...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Nájdete u nás tisíce časopisov z čias dávnych i nedávnych.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 16 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia - Matematika 104532-47-01

Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
248 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.272 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
Běloun František - Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník 22239-24-01

Běloun František
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 210 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Tabuľky pre žiakov základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk - Nová maturita - Matematika 67710-24-01

Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika


Státní pedagogické nakladatelství, 2004
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN 80-10-00333-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.434 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia ucelený materiál vhodný na dokonalú prípravu študentov na maturitu z matematiky po novom.
A N T I K V A R I Á T
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk - Nová maturita - Matematika - interná časť 153937-24-01

Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika - interná časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005
Cena: 5.40 €
Jazyk: slovensky
208 strán, ISBN - 80-10-00619-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia ucelený materiál vhodný na dokonalú prípravu študentov na maturitu z matematiky po novom.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan - Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2.časť 155188-24-01

Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2.časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.70 €
Jazyk: slovensky
464 strán, ISBN - 80-08-00938-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.574 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti 66020-NB-02

Kolektív
Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2013
Cena: 2.42 €
Jazyk: slovensky
24 strán, EAN: 9788089530632, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 2 sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou. Je spracovaný inovatívnym prístupom so zameraním na efektívne využívanie hravých prvkov. Z obsahu 1. Priestorové vzťahy 2. Cesta do školy- krátka, dlhšia, najdlhšia 3. Šarkan letí-orientácia: vpravo/vľavo 4. Úroda- rozlíšiť- malý, väčší, najväčší/ úzky, širší, najširší 5. Postupnosť (ráno, predpoludnie, poludnie , popoludnie, večer, noc) .
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematické oriešky 81885-90-02

Kolektív
Matematické oriešky


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2014
Cena: 3.72 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788089530755, (stav A), brož., hmotnosť: 0.073 kg, rozmer: 14.6 cm x 10.4 cm
Zbierka úloh z matematiky pre 1.-4. ročník ZŠ. Kreatívnym a motivačným spôsobom doplňuje pracovné zošity Hravá matematika a obohacuje ich o zaujímavé úlohy.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Matematika - Planimetria 47104-24-01

Kolektív
Matematika - Planimetria


Orbis Pictus Istropolitana, 2000
Matematika zv.č.: 3
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
48 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-7158-023-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Matematika pre 1.ročník gymnázií a SOŠ.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1 96638-90-03

Kolektív
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
327 strán, EAN: 9788089153312, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív autorov - Príprava na testovanie 5 Matematika 88825-90-03

Kolektív autorov
Príprava na testovanie 5 Matematika


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2015
Cena: 8.18 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788081800061, (stav A), brož., hmotnosť: 0.164 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s nimi pracovať. Publikácia žiakom zároveň ponúka upevnenie vedomostí získaných nielen v štvrtom, ale i v predošlých ročníkoch. Kvalitnú prípravu na Testovanie 5 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5
K N Í H K U P E C T V O
Ľudovít Bálint - Čo má vedieť štvrták z matematiky 89515-90-03

Ľudovít Bálint
Čo má vedieť štvrták z matematiky


IKAR, a.s., 2016
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788055148779, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Zbierka obsahuje štandardné úlohy rôznej náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný tematický celok. Pri pravidelnej práci so zbierkou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
K N Í H K U P E C T V O
Martina Jeloková - Matematika, Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl 95563-90-03

Martina Jeloková
Matematika, Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl


AKTUELL, vydavateľstvo, 2016
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
132 strán, EAN: 9788081720239, (stav A), brož., hmotnosť: 0.182 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísa¬ných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlo¬hy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v závere knihy.
Vhodnou pomôckou je aj pre rodičov, ktorí ju môžu využiť na kontrolu úrovne matematických vedomostí svojich detí. Môžu im tiež zadávať príklady a úlohy na riešenie v časovom limi-te, a tak ich v domácom prostredí pripraviť na krátke testy na ho¬dinách matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Pavol Černek, Zbyněk Kubáček - Nová maturita - Matematika - testy 67787-90-03

Pavol Černek, Zbyněk Kubáček
Nová maturita - Matematika - testy


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2009
Cena: 8.84 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010013883, (stav A), brož., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Najnovšie, prepracované vydanie publikácie obsahuje okrem aktuálnych informácií o novom spôsobe maturitných skúšok aj podrobné pokyny na vypracovanie kompletných testov pre základnú (B) aj vyššiu (A) úroveň maturity z matematiky. Všetky úlohy testov sa dajú najprv skontrolovať porovnaním s výsledkami. V prípade nesprávnych odpovedí si čitateľ môže preštudovať podrobné riešenia chybne vypočítaných úloh. Uvedená je aj ukážka odpoveďového hárka, do ktorého sa zapisujú výsledky pri skutočných maturitách. Cenný je tiež odporúčaný postup na prácu s touto knihou od autorov – odborníkov, ktorí sa významne podieľajú na tvorbe oficiálnych maturitných testov. Publikácia obsahuje všetko podstatné, čo je potrebné pre všetkých stredoškolákov pri príprave na maturitu z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Radek Chajda - Hravá matematika 96223-90-03

Radek Chajda
Hravá matematika


EDIKA, 2016
Cena: 5.11 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788056600061, (stav A), brož., hmotnosť: 0.177 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Publikácia popularizuje matematiku, je určená najmä mladším záujemcom, žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom nižších ročníkov viacročných gymnázií. Autor vhodne vybral zaujímavé „oriešky“, ktoré riešili už matematici v starovekom Grécku, ale tiež matematici z neskorších období, a pútavo ich vysvetľuje deťom (napr. Pascalov trojuholník, zlatý rez). Je vhodne doplnená názornými obrázkami a ilustráciami.
K N Í H K U P E C T V O
Soňa Holéczyová - Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2 71656-90-03

Soňa Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2


AKTUELL, vydavateľstvo, 2014
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788089153985, (stav A), brož., hmotnosť: 0.545 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje:

stručné teoretické uvedenie témy
riešené vzorové príklady
úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné
výsledky všetkých príkladov na kontrolu správneho riešenia


Zbierka úloh 2 Matematika pre stredoškolákov je:

učebná pomôcka pre študentov

na priebežné precvičovanie učiva
pri príprave na maturitnú skúšku
pri ďalšom štúdiu na vysokej škole
pracovná pomôcka pre učiteľov

pri výklade a opakovaní nového učiva
na výber príkladov na precvičovanie
A N T I K V A R I Á T
Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír - Matematicko-fyzikálne praktiká
Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír - Matematicko-fyzikálne praktiká ilustr.1
Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír - Matematicko-fyzikálne praktiká ilustr.2
59862-34-02

Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír
Matematicko-fyzikálne praktiká


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 15 850 ks, 2.vydanie, preklad: Magda Cáková, Václav Vlček, (stav A), brož., hmotnosť: 0.16 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.4 cm
Matematicko-fyzikálne praktiká pre 8.ročník základnej školy.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93365 titulov.