...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Niektoré knihy sme aj čítali a páčili sa nám, preto ich odporúčame na tejto linke.


[ 45 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
101492-90-02

Bakytová Jana Trup, Ladislav
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník


MIKULA,s.r.o., 2017
Cena: 46.41 €
Jazyk: slovensky
840 strán, EAN: 9788088814955, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.038 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.6 cm
Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možností najmä hovorového štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie, tento slovník je preto vynikajúcou učebnou pomôckou.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145432-90-01

Bueno-García Sonia Vázquezová- Barbora
Španělština pro školy


EDIKA, 2019
Cena: 13.48 €
Jazyk: česky
136 strán, EAN: 9788026614371, (stav A), brož., hmotnosť: 0.263 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Učebnice je určená pro děti a studenty od 7 do 15 let, kteří začínají se španělštinou. Jejím základem je příběh vyprávěný jednoduchým a současným jazykem. Díky komiksovému zpracování příběhu se děti seznámí s novou slovní zásobou a gramatikou. Představují se v něm také některé španělské reálie. Po komiksu následuje slovníček, stručné vysvětlení gramatiky a cvičení. Dialogy a poslechová cvičení ke knize namluvili rodilí mluvčí. Audionahrávku ve formátu MP3 naleznete na stránkách nakladatelství.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172248-22-01

Butt John
Spanish Grammar


Oxford University Press, 1996
Cena: 2.20 €
Jazyk: anglicky, španielsky
354 strán, ISBN - 0-19-860043-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.228 kg, rozmer: 18 cm x 11 cm
Španielska gramatika.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172914-22-01

Carvajal Styles Carol - Horwood Jane
El Diccionario Oxford Compact


Oxford University Press, 2000
Cena: 2.50 €
Jazyk: španielsky, anglicky
998 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.804 kg, rozmer: 19.5 cm x 12.5 cm
The Oxford College Spanish Dictionary offers: Real Spanish: the up-to-date wordlist and detailed examples use the statistical evidence of electronic databanks of realy language to give the truest picture of Spanish as it is used today Over 85,000 words and phrases, and over 125,000 translations: every word, meaning and translation has been rigorously scrutinized to ensure that the dictionary covers the words and expressions users really need at this level. Spanish from around the world: from Mexico to Argentina, from Spain to Peru, 20 of the principal regional varieties of Spanish are covered, making this the only dictionary of its size to describe the language as it is really used throughout the world. Business, computing and current affairs: the language of business, computing and current affairs is included along with thousands of examples of modern and colloquial Spanish. Grammar notes and translation tips: complex and frequently-used words in Spanish and English - like cuando, poco, the, you - and basic grammatical concepts - like negatives and the passive - are explained and illustrated in special grammar boxes, while translation tips throughout the text show how best to deal with the differences between the two languages. Help with vocabulary building: words and expressions from key vocabulary areas - such as forms of address, the human body, the weather - are grouped together in language panels for instant reference.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156380-90-02

Delgadová Elena Šajgalíková, Helena
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy CD


AKTUELL, vydavateľstvo, 2021
Cena: 14.79 €
Jazyk: španielsky
368 strán, EAN: 9788081720628, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.8 cm x 14.5 cm
Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o bežné témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela, pohyb na letisku a pod. Uvádza dialógy reprezentujúce bežné situácie, ukážky, ako napísať list, životopis, objednávku, faktúru či porozumieť inzerátu, otázkam na pracovnom pohovore a iné.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160398-22-01

Dubský Josef
Velký španělsko-český slovník I. - II.


Academia, 1977
Cena: 10.00 €
Jazyk: česky
1808 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.46 kg, rozmer: 24 cm x 16.5 cm
Velký španělsko-český slovník I. - II.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
78971-22-01

Dubský Josef - Rejzek Vladimír
Česko-španělský slovník


Státní pedagogické nakladatelství, 1988
Cena: 2.14 €
Jazyk: česky
1280 strán, náklad: 8 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.778 kg, rozmer: 16.4 cm x 12.1 cm
Česko-španělský slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172133-22-01

Džurná Silvia - Hrušková Anna - Kotuliaková Tatiana
Zdokonaľme sa v španielčine!


Fraus, 1997
Cena: 3.50 €
Jazyk: španielsky, slovensky
180 strán, ISBN - 978-80-88844-13-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.382 kg, rozmer: 23.5 cm x 19 cm
Je určená pre stredne pokročilých záujemcov o španielsky jazyk ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v tomto jazyku. Vyžaduje znalosť základného gramatického a lexikálneho minima. Po preštudovaní učebnice sa výrazne rozšíri zručnosť ústnej komunikácie a obzor poznatkov reálií hispanofónneho sveta. Cieľom je naučiť študenta hovoriť o rozmanitých témach života. Učebnica sa skladá z 24 tematických celkov, ktoré sú rovnako štruktúrované – východiskové texty, dialógy, cvičenia.
Úlohy v učebnici sú tvorivého charakteru, ktoré stimulujú študujúceho k vytváraniu nových jazykových situácií. Taktiež obsahuje autentické texty vhodné pre reprodukciu. Je tu zakomponovaný aj abecedný španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovníček s približne 2000 lexikálnych jednotiek.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173232-22-01

Hakanson Ulla - Masoliver Joaquín - Sandström Gunilla
Eso sí!


Ernst Klett Verlag, 1994
Cena: 2.00 €
Jazyk: nemecky, španielsky
480 strán, 1.vydanie, (stav B - niektoré časti sú vyplnené ceruzkou), brož., hmotnosť: 0.552 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Spanisch für Anfänger.
Učebnica + pracovný zošit.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
58805-22-01

Hamplová Sylva
Stručná mluvnice španělštiny


Academia, 1985
Cena: 1.85 €
Jazyk: česky, španielsky
352 strán, náklad: 6 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 16.1 cm x 11.8 cm
Pomôcka pre študentov španielčiny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167613-22-01

Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 2


PLS Verlag, 1990
Cena: 10.00 €
Jazyk: španielsky, nemecky
142 strán, (stav A), hmotnosť: 1.205 kg, rozmer: 31.5 cm x 26 cm
Kurz španielčiny na 8 audiokazetách + učebnica.

Spanisch Sol y Sombra Teil 2 Encuentros en Sevilla, PLS Superlearning-Kurs für Anfänger, kompletter Selbstlernkurs mit Lehrbuch und 8 Kassetten
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167571-22-01

Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 3


PLS Verlag, 1990
Cena: 10.00 €
Jazyk: španielsky, nemecky
140 strán, (stav A), hmotnosť: 1.295 kg, rozmer: 31.5 cm x 26 cm
Kurz španielčiny na 8 audiokazetách + učebnica.

Spanisch Sol y Sombra Teil 3 Encuentros en Sevilla, PLS Superlearning-Kurs für Anfänger, kompletter Selbstlernkurs mit Lehrbuch und 8 Kassetten
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95558-90-03

Jana Lenghardtová
Španielčina 1, 2 - 8.vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2010
Cena: 11.53 €
Jazyk: slovensky
464 strán, EAN: 9788010029273, (stav A), brož., hmotnosť: 0.506 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm
Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe malých krokov a sústavnej spätnej väzbe, ktorá umožňuje spoľahlivo dosiahnuť stanovené komunikatívne ciele, t. j. nielen dohovoriť sa v bežných situáciách každodenného života, ale vedieť sa tiež aktívne zúčastňovať rozhovorov na témy z osobného, pracovného, ako aj spoločenského života. Aktualizácia učebnice zahŕňa najmä úpravy textov podľa poslednej reformy španielskeho pravopisu a zmeny v reáliách Španielska a krajín Latinskej Ameriky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
174505-90-02

Jirásková Eliška
Don Quijote A1/A2 (ŠJ-SJ)


Lindeni, 2022
Cena: 11.15 €
Jazyk: slovensky
80 strán, EAN: 9788056631836, (stav A), brož., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Učte sa španielsky s najslávnejším rytierom všetkých čias a jeho verným zbrojnošom! Don Quijote a Sancho Panza vám ukážu všetky krásy, ale aj všetky nebezpečenstvá pravej dobrodružnej výpravy. V knihe nájdete sedem hlavných kapitol, rozprávajúcich o putovaní známeho rytiera. Sú spracované pre začínajúcich čitateľov, ktorí si chcú vyskúšať, ako si poradia so súvislým textom v španielčine. Cvičenia na konci knihy pomôžu overiť získané znalosti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172954-22-01

José San Báez Valerio - Dubský Josef - Králová-Kullová Jana
Moderní gramatika španělštiny + Cvičení s klíčem


Fraus, 1999
Cena: 10.00 €
Jazyk: česky
348 strán, ISBN - 978-80-7238-054-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.658 kg, rozmer: 23.5 cm x 18.5 cm
Cílem autorů předkládané gramatiky bylo vypracovat moderní příručku pro nejširší okruh uživatelů, která by systematicky popisovala všechny jazykové jevy důležité z hlediska českého mluvčího na středoškolské úrovni, a se zřetelem k potřebám soudobé jazykové komunikace. Příručka rovněž umožní zvládnutí těch jazykových jevů, které nejsou zahrnuty v běžných učebnicích, ale jsou pro užívání španělštiny důležité. Aby byla přístupná co nejširšímu okruhu zájemců, jsou příklady využívané pro ilustraci jednotlivých teoretických výkladů vybrány z denního tisku, z časopisů a dalších publicistických materiálů, odborných textů apod. Autoři se snažili rovněž důsledně zaměřovat na komunikaci, tomu odpovídá i přístup k překladu španělských ukázek. Nezbytný doslovný překlad je uváděn v závorce, možné varianty překladu jsou pak uváděny za lomítkem. Velmi praktické je oddělené vydání pracovního sešitu, který obsahuje cvičení a klíč. Návaznost obou částí je zajištěna odkazy v textu a v rejstříku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
76700-22-01

Kolektív
Cudzie jazyky


Elita, 1995
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
208 strán, ISBN - 80-85323-90-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.234 kg, rozmer: 20.6 cm x 15 cm
Požiadavky na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite. (slovenčina, angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina)
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148031-90-03

Kolektív
Európske rozprávky/ European Fairy Tales


FORTUNA LIBRI a.s, 2020
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
104 strán, EAN: 9788057300694, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.675 kg, rozmer: 31.3 cm x 21.6 cm
Nádherne ilustrované rozprávky so samostatne ilustrovanými slovíčkami, určené pre deti, ktoré chcú spoznať rozprávky európskych krajín a zároveň sa chcú zdokonaliť v angličtine.
Princ Bajaja (česká) / Prince Bayaya (Czech)
O zlatej rybke (poľská) / The Golden Fish (Polish)
Ako sa stal študent kráľom (maďarská) / How a Student Became a King (Hungarian)
Odvážny kohútik (bulharská) / The Courageous Cockerel (Bulgarian)
Kráľ Drozdia brada (nemecká) / King Thrushbeard (German)
Víly (francúzska) / The Fairies (French)
Ako sa lienka Rosita vydala za myšiaka Péreza (španielska) / How the Ladybird Rosita Married the Mouse Pérez (Spanish)
Pastier svíň (dánska – Hans Christian Andersen) / The Swineherd (Danish – Hans Christian Andersen)
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105172-90-03

Kolektív
Slovensko - španielsky hovorník - 3.vydanie


Lingea s.r.o., 2017
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
592 strán, EAN: 9788081451133, (stav A), brož., hmotnosť: 0.467 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
1500 kľúčových slov tvoriacich základ slovnej zásoby
17 000 užitočných viet a konverzačných zvratov
praktické poznámky a informácie v rámčekoch
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161899-22-01

Kolektív
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky technický slovník


Alfa, 1971
Edícia prekladových slovníkov
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky, španielsky
1140 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.46 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky technický slovník.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
70458-90-02

Ladislav Trup, Eva Tallová
Španielsko-slovenský slovník


MIKULA,s.r.o., 2007
Cena: 30.56 €
Jazyk: slovensky
1264 strán, EAN: 9788088814481, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.915 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Publikácia je určená predovšetkým študentom španielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina.
image_1
image_2
Bakytová Jana Trup, Ladislav
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník
46.41 €
image_1
image_2
Bueno-García Sonia Vázquezová- Barbora
Španělština pro školy
13.48 €
image_1
image_2
Butt John
Spanish Grammar
2.20 €
image_1
image_2
Carvajal Styles Carol - Horwood Jane
El Diccionario Oxford Compact
2.50 €
image_1
image_2
Delgadová Elena Šajgalíková, Helena
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy CD
14.79 €
image_1
image_2
Dubský Josef
Velký španělsko-český slovník I. - II.
10.00 €
image_1
image_2
Dubský Josef - Rejzek Vladimír
Česko-španělský slovník
2.14 €
image_1
image_2
Džurná Silvia - Hrušková Anna - Kotuliaková Tatiana
Zdokonaľme sa v španielčine!
3.50 €
image_1
image_2
Hakanson Ulla - Masoliver Joaquín - Sandström Gunilla
Eso sí!
2.00 €
image_1
image_2
Hamplová Sylva
Stručná mluvnice španělštiny
1.85 €
image_1
image_2
Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 2
10.00 €
image_1
image_2
Hinkelmann Gungild - Llovet Begoňa
Spanisch sol y sombra - Teil 3
10.00 €
image_1
image_2
Jana Lenghardtová
Španielčina 1, 2 - 8.vydanie
11.53 €
image_1
image_2
Jirásková Eliška
Don Quijote A1/A2 (ŠJ-SJ)
11.15 €
image_1
image_2
José San Báez Valerio - Dubský Josef - Králová-Kullová Jana
Moderní gramatika španělštiny + Cvičení s klíčem
10.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Cudzie jazyky
1.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Európske rozprávky/ European Fairy Tales
14.79 €
image_1
image_2
Kolektív
Slovensko - španielsky hovorník - 3.vydanie
11.07 €
image_1
image_2
Kolektív
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky technický slovník
5.00 €
image_1
image_2
Ladislav Trup, Eva Tallová
Španielsko-slovenský slovník
30.56 €
[ 1 ] [2] [3]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 97790 titulov.

Kuriozity
Kuriozity