...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 64 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
174790-22-01

Althof Rolf
Spanisch in vier Wochen


Vemag Verlags, rok vydania neuvedený
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
240 strán, ISBN - 3-632-98959-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.148 kg, rozmer: 14.2 cm x 10.5 cm
Ein Kompakt-Sprachkurs.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
121256-22-01

Bajger Kryštof
Idiomatické vazby španělsko-české


Impex, 2002
Cena: 1.40 €
Jazyk: španielsky, česky
80 strán, ISBN 80-86035-25-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.102 kg, rozmer: 20.9 cm x 14.7 cm
Kniha obsahuje slovní a větné obraty používané v běžném hovoru.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
101492-90-02

Bakytová Jana Trup, Ladislav
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník


MIKULA,s.r.o., 2017
Cena: 46.41 €
Jazyk: slovensky
840 strán, EAN: 9788088814955, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.038 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.6 cm
Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možností najmä hovorového štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie, tento slovník je preto vynikajúcou učebnou pomôckou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
176196-49-01

Bécquer A.G.
El Beso


Edelsa, 2003
Colección Lecturas Clásicas Graduadas
Cena: 2.50 €
Jazyk: španielsky
48 strán, ISBN - 84-7711-094-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.076 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zjednodušená španělská četba - výběr děl známých autorů, stručné představení života a díla autora, výběr významných částí díla v jeho původním znění, poznámky k lepšímu porozumění.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145432-90-01

Bueno-García Sonia Vázquezová- Barbora
Španělština pro školy


EDIKA, 2019
Cena: 13.48 €
Jazyk: česky
136 strán, EAN: 9788026614371, (stav A), brož., hmotnosť: 0.263 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Učebnice je určená pro děti a studenty od 7 do 15 let, kteří začínají se španělštinou. Jejím základem je příběh vyprávěný jednoduchým a současným jazykem. Díky komiksovému zpracování příběhu se děti seznámí s novou slovní zásobou a gramatikou. Představují se v něm také některé španělské reálie. Po komiksu následuje slovníček, stručné vysvětlení gramatiky a cvičení. Dialogy a poslechová cvičení ke knize namluvili rodilí mluvčí. Audionahrávku ve formátu MP3 naleznete na stránkách nakladatelství.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172248-22-01

Butt John
Spanish Grammar


Oxford University Press, 1996
Cena: 2.20 €
Jazyk: anglicky, španielsky
354 strán, ISBN - 0-19-860043-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.228 kg, rozmer: 18 cm x 11 cm
Španielska gramatika.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
174799-22-01

Camins S.Bernardino
Chabacano de Zamboanga Handbook and Chabacano-English-Spanish Dictionary


Edificio Real, 1989
Cena: 2.00 €
Jazyk: španielsky, anglicky
144 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.164 kg, rozmer: 21 cm x 15.2 cm
Chabacano de Zamboanga Handbook and Chabacano-English-Spanish Dictionary
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
178108-22-01

Carrasco Antonio - Dubský Josef
Cvičebnice hospodářské španělštiny


Státní pedagogické nakladatelství, 1955
Cena: 1.60 €
Jazyk: česky, španielsky
376 strán, náklad: 3 300 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.404 kg, rozmer: 20.6 cm x 15 cm
Klíč a slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
178109-22-01

Carrasco Antonio - Dubský Josef
Cvičebnice hospodářské španělštiny II.


Státní pedagogické nakladatelství, 1955
Cena: 1.60 €
Jazyk: česky, španielsky
366 strán, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.46 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.7 cm
Cvičebnice hospodářské španělštiny 2.díl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172914-22-01

Carvajal Styles Carol - Horwood Jane
El Diccionario Oxford Compact


Oxford University Press, 2000
Cena: 2.50 €
Jazyk: španielsky, anglicky
998 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.804 kg, rozmer: 19.5 cm x 12.5 cm
The Oxford College Spanish Dictionary offers: Real Spanish: the up-to-date wordlist and detailed examples use the statistical evidence of electronic databanks of realy language to give the truest picture of Spanish as it is used today Over 85,000 words and phrases, and over 125,000 translations: every word, meaning and translation has been rigorously scrutinized to ensure that the dictionary covers the words and expressions users really need at this level. Spanish from around the world: from Mexico to Argentina, from Spain to Peru, 20 of the principal regional varieties of Spanish are covered, making this the only dictionary of its size to describe the language as it is really used throughout the world. Business, computing and current affairs: the language of business, computing and current affairs is included along with thousands of examples of modern and colloquial Spanish. Grammar notes and translation tips: complex and frequently-used words in Spanish and English - like cuando, poco, the, you - and basic grammatical concepts - like negatives and the passive - are explained and illustrated in special grammar boxes, while translation tips throughout the text show how best to deal with the differences between the two languages. Help with vocabulary building: words and expressions from key vocabulary areas - such as forms of address, the human body, the weather - are grouped together in language panels for instant reference.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156380-90-02

Delgadová Elena Šajgalíková, Helena
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy CD


AKTUELL, vydavateľstvo, 2021
Cena: 14.79 €
Jazyk: španielsky
368 strán, EAN: 9788081720628, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.8 cm x 14.5 cm
Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o bežné témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela, pohyb na letisku a pod. Uvádza dialógy reprezentujúce bežné situácie, ukážky, ako napísať list, životopis, objednávku, faktúru či porozumieť inzerátu, otázkam na pracovnom pohovore a iné.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160398-22-01

Dubský Josef
Velký španělsko-český slovník I. - II.


Academia, 1977
Cena: 10.00 €
Jazyk: česky
1808 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.46 kg, rozmer: 24 cm x 16.5 cm
Velký španělsko-český slovník I. - II.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
78971-22-01

Dubský Josef - Rejzek Vladimír
Česko-španělský slovník


Státní pedagogické nakladatelství, 1988
Cena: 2.14 €
Jazyk: česky
1280 strán, náklad: 8 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.778 kg, rozmer: 16.4 cm x 12.1 cm
Česko-španělský slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172133-22-01

Džurná Silvia - Hrušková Anna - Kotuliaková Tatiana
Zdokonaľme sa v španielčine!


Fraus, 1997
Cena: 3.50 €
Jazyk: španielsky, slovensky
180 strán, ISBN - 978-80-88844-13-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.382 kg, rozmer: 23.5 cm x 19 cm
Je určená pre stredne pokročilých záujemcov o španielsky jazyk ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v tomto jazyku. Vyžaduje znalosť základného gramatického a lexikálneho minima. Po preštudovaní učebnice sa výrazne rozšíri zručnosť ústnej komunikácie a obzor poznatkov reálií hispanofónneho sveta. Cieľom je naučiť študenta hovoriť o rozmanitých témach života. Učebnica sa skladá z 24 tematických celkov, ktoré sú rovnako štruktúrované – východiskové texty, dialógy, cvičenia.
Úlohy v učebnici sú tvorivého charakteru, ktoré stimulujú študujúceho k vytváraniu nových jazykových situácií. Taktiež obsahuje autentické texty vhodné pre reprodukciu. Je tu zakomponovaný aj abecedný španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovníček s približne 2000 lexikálnych jednotiek.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107146-90-02

Fernando Rojas De
La Celestina (B1)


Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o- (Eli Publishing), 2011
Cena: 12.09 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788853606617, (stav A), brož., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
“Celestina prometió alargar la situación al máximo para sacarle todo el partido posible.” Calisto entra en el jardín de Melibea y se enamora al instante. Le declara su amor, pero ella lo rechaza. Para ayudar a Calisto, su criado Sempronio llama a Celestina, una vieja que tiene una gran experiencia convenciendo a las muchachas para que acepten a sus enamorados. Celestina y los criados de Calisto se unen para enganar a Calisto.

"„Celestina sľúbila, že natiahne celú situáciu, aby sa z toho dalo vyťažiť čo najviac.“
Po tom, čo Callisto vstúpi do Melibeinej záhrady, ihneď sa do nej zamiluje. Jeho vyznanie však sprevádza jej odmietnutie. Sluha Sempronio chce Calistovi pomôcť a požiada o radu Celestinu – starú dámu, ktorá má veľké skúsenosti s presviedčaním dievčat, ktoré nechcú milovať nazad."
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173232-22-01

Hakanson Ulla - Masoliver Joaquín - Sandström Gunilla
Eso sí!


Ernst Klett Verlag, 1994
Cena: 2.00 €
Jazyk: nemecky, španielsky
480 strán, 1.vydanie, (stav B - niektoré časti sú vyplnené ceruzkou), brož., hmotnosť: 0.552 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Spanisch für Anfänger.
Učebnica + pracovný zošit.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
58805-22-01

Hamplová Sylva
Stručná mluvnice španělštiny


Academia, 1985
Cena: 1.85 €
Jazyk: česky, španielsky
352 strán, náklad: 6 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 16.1 cm x 11.8 cm
Pomôcka pre študentov španielčiny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167613-22-01

Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 2


PLS Verlag, 1990
Cena: 10.00 €
Jazyk: španielsky, nemecky
142 strán, (stav A), hmotnosť: 1.205 kg, rozmer: 31.5 cm x 26 cm
Kurz španielčiny na 8 audiokazetách + učebnica.

Spanisch Sol y Sombra Teil 2 Encuentros en Sevilla, PLS Superlearning-Kurs für Anfänger, kompletter Selbstlernkurs mit Lehrbuch und 8 Kassetten
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167571-22-01

Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 3


PLS Verlag, 1990
Cena: 10.00 €
Jazyk: španielsky, nemecky
140 strán, (stav A), hmotnosť: 1.295 kg, rozmer: 31.5 cm x 26 cm
Kurz španielčiny na 8 audiokazetách + učebnica.

Spanisch Sol y Sombra Teil 3 Encuentros en Sevilla, PLS Superlearning-Kurs für Anfänger, kompletter Selbstlernkurs mit Lehrbuch und 8 Kassetten
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
177600-22-01

Hvížďala Vladimír - Prokopová Věra - Zděnovcová Vlasta
Habla usted espaňol? Mluvíte šoanělsky? II.


Práce, 1963
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky, španielsky
128 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.138 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.7 cm
Texty k rozhlasovému kursu španělštiny. Ročník II.
image_1
image_2
Althof Rolf
Spanisch in vier Wochen
2.00 €
image_1
image_2
Bajger Kryštof
Idiomatické vazby španělsko-české
1.40 €
image_1
image_2
Bakytová Jana Trup, Ladislav
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník
46.41 €
image_1
image_2
Bécquer A.G.
El Beso
2.50 €
image_1
image_2
Bueno-García Sonia Vázquezová- Barbora
Španělština pro školy
13.48 €
image_1
image_2
Butt John
Spanish Grammar
2.20 €
image_1
image_2
Camins S.Bernardino
Chabacano de Zamboanga Handbook and Chabacano-English-Spanish Dictionary
2.00 €
image_1
image_2
Carrasco Antonio - Dubský Josef
Cvičebnice hospodářské španělštiny
1.60 €
image_1
image_2
Carrasco Antonio - Dubský Josef
Cvičebnice hospodářské španělštiny II.
1.60 €
image_1
image_2
Carvajal Styles Carol - Horwood Jane
El Diccionario Oxford Compact
2.50 €
image_1
image_2
Delgadová Elena Šajgalíková, Helena
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy CD
14.79 €
image_1
image_2
Dubský Josef
Velký španělsko-český slovník I. - II.
10.00 €
image_1
image_2
Dubský Josef - Rejzek Vladimír
Česko-španělský slovník
2.14 €
image_1
image_2
Džurná Silvia - Hrušková Anna - Kotuliaková Tatiana
Zdokonaľme sa v španielčine!
3.50 €
image_1
image_2
Fernando Rojas De
La Celestina (B1)
12.09 €
image_1
image_2
Hakanson Ulla - Masoliver Joaquín - Sandström Gunilla
Eso sí!
2.00 €
image_1
image_2
Hamplová Sylva
Stručná mluvnice španělštiny
1.85 €
image_1
image_2
Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 2
10.00 €
image_1
image_2
Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 3
10.00 €
image_1
image_2
Hvížďala Vladimír - Prokopová Věra - Zděnovcová Vlasta
Habla usted espaňol? Mluvíte šoanělsky? II.
1.00 €
[ 1 ] [2] [3] [4]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 99604 titulov.

Kuriozity
Kuriozity