Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN: 0908789792 0907510658
Máme nové zľavy na nákup antikvariátnych kníh:
zľava 10% na nákup nad 10 €
zľava 20% na nákup nad 20 €
zľava 30% na nákup nad 30 €
zľava 40% na nákup nad 40 €
zľava 50% na nákup nad 50 €
Zľava vám bude vypočítaná dodatočne po nákupe.
Nevzťahuje sa:
1. na nové knihy z kníhkupectva s nadpisom KNÍHKUPECTVO
2. na knihy z antikvariátu, ktoré majú kategóriu "NOVIP", teda knihy bez zliav
3. na poštovné, ak máte objednávku pod 25 €.
Nad 25 € je poštovné automaticky zdarma na Slovensku aj v Česku.
Prosím počkajte s platbou, kým vám príde mail s upravenou sumou.
leto
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
[ 80 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Anna Remišová - Etika a ekonomika 87297-90-03

Anna Remišová
Etika a ekonomika


KALLIGRAM, spol.s.r.o. 2011
Cena: 15.35 €

496 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081014024, (stav A), viaz.
Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva a vo všetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny a načrtnúť východiská v reálnej praxi. V práci sa rozpracúvajú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky, diskriminácia v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych praktík (whistleblowing), etické problémy v reklame, a v našich podmienkach v takomto rozsahu po prvý raz aj etika v účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb. Kniha Etika a ekonomika je výnimočná tým, že prináša aj poznatky o spôsoboch, ktorými vedenia podnikov môžu implementovať etiku do svojich podnikateľských aktivít. Kniha popri teoretických poznatkov, obsahuje aj eticko-ekonomické dilemy a príklady exemplárneho porušenia etických princípov v ekonomike domácimi alebo zahraničnými firmami.
Jednoznačnou prednosťou knihy je, že autorka, ktorá patrí medzi našich popredných odborníkov podnikateľskej etiky uznávaných aj v zahraničí, úročí svoje dlhoročné skúseností z aplikácie etiky v slovenskej podnikateľskej praxi – stála pri zrode niekoľkých podnikových etických kódexov a ich implementácie do praxe, vedie prvú etickú poradňu na Slovensku a prednáša etiku pre manažérov z praxe.
Kniha by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej prípravy budúcich manažérov, taktiež ľudí vykonávajúcich manažérsku profesiu, ale aj všetkých podnikateľov.
Hmotnosť: 0.825 kg rozmer: 23.1 cm x 16.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Arendarčík Jozef - Fyziológia hospodárskych zvierat II. 123686-17-01

Arendarčík Jozef
Fyziológia hospodárskych zvierat II.


Príroda 1979
Cena: 4.00 €

256 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Vysokoškolské skriptá.
Hmotnosť: 0.534 kg rozmer: 29.3 cm x 20 cm
A N T I K V A R I Á T
Baláž Pavel - Trestné právo hmotné 1. 144688-95-01

Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.


Iura edition 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €

448 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož.
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
Hmotnosť: 0.458 kg rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline - Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr 130819-22-01

Baňasová Júlia - Džambová Anna - Schwarz Eveline
Sprachpraktische übungen - 1.Studienjahr


Rektorát univerzity P.J.Šafárika, Košice 1994
Cena: 1.00 €

192 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 300 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7097-268-8, (stav B), brož.
Vysokoškolské skriptá pedagogickej fakulty.
Hmotnosť: 0.262 kg rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Čimo Jozef - Aplikácie marketingu 152285-91-01

Čimo Jozef
Aplikácie marketingu


Ekonóm 2006
Cena: 1.00 €

362 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 500 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-225-2147-7, (stav A), brož.
Vysokoškolská učebnica.
Hmotnosť: 0.44 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Donovan J.John - Systémové programovanie 146511-25-01

Donovan J.John
Systémové programovanie


Alfa 1983
Edícia výpočtovej techniky
Cena: 3.90 €

384 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Vysokoškolská učebnica.
Hmotnosť: 0.756 kg rozmer: 25.4 cm x 18.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Ďuriš I. - Hulín I.  - Bernadič M. - Princípy internej medicíny 1 150675-13-01

Ďuriš I. - Hulín I. - Bernadič M.
Princípy internej medicíny 1


Slovak Academic Press 2001
Cena: 25.00 €

1032 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88908-69-8, (stav A), viaz.
Princípy internej medicíny autori tvorili vo viere všeobecného a trvalého zvyšovania profesionality lekárov, kvalitnej prípravy budúcich lekárov a úžitku pre chorého.
Hmotnosť: 2.605 kg rozmer: 27.5 cm x 21 cm
K N Í H K U P E C T V O
Edwards Tim - Kulturální teorie 133919-NB-01

Edwards Tim
Kulturální teorie


Portál 2010
Cena: 6.50 €

368 strán
Jazyk: česky
ISBN - 978-80-7367-685-8, (stav A), viaz.
Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí – jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení těchto studií na pojetí Birminghamské školy a na britskou tradici studia médií přináší průřez všemi sociálně-filozofickými teoriemi, jež zájem o dění při výrobě nahradily zájmem o dění v kultuře. Čtenář se tak seznámí s teoriemi jednotlivých škol a jejich představitelů, v poslední části pak s tématy typickými pro současnou kulturální analýzu. Publikace je určena pro vysokoškolské studenty, doktorandy, učitele oborů sociologie, kulturální studia, filozofie, mediální a komunikační studia.
Autoři jsou vysokoškolští učitelé sociologie, kulturní sociologie, filozofie, mediálních a komunikačních studií.
Hmotnosť: 0.556 kg rozmer: 22.4 cm x 15.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Fischerová Anna - Kulturologický koncept dejín národnej kultúry 144570-97-01

Fischerová Anna
Kulturologický koncept dejín národnej kultúry


Peter Mačura 1998
Acta culturologica zv.č.: 1
Cena: 1.80 €

172 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-88901-13-8, (stav A), brož.
Vysokoškolská učebnica.
Hmotnosť: 0.222 kg rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Frištacký Norbert - Kolesár Milan - Kolenička Ján - Hlavatý Jozef - Logické systémy 146281-25-01

Frištacký Norbert - Kolesár Milan - Kolenička Ján - Hlavatý Jozef
Logické systémy


Alfa 1990
Edícia elektrotechnickej literatúry
Cena: 20.00 €

592 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 2.vydanie, ISBN - 80-05-00414-1, (stav A), viaz.
Učebnica sa zaoberá štúdiom teoretických základov, inžinierskych koncepcií a metód riešenia problémov tvorby logických obvodov.
Hmotnosť: 0.982 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Galata Jozef - Angličtina 146540-22-01

Galata Jozef
Angličtina


Slovenská vysoká škola technická 1983
Cena: 1.50 €

76 strán
Jazyk: slovensky, anglicky
náklad: 500 ks, 3.vydanie, (stav A), brož.
Vysokoškolské skriptá.
Učebné texty pre elektrotechnikov.
Hmotnosť: 0.2 kg rozmer: 28.6 cm x 20.4 cm
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Party government in Slovakia experience and perspectives 83103-34-03

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Party government in Slovakia experience and perspectives


Inštitút pre verejné otázky 2004
Cena: 1.75 €

160 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 80-88935-64-4, (stav A), brož.
Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý realizuje Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Jedná sa o anglickú jazykovú verziu zborníka z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 23. februára 2004 v Bratislave. Cieľom knihy je analyzovať ťažiskové aspekty pôsobenia politických strán na Slovensku, ich úlohu v procese transformácie spoločnosti, postupy pri politickej mobilizácii priaznivcov, spôsoby ich vzájomnej interakcie ako aj interakcie s inými inštitúciami politického systému. Autori príspevkov ponúkajú erudovaný pohľad na problematiku vlády strán na Slovensku v kontexte aktuálneho stavu reprezentatívnej demokracie. Zaoberajú sa predovšetkým straníckou politikou a meniacim sa vzorom straníckej súťaže, fenoménom centristického populizmu ako novej kompetitívnej a mobilizačnej stratégie, skúsenosťami z budovania a pôsobenia koalícií (najmä exekutívnych, ale aj volebných), účinkovaním straníckych centrál a činnosťou politických strán vo verejnej funkcii, finančným aspektom vzťahov medzi politickými stranami a štátom, vnímaním politických strán občanmi na pozadí trendov volebného správania a hodnotovými profilmi prívržencov strán. Publikácia tak čitateľom sprostredkúva jedinečné analýzy straníckeho systému a pôsobenia politických strán, ktoré na Slovensku vo veľkej miere určujú podobu verejnej politiky. Jej informačnú a analytickú hodnotu ocenia pracovníci verejnej správy, aktivisti mimovládnych organizácií, predstavitelia politických strán, diplomati, experti, novinári, vysokoškolskí pedagógovia a študenti.
Hmotnosť: 0.21 kg rozmer: 20.6 cm x 14.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Reforms and responsibility 78298-34-02

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Reforms and responsibility


Inštitút pre verejné otázky 2004
Cena: 2.10 €

128 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 80-88935-66-0, (stav A), brož.
Players, impact, communication.

Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Tento zborník príspevkov, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii 18. mája v Bratislave, si kladie za cieľ analyzovať reformný proces na Slovensku z viacerých hľadísk vrátane presadzovania reforiem v politickom a odbornom prostredí, dopadov reforiem na obyvateľstvo a spoločenského diskurzu o reformách. Predmetom analytického záujmu autorov sú jednotlivé fázy reforiem, úloha expertov a poradcov pri ich tvorbe a presadzovaní, rôzne aspekty komunikácie o reformách (komunikačný priestor vlády, úloha médií ako tvorcu verejného diskurzu, vnímanie reforiem zo strany občanov), dopady reforiem na niektoré skupiny obyvateľstva, ako aj problematika prepojenosti politickej a ekonomickej moci pri uskutočňovaní reforiem. Okrem iných sa príspevky dotýkajú reforiem zdravotníctva, sociálneho systému a verejnej správy. Publikácia je unikátnym zdrojom analytickej reflexie uskutočnených a prebiehajúcich štrukturálnych reforiem pre pracovníkov verejnej správy, aktivistov mimovládnych organizácií, predstaviteľov politických strán, diplomatov, expertov, novinárov, vysokoškolských pedagógov a študentov.
Hmotnosť: 0.168 kg rozmer: 20.4 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij - Vláda strán na Slovensku: Skúsenosti a perspektívy 82438-PL-02

Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Vláda strán na Slovensku: Skúsenosti a perspektívy


Inštitút pre verejné otázky 2004
Štúdie a názory
Cena: 2.20 €

156 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88935-63-6, (stav A), brož.
Zborník príspevkov z konferencie.

Publikácia je jedným z výstupov projektu Presadzovanie politiky reforiem na Slovensku, ktorý realizuje Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI). Jedná sa o zborník z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 23. februára 2004 v Bratislave. Cieľom knihy je analyzovať ťažiskové aspekty pôsobenia politických strán na Slovensku, ich úlohu v procese transformácie spoločnosti, postupy pri politickej mobilizácii priaznivcov, spôsoby ich vzájomnej interakcie ako aj interakcie s inými inštitúciami politického systému. Autori príspevkov ponúkajú erudovaný pohľad na problematiku vlády strán na Slovensku v kontexte aktuálneho stavu reprezentatívnej demokracie. Zaoberajú sa predovšetkým straníckou politikou a meniacim sa vzorom straníckej súťaže, fenoménom centristického populizmu ako novej kompetitívnej a mobilizačnej stratégie, skúsenosťami z budovania a pôsobenia koalícií (najmä exekutívnych, ale aj volebných), účinkovaním straníckych centrál a činnosťou politických strán vo verejnej funkcii, finančným aspektom vzťahov medzi politickými stranami a štátom, vnímaním politických strán občanmi na pozadí trendov volebného správania a hodnotovými profilmi prívržencov strán. Publikácia tak čitateľom sprostredkúva jedinečné analýzy straníckeho systému a pôsobenia politických strán, ktoré na Slovensku vo veľkej miere určujú podobu verejnej politiky. Jej informačnú a analytickú hodnotu ocenia pracovníci verejnej správy, aktivisti mimovládnych organizácií, predstavitelia politických strán, diplomati, experti, novinári, vysokoškolskí pedagógovia a študenti.
Hmotnosť: 0.212 kg rozmer: 20.3 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Hlôška Branislav - Kačeňák Igor - Mlákay Jozef - Tovaroznalectvo priemyselného tovaru 152291-91-01

Hlôška Branislav - Kačeňák Igor - Mlákay Jozef
Tovaroznalectvo priemyselného tovaru


Ekonóm 2006
Cena: 1.50 €

322 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 500 ks, 2.vydanie, ISBN - 80-225-2165-5, (stav A), brož.
Vysokoškolská učebnica.
Hmotnosť: 0.39 kg rozmer: 20.6 cm x 14.4 cm
A N T I K V A R I Á T
Hornák Rudolf - Dejiny umenia 112748-97-01

Hornák Rudolf
Dejiny umenia


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1957
Cena: 3.50 €

254 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, (stav A), brož.
Vysokoškolské skriptá.
Hmotnosť: 0.492 kg rozmer: 29.7 cm x 19.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Horzinková Eva - Novotný Vladimír - Správní právo procesní 127553-95-02

Horzinková Eva - Novotný Vladimír
Správní právo procesní


Leges 2010
Cena: 9.50 €

360 strán
Jazyk: český
ISBN - 978-80-87212-34-9, (stav A), brož.
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část.

Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny, které se promítly do správního řádu zejména zákonem č. 303/2013 Sb. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním institutům. Výňatky z judikátů a výkladových stanovisek jsou pro lepší pochopení problematiky uvedeny v závěru každé kapitoly.

Autoři také úpravou pojmového aparátu reagují na rekodifikaci soukromého práva, zejména na nový občanský zákoník.

Ačkoliv je publikace určena především studentům právnických fakult, může zároveň posloužit praxi veřejné správy.
Hmotnosť: 0.454 kg rozmer: 20.9 cm x 14.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Hrnčiarová Marta - Lekárska chémia - Laboratórna časť 26207-13-01

Hrnčiarová Marta
Lekárska chémia - Laboratórna časť


Univerzita Komenského 1994
Vysokoškolské skriptá
Cena: 3.00 €

188 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 800 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-223-0719-X, (stav A), brož.
Študijné skriptá pre študentov vysokých škôl.
Hmotnosť: 0.49 kg rozmer: 29 cm x 20.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Hvozdík Stanislav - Úvod do poradenskej psychológie 154211-94-01

Hvozdík Stanislav
Úvod do poradenskej psychológie


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2011
Cena: 1.20 €

228 strán
Jazyk: slovenský
náklad: 300 ks, ISBN - 978-80-7097-796-5, (stav B - používaná), brož.
Vysokoškolská učebnica.
Hmotnosť: 0.382 kg rozmer: 23.7 cm x 16.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Hyánek Ľubomír - Čistota vôd 128618-96-01

Hyánek Ľubomír
Čistota vôd


Alfa 1991
Edícia stavebníckej literatúry
Cena: 4.45 €

264 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-05-00700-0, (stav A), viaz.
vysokoškolská učebnica určená študentom stavebných fakúlt.
Hmotnosť: 0.588 kg rozmer: 24.9 cm x 17.8 cm
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 88259 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka