hz=SO ...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 120 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38985-97-01

Alpatov Vladimirovič Michail
Dejiny umenia 1 - 2 - 3 - 4


Tatran, 1981
Cena: 40.00 €
Jazyk: slovensky
916 strán, náklad: 15 000 ks, 2.vydanie, (stav A - veľmi dobrý), viaz., hmotnosť: 2.84 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.5 cm
4 zväzky - komplet.
Skrátené, autorizované vydanie Dejín umenia od významného sovietskeho historika a teoretika umenia Michaila Vladimiroviča Alpatova vychádza u nás v štyroch zväzkoch po druhý raz. Častým nedostatkom umeleckohistorických publikácií je únavná záplava faktov, opisnosť a množstvo odkazov na odbornú literatúru, takže čitateľ sa priam utápa v materiáli. Touto knihou predkladáme verejnosti dejiny umenia, ktorých hlavným zámerom je viesť čitateľa cez takmer neprehľadné pole dejín svetového umenia bez komplikovaných teoretických úvah, ušetriac mu tak namáhavé hľadanie v množstve odbornej literatúry.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150076-90-03

Autorov kolektív
Uher: Sochy


Slovart, 1998
Cena: 22.23 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788071453253, (stav A),, hmotnosť: 0.488 kg, rozmer: 30 cm x 23.5 cm
Slovenský sochár Rudolf Uher patrí medzi popredné osobnosti umenia druhej polovice 20. storočia. Tvorivú autoritu mu v
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
149830-90-02

Bajcurová Katarína
Slovenské sochárstvo 1945 – 2015


Slovart, 2017
Cena: 37.11 €
Jazyk: slovensky
324 strán, EAN: 9788097184711, (stav A),, hmotnosť: 0.589 kg, rozmer: 26 cm x 19 cm
Aj keď sa dnes historici umenia sústreďujú skôr na monografie či prípadové štúdie a „veľké“ dejiny sa takmer nepíšu, Katarína Bajcurová sa rozhodla pre historickú panorámu vývoja 70 rokov slovenského sochárstva. Spláca tak starý symbolický „dlh“ disciplíne i samotným tvorcom. V centre jej záujmu je klasické (tradičné) sochárstvo, ako aj problematika objektu a inštalácie. Autorka charakterizuje premeny sochárskeho myslenia na pozadí spoločenských zmien, poukazuje na miestne špecifiká v konfrontácii so svetom, ako aj na prínosy osobností v jednotlivých historických obdobiach. Interpretuje kľúčové, ikonické diela a pokúša sa sformulovať, čo je v slovenskom sochárstve autentické a prečo. Publikácia vychádza v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Roman Fecik Gallery.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
174886-97-01

Batkova Irina
Awards for Contemporary Bulgarian Art 2006


Oldag, 2006
Cena: 30.00 €
Jazyk: bulharsky, anglicky
180 strán, ISBN - 978-954-91822-2-4, (stav A), brož., hmotnosť: 1.17 kg, rozmer: 33.5 cm x 24 cm
Awards for Contemporary Bulgarian Art 2006.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
4984-11-01

Brunsová Marianne
Deviaty sochárov syn


Tatran, 1988
Osudy slávnych zv.č.: 28
Cena: 3.85 €
Jazyk: slovensky
286 strán, náklad 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 24.5 cm x 14 cm
Životopisný román o majstrovi Veitovi Stossovi.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
1483-88-04

Cellini Benvenuto
Kamenná serenáda


Slovenský spisovateľ, 1973
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 303
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
488 strán, náklad 35 000 ks, 1.vydanie, preklad Blahoslav Hečko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Autobiografický román vynikajúceho renesančného umelca, sochára, zlatníka a klenotníka. živo a hodnoverne opisuje dobu, v ktorej žil, boje o moc, svoje väzenie na Anjelskom hrade, kam ho uvrhol pápež.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2851-11-01

Cristofanelli Rolando
Deník Michelangela blázna


Práce, 1981
Kamarád
Cena: 3.65 €
Jazyk: česky
400 strán, náklad 107 500 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Fiktivní deník renesančního sochaře, architekta, malíře a básníka není pouhým literárním zpracováním bohaté michelangelovské literatury, ale svébytným uměleckym dílem. Na pozadí renesanční Itálie, zmítané mocenskými zápasy,vykresluje osobnost velkého umělce, způsob jeho myšlení, názory i vztahy k dalším slavným současníkům, zejména k Raffaelovi a Leonardovi. Sugestivní formou ličí Michelangelovy umělecké snahy a okolnosti vzniku jeho velkých děl,která nás podnes naplňují obdivem.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
40072-88-01

Cristofanelli Rolando
Denník pochábľa Michelangela


Slovenský spisovateľ, 1980
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 396
Cena: 5.50 €
Jazyk: slovensky
374 strán, náklad: 20 000 ks, 1.vydanie, preklad: Blahoslav Hečko, (Z talianskeho originálu - Diario di Michelangelo il pazzo), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.48 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
O veľkom renesančnom maliarovi, sochárovi, architektovi a básnikovi Michelangelovi jestvuje naozaj veľa životopisov. Cristofanelliho Denník pochábľa Michelangela sa však vymyká z bežného rámca toho, čo bolo o tomto umelcovi doposiaľ napísané. Autor nám tu vo forme fiktívneho denníka, fingovaných zápiskov, ktoré mohol napísať sám umelec, nielen dokresľuje túto veľkú osobnosť, ale usiluje sa zároveň, pravdaže, na základe štúdia archívnych materiálov, preniknúť aj do jeho intimity ľudskej i umeleckej.
Doba, v ktorej Michelangelo žil a tvoril, bola, ako je známe, veľmi búrlivá, plná zmätkov i nádejí. No a Cristofanelli nám predstavuje v nej Michelangela ako človeka práve tak hlboko milujúceho ľud ako umenie, o slobodu ľudu aj umenia zápasiaceho a víťaziaceho. Z tohto hľadiska kritizuje nielen florentských tyranov a pápežov, ale aj Savonarolu, Leonarda, Rafaela, vôbec všetko, čo prekáža človeku v slobodnom živote a v úsilí o orginálny, svojrázny a svojský umelecký výraz.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41236-88-03

Delbéeová Anne
Osud jednej ženy


Smena, 1988
Eva zv.č.: 106
Cena: 2.12 €
Jazyk: slovensky
344 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.41 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Francúzska divadelná režisérka Anne Delbéeová sa v románe Osud jednej ženy ponorila do skutočne nesmierne dramatického a pohnutého súkromného i umeleckého života ženy, staršej sestry básnika a dramatika druhej symbolistickej vlny vo Francúzsku Paula Claudela a „veľkej lásky` slávneho sochára Augusta Rodina Camille Claudelovej. Dráma Camille, tejto výnimočnej bytosti, obdarenej krásou a nadaním, ale aj prudkou a nezmieriteľnou, búrliváckoú a nekompromisnou povahou a navyše patriacej k `slabému` pohlaviu, vyznačujúcej sa však nezlomnou húževnatosťou a vôľou uplatniť sa v oblasti umenia, kde dovtedy dominovalo výlučne `silné` pohlavie, sa totiž odohráva koncom 19. storočia v spoločnosti ovládanej zákonom zisku a pokladajúcej aj umelecké dielo za tovar - táto dráma sa končí tragicky: po rokoch pracovného vypätia odmeneného iba sporadickými úspechmi na parížskych salónoch, po dlhoročnom vášnivom ľúbostnom vzťahu s Rodinom, ktorý však nechce opustiť svoju starnúcu družku Rose kvôli oveľa mladšej Camille, po odchode mladšieho brata Paula - začínajúceho básnika a dramatika - do cudziny, po ustavičných finančných ťažkostiach stratí Camille napokon vnútornú silu a odvahu pokračovať ďalej za takýchto ponižujúcich okolností. Pomaly ju opúšťa súdnosť, schopnosť rozoznať skutočný svet od vysnívaného, až ju napokon internujú v ústave pre choromyseľných, kde prežije ešte vyše tridsať rokov - súdiac podľa úryvkov z listov, ktorými je román popretkávaný, však duševne úplne zdravá a jasnozrivá.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83615-97-01

Denkstein Vladimír - Matouš František
Jihočeská gotika


Státní nakladatelství krásne literatury a umění, 1953
Cena: 9.00 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 4 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.515 kg, rozmer: 31.2 cm x 24.3 cm
Dílo obsahuje 11 plánků v textové části, které zhotovil Karel Kašpar, 41 obrazů v oddíle architektura, 138 obrazů v oddíle o sochařství a malířství a 12 barevných příloh. Grafická úprava, obálka a vazba jsou provedeny podle návrhu Oldřicha Menharta.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18854-88-01

Ebanoidze Alexander
Sobáš po imeretínsky


Slovenský spisovateľ, 1979
Nová sovietska tvorba
Cena: 1.15 €
Jazyk: slovensky
288 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, preklad: Milan Tokár, (Z ruského originálu - Dva mesiaca v derevne, ili brak po-imeretinski.), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Mladý tbiliský sochár, veselý a sebavedomý mládenec, príde do rodnej dediny v Imeretínsku, kde dostane objednávku na sochu pre námestie. Rozhodne sa vymodelovať dievčenskú postavu a za modelku si vyberie priateľku z detských hier Nucu. Spočiatku sa mu práca nedarí, postupne však nadobudne hlbší vzťah k modelu aj k soche. Dievčina sa mu páči, jej sa zasa páči mladý sochár, navzájom si dávajú najavo svoje čisté sympatie. Denne trávia celé hodiny v ateliéri — bývalej kozej maštali — a tu sa začínajú komplikácie. Dedina má svoje vlastné etické normy a je pevne presvedčená, že sochár sa „po tom všetkom` musí s dievčinou oženiť...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113986-97-01

Fišerová Eva
Imaginácia - Imagination


Zoya gallery, 2008
Cena: 7.20 €
Jazyk: slovensky, anglicky
152 strán, ISBN - 978-80-969951-9-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.744 kg, rozmer: 25.6 cm x 20.9 cm
Už ako študentka získala v roku 1972 bronzovú medailu na medzinárodnom veľtrhu skla v Mníchove "Exempla 72". Od svojich začiatkov, vychádzajúc zo svojich pocitov, speje k modifikácii matematicky exaktnej konštrukcie, determinovanej tvorbou Ciglera. Snaží sa nuansovať prísne pravidlá geometrie podľa vlastnej fantázie, uprednostňuje emotívne vnímanie formy.
Od roku 1973 pôsobí ako nezávislá umelkyňa. V súčasnosti sa venuje tvorbe sklenných plastík a plastových objektov v architektúre.
Zúčastnila sa mnohých medzinárodných výstav na Slovensku a v zahraničí. Jej diela sú súčasťou národných a súkromných zbierok.
V roku 2002 sa inšpirovala pobytom v Cité Internationale des Arts v Paríži
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
16148-88-04

Galsworthy John
Tmavý kvet


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960
Malá svetová knižnica zv.č.: 45
Cena: 1.25 €
Jazyk: slovensky
312 strán, náklad 10 240 ks, 1.vydanie, preklad Tatiana Ruppeldtová, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
Hlavným hrdinom je mladý študent, ktorý sa postupne stáva významným sochárom...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169990-97-01

Guthrie Roy
Nicholas Mukomberanwa


The Gallery Shona Sculpture, 1989
Cena: 20.00 €
Jazyk: anglicky
168 strán, ISBN - 0-949225-83-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.402 kg, rozmer: 24.2 cm x 16.6 cm
Prominent Sculptors of Zimbabwe...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
49695-97-01

Hager Wilhelm
Der Bildhauer


vydavateľ neuvedený, 1999
Cena: 5.00 €
Jazyk: nemecky
88 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.63 kg, rozmer: 27.5 cm x 24 cm
Prezentačná monografia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
108923-97-01

Hájek Lubor
Umění čtyř světadílů I.


Orbis, 1956
Cena: 8.50 €
Jazyk: česky
330 strán, náklad: 10 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.95 kg, rozmer: 34 cm x 26.3 cm
Fotografie exponátů z českých sbírek mimoevropského umění.
Zahrnuje umění Egypta, Afriky, Ameriky, Tichomoří, Indonésie - sochy a plastiky
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165922-97-01

Harangozó Márta
Varga Imre világa - The World of Imre Varga


Felelös Kiadó, 2003
Cena: 45.00 €
Jazyk: maďarsky, anglicky
128 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1 kg, rozmer: 31 cm x 24.5 cm
Umelecká monografia maďarského sochára...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165564-97-01

Hegyi Lóránd
50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999


Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, 1999
Cena: 39.90 €
Jazyk: anglicky, nemecky
248 strán, ISBN - 3-900776-84-9, (stav A), brož., hmotnosť: 1.22 kg, rozmer: 28 cm x 22 cm
Výstavný katalóg z výstavy múzea moderného umenia vo Viedni.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
100745-97-01

Hološka Ľudovít - Ilečková Silvia
Alexander Ilečko


Tatran, 1998
Ateliér
Cena: 16.00 €
Jazyk: slovensky
240 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-222-0472-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.96 kg, rozmer: 30.5 cm x 27.1 cm
Klasické sochárske materiály. ktoré necháva Ilečko vyznievať vo svojej tvorbe. výrečne dokladajú jeho cítenie tradície. Tvárne spôsoby. ktorými sa nám prihovárajú jeho sochy. svedčia o jeho otvorenosti voči svetu. o zmysle pre zložitosť a neredukovateľnosť života. V obsahovej šírke jeho tvorby nájdeme témy mýtické a civilné. biblické i žánrové. portréty aj imaginatívne hlavy. stelesnenie vecí aj abstraktných pojmov. témy rodiny. matky a najmä Venuše konca dvadsiateho storočia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
37276-97-01

Huyghe René
Umění renesance a baroku


Odeon, 1970
Larousse - Umění a lidstvo
Cena: 28.00 €
Jazyk: česky
482 strán, náklad: 32 000 ks, 1.vydanie, (stav A - výborný), viaz., hmotnosť: 1.99 kg, rozmer: 29.5 cm x 21.5 cm
Další svazek monumentálního díla provází prostřednictvím nadmíru zasvěceného textu i reprodukcí, z nichž 1166 je černobílých a 45 barevných, rozmanitostí výtvarného projevu čtyř století, ve kterých vývoj prodělal cestu mezi dvěma návraty ke klasickým ideálům. Z valné části se studie pohybují na území Evropy, stručně je zastižena i historie umělecké tvorby v Severní a Jižní Americe. Na počátku každého ze čtyř celků, na něž jsou v publikaci vymezené dějiny fázovány, je souhrnná kapitola "Umění, život a ideje". Po ní jsou pak na řadě příspěvky světových odborníků, především francouzských, belgických, italských a španělských.
image_1
image_2
Alpatov Vladimirovič Michail
Dejiny umenia 1 - 2 - 3 - 4
40.00 €
image_1
image_2
Autorov kolektív
Uher: Sochy
22.23 €
image_1
image_2
Bajcurová Katarína
Slovenské sochárstvo 1945 – 2015
37.11 €
image_1
image_2
Batkova Irina
Awards for Contemporary Bulgarian Art 2006
30.00 €
image_1
image_2
Brunsová Marianne
Deviaty sochárov syn
3.85 €
image_1
image_2
Cellini Benvenuto
Kamenná serenáda
1.90 €
image_1
image_2
Cristofanelli Rolando
Deník Michelangela blázna
3.65 €
image_1
image_2
Cristofanelli Rolando
Denník pochábľa Michelangela
5.50 €
image_1
image_2
Delbéeová Anne
Osud jednej ženy
2.12 €
image_1
image_2
Denkstein Vladimír - Matouš František
Jihočeská gotika
9.00 €
image_1
image_2
Ebanoidze Alexander
Sobáš po imeretínsky
1.15 €
image_1
image_2
Fišerová Eva
Imaginácia - Imagination
7.20 €
image_1
image_2
Galsworthy John
Tmavý kvet
1.25 €
image_1
image_2
Guthrie Roy
Nicholas Mukomberanwa
20.00 €
image_1
image_2
Hager Wilhelm
Der Bildhauer
5.00 €
image_1
image_2
Hájek Lubor
Umění čtyř světadílů I.
8.50 €
image_1
image_2
Harangozó Márta
Varga Imre világa - The World of Imre Varga
45.00 €
image_1
image_2
Hegyi Lóránd
50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999
39.90 €
image_1
image_2
Hološka Ľudovít - Ilečková Silvia
Alexander Ilečko
16.00 €
image_1
image_2
Huyghe René
Umění renesance a baroku
28.00 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 102550 titulov.

Kuriozity
Kuriozity