...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku... vyskúšajte tu[ 284 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170864-95-01

Bakay Mikuláš - Hlaváčová Slávka - Brtáňová Katarína
Zákon č. 263 / 1999 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389 / 2000 Z.z.


neuvedené, 2002
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
152 strán, ISBN 80-8896-25-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.19 kg, rozmer: 21 cm x 14.6 cm
Zákon č. 263 / 1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 557 / 2001 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389 / 2000 Z.z. o zverejňovaní predbežných oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súúťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania.

Úplné znenie s komentárom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition, 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
448 strán, ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144687-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Sprint Vfra, 2002
Cena: 10.00 €
Jazyk: slovensky
416 strán, ISBN - 80-88848-97-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.668 kg, rozmer: 22.8 cm x 17.1 cm
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145046-95-01

Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo


Iura edition, 2000
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
472 strán, ISBN - 80-88715-73-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 22 cm x 16 cm
Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu - aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
36890-95-02

Benčík Michal - Nesrovnal Václav
Právnická príručka


Obzor, 1981
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
730 strán, náklad: 6 700 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaná), viaz., hmotnosť: 1.01 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
Právnická príručka...
V prvých kapitolách sa objasňujú základné pojmy a inštitúcie teórie štátu a práva a štátneho (ústavného) práva, ktoré tvoria ideovo-politické základy socialistického právneho poriadku.
V ďalšom texte sa venuje pozornosť právnym úpravám, podľa ktorých sa spravuje činnosť a organizácia orgánov povolaných zabezpečovať v našej spoločnosti právnu ochranu, zákonnosť a verejný poriadok, a právnym odvetviam, ktoré tieto orgány vo svojej činnosti aplikujú a znalosti ktorých sú pre občanov, pre ich aktívnu spoluúčasť na činnosti orgánov nepostrádateľné (občianske právo, pracovné právo a sociálne zabezpečenie, rodinné právo, civilný proces, trestné právo, trestný proces, činnosť a organizácia justície, prokuratúry a ďalších orgánov).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
159458-95-01

Bičovský Jaroslav
Sousedská práva


Orbis, 1976
Praktické příručky
Cena: 1.55 €
Jazyk: česky
376 strán, náklad: 13 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.47 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.1 cm
Nové vydání právnické příručky, pojednávající o problematice sousedských vztahů, jejich konkrétních i specifických otázkách a možnostech obrany proti narušování sousedských práv a zájmů, přihlíží k posledním legislativním úpravám a k nové judikatuře československých soudů. Větší pozornost věnuje otázkám evidence nemovitostí a zvláštnostem vývoje na území Slovenské socialistické republiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
53010-95-01

Bielená Jana - Valterová Ivana
Daňové priznania za rok 2009


Poradca s.r.o., 2010
Zákony 2010
Cena: 0.40 €
Jazyk: slovensky
208 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.16 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Úplné znenie zákonov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131457-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl


Ústav informácií a prognóz školstva, 2010
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
42 strán, ISBN - 978-80-7098-485-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131458-95-02

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí


Ústav informácií a prognóz školstva, 2010
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
72 strán, ISBN - 978-80-7098-484-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131459-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov


Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
60 strán, náklad: 100 ks, ISBN - 978-80-7098-504-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131460-95-01

Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách


Ústav informácií a prognóz školstva, 2012
Cena: 0.95 €
Jazyk: slovensky
66 strán, náklad: 150 ks, ISBN - 978-80-7098-503-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
Špecializovaná monografia o ľudských právach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
109241-95-01

Borba Ján
Bezpečnosť práce v školách


Centrum bezpečnosti práce, 1992
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
166 strán, náklad: 4 000 ks, ISBN - 80-900988-0-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.212 kg, rozmer: 19.9 cm x 14.1 cm
Bezpečnostné predpisy v školách...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128739-88-01

Brázda Jiří
Notářský pitaval


Práce, 1987
Cena: 2.10 €
Jazyk: česky
208 strán, náklad: 38 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.8 cm
Zajímavé příhody z autorových zážitků se většinou týkají majetkových převodů, dědictví a vůbec posledních věcí člověka - prostě událostí, kdy se nejvíce projevují kladné i záporné vlastnosti lidí. notář bývá svědkem upřímného smutku i pokrytectví, slušnosti i nečestnosti, rozumu i pošetilosti, štědrosti i hrabivosti, lásky i nenávisti. Třicet pět pestrých případů pitavalu odráží dlouhá léta bohaté notářské praxe.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128470-17-01

Brož Václav
Myslivci a paragrafy


Státní zemědělské nakladatelství, 1975
Lesnická knihovna zv.č.: 15
Cena: 1.25 €
Jazyk: česky
188 strán, náklad: 29 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Formou mysliveckých "soudniček" autor poukazuje na nežádoucí jevy a události v naší myslivosti a současně přibližuje čtenáři i myslivecké předpisy. Knížka je rozdělena do deseti tematických kapitol provinění. V úvodu každé kapitoly seznamuje s nejdůležitějšími předpisy a zákony a potom na praktických příkladech demonstruje důsledky jejich porušování.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3266-26-02

Bušta Pavel - Fobl František - Seidl Antonín
Nové pravidlá cestnej premávky


Alfa, 1990
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky
380 strán, náklad 150 000 ks, 1.vydanie, ISBN 80-05-00724-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
komentovaná vyhláška č.99/ 1989 a súbor testových otázok
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
7246-26-03

Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy


Arttep press, 1992
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
432 strán, 1.vydanie, ISBN 80-85359-01-4, 94 obrázkov, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Učebnica pre motoristov. Obsahuje všetky potrebné informácie na úspešné zvládnutie skúšok určených pre vodičov motorových vozidiel.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103042-95-02

Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Vyhláška o pravidlech silničního provozu


Naše vojsko, 1990
Cena: 0.40 €
Jazyk: česky
96 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.118 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.4 cm
Vyhláška o pravidlech silničního provozu č.99/1989 Sb. s komentářem.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127362-91-01

Čapo Martin
Kupujeme nehnuteľnosť / Predávame nehnuteľnosť


LEON Productions spol. s.r.o, 2010
Cena: 1.95 €
Jazyk: slovensky
208 strán, ISBN - 978-80-97054-70-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.382 kg, rozmer: 23.1 cm x 15.4 cm
Kupujeme/Predávame nehnuteľnosť pomôže každému, kto zvažuje kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, prípadne chce začať pracovať alebo sa zdokonaľovať ako realitný maklér. Zrozumiteľnou formou popisuje celý proces predaja a kúpy nehnuteľnosti tak, aby predávajúci aj kupujúci veľmi dobre rozumeli, čo je pre nich dôležité, akých chýb sa majú vyvarovať a čo sú `zásadné drobnosti`, ktoré im pomôžu zrealizovať celú transakciu bezpečne a výnosne. Ak zvažujete kúpu nehnuteľnosti alebo plánujete predaj vášho bytu či domu, táto kniha bude vaším neoceniteľným pomocníkom. Špeciálnou časťou knihy je kapitola zo zákulisia natáčania úspešnej TV relácie Nové bývanie, ktorá je obohatená aj o fotografie z natáčaní a rozhovor s moderátorom relácie Vladom Voštinárom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
162181-95-01

Časopis
Právo


SME, 2021
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
42 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.068 kg, rozmer: 21 cm x 20 cm
Špecializovaná príloha denníka SME.
Toto číslo vyšlo 30.11.2021.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150841-62-01

Časopis
Právo 2019 č.11


SME, 2019
Právo
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
42 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.072 kg, rozmer: 26 cm x 19.8 cm
Špeciálna príloha denníka SME.
Toto číslo vyšlo 29.11.2019.
image_1
image_2
Bakay Mikuláš - Hlaváčová Slávka - Brtáňová Katarína
Zákon č. 263 / 1999 Z.z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389 / 2000 Z.z.
1.40 €
image_1
image_2
Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.
4.30 €
image_1
image_2
Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo
10.00 €
image_1
image_2
Barancová Helena - Schronk Robert
Pracovné právo
4.20 €
image_1
image_2
Benčík Michal - Nesrovnal Václav
Právnická príručka
1.00 €
image_1
image_2
Bičovský Jaroslav
Sousedská práva
1.55 €
image_1
image_2
Bielená Jana - Valterová Ivana
Daňové priznania za rok 2009
0.40 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v rodinnom a školskom prostredí z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl
0.95 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí
0.95 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov
0.95 €
image_1
image_2
Bieliková Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách
0.95 €
image_1
image_2
Borba Ján
Bezpečnosť práce v školách
0.60 €
image_1
image_2
Brázda Jiří
Notářský pitaval
2.10 €
image_1
image_2
Brož Václav
Myslivci a paragrafy
1.25 €
image_1
image_2
Bušta Pavel - Fobl František - Seidl Antonín
Nové pravidlá cestnej premávky
0.80 €
image_1
image_2
Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy
0.60 €
image_1
image_2
Bušta Pavel - Seidl Antonín - Fobl František
Vyhláška o pravidlech silničního provozu
0.40 €
image_1
image_2
Čapo Martin
Kupujeme nehnuteľnosť / Predávame nehnuteľnosť
1.95 €
image_1
image_2
Časopis
Právo
0.60 €
image_1
image_2
Časopis
Právo 2019 č.11
0.50 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 91704 titulov.

Kuriozity
Kuriozity