...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 36 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
32843-88-01

Beňo Ladislav
Cigánka


Domov, 1992
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
294 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-900529-1-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20 cm x 12.5 cm
Autor rozpráva o príbehu lásky nádejného básnika á krásnej Cigánky, ktorá sa stala jeho milou, múzou a životnou partnerkou. Všíma si Rómov v ich zahalenom rúchu, v závoji zla. Postavy, na ktoré je hrdinka citovo napojená sú živé. Nezanedbáva sa ani okolitý svet, ktorý pomáha rómskym spoluobčanom dostať sa na úroveň doby.
Nenásilne hovorí o láske Cigánky Darície, ktorá má osobitný šarm, predpoklady i možnosti stať sa modernou emancipovanou ženou. Nemá však dosť síl a vytrvalosti postaviť sa proti prežitkom a neblahým návykom. Dopúšťa sa rôznych previnení a stáva sa hračkou kriminálnikov.
Krásna Cigánka prechádza zložitým vývojom, rozpormi a protirečeniami. V novom prostredí nenájde patričné porozumenie a keď sa prebudí z občianskeho a manželského poblúdenia už je neskoro.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
138900-44-01

Bode Janet
New Kids in Town: Oral Histories of Immigrant Teens


Scholastic Inc., 1991
Cena: 2.00 €
Jazyk: anglicky
128 strán, ISBN - 0-590-44144-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.122 kg, rozmer: 19.1 cm x 13.3 cm
In their own words, eleven teen-aged immigrants tell their compelling stories of their escape from war, poverty, and repression to carve out new lives in America.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
122071-90-02

Botošová Anina
Čarovné príbehy


Elist s. r. o., 2018
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788081971655, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.304 kg, rozmer: 21.5 cm x 14.5 cm
"Deväť poviedok z knihy Čarovné príbehy otvára pomyselné vrátka do nepoznaného sveta rómskeho národa. Hlavnou témou Čarovných príbehov sú rôzne podoby spolužitia Rómov a Nerómov a presvedčenie, že nie je dôležité, kto sa kým narodil, ale aké ľudské hodnoty uznáva.
Inšpiráciou k napísaniu poviedok mi boli spomienky a príbehy starej mamy Magdalény Gergeľovej, ktorá žila v rómskej osade vo Zvolenskej Slatine a tiež spomienky a príbehy mojich dobrých rodičov, výnimočného huslistu Jána Berkyho Mrenicu a dobrej maminky Evky.
Ich obrovská láska a mimoriadny rozprávačský dar urobili z môjho detstva neutíchajúcu čarovnú rozprávku z Tisíc a jednej noci. Mala som detstvo plné príbehov a úprimných pohladení. Vďaka nim som pochopila, akú moc má rodina a akú silu má slovo. Práve slovo mení postoje, z nepoznaného robí poznané, z opovrhovaného hodné úcty.
Výnimočná poľská speváčka a ilustrátorka Agátka Siemaszko, duchom čistá žena, sa stala pri príprave poviedok mojou vizuálnou spolupútničkou a každý príbeh knihy oživila krásnou ilustráciou plnou citu.
Milí čitatelia, s dôverou sa ponorte do čarovného sveta mojich poviedok. Sú veselé i smutné, plné lásky, dejových zvratov, emócií a autentického života Rómov. Chcú byť akousi mentálnou starostlivosťou o čisté studničky duší, o moje ""materinské znamienka"", starostlivosťou o pútnické miesta ducha, v ktorých sa národ zjavuje sám sebe.
Modlitba je všetko, čo nemáme... Verím, že modlitby z tejto knižôčky budú vyslyšané a naplnené...
S úctou a pokorou,
Anina Botošová "
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144178-62-01

Časopis
Slovenský národopis 1988 č.1


Slovenská akadémia vied, 1988
Slovenský národopis zv.č.: 1
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
236 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.2 cm
Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied.
Téma: K historickým a etnokultúrnym determináciám spoločenskej integrácie cigánov-rómov v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153257-88-01

Čonka Ladislav - Popala
Krajina Rómov I.


Rómske internetové rádio, 2014
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
216 strán, ISBN - 978-80-971768-8-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.282 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Obsahom je fantazijný pokus, o stvorenie rómskych predkov. Autor sa formou mýtu pokúša stvoriť rómsku predstavu o vzniku sveta. Dej sa odohoráva ďaleko predtým, než by sme mohli uvažovať odkiaľ pochádzajú Rómovia. Autor však ide ďalej, neuspokojuje sa s rozprávkou pre deti, ani pre dospelých, múdro, tajomne, bájne, legendárne, mýticky ponúka autorský výklad vzniku národa Rómov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160006-91-01

Davidová Eva - Lhotka Petr - Vojtová Petra
Právní postavení Romů v zemích Evropské unie


Triton, 2005
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
160 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-2754-727-5, (stav B - obal poškodený nálepkou), brož., hmotnosť: 0.214 kg, rozmer: 20 cm x 14 cm
Rómovia predstavujú jednu z výrazných etnických skupín. Ich právne postavenie, pokiaľ ide o priznanie kolektívnych menšinových práv, sa v jednotlivých štátoch Európskej únie od seba výrazne odlišuje. Hlavnými oblasťami, ktorým kniha venuje pozornosť sú otázky ľudských práv, ochrany, resp. uznania národnostných či etnických menšín, otázky sociálno-ekonomického postavenia Rómov, vrátane ich postavenia v spoločnosti. V prípade niektorých krajín kniha uvádza aj konkrétne príklady v oblasti bývania, zamestnanosti, školstva a spôsoby ich riešenia, ale aj rozdielne názory predstaviteľov Rómov na vlastné postavenie a ich požiadavky na uznanie za špecifickú skupinu v rámci daných štátov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
152757-90-02

Didi Ľudovít
Cigánkina veštba


Slovart, 2009
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788080857424, (stav A),, hmotnosť: 0.392 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Po románe Príbehy svätené vetrom, v ktorom sa autor pokúsil o rómsku literárnu reflexiu, prichádza Ľudovít Didi s rukopisom novej prózy. A opäť pozoruhodnej. Dokonca ešte exkluzívnejšej, pretože s väčším dôrazom než prv sa sústredil na zachytenie rómskej identity. Na spôsob generačného románu v nej vyrozprával osud rómskej kováčskej rodiny v rokoch 1900 až 1915, pričom v skutočnosti jej časový rámec vyjadril bez konkrétnejších historických, a dokonca i sociálnych reálií. Stredobodom autorovho záujmu totiž nie je historický čas, ale autenticita Róma, jeho ľudský osud a jeho duchovný svet. Príbeh mladého Róma Silvestra sa prepletá s tradíciou rómskych paramisi – rozprávaní démonického charakteru. Obe tieto roviny sa navzájom prelínajú, obe sú nezvyčajne sugestívne, pretože autor je skvelý rozprávač so zmyslom pre rudimentárne prapodstaty rómskej existencie. V tomto zmysle je jeho kniha presvedčivou, autentickou výpoveďou o rómskom duchovne, je to svojrázna beletristická sociologická sonda do rómskeho fenoménu vôbec.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153701-90-02

Didi Ľudovít
Príbehy svätené vetrom


Slovart, 2005
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
280 strán, EAN: 9788071459798, (stav A),, hmotnosť: 0.536 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Autentická kniha pestrých príbehov z rómskeho prostredia napísaná pôvabne insitným, rómskym variantom magického realizmu. Dej sa krúti okolo široko rozvetvenej rodiny Róma Ondráša, ktorá tvorí galériu typických postavičiek s neľahkými osudmi, kde sa viac hladuje než hoduje, viac špekuluje než pracuje, kde však nikdy nechýba zmysel pre humor a radosť zo života.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18621-88-02

Emechetová Buchi
Na okraji veľkomesta


Tatran, 1979
LUK zv.č.: 68
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
196 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Zora Juráková, (Z anglického originálu - Second Class Citizen.), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Nigérijské dievča Ada, ktorej rodina po otcovej smrti schudobnie a sa rozpadne, dostane štipendium, s vyznamenaním skončí strednú školu a získa dobre platené miesto. Jej snom je však pokračovať v štúdiu na univerzite v Anglicku. V ovzduší odvekých tradícií a predsudkov i nátlaku rodiny nemôže však sama rozhodovať o svojom budúcom živote, preto sa vydá za študenta ekonómie, ktorý neskôr odchádza do Anglicka študovať a ona príde za ním.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18540-88-03

Erenburg Ilja
Neobyčajné dobrodružstvá Julia Jurenita a jeho žiakov


Tatran, 1968
Sovietska tvorba zv.č.: 59
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
238 strán, náklad: 2 650 ks, preklad: Ružena Dúbravová, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Satirický román.
V tomto diele autor pranieruje rasizmus a nacionalizmus akéhokoľvek druhu, odhaľuje vojnu, krutosť, chamtivosť, ale aj pokrytectvo tých, čo ju začali a čo sa vojen nechcú vzdať, farizejstvo duchovenstva, žehnajúceho zbrane, pacifistov, vymýšľajúcich "humánne spôsoby na vyhubenie ľudstva", pseudosocialistov, ktorí ospravedlňovali hrozné krviprelievanie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112375-16-02

Fonsecová Isabel
Pochovajte ma postojačky


Slovart, 1999
Cena: 9.80 €
Jazyk: slovensky
296 strán, ISBN - 80-7145-303-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.804 kg, rozmer: 25.3 cm x 18.7 cm
Rómovia a ich cesty.

Bájami opradení, obávaní, idealizovaní i zatracovaní Rómovia sú možno jedným z posledných nepochopených národov na svete. Prežili tisícročia, ale ich dejiny sú ešte vždy záhadou. Asi dvanásť miliónov ich žije roztrúsených po svete, ale ich jazyk stále nemá uzákonenú písomnú formu. Po roku 1989 Isabel Foncesová cestovala po východnej Európe a žila s Rómami. Zdieľala s nimi každodenný život, zapisovala si ich príbehy i pokusy zaradiť sa do spoločnosti...

V podmanivom opise veľkej menšiny bez vlastného štátu sleduje príbeh Rómov od ich exodu z Indie, cez obdobie zotročenia kniežatami stredovekého Rumunska, masakrovanie nacistami, ich nútenú asimiláciu pod komunistickým režimom až po súčasnosť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145642-91-01

Fulková Emília
Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť


Štúdio DD, 1995
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
64 strán, ISBN - 80-967263-3-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.4 cm
Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
149883-90-02

Hajko Jozef
Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku


Slovart, 2015
Cena: 13.90 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788055614373, (stav A),, hmotnosť: 0.709 kg, rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Azda nič lepšie nevystihuje vzťah Rómov a Slovákov než biblická parafráza, ktorá naznačuje, že za súčasnú neradostnú situáciu nesú zodpovednosť obe strany. Publicista Jozef Hajko sa vo svojej tretej knihe venovanej citlivým spoločenským témam (Odsúdení na dohodu, 2011 - spolužitie Maďarov a Slovákov, Nezrelá republika, 2009 - SNP a Slovenský štát) snaží vniesť svetlo do problematiky, ktorá vyvoláva asi najextrémnejšie reakcie v
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134866-90-03

Jarkovská Erika
Ľaliové deti


Erika Jarkovská - Enribook, 2019
Cena: 7.44 €
Jazyk: slovensky
360 strán, EAN: 9788089948130, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.415 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.2 cm
Kultúrna genocída, agresívna asimilácia, neľudské zaobchádzanie, celoživotné traumy. To sú nosné témy spoločenského románu ĽALIOVÉ DETI.
Vdovec Matthew Scott, starý Krí, žije v štvrti belochov, ktorým sa radšej vyhýba. Dávno stratil cestu k svojim dospelým deťom a v zatrpknutosti čoraz viac prichádza o radosť zo života. Do jeho susedstva sa nasťahuje biely mladík a Mattove šedé dni sa razom prevrátia naruby.
Daniel Tait uteká pred minulosťou drogového dílera a útočisko hľadá v opustenom dome po starej matke. Keď na neho padne tieň podozrenia z vraždy starého medicinmana, zdá sa, že kolotoč komplikácií sa začína odznova. Sused ho navyše požiada o nezvyčajnú službu.
Tantoo Hartnerová je bývalá balerína. Žije s ovdovelou dcérou a vnukom. Jedného dňa ju rodinný priateľ požiada, aby na Národnom zhromaždení Indiánov vystúpila so svojimi zážitkami z internátnej školy. Tantoo odmieta. Zakrátko na dvere jej domu zaklope nečakaná návšteva.
Kto sú v skutočnosti hlavní protagonisti príbehu, čo majú za sebou? Aká je ozajstná pravda o prevýchove domorodého etnika v cirkevných školách a ako ju prijme súčasná spoločnosť?
Autorka sa opiera o historické fakty a prostredníctvom výpovedí skutočných obetí pútavo približuje zločiny asimilačného procesu Indiánov v Kanade v 40-tych rokoch 20. storočia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160463-90-03

Kendi X. Ibram
Ako byť antirasista


Vydavateľstvo Motýľ s. r. o., 2021
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
336 strán, EAN: 9788081642579, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.404 kg, rozmer: 20.7 cm x 14 cm
Oceňovaný americký autor predstavuje novú cestu, ako porozumieť rasizmu a nerovnosti v našej spoločnosti a ako ich vykoreniť raz a navždy.

Antirasizmus je transformačný koncept, ktorý mení diskusie o rasizme, ale najmä poukazuje na nové oslobodzujúce spôsoby myslenia. Rasizmus je vo svojej podstate mocný systém, ktorý vytvára falošné hierarchie ľudskej hodnoty. Jeho pokrivená logika siaha za hranice rasy od spôsobu, akým uvažujeme o ľuďoch iných etnicít alebo inej farby pokožky, až po spôsob, akým sa správame k ľuďom odlišného pohlavia, odlišnej rodovej identity a postavy. Rasizmus sa prelína s triedou, kultúrou a geografiou a dokonca mení aj náš obraz o sebe.

V knihe Ako byť antirasista Kendi sprevádza čitateľov širokým okruhom antirasistických myšlienok od tých najzákladnejších konceptov až po vizionárske alternatívy. Pomáha nám jasne rozoznať rasizmus vo všetkých jeho formách, pochopiť jeho škodlivé dôsledky a ukazuje, ako sa možno voči nim brániť na úrovni systému, ale aj v našom vnútri. Kendi spája etiku, históriu, právo a vedu so svojím vlastným príbehom prebudenia z rasizmu. Táto kniha je povinné čítanie pre každého, komu nestačia len základné informácie o rasizme, ale chce ísť o krok ďalej a prispieť k vytvoreniu spravodlivej a slušnej spoločnosti
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
1812-88-03

Keneally Thomas
Balada o Jimmiem Blacksmithovi


Tatran, 1976
LUK zv.č.: 56
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 20 cm x 14 cm
23. júla roku 1900 v austrálskej osade Breelong neďaleko Gilgandry v Novom Južnom Walese domorodec zvaný Jimmy Governor začal vykonávať pomstu za krivdy, ktoré na ňom spáchali belošskí zamestnávatelia, a podľa výpovedí niektorých svedkov aj za urážky a poníženia, ktoré si musela vytrpieť jeho biela žena. Spisovateľ Thomas Keneally sa inšpiroval touto udalosťou a podal otrasné svedectvo o bezohľadnom sebectve a ľahostajnosti bielych prisťahovalcov aj o slepej a v podstate bezmocnej zúrivosti, s akou so ojedinelí domorodci pokúšali čeliť nespravodlivosti. Tragédiou Jimmieho Blacksmitha je, že uveril v ideály belošskej spoločnosti a chcel sa do nej začleniť. Jimmieho úsilie sa však celkom zákonite končí rozčarovaním, ale Jimmie na rozdiel od väčšiny svojich súkmeňovcov neprijíma neúspech a krivdy s trpnou odovzdanosťou. Keď sa miera jeho trpezlivosti naplní, v spravodlivom rozhorčení vyhlási bielym gazdom vojnu a neľútostne, kruto sa odpláca, až kým ho spoločnosť, ktorá svo jou sociálnou nerovnosťou a pokryteckou morálkou celé zlo vyvolala, nechytí a nepotresce.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
44405-91-01

Kolektív
Mýty a predsudky


Ľudia proti rasizmu, 2005
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
162 strán, ISBN - 80-969250-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Najčastejšie predsudky voči menšinám a odpovede na ne.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82478-34-01

Kolektív
Rómske hlasy - Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období


Inštitút pre verejné otázky, 2002
Štúdie a názory
Cena: 2.40 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN - 80-88935-36-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.218 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.6 cm
Táto kniha analyzuje viaceré aspekty rómskej politickej reprezentácie a participácie a poukazuje na biele miesta v chápaní „rómskej politiky“ a „rómskeho politického života“. Zameriava sa na volebné preferencie Rómov, ich účasť vo voľbách v rokoch 1998 a 2002, na vnímanie rómskej politickej scény, názory Rómov na integračné snahy Slovenska, na hodnotové orientácie Rómov a vzťahy s majoritou. Kniha sa člení na päť kapitol. V kapitole "Rómovia a politická participácia – Eligo Ergo Sum" analyzuje Michal Vašečka volebnú účasť Rómov v parlamentných voľbách v rokoch 1998 a 2002. Sústredí na výber politických strán oslovenými respondentami a na dôvody, ktoré ich k takémuto výberu viedli. Peter Puliš v kapitole "Rómski voliči a a ich hodnotové orientácie" opisuje základné piliere politickej participácie Rómov v transformačnom období prostredníctvom analýzy ich hodnotových orientácií a skúma konzistenciu postojov Rómov. Jana Rybová v kapitole "Rómska politická reprezentácia" analyzuje vývoj rómskej politickej scény na Slovensku, volebné stratégie rómskych politických strán a vnímanie rómskej politickej reprezentácie Rómami. V kapitole "Migrácia Rómov do krajín Európskej únie" Martina Jurásková rozoberá postoj Rómov k Slovensku a k Európskej únii a analyzuje migračný potenciál Rómov na Slovensku. Elena Kriglerová v poslednej kapitole nazvanej "Rómovia verzus majorita – postoje, vzťahy, konflikty" skúma formovanie postojov a vzájomných vzťahov medzi Rómami a majoritou, interetnické konflikty a očakávané vzťahy do budúcnosti. Publikácia vznikla na základe už existujúcich analýz a zároveň nových zistení sociologickej sondy, ktorú v júni 2002 uskutočnil výskumný tím programu Národnostných menšín.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11471-95-01

Kolektív
Zborník medzinárodných dohôd vyhlásení a zákonov Slovenskej republiky o právach národnostných menšín


Hlas ľudu, 1995
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky, maďarsky
216 strán, ISBN 80-218-0190-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Zborník medzinárodných dohôd vyhlásení a zákonov Slovenskej republiky o právach národnostných menšín.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
79563-88-01

Kubešová Blanka
Kočičí dlažba


Orbis, 1991
Cena: 1.55 €
Jazyk: česky
232 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-235-0011-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.214 kg, rozmer: 17.2 cm x 11.7 cm
Psychologický román o životě těch emigrantů, kteří po odchodu z vlasti neuspěli a skončili na periferii v doslovném i přeneseném slova smyslu.
image_1
image_2
Beňo Ladislav
Cigánka
2.30 €
image_1
image_2
Bode Janet
New Kids in Town: Oral Histories of Immigrant Teens
2.00 €
image_1
image_2
Botošová Anina
Čarovné príbehy
9.25 €
image_1
image_2
Časopis
Slovenský národopis 1988 č.1
4.00 €
image_1
image_2
Čonka Ladislav - Popala
Krajina Rómov I.
1.60 €
image_1
image_2
Davidová Eva - Lhotka Petr - Vojtová Petra
Právní postavení Romů v zemích Evropské unie
3.00 €
image_1
image_2
Didi Ľudovít
Cigánkina veštba
9.25 €
image_1
image_2
Didi Ľudovít
Príbehy svätené vetrom
9.25 €
image_1
image_2
Emechetová Buchi
Na okraji veľkomesta
1.80 €
image_1
image_2
Erenburg Ilja
Neobyčajné dobrodružstvá Julia Jurenita a jeho žiakov
1.20 €
image_1
image_2
Fonsecová Isabel
Pochovajte ma postojačky
9.80 €
image_1
image_2
Fulková Emília
Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť
3.00 €
image_1
image_2
Hajko Jozef
Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku
13.90 €
image_1
image_2
Jarkovská Erika
Ľaliové deti
7.44 €
image_1
image_2
Kendi X. Ibram
Ako byť antirasista
13.86 €
image_1
image_2
Keneally Thomas
Balada o Jimmiem Blacksmithovi
1.40 €
image_1
image_2
Kolektív
Mýty a predsudky
1.80 €
image_1
image_2
Kolektív
Rómske hlasy - Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období
2.40 €
image_1
image_2
Kolektív
Zborník medzinárodných dohôd vyhlásení a zákonov Slovenskej republiky o právach národnostných menšín
1.00 €
image_1
image_2
Kubešová Blanka
Kočičí dlažba
1.55 €
[ 1 ] [2]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 100823 titulov.

Kuriozity
Kuriozity