Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN: 0908789792 0907510658
Máme nové zľavy na nákup antikvariátnych kníh:
zľava 10% na nákup nad 10 €
zľava 20% na nákup nad 20 €
zľava 30% na nákup nad 30 €
zľava 40% na nákup nad 40 €
zľava 50% na nákup nad 50 €
Zľava vám bude vypočítaná dodatočne po nákupe.
Nevzťahuje sa:
1. na nové knihy z kníhkupectva s nadpisom KNÍHKUPECTVO
2. na knihy z antikvariátu, ktoré majú kategóriu "NOVIP", teda knihy bez zliav
3. na poštovné, ak máte objednávku pod 25 €.
Nad 25 € je poštovné automaticky zdarma na Slovensku aj v Česku.
Prosím počkajte s platbou, kým vám príde mail s upravenou sumou.
leto
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
[ 323 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Bakeš Milan - Marková Hana - Daň ze mzdy 31691-95-01

Bakeš Milan - Marková Hana
Daň ze mzdy


Linde 1991
Cena: 0.30 €

88 strán
Jazyk: česky
2.vydanie, (stav A), brož.
Daň zo mzdy v roku 1991. Predpis, postup výpočtu.
Hmotnosť: 0.11 kg rozmer: 14.5 cm x 20.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Baláž Pavel - Trestné právo hmotné 1. 144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €

448 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož.
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
Hmotnosť: 0.458 kg rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Baláž Pavel - Základy trestného práva 154807-95-01

Baláž Pavel
Základy trestného práva


Eurounion 2006
Cena: 4.00 €

264 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88984-90-4, (stav A), brož.
V prvej časti publikácie "Trestné právo hmotné" autor objasňuje pojem, predmet, systém a funkcie trestného práva v našej spoločnosti, podáva výklad o trestnom čine, jeho druhoch, vývinových štádiách trestnej činnosti. V druhej časti publikácie "Trestné právo procesné" autor poukazuje na účel, úlohy a trestno-procesné vzťahy medzi subjektmi a stranami v trestnom konaní. V závere publikácie naznačuje právny styk s cudzinou, probačnú a mediačnú činnosť a jej význam pre trestné konanie.
Hmotnosť: 0.406 kg rozmer: 23.5 cm x 15.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Barancová Helena - Schronk Robert - Pracovné právo 144687-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Sprint Vfra 2002
Cena: 10.00 €

416 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88848-97-0, (stav A), viaz.
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
Hmotnosť: 0.668 kg rozmer: 22.8 cm x 17.1 cm
A N T I K V A R I Á T
Barancová Helena - Schronk Robert - Pracovné právo 145046-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Iura edition 2000
Cena: 6.30 €

472 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88715-73-3, (stav A), brož.
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
Hmotnosť: 0.58 kg rozmer: 22 cm x 16 cm
A N T I K V A R I Á T
Beneš Václav - Drucker Alfred - Táborský Edvard - Czechoslovak Yearbook of International Law 148222-44-01

Beneš Václav - Drucker Alfred - Táborský Edvard
Czechoslovak Yearbook of International Law


Čechoslovak 1942
Cena: 10.00 €

238 strán
Jazyk: anglicky
(stav A), viaz.
hlídka mezinárodního práva...
Hmotnosť: 0.39 kg rozmer: 21.5 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Bielená Jana - Valterová Ivana - Daňové priznania za rok 2009 53010-95-01

Bielená Jana - Valterová Ivana
Daňové priznania za rok 2009


Poradca s.r.o. 2010
Zákony 2010
Cena: 0.40 €

208 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Úplné znenie zákonov.
Hmotnosť: 0.16 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl 131457-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl


Ústav informácií a prognóz školstva 2010
Cena: 0.95 €

42 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-7098-485-7, (stav A), brož.
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
Hmotnosť: 0.08 kg rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí 131458-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí


Ústav informácií a prognóz školstva 2010
Cena: 0.95 €

72 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-7098-484-0, (stav A), brož.
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
Hmotnosť: 0.13 kg rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov 131459-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov


Ústav informácií a prognóz školstva 2012
Cena: 0.95 €

60 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 100 ks, ISBN - 978-80-7098-504-5, (stav A), brož.
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
Hmotnosť: 0.09 kg rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Bieliková Marcela - Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách 131460-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách


Ústav informácií a prognóz školstva 2012
Cena: 0.95 €

66 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 150 ks, ISBN - 978-80-7098-503-8, (stav A), brož.
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
Hmotnosť: 0.1 kg rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
K N Í H K U P E C T V O
Bill Warner - Šaría pre nemoslimov 88251-90-03

Bill Warner
Šaría pre nemoslimov


Center for the Study of Political Islam, z.s. 2015
Cena: 5.49 €

70 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788088089049, (stav A), brož.
Islam je politický systém s vlastnou zbierkou zákonov, ktorá sa volá šaría. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém. Mnohé z jej nariadení sa pritom týkajú aj nemoslimov. Čo znamená právo šaría pre našich občanov? Ako sa nás dotýka? Aké budú dôsledky, ak dovolíme moslimom riadiť sa šaríou a nie našimi zákonmi? Každá požiadavka moslimov je založená na myšlienke nastolenia šaríe v našej krajine. Mali by sme u nás šaríu povoliť alebo nie? A prečo? Ako môžu politici alebo úradníci rozhodovať o práve šaría, keď mu nerozumejú? Je to správne? V tejto knihe nájdete odpovede na všetky tieto otázky.
Hmotnosť: 0.103 kg rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Borba Ján - Bezpečnosť práce v školách 109241-95-01

Borba Ján
Bezpečnosť práce v školách


Centrum bezpečnosti práce 1992
Cena: 0.60 €

166 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, ISBN - 80-900988-0-0, (stav A), brož.
Bezpečnostné predpisy v školách...
Hmotnosť: 0.212 kg rozmer: 19.9 cm x 14.1 cm
K N Í H K U P E C T V O
Braxatorisová Eva - Právna sebaobrana lekára 1 100022-90-01

Braxatorisová Eva
Právna sebaobrana lekára 1


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2016
Cena: 8.37 €

196 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081402470, (stav A), brož.
Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti – škandalizácia lekárov zo strany médií, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov zo strany poisťovní, kde sa ako argument uvádza aj nespokojnosť zo strany pacientov.

Aj uvedené príklady potvrdzujú, ako je veľmi dôležité, aby ste mali okrem medicínskych znalostí aspoň základný prehľad o tých častiach Trestného zákona, s ktorými môžete byť pri výkone svojho povolania konfrontovaný. Vďaka získaným informáciám budete adekvátne reagovať v prípade ataku, zvolíte správnu prevenciu pred právnymi spormi v lekárskej praxi, minimalizujete negatívne dôsledky v prípade súdneho sporu alebo včas odhalíte nekompetentného advokáta.
Hmotnosť: 0.262 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Brázda Jiří - Notářský pitaval 128739-88-01

Brázda Jiří
Notářský pitaval


Práce 1987
Cena: 2.10 €

208 strán
Jazyk: česky
náklad: 38 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Zajímavé příhody z autorových zážitků se většinou týkají majetkových převodů, dědictví a vůbec posledních věcí člověka - prostě událostí, kdy se nejvíce projevují kladné i záporné vlastnosti lidí. notář bývá svědkem upřímného smutku i pokrytectví, slušnosti i nečestnosti, rozumu i pošetilosti, štědrosti i hrabivosti, lásky i nenávisti. Třicet pět pestrých případů pitavalu odráží dlouhá léta bohaté notářské praxe.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 20.5 cm x 13.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Bříza Jaroslav - Pour Bohumil - Schorcht Josef - Investiční výstavba v předpisech 124219-91-01

Bříza Jaroslav - Pour Bohumil - Schorcht Josef
Investiční výstavba v předpisech


Ministerstvo místniho hospodářství 1955
Knižnice místniho hospodářství zv.č.: 136
Cena: 1.10 €

212 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Výtah z nejdůležitějších ustanovení.
Hmotnosť: 0.19 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Brož Václav - Myslivci a paragrafy 128470-17-01

Brož Václav
Myslivci a paragrafy


Státní zemědělské nakladatelství 1975
Lesnická knihovna zv.č.: 15
Cena: 1.25 €

188 strán
Jazyk: česky
náklad: 29 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Formou mysliveckých "soudniček" autor poukazuje na nežádoucí jevy a události v naší myslivosti a současně přibližuje čtenáři i myslivecké předpisy. Knížka je rozdělena do deseti tematických kapitol provinění. V úvodu každé kapitoly seznamuje s nejdůležitějšími předpisy a zákony a potom na praktických příkladech demonstruje důsledky jejich porušování.
Hmotnosť: 0.306 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Burda Vladimír - Daň zo mzdy 138917-95-01

Burda Vladimír
Daň zo mzdy


Práca 1982
Knižnica mzdových a pracovnoprávnych príručiek zv.č.: 9
Cena: 0.90 €

192 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Daň zo mzdy v roku 1982. Predpis, postup výpočtu.
Hmotnosť: 0.298 kg rozmer: 21 cm x 15.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Bušta Pavel - Fobl František - Seidl Antonín - Nové pravidlá cestnej premávky 3266-26-02

Bušta Pavel - Fobl František - Seidl Antonín
Nové pravidlá cestnej premávky


Alfa 1990
Cena: 0.80 €

380 strán
Jazyk: slovensky
náklad 150 000 ks, 1.vydanie, ISBN 80-05-00724-8, (stav A), brož.
komentovaná vyhláška č.99/ 1989 a súbor testových otázok
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 20.5 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František - Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy 7246-26-03

Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy


Arttep press 1992
Cena: 0.60 €

432 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN 80-85359-01-4, 94 obrázkov, (stav A), viaz.
Učebnica pre motoristov. Obsahuje všetky potrebné informácie na úspešné zvládnutie skúšok určených pre vodičov motorových vozidiel.
Hmotnosť: 0.53 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 88307 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka