...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Ak chcete pomôcť s výberom knihy pre niekoho, napíšte nám jeho záľuby
na knihy@wallstreet.sk a my vám poradíme.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 6 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Glendová Elena Kováčiková Valentína, - Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, 7.vyd. 108734-90-02

Glendová Elena Kováčiková Valentína,
Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, 7.vyd.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2017
Cena: 6.98 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010031641, (stav A), brož., hmotnosť: 0.247 kg, rozmer: 23.4 cm x 16.8 cm
Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov pre rôzne vekové kategórie. V učebnici pre 5. ročník ste si osvojili základné pravidlá čítania a písania azbukou, čo vám umožňuje počúvať, čítať i tvoriť krátke jednoduché rečové prejavy zamerané na základné situácie v škole, rodine, v prírode a vo svojom bydlisku. Obsah učiva ruského jazyka v 6. ročníku rozvíja všetky rečové zručnosti: počúvanie, ústny prejav, čítanie a písomný prejav.

Úlohou tejto učebnice je:
•upevniť získané vedomosti praktickým precvičovaním receptívnych i produktívnych rečových činností
•prehĺbiť poznatky zo základov gramatiky a pravopisu, ruskej výslovnosti a intonácie i ruskej lexiky
•rozvinúť rečové zručnosti do takej miery, aby ste v ďalších ročníkoch výučby dokázali samostatnejšie si osvojovať nové poznatky a prakticky ich využívať v komunikácii.

Učebnicu vhodne dopĺňajú audionahrávka a pracovný zošit. Celý súbor – učebnica, audionahrávka a pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk.
K N Í H K U P E C T V O
Glendová Valentína - Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ, 4. vyd. 134570-90-02

Glendová Valentína
Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ, 4. vyd.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2019
Cena: 7.91 €
Jazyk: slovensky
168 strán, EAN: 9788010032556, (stav A), brož., hmotnosť: 0.284 kg, rozmer: 23.3 cm x 16.6 cm
Učebnica Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ nadväzuje na učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, čo žiakom uľahčuje orientáciu v učebnom materiáli. Tvorí ju 20 lekcií, ktoré obsahujú veľa materiálu o krajine, gramatické učivo, ukážku z ruskej detskej literatúry, piesne, krížovky a tajničky. Lekcie dopĺňa prehľad gramatiky a rusko-slovenský a slovensko-ruský slovníček.
Učebnicu vhodne dopĺňajú pracovný zošit a audionahrávka, ktorá žiakom umožňuje porozumieť hovorenej ruštine a rozvíja fonematický sluch.
Celý súbor – učebnica, audionahrávka, pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk. Učebnica aj pracovný zošit majú schvaľovaciu doložku ministerstva školstva.
Učebnicu možno používať na všetkých stupňoch škôl a jazykových kurzov pre všetky vekové kategórie. Je dobrou prípravou na zvládnutie ruského jazyka na úrovni A1.
K N Í H K U P E C T V O
Mamonova Yulia Janek- Adam - Učebnice současné ruštiny, 2. díl 129927-90-02

Mamonova Yulia Janek- Adam
Učebnice současné ruštiny, 2. díl


EDIKA, 2019
Cena: 22.78 €
Jazyk: česky
424 strán, EAN: 9788026613763, (stav A), brož., hmotnosť: 0.609 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Učebnice je určena pro samouky, ale je také velmi dobrým materiálem pro výuku s učitelem na středních, vysokých a jazykových školách. Student si osvojí aktivní slovní zásobu současné ruštiny. Kniha obsahuje srozumitelné vysvětlení gramatiky, cvičení a klíč. Seznámíte se v ní s ruskými reáliemi a kulturou, narazíte na různé životní situace. Audionahrávka ve formátu MP3 je zdarma ke stažení na webu.

Součástí knihy je nahrávka namluvená rodilými mluvčími.
A N T I K V A R I Á T
Sopira Andrej - Ruská gramatika pre ekonómov 84496-22-01

Sopira Andrej
Ruská gramatika pre ekonómov


Edičné stredisko Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1979
Cena: 1.70 €
Jazyk: rusky, slovensky
234 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.586 kg, rozmer: 28.6 cm x 20.8 cm
Skriptá.
A N T I K V A R I Á T
Sopira Andrej - Bobaľová Emília - Zemanová Jaroslava - Rusko-slovenská konverzácia pre ekonómov 31866-22-01

Sopira Andrej - Bobaľová Emília - Zemanová Jaroslava
Rusko-slovenská konverzácia pre ekonómov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976
Cena: 1.99 €
Jazyk: rusky, slovensky
208 strán, náklad: 3 000 ks, 4.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Učebnica slovensko-ruskej konverzácie.
A N T I K V A R I Á T
Švagrovský Štefan - Náčrt ruskej jednojazyčnej a dvojjazyčnej lexikografie 46324-22-01

Švagrovský Štefan
Náčrt ruskej jednojazyčnej a dvojjazyčnej lexikografie


Univerzita Komenského, 1978
Vysokoškolské skriptá
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
94 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93370 titulov.