...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 95 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Anna Remišová - Etika a ekonomika 87297-90-03

Anna Remišová
Etika a ekonomika


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2011
Cena: 15.35 €
Jazyk: slovensky
496 strán, EAN: 9788081014024, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.825 kg, rozmer: 23.1 cm x 16.3 cm
Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva a vo všetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny a načrtnúť východiská v reálnej praxi. V práci sa rozpracúvajú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky, diskriminácia v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych praktík (whistleblowing), etické problémy v reklame, a v našich podmienkach v takomto rozsahu po prvý raz aj etika v účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb. Kniha Etika a ekonomika je výnimočná tým, že prináša aj poznatky o spôsoboch, ktorými vedenia podnikov môžu implementovať etiku do svojich podnikateľských aktivít. Kniha popri teoretických poznatkov, obsahuje aj eticko-ekonomické dilemy a príklady exemplárneho porušenia etických princípov v ekonomike domácimi alebo zahraničnými firmami.
Jednoznačnou prednosťou knihy je, že autorka, ktorá patrí medzi našich popredných odborníkov podnikateľskej etiky uznávaných aj v zahraničí, úročí svoje dlhoročné skúseností z aplikácie etiky v slovenskej podnikateľskej praxi – stála pri zrode niekoľkých podnikových etických kódexov a ich implementácie do praxe, vedie prvú etickú poradňu na Slovensku a prednáša etiku pre manažérov z praxe.
Kniha by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej prípravy budúcich manažérov, taktiež ľudí vykonávajúcich manažérsku profesiu, ale aj všetkých podnikateľov.
A N T I K V A R I Á T
Arendarčík Jozef - Fyziológia hospodárskych zvierat II. 123686-17-01

Arendarčík Jozef
Fyziológia hospodárskych zvierat II.


Príroda, 1979
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.534 kg, rozmer: 29.3 cm x 20 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Baláž Pavel - Trestné právo hmotné 1. 144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition, 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
448 strán, ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
A N T I K V A R I Á T
Balcar Karel - Úvod do studia psychologie osobnosti 162989-94-01

Balcar Karel
Úvod do studia psychologie osobnosti


Státní pedagogické nakladatelství, 1983
Cena: 5.00 €
Jazyk: česky
232 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.524 kg, rozmer: 24.5 cm x 16.6 cm
Učebnice psychologie osobnosti pro vysoké školy.
A N T I K V A R I Á T
Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline - Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr 130819-22-01

Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr


Rektorát univerzity P.J.Šafárika, Košice, 1994
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7097-268-8, (stav B), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Vysokoškolské skriptá pedagogickej fakulty.
A N T I K V A R I Á T
Bartůněk Petr - Smích z poslucháren 128448-32-01

Bartůněk Petr
Smích z poslucháren


Magnet-Press, 1991
Cena: 1.20 €
Jazyk: česky
112 strán, ilustrácie: Miroslav Jiránek, ISBN - 80-85110-65-2, (stav B - fľakatý obal), brož., hmotnosť: 0.198 kg, rozmer: 23 cm x 16.5 cm
Zbierka vysokoškolských vtipov.
A N T I K V A R I Á T
Čarvaga Vladimír - Všeobecné dejiny štátu a práva I.diel 159280-16-01

Čarvaga Vladimír
Všeobecné dejiny štátu a práva I.diel


Univerzita Komenského, Bratislava, 1976
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
168 strán, (stav B - používané), brož., hmotnosť: 0.38 kg, rozmer: 29 cm x 20.7 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Čarvaga Vladimír - Všeobecné dejiny štátu a práva II.diel 158824-16-01

Čarvaga Vladimír
Všeobecné dejiny štátu a práva II.diel


Univerzita Komenského, Bratislava, 1978
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.416 kg, rozmer: 29 cm x 20.7 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Čimo Jozef - Aplikácie marketingu 152285-91-01

Čimo Jozef
Aplikácie marketingu


Ekonóm, 2006
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
362 strán, náklad: 500 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-225-2147-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Vysokoškolská učebnica.
A N T I K V A R I Á T
Ďuriš I. - Hulín I.  - Bernadič M. - Princípy internej medicíny 1 150675-13-01

Ďuriš I. - Hulín I. - Bernadič M.
Princípy internej medicíny 1


Slovak Academic Press, 2001
Cena: 25.00 €
Jazyk: slovensky
1032 strán, ISBN - 80-88908-69-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.605 kg, rozmer: 27.5 cm x 21 cm
Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého.
K N Í H K U P E C T V O
Edwards Tim - Kulturální teorie 133919-NB-01

Edwards Tim
Kulturální teorie


Portál, 2010
Cena: 6.50 €
Jazyk: česky
368 strán, ISBN - 978-80-7367-685-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.556 kg, rozmer: 22.4 cm x 15.3 cm
Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. Publikace je určena pro vysokoškolské studenty, doktorandy, učitele oborů sociologie, kulturální studia, filozofie, mediální a komunikační studia.
Autoři jsou vysokoškolští učitelé sociologie, kulturní sociologie, filozofie, mediálních a komunikačních studií.
A N T I K V A R I Á T
Fischerová Anna - Kulturologický koncept dejín národnej kultúry 144570-97-01

Fischerová Anna
Kulturologický koncept dejín národnej kultúry


Peter Mačura, 1998
Acta culturologica zv.č.: 1
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
172 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-88901-13-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.222 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
Vysokoškolská učebnica.
A N T I K V A R I Á T
Frištacký Norbert - Kolesár Milan - Kolenička Ján - Hlavatý Jozef - Logické systémy 146281-25-01

Frištacký Norbert - Kolesár Milan - Kolenička Ján - Hlavatý Jozef
Logické systémy


Alfa, 1990
Edícia elektrotechnickej literatúry
Cena: 20.00 €
Jazyk: slovensky
592 strán, náklad: 4 000 ks, 2.vydanie, ISBN - 80-05-00414-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.982 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Učebnica sa zaoberá štúdiom teoretických základov, inžinierskych koncepcií a metód riešenia problémov tvorby logických obvodov.
A N T I K V A R I Á T
Gajdošík Milan - Polách A. - Chov oviec 159043-17-01

Gajdošík Milan - Polách A.
Chov oviec


Príroda, 1988
Živočíšna výroba
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
336 strán, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.67 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Celoštátna vysokoškolská učebnica pre vys. školy poľnohospodárske.
A N T I K V A R I Á T
Galata Jozef - Angličtina 146540-22-01

Galata Jozef
Angličtina


Slovenská vysoká škola technická, 1983
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, anglicky
76 strán, náklad: 500 ks, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 28.6 cm x 20.4 cm
Vysokoškolské skriptá.
Učebné texty pre elektrotechnikov.
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Party government in Slovakia experience and perspectives 83103-34-03

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Party government in Slovakia experience and perspectives


Inštitút pre verejné otázky, 2004
Cena: 1.75 €
Jazyk: anglicky
160 strán, ISBN - 80-88935-64-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.7 cm
Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý realizuje Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Jedná sa o anglickú jazykovú verziu zborníka z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 23. februára 2004 v Bratislave. Cieľom knihy je analyzovať ťažiskové aspekty pôsobenia politických strán na Slovensku, ich úlohu v procese transformácie spoločnosti, postupy pri politickej mobilizácii priaznivcov, spôsoby ich vzájomnej interakcie ako aj interakcie s inými inštitúciami politického systému. Autori príspevkov ponúkajú erudovaný pohľad na problematiku vlády strán na Slovensku v kontexte aktuálneho stavu reprezentatívnej demokracie. Zaoberajú sa predovšetkým straníckou politikou a meniacim sa vzorom straníckej súťaže, fenoménom centristického populizmu ako novej kompetitívnej a mobilizačnej stratégie, skúsenosťami z budovania a pôsobenia koalícií (najmä exekutívnych, ale aj volebných), účinkovaním straníckych centrál a činnosťou politických strán vo verejnej funkcii, finančným aspektom vzťahov medzi politickými stranami a štátom, vnímaním politických strán občanmi na pozadí trendov volebného správania a hodnotovými profilmi prívržencov strán. Publikácia tak čitateľom sprostredkúva jedinečné analýzy straníckeho systému a pôsobenia politických strán, ktoré na Slovensku vo veľkej miere určujú podobu verejnej politiky. Jej informačnú a analytickú hodnotu ocenia pracovníci verejnej správy, aktivisti mimovládnych organizácií, predstavitelia politických strán, diplomati, experti, novinári, vysokoškolskí pedagógovia a študenti.
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Reforms and responsibility 78298-34-02

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Reforms and responsibility


Inštitút pre verejné otázky, 2004
Cena: 2.10 €
Jazyk: anglicky
128 strán, ISBN - 80-88935-66-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.168 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.8 cm
Players, impact, communication.

Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Tento zborník príspevkov, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii 18. mája v Bratislave, si kladie za cieľ analyzovať reformný proces na Slovensku z viacerých hľadísk vrátane presadzovania reforiem v politickom a odbornom prostredí, dopadov reforiem na obyvateľstvo a spoločenského diskurzu o reformách. Predmetom analytického záujmu autorov sú jednotlivé fázy reforiem, úloha expertov a poradcov pri ich tvorbe a presadzovaní, rôzne aspekty komunikácie o reformách (komunikačný priestor vlády, úloha médií ako tvorcu verejného diskurzu, vnímanie reforiem zo strany občanov), dopady reforiem na niektoré skupiny obyvateľstva, ako aj problematika prepojenosti politickej a ekonomickej moci pri uskutočňovaní reforiem. Okrem iných sa príspevky dotýkajú reforiem zdravotníctva, sociálneho systému a verejnej správy. Publikácia je unikátnym zdrojom analytickej reflexie uskutočnených a prebiehajúcich štrukturálnych reforiem pre pracovníkov verejnej správy, aktivistov mimovládnych organizácií, predstaviteľov politických strán, diplomatov, expertov, novinárov, vysokoškolských pedagógov a študentov.
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Vláda strán na Slovensku: Skúsenosti a perspektívy 82438-PL-02

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Vláda strán na Slovensku: Skúsenosti a perspektívy


Inštitút pre verejné otázky, 2004
Štúdie a názory
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky
156 strán, ISBN - 80-88935-63-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.212 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.8 cm
Zborník príspevkov z konferencie.

Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý realizuje Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Jedná sa o zborník z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 23. februára 2004 v Bratislave. Cieľom knihy je analyzovať ťažiskové aspekty pôsobenia politických strán na Slovensku, ich úlohu v procese transformácie spoločnosti, postupy pri politickej mobilizácii priaznivcov, spôsoby ich vzájomnej interakcie ako aj interakcie s inými inštitúciami politického systému. Autori príspevkov ponúkajú erudovaný pohľad na problematiku vlády strán na Slovensku v kontexte aktuálneho stavu reprezentatívnej demokracie. Zaoberajú sa predovšetkým straníckou politikou a meniacim sa vzorom straníckej súťaže, fenoménom centristického populizmu ako novej kompetitívnej a mobilizačnej stratégie, skúsenosťami z budovania a pôsobenia koalícií (najmä exekutívnych, ale aj volebných), účinkovaním straníckych centrál a činnosťou politických strán vo verejnej funkcii, finančným aspektom vzťahov medzi politickými stranami a štátom, vnímaním politických strán občanmi na pozadí trendov volebného správania a hodnotovými profilmi prívržencov strán. Publikácia tak čitateľom sprostredkúva jedinečné analýzy straníckeho systému a pôsobenia politických strán, ktoré na Slovensku vo veľkej miere určujú podobu verejnej politiky. Jej informačnú a analytickú hodnotu ocenia pracovníci verejnej správy, aktivisti mimovládnych organizácií, predstavitelia politických strán, diplomati, experti, novinári, vysokoškolskí pedagógovia a študenti.
A N T I K V A R I Á T
Heřmanský František a kolektív - Vnitřní lékařství II. 32414-13-01

Heřmanský František a kolektív
Vnitřní lékařství II.


Univerzita Komenského, Bratislava, 1978
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
316 strán, náklad: 1 500 ks, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.73 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
A N T I K V A R I Á T
Heřmanský František a kolektív - Vnitřní lékařství III. 1.část 32415-13-01

Heřmanský František a kolektív
Vnitřní lékařství III. 1.část


Univerzita Komenského, Bratislava, 1978
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
256 strán, náklad: 1 500 ks, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89943 titulov.