...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 2437 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156671-13-01

Kohoutová Milada - Otová Berta
Lékařská biologie a genetika (II. díl)


Univerzita Karlova, Praha, 2017
Cena: 6.60 €
Jazyk: česky
204 strán, 2.vydanie, ISBN - 978-80-246-3790-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.54 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Učební texty Lékařská biologie a genetika jsou zaměřeny především na genetické problémy, které jsou významné pro studium medicíny, shrnují základní poznatky rozsáhlého a dynamicky se rozvíjejícího oboru lékařské biologie a genetiky. Texty jsou rozděleny do tří dílů. Druhý díl se soustředí na vybranou problematiku molekulární genetiky, onkogenetiky, genetiky vývoje, na vrozené vady a teratogenezi a interakci genů a prostředí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154093-13-01

Kolek Vítězslav - Kašák Viktor
Pneumologie


Maxdorf, 2010
Cena: 19.00 €
Jazyk: česky
424 strán, ISBN - 978-80-7345-220-9, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.98 kg, rozmer: 25 cm x 17.5 cm
Výskyt řady respiračních onemocnění narůstá a postihuje významný podíl světové populace, kvalifikované odhady hovoří dokonce o miliardě postižených lidí.

Publikace Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi vychází ze současné situace v respirační medicíně, kterou charakterizuje rozvoj diagnostických metod a léčebných postupů v plné míře korespondující s aplikací výzkumu ve všech jiných medicínských oborech.

Posláním pneumologa pak je o těchto skutečnostech vědět, znát řešení následků, stejně jako informovat o možnostech prevence a časné diagnostiky civilizací ovlivněných respiračních nemocí.

Kniha je určena všem samostatně pracujícím pneumologům, mladým lékařům v odborné přípravě, stejně jako lékařům klinických pracovišť pro rychlou orientaci v běžných situacích každodenní praxe. V širším slova smyslu ji mohou využít odborníci jiných interních oborů a praktičtí lékaři. Shromážděná data mohou být užitečná i pro studenty medicíny, kteří v pneumologii najdou zajímavý obor pro svůj odborný růst.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
164599-33-01

Kolektív
15 tvorivých rokov


Pozemné stavby, 1966
Cena: 40.00 €
Jazyk: slovensky
150 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 16.5 cm x 23.5 cm
Fotopublikácia mapujúca úspechy podniku Pozemné stavby v rokoch 1951-1966 na území Bratislavy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
52518-28-01

Kolektív
ABC kulturních památek Československa


Panorama, 1985
Encyklopedie
Cena: 5.50 €
Jazyk: česky
680 strán, náklad: 56 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.15 kg, rozmer: 23.5 cm x 17 cm
Príručka podávajúca ucelený prehľad významných kultúrnych pamiatok na územi Čiech, Moravy a Slovenska.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160880-57-01

Kolektív
Abeceda mzdové účetní 2017


Anag, 2017
Cena: 12.90 €
Jazyk: česky
632 strán, 27.vydanie, ISBN - 978-80-7554-062-1, (stav A), krúžková väzba, hmotnosť: 0.958 kg, rozmer: 23 cm x 16 cm
27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví zpracoval špičkový tým autorů. Výklad je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu. Zásadní změny pro rok 2017 I rok 2017 bude ve znamení mnoha změn, které se dotknou práce mzdových účetních či personalistů. Kromě každoročních změn výpočtů, například srážek ze mzdy a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, změn některých mzdových a platových náležitostí, bude upozorněno i na změny, které nastanou po novele zákoníku práce, která má nabýt účinnosti od 1. 7. 2017. K dalším dílčím změnám dochází například v oblasti daní z příjmů, účinnosti rovněž nabude novela zákona o zaměstnanosti a mnoho dalšího. Novela zákoníku práce 2017 Novela zákoníku práce bude mimo jiné obsahovat zásadní koncepční změny například v oblasti dovolené, převedení zaměstnance na jinou práci nebo přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Návrh upravuje i novou kategorii vedoucích zaměstnanců – vrcholové řídící zaměstnance se zásadně odlišným režimem pracovní doby
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160879-57-01

Kolektív
Abeceda mzdovej účtovníčky


Anag, 2009
Cena: 9.00 €
Jazyk: česky
560 strán, 3.vydanie, ISBN - 978-80-7263-509-2, (stav A), krúžková väzba, hmotnosť: 0.796 kg, rozmer: 23 cm x 16 cm
* Pracovnoprávne a mzdové minimum
* Povinnosti zamestnávateľov k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a vzájomné vzťahy
* Dávka v nezamestnanosti
* Daň z príjmov zo závislej činnosti
* Verejné zdravotné poistenie
* Poistné na sociálne poistenie
* Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nemocenské dávky
* Dôchodkové poistenie
* Platobná neschopnosť zamestnávateľa
* Úrazové poistenie
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113938-91-01

Kolektív
Chci se dostat na žurnalistiku!


Barrister & Principal, 2001
Cena: 3.90 €
Jazyk: česky
104 strán, ISBN - 80-86598-01-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.288 kg, rozmer: 29.1 cm x 20.6 cm
Procvičte si svou znalost českého jazyka a vyzkoušejte si svůj talent! Příručka je určena všem, kteří by rádi uspěli u přijímacích zkoušek na obor žurnalistika a chtějí před nimi rychle něco podniknout se svými znalostmi. V první části publikace si můžete zopakovat znalosti teoretického minima z oblasti vývoje českého jazyka. V části praktických cvičení zjistíte, jak jste schopni aplikovat teoretické poznatky získané vaším středoškolským studiem v praxi. Publikace nabízí modelové varianty jevů, ve kterých se většinou chronicky mýlíme, spolu s klišé a přehledem častých stylistických stereotypů, s nimiž se setkáváme bohužel právě v denním tisku. V části stylistických cvičení můžete, opět formou testů a her, procvičit svoji stylistickou obratnost, schopnost vytvořit text na dané téma a zacílit jej ke konkrétnímu čtenářskému publiku, což bývá pravidelně jedním z úkolů v talentových zkouškách přijímacího řízení. Nabízíme vám také několik tvůrčích her. Publikace obsahuje vypracovaný klíč a seznam doporučené literatury potřebné k přijímacím zkouškám.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156914-22-01

Kolektív
Chystáte sa na vysokú školu ekonomickú ? Angličtina, nemčina na prijímacie pohovory.


Eurolitera, 2007
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky, nemecky, anglicky
248 strán, ISBN - 80-968520-5-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.332 kg, rozmer: 20.8 cm x 14.7 cm
Táto učebná pomôcka je určená uchádzačom o štúdium na vysokých školách ekonomického smeru. Autori pripravili uchádzačom takú publikáciu, ktorá im pomôže úspešne zvládnuť náročnú jazykovú časť prijímacích skúšok. Kniha má dve časti - anglickú a nemeckú.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
126670-NB-01

Kolektív
Country zpěvník 2


G & W, 1993
Cena: 4.40 €
Jazyk: česky
150 strán, 2.vydanie, ISBN - 979-0706509-33-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 20.6 cm x 14.3 cm
Ilustrovaný trampský spevník najznámejších country hitov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165019-33-01

Kolektív
Croatian Folk Culture


Gallery Klovičevi dvori, Zagreb, 2000
Cena: 155.00 €
Jazyk: anglicky
580 strán, ISBN - 953-6776-13-8, (stav A, venovanie), viaz., hmotnosť: 3.5 kg, rozmer: 40.6 cm x 29.6 cm
Croatian Folk Culture and the crossroads of worlds and eras.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129366-97-01

Kolektív
Dejiny marxistickej estetiky


Pravda, 1985
Človek a umenie
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
392 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.476 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Dejiny marxistickej estetiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
157208-16-01

Kolektív
Dějiny obyvatelstva českých zemí


Mladá fronta, 1996
Cena: 16.00 €
Jazyk: česky
400 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-204-0283-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.68 kg, rozmer: 20 cm x 14.5 cm
Dějiny obyvatelstva českých zemí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17526-16-01

Kolektív
Dejiny Slovenska I.


Slovenská akadémia vied, 1961
Cena: 13.50 €
Jazyk: slovensky
580 strán, náklad 11 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.115 kg, rozmer: 24.3 cm x 17.4 cm
Dejiny Slovenska od najstarších čias do roku 1848.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
24130-16-01

Kolektív
Dejiny Trnavy


Obzor, 1989
Cena: 11.00 €
Jazyk: slovensky
504 strán, náklad: 8 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.35 kg, rozmer: 26.5 cm x 21 cm
Podrobné dejiny Trnavy s množstvom fotografií a ilustrácií.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165067-43-01

Kolektiv
Der grosse Larousse Gastronomique


Christian Verlag, 2009
Cena: 99.00 €
Jazyk: nemecky
1024 strán, ISBN - 978-3-88472-900-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 4.2 kg, rozmer: 30 cm x 22.6 cm
Umfassendes Lexikon, aktuelles Lehrbuch der Küchenpraxis, hervorragende Rezeptsammlung und anregendes Lesebuch der Kochkunst in einem:Die weltgrößte Koch-Enzyklopädie mit über 4000 Einträgen.Kompetenzgarantie durch das renommierte Autorenteam (namhafte Fachleute und Köche von Rang), unter der Leitung von Joel Robuchon.2500 Rezepte, darunter viele von großen Küchenchefs (u. a. Paul Bocuse, Ferran Adrià,,,, Eckart Witzigmann, Marc Haeberlin), fundiert erklärt und auch von Nicht-Profis realisierbar.Internationale Weinkunde mit Karten der Weinanbaugebiete.Das (ge-)wichtigste Referenz- und Nachschlagewerk für Köche, Foodexperten und Genießer.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17525-91-01

Kolektív
Encyklopaedia Beliana - Malá slovenská encyklopédia


Encyklopedický ústav SAV, 1993
Cena: 9.50 €
Jazyk: slovensky
830 strán, 1.vydanie, ISBN 80-85584-12-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.21 kg, rozmer: 27.5 cm x 15 cm
Malá slovenská encyklopédia A-Ž.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
124507-22-02

Kolektív
English 2000


Infoa, 2002
Cena: 4.90 €
Jazyk: anglicky, česky
672 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-7240-239-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.673 kg, rozmer: 18.7 cm x 11.9 cm
Nejen pro studenty, ale pro každého, kdo si chce efektivně zvýšit úroveň své angličtiny je určena tato praktická jazyková publikace. Najdete v ní srozumitelné definice hesel v angličtině a v češtině, základní významy každého hesla a jejich použití v kontextu anglického jazyka. S pomocí této knihy se každému z vás podaří proniknout do anglického jazyka, poznáte základy výstavby vět a vyhnete se tak běžným chybám, kterých se při komunikaci dopouštíme.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
164969-28-01

Kolektív
Etnografický atlas Slovenska


Veda, 1990
Cena: 100.00 €
Jazyk: slovensky
124 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-224-0075-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 3.28 kg, rozmer: 49.5 cm x 46 cm
Mapové,, zná,,zornenie vý,,vinu vybraný,,ch javov ľudovej kultú,,ry obsahuje 521 máp a 33 grafov, ktoré sú doplnené schematickými kresbami a rôznymi vysvetľujúcimi ukážkami. Zaoberá sa všetkými časťami etnografického výskumu cez technickú(výroba, obchod, doprava a i.), materiálno-spoločenskú (strava, odev, obuv, sídla), spoločenskú (obrady, obyčaje a i.) a umeleckú kultúru (tanec, hudobné nástroje, ľudová slovesnosť a i.). Uvedené sú tiež kultúrne oblasti a regióny. Spracovaná v slovenskom, nemeckom a ruskom jazyku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
114500-19-01

Kolektív
Flóra Slovenska VI.


Veda, 2012
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky
712 strán, ISBN - 978-80-224-1232-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.31 kg, rozmer: 27 cm x 18.6 cm
Nový zväzok edície je výsledkom práce 20-členného kolektívu autorov. Spracované sú v ňom taxóny čeľadí Cactaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae a Caryophyllaceae. Obsahuje 96 máp rozšírenia a 52 obrázkových tabúľ. Úvod, najdôležitejšie skratky a výrazy používané v texte, ako aj všetky určovacie kľúče sú uvedené aj v anglickom preklade.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
118884-NB-01

Kolektív
Flóra Slovenska VI/3


Veda, 2012
Cena: 12.40 €
Jazyk: slovensky
712 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-224-1232-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.31 kg, rozmer: 27 cm x 18.6 cm
Nový zväzok edície je výsledkom práce 20-členného kolektívu autorov. Spracované sú v ňom taxóny čeľadí Cactaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae a Caryophyllaceae. Obsahuje 96 máp rozšírenia a 52 obrázkových tabúľ. Úvod, najdôležitejšie skratky a výrazy používané v texte, ako aj všetky určovacie kľúče sú uvedené aj v anglickom preklade.
image_1
image_2
Kohoutová Milada - Otová Berta
Lékařská biologie a genetika (II. díl)
6.60 €
image_1
image_2
Kolek Vítězslav - Kašák Viktor
Pneumologie
19.00 €
image_1
image_2
Kolektív
15 tvorivých rokov
40.00 €
image_1
image_2
Kolektív
ABC kulturních památek Československa
5.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Abeceda mzdové účetní 2017
12.90 €
image_1
image_2
Kolektív
Abeceda mzdovej účtovníčky
9.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Chci se dostat na žurnalistiku!
3.90 €
image_1
image_2
Kolektív
Chystáte sa na vysokú školu ekonomickú ? Angličtina, nemčina na prijímacie pohovory.
5.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Country zpěvník 2
4.40 €
image_1
image_2
Kolektív
Croatian Folk Culture
155.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Dejiny marxistickej estetiky
4.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Dějiny obyvatelstva českých zemí
16.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Dejiny Slovenska I.
13.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Dejiny Trnavy
11.00 €
image_1
image_2
Kolektiv
Der grosse Larousse Gastronomique
99.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Encyklopaedia Beliana - Malá slovenská encyklopédia
9.50 €
image_1
image_2
Kolektív
English 2000
4.90 €
image_1
image_2
Kolektív
Etnografický atlas Slovenska
100.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Flóra Slovenska VI.
7.50 €
image_1
image_2
Kolektív
Flóra Slovenska VI/3
12.40 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [ 55 ] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98886 titulov.

Kuriozity
Kuriozity