TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Odteraz do piatka 25.10, 12:00 hod. máme zľavu na kategóriu
zvieratá, chovateľstvo .
30% na antikvariátne knihy a 10% na nové knihy z kníhkupectva.
Prajeme príjemné čítanie :)
Nezabudnite: pri nákupe nad 30€ máte zdarma dopravu :-)
zvierata
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Veľká noc
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made

Časopis - Historický časopis 1978 (1 číslo) 94157-62-01 Časopis
Historický časopis 1978 (1 číslo)
Veda 1978
Historický časopis zv.č.: 2
Cena: 0.60 €

170 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Časopis Slovenskej akadémie vied.
Ročník 25, číslo: 2.
Hmotnosť: 0.258 kg rozmer: 23.7 cm x 17.2 cm

Storey Robert - Park Eunkyong - Korea 133385-44-01 Storey Robert - Park Eunkyong
Korea
Lonely Planet Publication 2001
Cena: 4.25 €

432 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 0-86442-697-6, (stav A), brož.
Turistický sprievodca.
Hmotnosť: 0.39 kg rozmer: 18.8 cm x 13.1 cm

Hémon Louis - Mária Chapdelainová 134935-88-01 Hémon Louis
Mária Chapdelainová
Živena 1932
Cena: 2.22 €

180 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Milostný príbeh z francúzskej Kanady zo začiatku 20. storočia.
Hmotnosť: 0.222 kg rozmer: 20.4 cm x 13.4 cm

Solovjov Sergejevič Vladimír - Zmysel lásky 134936-94-01 Solovjov Sergejevič Vladimír
Zmysel lásky
Kalligram 2002
Cena: 3.30 €

96 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-7149-453-4, (stav A), brož.
Aký je skutočný zmysel lásky? Má nám láska dávať? Patrí do života každého z nás?

Odpoveď na všetky otázy nájdete v útlej knižke, ktorá "analyzuje lásku dvoch bytostí, z ktorých vytvára jednu absolútnu ideálnu osobnosť."
Hmotnosť: 0.09 kg rozmer: 19.2 cm x 11.1 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Virgovičová Lýdia - Virgovičová Zuzana - Čítanka 134937-NB-01 Virgovičová Lýdia - Virgovičová Zuzana
Čítanka
Orbis Pictus Istropolitana 2017
Cena: 5.00 €

112 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-8120-499-9, (stav A), brož.
Aktualizované vydanie titulu Čítanka pre 1. ročník základných škôl od autoriek Lýdie Virgovičovej a Mgr. Zuzany Virgovičovej nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník - 2. diel.

Čítanka prináša veku primeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný. Pri zostavovaní Čítanky pre 1. ročník mali autorky na zreteli, že každé dieťa je individuálne, iné, má svoje silné i slabé stránky, spôsob koncentrácie. Každý žiak je aktívnym subjektom vlastného učenia a rozvoja.

Čítanka je zameraná na diferencované vyučovanie. Umožňuje rozvíjať techniku čítania vyspelejších i pomalších žiakov. Všetky texty a úlohy učiteľ nemusí preberať so všetkými žiakmi. Obsah i rozsah čítanky zodpovedá pôvodnej koncepcii. K zmenám dochádza na základe požiadaviek učiteľov prvých ročníkov.

Pracovné strany sa z druhej časti čítanky priradili k jednotlivým textom. Vytvárajú obsahovo jednotné dvojstrany, čo umožní žiakom ľahšiu orientáciu pri riešení úloh. Články a úlohy môže učiteľ vyberať podľa úrovne žiakov v čítaní tak, aby bolo každé dieťa úspešné. Časť textov a pracovných strán nadväzuje a dopĺňa učivo prvouky. Obsah čítanky je zostavený s postupne rastúcou náročnosťou úloh, ktoré si vyžadujú samostatné myslenie a sebahodnotenie. Núti žiakov hľadať odpovede, objavovať, dopĺňať, dosahovať určitú úroveň operačnej a poznávacej činnosti. Mení sa postavenie žiaka v učení.
Hmotnosť: 0.346 kg rozmer: 29.4 cm x 20.7 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Virgovičová Lýdia - Virgovičová Zuzana - Šlabikár 1 1.časť 134938-NB-01 Virgovičová Lýdia - Virgovičová Zuzana
Šlabikár 1 1.časť
Orbis Pictus Istropolitana 2017
Cena: 5.00 €

96 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-8120-497-5, (stav A), brož.
Šlabikár pre 1. ročník – 1. časť je určený na prípravné a nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Inovovaný šlabikár autorského kolektívu L. Virgovičová a Z. Virgovičová- Leetz je modernizovaná a výtvarno-graficky prepracovaná verzia obľúbeného a osvedčeného šlabikára.

V šlabikári zostali zachované všetky osvedčené prvky. Obohatili sme ho však o nové úlohy a bohato ilustrované strany, ktoré výrazne pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti žiaka. Humanisticko-tvorivá koncepcia rešpektuje základné podmienky rozvoja osobnosti žiaka. Vytvára priateľskú, kreatívnu klímu, pocit dôvery, istoty, akceptácie, priestor na citové prežívanie a komentovanie činnosti, potrieb a problémov.

Šlabikár podporuje poznávacie schopnosti, spontánnosť a zvedavosť. Učiteľovi nepredpisuje, ale ponúka formy práce na dosiahnutie vyučovacích cieľov bez stresu a tak, aby každý žiak zažil pocit úspechu.

Strany Šlabikára obsahujú nápovedné obrázky, normalizované tvary písma, didakticky premyslené cvičenia a texty a tvary na rozcvičenie jemnej motoriky dieťaťa predpísané učebnými osnovami a štandardami.

Šlabikár je zostavený tak, aby všetci žiaci získavali vedomosti aktívne, tvorivo, bez stresu a mali vyššiu motiváciu učiť sa. Obsahuje viac zážitkových, motivujúcich, autoregulujúcich a kreatívnych metód, čím sa zvyšuje kvalita a efektívnosť práce žiakov aj učiteľov.

Koncepcia Šlabikára:
je založená na rozvoji všetkých žiakov podľa ich možností a schopností s cieľom, aby sa každý žiak stal individualitou,
rešpektuje individuálne osobitosti žiakov, rôznorodosť ich záujmov, potrieb, osobné tempo učenia a humanizáciu vyučovacieho procesu.
Texty na jednotlivých stranách sú zostavené s rôznou náročnosťou. Učiteľ má k dispozícii viac textov, ktoré mu umožňujú diferencovane pracovať so žiakmi. Nemusí so všetkými žiakmi preberať všetky texty a úlohy.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 29 cm x 20.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Virgovičová Lýdia - Virgovičová Zuzana - Šlabikár 1 2.časť 134939-NB-01 Virgovičová Lýdia - Virgovičová Zuzana
Šlabikár 1 2.časť
Orbis Pictus Istropolitana 2017
Cena: 5.00 €

96 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-8120-498-2, (stav A), brož.
Šlabikár pre 1. ročník – 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Jeho prvé upravené vydanie prináša do školských lavíc výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka je sama učiteľka základnej školy a má neoceniteľné skúsenosti s elementaristickým čítaním a písaním. Strany Šlabikára obsahujú nápovedné obrázky, normalizované tvary písma, didakticky premyslené cvičenia a texty a tvary na rozcvičenie jemnej motoriky dieťaťa. V šlabikári nájdete všetky písmená predpísané učebnými osnovami a štandardami MŠ. Dielo je ilustrované akademickou maliarkou Vierou Kardelisovou-Hrúzovou, renomovanou a uznávanou výtvarníčkou v oblasti detskej kresby.

Šlabikár je schválený ako učebnica SJ pre 1. ročník ZŠ a hradený z prostriedkov MŠ SR. „Šlabikár je zostavený tak, aby všetci žiaci získavali vedomosti aktívne, tvorivo, bez stresu a mali vyššiu motiváciu učiť sa. Obsahuje viac zážitkových, motivujúcich, autoregulujúcich a kreatívnych metód, čím sa zvyšuje kvalita a efektívnosť práce žiakov aj učiteľov.

Koncepcia Šlabikára:

je založená na rozvoji všetkých žiakov podľa ich možností a schopností s cieľom, aby sa každý žiak stal individualitou.
rešpektuje individuálne osobitosti žiakov, rôznorodosť ich záujmov, potrieb, osobné tempo učenia a humanizáciu vyučovacieho procesu.
Texty na jednotlivých stranách sú zostavené s rôznou náročnosťou. Učiteľ má k dispozícii viac textov, ktoré mu umožňujú diferencovane pracovať so žiakmi. Nemusí so všetkými žiakmi preberať všetky texty a úlohy.

Šlabikár je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a príloh ISCED 1.

Šlabikár je schválený Ministerstvom školstva SR.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 29.1 cm x 20.5 cm

Neuvedený - Nejznámější potápěčská místa na světě 134940-33-01 Neuvedený
Nejznámější potápěčská místa na světě
Svojtka & Co. 2003
Cena: 7.50 €

168 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-7237-101-0, (stav A), viaz.
Kniha, která nesmí chybět v knihovně žádného fanouška podmořského života. Důkladně představí 75 nejpřitažlivějších míst k potápění na světě s pomocí mnoha krásných barevných fotografií.
Hmotnosť: 1.035 kg rozmer: 30.3 cm x 26.7 cm

Neuvedený - Dictionnaire Visuel 134941-46-01 Neuvedený
Dictionnaire Visuel
QA International 2002
Cena: 16.90 €

952 strán
Jazyk: francúzsky
(stav A), viaz.
Nádherná veľká obrazová encyklopédia vo francúzštine...
Hmotnosť: 3.615 kg rozmer: 34.8 cm x 27.5 cm

Brickell Christopher - Velká encyklopedie květin a okrasných rostlin 134942-19-01 Brickell Christopher
Velká encyklopedie květin a okrasných rostlin
Ikar 2000
Cena: 13.90 €

600 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-7202-719-0, (stav A), viaz.
Nepostradatelná příručka pro zahradníka i zahrádkáře, ať už jde o amatéra nebo profesionála, informuje o více než 8000 rostlinách uspořádaných podle druhů, velikosti, zbarvení a sezónního výběru. Nechybí rejstřík botanických i českých názvů a slovník odborných pojmů.
Hmotnosť: 3.005 kg rozmer: 32.2 cm x 26.1 cm

Časopis - Architektur und Wohnform Časopis - Architektur und Wohnform ilustr.1 Časopis - Architektur und Wohnform ilustr.2 Časopis - Architektur und Wohnform ilustr.3 134943-62-01 Časopis
Architektur und Wohnform
Verlagsanstalt Alexander Koch 1970
Architektur und Wohnform
Cena: 36.00 €

600 strán
Jazyk: nemecky
(stav A), viaz.
Kompletný zviazaný ročník východonemeckého časopisu pre architektov.
Hmotnosť: 2.82 kg rozmer: 34.1 cm x 24.9 cm
Antikvariát u Slimáka - predané
Tento titul je už predaný.

Liguori de Alfonz - Cesta lásky 134945-15-01 Liguori de Alfonz
Cesta lásky
Misionár 1994
Cena: 1.40 €

134 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-887-24-01-5, (stav A), brož.
Praktický návod dušiam, ako milovať Ježiša Krista.
Hmotnosť: 0.16 kg rozmer: 21 cm x 14.3 cm

Luke Campbell - Jeremy Turner - Vesmír 1 134946-80-01 DVD Luke Campbell - Jeremy Turner
Vesmír 1
Lidové noviny 2003
DVD
Cena: 1.50 €

2 strán
Jazyk: česky
(stav A)
Vesmír - zrod života.
Dokumentátny seriál BBC na DVD.
Hmotnosť: 0.046 kg rozmer: 28.4 cm x 14.2 cm

Neuvedený - Vesmír 3 134947-80-01 DVD Neuvedený
Vesmír 3
Lidové noviny 2003
DVD
Cena: 1.50 €

2 strán
Jazyk: česky
(stav A)
Vesmír - naše budocnost.
Dokumentátny seriál BBC na DVD.
Hmotnosť: 0.046 kg rozmer: 28.3 cm x 14.2 cm

Steve Zaloga - Arsenal - Těžká zbroj 134948-80-01 DVD Steve Zaloga
Arsenal - Těžká zbroj
Filmexport 2009
DVD
Cena: 1.50 €

2 strán
Jazyk: česky
(stav A)
Dokumentátny seriál na DVD.
Hmotnosť: 0.046 kg rozmer: 28.3 cm x 14.3 cm

Lasse Hallström - Milý Johne 134949-80-01 DVD Lasse Hallström
Milý Johne
Film premiéra nezistené
DVD
Cena: 1.40 €

2 strán
Jazyk: česky
(stav A)
Jak už to tak bývá, na začátku jejich vztahu sehrála obrovskou roli náhoda. Bez ní by se pravděpodobně nepotkali, natolik odlišné bylo jejich zázemí. John Tyree (Channing Tatum) slouží u Zelených baretů, speciální jednotky americké armády, a do rodné Jižní Karolíny ho přivedl opušťák, během něhož si chce odpočinout od stresu z neustálé bojové pohotovosti a také strávit nějaký čas s otcem. Idealistická studentka Savannah Curtis (Amanda Seyfried) si tu pro změnu užívá prázdniny v honosném rodinném sídle. Z nesmělého oťukávání se po dvou společně strávených týdnech vyvinula láska jako trám. Ani jednoho z nich by do té doby nenapadlo, že by si na jiném člověku dokázali vypěstovat takovou závislost. Jenže dovolenka, respektive prázdniny musí jednou skončit. Vídají se jen sporadicky, po 11. září se Johnova vojenská mise na Blízkém Východě neustále prodlužuje. Dobu odloučení musí milenci zmírňovat korespondencí, něžné dotyky nahrazují jen slova z dopisního papíru. Zatímco Savannah má obrovský strach a zoufale čeká na každý další dopis, jenž potvrdí, že je stále naživu, John se trápí, protože neví, zda má upřednostnit touhu po Savannah nebo profesionální odpovědnost vůči své zemi. Vše navíc ještě ztíží nečekaná tragédie, která vztah páru vystaví té největší zkoušce.
Hmotnosť: 0.046 kg rozmer: 18.2 cm x 13.5 cm

Harold Becker - Moře lásky 134950-80-01 DVD Harold Becker
Moře lásky
Universal Pictures 2003
DVD
Cena: 1.00 €

2 strán
Jazyk: anglicky
(stav A)
Hlavními hrdiny napínavého thrilleru, který je současně milostným příběhem i dramatem, jsou newyorští detektivové Frank Keller a Teri Sherman, kteří jsou pověřeni vyšetřováním několika vražd. Všichni zavraždění byli muži, všichni byli zastřeleni, všechny zastihla smrt v posteli za zvuků písně Moře lásky a všichni si podali veršovaný inzerát v seznamovací rubrice časopisu pro svobodné. Aby našli vražedkyni, vydávají se Frank s Terim za osamělé muže a podají si podobný inzerát v naději, že je přivede na stopu. Ozve se jim několik žen a mezi nimi také blonďatá prodavačka obuvi Helen, vášnivá milenka a obětavá svobodná matka malé holčičky. A Frank Keller, zkušený detektiv s dvacetiletou praxí, který ani ve chvílích volna nepřestává být ve střehu, se do ní zamiluje. Za sebou má jedno zkrachovalé manželství a nevěří, že by Helen mohla být chladnokrevnou vražedkyní. Jenže Helen má doma sbírku starých desek, mezi které patří také Sea of Love (Moře lásky), kterou Keller našel u jedné z obětí a navíc má na ledničce označená jména mužů, kteří se stali obětí neznámého vraha, či spíše vražedkyně. A tak je Frank Keller nucen svádět krutý vnitřní boj, kde na jedné straně stojí láska a na druhé varování sebezáchovného instinktu.
Hmotnosť: 0.098 kg rozmer: 19.2 cm x 12.9 cm

Hanzlík M. - Epoxydové pryskyřice 134951-96-01 Hanzlík M.
Epoxydové pryskyřice
Spolek pro chemickou a hutní výrobu 1960
Cena: 0.80 €

64 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Epoxydové pryskyřice a jejich použití.
Hmotnosť: 0.076 kg rozmer: 19.6 cm x 14.2 cm

Stephen Rocha - Odtajněné archivy - Nové hranice 134952-80-01 DVD Stephen Rocha
Odtajněné archivy - Nové hranice
Filmexport 2009
DVD
Cena: 1.60 €

2 strán
Jazyk: česky
(stav A)
Vydejte se daleko za horizont a do budoucnosti letectví díky dosud nebývalému přístupu do zákulisí Střediska leteckého výzkumu Americké národní agentury pro letectví a vesmír v Drydenu. Vychutnejte si nikdy nezveřejněné záznamy zkušebních letů prvního nadzvukového letounu X-1 i nejnovějšího bezpilotního hypersonického stroje typu X-43. Počítačové technologie změnily způsob našeho létání. Radikálně vyhlížející letoun typu X-29 nebo neuvěřitelný stíhací letoun X-31 schopný vychylování tahu či stroj F-23 vám pomohou odhalit, jak počítače zvýšily bezpečnost a přinesly nepředstavitelnou výkonnost. Je to příběh o obrovském riziku, jemuž jsou vystaveny letouny vylepšované inženýry a kybertechnologiemi, aby mohly provádět salta, výkruty i nepřekonatelné manévry při leteckém boji pomocí technologie Fly-By-Wire, které by bez pomoci sám člověk nedokázal.
Hmotnosť: 0.044 kg rozmer: 28.4 cm x 14.2 cm

Rae-Smith William - The complete Book of Water Gardening 134953-44-01 Rae-Smith William
The complete Book of Water Gardening
Bracken Books 1989
Cena: 3.50 €

160 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 1-85170-2889-X, (stav A), viaz.
The Complete Book of Water Gardening.
Hmotnosť: 1.075 kg rozmer: 30.5 cm x 23.6 cm

Parker Morris Bertha - The Treasury of Natural History 134954-44-01 Parker Morris Bertha
The Treasury of Natural History
Hamlyn 1972
Cena: 2.90 €

384 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 0 601 08761 5, (stav A), viaz.
An illustrated large size science book for children.
Hmotnosť: 1.08 kg rozmer: 27.4 cm x 19.7 cm

Časopis - Domov 1973 (6 čísiel) Časopis - Domov 1973 (6 čísiel) ilustr.1 Časopis - Domov 1973 (6 čísiel) ilustr.2 Časopis - Domov 1973 (6 čísiel) ilustr.3 134955-62-01 Časopis
Domov 1973 (6 čísiel)
Státní nakladatelství technické literatury 1973
Domov
Cena: 19.90 €

420 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Domov - ročník (1973).
Bytová kultura a technika v domácnosti.
Obsahuje číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kompletný zviazaný ročník.
Hmotnosť: 1.79 kg rozmer: 32 cm x 23.5 cm

Časopis - Zápisník 69 - číslo 16 134956-62-01 Časopis
Zápisník 69 - číslo 16
MNO-HPS 1969
Zápisník zv.č.: 16
Cena: 1.30 €

66 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Spoločenský dvojtýždeník. Články, zaujimavosti, reportáže, perličky a kuriozity.
Hmotnosť: 0.065 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

Časopis - Zápisník 68 - číslo 19 134957-62-01 Časopis
Zápisník 68 - číslo 19
MNO-HPS 1968
Zápisník zv.č.: 19
Cena: 1.50 €

64 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Spoločenský dvojtýždeník. Články, zaujimavosti, reportáže, perličky a kuriozity.
Hmotnosť: 0.065 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

Watson Gordon Mary - Lyon Russell - Montgomery Sue - Pferde 134958-43-01 Watson Gordon Mary - Lyon Russell - Montgomery Sue
Pferde
Bassermann 2008
Cena: 7.50 € AKCIA 5.25€

256 strán
Jazyk: nemecky
ISBN - 978-3-8094-2182-5, (stav A), viaz.
Veľká kniha o koňoch...
Hmotnosť: 1.25 kg rozmer: 29.6 cm x 22.1 cm

Neuvedený - Der neue Heimwerker 134959-43-01 Neuvedený
Der neue Heimwerker
Unipart Verlag 1991
Cena: 3.00 €

256 strán
Jazyk: nemecky
ISBN - 3-8122-3027-5, (stav A), viaz.
Veľká kniha pre domácich majstrov.
Hmotnosť: 1.155 kg rozmer: 29.7 cm x 22.3 cm

Časopis - Zápisník 72 - číslo 22 134960-62-01 Časopis
Zápisník 72 - číslo 22
MNO-HPS 1972
Zápisník zv.č.: 22
Cena: 1.50 €

64 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Spoločenský dvojtýždeník. Články, zaujimavosti, reportáže, perličky a kuriozity.
Hmotnosť: 0.065 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

Cuper Ladislav - Galajda Illja - Gori sini, gori 134961-77-01 Cuper Ladislav - Galajda Illja
Gori sini, gori
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990
Cena: 2.40 €

120 strán
Jazyk: ukrajinsky
náklad: 1 200 ks, ISBN - 80-08-00672-2, (stav A), viaz.
Fotopublikácia - Hory modré, hory - v ukrajinskom jazyku.
Hmotnosť: 0.684 kg rozmer: 20 cm x 13 cm

Rigó Béla - Kurepov Szergej - És akkor Szergej... 134962-47-01 Rigó Béla - Kurepov Szergej
És akkor Szergej...
Madách 1985
Cena: 2.00 €

56 strán
Jazyk: maďarsky
(stav A), viaz.
Ilustrovaný príbeh pre deti.
Hmotnosť: 0.354 kg rozmer: 27.7 cm x 19.7 cm

Časopis - Zápisník 72 - číslo 25 134963-62-01 Časopis
Zápisník 72 - číslo 25
MNO-HPS 1972
Zápisník zv.č.: 25
Cena: 1.50 €

64 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Spoločenský dvojtýždeník. Články, zaujimavosti, reportáže, perličky a kuriozity.
Hmotnosť: 0.065 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

Nielsen Sander J. - Billedhavebogen 134964-77-01 Nielsen Sander J.
Billedhavebogen
Lademann, Kobenhavn 1977
Cena: 3.00 €

366 strán
Jazyk: dánsky
(stav A), viaz.
Príručka pre pestovateľov.
Hmotnosť: 1.38 kg rozmer: 27.8 cm x 24.2 cm

Germonprez Fred - Soudce 134965-88-01 Germonprez Fred
Soudce
Vyšehrad 1972
Cena: 1.95 €

144 strán
Jazyk: česky
náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, preklad: Ella Kazdová, (Z holandského originálu - Magistraat), (stav A), viaz.
Psychologický román vlámského spisovatele (nar. 1914) je zajímavou studií lidských vztahů. Na postavě soudce, který v mládí prožil mnoho ponížení pro svůj nízký původ, předvádí autor následky, jež si tento člověk ve formě bezohledné honby za kariérou a dobrým společenským postavením přináší do života, přičemž zlo, které vrší, se nakonec zákonitě obrátí proti němu. Román vyprávěný hlavní postavou v prvé osobě vyniká mistrnou formou.
Hmotnosť: 0.194 kg rozmer: 20.2 cm x 13.6 cm

Janošík Juraj - Ľudský činiteľ v motorizme 134966-26-01 Janošík Juraj
Ľudský činiteľ v motorizme
Tlačová edičná a propagačná služba 1978
Cena: 1.45 €

112 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 5 000 ks, (stav A), viaz.
Ľudský činiteľ v motorizme.
Hmotnosť: 0.252 kg rozmer: 21.1 cm x 15 cm

Škrobánek František - Hrubý Jeseník 134967-28-01 Škrobánek František
Hrubý Jeseník
Sportovní a turistické nakladatelství 1964
Turistický průvodce ČSSR zv.č.: 27
Cena: 1.44 €

228 strán
Jazyk: česky
náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Dnes už historický turistický sprievodca. (obsahuje mapu)
Hmotnosť: 0.222 kg rozmer: 17 cm x 12 cm

Vahala Miroslav - Moravský kras 134968-28-01 Vahala Miroslav
Moravský kras
Sportovní a turistické nakladatelství 1963
Turistický průvodce ČSSR zv.č.: 25
Cena: 1.44 €

208 strán
Jazyk: česky
náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Dnes už historický turistický sprievodca. (obsahuje mapu)
Hmotnosť: 0.2 kg rozmer: 17 cm x 12 cm

Kasper Walter - Dogma pod Božím slovem 134969-15-01 Kasper Walter
Dogma pod Božím slovem
Česká katolická charita 1970
Cena: 1.20 €

128 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, (stav A), brož.
Přístupně napsaná práce předního současného teologa, filosofa a biblisty patří stále k aktuálním studiím v oboru dogmatiky.
Hmotnosť: 0.126 kg rozmer: 20.1 cm x 13.2 cm

Časopis - Ecclesia lectures Chrétiennes 134970-46-01 Časopis
Ecclesia lectures Chrétiennes
Ecclesia lectures Chrétiennes 1949
Ecclesia lectures Chrétiennes
Cena: 5.00 €

136 strán
Jazyk: francúzsky
(stav A), brož.
Revue Ecclesia.
Hmotnosť: 0.106 kg rozmer: 18.2 cm x 13.3 cm

Časopis - Zápisník 67 - číslo 7 Časopis - Zápisník 67 - číslo 7 ilustr.1 134971-62-01 Časopis
Zápisník 67 - číslo 7
MNO-HPS 1967
Zápisník zv.č.: 7
Cena: 1.50 €

62 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Spoločenský dvojtýždeník. Články, zaujimavosti, reportáže, perličky a kuriozity.
Hmotnosť: 0.065 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

Časopis - Zápisník 66 - číslo 26 Časopis - Zápisník 66 - číslo 26 ilustr.1 134972-62-01 Časopis
Zápisník 66 - číslo 26
MNO-HPS 1966
Zápisník zv.č.: 26
Cena: 1.50 €

62 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Spoločenský dvojtýždeník. Články, zaujimavosti, reportáže, perličky a kuriozity.
Hmotnosť: 0.065 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 63280 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt