Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1088 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Faklová Hroncová- Daniela - Musel som byť kacírom 120596-90-01

Faklová Hroncová- Daniela
Musel som byť kacírom


Tranoscius a.s 2016
Cena: 12.56 €
Jazyk: slovensky
184 strán, EAN: 9788071405108, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.296 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.2 cm
Autorka Daniela Hroncova Faklová sa podujala nápadito a zaujímavo priblížiť vzťahy medzi reformátorom Martinom Lutherom a Konrádom Cordatom, niekdajším kazateľom v stredoslovenských banských mestách. Cordatov život a jeho pôsobenie v Uhorsku i Nemecku bol doposiaľ u nás takmer neznámy. Predpokladáme, že cez Cordata bol Luther podrobne informovaný o vývoji reformácie v Horných Uhrách, kde Cordatus začas pôsobil. Jeho pohnutý život podáva spisovateľka zaujímavým románovým spôsobom, čitateľa drží v ustavičnom napätí, pričom sa dozvedáme o spôsobe života na Slovensku v oblasti stredoslovenských banských miest v reformačnej dobe, ale aj o neskoršom živote Cordata v Nemecku. Autorkino pôvodné literárne dielo zrozumiteľným spôsobom prezentuje dejiny počiatkov evanjelickej reformácie na Slovensku.
A N T I K V A R I Á T
Faltinovič Ján - Okres Stará Ľubovňa
Faltinovič Ján - Okres Stará Ľubovňa ilustr.1
Faltinovič Ján - Okres Stará Ľubovňa ilustr.3
105462-33-01

Faltinovič Ján
Okres Stará Ľubovňa


Východoslovenské vydavateľstvo 1987
Cena: 5.60 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.27 kg, rozmer: 33.5 cm x 24.9 cm
Nádherná fotopublikácia z konca 80. rokov.
A N T I K V A R I Á T
Fekete Ján - Rosa z hviezd
Fekete Ján - Rosa z hviezd ilustr.1
76048-84-02

Fekete Ján
Rosa z hviezd


Mladé letá 1986
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
160 strán, náklad: 7 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: František Kudláč, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.358 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.3 cm
Próza pre mladých čitateľov. Hlavnou postavou je Jan Ferianc a dej sa odohráva v Modrom Kameni v polovici 50-tych rokov...
A N T I K V A R I Á T
Feldsamová Darina - Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých 153775-28-01

Feldsamová Darina
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2003
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
80 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-10-00030-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.236 kg, rozmer: 26 cm x 20.5 cm
Učebnica vlastivedy.
A N T I K V A R I Á T
Ferienčík Štefan Mikuláš - Jedlovský učiteľ 39480-88-01

Ferienčík Štefan Mikuláš
Jedlovský učiteľ


Nakladateľstvo Slovenskej ligy 1935
Knihy Slovenskej ligy zv.č.: 5
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
136 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 18.5 cm x 13.5 cm
M.Š. Ferienčík písal národno-výchovné novely. Všímal si sociálne pomery. Z noviel bola svojho času najúspešnejšia novela Jedlovský učiteľ (1862), keďže priniesla obraz ideálneho osvetového pracovníka, ktorý zanedbanú, alkoholizmom zamorenú dedinu prevychoval na šťastnú a kvitnúcu obec. V najrozsiahlejšej práci Bratia (1863) a v próze Irma autor pomerne triezvo a kriticky zobrazil kocúrkovské pomery a mentalitu ľudí našich niekdajších malomestských vzdelancov. V spoločenskej novele Nepokojný odpočinok postihol autor zo staromládeneckých pocitov a túžob predčasne penzionovaného slovenského vzdelanca.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Milan - Otváranie studničiek 10713-88-02

Ferko Milan
Otváranie studničiek


Slovenský spisovateľ 1988
Nová próza
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 6 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ľubomír Ferko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Knihu tvorí súvislý sled príbehov, často s humorným ladením a rámcovou detektívnou zápletkou. Rozpráva ich jednoduchá dedinská žena, ktorá prežila život kdesi v okolí Čadce, čo sa výrazne odzrkadľuje aj na jej lexike. Konfrontácia osobných zážitkov s udalosťami nášho storočia, porovnávanie osudov, činov a zmýšľania najrozličnejších ľudí umožňuje dospieť k vážnym životným pravdám a utvrdiť zabúdané mravné hodnoty.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich - Slovak Republic - Old Nation, Young State 145123-28-01

Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich
Slovak Republic - Old Nation, Young State


Print-Servis 1998
Cena: 2.20 €
Jazyk: anglicky
184 strán, ISBN - 80-88755-83-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.228 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Prehľad slovenských dejín.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich - Starý národ - mladý štát 42631-16-01

Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich
Starý národ - mladý štát


Litera 1994
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
144 strán, ISBN - 80-967118-0-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Prehľad slovenských dejín.
K N Í H K U P E C T V O
Ferko Tibor - Divadelné letopisy mesta Cassa  Caschau  Kassa  Košice 105502-90-01

Ferko Tibor
Divadelné letopisy mesta Cassa Caschau Kassa Košice


Equilibria s.r.o 2017
Cena: 37.11 €
Jazyk: slovensky
1060 strán, EAN: 9788081431944, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.8 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.2 cm
V prvom vydaní knihy sa autor sústredil na počiatky nemeckého a maďarského divadla v meste (1557 – 1918), na vznik československého štátu a na formovanie základov slovenského profesionálneho divadla v partnerstve s českým divadlom (1918 - 1938). Od stredoveku po rok 1945 sleduje významné udalosti v histórii mesta, ale aj historické premeny v európskom rámci. V historickom a spoločenskom vývine sa kontakty nemeckého, maďarského, českého a slovenského divadla vyrovnávali s viacerými obmedzeniami a problémami. Každé spomedzi nich sledovalo svoje záujmy a vlastné národné priority, ktoré často prevyšovali umelecké ambície. Na tomto stave sa podieľali obyvatelia mesta, ktorí uprednostňovali svoj aktuálny národný status. Na počiatku v rakúsko-uhorskom, po vyrovnaní v uhorskom formáte, no ani v potrianonskej úprave územného usporiadania štátov sa priority vo svojej podstate zásadne nezmenili. V lokálnych pomeroch išlo o to, aby na počiatku dve, neskôr tri národné spoločnosti mohli spoločne využívať divadelný dom v meste s dohodnutým domácim poriadkom. Týmto spôsobom sa formovala multikultúrna koexistencia, nie ako potreba, ale nutnosť.

Autor Divadelných letopisov v ich rozšírenom vydaní na roky 1945 - 2017 rekonštruuje a interpretuje proces profilovania slovenského profesionálneho divadla, jeho udomácnenie sa v meste, ktoré sa vrátilo na geopolitickú mapu predvojnovej ČSR. V podmienkach, aké sa utvárali pre kultúru v Československej republike, bez niekdajších obštrukcií a zápasov o holú existenciu, nastal čas budovať divadlo výlučne v medziach vlastnej autonómie v tých priestoroch, v ktorých sa predtým delili o miesto pod reflektormi tri divadelné kultúry. Teraz divadlo sa namiesto konfrontácie národných azimutov konfrontovalo s vlastnou tvorivou schopnosťou, ale aj s tým, v akom stave zanechal interiér divadla jeho posledný správca.

Autor sleduje sedemdesiat rokov slovenského profesionálneho divadla v troch vývinových fázach podobnou metodikou, akou rekonštruoval predchádzajúcu štvorstoročnú históriu. Autorove reflexie sú paralelne porovnávané hodnoteniami iných kritikov, ktoré sa publikovali vo výročných publikáciách divadla.

Povojnový spoločenský pohyb poznamenali dramaturgickú orientáciu divadla, ale aj vnútorné pohyby v jeho umeleckom organizme, ktorý reagoval na vplyvy a udalosti vyvolané väzbami vyplývajúcimi z impulzov a nariadení dobovej kultúrnej politiky. Týmto zámerom sa napĺňa autorovo rozhodnutie otvoriť trinástu komnatu košického divadla. Ponúka s týmto zámerom možnosť čitateľovi nahliadnuť aj do svojho privátneho trezoru, pozrieť sa na „svet pseudokonkrétnosti ako na šerosvit pravdy a klamu“.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť ilustr.1
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť ilustr.2
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť ilustr.3
84507-33-02

Ferko Vladimír
Slovensko - moja vlasť


Národné literárne centrum 1996
Slniečko zv.č.: 1
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ilustrácie: Karol Ondreička, ISBN - 80-88878-04-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.86 kg, rozmer: 27.7 cm x 24.7 cm
Veľký okružný výlet po našej vlasti, krajine jedinečných prírodných krás a dobrosrdečných, pracovitých a pohostinných ľudí.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Vladimír - Tisícnásobný dukát
Ferko Vladimír - Tisícnásobný dukát ilustr.1
8098-84-01

Ferko Vladimír
Tisícnásobný dukát


Mladé letá 1989
Klub mladých čitateľov
Cena: 4.10 €
Jazyk: slovensky
146 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Jozef Cesnak, ISBN 80-06-00136-7, (stav A, venovanie), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
slovenské povesti
A N T I K V A R I Á T
Fiala Anton - Tiché kroky rokov
Fiala Anton - Tiché kroky rokov ilustr.1
Fiala Anton - Tiché kroky rokov ilustr.2
Fiala Anton - Tiché kroky rokov ilustr.3
89716-33-02

Fiala Anton
Tiché kroky rokov


FO Art 2003
Cena: 6.90 €
Jazyk: slovensky
180 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-88973-11-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.36 kg, rozmer: 27.8 cm x 25.1 cm
Monografia slovenského fotografa Antona Fialu.
A N T I K V A R I Á T
Figuli Margita - Mladosť
Figuli Margita - Mladosť ilustr.1
3997-88-01

Figuli Margita
Mladosť


Slovenské nakladateľstvo detskej knihy 1956
Cena: 3.20 €
Jazyk: slovensky
348 strán, náklad 5 400 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Ladislav Nesselman, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.72 kg, rozmer: 24.4 cm x 17 cm
Autorka tu načrela do svojich spomienok z detstva na oravskej dedine za prvej svetovej vojny. Jej detstvo bolo zastreté chmárami vojny, no precítené láskou starostlivej, opustenej a o kúsok chleba boriacej sa matky. Dielo ukazuje, ako vojna surovo vtrhla do života detí a zbavila ich čara bezstarostnosti.
A N T I K V A R I Á T
Filan Boris - Bratislavské krutosti 72292-88-03

Filan Boris
Bratislavské krutosti


Slovart 2008
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
248 strán, ISBN 978-80-8085-655-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.396 kg, rozmer: 21.4 cm x 13.5 cm
Boris Filan, textár, prozaik a obľúbený rozprávač, autor, ktorý vie, ako na to. Jeho najnovšia knižka je tentoraz ukotvená výlučne doma a tvorí ju prúd krátkych prozaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky, ktoré v nás vedia vyvolať trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú alebo chytia za srdce.
K N Í H K U P E C T V O
Filan Boris - Bratislavské krutosti 134284-NB-01

Filan Boris
Bratislavské krutosti


Slovart 2008
Cena: 7.90 €
Jazyk: slovensky
248 strán, ISBN - 978-80-8085-655-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.498 kg, rozmer: 21 cm x 12 cm
Boris Filan, textár, prozaik a obľúbený rozprávač, autor, ktorý vie, ako na to. Jeho najnovšia knižka je tentoraz ukotvená výlučne doma a tvorí ju prúd krátkych prozaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky, ktoré v nás vedia vyvolať trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú alebo chytia za srdce.
Recenzia: O Bratislavských krutostiach
A N T I K V A R I Á T
Fotoleporelo - Okres Žilina
Fotoleporelo - Okres Žilina ilustr.1
158711-36-01 [CARD]

Fotoleporelo
Okres Žilina


ČSTK-Pressfoto nezistené
Cena: 1.35 €
Jazyk: slovensky
26 strán, (stav A), hmotnosť: 0.026 kg, rozmer: 7.5 cm x 10.5 cm
Fotoleporelo z okresu Žilina
A N T I K V A R I Á T
Franěk Stano - S tebou, rodná zem
Franěk Stano - S tebou, rodná zem ilustr.1
2629-33-02

Franěk Stano
S tebou, rodná zem


Vydavateľstvo politickej literatúry 1960
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
210 strán, náklad 3000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.59 kg, rozmer: 83.1 cm x 71.6 cm
Fotopublikácia - kronika víťazných rokov.
K N Í H K U P E C T V O
František Bardy - Spod Kráľovej Hole - Povesti a historky z Liptovskej Tepličky 88250-90-02

František Bardy
Spod Kráľovej Hole - Povesti a historky z Liptovskej Tepličky


Podtatranský kuriér 2015
Cena: 10.70 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788097181741, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.337 kg, rozmer: 21.6 cm x 15 cm
V knihe autor opisuje ťažký, neraz i úsmevný život a prácu našich predkov a umožňuje čitateľovi preniesť sa vo svojej predstavivosti do doby dávno minulej. Tým, že autor je aj regionálnym historikom, v povestiach a historkách sa drží faktov, verne približuje myslenie a predstavy ľudí žijúcich v strede hôr. Ide nielen o povesti, ktoré sa v ústnom podaní zachovali až dodnes, ale aj o skutočné príbehy a konkrétnych ľudí, s ktorými sú spojené a potomkovia ktorých žijú v Liptovskej Tepličke dodnes.

Kniha Spod Kráľovej hole je doplnená ilustráciami významného grafika a maliara z nášho regiónu František Žoldák z Popradu.
Povesti a historky z Liptovskej Tepličky sú doplnené o úvod autora, poďakovanie autora, poznámku o autorovi a vzniku tejto knihy, ale aj o slovník tepličských slov, ktoré sú kvôli autenticite v príbehoch použité. Príbehy v tejto knihe môžu obohatiť a osviežiťaj rôzne súťaže v prednese prózy a rovnako pomôžu rozšíriť záber regionálnej výchovy v spoznávaní života svojich predkov v širšom regióne pod Kráľovou hoľou, ale aj na Slovensku.
A N T I K V A R I Á T
Frický Alexander - Košice - kultúrne pamiatky 73202-28-01

Frický Alexander
Košice - kultúrne pamiatky


Východoslovenské vydavateľstvo 1974
Cena: 5.40 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.594 kg, rozmer: 22.6 cm x 22 cm
Fotograficko-vlastivedný sprievodca po košických kultúrnych pamiatkach.
A N T I K V A R I Á T
Frída Juraj - Vlastivedný sprievodca po hlavnom meste SSR Bratislave 56151-28-01

Frída Juraj
Vlastivedný sprievodca po hlavnom meste SSR Bratislave


Obzor 1976
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
304 strán, náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.66 kg, rozmer: 28.2 cm x 20.5 cm
Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89484 titulov.