Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Ak chcete pomôcť s výberom knihy pre niekoho, napíšte nám jeho záľuby
na knihy@wallstreet.sk a my vám poradíme.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1080 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Kupka Petr - Záložka – Panovníci Slovenska 115964-90-02

Kupka Petr
Záložka – Panovníci Slovenska


Kupka Petr, Ing., 2013
Cena: 0.64 €
Jazyk: slovensky
2 strán, EAN: 1118070605311, (stav A),, hmotnosť: 0.006 kg, rozmer: 21.2 cm x 7.1 cm
Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť.
A N T I K V A R I Á T
Kuruc Jozef - Spišská Nová Ves
Kuruc Jozef - Spišská Nová Ves ilustr.1
Kuruc Jozef - Spišská Nová Ves ilustr.2
Kuruc Jozef - Spišská Nová Ves ilustr.3
138836-33-03

Kuruc Jozef
Spišská Nová Ves


Osveta, 1979
Edícia fotografických vlastivedných publikácií
Cena: 9.00 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.236 kg, rozmer: 27.5 cm x 23.5 cm
Fotoprechádzka po Spišskej Novej Vsi na konci 70. rokov...
A N T I K V A R I Á T
Kušnier Jozef - 125. výročie založenia gymnázia Martina Hattalu v Trstenej 47050-16-08

Kušnier Jozef
125. výročie založenia gymnázia Martina Hattalu v Trstenej


Riaditeľstvo gymnázia Martina Hattalu, 1994
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
186 strán, náklad: 3 000 ks, ISBN - 80-901399-6-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Spomienková publikácia.
K N Í H K U P E C T V O
Kuštek Vladimír - Československý svet v Karpatoch 143210-90-03

Kuštek Vladimír
Československý svet v Karpatoch


KPX, spol. s r. o., 2019
Cena: 27.62 €
Jazyk: česky
280 strán, EAN: 9788097177980, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.166 kg, rozmer: 29.1 cm x 19.6 cm
Československý svet v Karpatoch

Reprezentatívna knižná fotopublikácia Československý svet v Karpatoch vyšla nedávno pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a pripojenia Podkarpatskej Rusi k nej.

Publikácia vzdáva hold práci tisícom Čechom a Slovákom, ktorí prišli v medzivojnovom období zveľaďovať rusínsky kraj. Je koncipovaná ako "múzeum v knihe". Obrazovo (cez 500 fotiek a artefaktov) a dokumentárne autenticky približuje Podkarpatskú Rus z prvej polovice minulého storočia počas jej československej éry.

Autor vydoloval z archívov, starých kroník, matrík, periodík a oslabené kolektívnej pamäti mená a príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov, učiteľa, duchovných, vojakov, "žandárov", nositeľov aj udržiavateľov fungujúcej občianskej spoločnosti v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami. Publikácia symbolicky obsahuje texty tak v českom (36 kapitol), tak slovenské (2 kapitoly) a rusínskom jazyku (3 kapitoly). Pripomína tým, že spoločný štát, Československá republika, vznikol ako dielo troch štátotvorných národov, Čechov, Slovákov a Rusínov.

Povedali o knihe...
"Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi. Musím zdůraznit ještě jednu nadmíru pozitivní stránku práce autora. Je to jeho preciznost a nestrannost při líčení dějin rusínských měst, městeček a obci. Zajímavým fenom é nem československého světa v kraji, objeveném autorem, byla účast českých a slovenských kulturních činitelů na procesu národního obrození Rusínů. Kniha je bohatě doplněna unikátními dobovými fotografiemi, písemnostmi, odznaky a pod., které mohou posloužit jako zajímavý materiál pro historickou sociologii..."
Ivan Pop, historik, Cheb

"Mimoriadne oceňujem spôsob, akým sa autorovi podarilo priblížiť našincovi tento multietnický, multikonfesionálny svet pod oblúkom Karpát. Vecne, bez predsudkov a emócií, s dôrazom na „suché fakty“, prezentované (aspoň pre mňa) mimoriadne pútavo, vzrušujúco. Vďaka Kuštekovi sa človek po týchto mestách, mestečkách, dedinkách, i po ich okolí, potuluje s pocitom ľahkej nostalgie, v atmosfére „hlbokého, ale dočasného mieru“. V knižnici mám celý rad kníh a publikácií z tejto oblasti (literatúru faktu aj beletriu), ale až vďaka Kuštekovej knihe som si naplno uvedomil zvláštnu, neopakovateľnú príťažlivosť tohto r egi
K N Í H K U P E C T V O
Kuštek Vladimír - Československý svet v Karpatoch 148712-NB-01

Kuštek Vladimír
Československý svet v Karpatoch


Akadémia osobnostného rozvoja, 2018
Cena: 24.00 €
Jazyk: slovensky
280 strán, ISBN - 978-80-971779-8-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.166 kg, rozmer: 29.1 cm x 19.6 cm
Československý svet v Karpatoch

Reprezentatívna knižná fotopublikácia Československý svet v Karpatoch vyšla nedávno pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a pripojenia Podkarpatskej Rusi k nej.

Publikácia vzdáva hold práci tisícom Čechom a Slovákom, ktorí prišli v medzivojnovom období zveľaďovať rusínsky kraj. Je koncipovaná ako "múzeum v knihe". Obrazovo (cez 500 fotiek a artefaktov) a dokumentárne autenticky približuje Podkarpatskú Rus z prvej polovice minulého storočia počas jej československej éry.

Autor vydoloval z archívov, starých kroník, matrík, periodík a oslabené kolektívnej pamäti mená a príbehy jednotlivcov, rodín, podnikateľov, remeselníkov, živnostníkov, učiteľa, duchovných, vojakov, "žandárov", nositeľov aj udržiavateľov fungujúcej občianskej spoločnosti v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami. Publikácia symbolicky obsahuje texty tak v českom (36 kapitol), tak slovenské (2 kapitoly) a rusínskom jazyku (3 kapitoly). Pripomína tým, že spoločný štát, Československá republika, vznikol ako dielo troch štátotvorných národov, Čechov, Slovákov a Rusínov.

Povedali o knihe...
"Úkol zmapovat — a faktický znovuobjevit — život, práci a kulturu československé společnosti na Podkarpatské Rusi úspěšně splnil obdivovatel krás podkarpatské krajiny, slovenský cestovatel Vladimír Kuštek. Vynaložil značné úsilí, aby rekonstruoval život českých a slovenských úředníků, četníků atd. zavátý časem. Fakticky tak vytvořil jejich zvláštní plnohodnotnou encyklopedii, sestavil unikátní cestopis Podkarpatské Rusi. Musím zdůraznit ještě jednu nadmíru pozitivní stránku práce autora. Je to jeho preciznost a nestrannost při líčení dějin rusínských měst, městeček a obci. Zajímavým fenom é nem československého světa v kraji, objeveném autorem, byla účast českých a slovenských kulturních činitelů na procesu národního obrození Rusínů. Kniha je bohatě doplněna unikátními dobovými fotografiemi, písemnostmi, odznaky a pod., které mohou posloužit jako zajímavý materiál pro historickou sociologii..."
Ivan Pop, historik, Cheb

"Mimoriadne oceňujem spôsob, akým sa autorovi podarilo priblížiť našincovi tento multietnický, multikonfesionálny svet pod oblúkom Karpát. Vecne, bez predsudkov a emócií, s dôrazom na „suché fakty“, prezentované (aspoň pre mňa) mimoriadne pútavo, vzrušujúco. Vďaka Kuštekovi sa človek po týchto mestách, mestečkách, dedinkách, i po ich okolí, potuluje s pocitom ľahkej nostalgie, v atmosfére „hlbokého, ale dočasného mieru“. V knižnici mám celý rad kníh a publikácií z tejto oblasti (literatúru faktu aj beletriu), ale až vďaka Kuštekovej knihe som si naplno uvedomil zvláštnu, neopakovateľnú príťažlivosť tohto r egi
A N T I K V A R I Á T
Kuzma Štefan - Stratený boh 62340-88-01

Kuzma Štefan
Stratený boh


Trio Publishing, 2012
Cena: 3.85 €
Jazyk: slovensky
376 strán, ISBN - 978-80-89552-24-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.2 cm x 13.4 cm
Mesto Trnava, rovnako ako Richard, Marek a Tereza, ale aj Natan, Peter a Veronika, je protagonistom tohto bohato utkaného, dynamického príbehu, ktorý sa síce začína po Nežnej revolúcii a pokračuje až do súčasnosti, no jeho korene siahajú hlboko do 20. storočia a jeho dejinných udalostí.
Román Stratený boh je príbehom lásky vo všetkých jej podobách – lásky k žene, k rodine, k mestu, k tradícii, k Bohu aj bohu –, no súčasne kladie otázky o zmysle ľudskej existencie, o jej etickom rozmere dnes či v minulosti, o hľadaní osobného boha, ktorý by bol človeku paradigmou morálneho správania. Príbehy jednotlivých postáv sa spájajú a prepletajú, spejú k svojmu šťastnému i menej šťastnému koncu, predovšetkým však tlmočia autorovo naliehavé posolstvo ľudstvu.
K N Í H K U P E C T V O
Kyselová Zuzana Kapusta, Milan - Tatry a kvety 98866-90-03

Kyselová Zuzana Kapusta, Milan
Tatry a kvety


Litvor, s.r.o., 2016
Cena: 22.32 €
Jazyk: slovensky
199 strán, EAN: 9788097064631, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.238 kg, rozmer: 27.5 cm x 23.5 cm
Jedna sa o reprezentatívnu publikáciu s obrazovou aj textovou častou. Na obrázkoch je uvedený slovensky a latinsky názov kvetu, v textovej časti sú názvy kvetov uvedené v slovenskom, latinskom, českom, poľskom, maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku je uvedený stručný popis rastliny, výskyt, obdobie kvitnutia (tato textová časť ma 18 strán). Autorom fotografií je Milan Kapusta, MZSF (Majster Zväzu slovenských fotografov), v mladosti aktívny horolezec, v súčasnosti profesionálny fotoreportér. Spoluautorkou odbornej botanickej textovej časti je RNDr. Zuzana Kyselová, PhD., botanička Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPU. Obrazová časť predstavuje kvetenu Tatier aj prírodné prostredie jej výskytu.
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - 1000 Sehenswurdigkeiten der Slowakei, 2. vydanie 142598-90-03

Lacika Ján
1000 Sehenswurdigkeiten der Slowakei, 2. vydanie


IKAR, a.s., 2016
Cena: 30.69 €
Jazyk: nemecky
384 strán, EAN: 9788055149882, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.99 kg, rozmer: 30.3 cm x 22.8 cm
Tausend beeindruckende Sehenswürdigkeiten – Werke von Mensch und Natur. Dieser attraktive Bildband bringt Ihnen die Slowakei und die Einzigartigkeit
dieses wunderschönen Stückchens Erde näher. Es gibt nur wenige Länder auf der
Welt, die auf solch engem Raum einen so vielseitigen Einblick in die geologische Entwicklung unseres Planeten geben: Felsen, Hochgebirgsgipfel, Walsteppen, Tiefebenen und Mineralquellen bezeugen dies. Burgen, Befestigungsanlagen,
Kirchen, Kastelle, Schlösser und andere bedeutende Bauwerke aller Stillrichtungen unterstreichen die historische Bedeutung der Slowakei. Hinzu kommt die moderne Infrastruktur eines Landes, das sich seiner Anziehungskraft
bewusst ist und alles Nötige für einen angenehmen und gemütlichen Urlaub bietet – gute Skipisten, steile Pfade oder romantische Wanderwege, beste Bedingungen für Wassersport, urige Berghütten, komfortable Hotels und vieles mehr. Das alles bietet dieses abwechslungsreiche und interessante Land.
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - 1000 Slovakian sights and monuments, 2. vydanie 143209-90-03

Lacika Ján
1000 Slovakian sights and monuments, 2. vydanie


IKAR, a.s., 2016
Cena: 30.69 €
Jazyk: anglicky
384 strán, EAN: 9788055150277, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.99 kg, rozmer: 30.3 cm x 22.8 cm
By presenting a thousand remarkable sights created by Man and Nature, this attractive photographic book fittingly introduces and describes Slovakia, a land that indeed deserves attention for its uniquely beautiful landscape. The country has witnessed various landmarks of European history, moreover the geological development of our planet has also left its footprints here. Only a few countries in the world can boast so many various sights nestled in such a small area: rocks, Alpine peaks, forest-steppes, lowlands, and mineral springs and spas, as well as architecture with its spectre of all artistic styles incorporated into the splendid churches, preserved as well as derelict chateaus, mansions, ruins and fortifications. Over the centuries all of this has been complemented by the modern infrastructure of the landscape, which has realised its value and offers all that is required for modern holidays – well-equipped skiing slopes, tourist trails, excellent reservoirs, chalets, hotels...
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - 707 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností 134433-90-03

Lacika Ján
707 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností


IKAR, a.s., 2019
Cena: 32.46 €
Jazyk: slovensky
392 strán, EAN: 9788055168524, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.079 kg, rozmer: 30.3 cm x 23 cm
Slovensko je krajina s pestrou históriou, ktorá zanechala nezmazateľné stopy v podobe množstva pamätihodností. V druhom, doplnenom a aktualizovanom vydaní úspešného knižného sprievodcu vám predstavujeme jedinečný súbor 700 historických stavieb. Sú medzi nimi hrady, zámky, kaštiele, kúrie, hradiská, pevnosti, mestské šľachtické a patricijské paláce, mestské hradby, bašty a brány, opevnené kostoly a kláštory. Obdivuhodné sú architektonické skvosty zachované v celistvej podobe, starobylé stavby, ktorým po úspešnej rekonštrukcii vrátili ich niekdajšiu krásu, ale aj romantické ruiny, ešte len čakajúce na obnovu. Každú z vybratých pamiatok dokumentuje aspoň jedna fotografia a stručný text. Vyše šesťdesiat stavieb, ktoré považujeme za najhodnotnejšie a turisticky najatraktívnejšie, dostalo viac priestoru na dvojstrane s viacerými fotografiami.

Kniha, ktorú držíte v ruke, má oproti pôvodnej verzii približne o sto fotografií viac, väčšinu záberov sme vymenili za nové, vo viacerých pamiatkach sme vstúpili do ich interiéru a zachytili ich krásu. Veríme, že kniha osloví všetkých, čo chcú objavovať mnohotvárne Slovensko vrátane čitateľov, ktorí si kúpili jej prvé vydanie z roku 2010.

Photos © 2010, 2019 by Ján Lacika
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Bratislava – retro 122835-90-03

Lacika Ján
Bratislava – retro


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2018
Cena: 13.90 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081360916, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.882 kg, rozmer: 27.3 cm x 21.5 cm
Kniha Bratislava – retro je pohľadnicovou prechádzkou po Bratislave v rokoch 1948 až 1989. Ponúka obraz mesta v období socializmu ako o tom vypovedajú v tej dobe vydané pohľadnice. Autor Ján Lacika nimi pripomenie Bratislavčanom ako vyzeralo a čím žilo ich mesto pred relatívne krátkym obdobím.
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Nízke Tatry turistický sprievodca 144121-90-03

Lacika Ján
Nízke Tatry turistický sprievodca


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2020
Cena: 11.11 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788081361098, (stav A), brož., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 17.2 cm x 12 cm
20 najkrajších peších turistických trás v Nízkych Tatrách

profily trás
časové rozvrhy a prevýšenia
mapové výrezy so zakreslenými trasami
tipy a zaujímavosti na trasách
plus veľká turistická mapa
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Slovensko v obrazoch 103320-90-03

Lacika Ján
Slovensko v obrazoch


IKAR, a.s., 2017
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788055153865, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.858 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Sú krajiny, kde prejdete desiatky, ba aj stovky kilometrov bez toho, aby sa okolo vás niečo zmenilo. O Slovensku to však určite neplatí. Tu niekedy stačí neveľká pešia túra alebo krátky výlet a pred očami návštevníka sa otvorí pestrá mozaika meniacej sa krajiny poskladaná z jednotlivých obrazov predstavujúcich lesy, lúky, vinice, dediny, malé i väčšie mestá. Nechýbajú v nej prírodné zaujímavosti, ako sú národné parky, skalné mestá či jaskyne. Bohatým dedičstvom Slovenska sú nevšedné kultúrne a historické pamiatky ? hrady, zámky, kaštiele, kláštory, kostoly, kaplnky, historické mestá a aj živý autentický folklór. Krásy tejto krajiny očaria každého, kto ich vníma otvorenými očami.
A N T I K V A R I Á T
Lacika Ján - Trnava 139986-28-01

Lacika Ján
Trnava


BoArt, rok vydania neuvedený
Cena: 1.60 €
Jazyk: anglicky
96 strán, ISBN - 978-80-895540-0-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.222 kg, rozmer: 13.7 cm x 14.7 cm
Sprievodca po Trnave.
A N T I K V A R I Á T
Lacika Ján - Turistický průvodce Slovenskem 123148-28-01

Lacika Ján
Turistický průvodce Slovenskem


Fragment, 2006
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
208 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-253-0370-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.294 kg, rozmer: 19.5 cm x 11.5 cm
Průvodce po nejzajímavějších místech Slovenska, praktické informace. 10 turistických tras napříč Slovenskem (s historickými památkami, přírodními a turistickými zajímavostmi a tipy na pěší nebo cyklistickou túru). Text je doplněn výstižnými piktogramy, které upozorňují na pěkný výhled, možnost koupání, pěší turistiky, lyžování, ubytování na trase pěší túry, železniční a autobusové spojení. Nechybějí ani potřebné údaje o turistických informačních centrech v dané oblasti. Barevné fotografie a plány nejatraktivnějších měst, mapa Slovenska.
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Vysoké Tatry - turistický sprievodca 142782-90-03

Lacika Ján
Vysoké Tatry - turistický sprievodca


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2020
Cena: 11.11 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788081361104, (stav A), brož., hmotnosť: 0.306 kg, rozmer: 17.2 cm x 12 cm
Turistický sprievodca Vysokými Tatrami, s priloženou veľkou turistickou mapou 1:50 000.
20 najkrajších peších turistických trás vo Vysokých Tatrách
profily trás
časové rozvrhy a prevýšenia
mapové výrezy so zakreslenými trasami
tipy a zaujímavosti na trasách
plus veľká turistická mapa
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Záhadné miesta 116753-90-02

Lacika Ján
Záhadné miesta


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2018
Cena: 11.11 €
Jazyk: slovensky
207 strán, EAN: 9788081360879, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 22 cm x 13 cm
Spoznávať Slovensko z mystického a tajomného uhla pohľadu vás pozýva nová kniha
Záhadné miesta.

Slovensko ponúka priehrštie najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto vznikla kniha Záhadné miesta, ktorá sa venuje tajomným javom, udalostiam či osobnostiam členeným podľa jednotlivých slovenských regiónov. „Chceli by sme čitateľovi predstaviť rozličné prírodné fenomény vymy¬kajúce sa normálnemu laickému chápaniu či predostrieť rôzne rozporuplné historické témy“, hovorí autor knihy Ján Lacika.

Vzdialená, ale aj nedávna minulosť
Mnohé záhady nás posielajú do vzdialenej minulosti, avšak prekvapujúce sú aj udalosti, ktoré sa stali takpovediac len nedávno. Takými sú napr. neobjasnené úmrtie Štefánika či stratenie sošky Oscara za film Obchod na korze. Skupina ďalších záhad je duchovnej povahy a nachádzame ich na pútnických miestach. Sú miestami zjavení Panny Márie, zázračných uzdravení a iných dôkazov božieho milosrdenstva.

Prírodné úkazy a javy
Viete, kde nájdete kamenné gule alebo vyhasnuté sopky? V tomto „záhadologickom“ bedekri po Slovensku nachádza¬me zvláštne a unikátne prírodné javy a úkazy ako sú bizarné bralá, piesočné presypy, jaskyne či stopy zaniknutých fenoménov, ako napr. more.

Paranormálne javy a duchovia?
Na Slovensku nechýbajú ani paranormálne javy zamestnávajúce čoraz početnejší zástup tzv. záhadológov kam patria napr. záhadné kruhy v obilí, tajomné jaskyne či záhadné skalné nápisy. Aj u nás boli zaznamenané svedectvá o záhadných tvoroch a bytostiach, ako sú upíri, duchovia, poltergeisti, biele panie, čierni rytieri, bosorky a draci. Pomocou knihy sa zoznámite s rozprávkovými postavami typu Bratislavských bielych panien či bosoráckej Babej hory.

Ponuka slovenských záhad je vskutku pestrá a zaujímavá. Vydajme sa preto spolu za ich poznávaním. Aj bez väčších ambícií ich odhalenia a objasnenia môžeme zažiť to nádherné šteklenie mysle a fantázie a potešíme sa pritom aj z neopakovateľných krás Slovenska.
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Záhadné miesta 3.diel. 144180-90-03

Lacika Ján
Záhadné miesta 3.diel.


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2020
Cena: 12.04 €
Jazyk: slovensky
207 strán, EAN: 9788081361166, (stav A), brož., hmotnosť: 0.419 kg, rozmer: 21.8 cm x 13 cm
Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto po prvom a druhom diele kníh Záhadné miesta, ktoré sa venujú tajomným javom a udalostiam západného a severného Slovenska je tu tretí diel o záhadách východného Slovenska. Čitateľ v ňom navštívi Zemplín, Košice, Abov, Gemer či Malohont a oboznámi sa s pestrou ponukou ich záhad okorenenou aj mnohými legendami či povesťami.
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Záhadné miesta 5. diel 156311-90-03

Lacika Ján
Záhadné miesta 5. diel


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2021
Cena: 12.04 €
Jazyk: slovensky
207 strán, EAN: 9788081361319, (stav A), brož., hmotnosť: 0.361 kg, rozmer: 21.9 cm x 13 cm
Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto po prvých štyroch dieloch kníh Záhadné miesta, ktoré sa venujú tajomným javom a udalostiam západného, severného, východného a južného Slovenska, je tu piaty diel o záhadách stredného Slovenska. Čitateľ v ňom navštívi stredné Slovensko a oboznámi sa s pestrou ponukou ich záhad okorenenou aj mnohými legendami či povesťami.

Najkrajšie výlety k 140 tajomným a zaujímavým miestam stredného Slovenska
• prírodné fenomény a záhadné javy
• historické udalosti aj nevšedné príbehy
• výnimočné osobnosti
• povesti a legendy
• tipy a zaujímavosti
K N Í H K U P E C T V O
Lacika Ján - Záhadné miesta – 2. diel 137427-90-03

Lacika Ján
Záhadné miesta – 2. diel


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2019
Cena: 12.04 €
Jazyk: slovensky
208 strán, EAN: 9788081360961, (stav A), brož., hmotnosť: 0.415 kg, rozmer: 21.2 cm x 13 cm
Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Nie náhodou preto po prvom diele knihy Záhadné miesta, ktorá sa venuje tajomným javom a udalostiam západného Slovenska je tu druhý diel o záhadách stredného a severného Slovenska. Čitateľ v ňom navštívi Turiec, Liptov, Tatry, Spiš či Šariš a oboznámi sa s pestrou ponukou ich záhad okorenenou aj mnohými legendami či povesťami.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89536 titulov.