Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Niektoré knihy sme aj čítali a páčili sa nám, preto ich odporúčame na tejto linke.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 29 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Bode Janet - New Kids in Town: Oral Histories of Immigrant Teens 138900-44-01

Bode Janet
New Kids in Town: Oral Histories of Immigrant Teens


Scholastic Inc., 1991
Cena: 2.00 €
Jazyk: anglicky
128 strán, ISBN - 0-590-44144-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.122 kg, rozmer: 19.1 cm x 13.3 cm
In their own words, eleven teen-aged immigrants tell their compelling stories of their escape from war, poverty, and repression to carve out new lives in America.
K N Í H K U P E C T V O
Botošová Anina - Čarovné príbehy 122071-90-03

Botošová Anina
Čarovné príbehy


Elist s. r. o., 2018
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788081971655, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.304 kg, rozmer: 21.5 cm x 14.5 cm
"Deväť poviedok z knihy Čarovné príbehy otvára pomyselné vrátka do nepoznaného sveta rómskeho národa. Hlavnou témou Čarovných príbehov sú rôzne podoby spolužitia Rómov a Nerómov a presvedčenie, že nie je dôležité, kto sa kým narodil, ale aké ľudské hodnoty uznáva.
Inšpiráciou k napísaniu poviedok mi boli spomienky a príbehy starej mamy Magdalény Gergeľovej, ktorá žila v rómskej osade vo Zvolenskej Slatine a tiež spomienky a príbehy mojich dobrých rodičov, výnimočného huslistu Jána Berkyho Mrenicu a dobrej maminky Evky.
Ich obrovská láska a mimoriadny rozprávačský dar urobili z môjho detstva neutíchajúcu čarovnú rozprávku z Tisíc a jednej noci. Mala som detstvo plné príbehov a úprimných pohladení. Vďaka nim som pochopila, akú moc má rodina a akú silu má slovo. Práve slovo mení postoje, z nepoznaného robí poznané, z opovrhovaného hodné úcty.
Výnimočná poľská speváčka a ilustrátorka Agátka Siemaszko, duchom čistá žena, sa stala pri príprave poviedok mojou vizuálnou spolupútničkou a každý príbeh knihy oživila krásnou ilustráciou plnou citu.
Milí čitatelia, s dôverou sa ponorte do čarovného sveta mojich poviedok. Sú veselé i smutné, plné lásky, dejových zvratov, emócií a autentického života Rómov. Chcú byť akousi mentálnou starostlivosťou o čisté studničky duší, o moje ""materinské znamienka"", starostlivosťou o pútnické miesta ducha, v ktorých sa národ zjavuje sám sebe.
Modlitba je všetko, čo nemáme... Verím, že modlitby z tejto knižôčky budú vyslyšané a naplnené...
S úctou a pokorou,
Anina Botošová "
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Slovenský národopis 1988 č.1 144178-62-01

Časopis
Slovenský národopis 1988 č.1


Slovenská akadémia vied, 1988
Slovenský národopis zv.č.: 1
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
236 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.2 cm
Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied. Ročník 32, číslo 1.
A N T I K V A R I Á T
Čonka Ladislav - Popala - Krajina Rómov I. 153257-88-01

Čonka Ladislav - Popala
Krajina Rómov I.


Rómske internetové rádio, 2014
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
216 strán, ISBN - 978-80-971768-8-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.282 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Obsahom je fantazijný pokus, o stvorenie rómskych predkov. Autor sa formou mýtu pokúša stvoriť rómsku predstavu o vzniku sveta. Dej sa odohoráva ďaleko predtým, než by sme mohli uvažovať odkiaľ pochádzajú Rómovia. Autor však ide ďalej, neuspokojuje sa s rozprávkou pre deti, ani pre dospelých, múdro, tajomne, bájne, legendárne, mýticky ponúka autorský výklad vzniku národa Rómov.
K N Í H K U P E C T V O
Didi Ľudovít - Cigánkina veštba 152757-90-02

Didi Ľudovít
Cigánkina veštba


Slovart, 2009
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788080857424, (stav A),, hmotnosť: 0.392 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Po románe Príbehy svätené vetrom, v ktorom sa autor pokúsil o rómsku literárnu reflexiu, prichádza Ľudovít Didi s rukopisom novej prózy. A opäť pozoruhodnej. Dokonca ešte exkluzívnejšej, pretože s väčším dôrazom než prv sa sústredil na zachytenie rómskej identity. Na spôsob generačného románu v nej vyrozprával osud rómskej kováčskej rodiny v rokoch 1900 až 1915, pričom v skutočnosti jej časový rámec vyjadril bez konkrétnejších historických, a dokonca i sociálnych reálií. Stredobodom autorovho záujmu totiž nie je historický čas, ale autenticita Róma, jeho ľudský osud a jeho duchovný svet. Príbeh mladého Róma Silvestra sa prepletá s tradíciou rómskych paramisi – rozprávaní démonického charakteru. Obe tieto roviny sa navzájom prelínajú, obe sú nezvyčajne sugestívne, pretože autor je skvelý rozprávač so zmyslom pre rudimentárne prapodstaty rómskej existencie. V tomto zmysle je jeho kniha presvedčivou, autentickou výpoveďou o rómskom duchovne, je to svojrázna beletristická sociologická sonda do rómskeho fenoménu vôbec.
K N Í H K U P E C T V O
Didi Ľudovít - Príbehy svätené vetrom 153701-90-02

Didi Ľudovít
Príbehy svätené vetrom


Slovart, 2005
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
280 strán, EAN: 9788071459798, (stav A),, hmotnosť: 0.536 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Autentická kniha pestrých príbehov z rómskeho prostredia napísaná pôvabne insitným, rómskym variantom magického realizmu. Dej sa krúti okolo široko rozvetvenej rodiny Róma Ondráša, ktorá tvorí galériu typických postavičiek s neľahkými osudmi, kde sa viac hladuje než hoduje, viac špekuluje než pracuje, kde však nikdy nechýba zmysel pre humor a radosť zo života.
A N T I K V A R I Á T
Emechetová Buchi - Na okraji veľkomesta 18621-88-02

Emechetová Buchi
Na okraji veľkomesta


Tatran, 1979
LUK zv.č.: 68
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
196 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Zora Juráková, (Z anglického originálu - Second Class Citizen.), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Nigérijské dievča Ada, ktorej rodina po otcovej smrti schudobnie a sa rozpadne, dostane štipendium, s vyznamenaním skončí strednú školu a získa dobre platené miesto. Jej snom je však pokračovať v štúdiu na univerzite v Anglicku. V ovzduší odvekých tradícií a predsudkov i nátlaku rodiny nemôže však sama rozhodovať o svojom budúcom živote, preto sa vydá za študenta ekonómie, ktorý neskôr odchádza do Anglicka študovať a ona príde za ním.
A N T I K V A R I Á T
Erenburg Ilja - Neobyčajné dobrodružstvá Julia Jurenita a jeho žiakov 18540-88-03

Erenburg Ilja
Neobyčajné dobrodružstvá Julia Jurenita a jeho žiakov


Tatran, 1968
Sovietska tvorba zv.č.: 59
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
238 strán, náklad: 2 650 ks, preklad: Ružena Dúbravová, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Satirický román.
V tomto diele autor pranieruje rasizmus a nacionalizmus akéhokoľvek druhu, odhaľuje vojnu, krutosť, chamtivosť, ale aj pokrytectvo tých, čo ju začali a čo sa vojen nechcú vzdať, farizejstvo duchovenstva, žehnajúceho zbrane, pacifistov, vymýšľajúcich "humánne spôsoby na vyhubenie ľudstva", pseudosocialistov, ktorí ospravedlňovali hrozné krviprelievanie.
A N T I K V A R I Á T
Fonsecová Isabel - Pochovajte ma postojačky 112375-16-01

Fonsecová Isabel
Pochovajte ma postojačky


Slovart, 1999
Cena: 7.80 €
Jazyk: slovensky
296 strán, ISBN - 80-7145-303-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.804 kg, rozmer: 25.3 cm x 18.7 cm
Rómovia a ich cesty.

Bájami opradení, obávaní, idealizovaní i zatracovaní Rómovia sú možno jedným z posledných nepochopených národov na svete. Prežili tisícročia, ale ich dejiny sú ešte vždy záhadou. Asi dvanásť miliónov ich žije roztrúsených po svete, ale ich jazyk stále nemá uzákonenú písomnú formu. Po roku 1989 Isabel Foncesová cestovala po východnej Európe a žila s Rómami. Zdieľala s nimi každodenný život, zapisovala si ich príbehy i pokusy zaradiť sa do spoločnosti...

V podmanivom opise veľkej menšiny bez vlastného štátu sleduje príbeh Rómov od ich exodu z Indie, cez obdobie zotročenia kniežatami stredovekého Rumunska, masakrovanie nacistami, ich nútenú asimiláciu pod komunistickým režimom až po súčasnosť.
A N T I K V A R I Á T
Fulková Emília - Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť 145642-91-01

Fulková Emília
Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť


Štúdio DD, 1995
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
64 strán, ISBN - 80-967263-3-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.4 cm
Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť.
K N Í H K U P E C T V O
Hajko Jozef - Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku 149883-90-02

Hajko Jozef
Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s Rómami na Slovensku


Slovart, 2015
Cena: 13.90 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788055614373, (stav A),, hmotnosť: 0.709 kg, rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Azda nič lepšie nevystihuje vzťah Rómov a Slovákov než biblická parafráza, ktorá naznačuje, že za súčasnú neradostnú situáciu nesú zodpovednosť obe strany. Publicista Jozef Hajko sa vo svojej tretej knihe venovanej citlivým spoločenským témam (Odsúdení na dohodu, 2011 - spolužitie Maďarov a Slovákov, Nezrelá republika, 2009 - SNP a Slovenský štát) snaží vniesť svetlo do problematiky, ktorá vyvoláva asi najextrémnejšie reakcie v
K N Í H K U P E C T V O
Jarkovská Erika - Ľaliové deti 134866-90-03

Jarkovská Erika
Ľaliové deti


Erika Jarkovská - Enribook, 2019
Cena: 10.14 €
Jazyk: slovensky
360 strán, EAN: 9788089948130, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.415 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.2 cm
Kultúrna genocída, agresívna asimilácia, neľudské zaobchádzanie, celoživotné traumy. To sú nosné témy spoločenského románu ĽALIOVÉ DETI.
Vdovec Matthew Scott, starý Krí, žije v štvrti belochov, ktorým sa radšej vyhýba. Dávno stratil cestu k svojim dospelým deťom a v zatrpknutosti čoraz viac prichádza o radosť zo života. Do jeho susedstva sa nasťahuje biely mladík a Mattove šedé dni sa razom prevrátia naruby.
Daniel Tait uteká pred minulosťou drogového dílera a útočisko hľadá v opustenom dome po starej matke. Keď na neho padne tieň podozrenia z vraždy starého medicinmana, zdá sa, že kolotoč komplikácií sa začína odznova. Sused ho navyše požiada o nezvyčajnú službu.
Tantoo Hartnerová je bývalá balerína. Žije s ovdovelou dcérou a vnukom. Jedného dňa ju rodinný priateľ požiada, aby na Národnom zhromaždení Indiánov vystúpila so svojimi zážitkami z internátnej školy. Tantoo odmieta. Zakrátko na dvere jej domu zaklope nečakaná návšteva.
Kto sú v skutočnosti hlavní protagonisti príbehu, čo majú za sebou? Aká je ozajstná pravda o prevýchove domorodého etnika v cirkevných školách a ako ju prijme súčasná spoločnosť?
Autorka sa opiera o historické fakty a prostredníctvom výpovedí skutočných obetí pútavo približuje zločiny asimilačného procesu Indiánov v Kanade v 40-tych rokoch 20. storočia.
A N T I K V A R I Á T
Karpati Mirella - Rómano Them 120915-77-01

Karpati Mirella
Rómano Them


Degli Zingari, 1962
Cena: 1.60 €
Jazyk: taliansky
208 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 19.8 cm x 14.3 cm
Rómano Them.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Mýty a predsudky 44405-91-01

Kolektív
Mýty a predsudky


Ľudia proti rasizmu, 2005
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
162 strán, ISBN - 80-969250-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Najčastejšie predsudky voči menšinám a odpovede na ne.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Rómske hlasy - Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období 82478-34-01

Kolektív
Rómske hlasy - Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období


Inštitút pre verejné otázky, 2002
Štúdie a názory
Cena: 2.40 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN - 80-88935-36-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.218 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.6 cm
Táto kniha analyzuje viaceré aspekty rómskej politickej reprezentácie a participácie a poukazuje na biele miesta v chápaní „rómskej politiky“ a „rómskeho politického života“. Zameriava sa na volebné preferencie Rómov, ich účasť vo voľbách v rokoch 1998 a 2002, na vnímanie rómskej politickej scény, názory Rómov na integračné snahy Slovenska, na hodnotové orientácie Rómov a vzťahy s majoritou. Kniha sa člení na päť kapitol. V kapitole "Rómovia a politická participácia – Eligo Ergo Sum" analyzuje Michal Vašečka volebnú účasť Rómov v parlamentných voľbách v rokoch 1998 a 2002. Sústredí na výber politických strán oslovenými respondentami a na dôvody, ktoré ich k takémuto výberu viedli. Peter Puliš v kapitole "Rómski voliči a a ich hodnotové orientácie" opisuje základné piliere politickej participácie Rómov v transformačnom období prostredníctvom analýzy ich hodnotových orientácií a skúma konzistenciu postojov Rómov. Jana Rybová v kapitole "Rómska politická reprezentácia" analyzuje vývoj rómskej politickej scény na Slovensku, volebné stratégie rómskych politických strán a vnímanie rómskej politickej reprezentácie Rómami. V kapitole "Migrácia Rómov do krajín Európskej únie" Martina Jurásková rozoberá postoj Rómov k Slovensku a k Európskej únii a analyzuje migračný potenciál Rómov na Slovensku. Elena Kriglerová v poslednej kapitole nazvanej "Rómovia verzus majorita – postoje, vzťahy, konflikty" skúma formovanie postojov a vzájomných vzťahov medzi Rómami a majoritou, interetnické konflikty a očakávané vzťahy do budúcnosti. Publikácia vznikla na základe už existujúcich analýz a zároveň nových zistení sociologickej sondy, ktorú v júni 2002 uskutočnil výskumný tím programu Národnostných menšín.
A N T I K V A R I Á T
Kubešová Blanka - Kočičí dlažba 79563-88-01

Kubešová Blanka
Kočičí dlažba


Orbis, 1991
Cena: 1.55 €
Jazyk: česky
232 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-235-0011-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.214 kg, rozmer: 17.2 cm x 11.7 cm
Psychologický román o životě těch emigrantů, kteří po odchodu z vlasti neuspěli a skončili na periferii v doslovném i přeneseném slova smyslu.
K N Í H K U P E C T V O
Nagyová Monika - Sídlisko 159551-90-03

Nagyová Monika
Sídlisko


TRIO Publishing, s.r.o., 2021
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788081700880, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.369 kg, rozmer: 20.1 cm x 13.6 cm
Autorka svojou románovou prvotinou v rámci príbehu inšpirovaného skutočnými udalosťami načrela do bezútešného života rómskej komunity, z ktorého – zdá sa – niet úniku. Ako sa sama vyznáva na zadnej obálke knihy: pred rokmi som v rámci mediálneho kurzu strávila niekoľko dní na Luníku IX. Zistila som, že existuje peklo a že nemusím najskôr zomrieť, aby som sa doň dostala. Výjavy z košického geta mi neschádzali z mysle. Hudba, ktorá dunela na zdevastovanom sídlisku, mi dlho znela v ušiach a príbeh, o ktorom som sa dozvedela od tamojších obyvateľov, ma neprestával mátať. Napokon som sa rozhodla, že sa ním inšpirujem, a na základe prerozprávaných udalostí a dohľadaných faktov som ho spracovala. Pretože aj na takom mieste, ako je Luník IX, sa môže odohrať niečo krásne a nesmrteľné.
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - Atlas migrace 148585-90-03

Neuvedený
Atlas migrace


Lingea s.r.o., 2020
Cena: 14.79 €
Jazyk: česky
96 strán, EAN: 9788075086273, (stav A), brož., hmotnosť: 0.335 kg, rozmer: 24.3 cm x 17.2 cm
Zcela nová a aktuální publikace odhaluje podstatu trendů v pohybu lidstva v současném globálním světě. Přináší odpovědi na otázky, kam se dnes lidé stěhují i proč a také před čím prchají. Dnes existuje jen málo zemí a regionů, kterých by se migrace, ať už vnitrostátní, či mezinárodní, netýkala. Kniha se také věnuje hledání nové světové rovnováhy mezi cílem, jímž je kulturní homogenita, a potřebou pracovní síly, klade politické otázky zítřka. Atlas je určen pro všechny zájemce o současný svět.
K N Í H K U P E C T V O
Noah Trevor - Vinný od narodenia 156383-90-03

Noah Trevor
Vinný od narodenia


Vydavateľstvo Tatran s.r.o., 2021
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
296 strán, EAN: 9788022211826, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.434 kg, rozmer: 21.5 cm x 14.6 cm
Trevor Noah sa narodil ako syn juhoafrickej matky z kmeňa Xhosa a švajčiarskeho občana. V čase apartheidu boli vzťahy medzi partnermi odlišnej farby pleti neakceptovateľné a pokladali sa za trestný čin. Trevor bol dieťa, ktoré sa vlastne nemalo narodiť, a tak ho museli skrývať. Zažil chudobu, prejavy rasizmu, ale aj odvážnu vzburu svojich “farboslepých rodičov“, ktorí sa s dôvtipom snažili prekonať etnické a rasové predsudky. Dnes je z neho obľúbený moderátor s vlastnou show, cestuje po celom svete a vystupuje ako stand-up komik pred vypredanými sálami.
Jeho rozprávanie sledujeme v navzájom prepojených príbehoch, mnohé sú zábavné či dramatické, iné zasa hlboko dojemné. Trevorova kniha sa pokladá za najúspešnejšiu autobiografiu 21. storočia, keďže nám s dôvtipom a úprimnosťou približuje nezvyčajný svet, na ktorý by sme najradšej zabudli. Spoznávame ťažké detstvo, keď jeho jedálniček pozostával čisto z húseníc, alebo keď ho pri únose vyhodili z idúceho minibusu. Autor nevynechá ani spomienky na sladké trápenie, čo mu pripravili stredoškolské lásky.
Celou knihou sa vinie jeho neutíchajúci zmysel pre humor a satiru aj krásne puto k nebojácnej a milujúcej matke. Chránila svojho syna pred kolotočom chudoby, násilia a týrania a ukázala mu cestu k slobode, vzdelaniu a dôstojnému životu.
A N T I K V A R I Á T
Ondrášová Katarína - Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a žiakov 134132-SC-01

Ondrášová Katarína
Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a žiakov


Ministerstvo školstva, 2003
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
132 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-89055-39-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.366 kg, rozmer: 29.4 cm x 20.9 cm
Podkladový materiál k medzinárodnému odbornému semináru.
Stránka 1 Stránka 2  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89546 titulov.