...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Náš antikvariát nedávno oslávil 22 rokov!!! :)))


[ 30 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154784-NB-01

Fuchs Martin
Alergie číhá v jídle a pití


Adéla, 2007
Cena: 17.80 €
Jazyk: česky
268 strán, ISBN - 80-902532-2-9, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.708 kg, rozmer: 23 cm x 15.7 cm
Alergie číha v jídle a pití poskytuje kapitoly pre alergológiu a alergikov pri neznášanlivosti určitých potravín a najmä alkoholu, poskytuje recepty a liekovú liečbu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113212-43-01

Gross F.
Vom Nutzen und Schaden der Arzneimittel


Verlag Hans Huber, 1976
Cena: 1.25 €
Jazyk: nemecky
62 strán, ISBN - 3-456-80486-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.122 kg, rozmer: 20.1 cm x 14.2 cm
Vom Nutzen und Schaden der Arzneimittel.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
51483-13-02

Havránek František - Dyková Helena
Antikoncepce


Státní zdravotnické nakladatelství, 1968
Cena: 0.40 €
Jazyk: česky
72 strán, náklad: 50 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Dagmar Černá, (stav A), brož., hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 19.5 cm x 10.5 cm
Autoři seznamují širokou veřejnost se všemi dosud používanými metodami antikoncepce. Hodnotí jejich spolehlivost, neškodnost, jednoduchost i použitelnost a zabývají se i mechanismem jejich působení. Kromě prostředků již delší dobu používaných se šířeji zmiňují o dvou moderních způsobech antikoncepce, a to o metodě hormonální a o nitroděložních tělískách.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95343-13-01

Havránek František - Dyková Helena
Antikoncepcia


Osveta, 1970
Cena: 0.85 €
Jazyk: slovensky
92 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.092 kg, rozmer: 20 cm x 10.5 cm
Stručná, ale vyčerpávajúca odpoveď na jednu zo základných otázok plánovaného rodičovstva. Podáva výklad o všetkých bežných technikách ochrany pred nežiadúcim počatím.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
6534-13-01

Kaufmann Richard
Antikoncepčná pilulka


Tatran, 1970
Cena: 0.40 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 20 cm x 12.5 cm
Je dnes antikoncepčná pilulka prostriedok, ktorý môže vyriešiť už spomínanú veľkú úlohu zodpovedného plánovania rodiny a zabrániť explózii obyvateľstva na celom svete? Je to objav, ktorý bude prínosom k stupňovanému šťastiu ľudstva? Kritický rozbor týchto otázok vedie autora do všeobecných súvislostí, ktoré sa vynárajú pri konfrontácii hľadísk lekára, právnika, politika a cirkví. Kaufmann vie objektívne zváž ť protirečiace si argumenty a osvetliť v nich hlbšie skryté problémy. Je to vysvetľujúca kniha, ktorá sa zapodieva jednou z najaktuálnejších otázok našich čias bez falošného ostychu a hľadá rozumné východisko.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11617-13-01

Kettner Petr
Léky, léčitelství a šarlatáni


Horizont, 1988
Otazník
Cena: 2.36 €
Jazyk: česky
208 strán, náklad 48 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Jiří Winter-Neprakta, (stav A), brož., hmotnosť: 0.264 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
o liekoch a liečení...

Z obsahu: Proč to bolí?, Medicína na Nilu, Léčiva nejstarších civilizací, Na druhé straně oceánu, Rostliny s léčivou mocí, Léčivé rostliny dnes, Lék nebo jed?, Aby to nebolelo čili o narkóze, Ti, kteří se zasloužili, Muž,který dal světu penicilín, Malá historie lékáren, Šarlatáni, Jak působí lék?, Jak vzniká moderní lék?, Nejvzácnější lék na světě, Hrozba rafinovaného viru
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
71418-13-01

Kolektív
Seznam československých farmaceutických přípravků 1980-1984


Spofa, 1980
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
848 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.82 kg, rozmer: 20.9 cm x 13.3 cm
Katalóg pre lekárnikov a lekárov...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2478-13-01

Kolektív
Seznam československých farmaceutických přípravků 1986-1990


Spofa, 1987
Cena: 1.50 €
Jazyk: česky
660 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.78 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Katalóg pre lekárnikov a lekárov...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
53888-13-01

Kolektív
Seznam zahraničních farmaceutických pŕípravků registrovaných v ČSSR


Medika, 1978
Cena: 0.80 €
Jazyk: česky
800 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.63 kg, rozmer: 20.5 cm x 11 cm
Seznam zahraničních farmaceutických pŕípravků registrovaných v ČSSR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
37365-13-02

Kolektív
Vademecum medici


Osveta, 1985
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
1632 strán, náklad: 45 000 ks, 3.vydanie, (stav B - trochu povolená väzba), viaz., hmotnosť: 1.03 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Príručka pre lekárov - popis chorôb a spôsobov liečby.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
50945-13-01

Kolektív
Vademecum september 1997


Jannssen-Cilag, 1997
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
238 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Zoznam liečiv a preparátov s popisom a indikáciami výrobcu Janssen-Cilag.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
55592-13-03

Kolektív
Vademecum zahraničních farmaceutických pŕípravků registrovaných v ČSFR I. - II.


Medika, 1990
Cena: 1.20 €
Jazyk: česky
1268 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.58 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Seznam zahraničních farmaceutických pŕípravků registrovaných v ČSFR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
51041-13-01

Koutský Jan - Hladovec Josef
Antifibrinolytika v gynekologii a porodnictví


Avicenum, 1975
Cena: 2.30 €
Jazyk: česky
200 strán, náklad: 1 200 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
V teoretické části jsou popsány děje, které předcházejí vzniku porodnických a gynekologických krvácení a jejich základní laboratorní diagnostika. Klinická část seznamuje s léčbou krvácení pomocí antifibrinolytik, a to zejména při dysfunkční menometrorrhagii a při porodním krvácení v souvislosti s diseminovanou intravaskulární koagulací.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145913-13-01

Magulová Lívia - Božeková Lýdia - Kriška Milan
Interakcie liečiv v klinickej praxi


Slovak academic press, 2003
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
344 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-89104-28-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.442 kg, rozmer: 20.9 cm x 15.1 cm
Monografia je prvým komplexným monotematickým dielom tohto typu na Slovensku. Je určená predovšetkým lekárom, farmaceutom, poslucháčom lekárskych a farmaceutických fakúlt, ale aj iným zdravotníckym pracovníkom zúčastňujúcim sa v procese farmakoterapie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
114369-13-01

Mirossay Ladislav - Mojžiš Ján
Základná farmakológia a farmakoterapia


Equilibria s.r.o, 2006
Cena: 20.00 €
Jazyk: slovensky
534 strán, 1.vydanie, ISBN 80-969224-7-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.905 kg, rozmer: 28.8 cm x 20 cm
Publikáciou Základná farmakológia a farmakoterapia prichádza na knižný trh odbornou verejnosťou už dlhšie očakávané dielo neobvyklej koncepcie a vynikajúcej kvality. Zárukou kvality diela je vysoko erudovaný autorský kolektív pod vedením popredných slovenských farmakológov. Zostavovatelia a autori jednotlivých kapitol zlúčili základnú farmakológiu a klinickú farmakoterapiu v jeden celok. Farmakológia sa podáva aj s analýzou klinického obrazu príslušného ochorenia, ktoré má rôzne fázy vývoja a podľa toho si vyžaduje aj rôzne liečebné zásahy. Spojenie orientačnej klinickej diagnostiky, určenie fázy ochorenia, pre ktoré je príslušná farmakoterapia vhodná, je vynikajúci spôsob ako pomôcť najmä výkonným klinickým aj praktickým lekárom orientovať sa v zložitostiach každodenných problémov liečby, liekových interakcií, ale aj nežiaducich účinkov liekov.

Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je venovaná popisu jednotlivých liečiv, ich mechanizmom účinku, farmakokinetike, nežiaducim účinkom, klinickým indikáciám a pod. Liečivá sú zatriedené do jednotlivých skupín podľa orgánových systémov, ktoré sú nimi prednostne ovplyvňované. Samostatnú podskupinu prvej časti tvoria chemoterapeutiká používané na terapiu infekčných alebo nádorových ochorení, ktorých pôsobenie sa nedá vymedziť na konkrétne tkanivo alebo orgán a aj liečebný zámer je diametrálne odlišný v porovnaní s inými liečivami.

Druhá časť je venovaná stručnému popisu klinických aplikácií liečiv. Rovnako ako prvá časť sa delí na dve podkapitoly. Prvá sa zaoberá použitím farmakoterapie vo vybraných urgentných situáciách, druhá výberom liečiv pri terapii najčastejších chronických chorobných stavov. V závere podkapitoly urgentných situácií je časť venovaná symptomatológii a terapii vybraných, hlavne liekových otráv.

Celá kniha je prednostne určená študentom študijných smerov s medicínskym a farmaceutickým zameraním, ale svoje opodstatnené miesto zaujme aj v postgraduálnom štúdiu, a to tak u všeobecných lekárov, farmakológov, pediatrov, ako aj vo všetkých odvetviach vnútorného lekárstva a ďalších odborných medicínskych profesiách. V knihe nájdu rýchle poučenie nielen internisti a praktickí lekári, ale rovnako aj anestezio¬lógovia a lekári chirurgických disciplín.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134721-13-01

Neuvedený
Dermatologiká


Dr.Wolff Arzneimittel, 2000
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
26 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.05 kg, rozmer: 20.1 cm x 14.2 cm
Vademecum dermatologických prípravkov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103905-13-01

Neuvedený
Pharmindex brevíř 2002/1


Medimedia, 2002
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
1114 strán, náklad: 20 000 ks, ISBN - 80-86336-03-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.796 kg, rozmer: 20.8 cm x 12.2 cm
Zoznam liečivých prípravkov na trhu v roku 1995.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129136-13-01

Neuvedený
Seznam československých veterinárních přípravků


Spofa, 1964
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
418 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.134 kg, rozmer: 14.8 cm x 10.9 cm
Seznam československých veterinárních přípravků.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103424-13-01

Neuvedený
Vademecum


Bristol-Myers Squibb Slovakia, rok vydania neuvedený
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.122 kg, rozmer: 20.2 cm x 10.7 cm
Vademecum.
Lieky a liečivá Onkologickej divízie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154094-13-01

Opletal Lubomír
Přírodní látky a jejich biologická aktivita 3


Univerzita Karlova, Praha, 2016
Cena: 14.50 €
Jazyk: česky
698 strán, ISBN - 978-80-246-2084-8, (stav A), brož., hmotnosť: 1.088 kg, rozmer: 23 cm x 16.5 cm
Nutraceutika - sekundární metabolity rostlin.

Sekundární metabolity rostlin jsou látkami v současné době velmi intenzivně studovanými z hlediska potenciálních léčiv a doplňků stravy. Rozdělení látek vychází z jejich biogeneze a pokrývá všechny důležité strukturní typy, které disponují využitelnými biologickými účinky. U jednotlivých látek (rostlin, extraktů a dalších forem) využívaných nebo navržených pro použití jako součást doplňků stravy je uvedeno chemické složení (matečná rostlina), strukturní vzorec (vzorce), účinky a použití, kontraindikace, nežádoucí a vedlejší účinky, interakce se současně podanými léčivy a dávkování.
image_1
image_2
Fuchs Martin
Alergie číhá v jídle a pití
17.80 €
image_1
image_2
Gross F.
Vom Nutzen und Schaden der Arzneimittel
1.25 €
image_1
image_2
Havránek František - Dyková Helena
Antikoncepce
0.40 €
image_1
image_2
Havránek František - Dyková Helena
Antikoncepcia
0.85 €
image_1
image_2
Kaufmann Richard
Antikoncepčná pilulka
0.40 €
image_1
image_2
Kettner Petr
Léky, léčitelství a šarlatáni
2.36 €
image_1
image_2
Kolektív
Seznam československých farmaceutických přípravků 1980-1984
1.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Seznam československých farmaceutických přípravků 1986-1990
1.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Seznam zahraničních farmaceutických pŕípravků registrovaných v ČSSR
0.80 €
image_1
image_2
Kolektív
Vademecum medici
1.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Vademecum september 1997
0.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Vademecum zahraničních farmaceutických pŕípravků registrovaných v ČSFR I. - II.
1.20 €
image_1
image_2
Koutský Jan - Hladovec Josef
Antifibrinolytika v gynekologii a porodnictví
2.30 €
image_1
image_2
Magulová Lívia - Božeková Lýdia - Kriška Milan
Interakcie liečiv v klinickej praxi
3.00 €
image_1
image_2
Mirossay Ladislav - Mojžiš Ján
Základná farmakológia a farmakoterapia
20.00 €
image_1
image_2
Neuvedený
Dermatologiká
0.60 €
image_1
image_2
Neuvedený
Pharmindex brevíř 2002/1
1.00 €
image_1
image_2
Neuvedený
Seznam československých veterinárních přípravků
1.00 €
image_1
image_2
Neuvedený
Vademecum
1.10 €
image_1
image_2
Opletal Lubomír
Přírodní látky a jejich biologická aktivita 3
14.50 €
[ 1 ] [2]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 88481 titulov.

Kuriozity
Kuriozity