...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.


[ 1169 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
4542-SA-01

Vavrík Bartolomej
Rajecká dolina


Šport, 1977
Stručný sprievodca
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
96 strán, náklad 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 17 cm x 10 cm
Stručný sprievodca Rajeckou dolinou. (neobsahuje mapu)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165357-SA-01

Viera Dvořáková
Folk Architecture - Cultural Heritage of Slovakia


Dajama, 2010
Cena: 7.00 €
Jazyk: anglicky
112 strán, ISBN - 978-80-89226-55-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.405 kg, rozmer: 23.7 cm x 16.2 cm
Súčasťou edície Kultúrne Krásy Slovenskaje aj kniha Ľudová architektúra, ktorá voľne nadväzuje na publikáciu Drevené kostoly. Ľudová architektúra je jedným zo symbolov Slovenska. Zachovala sa vo viacerých obciach a dnes je veľkým lákadlom najmä pre zahraničných turistov. Publikácia Ľudová architektúra je vlastne putovaním po vidieckych obciach, v ktorých sa čo najkompaktnejšie zachovala ľudová zástavba. Jej cieľom je poskytnúť komplexnú predstavu o histórii a súčasnosti tej – ktorej obce ešte skôr, ako ju čitateľ navštívi. V tejto publikácii zostavovatelia v prvej kapitole najväčší priestor poskytli lokalitám, ktoré sú pamiatkovými rezerváciami ľudovej architektúry. Ich návšteva okrem estetického zážitku ponúka i poznávací či náučný charakter, pretože v nich možno nájsť viaceré objekty, ktoré sú premenené na múzeá. Samozrejme, neobišli ani viaceré vidiecke obce, ktoré sú vidieckymi pamiatkovými zónami s mnohými pekne zrekonštruovanými domami. Tie tvoria náplň druhej kapitoly. Texty dopĺňa množstvo fotografií, ktoré v celku i v detailoch dotvárajú obraz o svojráznosti ľudovej architektúry jednotlivých regiónov Slovenska.

Vychádza v anglickom jazyku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165358-SA-01

Viera Dvořáková
World Cultural Heritage UNESCO - Cultural Heritage of Slovakia


Dajama, 2010
Cena: 7.00 €
Jazyk: anglicky
128 strán, ISBN - 978-80-89226-77-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 23.6 cm x 16 cm
Publikácia Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO pravdepodobne najreprezentatívnejšie charakterizuje význam a pestrosť historického a kultúrneho prostredia Slovenska. UNESCO je medzinárodná Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. V rámci projektov v oblasti kultúrneho dedičstva vytvára viaceré zoznamy najlepších svetových diel alebo javov. Už v čase zrodu Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 1993 do neho zaradili tri slovenské kultúrne pamiatky – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, Spišský hrad a pamiatky v okolí a Vlkolínec. Zoznam kultúrneho svetového dedičstva sa v roku 2000 rozšíril o historické jadro mesta Bardejov. V roku 2008 sa v poradí piatym zápisom medzi kultúrno-historické pamiatky stali drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Najmladším prírastkom v rodine kultúrnych pamiatok UNESCO je mesto Levoča, ktoré rozšírilo lokalitu Spišský hrad a pamiatky v okolí v roku 2009. Publikácia sa snaží byť tak trochu sprievodcom po najkrajších historicko-kultúrnych lokalitách Slovenska. Každá kapitola sa okrem stručného predstavenia zápisu do zoznamu UNESCO začína opisom toho najzaujímavejšieho, čo lokalita ponúka. Po krátkom úvode nasleduje poloha, história a najmä prechádzka, počas ktorej sa čitateľ dozvie veľa zaujímavostí o jednotlivých objektoch nachádzajúcich sa na danom území. Texty sú popretkávané mnohými zaujímavosťami viažucimi sa na jednotlivé objekty. Nechýbajú mapky a, samozrejme, súčasné fotografie.

Vychádza v anglickom jazyku.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
97121-90-03

Vladimír Bárta, Vladimír Barta
111 Várak/Grody/Burg/


AB ART press, s.r.o., 2004
Cena: 8.88 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788088817673, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.118 kg, rozmer: 21 cm x 11 cm
Brožovaný sprievodca upozorňuje na najvýznamnejšie hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Je určený predovšetkým zahraničným návštevníkom. Obsahuje farebné fotografie, stručné informácie a mapku kde sú jednotlivé pamiatky lokalizované.

Texty v nemčine, maďarčine, poľštine. Mäkká väzba.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88784-90-03

Vladimír Bárta, Vladimír Barta
Slovenské hrady


AB ART press, s.r.o., 2003
Cena: 42.90 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788088817390, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.426 kg, rozmer: 33.1 cm x 25.8 cm
Veľká exkluzívna, celofarebná a obsahovo najširšia obrazová kniha o hradoch na 160 stranách predstavuje okolo 80 objektov, z toho 20 zachovalých, muzeálne sprístupnených, hradov a 60 polozrúcaných hradov a pevností.Skúsení autori fotografií: Vladimír Bárta a Vladimír Barta sa zamerali nielen na obyčajnú dokumentáciu slovenských hradov, ale snažili sa oživiť objekty nevšednými umeleckými pohľadmi. Fotografie v premenách dňa a ročných období doslova dýchajú zvláštnou atmosférou, farebnosťou i zaujímavým osvetlením.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
79648-90-02

Vladimír Turčan a kolektív
Archeologické pamiatky - Kultúrne krásy Slovenska


DAJAMA, s.r.o., 2010
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788089226801, (stav A), brož., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 23.7 cm x 16 cm
K najnovším prírastkom edície Kultúrne Krásy Slovenska je kniha Archeologické pamiatky. Tie patria k najstarším svedectvám života našich predkov a sú obrazom tej-ktorej historickej epochy. Slovensko je krajina bohatá na historické pamiatky nielen z obdobia nášho letopočtu, ale aj pred naším letopočtom. Na jeho území možno napočítať množstvo hradísk s pozostatkami valov a opevnení, dvorcov či obydlí, ktoré vznikli v rôznych historických obdobiach. Východoslovenská obec Nižná Myšľa je napríklad ukážkou pravekého osídlenia okolia Košíc, Havránok dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove a Kostolec na okraji Považského Inovca zasa opevnený dvorec veľkomoravského veľmoža. Dôkazom vyspelosti rímskeho obdobia sú uchované časti pevnosti pri obci Iža neďaleko Komárna, odkryté základy rímskeho vojenského tábora Gerulata v Rusovciach či Villa rustica v lokalite Veľká lúka na území bratislavskej Dúbravky. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi základnú predstavu o nej ešte skôr, ako ju navštívi. Úvodná časť ku každej archeologickej pamiatke patrí opisom polohy a prístupových ciest k nej a pokračuje krátkou históriou, súčasnosťou a zaujímavosťami v jej bezprostrednom okolí. Nechýba ani prierez archeologickým výskumom danej lokality ilustrovaný mapkami, fotografiami súčasného stavu pamiatky ako aj archeologických nálezov. Do publikácie sme vybrali podľa nášho názoru dvadsať najzaujímavejších slovenských archeologických lokalít, z ktorých mnohé sú malými múzeami v prírode. Našou snahou bolo vybrať lokality, ktoré dýchajú históriou a bohatstvom archeologických artefaktov, ale zároveň sú aj turisticky atraktívne.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144355-90-03

Vojček Alexander - Leikert Jozef
55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska, 2. vydanie


IKAR, a.s., 2018
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
152 strán, EAN: 9788055161235, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.991 kg, rozmer: 30 cm x 22 cm
Kniha podáva svedectvo o veľkoleposti a bohatosti slovenskej histórie. Zachytáva nielen slovom, ale aj obrazom kultúru slovenského národa v dejinných súvislostiach, opisuje výnimočné lokality, historické pamiatky a vzácne kultúrne pamätihodnosti Slovenska.

Fotografie Alexander Vojček
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
27405-28-01

Vojčíková - Poláčková Anna
Severovýchodné Slovensko


DINO, 1995
Cena: 3.60 €
Jazyk: slovensky
100 strán, ISBN - 80-85575-12-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 27.5 cm x 21 cm
Sprievodca po severovýchodoslovenských obciach. Publikácia vydaná pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. v Prešove dňa 2.júla 1995.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168821-11-01

Vongrej Pavol
Dvaja romantici


Matica slovenská, 1994
Cena: 4.40 €
Jazyk: slovensky
240 strán, ISBN - 80-7090-288-47, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.546 kg, rozmer: 27.5 cm x 15 cm
Prípad Janko Kráľ a Ján Botto.

V priestore svojráznej literatúry faktu sa v knihe stretávajú osudy dvoch slovenských romantikov. dvoch kongeniálnych básnikov. stretávajú sa však v dvoch pásmach životných príbehov. idúcich nezávisle jeden od druhého z ich kolísok až po ich hroby. Janko Kráľ a Ján Botto sa síce naozaj zišli viackrát na svojich životných cestách. ale ich `stretnutie` na stránkach tejto knihy vyvolala viacmenej náhodná situácia autora biografických esejí o nich...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
79483-88-02

Vrbková Veronika
Torzá jedného leta


Slovenský spisovateľ, 1976
Nový život
Cena: 1.15 €
Jazyk: slovensky
138 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.258 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.3 cm
Poviedky z baníckeho prostredia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131676-90-03

Vrlík Peter
Rozprávanie o Kriváni


Juraj Štefuň - GEORG, 2019
Cena: 8.84 €
Jazyk: slovensky
154 strán, EAN: 9788081542732, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.446 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Peter Vrlík je matičiar, spisovateľ a známy lokálpatriot. Na knihu Rozprávanie o Kriváni materiály zbieral 15 rokov.
Kniha o Kriváni pozostáva z viacerých kapitol. V jednej kapitole sú predstavené prírodné krásy Kriváňa, geológia, botanika, zoológia, v ďalších kapitolách sa píše o dedinkách, baníctve, pastierstve pod Kriváňom, o rekreačných strediskách ,chatách o slávnych výstupoch na Kriváň a slávnych osobnostiach, ktoré Kriváň navštívili. Osobitnou kapitolou je Kriváň a umenie(výtvarníctvo, literatúra, hudba).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170898-34-01

Vrtel̕,, Ladislav
Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918


Veda, 2021

Cena: 29.00 €
Jazyk: slovensky
292 strán, ISBN - 978-80-224-1923-9, (stav B - vzadu trochu poškriabaný obal, inak nová), viaz., hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Práca renomovaného slovenského heraldika približuje byzantský pôvod dvojitého kríža, jeho predheraldické vývojové obdobie, ako aj jeho neskoršie významné postavenie v panovníckej symbolike stredovekého Uhorska a neskôr aj v štátnej symbolike Habsburskej monarchie. Osobitne si všíma jeho vzťah k Slovensku, proces, vďaka ktorému sa v 18. storočí stal všeobecne akceptovaným symbolom Horného Uhorska – Slovenska a následne slovenským národným erbom. Ukazuje, ako od roku 1848 predstavitelia národného hnutia každý svoj politický štátoprávny projekt vyjadrovali aj určitou heraldickou predstavou o svojej existencii vo viacnárodnom štátnom útvare. Sleduje zvýraznenie slovenskej symboliky aj na bojových zástavách a odznakoch československých légií a mimoriadny podiel Milana Rastislava Štefánika na tvorbe symboliky prvého československého odboja.

Práca odhaľuje historické pramene súčasnej štátnej symboliky Slovenskej republiky a podľa odborných posudkov vysoko prevyšuje všetko, čo bolo na danú tému napísané.

Na knihu nadväzuje ďalšia pripravovaná publikácia autora, sledujúca vznik a vývoj československej a slovenskej štátnej symboliky v rokoch 1918 – 1993.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165042-90-03

Vyskoč Ľuboš Schwarzbacher, Bohuš
Spišská Nová Ves a okolie z neba


CBS spol, s. r. o., 2022
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081442940, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.754 kg, rozmer: 25 cm x 17 cm
Spiš je jedným z našich najväčších a najmalebnejších regiónov. Bohatá história, prekrásna príroda či ľudská pohostinnosť z neho robia aj jednu z najnavštevovanejších oblastí Slovenska. V jeho južnej časti sa historickým a kultúrnym centromn stala Spišská Nová Ves. Hrdí sa jedným z najkrajších slovenských námestí, zdobeným množstvom historických budov či kostolom s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Už zďaleka viditeľnou dominantou regiónu je monumentálny Spišský hrad – jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. V celom okolí Spišskej Novej Vsi však nájdeme roztrúsených aj množstvo honosných kaštieľov či malebných kostolíkov. Ten v Žehre je dokonca zapísaný v zozname pamiatok UNESCO. V Markušovciach neprehliadneme pôvabný renesančný kaštieľ či barokový letohrádok Dardanely. História tejto časti Spiša je úzko spojená s baníctvom. Ťažilo sa tu uhlie, rôzne minerály, urán či železná ruda. Táto oblasť dokonca patrila medzi najvýznamnejšie banícke regióny v Uhorsku. V mnohých dedinkách majú banícka história a banícke tradície dodnes nezastupiteľné miesto. Tento kút Slovenska je však aj akousi bránou do raja – Slovenského raja, ktorý vďaka desiatkam divokých dolín, hlbokých tiesňav a horských riav s podmanivými vodopádmi patrí k najatraktívnejším oblastiam našej krajiny. Okrem hlbokých roklín tu nájdeme aj jeden z najikonickejších výhľadov na Slovensku – Tomášovský výhľad. Mnohí už videli krásy okolia Spišskej Novej Vsi, stojac nohami pevne na zemi. Naši piloti a fotografi však priniesli do tejto knihy iné, priam nebeské pohľady. Netradičné pohľady na známe dominanty či pohľady na málo známe miesta, ktoré stoja za spoznanie. A keďže človek je tvor zvedavý, čaro nepoznaného sľubuje naozaj jedinečný zážitok.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
28164-44-01

Ward Klimek Thomas
People of the World - A Synopsis of Slovak History


Matica slovenská, 2000
Cena: 3.49 €
Jazyk: anglicky
128 strán, ISBN - 80-7090-602-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
História Slovenska.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
142359-90-03

Zachar Milan
Poetické Slovensko - Poetry of Slovakia


TIMY Partners s.r.o., 2019
Cena: 27.81 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788081990090, (stav A), brož., hmotnosť: 1.442 kg, rozmer: 30 cm x 21 cm
Súčasné Slovensko formovali v dávnej minulosti mnohé ríše a národy. Od Keltov, Dákov, Samovu ríšu, slovanskú
Veľkomoravskú ríšu, Uhorsko, habsburgské Rakúsko, Rakúsko - Uhorsko, na troskách ktorého získali Slováci
po tisíc rokoch znovu samostatnosť v rámci prvej Československej republiky. Cez krátku avantúru s nacistickým
Nemeckom, obnovením československej štátnosti pod dozorom komunistického Sovietskeho zväzu až k zmene
spoločenského poriadku v roku 1989 a následnému vyhláseniu samostatnosti 1.januára1993.
Za tie dlhé storočia boli obyvatelia dnešného Slovenska konfrontovaní s mnohými výzvami. Dôležitými míľnikmi
bolo prijatie kresťanstva, odmietnutie učenia byzantínskych vierozvestcov Cyrila a Metoda a následné pričlenenie
sa k západnej cirkvi. Epidémia čierneho moru zdecimovala počty obyvateľov. Následná nemecká kolonizácia
priniesla modernizáciu a rozkvet spoločnosti. Osmanské výboje priamo ohrozovali značnú časť obyvateľstva.
Slovensku sa nevyhli náboženské konflikty v Európe. Posledné storočie striedali krátke epizódy všestranného
a demokratického rozvoja s najkrvavejšími diktatúrami, ktoré kedy existovali. Po získaní samostatnosti
pred dvadsiatimi piatimi rokmi začala kľukatá cesta k demokracii a obdobiu zrejme najväčšej prosperity,
akú sme na Slovensku kedy zažili.
Súc diplomatom, prežívam dlhé obdobia môjho života v zahraničí. Je veľmi zaujímavé spoznávať nové krajiny,
chápať osobitosti rôznych spoločenských poriadkov, náboženstiev, iných kultúr. Ľuďom sa častokrát stáva,
že nestihnú spoznať vlastnú krajinu. Dlhé roky som sa venoval jej fotografovaniu. Kedysi na veľmi amatérskej báze.
Od fotoaparátu upevnenom v čínskom lampióne šťastia, cez rogalo a vetrone až k športovým lietadlám.
Výsledkom je takmer 120 fotografií, na ktorých sa pokúšam ukázať magickú krásu Slovenska.

The face of Slovakia was shaped by many empires and nations in the past. From Celts, Dacians, Romans
(Emperor Marcus Aurelius wrote his Thoughts to Myself on the riverbanks of Granova - modern-day Hron),
Samo´s Empire, Slavic Great Moravian Empire, Hungarian Kingdom, Habsburg Austria, Austro-Hungarian
Empire, on the relics of which, after thousand years, Slovaks regained their independence as part of the First
Czechoslovak Republic. There was a brief affair with the Nazi Germany, the restoration of Czechoslovak
statehood under the supervision of the communist Soviet Union as well as the change of society order in 1989
and the subsequent declaration of independence on January 1, 1993.
Over those long centuries, the inhabitants of Slovakia have faced many challenges. Important milestones
in the history included the adoption of Christianity as well as the subsequent expulsion of the remainder
of apostles Cyril and Methodius´ Byzantine mission and affiliation to the Western Church.
The epidemic of Black Death decimated the numbers of inhabitants. The subsequent German colonization
brought modernization and flourishing of the society. The Ottoman invasions imposed a direct threat
to a significant part of the population. Slovakia also didn´t evade the religious conflicts in Europe. The last
century saw brief episodes of versatile and democratic development followed by the bloodiest dictatorships ever.
Gaining independence 25 years ago started off a tortuous journey to democracy and a period of probably
the greatest prosperity Slovakia has ever experienced. Being a diplomat, I have spent longer periods of my life
abroad. It is really interesting to get to know new countries, to understand the peculiarities of different social
orders, religions, and other cultures. People in my profession, however, often don´t get to know their own
country. I have spent many years taking photographs of my country. First on a really amateur basis.
From a camera fixed in tiny "Chinese balloons", through a hang-glider and gliders to small planes.
All that has resulted in nearly 120 pictures in which I am trying to showcase the magic beauty of Slovakia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
51375-36-01 [CARD]

Žáčková Agáta
Súčasné slovenské sklo (37 pohľadníc)


Galéria architektúry, úžitkového umenia a designu, 1991
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky, anglicky
74 strán, (stav A), krúžková väzba, hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 21 cm x 24 cm
Katalóg slovenského sklárskeho umenia spracovaný ako zbierka pohľadníc.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161652-90-03

Žačoková Kellö Andrea
SLOVENSKOpédia


Slovart, 2021
Cena: 15.76 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788055653280, (stav A), , hmotnosť: 0.315 kg, rozmer: 320 cm x 24.5 cm
Nová kniha od autorky inšpiratívnej publikácie SuperŽENY. Bohato ilustrovaná SLOVENSKOpédia sumarizuje najrôznejšie fakty a zaujímavosti o našej krajine. Dovedna šesť kapitol - Krajina, Príroda, Z dejín, Umenie a kultúra, Veda a technika, Sieň slávy - ponúka pestré témy. S akými krajinami susedí Slovensko, ako sa člení jeho územie, ako je rozdelená moc v štáte a ako prebiehajú voľby, ktoré zvieratá sú naši rekordéri, aké národné parky a chránené krajinné územia sa u nás nachádzajú, ktoré dokumenty ovplyvnili vývoj našich dejín, ktoré stavby sú unikátne, aké tradície či nárečia máme, ktorí naši športovci a športovkyne dosiahli najväčšie úspechy?
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120412-90-03

Žantovský Petr Dinka, Pavol
Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2018
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
195 strán, EAN: 9788082020536, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.372 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Eseje a úvahy slovenského a českého žurnalistu spája predovšetkým úsilie o nezávislosť a zodpovednosť publicistiky v dobových trendoch, obkružujú politické, ekonomické, morálne konzekvencie, vtláčajúce pečať súčasnej tvári mediálneho sveta, ktorý určujú sily formujúce globálny a lokálny svet. Pozadie ich analýz a syntéz je hľadanie kritérií a predpokladov kvalitného žurnalizmu, zachovania slobodného slova v službe hľadania pravdy, skúmajú stratégie mediálnej komunikácie, jej zneužívania, banalizácie, bulvarizácie v službách komercializácie a mocenských záujmov. Odvážnym nastoľovaním otázok nepochybne prispievajú ku kryštalizácii kritérií manažmentu kvalitného novinárstva, ale aj redakcií časopisov, noriem, kultúrnych cieľov mediálnej komunikácie vôbec, jej odborných a morálnych predpokladov, takých dôležitých na udržanie a rozvoj kultúry civilizácie v pôvodnom význame kultivácie. K tejto životne dôležitej otázke pritom nepristupujú nijako naivne moralizátorsky, citlivo skúmajú možnosti a limity kvalitne orientovaného smerovania už samotnej redakčnej práce v područí tlakov biznisu, politiky, pritom nielen abstraktne špekulujú, ale vychádzajú z osobných skúseností, z praxe. Empíria, z ktorej P. Dinka a P. Žantovský vychádzajú, smeruje k obrazu spoločnosti, v ktorej žijeme ako občania, čo potenciálne participujú na oboch póloch mediálnej komunikácie, spoluformujúcej naše myslenie a vedomie, obraz skutočnosti. Ich kniha za spoluúčasti básní Milana Ze¬linku a grafík-karikatúr Michaela Marčáka a Ľubomíra Kotrhu nepochybne prispieva ku konceptuálnemu mysleniu novinárov, vydavateľov, čitateľov, ktoré si ešte vždy uvedomuje závažnosť princípu zodpovednosti, osudovosti ľudského poznávania skutočnosti, odhaľovania nielen jej detailov, ale aj celku, rastúcej komplexnosti, predlžovania konzekvencií, napríklad rozhodnutí politikov, správcov sveta na všetkých úrovniach, preferovania krátkodychého profitu, účelového prístupu k sociálnej otázke, ekologických dôsledkov drancovania prírody, životného prostredia...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
73995-28-02

Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Der Martinsdom in Bratislava


Tatran, 1990
Pamiatky Bratislavy zv.č.: 14
Cena: 3.70 €
Jazyk: nemecky
160 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-222-0174-X, (stav B - bez obalu), viaz., hmotnosť: 1.115 kg, rozmer: 32.5 cm x 23.5 cm
Monografia o architektonickej pamiatke...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
9630-16-02

Žáry Juraj - Bagin Anton - Rusina Ivan - Toranová Eva
Dóm sv. Martina v Bratislave


Tatran, 1990
Pamiatky Bratislavy zv.č.: 13
Cena: 9.90 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 7 500 ks, 1.vydanie, ISBN 80-222-0173-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 1 kg, rozmer: 33.9 cm x 24.1 cm
Monografia o známej architektonickej pamiatke...
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57 Stránka 58  Stránka 59  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95614 titulov.