...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 17 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
104532-47-01

Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
248 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.272 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
22239-24-01

Běloun František
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 210 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Tabuľky pre žiakov základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
67710-24-01

Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika


Státní pedagogické nakladatelství, 2004
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN 80-10-00333-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.434 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia ucelený materiál vhodný na dokonalú prípravu študentov na maturitu z matematiky po novom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153937-24-01

Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika - interná časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005
Cena: 5.40 €
Jazyk: slovensky
208 strán, ISBN - 80-10-00619-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia ucelený materiál vhodný na dokonalú prípravu študentov na maturitu z matematiky po novom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
176688-24-01

Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 1.časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
400 strán, náklad: 35 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.524 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Zbierka úloh z matematiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
176689-24-01

Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 1.časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
464 strán, ISBN - 80-08-00049-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Zbierka úloh z matematiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155188-24-01

Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2.časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.70 €
Jazyk: slovensky
464 strán, ISBN - 80-08-00938-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.574 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
66020-NB-02

Kolektív
Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2013
Cena: 12.04 €
Jazyk: slovensky
24 strán, EAN: 9788089530632, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 2 sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou. Je spracovaný inovatívnym prístupom so zameraním na efektívne využívanie hravých prvkov. Z obsahu 1. Priestorové vzťahy 2. Cesta do školy- krátka, dlhšia, najdlhšia 3. Šarkan letí-orientácia: vpravo/vľavo 4. Úroda- rozlíšiť- malý, väčší, najväčší/ úzky, širší, najširší 5. Postupnosť (ráno, predpoludnie, poludnie , popoludnie, večer, noc) .
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
35456-24-01

Kolektív
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7. - 9. ročník ZDŠ


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 30 000 ks, 3.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Tabuľky pre žiakov základnej školy.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
81885-90-02

Kolektív
Matematické oriešky


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2014
Cena: 3.72 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788089530755, (stav A), brož., hmotnosť: 0.073 kg, rozmer: 14.6 cm x 10.4 cm
Zbierka úloh z matematiky pre 1.-4. ročník ZŠ. Kreatívnym a motivačným spôsobom doplňuje pracovné zošity Hravá matematika a obohacuje ich o zaujímavé úlohy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
47104-24-01

Kolektív
Matematika - Planimetria


Orbis Pictus Istropolitana, 2000
Matematika zv.č.: 3
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
48 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-7158-023-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Matematika pre 1.ročník gymnázií a SOŠ.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
96638-90-03

Kolektív
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
327 strán, EAN: 9788089153312, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
89515-90-03

Ľudovít Bálint
Čo má vedieť štvrták z matematiky


IKAR, a.s., 2016
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788055148779, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Zbierka obsahuje štandardné úlohy rôznej náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný tematický celok. Pri pravidelnej práci so zbierkou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95563-90-03

Martina Jeloková
Matematika, Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl


AKTUELL, vydavateľstvo, 2016
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
132 strán, EAN: 9788081720239, (stav A), brož., hmotnosť: 0.182 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísa¬ných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlo¬hy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v závere knihy.
Vhodnou pomôckou je aj pre rodičov, ktorí ju môžu využiť na kontrolu úrovne matematických vedomostí svojich detí. Môžu im tiež zadávať príklady a úlohy na riešenie v časovom limi-te, a tak ich v domácom prostredí pripraviť na krátke testy na ho¬dinách matematiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170931-24-01

Müller Fritz
Päťmiestne logaritmické a iné matematické tabuľky


Slovenské nakladateľstvo technickej literatúry, 1967
Edícia teoretickej literatúry
Cena: 2.80 €
Jazyk: slovensky
208 strán, náklad: 15 000 ks, 5.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.424 kg, rozmer: 23 cm x 17 cm
Päťmiestne logaritmické a iné matematické tabuľky...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
96223-90-03

Radek Chajda
Hravá matematika


EDIKA, 2016
Cena: 5.11 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788056600061, (stav A), brož., hmotnosť: 0.177 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Publikácia popularizuje matematiku, je určená najmä mladším záujemcom, žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom nižších ročníkov viacročných gymnázií. Autor vhodne vybral zaujímavé „oriešky“, ktoré riešili už matematici v starovekom Grécku, ale tiež matematici z neskorších období, a pútavo ich vysvetľuje deťom (napr. Pascalov trojuholník, zlatý rez). Je vhodne doplnená názornými obrázkami a ilustráciami.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
71656-90-03

Soňa Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2


AKTUELL, vydavateľstvo, 2014
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788089153985, (stav A), brož., hmotnosť: 0.545 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje:

stručné teoretické uvedenie témy
riešené vzorové príklady
úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné
výsledky všetkých príkladov na kontrolu správneho riešenia


Zbierka úloh 2 Matematika pre stredoškolákov je:

učebná pomôcka pre študentov

na priebežné precvičovanie učiva
pri príprave na maturitnú skúšku
pri ďalšom štúdiu na vysokej škole
pracovná pomôcka pre učiteľov

pri výklade a opakovaní nového učiva
na výber príkladov na precvičovanie
image_1
image_2
Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika
1.50 €
image_1
image_2
Běloun František
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník
1.20 €
image_1
image_2
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika
2.60 €
image_1
image_2
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika - interná časť
5.40 €
image_1
image_2
Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 1.časť
5.00 €
image_1
image_2
Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 1.časť
5.00 €
image_1
image_2
Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2.časť
3.70 €
image_1
image_2
Kolektív
Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti
12.04 €
image_1
image_2
Kolektív
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7. - 9. ročník ZDŠ
2.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Matematické oriešky
3.72 €
image_1
image_2
Kolektív
Matematika - Planimetria
1.30 €
image_1
image_2
Kolektív
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1
9.23 €
image_1
image_2
Ľudovít Bálint
Čo má vedieť štvrták z matematiky
4.19 €
image_1
image_2
Martina Jeloková
Matematika, Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl
8.28 €
image_1
image_2
Müller Fritz
Päťmiestne logaritmické a iné matematické tabuľky
2.80 €
image_1
image_2
Radek Chajda
Hravá matematika
5.11 €
image_1
image_2
Soňa Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2
12.00 €
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98857 titulov.

Kuriozity
Kuriozity