Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Ak chcete pomôcť s výberom knihy pre niekoho, napíšte nám jeho záľuby
na knihy@wallstreet.sk a my vám poradíme.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 38 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Angrisano Francesca Loessin- Alice Marta María - Španělština za 24 dnů 109508-90-02

Angrisano Francesca Loessin- Alice Marta María
Španělština za 24 dnů


EDIKA, 2015
Cena: 14.41 €
Jazyk: česky
272 strán, EAN: 9788026608059, (stav A), brož., hmotnosť: 0.426 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Učebnice pro samouky je určena pro mírně pokročilé uživatele. Zopakují s ní ve 24 lekcích všechny podstatné tematické okruhy – setkání a pozdravy, rodina, nakupování, dům, oblékání, restaurace, dopravní prostředky, cestování, příroda, koníčky, zdraví, pošty a banky, telefonování, psaní korespondence ad. Každá z kapitol obsahuje krátké články se slovíčky, rozbor gramatiky a samozřejmě řadu cvičení s řešením na konci knihy.
K N Í H K U P E C T V O
Bakytová Jana Trup, Ladislav - Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník 101492-90-02

Bakytová Jana Trup, Ladislav
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník


MIKULA,s.r.o., 2017
Cena: 46.41 €
Jazyk: slovensky
840 strán, EAN: 9788088814955, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.038 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.6 cm
Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možností najmä hovorového štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie, tento slovník je preto vynikajúcou učebnou pomôckou.
K N Í H K U P E C T V O
Delgadová Elena Šajgalíková, Helena - Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy   CD 156380-90-03

Delgadová Elena Šajgalíková, Helena
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy CD


AKTUELL, vydavateľstvo, 2021
Cena: 12.93 €
Jazyk: španielsky
368 strán, EAN: 9788081720628, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.8 cm x 14.5 cm
Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o bežné témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela, pohyb na letisku a pod. Uvádza dialógy reprezentujúce bežné situácie, ukážky, ako napísať list, životopis, objednávku, faktúru či porozumieť inzerátu, otázkam na pracovnom pohovore a iné.
A N T I K V A R I Á T
Hamplová Sylva - Stručná mluvnice španělštiny 58805-22-02

Hamplová Sylva
Stručná mluvnice španělštiny


Academia, 1985
Cena: 2.05 €
Jazyk: česky, španielsky
352 strán, náklad: 6 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 16.1 cm x 11.8 cm
Pomôcka pre študentov španielčiny.
K N Í H K U P E C T V O
Jana Lenghardtová - Španielčina 1, 2 - 8.vydanie 95558-90-03

Jana Lenghardtová
Španielčina 1, 2 - 8.vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2010
Cena: 11.53 €
Jazyk: slovensky
464 strán, EAN: 9788010029273, (stav A), brož., hmotnosť: 0.506 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm
Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe malých krokov a sústavnej spätnej väzbe, ktorá umožňuje spoľahlivo dosiahnuť stanovené komunikatívne ciele, t. j. nielen dohovoriť sa v bežných situáciách každodenného života, ale vedieť sa tiež aktívne zúčastňovať rozhovorov na témy z osobného, pracovného, ako aj spoločenského života. Aktualizácia učebnice zahŕňa najmä úpravy textov podľa poslednej reformy španielskeho pravopisu a zmeny v reáliách Španielska a krajín Latinskej Ameriky.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Cudzie jazyky 76700-22-01

Kolektív
Cudzie jazyky


Elita, 1995
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
208 strán, ISBN - 80-85323-90-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.234 kg, rozmer: 20.6 cm x 15 cm
Požiadavky na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite. (slovenčina, angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina)
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Európske rozprávky/ European Fairy Tales 148031-90-03

Kolektív
Európske rozprávky/ European Fairy Tales


FORTUNA LIBRI a.s, 2020
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
104 strán, EAN: 9788057300694, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.675 kg, rozmer: 31.3 cm x 21.6 cm
Nádherne ilustrované rozprávky so samostatne ilustrovanými slovíčkami, určené pre deti, ktoré chcú spoznať rozprávky európskych krajín a zároveň sa chcú zdokonaliť v angličtine.
Princ Bajaja (česká) / Prince Bayaya (Czech)
O zlatej rybke (poľská) / The Golden Fish (Polish)
Ako sa stal študent kráľom (maďarská) / How a Student Became a King (Hungarian)
Odvážny kohútik (bulharská) / The Courageous Cockerel (Bulgarian)
Kráľ Drozdia brada (nemecká) / King Thrushbeard (German)
Víly (francúzska) / The Fairies (French)
Ako sa lienka Rosita vydala za myšiaka Péreza (španielska) / How the Ladybird Rosita Married the Mouse Pérez (Spanish)
Pastier svíň (dánska – Hans Christian Andersen) / The Swineherd (Danish – Hans Christian Andersen)
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Obrázkový slovník: španielsko-slovenský 129939-NB-01

Kolektív
Obrázkový slovník: španielsko-slovenský


NAUMANN, 2018
Cena: 4.99 €
Jazyk: slovensky, španielsky
352 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.753 kg, rozmer: 20 cm x 16 cm
Slovník obsahuje vyše 6000 pojmov a slovných spojení a viac než 2400 farebných fotografií a ilustrácií.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Slovensko - španielsky hovorník - 3.vydanie 105172-90-03

Kolektív
Slovensko - španielsky hovorník - 3.vydanie


Lingea s.r.o., 2017
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
592 strán, EAN: 9788081451133, (stav A), brož., hmotnosť: 0.467 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
1500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
17 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
praktické poznámky a informácie v rámčekoch
K N Í H K U P E C T V O
Kotuliaková Tatiana - Španielčina do vrecka (TOPS) 107266-90-03

Kotuliaková Tatiana
Španielčina do vrecka (TOPS)


Ing. Miroslav Bernáth - Agentúra TREND-neplati od 1.7.2015, 2010
Cena: 4.29 €
Jazyk: španielsky
272 strán, EAN: 9788085353280, (stav A), brož., hmotnosť: 0.169 kg, rozmer: 14.2 cm x 10.2 cm
Konverzačná príručka obsahuje základnú slovnú zásobu potrebnú pri pobyte v španielsky hovoriacich krajinách.
Nájdete v nej konverzačné okruhy (pozdravy a oslovenie, zoznámenie, poďakovanie, otázky, cestovanie a ubytovanie, stravovanie, nakupovanie, určenie času atď.). Výhodou príručky je , že práca s ňou nevyžaduje dokonalú znalosť španielskeho jazyka.
A N T I K V A R I Á T
Kudrna Emil - Španělsky 84932-22-01

Kudrna Emil
Španělsky


Emil Kosnar, 1939
Cena: 3.20 €
Jazyk: česky, španielsky
136 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.124 kg, rozmer: 17 cm x 12.3 cm
Učebnice španělštiny pro vystěhovalce, praktickou potřebu a na cesty.
K N Í H K U P E C T V O
Ladislav Trup, Eva Tallová - Španielsko-slovenský slovník 70458-90-02

Ladislav Trup, Eva Tallová
Španielsko-slovenský slovník


MIKULA,s.r.o., 2007
Cena: 30.56 €
Jazyk: slovensky
1264 strán, EAN: 9788088814481, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.915 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Publikácia je určená predovšetkým študentom španielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina.
K N Í H K U P E C T V O
Lenghardtová Jana - El mundo hispano en comunicación intercultural 146263-90-03

Lenghardtová Jana
El mundo hispano en comunicación intercultural


Equilibria s.r.o, 2020
Cena: 16.65 €
Jazyk: slovensky
254 strán, EAN: 9788081432675, (stav A), brož., hmotnosť: 0.428 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.2 cm
Učebnica je určená všetkým záujemcom o Španielsko a hispanofónne krajiny Latinskej Ameriky, ktorí ovládajú španielsky jazyk minimálne na stupni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

V časti OKNÁ DO HISPÁNSKEHO SVETA nájde čitateľ pestrú mozaiku informácií o geografii, histórii, kultúre, spoločnosti a ďalších reáliách hispanofónnych krajín.

CVIČENIA NA UPEVNENIE VEDOMOSTÍ umožňujú používateľovi overiť si, či a do akej miery si osvojil kľúčové poznatky o jednotlivých témach.

Záverečná kapitola INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA pomáha používateľovi úspešne sa zúčastňovať na debatách a diskusiách na témy súvisiace s hispánskym svetom.
K N Í H K U P E C T V O
Macíková Olga Mlýnková- Ludmila - Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl 129419-90-02

Macíková Olga Mlýnková- Ludmila
Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl


EDIKA, 2019
Cena: 22.78 €
Jazyk: česky
480 strán, EAN: 9788026613817, (stav A), brož., hmotnosť: 0.676 kg, rozmer: 26 cm x 19 cm
Jedná se o učebnici obecné španělštiny, vhodnou pro všechny začátečníky. U této učebnice se předpokládá výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích, obchodních akademiích, jazykových školách i vysokých školách. Vzhledem k tomu, že je kniha doplněna nahrávkou, klíčem i slovníčkem, lze ji využít i k samostudiu. S její pomocí můžete nabýt schopnost komunikovat a psát v běžných životních situacích na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.
K N Í H K U P E C T V O
Mária Spišiaková, Diana P. V. Cano - Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami 87111-90-03

Mária Spišiaková, Diana P. V. Cano
Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami


MIKULA,s.r.o., 2015
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
232 strán, EAN: 9788088814894, (stav A), brož., hmotnosť: 0.268 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami je učebnica španielskej gramatiky na úrovni A1-A2. Učebnica vysvetľuje španielsku gramatiku podľa slovných druhova z pohľadu slovensky hovoriaceho študenta. Všetky príklady na ktorých sa daný gramatický jav vysvetľuje sú preložené do slovenčiny, rovnako ako aj zadania v cvičeniach. Učebnica je vhodná ako doplňujúci materiál pre všetky typy škôl, pretože sa v nej precvičujú javy, ktoré sú dôležité a problematické pre slovenských študentov, a ktoré sa v zahraničných učebniciach nenachádzajú. Rovnako môže slúžiť ako doplňujúci materiál pre samoukov, pretože je písaná po slovensky a obsahuje kľúč správnych riešení.
K N Í H K U P E C T V O
Mlýnková Ludmila Macíková- Olga - Nová obchodní španělština   mp3 108249-90-03

Mlýnková Ludmila Macíková- Olga
Nová obchodní španělština mp3


EDIKA, 2015
Cena: 15.34 €
Jazyk: česky
256 strán, EAN: 9788026608172, (stav A), brož., hmotnosť: 0.407 kg, rozmer: 24.3 cm x 17 cm
Učebnici přivítají všichni, kdo se chtějí seznámit s obchodním jazykem a zvyklostmi v hispánském světě. Osvojíte si písemnou i ústní komunikaci při řešení obchodních případů a procvičíte si práci s autentickými obecnými i odbornými texty. Naučíte se napsat životopis a motivační dopis, objednávku, reklamaci, oficiální žádost a jiné typy sdělení. Seznámíte se s problematikou dodacích podmínek, placení a pojištění zboží a správně sepíšete kupní smlouvu. Všechny teoretické znalosti okamžitě využijete v praxi.
K N Í H K U P E C T V O
Mlýnková Ludmila Macíková- Olga - Základy ekonomické španělštiny 109601-90-03

Mlýnková Ludmila Macíková- Olga
Základy ekonomické španělštiny


EDIKA, 2017
Cena: 18.59 €
Jazyk: česky
384 strán, EAN: 9788026610946, (stav A), brož., hmotnosť: 0.561 kg, rozmer: 24.3 cm x 17 cm
Tato moderní a praktická učebnice nabízí materiály pro osvojení a procvičení ekonomické španělštiny v mluvené a písmené podobě. Učebnici využijete pro přípravu ke zkoušce z obchodní španělštiny Madridské obchodní a průmyslové komory na úrovni B2. Lekce obsahují výklady ekonomických témat, cvičení k upevnění nových pojmů, podklady k nácviku aktivní konverzace a porozumění slyšenému slovu, gramatický výklad s cvičeními, slovníček nových pojmů. Na konci knihy je španělsko-český slovníček a přepis nahrávek.
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - Gramatika súčasnej španielčiny 79981-90-03

Neuvedený
Gramatika súčasnej španielčiny


Lingea s.r.o., 2012
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081450020, (stav A), brož., hmotnosť: 0.152 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
O B S A H
· opis aktuálnych gramatických javov
· množstvo praktických príkladov
· poznámky, výnimky, zaujímavosti
· podrobný register
· dvojfarebná tlač
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - LINGEA - Južná a Stredná Amerika - jazykový sprievodca 67729-90-02

Neuvedený
LINGEA - Južná a Stredná Amerika - jazykový sprievodca


Lingea s.r.o., 2012
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
400 strán, EAN: 9788081450235, (stav A), brož., hmotnosť: 0.227 kg, rozmer: 14 cm x 9.5 cm
brazílska portugalčina, americká španielčina, kečuánčina

Táto príručka vám pomôže spoznať vzdialené krajiny aj život a tradície ich obyvateľov. Stačí vedieť pár slovíčok a fráz v jazyku miestnych a otvoria sa vám ich dvere i srdcia.
Vydajte sa objavovať svet!

V K A Ž D O M J A Z Y K U N Á J D E T E :
• 1 100 viet a fráz
• 1 000 slovíčok
• Výslovnosť
• Odporúčania a upozornenia
BONUS: Obojstranný slovník kečuánčiny
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - LINGEA-Qué pasa? - Slovník slangu a hovorovej španielčiny 67792-90-03

Neuvedený
LINGEA-Qué pasa? - Slovník slangu a hovorovej španielčiny


Lingea s.r.o., 2012
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
174 strán, EAN: 9788089323845, (stav A), brož., hmotnosť: 0.163 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
Obsah slovníka:
- 10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov
- slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi
- stručný slovník domáckych podôb mien
- prehľad skratiek používaných na internete, v e-mailoch a SMS správach
Stránka 1 Stránka 2  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89553 titulov.