...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 47 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90836-90-02

Anton Čulen
Kde iní končia, my začíname


Post Scriptum, s.r.o., 2015
Cena: 6.05 €
Jazyk: slovensky
168 strán, EAN: 9788089567522, (stav A), brož., hmotnosť: 0.192 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Príbehy z vojenského prostredia majú vždy osobitné čaro, zvlášť, ak sa rozprávačovi podarí zachytiť zvyčajne v ňom prítomný tragikomický rozmer. Aj zážitky vojaka Antona Čulena z jeho pôsobenia v Československej ľudovej armáde ? ktoré tvoria podstatnú časť tejto knižky ? sa čítajú prinajmenšom tak dobre ako Čierni baróni, či Haškov Švejk. Zásadný rozdiel je však v tom, že tu nejde o žiadnu literárnu štylizáciu, keďže zaznamenané skúsenosti plne zodpovedajú realite, tak ako sa stala. V knihe však ide aj o čosi viac: podať svedectvo o viere v Ježiša Krista v zlo¬žitých podmienkach komunistického režimu, jeho ateistického školstva i pracovného prostredia. A že to nebolo ľahké, sa presvedčí každý, kto sa do tejto knihy začíta.
Vyšlo v spolupráci s Politickými väzňami ? Zväzom protikomunistického odboja.O autorovi

Anton Čulen (nar. 1965 v Skalici) po základnej škole absolvoval v rodisku aj Stredné odborné učilište strojárske, kde počas tretieho ročníka z dôvodu zosmiešnenia ateistických prednášateľov a odmietnutia odstránenia kresťanského krížika z odevu bol podmienečne vylúčený zo štúdia. V roku 1983 sa zamestnal v Nafte Gbely a ako jediný pracovník tohto veľkého podniku odmietol podpísať dokument odsudzujúci vyhlásenie Charty 77 Několik vět. V auguste 1989 sa pokúsil emigrovať na Západ a cez Maďarsko prejsť do Rakúska, no bol zadržaný príslušníkmi maďarskej pohraničnej stráže a uväznený v Šoproni.
V rokoch 1991 – 2008 pracoval v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) v Bratislave, no od roku 2004 bol opäť perzekvo¬vaný, zastrašovaný a vyšetrovaný. Ako predseda základnej organizácie Nezávislých kresťanských odborov Slo¬ven¬ska v SPP sa dostal do sporu s vedením firmy a následne bol prepustený zo zamestnania. Bol z toho súd, ktorý A. Čulen vyhral a rozsudok potvrdil, že vedenie SPP konalo v rozpore so zákonom.
V rokoch 1997 – 2002 diaľkovo študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho¬sloveckej fakulte UK v Bratislave a stal sa učiteľom náboženskej výchovy na základných a stredných školách v Bratislave.
V roku 2000 zorganizoval petíciu za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami, ktorú podpísalo viac ako 220 000 občanov Slovenskej republiky.
V roku 2006 s Antonom Seleckým predložil do parlamentu petíciu o výhrade svedomia, ktorú podpísalo viac ako 120 000 ľudí. V roku 2009 založil občianske združenie Aliancia za nedeľu, ktoré v roku 2013 zorganizovalo petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele v NRSR. Zákon však zatiaľ Národná rada neprijala.
Anton Čulen je ženatý a má päť deti. Býva v Bratislave.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
118019-90-03

Cagáň Bohdan
Maskáčové príbehy


PRO, spol. s r.o., 2018
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788089057757, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.254 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
„Kto nevojenčil, nie je chlap!“ – dalo sa počuť v našich končinách dobrú stovku rokov. Pretože sa našli aj pochybovači, nuž toto tvrdenie vyvolávalo vášnivé diskusie a aj dnes sú na vojenskú službu rôzne pohľady.
Jeden z posledných účastníkov tohto „populárneho folklóru“ Bohdan Cagáň debutuje novelou s témou povinnej vojenskej služby z obdobia jej ukončovania pred poldruha desaťročím. Zážitky z vojenčiny bývajú často zdrojom bizarných príhod. V knihe je ich autenticita umocnená priamym rozprávaním, ktoré je vtipné a dynamické. Mnohé situácie sa odohrávajú predovšetkým v dialógoch jednotlivých účastníkov vojenskej služby. Autor zručne narába s napätím, ale aj s iróniou a humorom a pritom textu nechýbajú ani vážne odkazy. Čitateľ tu nájde aj retrospektívne pasáže zamerané na rozvíjajúci sa ľúbostný vzťah rozprávača a jeho spolužiačky z vysokoškolských čias, ktoré tvoria akoby paralelný a v závere zaujímavo vypointovaný príbeh k hlavnému – „maskáčovému“ – príbehu. Budúci výsadkári žijú dva životy – jeden pod dohľadom veliteľov a druhý v prerušenej línii súkromia. Občas ide o život, občas skončí veľká láska, ale život pokračuje, až do vytúženého civilu.
Ukončením povinnej vojenčiny sa uzavrelo niečo, čo rozhodovalo o živote mnohých generácií, niečo, kde sa (vraj) z chlapcov stávali chlapi. Uverí ešte niekto, že realita vyzerala aj takto? Vezmite knihu a presvedčte sa.
Príbehy mladých mužov v maskáčoch dopĺňajú ilustrácie E. Baloghovej.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127330-62-01

Časopis
Československý voják 1963 č.13


Vydavatelství časopisů MNO, 1963
Československý voják zv.č.: 13
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
38 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 28.3 cm x 20.3 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
93088-62-01

Časopis
Československý voják 1968 č.19


Vydavatelství časopisů MNO, 1968
Československý voják zv.č.: 19
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
50 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.118 kg, rozmer: 29.3 cm x 21.2 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
93089-62-01

Časopis
Československý voják 1969 č.1


Vydavatelství časopisů MNO, 1969
Československý voják zv.č.: 1
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
50 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 29.2 cm x 20.5 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154768-62-01

Časopis
Československý voják 1969 č.19


Vydavatelství časopisů MNO, 1969
Československý voják zv.č.: 19
Cena: 0.40 €
Jazyk: česky
52 strán, (stav B - chýbajú strany 31-34), brož., hmotnosť: 0.118 kg, rozmer: 29.3 cm x 21.2 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170182-62-01

Časopis
Československý voják 1972 č.26


Magnet, 1972
Československý voják zv.č.: 26
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 29 cm x 20 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170185-62-01

Časopis
Československý voják 1973 č.16


Magnet, 1973
Československý voják zv.č.: 16
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170183-62-01

Časopis
Československý voják 1973 č.2


Magnet, 1973
Československý voják zv.č.: 2
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170186-62-01

Časopis
Československý voják 1973 č.21


Magnet, 1973
Československý voják zv.č.: 21
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170187-62-01

Časopis
Československý voják 1973 č.23


Magnet, 1973
Československý voják zv.č.: 23
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170188-62-01

Časopis
Československý voják 1973 č.26


Magnet, 1973
Československý voják zv.č.: 26
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170184-62-01

Časopis
Československý voják 1973 č.7


Magnet, 1973
Československý voják zv.č.: 7
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170189-62-01

Časopis
Československý voják 1974 č.12


Magnet, 1974
Československý voják zv.č.: 12
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170192-62-01

Časopis
Československý voják 1974 č.22


Magnet, 1974
Československý voják zv.č.: 22
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170191-62-01

Časopis
Československý voják 1974 č.5


Magnet, 1974
Československý voják zv.č.: 5
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170190-62-01

Časopis
Československý voják 1974 č.7


Magnet, 1974
Československý voják zv.č.: 7
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170194-62-01

Časopis
Československý voják 1975 č.15


Magnet, 1975
Československý voják zv.č.: 15
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170193-62-01

Časopis
Československý voják 1975 č.26


Magnet, 1975
Československý voják zv.č.: 26
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170195-62-01

Časopis
Československý voják 1975 č.7


Magnet, 1975
Československý voják zv.č.: 7
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
64 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Časopis príslušníkov československej armády.
image_1
image_2
Anton Čulen
Kde iní končia, my začíname
6.05 €
image_1
image_2
Cagáň Bohdan
Maskáčové príbehy
9.21 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1963 č.13
1.00 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1968 č.19
1.00 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1969 č.1
1.00 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1969 č.19
0.40 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1972 č.26
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1973 č.16
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1973 č.2
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1973 č.21
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1973 č.23
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1973 č.26
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1973 č.7
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1974 č.12
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1974 č.22
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1974 č.5
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1974 č.7
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1975 č.15
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1975 č.26
0.75 €
image_1
image_2
Časopis
Československý voják 1975 č.7
0.75 €
[ 1 ] [2] [3]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98933 titulov.

Kuriozity
Kuriozity