...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Máme 372 kategórií. Na ich abecednom zozname sa pracuje.
Ak vás zaujíma téma, ktorú neviete v tom množstve nájsť
(napríklad Opera, Audioknihy, Veštenie, Kriminalistika...),
napíšte nám na knihy@wallstreet.sk a pošleme vám presný link.






































HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1048 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Dzvoník Emil - Dukáty v naftalíne
Dzvoník Emil - Dukáty v naftalíne ilustr.1
3595-88-01

Dzvoník Emil
Dukáty v naftalíne


Slovenský spisovateľ, 1982
Nová próza
Cena: 1.25 €
Jazyk: slovensky
376 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Anna Pelikánová-Bartošová, (stav A, bez obalu), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Dukáty v naftalíne je román o združstevňovaní východoslovenskej dediny, v ktorom autor nastoľuje a rieši etické a aktuálne problémy tých čias. Hlavnou postavou je niekdajší maloroľník Ján Petro, ktorý sa za zabitie funkcionára dostane do väzenia. Po odpykaní trestu sa po rokoch vracia do novej skutočnosti, ktorú porovnáva s minulou, s tou pred združstevnením a svojím uväznením. Dejová osnova románu je tragická, nejde však s tragédiu spoločenskú, ale individuálnu, o tragický osud Jána Petra. Nakoniec aj on zisťuje, že socializácia dediny bola nevyhnutná a zákonitá..
K N Í H K U P E C T V O
Eliáš Michal - Kúpele Bojnice 141177-90-03

Eliáš Michal
Kúpele Bojnice


Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2015
Cena: 12.07 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788089208845, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.764 kg, rozmer: 28 cm x 21.5 cm
O bojnických teplých prameňoch píše už Zoborská listina z roku 1113! Kúpele, ktoré vyrástli na unikátnom travertínovom útese, sa pýšia mnohými slovenskými NAJ a bohatou históriou, veď ich vlastnili okrem iných aj najznámejšie šľachtické rody – Thurzovci, Pálfiovci, až kým ich roku 1938 nekúpila firma Baťa. Pútavo napísaná kniha pozýva čitateľa objaviť kus z histórie Bojníc, Bojnického zámku a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich slovenských kúpeľov, spoznať ich súčasnosť, i smelé vízie do budúcnosti. Zaujímavý text dopĺňajú nádherné fotografie a unikátne dobové dokumenty.
K N Í H K U P E C T V O
Eliáš Michal - Stojedenásť známych Slovákov 103705-90-03

Eliáš Michal
Stojedenásť známych Slovákov


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2017
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
232 strán, EAN: 9788081281617, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.836 kg, rozmer: 24.6 cm x 17.6 cm
Prehľadný a obsažný sprievodca zástupom najvýznačnejších osobností slovenských dejín v novom vydaní zahŕňa biografické medailóny dejateľov od 9. storočia po súčasnosť: štátnikov, spisovateľov, vedcov, vynálezcov, umelcov, pedagógov... Dielo zostavil literárny historik a archivár PhDr. Michal Eliáš, CSc., ktorý sa zviditeľňovaniu známych i menej známych osobností našich dejín venuje dlhodobo, je napríklad autorom čitateľsky úspešného fotosúboru Slávni Slováci (2010).

Každý výber je do istej miery subjektívny, zaiste aj tento – čitateľom ho predkladáme ako autorský výber kvalifikovaného tvorcu, ktorý popri skutočne známych dejateľoch predstavuje aj mnohé osobnosti, na ktorých významný vklad do našich dejín, našej kultúry a vzdelanosti neprávom zabúdame. Autor si dovolil zahrnúť do slovenského kontextu aj niekoľko osobností, ktoré sa narodili v cudzine, ale majú buď zrejmé slovenské korene, alebo ich pôsobenie významne poznačilo naše národné dejiny.
A N T I K V A R I Á T
Ernst Alexander - Prešov - mesto a jeho čas
Ernst Alexander - Prešov - mesto a jeho čas ilustr.1
Ernst Alexander - Prešov - mesto a jeho čas ilustr.2
Ernst Alexander - Prešov - mesto a jeho čas ilustr.3
80817-33-01

Ernst Alexander
Prešov - mesto a jeho čas


Dino, 2001
Cena: 3.44 €
Jazyk: slovensky
128 strán, ISBN - 83-7419-, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.872 kg, rozmer: 29.7 cm x 23 cm
Fotopublikácia o Prešove.
K N Í H K U P E C T V O
Eva Martinusíková - Ranogotický Kostol sv.Margity v Turčianskom 88298-90-03

Eva Martinusíková
Ranogotický Kostol sv.Margity v Turčianskom


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2015
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
46 strán, EAN: 9788081151965, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.276 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Kostol Sv. Margity v Turčianskom Jasene vznikol niekedy v druhej polovici 13. storočia a prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1332. Je vzácnou architektonickou pamiatkou, i pamätníkom dejín Turca a dejín kresťanstva na Slovensku, presvedčivým svedectvom o stredovekej kultúre vidieckeho prostredia. Štúdia mladej historičky podáva ucelený obraz o tejto vzácnej stavbe, o jej dejinách, premenách, dokumentuje architektúru, maliarsku výzdobu interiéru, ako aj význam a jedinečnosť v kontexte kultúrno-historických súvislostí.
A N T I K V A R I Á T
Fabian Milan - Turiec
Fabian Milan - Turiec ilustr.1
Fabian Milan - Turiec ilustr.2
Fabian Milan - Turiec ilustr.3
33117-33-01

Fabian Milan
Turiec


Osveta, 1977
Edícia obrazových vlastivedných publikácií
Cena: 5.10 €
Jazyk: slovensky
236 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.12 kg, rozmer: 27.5 cm x 23.5 cm
Fotoprechádzka po Turci a okolí.
K N Í H K U P E C T V O
Faklová Hroncová- Daniela - Musel som byť kacírom 120596-90-01

Faklová Hroncová- Daniela
Musel som byť kacírom


Tranoscius a.s, 2016
Cena: 12.56 €
Jazyk: slovensky
184 strán, EAN: 9788071405108, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.296 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.2 cm
Autorka Daniela Hroncova Faklová sa podujala nápadito a zaujímavo priblížiť vzťahy medzi reformátorom Martinom Lutherom a Konrádom Cordatom, niekdajším kazateľom v stredoslovenských banských mestách. Cordatov život a jeho pôsobenie v Uhorsku i Nemecku bol doposiaľ u nás takmer neznámy. Predpokladáme, že cez Cordata bol Luther podrobne informovaný o vývoji reformácie v Horných Uhrách, kde Cordatus začas pôsobil. Jeho pohnutý život podáva spisovateľka zaujímavým románovým spôsobom, čitateľa drží v ustavičnom napätí, pričom sa dozvedáme o spôsobe života na Slovensku v oblasti stredoslovenských banských miest v reformačnej dobe, ale aj o neskoršom živote Cordata v Nemecku. Autorkino pôvodné literárne dielo zrozumiteľným spôsobom prezentuje dejiny počiatkov evanjelickej reformácie na Slovensku.
A N T I K V A R I Á T
Fekete Ján - Rosa z hviezd
Fekete Ján - Rosa z hviezd ilustr.1
76048-84-02

Fekete Ján
Rosa z hviezd


Mladé letá, 1986
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
160 strán, náklad: 7 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: František Kudláč, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.358 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.3 cm
Próza pre mladých čitateľov. Hlavnou postavou je Jan Ferianc a dej sa odohráva v Modrom Kameni v polovici 50-tych rokov...
A N T I K V A R I Á T
Feldsamová Darina - Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých 153775-28-01

Feldsamová Darina
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
80 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-10-00030-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.236 kg, rozmer: 26 cm x 20.5 cm
Učebnica vlastivedy.
A N T I K V A R I Á T
Ferienčík Štefan Mikuláš - Jedlovský učiteľ 39480-88-01

Ferienčík Štefan Mikuláš
Jedlovský učiteľ


Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 1935
Knihy Slovenskej ligy zv.č.: 5
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
136 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 18.5 cm x 13.5 cm
M.Š. Ferienčík písal národno-výchovné novely. Všímal si sociálne pomery. Z noviel bola svojho času najúspešnejšia novela Jedlovský učiteľ (1862), keďže priniesla obraz ideálneho osvetového pracovníka, ktorý zanedbanú, alkoholizmom zamorenú dedinu prevychoval na šťastnú a kvitnúcu obec. V najrozsiahlejšej práci Bratia (1863) a v próze Irma autor pomerne triezvo a kriticky zobrazil kocúrkovské pomery a mentalitu ľudí našich niekdajších malomestských vzdelancov. V spoločenskej novele Nepokojný odpočinok postihol autor zo staromládeneckých pocitov a túžob predčasne penzionovaného slovenského vzdelanca.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Milan - Otváranie studničiek 10713-88-01

Ferko Milan
Otváranie studničiek


Slovenský spisovateľ, 1988
Nová próza
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 6 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ľubomír Ferko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Knihu tvorí súvislý sled príbehov, často s humorným ladením a rámcovou detektívnou zápletkou. Rozpráva ich jednoduchá dedinská žena, ktorá prežila život kdesi v okolí Čadce, čo sa výrazne odzrkadľuje aj na jej lexike. Konfrontácia osobných zážitkov s udalosťami nášho storočia, porovnávanie osudov, činov a zmýšľania najrozličnejších ľudí umožňuje dospieť k vážnym životným pravdám a utvrdiť zabúdané mravné hodnoty.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich - Slovak Republic - Old Nation, Young State 145123-28-01

Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich
Slovak Republic - Old Nation, Young State


Print-Servis, 1998
Cena: 2.20 €
Jazyk: anglicky
184 strán, ISBN - 80-88755-83-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.228 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Prehľad slovenských dejín.
K N Í H K U P E C T V O
Ferko Tibor - Divadelné letopisy mesta Cassa  Caschau  Kassa  Košice 105502-90-01

Ferko Tibor
Divadelné letopisy mesta Cassa Caschau Kassa Košice


Equilibria s.r.o, 2017
Cena: 37.11 €
Jazyk: slovensky
1060 strán, EAN: 9788081431944, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.8 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.2 cm
V prvom vydaní knihy sa autor sústredil na počiatky nemeckého a maďarského divadla v meste (1557 – 1918), na vznik československého štátu a na formovanie základov slovenského profesionálneho divadla v partnerstve s českým divadlom (1918 - 1938). Od stredoveku po rok 1945 sleduje významné udalosti v histórii mesta, ale aj historické premeny v európskom rámci. V historickom a spoločenskom vývine sa kontakty nemeckého, maďarského, českého a slovenského divadla vyrovnávali s viacerými obmedzeniami a problémami. Každé spomedzi nich sledovalo svoje záujmy a vlastné národné priority, ktoré často prevyšovali umelecké ambície. Na tomto stave sa podieľali obyvatelia mesta, ktorí uprednostňovali svoj aktuálny národný status. Na počiatku v rakúsko-uhorskom, po vyrovnaní v uhorskom formáte, no ani v potrianonskej úprave územného usporiadania štátov sa priority vo svojej podstate zásadne nezmenili. V lokálnych pomeroch išlo o to, aby na počiatku dve, neskôr tri národné spoločnosti mohli spoločne využívať divadelný dom v meste s dohodnutým domácim poriadkom. Týmto spôsobom sa formovala multikultúrna koexistencia, nie ako potreba, ale nutnosť.

Autor Divadelných letopisov v ich rozšírenom vydaní na roky 1945 - 2017 rekonštruuje a interpretuje proces profilovania slovenského profesionálneho divadla, jeho udomácnenie sa v meste, ktoré sa vrátilo na geopolitickú mapu predvojnovej ČSR. V podmienkach, aké sa utvárali pre kultúru v Československej republike, bez niekdajších obštrukcií a zápasov o holú existenciu, nastal čas budovať divadlo výlučne v medziach vlastnej autonómie v tých priestoroch, v ktorých sa predtým delili o miesto pod reflektormi tri divadelné kultúry. Teraz divadlo sa namiesto konfrontácie národných azimutov konfrontovalo s vlastnou tvorivou schopnosťou, ale aj s tým, v akom stave zanechal interiér divadla jeho posledný správca.

Autor sleduje sedemdesiat rokov slovenského profesionálneho divadla v troch vývinových fázach podobnou metodikou, akou rekonštruoval predchádzajúcu štvorstoročnú históriu. Autorove reflexie sú paralelne porovnávané hodnoteniami iných kritikov, ktoré sa publikovali vo výročných publikáciách divadla.

Povojnový spoločenský pohyb poznamenali dramaturgickú orientáciu divadla, ale aj vnútorné pohyby v jeho umeleckom organizme, ktorý reagoval na vplyvy a udalosti vyvolané väzbami vyplývajúcimi z impulzov a nariadení dobovej kultúrnej politiky. Týmto zámerom sa napĺňa autorovo rozhodnutie otvoriť trinástu komnatu košického divadla. Ponúka s týmto zámerom možnosť čitateľovi nahliadnuť aj do svojho privátneho trezoru, pozrieť sa na „svet pseudokonkrétnosti ako na šerosvit pravdy a klamu“.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť ilustr.1
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť ilustr.2
Ferko Vladimír - Slovensko - moja vlasť ilustr.3
84507-33-02

Ferko Vladimír
Slovensko - moja vlasť


Národné literárne centrum, 1996
Slniečko zv.č.: 1
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ilustrácie: Karol Ondreička, ISBN - 80-88878-04-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.86 kg, rozmer: 27.7 cm x 24.7 cm
Veľký okružný výlet po našej vlasti, krajine jedinečných prírodných krás a dobrosrdečných, pracovitých a pohostinných ľudí.
A N T I K V A R I Á T
Ferko Vladimír - Tisícnásobný dukát
Ferko Vladimír - Tisícnásobný dukát ilustr.1
8098-84-02

Ferko Vladimír
Tisícnásobný dukát


Mladé letá, 1989
Klub mladých čitateľov
Cena: 4.10 €
Jazyk: slovensky
146 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Jozef Cesnak, ISBN 80-06-00136-7, (stav A, venovanie), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
slovenské povesti
A N T I K V A R I Á T
Fiala Anton - Tiché kroky rokov
Fiala Anton - Tiché kroky rokov ilustr.1
Fiala Anton - Tiché kroky rokov ilustr.2
Fiala Anton - Tiché kroky rokov ilustr.3
89716-33-02

Fiala Anton
Tiché kroky rokov


FO Art, 2003
Cena: 6.90 €
Jazyk: slovensky
180 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-88973-11-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.36 kg, rozmer: 27.8 cm x 25.1 cm
Monografia slovenského fotografa Antona Fialu.
A N T I K V A R I Á T
Filan Boris - Bratislavské krutosti 72292-88-03

Filan Boris
Bratislavské krutosti


Slovart, 2008
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
248 strán, ISBN 978-80-8085-655-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.396 kg, rozmer: 21.4 cm x 13.5 cm
Boris Filan, textár, prozaik a obľúbený rozprávač, autor, ktorý vie, ako na to. Jeho najnovšia knižka je tentoraz ukotvená výlučne doma a tvorí ju prúd krátkych prozaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky, ktoré v nás vedia vyvolať trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú alebo chytia za srdce.
K N Í H K U P E C T V O
Filan Boris - Bratislavské krutosti 134284-NB-01

Filan Boris
Bratislavské krutosti


Slovart, 2008
Cena: 7.90 €
Jazyk: slovensky
248 strán, ISBN - 978-80-8085-655-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.498 kg, rozmer: 21 cm x 12 cm
Boris Filan, textár, prozaik a obľúbený rozprávač, autor, ktorý vie, ako na to. Jeho najnovšia knižka je tentoraz ukotvená výlučne doma a tvorí ju prúd krátkych prozaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky, ktoré v nás vedia vyvolať trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú alebo chytia za srdce.
Recenzia: O Bratislavských krutostiach
A N T I K V A R I Á T
Franěk Stano - S tebou, rodná zem
Franěk Stano - S tebou, rodná zem ilustr.1
2629-33-02

Franěk Stano
S tebou, rodná zem


Vydavateľstvo politickej literatúry, 1960
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
210 strán, náklad 3000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.59 kg, rozmer: 83.1 cm x 71.6 cm
Fotopublikácia - kronika víťazných rokov.
K N Í H K U P E C T V O
František Bardy - Spod Kráľovej Hole - Povesti a historky z Liptovskej Tepličky 88250-90-02

František Bardy
Spod Kráľovej Hole - Povesti a historky z Liptovskej Tepličky


Podtatranský kuriér, 2015
Cena: 10.70 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788097181741, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.337 kg, rozmer: 21.6 cm x 15 cm
V knihe autor opisuje ťažký, neraz i úsmevný život a prácu našich predkov a umožňuje čitateľovi preniesť sa vo svojej predstavivosti do doby dávno minulej. Tým, že autor je aj regionálnym historikom, v povestiach a historkách sa drží faktov, verne približuje myslenie a predstavy ľudí žijúcich v strede hôr. Ide nielen o povesti, ktoré sa v ústnom podaní zachovali až dodnes, ale aj o skutočné príbehy a konkrétnych ľudí, s ktorými sú spojené a potomkovia ktorých žijú v Liptovskej Tepličke dodnes.

Kniha Spod Kráľovej hole je doplnená ilustráciami významného grafika a maliara z nášho regiónu František Žoldák z Popradu.
Povesti a historky z Liptovskej Tepličky sú doplnené o úvod autora, poďakovanie autora, poznámku o autorovi a vzniku tejto knihy, ale aj o slovník tepličských slov, ktoré sú kvôli autenticite v príbehoch použité. Príbehy v tejto knihe môžu obohatiť a osviežiťaj rôzne súťaže v prednese prózy a rovnako pomôžu rozšíriť záber regionálnej výchovy v spoznávaní života svojich predkov v širšom regióne pod Kráľovou hoľou, ale aj na Slovensku.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 90053 titulov.