...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 162 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38985-97-01

Alpatov Vladimirovič Michail
Dejiny umenia 1 - 2 - 3 - 4


Tatran, 1981
Cena: 40.00 €
Jazyk: slovensky
916 strán, náklad: 15 000 ks, 2.vydanie, (stav A - veľmi dobrý), viaz., hmotnosť: 2.84 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.5 cm
4 zväzky - komplet.
Skrátené, autorizované vydanie Dejín umenia od významného sovietskeho historika a teoretika umenia Michaila Vladimiroviča Alpatova vychádza u nás v štyroch zväzkoch po druhý raz. Častým nedostatkom umeleckohistorických publikácií je únavná záplava faktov, opisnosť a množstvo odkazov na odbornú literatúru, takže čitateľ sa priam utápa v materiáli. Touto knihou predkladáme verejnosti dejiny umenia, ktorých hlavným zámerom je viesť čitateľa cez takmer neprehľadné pole dejín svetového umenia bez komplikovaných teoretických úvah, ušetriac mu tak namáhavé hľadanie v množstve odbornej literatúry.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87297-90-03

Anna Remišová
Etika a ekonomika


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2011
Cena: 15.35 €
Jazyk: slovensky
496 strán, EAN: 9788081014024, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.825 kg, rozmer: 23.1 cm x 16.3 cm
Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva a vo všetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny a načrtnúť východiská v reálnej praxi. V práci sa rozpracúvajú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky, diskriminácia v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych praktík (whistleblowing), etické problémy v reklame, a v našich podmienkach v takomto rozsahu po prvý raz aj etika v účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb. Kniha Etika a ekonomika je výnimočná tým, že prináša aj poznatky o spôsoboch, ktorými vedenia podnikov môžu implementovať etiku do svojich podnikateľských aktivít. Kniha popri teoretických poznatkov, obsahuje aj eticko-ekonomické dilemy a príklady exemplárneho porušenia etických princípov v ekonomike domácimi alebo zahraničnými firmami.
Jednoznačnou prednosťou knihy je, že autorka, ktorá patrí medzi našich popredných odborníkov podnikateľskej etiky uznávaných aj v zahraničí, úročí svoje dlhoročné skúseností z aplikácie etiky v slovenskej podnikateľskej praxi – stála pri zrode niekoľkých podnikových etických kódexov a ich implementácie do praxe, vedie prvú etickú poradňu na Slovensku a prednáša etiku pre manažérov z praxe.
Kniha by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej prípravy budúcich manažérov, taktiež ľudí vykonávajúcich manažérsku profesiu, ale aj všetkých podnikateľov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
179226-FY-01

Arcybašev A.C
Fysika


Státní zdravotnické nakladatelství, 1953
Cena: 4.00 €
Jazyk: česky
524 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.876 kg, rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Učebnice pro studující lékařství.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
123686-17-01

Arendarčík Jozef
Fyziológia hospodárskych zvierat II.


Príroda, 1979
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.534 kg, rozmer: 29.3 cm x 20 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition, 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
448 strán, ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
130819-22-01

Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr


Rektorát univerzity P.J.Šafárika, Košice, 1994
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7097-268-8, (stav B), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Vysokoškolské skriptá pedagogickej fakulty.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128448-32-01

Bartůněk Petr
Smích z poslucháren


Magnet-Press, 1991
Cena: 1.20 €
Jazyk: česky
112 strán, ilustrácie: Miroslav Jiránek, ISBN - 80-85110-65-2, (stav B - fľakatý obal), brož., hmotnosť: 0.198 kg, rozmer: 23 cm x 16.5 cm
Zbierka vysokoškolských vtipov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
58398-96-01

Beňo Luděk
Lietadlá


Alfa, 1988
Edícia dopravnej literatúry
Cena: 6.10 €
Jazyk: slovensky
248 strán, náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.52 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.3 cm
Učebnica pre študentov vysokých škôl technických s leteckou špecializáciou a odborníkom z leteckej praxe.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
50478-PG-01

Boldyrev I.N. - Gončarov K.N. - Jesipov P.B. - Korolev F.F.
Pedagogika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
640 strán, náklad: 7 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.89 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Veľká pedagogická príručka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169268-24-01

Brepta Rudolf
Vybrané statě z mechaniky


Vysoká škola dopravná, Žilina, 1969
Cena: 2.70 €
Jazyk: česky
144 strán, náklad: 400 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
152285-91-01

Čimo Jozef
Aplikácie marketingu


Ekonóm, 2006
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
362 strán, náklad: 500 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-225-2147-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Vysokoškolská učebnica.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169631-CM-01

Danko J. - Zemanovičová A.
Meracia technika


Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, 1982
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
204 strán, náklad: 400 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.518 kg, rozmer: 29 cm x 20.6 cm
Učebné texty pre poslucháčov chemicko-technologickej fakulty.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
132243-13-01

Danys Tomáš
Význam niektorých rizikových faktorov na priebeh tehotnosti


Neuvedené, 2003
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
276 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.914 kg, rozmer: 31.1 cm x 22.1 cm
Dizertačná práca.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171013-FY-01

Demko J. - Kanálik D. - Kovár J. - Majer J. - Marková T.
Laboratórne cvičenia z technickej fyziky II.


Slovenské nakladateľstvo technickej literatúry, 1965
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
84 strán, náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.194 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167795-13-01

Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 1


Osveta, 1986
Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov. Hálkova zbierka zv.č.: 87
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
784 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.29 kg, rozmer: 24.7 cm x 17.6 cm
Učebnica vnútorného lekárstva.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167479-13-01

Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 2


Osveta, 1988
Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov. Hálkova zbierka zv.č.: 95
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
716 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.15 kg, rozmer: 24.7 cm x 17.6 cm
Učebnica vnútorného lekárstva.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167794-13-01

Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 3


Osveta, 1989
Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov. Hálkova zbierka zv.č.: 100
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
478 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-217-0033-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.922 kg, rozmer: 24.7 cm x 17.6 cm
Učebnica vnútorného lekárstva.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167796-13-01

Drábková Jarmila
Základy anesteziologie


Avicenum, 1981
Cena: 5.00 €
Jazyk: česky
548 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.055 kg, rozmer: 24.5 cm x 16.5 cm
Odborná lekárska publikácia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150675-13-01

Ďuriš I. - Hulín I. - Bernadič M.
Princípy internej medicíny 1


Slovak Academic Press, 2001
Cena: 25.00 €
Jazyk: slovensky
1032 strán, ISBN - 80-88908-69-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.605 kg, rozmer: 27.5 cm x 21 cm
Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133919-NB-01

Edwards Tim
Kulturální teorie


Portál, 2010
Cena: 6.50 €
Jazyk: česky
368 strán, ISBN - 978-80-7367-685-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.556 kg, rozmer: 22.4 cm x 15.3 cm
Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. Publikace je určena pro vysokoškolské studenty, doktorandy, učitele oborů sociologie, kulturální studia, filozofie, mediální a komunikační studia.
Autoři jsou vysokoškolští učitelé sociologie, kulturní sociologie, filozofie, mediálních a komunikačních studií.
image_1
image_2
Alpatov Vladimirovič Michail
Dejiny umenia 1 - 2 - 3 - 4
40.00 €
image_1
image_2
Anna Remišová
Etika a ekonomika
15.35 €
image_1
image_2
Arcybašev A.C
Fysika
4.00 €
image_1
image_2
Arendarčík Jozef
Fyziológia hospodárskych zvierat II.
4.00 €
image_1
image_2
Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.
4.30 €
image_1
image_2
Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr
1.00 €
image_1
image_2
Bartůněk Petr
Smích z poslucháren
1.20 €
image_1
image_2
Beňo Luděk
Lietadlá
6.10 €
image_1
image_2
Boldyrev I.N. - Gončarov K.N. - Jesipov P.B. - Korolev F.F.
Pedagogika
3.50 €
image_1
image_2
Brepta Rudolf
Vybrané statě z mechaniky
2.70 €
image_1
image_2
Čimo Jozef
Aplikácie marketingu
1.00 €
image_1
image_2
Danko J. - Zemanovičová A.
Meracia technika
2.50 €
image_1
image_2
Danys Tomáš
Význam niektorých rizikových faktorov na priebeh tehotnosti
4.50 €
image_1
image_2
Demko J. - Kanálik D. - Kovár J. - Majer J. - Marková T.
Laboratórne cvičenia z technickej fyziky II.
4.00 €
image_1
image_2
Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 1
8.00 €
image_1
image_2
Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 2
8.00 €
image_1
image_2
Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 3
8.00 €
image_1
image_2
Drábková Jarmila
Základy anesteziologie
5.00 €
image_1
image_2
Ďuriš I. - Hulín I. - Bernadič M.
Princípy internej medicíny 1
25.00 €
image_1
image_2
Edwards Tim
Kulturální teorie
6.50 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 100823 titulov.

Kuriozity
Kuriozity