...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Niektoré knihy sme aj čítali a páčili sa nám, preto ich odporúčame na tejto linke.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 12 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Hudec Igor - Fauna Slovenska III. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda 118881-NB-01

Hudec Igor
Fauna Slovenska III. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda


Veda, 2010
Cena: 9.90 €
Jazyk: slovensky
496 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.928 kg, rozmer: 26.4 cm x 19.2 cm
Z úvodu: Tento zväzok Fauny Slovenska sa zaoberá štyrmi radmi triedy Branchiopoda (lupeňonôžky): Anomopoda, Ctenopoda Haplopoda, Onychopoda. Všetky štyri rady boli pôvodne zaraďované v rámci branchiopód do jedinej podtriedy Cladocera (perloočky) (ŠRÁMEK-HUŠEK? 1962a). Druhou podtriedou v rámci branchiopód sú Euphyllopoda alebo "veľké Branchiopoda", ktoré už boli v rámci tejto edície (BRTEK, 2005) publikované...
A N T I K V A R I Á T
Jana Višnovská, Monika Ružeková - Biológia pre 5. ročník základnej školy - 1 160776-17-01

Jana Višnovská, Monika Ružeková
Biológia pre 5. ročník základnej školy - 1


Raabe, 2012
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
90 strán, ISBN - 978-80-89182-78-7, (stav A - nepoužitý), brož., hmotnosť: 0.317 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy 1.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Biológia pre 5. ročník ZŠ 133376-90-03

Kolektív
Biológia pre 5. ročník ZŠ


Expol Pedagogika s.r.o, 2008
Cena: 16.74 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788080915667, (stav A), brož., hmotnosť: 0.295 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom 133468-90-03

Kolektív
Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom


Expol Pedagogika s.r.o, 2011
Cena: 16.74 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788080915483, (stav A), brož., hmotnosť: 0.363 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8-ročným štúdiom.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 133322-90-03

Kolektív
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2019
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
86 strán, EAN: 9788081403507, (stav A), brož., hmotnosť: 0.265 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 133421-90-03

Kolektív
Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2019
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081403514, (stav A), brož., hmotnosť: 0.244 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá biológia 8 67772-90-03

Kolektív
Hravá biológia 8


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2013
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788089530410, (stav A), brož., hmotnosť: 0.179 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.) 131218-90-03

Kolektív
Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.)


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2019
Cena: 6.88 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788081801594, (stav A), brož., hmotnosť: 0.185 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Prehľad biológie 2 97080-91-01

Kolektív
Prehľad biológie 2


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
312 strán, ISBN - 80-08-03351-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm
Aktualizované stredoškolské učivo biológie. Svojím spracovaním je vhodná na prípravu na maturitu a na prijímacie pohovory na vysoké školy, pre študujúcich biológiu, ale aj ako pomocná literatúra pre učiteľov.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív autorov - Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 89459-90-03

Kolektív autorov
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2016
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788081401947, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.

Žiak si pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.
K N Í H K U P E C T V O
Križanová Mária Križan, Ján - Maturita z biológie 115262-90-02

Križanová Mária Križan, Ján
Maturita z biológie


IKAR, a.s., 2016
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
180 strán, EAN: 9788055149967, (stav A), brož., hmotnosť: 0.566 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Publikácia ponúka prehľad stredoškolského učiva z biológie, poslúži ako pomôcka na prípravu na maturitnú skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy. Kniha je určená študentom s hlbším záujmom o biologické vedné disciplíny, preto niektoré kapitoly presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu. Súčasťou knihy sú aj testy na zopakovanie prebratého učiva a na overenie získaných vedomostí. Testy sú bezplatne prístupné na www.priroda.sk.
K N Í H K U P E C T V O
Žoldošová Kristína - Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ 133377-90-03

Žoldošová Kristína
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ


Expol Pedagogika s.r.o, 2018
Cena: 16.74 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788080914813, (stav A), brož., hmotnosť: 0.452 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93370 titulov.