...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.


[ 1154 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
135929-90-03

Ml. Bohuš Ivan
Vysoké Tatry - retro


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2019
Cena: 13.90 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081361012, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.889 kg, rozmer: 27.4 cm x 21.6 cm
Publikácia o Vysokých Tatrách je retro pohľadnicovou prechádzkou po najkrajšom horstve Slovenska v rokoch 1948 až 1989. Ponúka obraz Tatier v období socializmu ako o tom vypovedajú v tej dobe vydané pohľadnice a texty Ivana Bohuša ml. Starší čitatelia si pri nich zaspomínajú na nedávno-dávne časy a tí mladší sa môžu vďaka nim oboznámiť s Tatrami z iného „uhla pohľadu“.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139552-SA-01

Mohyla Otakar
Tschechoslowakei


Goldstadtverlag Pforzheim, 1988
Goldstadt-Reiseführer zv.č.: 2013
Cena: 1.90 €
Jazyk: nemecky
272 strán, 3.vydanie, ISBN - 3-87269-013-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.228 kg, rozmer: 16.4 cm x 11.4 cm
Sprievodca po Československu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
55473-28-01

Mráz Andrej - Paulíny Eugen
Slovenská vlastiveda V. - 1.časť


Slovenská akadémia vied a umení, 1949
Cena: 20.00 €
Jazyk: slovensky
428 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.04 kg, rozmer: 24.5 cm x 18 cm
Slovenská vlastiveda V. - 1.časť - Literatúra a jazyk.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
143185-90-03

Mucha Vladimír
Slovenský raj - turistický sprievodca


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2020
Cena: 12.97 €
Jazyk: slovensky
127 strán, EAN: 9788081361081, (stav A), brož., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 17.2 cm x 12 cm
Turistický sprievodca Slovenským rajom s priloženou veľkou turistickou mapou 1:50 000.
20 najkrajších peších turistických trás v Slovenskom raji
profily trás
časové rozvrhy a prevýšenia
mapové výrezy so zakreslenými trasami
tipy a zaujímavosti na trasách
plus veľká turistická mapa
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
117750-33-01

Muntág Stanislav
Turiec : Farebné srdce Slovenska


Matica slovenská, 2008
Cena: 4.90 €
Jazyk: slovensky
102 strán, ISBN - 978-80-89208-95-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.694 kg, rozmer: 27.9 cm x 21.9 cm
Moderná obrazová publikácia predstavuje región Turca ako kompaktný, vizuálne krásny európsky región v srdci Slovenska so starobylými historickými koreňmi, s rozmanitou ponukou prírodných i kultúrnych pozoruhodností a rekreačných príležitostí. Defilé nádherných fotografií sprevádza pestrá koláž textových zaujímavostí o dejinách i prítomnosti Turca, jeho miest a obcí, tipy na krásne túry, čriepky povestí, praktické informácie pre návštevníkov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165313-33-01

Musik Rudolf - Hofer Kurt
Pressburg und Umgebung


Verlag Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken, Stuttgart, 1990
Cena: 15.00 €
Jazyk: nemecky
312 strán, ISBN - 3-925-692-24-X, (stav B - fľakatý prebal), viaz., hmotnosť: 1.365 kg, rozmer: 27.5 cm x 23.5 cm
Fotopublikácia o Bratislave za čias prvej republiky...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
109479-90-03

Nádašiová Simona - Paprčka Milan
Poprad z neba-Poprad from heaven


CBS spol, s. r. o., 2017
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
127 strán, EAN: 9788081441462, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.661 kg, rozmer: 25 cm x 17.8 cm
Vstupná brána do Vysokých Tatier

Prijmite naše pozvanie, previesť Vás mestom ležiacim na úpätí najmenších veľhôr sveta - Vysokých Tatier. Poprad je hospodárske, kultúrne, športové, turistické, obchodné a politické centrum Spiša. Zároveň je obkolesené nádhernou prírodou okolitých národných parkov a tvorí prirodzené centrum tohto turisticky mimoriadne atraktívneho regiónu. Perlou Popradu je mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota, ktorú navštívila aj britská kráľovná Alžbeta II. Spoločne si pozrieme toto nádherné, dynamicky sa rozvíjajúce mesto z inej perspektívy. Z neba!

Kniha Poprad z neba je ten správny darček pre návštevníka tohto mesta, alebo regiónu. Potešte svojich priateľov, alebo obchodných partnerov hodnotnou spomienkou.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151301-90-01

Nádašiová Simona Paprčka, Milan
Stredné Považie z neba - Central Považie from heaven


CBS spol, s. r. o., 2016
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
140 strán, EAN: 9788081441103, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.753 kg, rozmer: 25.2 cm x 17.3 cm
Zalietajte si nad Váhom, Trenčianskym hradom, alebo Vršatcom a spoznajte stredné Považie z neba!
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
159795-90-03

Nádaská Katarína
Čím žila slovenská rodina (2.vyd.)


FORTUNA LIBRI a.s, 2021
Cena: 32.46 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788057301844, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.56 kg, rozmer: 28.6 cm x 23.7 cm
Napriek tomu, že slovenská rodina za posledných sedemdesiat rokov prekonala nemalé zmeny, neprestala byť trvalou hodnotou dnešného človeka. Jej postavenie v súčasnom myslení nadväzuje na miesto, ktoré zastávala v sústave hodnôt našich predkov. Plní, tak ako plnila kedysi, všetky základné funkcie. A podobne ako platilo v minulosti, platí aj dnes – a nepochybne bude platiť vždy –, že láska, súdržnosť a pomoc, také potrebné v akomkoľvek ľudskom spoločenstve, sú o to potrebnejšie v rodine, kde vzniká a rozvíja sa nový život.
Každá rodina v tradičnej spoločnosti mala vlastný, neopakovateľný príbeh, pričom všetky tieto príbehy spájalo niečo, čo bolo dané kolobehom ľudského života a písanými aj nepísanými zásadami morálky. Najčistejšie sa to odzrkadľovalo v rodinnom zvykosloví, ktorým sa zaoberá táto kniha.
Autorka súčasníkom približuje, čím žila tradičná slovenská rodina, s akými zvykmi a obradmi sa spájali jednotlivé etapy v rodinnom živote. Usiluje sa o ich začlenenie do širšieho historického aj etnologického rámca a text obohacuje ukážkami z pokladnice slovenskej ľudovej kultúry.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161088-90-01

Nádaská Katarína
Slovenské rodinné tradície na fotografiách


FORTUNA LIBRI a.s, 2021
Cena: 32.46 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788057301905, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.484 kg, rozmer: 28.5 cm x 23.7 cm
Ľudský život sa odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna, ba od vekov nemenné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, svadba a napokon skon. V našom prostredí sa takýto kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľahšie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina ľahšie zvládla a aby ich človek prekonával dôstojne, na to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, zábavný i smútočný akt.
Okrem písaného slova, kde sú vysvetlené základné zvyky a rituály našich predkov viažuce sa k rodinnému životu, radosť z knihy umocnia i fotografie Martina Habánka. Text spolu s vizualizáciou každej životnej situácie je názornou ukážkou toho, ako sme žili v minulosti. Autentický ľudový odev, pracovný i slávnostný, je zachytený na fotografiách v jeho prirodzenom prostredí. Môžeme vidieť, ako sa obliekala nevesta na sobáš, ako sa upevňovala na hlavu svadobná parta, ako prebiehalo snímanie party a nasadenie prvého čepca po sobáši a množstvo ďalších životných situácií od narodenia človeka až po smrť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95926-90-03

Natália Režná a kol.
Parky a záhrady - Kultúrne krásy Slovenska


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2010
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788089226825, (stav A), brož., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 23.7 cm x 16 cm
Jednou z noviniek edície Kultúrne Krásy Slovenska bude kniha Parky a záhrady. Ako napovedá sám názov, jej obsahom sú diela záhradnej a krajinnej architektúry, ktoré vznikli rukou človeka a sú odrazom obdobia ich vzniku. Termíny park a záhrada sa navzájom prelínajú, takže niekedy ich nie je možné presne oddeliť, avšak to ani nie je cieľom tejto knihy. Postupom času sa totiž menili ich majitelia, dobový vkus a predovšetkým funkcia. Zmena vzhľadu spôsobila, že v súčasnosti sa z niektorých reprezentatívnych záhrad stali verejnosti prístupné parky a mnohé záhrady plynule prechádzajú do prírodno-krajinárskych parkov. Sú jedným zo znakov slovenskej krajiny a ich početnosť dodáva Slovensku prirodzené čaro a pôvab. Viaceré parky a záhrady sú symbolom jednotlivých lokalít Slovenska a patria k známym výletným cieľom. Z tohto dôvodu sme sa podujali vybrať tie, ktoré zaujmú predovšetkým z vizuálno-estetického hľadiska a majú aj zaujímavú históriu. Publikácia Parky a záhrady je knihou o pokladoch umu a šikovnosti našich predkov, ktorý bol pretavený do nádherných záhradných a krajinárskych kompozícií. Je určená nielen milovníkom záhradnej architektúry alebo prírody, ale aj širokej verejnosti. Poukazuje na kultúrne a prírodné hodnoty, ktoré ukrývajú vybrané lokality, a dúfa, že ich propagáciou prispeje k zlepšeniu povedomia obyvateľstva v súvislosti s ich ochranou a regeneráciou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
33363-SA-01

Navrátilová Helena - Hančin Vladimír - Klačanská Mária
Bratislava Stadtführer


Šport, 1991
Cena: 0.70 €
Jazyk: nemecky
208 strán, ISBN - 80-7096-154-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 16.5 cm x 12 cm
Sprievodca po Bratislave pre nemecky hovoriacich turistov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
164962-28-01

Navrátilová Helena - Hančin Vladimír - Klačanská Mária
Bratislava Stadtführer


Šport, 1989
Cena: 1.55 €
Jazyk: nemecky
206 strán, náklad: 10 000 ks, ISBN - 80-7096-028-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.225 kg, rozmer: 17.1 cm x 12.8 cm
Sprievodca po Bratislave pre nemecky hovoriacich turistov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34897-33-01

Nehera Otakar
Zvolen a okolie


Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967
Aktuality zv.č.: 38
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
140 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, (stav B - roztrhaný papierový prebal), viaz., hmotnosť: 0.514 kg, rozmer: 21.3 cm x 20.7 cm
Fotopublikácia o Zvolene zo 60-tych rokov...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171573-28-01

Neuvedené
Nizkie Tatry


Čedok, 1970
Cena: 0.50 €
Jazyk: rusky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.016 kg, rozmer: 21 cm x 10.3 cm
Reklamný leták pre ruských turistov z čias socializmu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
117773-28-01

Neuvedený
30 budovateľských rokov senického okresu


Neuvedené, 1975
Cena: 1.00 €
Jazyk: česky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.014 kg, rozmer: 20.1 cm x 11.4 cm
Reklamný leták propagujúci úspechy výstavby socializmu v senickom okrese...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
130859-28-01

Neuvedený
Abecedný zoznam obcí a ich častí určený pre služobnú potrebu


Slovenské telekomunikácie, 1998
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
176 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.71 kg, rozmer: 30 cm x 21.1 cm
Abecedný zoznam obcí a ich častí určený pre služobnú potrebu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148337-13-01

Neuvedený
Adresár štátnych zdravotníckych organizácií a zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva SR, krajských úradov, obcí a ďaľších vybraných organizácií v SR


Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, 1999
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
78 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Adresár štátnych zdravotníckych organizácií a zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva SR, krajských úradov, obcí a ďaľších vybraných organizácií v SR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148336-13-01

Neuvedený
Adresár štátnych zdravotníckych organizácií, zariadení a ďaľších vybraných organizácií v SR


Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, 2000
Cena: 0.70 €
Jazyk: slovensky
86 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.124 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Adresár štátnych zdravotníckych organizácií, zariadení a ďaľších vybraných organizácií v SR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165261-26-01

Neuvedený
Autoadres 1996-1997


Commercial, 1996
Cena: 0.90 €
Jazyk: slovensky
484 strán, ISBN - 80-967560-0-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.806 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.4 cm
Adresár: Všetko čo súvisí s motorizmom.
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41 Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95392 titulov.