Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 25 kníh za 8 € a vytvorte si malú Malú domácu knižnicu.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1088 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Daniel Kollár, a kolektív autorov - Slovensko na starých pohľadniciach 1900 – 1918 87867-90-02

Daniel Kollár, a kolektív autorov
Slovensko na starých pohľadniciach 1900 – 1918


RNDr. Daniel Kollár - Dajama 2015
Cena: 21.34 €
Jazyk: slovensky
184 strán, EAN: 9788081360541, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.48 kg, rozmer: 34 cm x 24.5 cm
Veľká historicko-geografická kniha Slovensko na starých pohľadniciach je prechádzkou Slovenskom v rokoch 1900 až 1918. Autori sa v nej venujú jeho obrazu na začiatku 20. storočia a na príklade takmer 500 pohľadníc miest a dedín sa snažia čo najvýstižnejšie charakterizovať krajinu a ľudí v posledných rokoch existencie rakúskouhorskej monarchie.
A N T I K V A R I Á T
Demuth Karol - Hrúz Pavel - Šoka Milan - Banská Bystrica a okolie 132765-SA-01

Demuth Karol - Hrúz Pavel - Šoka Milan
Banská Bystrica a okolie


Spektrum Grafik 2006
Cena: 2.33 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN - 80-89189-14-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.312 kg, rozmer: 21.6 cm x 12.8 cm
Sprievodca po histórii a pamiatkach.
A N T I K V A R I Á T
Deneš Ladislav - Slovenský raj
Deneš Ladislav - Slovenský raj ilustr.1
Deneš Ladislav - Slovenský raj ilustr.2
Deneš Ladislav - Slovenský raj ilustr.3
96083-33-01

Deneš Ladislav
Slovenský raj


Osveta 1973
Edícia fotografických vlastivedných publikácií
Cena: 3.90 €
Jazyk: slovensky
176 strán, náklad: 15 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.762 kg, rozmer: 24.7 cm x 21.2 cm
Boli ste v 70. rokoch na dovolenke v Slovenskom Raji? :)
A N T I K V A R I Á T
Derzsi Bernadett - Kukkónia 3. - Ez a szép 155290-47-01

Derzsi Bernadett
Kukkónia 3. - Ez a szép


Amade 2017
Cena: 5.50 €
Jazyk: maďarsky
146 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 978-80-972758-1-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.24 kg, rozmer: 28.5 cm x 23.5 cm
Mi a szép a Csallóközben? A Kukkónia-sorozat harmadik könyve a Csallóköz rejtett szépségeit, az itt élő embereket és a ma is élő hagyományokat hivatott bemutatni. A könyv feltárja az olvasó előtt Kukkónia legértékesebb kincseit. Kik voltak őseink, s mit hagytak ránk örökül? Értették a növények, állatok nyelvét, kitapasztalták a vizek titkait, s a természettel összhangban éltek. Itt az ideje, hogy Ön is megismerje őseink tudását!
K N Í H K U P E C T V O
Dinka Pavol - Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka 156666-90-01

Dinka Pavol
Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 2021
Cena: 36.27 €
Jazyk: slovensky
700 strán, EAN: 9788057027911, (stav A), viaz., hmotnosť: 4.07 kg, rozmer: 30.5 cm x 28 cm
Pre Pavla Dinku, skalického rodáka, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, je rodné mesto inšpirujúcou živou vodou. Autorsky sa podpísal pod knihy Skalica a Skaličania v literatúre, František Buchta – Skalica a Záhorie, Skalické búdy – príbehy o vinohradníkoch a víne (VSSS, 2015) – najmä tá posledná sa stretla u čitateľov s veľkým ohlasom. Nie náhodou získala viacero domácich literárnych ocenení, dokonca Medzinárodná organizácia pre vinič a víno v Paríži (OIV) ju v roku 2016 poctila čestným uznaním. P. Dinka prichádza najnovšie s ďalšou knihou, ktorá má príslovečný názov Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka, ktorá je voľným pokračovaním Skalických búd. Inšpirovaný čitateľským záujmom i ďalšími novými podnetmi sa rozhodol opäť chopiť „našskej“ témy, tentoraz v širších konotáciách, najmä v súvislosti s fenoménmi Skalického rubína a Skalického trdelníka, ktoré sú nositeľmi certifikátov Európskej únie – prvý chráneného označenia pôvodu (CHOP) a druhý chráneného zemepisného označenia (CHZO). Oba produkty si samy píšu svoje príbehy, skrývajú sa za nimi predovšetkým ľudia, človečinu cítiť v ich vôni, chuti, lahodnosti, v príjemnej vláčnosti na jazyku. Kniha sa delí na dve časti – prvá sa nazýva Skalický rubín a druhá Skalický trdelník – a na dve samostatné textové a fotografické prílohy. V prvej sa prostredníctvom ôsmich kapitol dozviete zaujímavosti o pôvode Skalického rubína, o jeho ceste za európskym certifikátom i podmienkach jeho výroby, balenia, propagácie a balenia. Čitateľa akiste zaujme i to, ako tento vínny mok inšpiroval tvorbu umelcov, spisovateľov, básnikov, ľudovú kultúru, tradície a zvyky. V druhej časti publikácie (v piatich kapitolách) nechýbajú pútavé texty o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti Skalického trdelníka, o jeho pôvode, o tom, ako sa dostal do Skalice, o gazdinkách, ktoré sa postarali o jej uchovanie a rozšírenie, ale i o súčasných výrobcoch, ktorí nadväzujú na kulinárske tradície tejto vzácnej sladkej dobroty. Kniha je v exkluzívnom prevedení, obsahuje vyše tisícku fotografií, ktorých autormi sú Eduard Timko, Samuel Timko, Valéria Dinková, Miroslav Póša a mnohí ďalší. Dopĺňajú ju bohaté prílohy, resumé v slovenčine a angličtine, registre a, prirodzene, zoznam literatúry. Pod autorstvo obálky sa podpísal Eduard Timko, grafická úprava je dielom Ateliéru EDO, s. r. o. Knihu vydal Pavol Dinka v spolupráci s Vínnou cestou Záhorie, o. z., Skalica.
K N Í H K U P E C T V O
Dobšinský Pavol - Prostonárodné slovenské rozprávky- Zväzok III. 104017-90-03

Dobšinský Pavol
Prostonárodné slovenské rozprávky- Zväzok III.


Vydavateľstvo Tatran s.r.o. 2017
Cena: 24.09 €
Jazyk: slovensky
552 strán, EAN: 9788022208727, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.373 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.8 cm
Tretím zväzkom, ktorý obsahuje šesťdesiatšesť rozprávok, završujeme kompletné vydanie Prostonárodných slovenských rozprávok. Od ich prvého vydania vo vydavateľstve prešlo takmer sedemdesiat rokov, preto sme novú úpravu textu zverili Jane Pácalovej, ktorá sa v Slovenskej akadémii vied venuje slovenskej rozprávke.
Počas dvoch storočí, keď Dobšinského rozprávky vychádzali v rôznych vydaniach, podobách a prerozprávaniach, stali sa neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Cesta rozprávky k slovenskému čitateľovi však nebola jednoduchá.
Ako prvý začal rozprávky cielene zbierať a uvažovať o ich význame Samuel Reuss. Podľa Reussa sa v rozprávkach zachovali dávne udalosti či predstavy ľudí o svete. Ľudovít Štúr a Ján Francisci považovali rozprávky za prorocké – videli v nich budúcnosť Slovanov, teda Slovákov. Štúr dokonca prirovnával rozprávky s témou zakliatia k osudu národa: „Rozprávky o zakliatí sú o našom národe – aj on je zakliaty a čaká ho oslobodenie.“
Práve Francisci sa podujal na vydanie prvej zbierky rozprávok v roku 1845, koncom päťdesiatych rokov ho nasledovali Pavol Dobšinský a August Horislav Škultéty. Začiatkom osemdesiatych rokov vydal napokon Pavol Dobšinský Prostonárodné slovenské povesti – prvú ilustrovanú zbierku slovenských rozprávok, vďaka ktorej vstúpili rozprávky do vedomia slovenských čitateľov najintenzívnejšie.
Pavol Dobšinský je právom najznámejším slovenským rozprávkarom: celý svoj tvorivý život zasvätil popri iných aktivitách zbieraniu, vydávaniu a vysvetľovaniu významu rozprávok. Hoci sa postaral o vydanie slovenských rozprávok dvomi rozsiahlymi knihami – Slovenskými povesťami (1858 – 1861) a Prostonárodnými slovenskými povesťami (1880 – 1883), mal starosť aj o rukopisné zbierky, na základe ktorých obe knihy pripravil. Krátko pred smrťou napísal Škultétymu naliehavý list, v ktorom ho žiadal, aby tieto zbierky zachoval pre budúce potomstvo: „Brat môj drahý, už sa k večeru života chýlime a kloníme… U mňa je všetko zapakované v doskovej kisni a v jednom malom balíku… Pri mojej chorľavosti mi dlho nedalo pokoj, ako zachrániť pre našich vnukov a pravnukov všetky poklady. Treba ich ukryť pred ľudskou hlúposťou a zlobou! Brat Janoška všetko vezme so sebou na vozík a dopraví to do úkrytu jasenovského kostola…“
Dobšinský si napokon o rukopisy robil zbytočnú starosť. Zachovali sa a sú uložené v bezpečí archívu ako svedectvo starých čias aj práce (nielen) Pavla Dobšinského. A jeho rozprávkové knihy si čulo žijú vlastným životom. Veríme, že to tak bude aj najmenej ďalších sedemdesiat rokov.
K N Í H K U P E C T V O
Doktor Vladislav - Prekliaty poklad a meč 150906-90-03

Doktor Vladislav
Prekliaty poklad a meč


IKAR, a.s. 2021
Cena: 12.93 €
Jazyk: slovensky
304 strán, EAN: 9788055175591, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.362 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.5 cm
Píše sa rok 1620, na Trenčianskom hrade sa chystá stretnutie evanjelickej šľachty a mesto je pred jarmokom plné žoldnierov Gabriela Betlena. Na trhy v slobodnom kráľovskom meste sa schádzajú obchodníci zo širokého okolia i Čiech. Župan Gašpar Ilešházi má spečatiť spojenectvo so sedmohradským kniežaťom Gabrielom Betlenom svadbou svojej jedinej dcéry. Náhla smrť troch strážcov v hradnej bašte však môže všetko prekaziť. Po vrahoch niet ani stopy a zmizol aj poklad nesmiernej hodnoty, o ktorom takmer nik netušil. V okolí sa potulujú Turci a hovorí sa aj o spojencoch katolíckeho cisára Ferdinanda II.. Županove plány sú ohrozené. Zdá sa, že pomôcť by mohol Betlenov dôverník rotmajster Ján Werner a jeho druhovia. To by však nesmelo dôjsť k roztržke s veliteľom hradného vojska. Werner sa s vypätím všetkých síl snaží vypátrať zlodejov pokladu a uhorskej kráľovskej koruny. A hoci šťastie mu vôbec nepraje, vie, že v hre je oveľa viac než jeho česť!
A N T I K V A R I Á T
Domasta Ján - Povesti o hradoch II. - Červený mních a panna Agáta
Domasta Ján - Povesti o hradoch II. - Červený mních a panna Agáta ilustr.1
Domasta Ján - Povesti o hradoch II. - Červený mních a panna Agáta ilustr.2
27635-84-01

Domasta Ján
Povesti o hradoch II. - Červený mních a panna Agáta


Stredoslovenské vydavateľstvo 1967
Rozkvet zv.č.: 49
Cena: 2.99 €
Jazyk: slovensky
272 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Fedor Klimáček, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.552 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Zbierka povestí o Slovenských hradoch.
A N T I K V A R I Á T
Dônčová Zlata - Agnesa a Tizian
Dônčová Zlata - Agnesa a Tizian ilustr.1
5270-84-01

Dônčová Zlata
Agnesa a Tizian


Mladé letá 1972
Čajka
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
198 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Mária Podhradská, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 17.5 cm x 10.5 cm
Dej románu sa rozvíja v bývalej Oravskej župe. Na pozadí historicky verného obrazu o živote národne uvedomelej slovenskej spoločnosti napísala autorka pútavý román, v ktorom dominuje ľúbostný cit.
A N T I K V A R I Á T
Dônčová Zlata - Čákova Katarína
Dônčová Zlata - Čákova Katarína ilustr.1
62939-84-01

Dônčová Zlata
Čákova Katarína


Mladé letá 1983
Cena: 2.88 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 14 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Peter Ondreička, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Kniha sa odohráva na rozhraní 13. a 14. storočia, keď sa Uhorsko po vymretí Arpádovcov zmietalo v urputných bojoch o kráľovskú korunu. Ústrednou postavou je nemanželská dcéra Matúša Čáka Trenčianskeho. Sledujeme jej citové dospievanie na Trenčianskom hrade, kde ju pritúlila z biedy hradná pani, ako živú výčitku nespratnému, rozkošníckemu mocipánovi, jej hľadanie pevnejšej životnej podstaty, až do chvíle, kedy zakotví na Zvolenskom hrade slávneho, vzdelaného magistra rytiera Donča.
Ide o dievčenský príbeh, svet dievčensky videný a žitý, no vždy len na pozadí otcovej železnej vôle a zvole, na pozadí všetkých krutostí tej doby.
A N T I K V A R I Á T
Dônčová Zlata - Pani z Kamenného domu
Dônčová Zlata - Pani z Kamenného domu ilustr.1
Dônčová Zlata - Pani z Kamenného domu ilustr.2
16074-88-03

Dônčová Zlata
Pani z Kamenného domu


Tatran 1979
Meteor zv.č.: 83
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 22 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Gabriela Gottpreisová, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zlata Dônčová vo svojom poslednom románe Pani z Kamenného domu odkryla jednu z dôležitých kapitol slovenskej histórie. Dej knihy sa odohráva v Trnave v posledných tridsiatich rokoch 18. storočia. Autorka zachytáva úsek z čias panovania Márie Terézie a jej syna Jozefa II., známeho zavádzaním nových reforiem.
Osvietenstvo zohralo veľmi dôležitú úlohu aj u nás. Trnava je v tom čase jedným z významných stredísk kultúry a vzdelanosti na Slovensku. Má svoju univerzitu s filozofickou, teologickou, právnickou a lekárskou fakultou, na ktorej vyučujú aj profesori slovenského pôvodu a navštevujú ju mnohí slovenskí poslucháči, medzi nimi aj viacerí bernolákovci.
A N T I K V A R I Á T
Došek Oto - Bratislava 46513-SA-02

Došek Oto
Bratislava


Šport 1985
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
176 strán, náklad: 15 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 16 cm x 11 cm
Sprievodca po Bratislave z roku 1985.
K N Í H K U P E C T V O
Dragijský Peter - Slováci tohto kraja 142831-NB-01

Dragijský Peter
Slováci tohto kraja


Eko-konzult 2014
Cena: 9.86 €
Jazyk: česky
214 strán, ISBN - 978-80-8079-199-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.496 kg, rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Osobnosti Gemera - Malohontu, ktoré pozdvihli Slovensko.

Originálne a prehľadné pripomenutie historických osobností Gemera, ich životy, osudy, diela a pamätníky v rodnom kraji, sochy, bust, pamätné tabule, fotografie, atď. Od minulosti do súčasnosti. Vhodný darček Nielen pre Gemerčanov, ale aj pre študentov, obecné úrady, pracovníkov v oblasti kultúry a školstva.

"Každá piaď tejto zeme by si zaslúžila Kollárovo varovanie: Stuj noho, posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš!" V. Clementis o svojom rodnom kraji
"Len na jedno slabú pamäť má ľud náš: zapomína prechovávať živšiu a trvanlivejšiu pamiatku na hrdinov a dobrodincov, pôsobivších na celý národ a na budúcnosť." Pavol Dobšinský
A N T I K V A R I Á T
Drahoslav Machala - Slovenská vlastiveda 4 - Nitrianska župa 129728-28-01

Drahoslav Machala
Slovenská vlastiveda 4 - Nitrianska župa


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 10.30 €
Jazyk: slovensky
316 strán, ISBN - 978-80-8128-058-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.606 kg, rozmer: 30 cm x 21.5 cm
Vynikajúci spisovateľ vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej vlastivedy pútavo sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých krajov Slovenska. Štvrtý zväzok, venovaný Nitrianskemu kraju, prináša fascinujúci pohľad na mestá, obce, prírodné pozoruhodnosti kraja, ktorého dejiny siahajú až do čias Veľkej Moravy. Nech prichádzate k mestu Nitra z akéhokoľvek smeru, prvé, čo vás ohromí, je majestátnosť starobylej Nitry. Najmä to, ako je zasadená do slovenskej prírody. Polohu mesta Nitra určujú vrch Zobor a rieka Nitra. Nitrianska župa je na juhu orámovaná dravým tokom Dunaja, do ktorého sa vlievajú tri slovenské rieky: Váh, Hron aj Ipeľ. Časť charakteru župy a ráz krajiny v Požitaví určuje rieka Žitava, ktorá pramení vo Veľkej Lehote. V povodí spomínaných životodarných riek sa rozložili Slováci, aby v úrodných krajoch ako roľníci dopestovali úrodu a v severnejších krajoch ako baníci hľadali v zemi poklady. Po nitrianskom vojvodstve a Veľkomoravskej ríši sa územie Slovenska začlenilo do Uhorského štátu.
Mozaiku unikátnych informácií o dejinách a dejateľoch kraja dotvárajú úryvky diel a bohatý obrazový materiál – fotografie dobových dokumentov, portrétov, pamiatok a pod.
K N Í H K U P E C T V O
Drahoslav Machala - Slovenská vlastiveda II - Trenčianska župa 88516-90-02

Drahoslav Machala
Slovenská vlastiveda II - Trenčianska župa


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o. 2014
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
369 strán, EAN: 9788081281167, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.873 kg, rozmer: 30 cm x 21.5 cm
Autor sa podujal napísať encyklopedické dielo Slovenská vlastiveda, ktoré má poslúžiť slovenským učiteľom, deťom, ale aj dospelým, a ktorého zmyslom je v 7 dieloch prezentovať udalosti a osobnosti jednotlivých slovenských žúp v obciach, mestečkách a mestách od prvej písomnej zmienky cez najdôležitejšie historické udalosti príťažlivým spôsobom, aby sa z čítania tejto knihy stalo dobrodružstvo poznávania. Slovenská vlastiveda je výbornou doplnkovou učebnicou k predmetu vlastiveda.
K N Í H K U P E C T V O
Drahoslav Machala - Slovenská vlastiveda IV - Nitrianska župa 73516-90-03

Drahoslav Machala
Slovenská vlastiveda IV - Nitrianska župa


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
316 strán, EAN: 9788081280580, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.606 kg, rozmer: 30 cm x 21.5 cm
Vynikajúci spisovateľ vo veľkolepo koncipovanom projekte Slovenskej vlastivedy pútavo sprítomňuje najpozoruhodnejšie osobnosti a historické udalosti jednotlivých krajov Slovenska. Štvrtý zväzok, venovaný Nitrianskemu kraju, prináša fascinujúci pohľad na mestá, obce, prírodné pozoruhodnosti kraja, ktorého dejiny siahajú až do čias Veľkej Moravy. Nech prichádzate k mestu Nitra z akéhokoľvek smeru, prvé, čo vás ohromí, je majestátnosť starobylej Nitry. Najmä to, ako je zasadená do slovenskej prírody. Polohu mesta Nitra určujú vrch Zobor a rieka Nitra. Nitrianska župa je na juhu orámovaná dravým tokom Dunaja, do ktorého sa vlievajú tri slovenské rieky: Váh, Hron aj Ipeľ. Časť charakteru župy a ráz krajiny v Požitaví určuje rieka Žitava, ktorá pramení vo Veľkej Lehote. V povodí spomínaných životodarných riek sa rozložili Slováci, aby v úrodných krajoch ako roľníci dopestovali úrodu a v severnejších krajoch ako baníci hľadali v zemi poklady. Po nitrianskom vojvodstve a Veľkomoravskej ríši sa územie Slovenska začlenilo do Uhorského štátu.
Mozaiku unikátnych informácií o dejinách a dejateľoch kraja dotvárajú úryvky diel a bohatý obrazový materiál – fotografie dobových dokumentov, portrétov, pamiatok a pod.
K N Í H K U P E C T V O
Drahoslav Machala - Slovenská vlastiveda VII. 67849-90-03

Drahoslav Machala
Slovenská vlastiveda VII.


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
360 strán, EAN: 9788081280573, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.725 kg, rozmer: 30 cm x 21 cm
Rešpekt voči tradíciám nám velí, aby sme prijali hodnoty, ktoré pre sebavedomie Slovákov ako moderného európskeho národa, znamenal objav prítomnosti starých Slovákov - Slovenov na Spiši (Spišský Štvrtok) a na východnom Slovensku v okolí Košíc. Košice sú nielen v roku 2013 európskym mestom kultúry. Ich minulosť, a podobne aj minulosť mnohých ďalších miest a obcí Košického kraja, je naplnená neobyčajnými osobnosťami a udalosťami, ktorých poznanie nás napĺňa hrdosťou na vlastné korene.
K N Í H K U P E C T V O
Drahoslav Machala ,Matúš Kučera - Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade 72316-90-02

Drahoslav Machala ,Matúš Kučera
Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081280368, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
V živote slovenského národa sa odohrávajú príbehy, ktoré spevňujú jeho historické vedomie, rozvíjajú dávnu tradíciu a nesú výraznú symboliku. Symboly nás pútajú k tradícii a volíme ich preto, aby sme nezišli zo správnej cesty.
Príbeh vztýčenia Pamätníka kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu je príbehom o nás Slovákoch. Podáva svedectvo o tých, ktorí horeli tak, že zapálili iných, aby sa dielo podarilo.
K N Í H K U P E C T V O
Drugová A. M.Schwarzbacher, Krajňák, M. - Nové Zámky a okolie z neba - Nové Zámky and its surroundings from heaven 127326-90-02

Drugová A. M.Schwarzbacher, Krajňák, M.
Nové Zámky a okolie z neba - Nové Zámky and its surroundings from heaven


CBS spol, s. r. o. 2019
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
212 strán, EAN: 9788081442087, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.923 kg, rozmer: 25 cm x 17.2 cm
Najnovšia kniha edície Slovensko z neba. Zalietajte si spolu s touto knihou ponad Nové Zámky a okolie. Unikátne fotografie z lietadla a z dronu vám to umožnia.
K N Í H K U P E C T V O
Drugová Adriana Paprčka, Milan - Podpoľanie z neba-Podpoľanie Region from heaven 109480-90-02

Drugová Adriana Paprčka, Milan
Podpoľanie z neba-Podpoľanie Region from heaven


CBS spol, s. r. o. 2017
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
175 strán, EAN: 9788081441400, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.83 kg, rozmer: 25 cm x 17.8 cm
Krajina pod sopkou plná života

Ako vyzerá Podpoľanie z neba? Unikátne! Nejde napodobniť sopečný kráter Poľany. Nejde napodobniť rozkúskované pásy polí na jej úpätí. Nejde napodobniť nádherné hrady, zámky a kostoly v jej okolí. Len to najtypickejšie pre Podpoľanie, folklór, ľudí a ich život, z lietadla nevidno. Poďte spoznať Podpoľanie tak, ako ste ho doteraz ešte nevideli. Z neba.

Fotky sú doplnené o ľudovú slovesnosť, básne a popisy v slovenčine aj angličtine. Obsah knihy dopĺňajú informácie o ľuďoch a miestach Podpoľania, ktoré tento región zveľaďujú a sú jej priamou súčasťou. Vychutnajte si pohľad zhora na všetko, čo robí Podpoľanie krásnym!
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89483 titulov.