...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 36 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128415-44-01

Cameron Pat
Crete


A & C Black, 1993
Cena: 0.50 €
Jazyk: anglicky
328 strán, (stav B), brož., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 19.6 cm x 12 cm
Turistický sprievodca.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128983-90-02

Chapsali Katarina
Grécka káva


Spolok slovenských spisovateľov, 2019
Cena: 10.14 €
Jazyk: slovensky
198 strán, EAN: 9788082020611, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.405 kg, rozmer: 22.5 cm x 15 cm
Autorka absolvovala ekonómiu a španielsky jazyk v USA. Po ukončení štúdia sa vrátila do Bulharska. Od roku 2000 je aktívnou novinárkou, hoci uprednostňuje širšiu charakteristiku „človek slova“ – nie náhodou predmetom jej postgraduálneho štúdia bola filozofia. Do sveta literatúry úspešne vstúpila románom Grécka káva. „Káva“, ako sa kniha medzi čitateľmi rýchlo preslávila, dostala hlavnú cenu Peroto v kategórii próza za rok 2015, ako aj prémiu Cveteto na Cheligon za rok 2016. Katastrofálna automobilová nehoda gréckeho podnikateľa zmení život jeho mladej manželky – bulharskej novinárky. Otvorená pravda vychádza na povrch a smelo sa vnára do hlbín jej rodu, v ktorom ONA (Katerina, Žena) hľadá seba a odkiaľ čerpá silu, aby sa vyrovnala so svojou bolesťou... To je stručná dejová línia príbehu Grécka káva. Preplieta sa v ňom autobiografia a fikcia, historické a intímne, razantne sa odkrývajú vrstvy času a sledujú jeho poklesky skrývajúce prvotnú silu, staré konflikty a stereotypy. Grécka káva v skutočnosti zobrazuje rozprávanie o Balkáncoch a o HRANICIACH – paradoxne rozdeľujúcich a spájajúcich. Grécka káva je vynikajúco napísané dielo. Fragmentované, s dekonštrukčnou chronológiou, predstavuje reťaz „malých“ a „veľkých“ príbehov famózne spojených množstvom hlasov, slobodne prechádzajúcich časom a priestorom a dávajúcich silu budúcnosti. Ide o vyspievaný príbeh, napísaný z hĺbky, úprimnú spoveď matky pred synom, ktorý bude pokračovať nielen niťou života, ale aj rozprávania. Grécka káva je moderný román, ktorý bez strachu odhaľuje zjazvené miesta a podnecuje nie iba k myšlienkam, ale aj k rozhovoru – o našom osude byť SPOJENÍ.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129018-44-01

Dubin Marc
Rhodes & the Dodecanese plus the East Aegean


The Rough Guides, 1996
Cena: 3.70 €
Jazyk: anglicky
404 strán, ISBN - 1-85828-120-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.304 kg, rozmer: 20.6 cm x 12.8 cm
This guide to Rhodes, the Dodecanese and the East Aegean, provides information on the history, wildlife and traditions of the 27 inhabited islands that extend from Limnos to Kastellorizo. The book provides appraisals of resorts, towns and beaches, giving advice on the best places to eat, drink and stay, as well as details of a range of activities, from scuba-diving off Rhodes to horse-riding on Kos. It also covers transport connections around and between the islands.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128491-44-01

Ellingham Mark - Dubin Marc - Jansz Natania - Fischer John
Greece


The Rough Guides, 1992
Cena: 2.00 €
Jazyk: anglicky
702 strán, ISBN - 1-85828-020-6, (stav B), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 21.9 cm x 13.4 cm
Turistický sprievodca.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167694-90-03

Habaj Michal
Svet starovekého Grécka


Perfekt a.s., 2022
Cena: 16.65 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788082260628, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.855 kg, rozmer: 24.6 cm x 17 cm
Knihou Svet starovekého Grécka vstupujeme do života starých Grékov, do ich každodenných radostí, úspechov aj strastí. Spoznávame život v mestách, na poliach, v horách, dostávame sa medzi roľníkov, rybárov, remeselníkov, intelektuálov, športovcov, ale aj medzi prostitútky. Nahliadame do vývoja vojenstva, kultúry i náboženstva, do verejného aj súkromného priestoru rodín. Zisťujeme, ako žili otcovia rodín, čo zažívali matky a aké detstvo a starobu mali Gréci. Kniha poodhaľuje spôsob myslenia ľudí, vysvetľuje tradície, ktorými sa v živote riadili, poukazuje na celé obce i jednotlivcov. Rozpráva príbeh všedného života od dennej práce cez oslavy, náboženské rituály, sex, násilie až po smrť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
96183-18-01

Halliburton Richard
Nádherné dobrodružství


Orbis, 1966
Cesty
Cena: 2.40 €
Jazyk: česky
216 strán, náklad: 7 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.6 cm x 13.8 cm
Z ciest po Grécku...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115889-90-03

Jaeckel E. Katja
Kos


Jan Vašut, s.r.o., 2018
Cena: 11.62 €
Jazyk: česky
30 strán, EAN: 9788075411143, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 19 cm x 10.8 cm
Pestrá historie ostrova ležícího v místě styku dvou kontinentů je na ostrově znát na každém kroku, stejně jako to, že tudy vedly prastaré obchodní cesty a trasy poutníků. A to záměrně vynecháváme hlavní cíl cest většiny návštěvníků ostrova Kos: řadu úžasných pláží, z nichž některé jsou opravdu ukrytými ráji. Vybírat je těžké – náš průvodce vám ale při první orientaci bude nápomocen.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
23351-88-01

Kazantzakis Nikos
Kapitán Michalis - sloboda alebo smrť


Slovenský spisovateľ, 1970
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 263
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
468 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Historický román z Kréty, zachytávajúci povstanie Kréťanov proti tureckej nadvláde v roku 1889.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
37098-88-03

Kazantzakis Nikos
Kristus znova ukrižovaný


Slovenský spisovateľ, 1983
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 421
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
456 strán, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Historický román autora kontroverzného diela Posledné pokušenie Krista. Na pozadí pašiových hier v zapadnutej dedinke sa odohrávajú ľudské a dejinné osudy, tragédia s antickým osudom v modernom epickom podaní.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112024-88-01

Kazantzakis Nikos
Kristus znovu ukřižovaný


Státní nakladatelství krásne literatury a umění, 1958
Soudobá světová próza zv.č.: 67
Cena: 2.49 €
Jazyk: česky
472 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.588 kg, rozmer: 22.1 cm x 14.4 cm
Obsáhlé románové dílo novořecké literatury poukazuje na závažné společenské rozpory v prostředí bohaté řecké vesnice obsazené Turky. Z popudu popa a statkářů, kteří žijí v míru s místním tureckým agou, neposkytne vesnice pomoc zbídačeným obyvatelům jiné vesnice, kterou Turci vyplenili a zapálili. Skupina představitelů čelných postav připravovaných pašijových her však věnuje uprchlíkům všemožnou péči proti vůli boháčů a účastní se jejich boje o získání právem nabytých pozemků. Vůdce této skupiny, pastýř, představitel Krista, je však zfanatisovaným davem zabit. Děj románu zdůrazňuje mravní hodnotu boje utlačovaných a ponižovaných proti lakomcům a boháčům a oprávněnost boje hladových proti sytým.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
108875-88-02

Kédros André
Nový kvet


Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1959
Bojujúca kniha zv.č.: 3
Cena: 1.15 €
Jazyk: slovensky
216 strán, náklad: 7 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.284 kg, rozmer: 20.6 cm x 13.5 cm
Grécky román o komunistickom hnutí v Grécku...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
53622-18-01

Klíma Miroslav
Řecko


Institut zahraničního obchodu, 1980
Obchodně ekonomické sborníky zv.č.: 56
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
224 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.6 cm
Informuje o dějinách, přírodních podmínkách, obyvatelstvu a kultuře země, seznamuje s politickým vývojem po 2. světové válce, se státním zřízením, politickou strukturou a zahraniční politikou. Podává charakteristiku jednotlivých odvětví národního hospodářství, měny, zahraničního obchodu a vztahů mezi Řeckem a ČSSR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
53226-SA-01

Kolektív
Griechenland


Polyglott Verlag, 1975
Reiseführer zv.č.: 711
Cena: 0.60 €
Jazyk: nemecky
64 strán, 15.vydanie, ISBN - 3-493-60711-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.07 kg, rozmer: 19.3 cm x 11.5 cm
Vreckový turistický sprievodca.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83157-14-01

Kolektív
Slovník spisovatelů - Řecko


Odeon, 1975
Cena: 5.00 €
Jazyk: česky
668 strán, náklad: 5 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.594 kg, rozmer: 19.5 cm x 10.5 cm
V abecedně uspořádaných heslech zachycuje významné řecké spisovatele, básníky, filozofy, publicisty i nejdůležitější anonymní díla řecké literatur od antiky až po dnešek. Slovník je uveden obsáhlou studií o hlavních vývojových proudech starověké, byzantské a novořecké literatury, doplněn seznamem byzantských a novořeckých spisovatelů a přehlednými chronologickými tabulkami.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
100616-33-01

Lacika Ivan
Mein Traumland Griechenland


Gondrom Verlag Bayeruth, 1984
Cena: 3.50 €
Jazyk: nemecky
128 strán, ISBN - 3-8112-0396-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.924 kg, rozmer: 32 cm x 23.4 cm
Fotoprechádzka po Grécku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
64052-71-01

Mapa
Cyprus - Agia Napa Area


CTO, 2008
Cena: 0.30 €
Jazyk: anglicky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.02 kg, rozmer: 20 cm x 12.6 cm
Turistická mapa - mierka 1 : 50 000.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
142503-71-01

Mapa
Gréce - Griechenland - Greece - Grecia - Griekenland


Hellas, 1999
Cena: 0.60 €
Jazyk: anglicky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.03 kg, rozmer: 24 cm x 8.7 cm
Mapa Grécka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156935-71-01

Mapa
Welcome to Rodos


Europe travel, rok vydania neuvedený
Cena: 0.70 €
Jazyk: anglicky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.028 kg, rozmer: 21.1 cm x 10.1 cm
City and Island map.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
63637-71-01

Mapa
Zakynthos


Timotheos Gigandes, rok vydania neuvedený
Cena: 0.60 €
Jazyk: anglicky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 24.1 cm x 13 cm
Turistická mapa.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156536-90-02

Neuvedený
Akí sú? Gréci


Lingea s.r.o., 2021
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081452437, (stav A), brož., hmotnosť: 0.108 kg, rozmer: 17.8 cm x 11 cm
Nový zábavný sprievodca povahou Grékov vám ponúkne fakty aj zaujímavosti o ich každodennom živote, aby ste s nimi ľahšie nadviazali kontakt. ..
image_1
image_2
Cameron Pat
Crete
0.50 €
image_1
image_2
Chapsali Katarina
Grécka káva
10.14 €
image_1
image_2
Dubin Marc
Rhodes & the Dodecanese plus the East Aegean
3.70 €
image_1
image_2
Ellingham Mark - Dubin Marc - Jansz Natania - Fischer John
Greece
2.00 €
image_1
image_2
Habaj Michal
Svet starovekého Grécka
16.65 €
image_1
image_2
Halliburton Richard
Nádherné dobrodružství
2.40 €
image_1
image_2
Jaeckel E. Katja
Kos
11.62 €
image_1
image_2
Kazantzakis Nikos
Kapitán Michalis - sloboda alebo smrť
1.50 €
image_1
image_2
Kazantzakis Nikos
Kristus znova ukrižovaný
1.40 €
image_1
image_2
Kazantzakis Nikos
Kristus znovu ukřižovaný
2.49 €
image_1
image_2
Kédros André
Nový kvet
1.15 €
image_1
image_2
Klíma Miroslav
Řecko
1.30 €
image_1
image_2
Kolektív
Griechenland
0.60 €
image_1
image_2
Kolektív
Slovník spisovatelů - Řecko
5.00 €
image_1
image_2
Lacika Ivan
Mein Traumland Griechenland
3.50 €
image_1
image_2
Mapa
Cyprus - Agia Napa Area
0.30 €
image_1
image_2
Mapa
Gréce - Griechenland - Greece - Grecia - Griekenland
0.60 €
image_1
image_2
Mapa
Welcome to Rodos
0.70 €
image_1
image_2
Mapa
Zakynthos
0.60 €
image_1
image_2
Neuvedený
Akí sú? Gréci
5.49 €
[ 1 ] [2]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98933 titulov.

Kuriozity
Kuriozity