...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 2437 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154110-22-01

Vonková Milena
Česky s humorem


Univerzita Karlova, Praha, 2018
Cena: 2.80 €
Jazyk: česky
86 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-246-3687-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Cílem obrazové konverzační příručky Česky s humorem s podtitulem Česká rčení, přísloví a pranostiky v ilustracích je především podpora názorné výuky češtiny jako cizího jazyka. Tematicky i formálně navazuje na příručku Česky s obrázky a soubor kreslených vtipů Kdo se směje, rozumí téže autorky. Publikace obsahuje 25 obrazových listů, které nabízejí prostřednictvím výtvarné zkratky vybrané ukázky běžných českých rčení, přísloví a pranostik a které jsou doplněny adekvátní textovou oporou v podobě 25 pracovních listů s jednotným názvem Otázky a úkoly, kde lze účelově vybírat z široké nabídky cvičení, otázek, komunikativních úkolů, diskusních i herních bloků, divadelních etud atd. Pracovní listy jsou doplněny lexikálními poznámkami a často také krátkými tematickými básničkami, které lze použít k nácviku výslovnosti, k obsahové analýze i jako inspiraci pro podobné pokusy studentů. S příručkou je možné pracovat výběrově napříč spektrem jazykových úrovní od A1 po B2. Soubor ilustrací a textových příloh představuje lingvodidaktický materiál, který strana 2 z 2 prostřednictvím výtvarného a jazykového humoru čerpajícího z bohaté pokladnice české lidové moudrosti může sloužit jako doplněk běžně používaných učebnic češtiny pro cizince k nenásilnému, zábavnému procvičování konverzace a současně i k upevňování lexikální a gramatické kompetence v různých skupinách cizojazyčných mluvčích.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2977-87-01

Vonnegut Kurt Jr.
Mechanické piano


Odeon, 1987
Cena: 3.60 €
Jazyk: česky
330 strán, náklad 65 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Město Ilium, stát New York, je rozděleno do tří částí. V severozápadní sídlí inženýři a manažéři, v severovýchodní sídlí stroje a jižní zaujímá oblast známá jako Domovina, kde žije naprostá většina obyvatel. Takových Ilií jsou po celé Americe stovky, veškerou kvalifikovanou práci tu vykonávají stroje, lidé si mohou vybrat pouze mezi armádou a hrubou nádeničinou. Mozkem Ilia je gigantický počítač, který nejen plánuje, kolik je třeba čeho vyrobit, ale určuje mimo jiné i to, komu se dostane vzdělání a čím bude. Tento plně automatizovaný a zmechanizovaný systém požaduje od lidí na oplátku za to, že jim poskytuje materiální pohodlí, jediné: aby byli poslušní a spokojení. Stroje však zbavily člověka toho nejdůležitějšího – pocitu, že je potřebný a užitečný, základu sebeúcty. Hlavní hrdina románu dr. Paul Proteus, ředitel Ilijských závodů, si postupně uvědomuje, že je nutné vrátit svět opět do lidských rukou. Narůstá v něm odpor proti prázdnotě hmotně úspěšného života, jehož se dobrovolně vzdá, a ocitne se v čele revoluční organizace, odhodlané skoncovat s nadvládou strojů. Vzpoura se však ironicky obrátí proti povstalcům…
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167610-34-01

Vostrá Markéta
Kouzelný krasohled


Vinland, 2010
Cena: 7.40 €
Jazyk: česky
112 strán, ISBN - 978-80-904773-0-8, (stav A - nečítaná, na chrbte 1mm poškodenie), viaz., hmotnosť: 0.294 kg, rozmer: 22 cm x 16.9 cm
Knížka „Kouzelný krasohled“ od Markéty Vostré je určená mladším školním dětem. Děj této knihy se odehrává v kouzelném lese a cílem je přinést poznání, jak je důležité mít nejen přání, ale i umět si přát správně. Může se totiž stát, že se přání opravdu vyplní, ovšem způsobem, který si hrdinové příběhu určitě nepředstavovali.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
65959-84-01

Vrabec Ján
Červená čiapočka


Juraj Štefuň - GEORG, 2011
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
12 strán, ISBN 978-80-89401-36-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.061 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
V tejto krásnej knižočke je rozprávočka na dobrú noc pre najmenších doplnená maľovánkami.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156212-13-01

Vránová Věra
Porodní asistence I.


Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
Cena: 5.60 €
Jazyk: česky
150 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-244-2917-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.394 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Předkládaná skripta jsou zaměřena na Porodní asistenci. Jsou připravena částečně jako pracovní listy pro aktivní studium. Ke každému probíranému tématu jsou uvedeny základní pojmy, obrázky, fotografie, schémata a dokumentace porodního sálu Fakultní nemocnice Olomouc, která je použita s laskavým svolením vedení FNOL. Dle výkladu a praktického předvedení vyučujícího si budete údaje zaznamenávat a předpokládám, že tímto způsobem budete aktivnější, kreativnější a učivo lépe zpracujete a doplníte z doporučené literatury, která je uvedena na konci těchto skript.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170898-34-01

Vrtel̕,, Ladislav
Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918


Veda, 2021

Cena: 29.00 €
Jazyk: slovensky
292 strán, ISBN - 978-80-224-1923-9, (stav B - vzadu trochu poškriabaný obal, inak nová), viaz., hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Práca renomovaného slovenského heraldika približuje byzantský pôvod dvojitého kríža, jeho predheraldické vývojové obdobie, ako aj jeho neskoršie významné postavenie v panovníckej symbolike stredovekého Uhorska a neskôr aj v štátnej symbolike Habsburskej monarchie. Osobitne si všíma jeho vzťah k Slovensku, proces, vďaka ktorému sa v 18. storočí stal všeobecne akceptovaným symbolom Horného Uhorska – Slovenska a následne slovenským národným erbom. Ukazuje, ako od roku 1848 predstavitelia národného hnutia každý svoj politický štátoprávny projekt vyjadrovali aj určitou heraldickou predstavou o svojej existencii vo viacnárodnom štátnom útvare. Sleduje zvýraznenie slovenskej symboliky aj na bojových zástavách a odznakoch československých légií a mimoriadny podiel Milana Rastislava Štefánika na tvorbe symboliky prvého československého odboja.

Práca odhaľuje historické pramene súčasnej štátnej symboliky Slovenskej republiky a podľa odborných posudkov vysoko prevyšuje všetko, čo bolo na danú tému napísané.

Na knihu nadväzuje ďalšia pripravovaná publikácia autora, sledujúca vznik a vývoj československej a slovenskej štátnej symboliky v rokoch 1918 – 1993.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156647-14-01

Všetička František - Pavera Libor
Lexikon literárních pojmů


Olomouc, 2006
Cena: 12.20 €
Jazyk: česky
424 strán, ISBN - 80-7182-124-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.712 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.1 cm
Nový literárněteoretický slovník obsahuje tradiční i novodobé pojmy z oblasti poetiky. Zaplňuje tak vyprázdněnou oblast, která v posledních desítiletích v této sféře vznikla. Lexikon je na rozdíl od starších publikací tohoto druhu obohacen o termíny, s nimiž do literárněvědného myšlení přišly novější školy, s jejichž názory a publikacemi jsme se začali u nás obeznamovat teprve v průběhu devadesátých let 20. století, např. aluze, diskurs, manuskriptologie, paradigma, postmodernismus. Vzhledem k tomu, že se na sestavení lexikonu podílejí pouze dva autoři, navíc myšlenkově spříznění, působí jejich publikace jednotným dojmem. Převážná většina hesel je doprovázena názornými literárními ukázkami, zpřesňujícími a konkretizujícími obecně formulovaná hesla. Snahou obou autorů také bylo, aby jednotlivá hesla obsahovala početnější odbornou literaturu, zejména českou, neboť slovník je určen především studentům, jímž je zahraniční odborná literatura většinou nedostupná.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
92237-94-01

Vybíral Zdeněk
Psychologie lidské komunikace


Portál, 2000
Cena: 4.60 €
Jazyk: česky
264 strán, ISBN 80-7178-291-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20.1 cm x 13.2 cm
Interdisciplinárním pohledem v českém prostředí ojedinělá monografie provází čtenáře průřezem klasického i soudobého zkoumání zejména interpersonální komunikace.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
123336-13-01

Vymětal Jan
Lékařská psychologie


Portál, 2003
Cena: 11.00 €
Jazyk: česky
398 strán, 3.vydanie, ISBN - 80-7178-740-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 23.1 cm x 16.2 cm
Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí.

Jejím úkolem je působit proti dehumanizaci medicíny a chránit tím nejen nemocného, ale ve svém důsledku i lékaře. Snaží se péči o nemocného navrátit lidskou dimenzi.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151446-34-01

Wahlgrenis
Proč k nám miminko nechce


Renata Šoltová, 2012
Cena: 10.19 €
Jazyk: česky
192 strán, ISBN - 978-80-905296-0-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.378 kg, rozmer: 21 cm x 15.2 cm
40 příběhů narozených miminek - 4 konference věnované ženám, kterým se nedaří otěhotnět.
Kniha nese pečeť dlouhodobé a intentívní praxe i pečlivé pozorování života. Přináší velmi mnoho podnětů, jak zlepšít život a tím i osud dětí, které k nám patří.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127154-91-01

Wainwright Lyndon - Kingová Lynda
Tanečná horúčka


Ikar, 2006
Cena: 10.90 €
Jazyk: slovensky
256 strán, ISBN - 80-551-1268-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.922 kg, rozmer: 25.7 cm x 19.8 cm
Chcete sa naučiť tancovať, ale neviete, ako začať? Tanečná horúčka je praktická príručka, ktorá vám ukáže, ako na to a pomôže vám sebavedome si podmaniť tanečný parket pri akejkoľvek príležitosti. Autor tanečnej horúčky Lyndon Wainwright je jedným z najuznávanejších učiteľov tanca. Jednotlivé tanečné variácie v knihe opisuje krok za krokom a spoločenské tance predstavuje ako jednoduché, moderné, vzrušujúce a zábavné – bez toho, aby stratili niečo zo svojej tradície alebo čara. Nepotrvá dlho a aj vy si podmaníte tanečný parket štýlovo a s noblesou!

CD obsahuje: Foxtrot * Waltz * Cha-cha * Quickstep * Rock´n roll * Jive Samba * Salsa * Tango * Rumba * Disko
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
122596-86-01

Walek Milan
Numerologie v praxi - tajná řeč čísel


Poznání, 2009
Cena: 4.70 €
Jazyk: český
462 strán, ISBN 978-80-86606-95-8, (stav B - 2 cm poškodenie na chrbte, inak nečítaná), viaz., hmotnosť: 0.726 kg, rozmer: 19.9 cm x 13 cm
Prvni dil tetralogie osudů rodu Ballantyne začíná v roce 1860 v Africe nad obratníkem Kozoroha. Otrokářské lodě brázdí naplno Atlantský oceán a kolem mysu Dobré naděje proplouvá Atlantským oceánem na sever až k ostrovu Zanzibar. Zde nakládají nešťastné oběti, ulovené Araby či vydané vlastním kmenem, za tučné zisky. Otroky přepravují do Ameriky, zatímco Angličané se už snaží prosazovat lidskost a podobné obchodníky chytají. Hlavní proud lapených ubožáků postupuje k moři z nitra země, z neznámých černošských království, rozložených na území, jímž protéká čtvrtá největší africká řeka Zambezi. Tam se rozkládá bájná říše náčelníka jménem Monomatapa. A tam také doktorka Robyn Ballantyneová začíná svou dobrodružnou pouť do nitra horké Afriky. Spolu s bratrem hledá otce, který v těchto končinách založil misii - není však známo, kde přesně a v jakých podmínkách pracuje. Sourozenci postupují proti karavanám s otroky, mířícím k pobřeží Indického oceánu. Cestu plnou dobrodružství zahaluje navíc tajemství věštby kmenové kouzelnice, ta tvrdí, ži v zemi mír nebude, pokud sokol nenalezne klidu (jde o sošku sokola z mastku, kterou kdysi dávno opracovali původní obyvatelé této krajiny).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133315-16-01

Wallace-Murphy Tim - Hopkins Marilyn
Strážci pravdy


Eminent, 2006
Cena: 7.84 €
Jazyk: česky
376 strán, preklad: Jana Žlábková, (Z anglického originálu - Custodians of truth), ISBN - 80-7281-246-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 20.6 cm x 13 cm
Tajemství, které přnáší novy pohled na křesťanství.
* Tajný spolek působící po staletí jako posvátná pokrevní linie.
* Historický Ježíš jako zakladatel dynastie, která žije dodnes.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
117883-88-01

Wantula kathinka
Proroctví


Alpress, 2009
Klokan
Cena: 4.88 €
Jazyk: česky
312 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-7362-758-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Spisovatelka Karen píše knihu o věštírně v Delfách, a tak se vypraví do Řecka, aby o staré svatyni nasbírala potřebné informace.

Právě tehdy zemětřesení odkryje nové archeologické nálezy, mezi něž patří i vzácný kalich, opředený tajemnou věštbou. Od té doby se začnou dít podivné věci. Stojí snad za vírem nečekaných událostí dávná kletba?
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171331-88-01

Ward Catriona
Posledný dom na Zbytočnej ulici


Ikar, 2022
Cena: 9.00 €
Jazyk: slovensky
344 strán, ISBN - 978-80-551-8506-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.411 kg, rozmer: 20.6 cm x 13.4 cm
Každý vie, že poslednému domu na Zbytočnej ulici sa treba vyhnúť oblúkom. Žije v ňom Ted Bannerman, čudák s mačkou a dcérou, ktorú nikto nikdy nevidel. Pred jedenástimi rokmi bol Ted hlavný podozrivý v prípade uneseného dievčatka. Hoci polícia uňho doma nič neobjavila, nedokáže sa zbaviť stigmy vraha. Je len obyčajný muž, ktorý dopláca na predsudky okolia? Alebo nepotrestaný zločinec s dobre pochovanými tajomstvami.
Dee sa nikdy nevzdala nádeje, že vypátra pravdu o sestrinom zmiznutí. Rozhodne sa vziať veci do vlastných rúk a presťahuje sa do susedného domu na Zbytočnej ulici. Je odhodlaná odhaliť Teda za každú cenu. Napätie stúpa a prvé tajomstvá začnú vychádzať na povrch. Ukáže sa, že všetko je inak a skutočnosť môže byť oveľa desivejšia.

„Rozruch okolo románu Catriony Wardovej Posledný dom na Zbytočnej ulici je odôvodnený. Čítal som ho, a ohromil ma. Poriadne vám ponapína nervy a odhalenie šokujúcich tajomstiev si nechá až na samý koniec. Naposledy ma takto zaujalo Stratené dievča od Gillian Flinnovej.“
Stephen King

Z anglického originálu The Last House on Needless Street (VIPER, part of Serpent’s Tail, an imprint of Profile Books Ltd, London 2021) preložila Jana Melcerová.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
132932-88-01

Watt Peter
Než přijde úsvit


Alpress, 2007
Klokan
Cena: 4.50 €
Jazyk: česky
280 strán, 1.vydanie, preklad: Dušek Zdík, (Z anglického originálu - Eden), ISBN - 978-80-7362-453-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Jack a Paul se seznámili ke konci první světové války na frontě, kde každý bojoval za svou zemi. Paul za Německo a Jack za Austrálii po boku Britů. I přesto se z nich po několika letech, kdy se oba přestěhovali na Papuu-Novou Guineu, stali nejlepší přátelé. V Evropě začne zuřit další válka a v Tichomoří operují japonské ponorky, které potají dopravují na ostrovy zásoby pro budoucí invazní síly. Jack s Paulem se rozhodnou spojit se v boji proti japonským agresorům a vydávají se na nebezpečnou misi.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115720-NB-01

Weaverová Eva
Loutkář z ghetta


Mladá fronta, 2013
Cena: 9.96 €
Jazyk: česky
300 strán, ISBN - 978-80-204-3118-9, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.406 kg, rozmer: 21.9 cm x 14.3 cm
I v nejtěžších chvílích lidského života musí existovat naděje. A někdy se tato naděje vtělí do malého kluka, který je vyzbrojen loutkami… Varšava 1939. Mika žije s rodinou v ghettu. Když zemře jeho dědeček Jakob, zdědí vnuk tajemný kabát, ve kterém objeví loutku. Vyrobil ji děda, stejně jako loutky krokodýla, krále a šaška. Mika začne loutky sám vyrábět, hrát pro obyvatele ghetta a vytvářet v čase strachu a klíčící beznaděje okamžiky radosti a zapomnění na děsivou válku. Jednoho dne chlapce nachytá německý voják Max. Pokud se chce Mika zachránit, musí hrát i pro Němce…
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115282-34-01

Weber Michael
Nero a smrt - Řím v krvi a plamenech


NS Svoboda, 2014
Cena: 11.00 €
Jazyk: česky
472 strán, ISBN - 978-80-20506-34-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.604 kg, rozmer: 22.7 cm x 15 cm
Antický Řím se za vlády císaře Nerona stává vlivnou říší, ale též se ocitá v dekadenci přepychu, v plamenech zmaru a bolesti lásky i úkladů. Bohatý aristokrat Calpurnius, syn významného muže impéria a nádherná Calvie v osidlech vášně, šílený Nero, matkovrah, ale též obdivuhodného umělec, krutý a nevyzpytatelný intrikán Tigellinus, odvážná prostitutka Epicharis, vyčkávající Titus Flavius… Nejhorší požár Říma, krvavé represe vůči křesťanské sektě, tajná spiknutí proti vladaři. Okázalé bohatství, ale i neskutečná bída, zrada, otroctví peněz, lásky a nejhorší intriky. Kdo si může být jistý životem? Stačí málo a smrt se stává každodenním společníkem.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156918-FI-01

Welch Jack - Welch Suzy
Cesta k vítězství - pokračování a odpovědi


Pragma, 2006
Cena: 7.42 €
Jazyk: česky
260 strán, ISBN - 80-7349-033-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.452 kg, rozmer: 21.5 cm x 14.5 cm
Cesta k vítězství, mezinárodní bestseller z roku 2005, je vzácným dokumentem Jacka a Suzy Welchových, filozofickým pojednáním o základních obchodních praktikách a odvážným návodem, jak na to, vše je prostoupeno typickou Jackovou otevřeností a nakažlivým optimismem. Legendární investor Warren E. Buffett poznamenal, že "už nikdy zřejmě nebude zapotřebí jiné manažerské knihy". Cesta k vítězství však probudila neukojitelný hlad po tom, aby se hovořilo o práci. Od chvíle, kdy kniha vyšla, vyslechli We1chovi doslova tisíce otázek od vysokoškolských studentů a ostřílených profesionálů, jež se týkaly vedení firmy, globální soutěže, tvrdých šéfů i týmové práce. Otázky týkající se téměř všech problémů s obchodem a kariérou se pochopitelně jen hrnuly - některé byly běžné, jiné překvapivé, mnohé byly naléhavé a jdoucí do hloubky, všechny však velmi reálné. V knize Cesta k vítězství - pokračování a odpovědi najdete ty nejzajímavější otázky a otevřené, trefné odpovědi, jež rozšiřují onu konverzaci, kterou Jack a Suzy We1chovi zahájili v Cestě k vítězství. Jedná se o dialog, který bude bezpochyby podmanivý a nesmírně užitečný pro každého, kdo se snaží pomoci své organizaci, aby rostla a vzkvétala.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
66449-86-02

Welfare Simon - Fairley John
Svet tajomných síl Arthura C. Clarka


Columbus, 1992
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
210 strán, preklad: Mária Homolková, (Z anglického originálu - Arthur C. Clarkes mysterious world), ISBN - 80-7136-029-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.742 kg, rozmer: 25.1 cm x 19.2 cm
Tajomné a záhadné prípady vo svete.
image_1
image_2
Vonková Milena
Česky s humorem
2.80 €
image_1
image_2
Vonnegut Kurt Jr.
Mechanické piano
3.60 €
image_1
image_2
Vostrá Markéta
Kouzelný krasohled
7.40 €
image_1
image_2
Vrabec Ján
Červená čiapočka
2.50 €
image_1
image_2
Vránová Věra
Porodní asistence I.
5.60 €
image_1
image_2
Vrtel̕,, Ladislav
Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918
29.00 €
image_1
image_2
Všetička František - Pavera Libor
Lexikon literárních pojmů
12.20 €
image_1
image_2
Vybíral Zdeněk
Psychologie lidské komunikace
4.60 €
image_1
image_2
Vymětal Jan
Lékařská psychologie
11.00 €
image_1
image_2
Wahlgrenis
Proč k nám miminko nechce
10.19 €
image_1
image_2
Wainwright Lyndon - Kingová Lynda
Tanečná horúčka
10.90 €
image_1
image_2
Walek Milan
Numerologie v praxi - tajná řeč čísel
4.70 €
image_1
image_2
Wallace-Murphy Tim - Hopkins Marilyn
Strážci pravdy
7.84 €
image_1
image_2
Wantula kathinka
Proroctví
4.88 €
image_1
image_2
Ward Catriona
Posledný dom na Zbytočnej ulici
9.00 €
image_1
image_2
Watt Peter
Než přijde úsvit
4.50 €
image_1
image_2
Weaverová Eva
Loutkář z ghetta
9.96 €
image_1
image_2
Weber Michael
Nero a smrt - Řím v krvi a plamenech
11.00 €
image_1
image_2
Welch Jack - Welch Suzy
Cesta k vítězství - pokračování a odpovědi
7.42 €
image_1
image_2
Welfare Simon - Fairley John
Svet tajomných síl Arthura C. Clarka
3.50 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [ 118 ] [119] [120] [121] [122]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98886 titulov.

Kuriozity
Kuriozity