart beschrieben. Beigefügt ist je ein Plan für den Bau eines Alphorns in Fis/ges und für einen Büchel in B.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88604-90-02

Bárta Vladimír
Ľudová klenotnica Slovenska


AB ART press, s.r.o., 2003
Cena: 17.83 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788088817437, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.444 kg, rozmer: 21.7 cm x 21.7 cm
"V kostrbatých riadkoch a čiarkach, v zmysle vecí vyhladených ľudskými rukami nachádzame najvernejšie záznamy o živote našich predkov. Preto je našou následnou povinnosťou zachrániť čo najviac z ich odkazu. Aj z čírej úcty a vďaky, ale aj preto, aby sme ho lepšie pochopili, aby aj nás raz s podobnou úctou pochopili naši nasledovníci. Človek bez úcty k tradícii je ako strom bez koreňov, najmenší nápor ho ľahko vytrhne z podstaty. Ten, kto neopatruje korene stromu, nemôže s pokojným svedomím čakať na prívaly a búrky..."

Publikácia Ľudová klenotnica Slovenska Vám predstaví ľudový odev a architektúru obohatenú o pohľady na krajinu Slovenska. Obsahuje 64 strán, 58 fotografií, texty v slovenčine a angličtine.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113598-90-01

Barta Vladimír Bárta, Vladimír
Slovensko- Sprievodca po zaujímavých miestach


AB ART press, s.r.o., 2011
Cena: 11.13 €
Jazyk: slovensky
95 strán, EAN: 9788089270316, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.369 kg, rozmer: 21.8 cm x 15.5 cm
Na Slovensku ojedinelá fotografická a kreslená kniha je sprievodcom po neobyčajných a príťažlivých miestach Slovenska. Predstavuje 63 najatraktívnejších lokalít od Bratislavy až po najvýchodnejší kút republiky, historické mestá, hrady, zámky a kaštiele, sakrálne pamiatky, skanzeny, pevnosti a iné pamätihodnosti. Obrázky dopĺňajú rozšírené texty. Každá lokalita je vyznačená v dvoch mapách SR a najzaujímavejšie lokality sú v mapách zakreslené prostredníctvom fotografií i piktogramov. Najhodnotnejšie detaily zaujímavosti sú ešte osobitne zvýraznené s informatívnymi textami.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine, maďarčine, francúzštine, poľštine, ruštine. Počet farebných fotografií 140, dve mapy Slovenska s označením lokalít.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168860-43-01

Bendix Regina - Nef Theo
Silvesterkläuse in Urnäsch


VGS Verlagsgemeinschaft St.Gallen, 1984
Cena: 22.00 €
Jazyk: nemecky
144 strán, ISBN - 3-7291-1025-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.748 kg, rozmer: 30.5 cm x 20.5 cm
Silvesterkläuse in Urnäsch.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113220-28-01

Beneš Bohuslav
Česká lidová slovesnost


Odeon, 1990
Cena: 8.00 €
Jazyk: česky
366 strán, náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-207-0181-8, (stav A, prvých pár strán podčiarknutý text), viaz., hmotnosť: 0.587 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.9 cm
Česká lidová slovesnost, výbor pro současného čtenáře. Pohádky, povídky, legendy, pověsti, vzpomínky, humorky, anekdoty, písničky (i s notami), lidová poesie, lidové divadlo, dětské hry, přísloví, pranostky, pořekadla, hádanky, zaříkání, lidové nápisy a dopisy od dávných dob až po současnost.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171538-28-01

Beňušková Zuzana
Už sa chystá svadba istá


Veda, 2020
Cena: 12.50 €
Jazyk: slovensky
128 strán, ISBN - 978-80-224-1831-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.574 kg, rozmer: 29.5 cm x 20.8 cm
Zámerom publikácie je upozorniť na bohatý vizuálny fond, ktorý obsahujú Vedecké zbierky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Ich základ sa systematicky vytváral od roku 1953. Čitateľovi sú priblížené prostredníctvom témy svadba. Tak vznikla príležitosť vytvoriť publikáciu, v ktorej sú zhutnenou formou zhrnuté etnologické poznatky o tradičných svadobných obyčajach a ich premenách na Slovensku v posledných desaťročiach. Kniha je určená tak pre odborníkov, ako aj pre širokú verejnosť. Inšpiráciu v nej nájdu sobášiace sa páry, ktoré chcú lepšie porozumieť rozsiahlemu svadobnému obyčajovému komplexu a pri chystaní svadby nadviazať na tradičnú ľudovú kultúru Slovenska.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129930-90-02

Bestajovský Martin
Velká kniha lidových obyčejů a nápadů


CPRESS, 2019
Cena: 15.34 €
Jazyk: česky
256 strán, EAN: 9788026424659, (stav A),, hmotnosť: 0.507 kg, rozmer: 24.3 cm x 17 cm
Kniha vás seznámí s nejvýznamnějšími svátky a lidovými obyčeji celého roku. Zároveň v ní najdete řadu užitečných nápadů k výrobě zvykoslovných předmětů. Navíc vaše
děti na těchto stránkách objeví starodávné kouzlo her našich babiček a dědečků a kuchařky se zde mohou inspirovat řadou osvědčených receptů ze staročeské tradiční
kuchyně.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38360-91-01

Botíková Marta
Etnické kategórie my a oni v študentskej perspektíve


Prebudená pieseň, 2001
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
140 strán, ISBN - 80-88926-15-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Zborník prác študentov FIF UK Bratislava.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
142356-90-03

Brenkus Peter Kucbeľová, Jana
Odetí do krásy


IKAR, a.s., 2018
Cena: 37.11 €
Jazyk: slovensky
376 strán, EAN: 9788055159850, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.277 kg, rozmer: 30.6 cm x 26 cm
Slovensko odeté do krásy

Slovensko má byť na čo hrdé.

Po prvýkrát u nás vychádza unikátna encyklopedicko-zážitková publikácia, ktorá vám prináša dedičstvo našich predkov. Táto kniha – plná jedinečných fotografií – vám predstaví krásu slovenských krojov a poodhalí zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. Posolstvo ukryté na stránkach tejto knihy priblíži naše národné dedičstvo nielen vám, ale aj vašim deťom a vnúčatám. Obdivujte spolu s nami bohatstvo Slovenska.

Publikácia je rozdelená na kapitoly podľa regionálnej mapy krojov, ktorá rešpektuje etnografické rozdelenie našej vlasti.

V 19 kapitolách nájdete kroje z týchto oblastí:

KYSUCE

ŽILINSKÁ OBLASŤ

POVAŽIE

LIPTOV

SEVERNÝ SPIŠ

JUŽNÝ SPIŠ

ŠARIŠ

PODJAVORINSKÁ OBLASŤ

PONITRIE

POHRONIE

HOREHRONIE

ZÁHORIE

TRNAVSKÁ OBLASŤ

MALOKARPATSKÁ OBLASŤ

TEKOV

PODPOĽANIE

HONT

NOVOHRAD

GEMER – MALOHONT

Bohatá zbierka krojov Jany Kucbeľovej obsahuje vzácnosti z nášho národného dedičstva. Každý kúsok má nesmiernu historickú a kultúrnu hodnotu, ktorú zachytil Peter Brenkus na fascinujúcich fotografiách. V knihe okrem zaujímavých historických faktov spoznáte aj životné príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.

„Je to kniha o mojej záľube, o mojom zberateľstve a o výsledku tejto celoživotnej vášne, ktorou je zbierka krojov. Je v nej aj časť môjho vlastného života, kus srdca, nehasnúca túžba po poznaní, hlboká vášeň objavovať a napokon bezhraničná láska k všetkému, čo súvisí s krojmi a odievaním v minulosti,“ napísala Jana Kucbeľová o svojej knihe. Láska ku krojom a ľudovej kultúre sa u nej rozvinula už v detstve, pretože vyrástla na detvianskych lazoch v Krňom. V roku 1991 otvorila v Detve predajňu ľudovoumeleckých výrobkov PARTA – Slovenské ľudové umenie, ktorú neskôr rozšírila o krajčírsku dielňu a výrobu krojov a liturgických textílií. Dnes šije kroje, je autorkou mnohých výstav, koncertov a programov počas Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Úchvatné fotografie v knihe sú dielom známeho slovenského fotografa Petra Brenkusa. Jeho vášňou je fotografovanie tanca, vážnej hudby a folklóru, ktorému sa intenzívne venuje odmlada. Dlhé roky bol exkluzívnym fotografom súborov Lúčnica, SĽUK, tanečného divadla Bralen a viedenského hudobného telesa Klangforum. V roku 2000 získal v súťaži Czech Press Photo v dvoch kategóriách prvú a tretiu cenu, vydal množstvo publikácií, vystavoval vo Viedni, v Grazi, Sydney, Štrasburgu, Budapešti, New Yorku, vo Varšave a v Berlíne.


Kniha je v podstate náhradou za výstavu časti kompletných krojov, ktoré dosiaľ Jana Kucbeľová zozbierala, a ide vskutku o pozoruhodnú a veľmi hodnotnú zbierku. Upozorňuje na niektoré prvky, ktorých získanie ju najviac potešilo, ale miestami spomenie aj tie odevné kusy, čo sa jej napriek úsiliu získať nepodarilo. Všetku tú krásu vkusne nasnímal fotograf Peter Brenkus, ktorý plne rešpektoval dokumentačný prístup. Pre milovníkov krojov, etnoštýlu, ľudovej kultúry či jednoducho krásy bude táto publikácia určite nevšednou lahôdkou.

prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168858-43-01

Buonaventura Wendy
Die Schlange vom Nil


Rogner & Bernhard, 2001
Cena: 11.50 €
Jazyk: nemecky
208 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.38 kg, rozmer: 29.5 cm x 24.5 cm
Frauen und Tanz im Orient.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
175967-90-03

Búran Miroslav
Ťažký život na dzedzine


Signis, s.r.o., 2022
Cena: 13.02 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788099936394, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.242 kg, rozmer: 18.8 cm x 12.2 cm
Kniha plná vtipných príbehov bežných obyvateľov záhorskej obce Jablonica, ktorú autor veľmi dobre pozná,
ukazuje život dediny počas jedného roka, a to od leta do leta. Prezentuje jej tradície, oslavy, sviatky,
spoločenský život. Na príbehoch dvoch susedských rodín prezentuje medziľudské vzťahy dedinčanov, ich
sváry, radosti a starosti. Jednotlivé príbehy sú ucelené, no nadväzujú na seba. Sú veľmi zábavné, orientujú sa
najmä na pobavenie čitateľa, avšak aj na prezentáciu života jednej záhorskej obce. Celá kniha je písaná
typickým a nefalšovaným záhorským – jablonickým dialektom, ktorý dotvára autenticitu všetkých príbehov.
Vtipné karikatúry Ivany Vargončíkovej, taktiež Záhoráčky, sa spolupodieľajú na humornom čítaní
a estetickom zážitku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168330-43-01

Burde Wolfgang
Welt Musik Korea


Schott Music, 1985
Cena: 4.90 €
Jazyk: nemecky
192 strán, ISBN - 3-7957-1810-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.438 kg, rozmer: 21 cm x 18.5 cm
Zwei gänzlich verschiedene Kulturen prägen das heutige Musikleben in Korea. Nach jahrzehntelanger Dominanz der westlichen Musik rücken in jüngster Zeit auch die eigenen Traditionen wieder stärker ins Bewusstsein. Musikformen, deren Geschichte teilweise mehr als tausend Jahre zurückreicht, erfahren erneut intensive Pflege. In Europa hat die eigenständige Musik Koreas bislang nur wenig Beachtung gefunden. Das von dem Berliner Musikwissenschaftler und -publizisten Wolfgang Burde herausgegebene Buch vermittelt erstmals einen Einblick in den kulturgeschichtlichen Hintergrund koreanischer Musik und stellt einige ihrer repräsentativen Gattungen näher vor. Zahlreiche zum Teil farbige Abbildungen sowie Notenbeispiele veranschaulichen das Portrait einer vielschichtigen traditionellen Musikkultur.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11289-67-01

Burlasová Soňa
V šírom poli rokyta I.


Tatran, 1982
Ľudové umenie na Slovensku zv.č.: 5
Cena: 15.00 €
Jazyk: česky
184 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Miroslav Cipár, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.664 kg, rozmer: 26.5 cm x 20.9 cm
Balady a iné epické piesne.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17278-88-01

Čajak Ján
Z povinnosti


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 35
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
296 strán, náklad 35 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 19 cm x 13.5 cm
Výber poviedok, ktoré tematicky kotvia väčšinou v prostredí dolnozemských Slovákov. Vyznačujú sa až dokumentárnou vernosťou zachytávanej skutočnosti. Čajak v nich zachytil život dedinského človeka, jeho mravy, zvyklosti a tradície.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134103-62-01

Časopis
Český lid 1953 (6 čísiel - komplet)


Nakladatelství Československé akademie věd, 1953
Cena: 32.00 €
Jazyk: česky
290 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.083 kg, rozmer: 28.8 cm x 20.4 cm
Zviazaný 40. ročník národopisného časopisu Český lid vo výbornom stave. Folklór, história, remeslá, umenie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133454-62-01

Časopis
Český lid 1954 (6 čísiel - komplet)


Nakladatelství Československé akademie věd, 1954
Cena: 32.00 €
Jazyk: česky
290 strán, (stav A - zviazané, výborný), viaz., hmotnosť: 1.083 kg, rozmer: 28.8 cm x 20.4 cm
Zviazaný 41. ročník časopisu Český lid vo výbornom stave. Folklór, história, remeslá, umenie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133200-62-01

Časopis
Český lid 1955


Nakladatelství Československé akademie věd, 1955
Cena: 32.00 €
Jazyk: česky
290 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.083 kg, rozmer: 28.8 cm x 20.4 cm
Zviazaný 42. ročník časopisu Český lid vo výbornom stave. Folklór, história, remeslá, umenie.
image_1
image_2
Aláč Ján
Tu spočíva kvet, čo zanechal svet
23.24 €
image_1
image_2
Aleš Mikoláš
Malý Alšův špalíček národních písní a říkadel
2.30 €
image_1
image_2
Austen Jane
Okres Martin
27.81 €
image_1
image_2
Bachmann-Geiser Brigitte
Das Alphorn: Vom Lock- zum Rockinstrument
19.90 €
image_1
image_2
Bárta Vladimír
Ľudová klenotnica Slovenska
17.83 €
image_1
image_2
Barta Vladimír Bárta, Vladimír
Slovensko- Sprievodca po zaujímavých miestach
11.13 €
image_1
image_2
Bendix Regina - Nef Theo
Silvesterkläuse in Urnäsch
22.00 €
image_1
image_2
Beneš Bohuslav
Česká lidová slovesnost
8.00 €
image_1
image_2
Beňušková Zuzana
Už sa chystá svadba istá
12.50 €
image_1
image_2
Bestajovský Martin
Velká kniha lidových obyčejů a nápadů
15.34 €
image_1
image_2
Botíková Marta
Etnické kategórie my a oni v študentskej perspektíve
1.20 €
image_1
image_2
Brenkus Peter Kucbeľová, Jana
Odetí do krásy
37.11 €
image_1
image_2
Buonaventura Wendy
Die Schlange vom Nil
11.50 €
image_1
image_2
Búran Miroslav
Ťažký život na dzedzine
13.02 €
image_1
image_2
Burde Wolfgang
Welt Musik Korea
4.90 €
image_1
image_2
Burlasová Soňa
V šírom poli rokyta I.
15.00 €
image_1
image_2
Čajak Ján
Z povinnosti
1.90 €
image_1
image_2
Časopis
Český lid 1953 (6 čísiel - komplet)
32.00 €
image_1
image_2
Časopis
Český lid 1954 (6 čísiel - komplet)
32.00 €
image_1
image_2
Časopis
Český lid 1955
32.00 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98933 titulov.

Kuriozity
Kuriozity