hz=ZG ...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 59 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161682-90-02

Autorov kolektív
Geografia. Spolu to zvládneme


Slovart, 2021
Cena: 14.83 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788055652542, (stav A),, hmotnosť: 0.507 kg, rozmer: 233 cm x 19.5 cm
Jedným z dôležitých predmetov v školských osnovách je geografia. Panuje totiž všeobecná zhoda v tom, že je dôležité, aby mal každý aspoň základné znalosti o svete. Môže sa však stať, že žiaci majú problémy s prípravou na hodiny tohto predmetu a rodičia tiež nemusia pochopiť všetko, čo sa majú ich deti naučiť. Príručka Geografia z edície Spolu to zvládneme sa im aj deťom môže preto stať neoceniteľným pomocníkom. Vďaka modernému vizuálnemu prístupu, založenému na postupnom výklade doplnenom farebnými ilustráciami a fotografiami, sú zrozumiteľne vysvetlené aj zložité geografické problémy. Kniha sa venuje všetkým hlavným okruhom fyzickej, humánnej a praktickej geografie - od stavby Zeme, počasia, rôznych ekosystémov a ľudských sídel cez globalizáciu, klimatickú zmenu, národy, štáty až po druhy máp a ich využívanie. Pri štúdiu pomôže rýchlo a jednoducho zvládnuť rôzne úskalia tohto predmetu a dospelým i deťom umožní spoločne si v nej čítať a diskutovať o svete. V tejto edícii doteraz vyšli knihy Prírodné vedy, Matematika a Dospievanie.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
179091-90-03

Barešová Jaroslava
Slepé mapy – Zeměpis


Fragment, 2022
Cena: 7.43 €
Jazyk: česky
56 strán, EAN: 9788025359013, (stav A), brož., hmotnosť: 0.167 kg, rozmer: 28.7 cm x 20.6 cm
Procvičte si zeměpis! Dokážete pojmenovat všechny africké státy? Najdete pramen Nilu? Víte, kde leží Slavonice? Vše si můžete vyzkoušet ve více než 50 slepých zeměpisných mapách všech kontinentů, světových regionů a krajů České republiky. Výborná pomůcka pro výuku žáků 2.stupně ZŠ i studentů středních škol.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
85650-16-01

Barker Felix - Ross-Macdonald Malcolm - Castlereagh Duncan
Začiatky hľadania


Mladé letá, 1984
Cena: 7.00 €
Jazyk: slovensky
488 strán, náklad: 30 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.58 kg, rozmer: 26.8 cm x 19.8 cm
Dejiny zemepisných prieskumov a objavov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
37557-44-01

Birdsall S. Stephen - Florin John
Outline of American Geography


United States Information Agency, rok vydania neuvedený
Cena: 2.00 €
Jazyk: anglicky
196 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 21 cm x 13.5 cm
Regional Landscapes of the United States.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
102085-ZG-01

Blažek Miroslav
Politická a hospodářská geografie


Svoboda, 1967
Cena: 1.90 €
Jazyk: česky
680 strán, náklad: 11 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.05 kg, rozmer: 22.4 cm x 15.6 cm
Obsahuje informace o všech zemích a odvětvích světového hospodářství, o rozsahu informací rozhoduje velikost, politická a hospodářská důležitost zemí i jejích vztah k ekonomice ČSSR. Učebnice se člení na úvod do geografie(vývoj geografie, předmět a metoda hospodářské geografie), přehled světového hospodářství (podmínky, výroba a svazky, celkové hodnocení soustav) a na oblastní přehled (kapitalistické země, socialistické země, Československo,jemuž věnuje největší pozornost). Číselné údaje charakterizují hospodářství podle stavu z let 1962-1963, resp. 1964.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
80772-ZG-01

Blažek Miroslav - Čejka František
Hospodársky zemepis II.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 20 100 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.424 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.6 cm
Učebnica pre 2.ročník strednej všeobecnovzdelávacej školy a pre stredné ekonomické školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83342-62-00

Časopis
Lidé a Země 1964 č.7


Mladá fronta, 1964
Lidé a Země zv.č.: 7
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
48 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 23.7 cm x 17.2 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154665-62-01

Časopis
Lidé a Země 1967 - číslo 9


Mladá fronta, 1967
Lidé a Země zv.č.: 9
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
48 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 23.7 cm x 17.2 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20582-62-01

Časopis
Lidé a Země 1971 (12 čísel)


Academia, 1971
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
580 strán, (stav A - zviazané), brož., hmotnosť: 1.085 kg, rozmer: 23.1 cm x 15.9 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XX., čísla 1 - 12. (zviazané v originálnych doskách)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20553-62-01

Časopis
Lidé a Země 1973 (12 čísel)


Academia, 1973
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
580 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.085 kg, rozmer: 22.9 cm x 16.2 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XXII., čísla 1 - 12. (zviazané v originálnych doskách)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20554-62-01

Časopis
Lidé a Země 1974 (12 čísel)


Academia, 1974
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
580 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.105 kg, rozmer: 22.9 cm x 15.6 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XXIII., čísla: 1 - 12 + originálne dosky na zviazanie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20556-62-01

Časopis
Lidé a Země 1975 (11 čísel)


Academia, 1975
Lidé a Země
Cena: 11.00 €
Jazyk: česky
506 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.025 kg, rozmer: 23 cm x 15.5 cm
Ročník 29, čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. + originálne dosky
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
84945-62-01

Časopis
Lidé a Země 1977 (12 čísel)


Academia, 1977
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
576 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.225 kg, rozmer: 23.1 cm x 16.1 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 26, čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. + dosky na zviazanie
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20558-62-01

Časopis
Lidé a Země 1979 (4 čísla)


Academia, 1979
Lidé a Země
Cena: 4.00 €
Jazyk: česky
144 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.344 kg, rozmer: 23 cm x 15.5 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 28, číslo: 1, 8, 9, 10.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20561-62-01

Časopis
Lidé a Země 1982 (12 čísel)


Academia, 1982
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
600 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.185 kg, rozmer: 23.1 cm x 15.8 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 31., čísla: 1 - 12 + originálne dosky na zviazanie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20560-62-01

Časopis
Lidé a Země 1985 (12 čísel)


Academia, 1985
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
600 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.155 kg, rozmer: 23 cm x 15.5 cm
Populárno vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 34., čísla: 1 - 12 + originálne dosky na zviazanie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
84944-62-01

Časopis
Lidé a Země 1986 (11 čísel)


Academia, 1986
Lidé a Země
Cena: 11.00 €
Jazyk: česky
528 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.075 kg, rozmer: 23.2 cm x 15.7 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 35, čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. + dosky na zviazanie
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83340-62-01

Časopis
Lidé a Země 1988 (12 čísel)


Mladá fronta, 1988
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
576 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.035 kg, rozmer: 23 cm x 15.7 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 37, čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83339-62-01

Časopis
Lidé a Země 1989 (12 čísel)


Mladá fronta, 1989
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
576 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.18 kg, rozmer: 23 cm x 15.7 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník 38, čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129020-44-01

Chapman P. Graham - Baker P.Kathleen
The Changing Geography of Asia


Routledge, 1992
Cena: 2.50 €
Jazyk: anglicky
270 strán, ISBN - 0-415-05708-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.348 kg, rozmer: 17 cm x 14.3 cm
Clearly illustrated with basic maps, this book presents a systematic review of twenty-five years of development, covering the physical, economic, social and political environments of contemporary Asia.
image_1
image_2
Autorov kolektív
Geografia. Spolu to zvládneme
14.83 €
image_1
image_2
Barešová Jaroslava
Slepé mapy – Zeměpis
7.43 €
image_1
image_2
Barker Felix - Ross-Macdonald Malcolm - Castlereagh Duncan
Začiatky hľadania
7.00 €
image_1
image_2
Birdsall S. Stephen - Florin John
Outline of American Geography
2.00 €
image_1
image_2
Blažek Miroslav
Politická a hospodářská geografie
1.90 €
image_1
image_2
Blažek Miroslav - Čejka František
Hospodársky zemepis II.
1.60 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1964 č.7
1.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1967 - číslo 9
1.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1971 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1973 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1974 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1975 (11 čísel)
11.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1977 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1979 (4 čísla)
4.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1982 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1985 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1986 (11 čísel)
11.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1988 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1989 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Chapman P. Graham - Baker P.Kathleen
The Changing Geography of Asia
2.50 €
[ 1 ] [2] [3]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 103107 titulov.

Kuriozity
Kuriozity