Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Ak chcete pomôcť s výberom knihy pre niekoho, napíšte nám jeho záľuby
na knihy@wallstreet.sk a my vám poradíme.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 18 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia - Matematika 104532-47-01

Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
248 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.272 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk - Nová maturita - Matematika 67710-24-01

Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika


Státní pedagogické nakladatelství, 2004
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ISBN 80-10-00333-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.434 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia ucelený materiál vhodný na dokonalú prípravu študentov na maturitu z matematiky po novom.
A N T I K V A R I Á T
Černek Pavol - Kubáček Zbyněk - Nová maturita - Matematika - interná časť 153937-24-01

Černek Pavol - Kubáček Zbyněk
Nová maturita - Matematika - interná časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005
Cena: 5.40 €
Jazyk: slovensky
208 strán, ISBN - 80-10-00619-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia obsahuje súbor ukážkových maturitných zadaní na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z matematiky v základnej vyššiu úrovni. Spolu s už vydanou 1. časťou Nová maturita - Matematika - Externá časť - Monitor - testy tvorí publikácia ucelený materiál vhodný na dokonalú prípravu študentov na maturitu z matematiky po novom.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan - Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2.časť 155188-24-01

Jirásek František - Braniš Karel - Horák Stanislav - Vacek Milan
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2.časť


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Cena: 3.70 €
Jazyk: slovensky
464 strán, ISBN - 80-08-00938-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.574 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá Matematika 1 2.diel 77429-90-03

Kolektív
Hravá Matematika 1 2.diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2014
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
72 strán, EAN: 9788089530762, (stav A), brož., hmotnosť: 0.292 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti 66020-NB-02

Kolektív
Hravá matematika 2 - pracovný zošit pre 5- 6 ročné deti


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2013
Cena: 2.42 €
Jazyk: slovensky
24 strán, EAN: 9788089530632, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 2 sa vyznačuje tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou. Je spracovaný inovatívnym prístupom so zameraním na efektívne využívanie hravých prvkov. Z obsahu 1. Priestorové vzťahy 2. Cesta do školy- krátka, dlhšia, najdlhšia 3. Šarkan letí-orientácia: vpravo/vľavo 4. Úroda- rozlíšiť- malý, väčší, najväčší/ úzky, širší, najširší 5. Postupnosť (ráno, predpoludnie, poludnie , popoludnie, večer, noc) .
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá matematika 2 2. diel 82051-90-02

Kolektív
Hravá matematika 2 2. diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2014
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788089530779, (stav A), brož., hmotnosť: 0.239 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá matematika 3 1.diel 104021-90-02

Kolektív
Hravá matematika 3 1.diel


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2017
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788081800412, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 30 cm x 21 cm
Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne osvojenie a precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi. V súlade s inovovaným ŠVP.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematické oriešky 81885-90-02

Kolektív
Matematické oriešky


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788089530755, (stav A), brož., hmotnosť: 0.073 kg, rozmer: 14.6 cm x 10.4 cm
Zbierka úloh z matematiky pre 1.-4. ročník ZŠ. Kreatívnym a motivačným spôsobom doplňuje pracovné zošity Hravá matematika a obohacuje ich o zaujímavé úlohy.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Matematika - Planimetria 47104-24-01

Kolektív
Matematika - Planimetria


Orbis Pictus Istropolitana, 2000
Matematika zv.č.: 3
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
48 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-7158-023-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Matematika pre 1.ročník gymnázií a SOŠ.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1 96638-90-03

Kolektív
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
327 strán, EAN: 9788089153312, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre
K N Í H K U P E C T V O
Ľudovít Bálint - Čo má vedieť štvrták z matematiky 89515-90-03

Ľudovít Bálint
Čo má vedieť štvrták z matematiky


IKAR, a.s., 2016
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788055148779, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Zbierka obsahuje štandardné úlohy rôznej náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný tematický celok. Pri pravidelnej práci so zbierkou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
K N Í H K U P E C T V O
Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma - Opakujeme si matematiku pre 9. ročník základných škôl 81820-90-02

Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma
Opakujeme si matematiku pre 9. ročník základných škôl


Vydavateľstvo Príroda s.r.o., 2014
Cena: 6.05 €
Jazyk: slovensky
152 strán, EAN: 9788007023987, (stav A), brož., hmotnosť: 0.197 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Publikácia uzatvára súbor učiva stanoveného pre základnú školu a nižšie ročníky osemročného gymnáziá. Ak žiaci používali zbierky Precvičme si matematiku pre 5. až 8. ročník ZŠ, teraz ocenia, že príklady, ktoré boli v nich uvedené, im pomôžu pri riešení nových úloh. Autori zaradili do obsahu okrem záverečného testu aj ďalšie s názvom Vyskúšajte sa. Nasledujú po jednotlivých tematických celkoch a umožnia žiakom aj učiteľom priebežnú kontrolu dosiahnutých vedomostí a zručností. Pravidelnou prácou so zbierkami žiaci úspešné zvládnu matematické učivo a získajú predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na všetkých typoch stredných škôl.
K N Í H K U P E C T V O
Martina Jeloková - Matematika, Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl 95563-90-03

Martina Jeloková
Matematika, Desaťminútovky pre 2., 3., 4. ročník základných škôl


AKTUELL, vydavateľstvo, 2016
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
132 strán, EAN: 9788081720239, (stav A), brož., hmotnosť: 0.182 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Príručka príkladov a úloh pre žiakov a učiteľov, ktorými si v krátkych testoch na hodinách matematiky môžu overiť svoje znalosti. Príklady a úlohy určené na precvičovanie a kontrolu vedomostí a zručností sú zoradené do predpísa¬ných tematických celkov a v každom ročníku zodpovedajú učivu, ktoré by mal zvládnuť každý žiak. Táto zbierka príkladov a úloh je určená predovšetkým žiakom, jednak takým, ktorí si matematiku obľúbili a nestačí im počítanie na hodinách, ale tiež tým, ktorí potrebujú viac času aj príkladov na pochopenie, precvičenie a osvojenie učiva. Príručka je spracovaná formou pracovného zošita a príklady a úlo¬hy v nej môžu žiaci riešiť samostatne a potom si porovnať svoje riešenia s výsledkami v závere knihy.
Vhodnou pomôckou je aj pre rodičov, ktorí ju môžu využiť na kontrolu úrovne matematických vedomostí svojich detí. Môžu im tiež zadávať príklady a úlohy na riešenie v časovom limi-te, a tak ich v domácom prostredí pripraviť na krátke testy na ho¬dinách matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Radek Chajda - Hravá matematika 96223-90-03

Radek Chajda
Hravá matematika


EDIKA, 2016
Cena: 5.11 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788056600061, (stav A), brož., hmotnosť: 0.177 kg, rozmer: 22.5 cm x 16.7 cm
Publikácia popularizuje matematiku, je určená najmä mladším záujemcom, žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom nižších ročníkov viacročných gymnázií. Autor vhodne vybral zaujímavé „oriešky“, ktoré riešili už matematici v starovekom Grécku, ale tiež matematici z neskorších období, a pútavo ich vysvetľuje deťom (napr. Pascalov trojuholník, zlatý rez). Je vhodne doplnená názornými obrázkami a ilustráciami.
A N T I K V A R I Á T
Šalát Tibor - Metrické priestory 146459-24-01

Šalát Tibor
Metrické priestory


Alfa, 1981
Knižnica Epsilon
Cena: 3.20 €
Jazyk: slovensky
224 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 19.7 cm x 13.1 cm
Metódy teórie metrických priestorov zasahujú do mnohých oblastí súčasnej matematiky. Pri spracovaní tejto tematiky autor rešpektoval najnovšie výsledky metrických priestorov. Kládol pritom dôraz na jej aplikácie v teórii reálnych funkcií a nekonečných radov. Množstvo cvičení, ktorými je text doplnený, sprístupňuje pochopenie teórie širšiemu okruhu záujemcov a vedie čitateľov k samostatnému uvažovaniu.
K N Í H K U P E C T V O
Soňa Holéczyová - Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2 71656-90-03

Soňa Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2


AKTUELL, vydavateľstvo, 2014
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788089153985, (stav A), brož., hmotnosť: 0.545 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje:

stručné teoretické uvedenie témy
riešené vzorové príklady
úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné
výsledky všetkých príkladov na kontrolu správneho riešenia


Zbierka úloh 2 Matematika pre stredoškolákov je:

učebná pomôcka pre študentov

na priebežné precvičovanie učiva
pri príprave na maturitnú skúšku
pri ďalšom štúdiu na vysokej škole
pracovná pomôcka pre učiteľov

pri výklade a opakovaní nového učiva
na výber príkladov na precvičovanie
A N T I K V A R I Á T
Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír - Matematicko-fyzikálne praktiká
Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír - Matematicko-fyzikálne praktiká ilustr.1
Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír - Matematicko-fyzikálne praktiká ilustr.2
59862-34-03

Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír
Matematicko-fyzikálne praktiká


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad: 15 850 ks, 2.vydanie, preklad: Magda Cáková, Václav Vlček, (stav A), brož., hmotnosť: 0.16 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.4 cm
Matematicko-fyzikálne praktiká pre 8.ročník základnej školy.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89553 titulov.