...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 13 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160776-17-01

Jana Višnovská, Monika Ružeková
Biológia pre 5. ročník základnej školy - 1


Raabe, 2012
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
90 strán, ISBN - 978-80-89182-78-7, (stav A - nepoužitý), brož., hmotnosť: 0.317 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy 1.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133375-90-03

Kolektív
Biológia a starostlivosť o zdravie človeka


Expol Pedagogika s.r.o, 2006
Cena: 26.04 €
Jazyk: slovensky
156 strán, EAN: 9788080915582, (stav A), brož., hmotnosť: 0.427 kg, rozmer: 29.2 cm x 20.7 cm
Biológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113338-90-03

Kolektív
Biológia pre 5. ročník ZŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2016
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
90 strán, EAN: 9788081402357, (stav A), brož., hmotnosť: 0.247 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.

Titul od autoriek: PhDr. Jana Višnovská
Mgr. Katarína Kubinová
Mgr. Ivana Kuncová
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133376-90-03

Kolektív
Biológia pre 5. ročník ZŠ


Expol Pedagogika s.r.o, 2008
Cena: 19.53 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788080915667, (stav A), brož., hmotnosť: 0.295 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133321-90-03

Kolektív
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2019
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
102 strán, EAN: 9788081403910, (stav A), brož., hmotnosť: 0.281 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Nové a prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133468-90-03

Kolektív
Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom


Expol Pedagogika s.r.o, 2011
Cena: 19.53 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788080915483, (stav A), brož., hmotnosť: 0.363 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8-ročným štúdiom.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133322-90-03

Kolektív
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2019
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
86 strán, EAN: 9788081403507, (stav A), brož., hmotnosť: 0.265 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133421-90-03

Kolektív
Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2019
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081403514, (stav A), brož., hmotnosť: 0.244 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
67772-90-03

Kolektív
Hravá biológia 8


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2013
Cena: 2.05 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788089530410, (stav A), brož., hmotnosť: 0.179 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131218-90-03

Kolektív
Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.)


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2019
Cena: 6.88 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788081801594, (stav A), brož., hmotnosť: 0.185 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
97080-91-01

Kolektív
Prehľad biológie 2


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
312 strán, ISBN - 80-08-03351-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm
Aktualizované stredoškolské učivo biológie. Svojím spracovaním je vhodná na prípravu na maturitu a na prijímacie pohovory na vysoké školy, pre študujúcich biológiu, ale aj ako pomocná literatúra pre učiteľov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
89459-90-03

Kolektív autorov
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2016
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788081401947, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.

Žiak si pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133377-90-03

Žoldošová Kristína
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ


Expol Pedagogika s.r.o, 2018
Cena: 19.53 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788080914813, (stav A), brož., hmotnosť: 0.452 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.
image_1
image_2
Jana Višnovská, Monika Ružeková
Biológia pre 5. ročník základnej školy - 1
2.60 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia a starostlivosť o zdravie človeka
26.04 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia pre 5. ročník ZŠ
8.37 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia pre 5. ročník ZŠ
19.53 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
8.37 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom
19.53 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
8.37 €
image_1
image_2
Kolektív
Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
8.37 €
image_1
image_2
Kolektív
Hravá biológia 8
2.05 €
image_1
image_2
Kolektív
Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.)
6.88 €
image_1
image_2
Kolektív
Prehľad biológie 2
2.30 €
image_1
image_2
Kolektív autorov
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
8.37 €
image_1
image_2
Žoldošová Kristína
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ
19.53 €
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 99604 titulov.

Kuriozity
Kuriozity