...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 129 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Anna Remišová - Etika a ekonomika 87297-90-03

Anna Remišová
Etika a ekonomika


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2011
Cena: 15.35 €
Jazyk: slovensky
496 strán, EAN: 9788081014024, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.825 kg, rozmer: 23.1 cm x 16.3 cm
Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva a vo všetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny a načrtnúť východiská v reálnej praxi. V práci sa rozpracúvajú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky, diskriminácia v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych praktík (whistleblowing), etické problémy v reklame, a v našich podmienkach v takomto rozsahu po prvý raz aj etika v účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb. Kniha Etika a ekonomika je výnimočná tým, že prináša aj poznatky o spôsoboch, ktorými vedenia podnikov môžu implementovať etiku do svojich podnikateľských aktivít. Kniha popri teoretických poznatkov, obsahuje aj eticko-ekonomické dilemy a príklady exemplárneho porušenia etických princípov v ekonomike domácimi alebo zahraničnými firmami.
Jednoznačnou prednosťou knihy je, že autorka, ktorá patrí medzi našich popredných odborníkov podnikateľskej etiky uznávaných aj v zahraničí, úročí svoje dlhoročné skúseností z aplikácie etiky v slovenskej podnikateľskej praxi – stála pri zrode niekoľkých podnikových etických kódexov a ich implementácie do praxe, vedie prvú etickú poradňu na Slovensku a prednáša etiku pre manažérov z praxe.
Kniha by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej prípravy budúcich manažérov, taktiež ľudí vykonávajúcich manažérsku profesiu, ale aj všetkých podnikateľov.
A N T I K V A R I Á T
Arendarčík Jozef - Fyziológia hospodárskych zvierat II. 123686-17-01

Arendarčík Jozef
Fyziológia hospodárskych zvierat II.


Príroda, 1979
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.534 kg, rozmer: 29.3 cm x 20 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Baláž Pavel - Trestné právo hmotné 1. 144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition, 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
448 strán, ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.458 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
A N T I K V A R I Á T
Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline - Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr 130819-22-01

Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr


Rektorát univerzity P.J.Šafárika, Košice, 1994
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7097-268-8, (stav B), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Vysokoškolské skriptá pedagogickej fakulty.
A N T I K V A R I Á T
Bartůněk Petr - Smích z poslucháren 128448-32-01

Bartůněk Petr
Smích z poslucháren


Magnet-Press, 1991
Cena: 1.20 €
Jazyk: česky
112 strán, ilustrácie: Miroslav Jiránek, ISBN - 80-85110-65-2, (stav B - fľakatý obal), brož., hmotnosť: 0.198 kg, rozmer: 23 cm x 16.5 cm
Zbierka vysokoškolských vtipov.
A N T I K V A R I Á T
Boldyrev I.N. - Gončarov K.N. - Jesipov P.B. - Korolev F.F. - Pedagogika 50478-PG-01

Boldyrev I.N. - Gončarov K.N. - Jesipov P.B. - Korolev F.F.
Pedagogika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
640 strán, náklad: 7 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.89 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Veľká pedagogická príručka.
A N T I K V A R I Á T
Čarvaga Vladimír - Všeobecné dejiny štátu a práva I.diel 159280-16-01

Čarvaga Vladimír
Všeobecné dejiny štátu a práva I.diel


Univerzita Komenského, Bratislava, 1976
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
168 strán, (stav B - používané), brož., hmotnosť: 0.38 kg, rozmer: 29 cm x 20.7 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Čarvaga Vladimír - Všeobecné dejiny štátu a práva II.diel 158824-16-01

Čarvaga Vladimír
Všeobecné dejiny štátu a práva II.diel


Univerzita Komenského, Bratislava, 1978
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.416 kg, rozmer: 29 cm x 20.7 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Čimo Jozef - Aplikácie marketingu 152285-91-01

Čimo Jozef
Aplikácie marketingu


Ekonóm, 2006
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
362 strán, náklad: 500 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-225-2147-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Vysokoškolská učebnica.
A N T I K V A R I Á T
Danys Tomáš - Význam niektorých rizikových faktorov na priebeh tehotnosti 132243-13-01

Danys Tomáš
Význam niektorých rizikových faktorov na priebeh tehotnosti


Neuvedené, 2003
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
276 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.914 kg, rozmer: 31.1 cm x 22.1 cm
Dizertačná práca.
A N T I K V A R I Á T
Dieška Dionýz - Vnútorné lekárstvo 1 167795-13-01

Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 1


Osveta, 1986
Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov. Hálkova zbierka zv.č.: 87
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
784 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.29 kg, rozmer: 24.7 cm x 17.6 cm
Učebnica vnútorného lekárstva.
A N T I K V A R I Á T
Dieška Dionýz - Vnútorné lekárstvo 2 167479-13-01

Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 2


Osveta, 1988
Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov. Hálkova zbierka zv.č.: 95
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
716 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.15 kg, rozmer: 24.7 cm x 17.6 cm
Učebnica vnútorného lekárstva.
A N T I K V A R I Á T
Dieška Dionýz - Vnútorné lekárstvo 3 167794-13-01

Dieška Dionýz
Vnútorné lekárstvo 3


Osveta, 1989
Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov. Hálkova zbierka zv.č.: 100
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
478 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-217-0033-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.922 kg, rozmer: 24.7 cm x 17.6 cm
Učebnica vnútorného lekárstva.
A N T I K V A R I Á T
Drábková Jarmila - Základy anesteziologie 167796-13-01

Drábková Jarmila
Základy anesteziologie


Avicenum, 1981
Cena: 5.00 €
Jazyk: česky
548 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.055 kg, rozmer: 24.5 cm x 16.5 cm
Odborná lekárska publikácia.
A N T I K V A R I Á T
Ďuriš I. - Hulín I.  - Bernadič M. - Princípy internej medicíny 1 150675-13-01

Ďuriš I. - Hulín I. - Bernadič M.
Princípy internej medicíny 1


Slovak Academic Press, 2001
Cena: 25.00 €
Jazyk: slovensky
1032 strán, ISBN - 80-88908-69-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.605 kg, rozmer: 27.5 cm x 21 cm
Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého.
K N Í H K U P E C T V O
Edwards Tim - Kulturální teorie 133919-NB-01

Edwards Tim
Kulturální teorie


Portál, 2010
Cena: 6.50 €
Jazyk: česky
368 strán, ISBN - 978-80-7367-685-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.556 kg, rozmer: 22.4 cm x 15.3 cm
Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. Publikace je určena pro vysokoškolské studenty, doktorandy, učitele oborů sociologie, kulturální studia, filozofie, mediální a komunikační studia.
Autoři jsou vysokoškolští učitelé sociologie, kulturní sociologie, filozofie, mediálních a komunikačních studií.
A N T I K V A R I Á T
Fialová Helena - Malý ekonomický výkladový slovník 145174-57-01

Fialová Helena
Malý ekonomický výkladový slovník


A plus, 2000
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
198 strán, náklad: 5 000 ks, 6.vydanie, ISBN - 80-902514-3-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.266 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.9 cm
Malý ekonomický výkladový slovník nejen pro studenty ekonomie.
A N T I K V A R I Á T
Fischerová Anna - Kulturologický koncept dejín národnej kultúry 144570-97-01

Fischerová Anna
Kulturologický koncept dejín národnej kultúry


Peter Mačura, 1998
Acta culturologica zv.č.: 1
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
172 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-88901-13-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.222 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
Vysokoškolská učebnica.
A N T I K V A R I Á T
Frištacký Norbert - Kolesár Milan - Kolenička Ján - Hlavatý Jozef - Logické systémy 146281-25-01

Frištacký Norbert - Kolesár Milan - Kolenička Ján - Hlavatý Jozef
Logické systémy


Alfa, 1990
Edícia elektrotechnickej literatúry
Cena: 20.00 €
Jazyk: slovensky
592 strán, náklad: 4 000 ks, 2.vydanie, ISBN - 80-05-00414-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.982 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Učebnica sa zaoberá štúdiom teoretických základov, inžinierskych koncepcií a metód riešenia problémov tvorby logických obvodov.
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Party government in Slovakia experience and perspectives 83103-34-03

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Party government in Slovakia experience and perspectives


Inštitút pre verejné otázky, 2004
Cena: 1.75 €
Jazyk: anglicky
160 strán, ISBN - 80-88935-64-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.7 cm
Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý realizuje Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Jedná sa o anglickú jazykovú verziu zborníka z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 23. februára 2004 v Bratislave. Cieľom knihy je analyzovať ťažiskové aspekty pôsobenia politických strán na Slovensku, ich úlohu v procese transformácie spoločnosti, postupy pri politickej mobilizácii priaznivcov, spôsoby ich vzájomnej interakcie ako aj interakcie s inými inštitúciami politického systému. Autori príspevkov ponúkajú erudovaný pohľad na problematiku vlády strán na Slovensku v kontexte aktuálneho stavu reprezentatívnej demokracie. Zaoberajú sa predovšetkým straníckou politikou a meniacim sa vzorom straníckej súťaže, fenoménom centristického populizmu ako novej kompetitívnej a mobilizačnej stratégie, skúsenosťami z budovania a pôsobenia koalícií (najmä exekutívnych, ale aj volebných), účinkovaním straníckych centrál a činnosťou politických strán vo verejnej funkcii, finančným aspektom vzťahov medzi politickými stranami a štátom, vnímaním politických strán občanmi na pozadí trendov volebného správania a hodnotovými profilmi prívržencov strán. Publikácia tak čitateľom sprostredkúva jedinečné analýzy straníckeho systému a pôsobenia politických strán, ktoré na Slovensku vo veľkej miere určujú podobu verejnej politiky. Jej informačnú a analytickú hodnotu ocenia pracovníci verejnej správy, aktivisti mimovládnych organizácií, predstavitelia politických strán, diplomati, experti, novinári, vysokoškolskí pedagógovia a študenti.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93370 titulov.