TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
[ 654 položiek ]


Cipra Luboš - Metodická příručka 139232-22-01 Cipra Luboš
Metodická příručka
Státní pedagogické nakladatelství 1974
Cena: 0.80 €

76 strán
Jazyk: česky
náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Metodická příručka k učebnici Russkij jazyk pro 8.ročník
Hmotnosť: 0.098 kg rozmer: 20.6 cm x 14.2 cm

Clauss Günter - Hiebsch Hans - Psychológia dieťaťa Clauss Günter - Hiebsch Hans - Psychológia dieťaťa ilustr.1 Clauss Günter - Hiebsch Hans - Psychológia dieťaťa ilustr.2 Clauss Günter - Hiebsch Hans - Psychológia dieťaťa ilustr.3 48405-94-02 Clauss Günter - Hiebsch Hans
Psychológia dieťaťa
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1965
Cena: 2.90 €

348 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 100 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Psychológia dieťaťa.
Hmotnosť: 0.62 kg rozmer: 24.5 cm x 17 cm

Čmolík Otto - Varholík J. - Mládež, generácia, spoločnosť 139082-PG-01 Čmolík Otto - Varholík J.
Mládež, generácia, spoločnosť
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980
Cena: 1.44 €

352 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 850 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príspevok k štúdiu problematiky nadväznosti generácií a formovania komunistického vedomia mládeže v socialistickej spoločnosti.
Hmotnosť: 0.528 kg rozmer: 21.4 cm x 15.9 cm

Correll Werner - Ťažkosti s učením u žiakov 136554-PG-01 Correll Werner
Ťažkosti s učením u žiakov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967
Cena: 1.60 €

152 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Publikácia približuje komplexné riešenie zložitého problému porúch v učení u žiakov v základnom výchovno-vyučovacom procese.
Hmotnosť: 0.28 kg rozmer: 20.4 cm x 15.3 cm

Cuker Pavol - Laboratórne práce z prírodopisu pre ZDŠ 139149-PG-01 Cuker Pavol
Laboratórne práce z prírodopisu pre ZDŠ
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971
Cena: 1.75 €

304 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Metodická príručka pre učiteľov prírodopisu.
Hmotnosť: 0.332 kg rozmer: 20.8 cm x 15.3 cm

Danilov A.M. - Jesipov P.B. - Didaktika Danilov A.M. - Jesipov P.B. - Didaktika ilustr.1 Danilov A.M. - Jesipov P.B. - Didaktika ilustr.2 30102-94-01 Danilov A.M. - Jesipov P.B.
Didaktika
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1963
Knižnica pedagogických spisov
Cena: 1.90 €

400 strán
Jazyk: slovensky
náklad 3 600 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka zahrňuje celú problematiku teórie vzdelávania a vyučovania, no autori neobišli aj vlastné skúsenosti, ktoré získali na školách. Príručka je určená pre učiteľov a riaditeľov škôl.
Hmotnosť: 0.802 kg rozmer: 24.4 cm x 17.8 cm

Danilov A.M. - Skatkin N.M. - Didaktika strednej školy 124723-PG-01 Danilov A.M. - Skatkin N.M.
Didaktika strednej školy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979
Cena: 2.50 €

344 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 5 830 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Didaktika strednej školy.
Hmotnosť: 0.526 kg rozmer: 21.8 cm x 15.9 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Daša Medveďová, Ľuba Bamburová - Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole -Námety a aktivity 91307-90-03 Daša Medveďová, Ľuba Bamburová
Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole -Námety a aktivity
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2014
Cena: 23.25 €

150 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081401220, (stav A), brož.
Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť.

V teoretickej časti a metodickej časti približujú autorky odborné východiská, ciele a smer dosiahnutia žiaduceho stavu rozvoja osobnosti dieťaťa. Východiskom spracovania tejto problematiky boli platné vzdelávacie štandardy v ŠVP ISCED 0.

Praktická časť vám prináša rôznorodé námety a aktivity, ktoré môžu byť pozitívnym obohatením každodennej práce pedagógov. Aktivity sú zaujímavo spracované – overené v praxi a prispôsobené veku a schopnostiam detí. Sú realizované hravou, zábavnou formou, doplnené presnými informáciami a radami autoriek (PaedDr. Daša Medveďová a Ľuba Bamburová).

Obsah:
ÚVOD

I. Teoretická časť
1 Pedagogická diagnostika v teoretických súvislostiach
1.1 Dynamické poňatie pedagogickej diagnostiky
1.2 Diagnostikovanie dieťaťa v procese predprimárneho vzdelávania
1.3 Stratégie, metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky
1.3.1 Metódy pedagogickej diagnostiky
1.4 Dieťa predškolského veku z hľadiska vývinu a perspektívy
1.4.1 Školská zrelosť a školská pripravenosť
1.4.2 Vstup do základnej školy, zápis a príslušná legislatíva
1.4.3 Individuálny rozvojový program pre dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou
1.5 Pedagogická diagnostika – kompetencia diagnostikovania učiteľov predprimárneho vzdelávania v pedagogickom procese
1.6 Etický prístup a spolupráca s rodinou

II. Metodická a praktická časť
2 Metodika s operatívnou pedagogickou diagnostikou
2.1 Štátny vzdelávací program – moderné poňatie predprimárnej edukácie
2.1.1 Cieľ predprimárneho vzdelávania. Kompetencie dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania
2.2 Analýza diagnostických možností podľa štátneho vzdelávacieho programu
2.3 Pedagogická diagnostika cez prierezovú tému ochrana života a zdravia ako základ projektu Farebný týždeň zdravia
2.3.1 Prierezová téma predprimárneho vzdelávania – Ochrana života a zdravia
2.4 Operatívna pedagogická diagnostika v praxi materskej školy
2.4.1 Príklad využitia operatívnej pedagogickej diagnostiky cez „Farebný týždeň zdravia – veď zdravé deti, to dnes letí"
2.4.2 Súbor pracovných diagnostických listov s možnosťou flexibilného využívania v rámci Farebného týždňa zdravia

Záver
Literatúra
Hmotnosť: 0.199 kg rozmer: 21 cm x 14.9 cm

Dewaele Jean-Marc - Housen Alex - Wei Li - Bilingualism: Beyond Basic Principles 132252-44-01 Dewaele Jean-Marc - Housen Alex - Wei Li
Bilingualism: Beyond Basic Principles
Multilingual Matters LTD 2003
Cena: 2.90 €

234 strán
Jazyk: česky
ISBN - 1-85359-625-6, (stav A), brož.
The publication of Hugo Baetens Beardsmore s book Bilingualism: Basic Principles by Multilingual Matters in 1982 coincided with an unprecedented upsurge of interest in bilingualism. A major reason for this was the acknowledgement that bilingualism is far more common than was previously thought, and perhaps even the norm. The number of bilinguals at the turn of the third millennium is probably greater than ever before and will continue to grow as a result of the combined forces of globalisation, automatisation, increased mobility and migration, and modernisation of foreign language teaching. The contributions in this book prove that, given the right conditions, bilingualism can confer distinct benefits like intellectual, psychological, social, cultural and economic improvement on the individual. The papers in this volume have been written by leading scholars in the field of bilingualism and deal with individual bilingualism, societal and educational phenomena, addressing issues such as bilingual usage, acquisition, teaching, and language planning and policy. The volume s major asset lies in its diversity, not only in depth of investigation and in topical variety but also in the range of languages and geographical regions covered. Another important feature of the volume is its multidisciplinary perspective. Among the contributors are linguists, sociologists, psychologists and sociolinguists.
Hmotnosť: 0.386 kg rozmer: 22.8 cm x 15.5 cm

Doubrava Josef - Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy 139650-28-01 Doubrava Josef
Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1986
Cena: 1.45 €

104 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 16 850 ks, 3.vydanie, (stav A), brož.
Metodická príručka na vyučovanie vlastivedy v 3.ročníku základnej školy.
Hmotnosť: 0.122 kg rozmer: 20.1 cm x 14.8 cm

Ďurič Ladislav - Práceschopnosť žiakov vo vyučovacom procese 53634-PG-01 Ďurič Ladislav
Práceschopnosť žiakov vo vyučovacom procese
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1965
Cena: 1.70 €

312 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Teoretický úvod do psychologickej problematiky práceschopnosti a únavy a pedagogicko-psychologický rozbor činiteľov stavu práceschopnosti žiakov vo vyučovacom procese.
Hmotnosť: 0.68 kg rozmer: 24.5 cm x 17.2 cm

Ďurič Ladislav - Výkonnosť a únava učiteľov vo vyučovacom procese 137492-PG-01 Ďurič Ladislav
Výkonnosť a únava učiteľov vo vyučovacom procese
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969
Cena: 1.22 €

268 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.398 kg rozmer: 21.1 cm x 15.1 cm

Ďurič Ladislav - Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese 136252-PG-02 Ďurič Ladislav
Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 2.15 €

512 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 5 500 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.708 kg rozmer: 20.5 cm x 15 cm

Ďuricová Katarína - Slohová výchova v 5.ročníku základnej školy 139421-14-01 Ďuricová Katarína
Slohová výchova v 5.ročníku základnej školy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1985
Pedagogické čítanie
Cena: 1.25 €

64 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Príručka pre učiteľov.
Hmotnosť: 0.082 kg rozmer: 20 cm x 14.4 cm

Dužík Miroslav - Putovné pionierske tábory ROH 134804-12-01 Dužík Miroslav
Putovné pionierske tábory ROH
Práca 1987
Cena: 2.00 €

152 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Príručka pre vedúcich pionierskych družín.
Hmotnosť: 0.172 kg rozmer: 20.2 cm x 12.8 cm

Dzugas Jozef - Kapitoly z komunistickej výchovy žiakov a študentov 137779-PG-01 Dzugas Jozef
Kapitoly z komunistickej výchovy žiakov a študentov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981
Cena: 1.60 €

224 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Komunistická výchova žiakov...
Hmotnosť: 0.38 kg rozmer: 21.3 cm x 15.3 cm

Eben Petr - Kurková Libuše - V trávě 135942-67-01 Eben Petr - Kurková Libuše
V trávě
Orbis 1961
Edice lidové umělecké tvořivosti
Cena: 5.00 €

76 strán
Jazyk: česky
náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
15 dětských tanečních her
Hmotnosť: 0.124 kg rozmer: 22 cm x 16 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Eichhorn Christoph - Manažment triedy 111788-90-03 Eichhorn Christoph
Manažment triedy
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2014
Cena: 12.09 €

187 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081401091, (stav A), brož.
Táto publikácia vám opäť vráti radosť z učenia a vyučovania. Podporí vás pri udržiavaní disciplíny v triede a kooperatívnych vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou“ v rukách svojich žiakov?

Efektívne zvládanie triedy je prvotnou podmienkou pre náročné vyučovanie: optimalizuje časový a motivačný rámec na výučbu predmetu.

Publikácia sprostredkuje najdôležitejšie základy manažmentu triedy.
Úlohy, pred ktorými učiteľ dennodenne stojí, sú veľmi náročné. Nestojí iba pred jedným dieťaťom, ale pred skupinou detí s úplne odlišnými predpokladmi na učenie a odlišným kultúrnym pozadím. Z tejto heterogénnej skupiny má vyformovať triedu, stále a stále ju oboznamovať s akademickými znalosťami a ešte ju aj navzájom naučiť základom sociálnej interakcie. Zároveň predstavuje hodnotný zdroj informácií pre všetkých rodičov, ktorí chcú s učiteľom svojich detí dobre vychádzať. Ukáže im, aké náročné je dobre učiť, a tým podporuje ich porozumenie častým enormným výzvam, pred ktorými učitelia stoja.

Obsah:

Časť 1: Čo vám ponúka táto kniha
1. Čo je manažment triedy?
1.2 Prečo je manažment triedy tak dôležitý?

Časť 2: Dobrý začiatok
2.1 Príprava prvého školského dňa
2.2 Organizácia triedy
2.3 Spolupráca medzi rodičmi a školou
2.4 Prvý školský deň
2.5 Ako učiteľ nacvičí dodržiavanie postupov a pokynov
2.6 Ako učiteľ prepojí svoje vyučovanie s cieľmi svojich žiakov

Časť 3: Vzťah
3.1 Ako si vybudujete vzťah k vašim žiakom
3.2 Ako čeliť napätým vzťahom

Časť 4: Motivačné systémy
4.1 Čas na prednostné aktivity (ČPA)
4.2 Známky a manažment triedy

Časť 5: Ako viesť vyučovanie
5.1 Nedorozumenia ohľadom manažmentu triedy
5.2 Nácvik dodržovania vopred stanovených postupov a pravidiel
5.3 Starostlivosť o systém manažmentu triedy

Časť 6: Pravidlá a dôsledky
6.1 Pravidlá a dôsledky, ak sa nedodržiavajú
6.2 Špeciálnemetódy pre náročné situácie
Hmotnosť: 0.247 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Eline Snelová - Klidně a pozorně jako žabka 102978-90-03 Eline Snelová
Klidně a pozorně jako žabka
2016
Cena: 11.15 €

112 strán
Jazyk: česky
EAN: 9788026505105, (stav A), brož.
Děti bývají často zaneprázdněné, stejně jako dospělí. Nedaří se jim usnout, mají obavy, jsou neklidné a snadno je něco rozptýlí. Tlačítko NAPÁJENÍ je neustále zapnuté, ale kde je tlačítko PAUZA?
Kniha je nádherným úvodem do techniky mindfulness pro děti (5-12 let) a rodiče. Jednoduchým a přístupným způsobem popisuje, co je to mindfulness (plná pozornost) a jak může dětem pomoci uklidnit se, lépe se soustředit, snadněji usnout, zvládat hněv ad. Součástí knihy je i CD s 11 cvičeními ve formátu MP3.
Hmotnosť: 0.234 kg rozmer: 18 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Fábik Dušan - Psychológia intelektovo nadaných žiakov 134460-90-03 Fábik Dušan
Psychológia intelektovo nadaných žiakov
Equilibria s.r.o 2019
Cena: 23.16 €

328 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081432521, (stav A), viaz.
Kniha prináša komplexný pohľad na intelektové nadanie, mapuje kognitívny, emočný, osobnostný, sociálny, morálny či fyziologický vývin nadaných žiakov. Dotýka sa aj vysoko špecifických tém, ako je sebaobraz, kariérové poradenstvo, pridružené poruchy, sociálno-patologické javy či rôzne typy nadania. Kniha čerpá z autorových osobných skúseností. Je určená pre odborníkov z oblasti psychológie, pedagogiky či špeciálnej pedagogiky, rovnako pre študentov pedagogického či psychologického štúdia a v neposlednom rade pre rodičov nadaných detí.

Autor, PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD., je psychológ a psychoterapeut, ktorý niekoľko rokov pôsobil na škole pre nadané deti. V súčasnosti pracuje na Univerzite Komenského na Katedre psychológie a patopsychológie, kde naďalej rozvíja tému intelektového nadania. Svoje skúsenosti využíva aj v súkromnej psychologickej praxi (bratislavapsycholog.sk).
Hmotnosť: 0.667 kg rozmer: 24 cm x 16.5 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 70019 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt