...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Nájdete u nás tisíce časopisov z čias dávnych i nedávnych.


[ 1154 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
140271-90-01

Kianička Haas Daniel
Lesy v dejinách Kremnice


Mestské lesy Kremnica, s. r. o., 2020
Cena: 26.04 €
Jazyk: slovensky
310 strán, EAN: 9788057003861, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.564 kg, rozmer: 27 cm x 21.7 cm
Kniha Lesy v dejinách Kremnice je jednou z prvých kníh venovaných histórii mestských lesov na Slovensku, zároveň patrí k tým, ktoré nemajú iba populárno-prezentačnú úroveň, ale vedecký a zároveň odborno-populárny charakter. Autor, historik kremnického múzea, v knihe spracoval dejiny lesov v Kremnici chronologicky od počiatkov (13./14. storočie) až do súčasnosti, a to na základe archívnych prameňov a odbornej literatúry. Jednotlivé odborné kapitoly knihy (s tzv. margináliami /tematickými názvami na bokoch strán/ pre lepšiu orientáciu čitateľa) sú popretkávané menšími kapitolami, ktoré sú venované zaujímavostiam z dejín lesov – lov v stredoveku, kremnické povesti a lesy, fenomén zbojníctva, lesy v živote a diele spisovateľov Jána Kollára a Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského z Kremnice. Poznámkový aparát je umiestnený na konci knihy. Monografia má bohatý obrazový sprievodný materiál a je plnofarebná. Graficky je spracovaná veľmi kvalitne, nápadito a kultivovane. Tlač je takisto na vysokej úrovni (Devin printing hous, s. r. o.).
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112636-28-01

Klčo Marián - Krupa Vladimír
German Graves from Times from Krakovany - Stráže


Balneologické múzeum, 2003
Cena: 2.00 €
Jazyk: anglicky
56 strán, ISBN - 80-968258-9-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 22.1 cm x 16 cm
Sprievodca archeologickou expozíciou...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
109946-90-03

Kliment Ondrejka
Rekordy Bratislavy


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2017
Cena: 12.04 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081360800, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 21.5 cm x 21.5 cm
Publikácia o Bratislave a jej slovenských, európskych a svetových rekordoch predstavuje mesto jedinečným kultúrno-historickým a vizuálne zaujímavým spôsobom. Spojenie zaujímavých textov a pestrého ilustračného materiálu poukazuje na výnimočnosť mesta v medzinárodnom kontexte.

Bratislava má bohatú históriu, úspešnú súčasnosť a oplýva pamiatkami či zaujímavosťami, ktoré sú jedinečné nielen z pohľadu Slovenska, ale i v rámci Európy a nájdu sa i mnohé svetové unikáty. V knižnej publikácii Rekordy Bratislavy sa zoznámi čitateľ so všetkými z nich. Hoci možno o nejaký čas budú niektoré rekordy prekonané, táto kniha bude akousi časovou schránkou zaujímavostí mesta v prvých dvoch dekádach 21. storočia.

V úvodnej časti publikácie sú spravované najväčšie zaujímavosti z dejín Bratislavy od čias Keltov, Rimanov, veľkomoravského obdobia, stredoveku a novoveku až po súčasnosť a všetky fakty, ktoré patria k raritám z pohľadu Slovenska, Európy a sveta. Jadrom publikácie je prezentácia kultúrno-historických pamiatok a osobností, ktoré sa viažu k Bratislave, výnimočných z pohľadu Slovenska a v medzinárodnom kontexte. Ďalší priestor je venovaný aj bratislavským kuriozitám či miestnym špecifikám a súčasťou publikácie je bohatá obrazová príloha
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
143367-28-01

Klimits Ľudovít
V spoločnom štáte


Madách, 1989
Cena: 4.00 €
Jazyk: maďarsky
142 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-7089-064-9, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.662 kg, rozmer: 24.9 cm x 20.6 cm
Faktografia o výsledkoch národnostnej politiky KSČ a socialistického štátu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
124027-34-02

Klinda Jozef
Chránené územia prírody v Slovenskej socialistickej republike


Obzor, 1985
Cena: 7.60 €
Jazyk: slovensky
320 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.722 kg, rozmer: 24.6 cm x 17.9 cm
Monografia o chránených územiach na Slovensku.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
147032-90-03

Klus Jaroslav
Sólista


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2020
Cena: 12.93 €
Jazyk: slovensky
400 strán, EAN: 9788082021335, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.607 kg, rozmer: 22 cm x 14 cm
Tvorba Jaroslava Klusa (1971) je rôznorodá. Okrem divadelných hier, básnických zbierok a poviedok sa prezentoval aj románmi Hodina vlka (2015) a Pseudologia phantastica (2017), za ktorý získal prémiu Literárneho fondu a cenu PEN klubu. Jeho ostatné dielo Sólista je predovšetkým románom o slobode a nezávislosti umelca, v tomto prípade i o slobode a nezávislosti jednotlivca, žijúceho v konkrétnej Čadci, v konkrétnej malomeštiackej spoločnosti v podmienkach socializmu a prechodu ku kapitalizmu. Jeho hlavným hrdinom je básnik Samuel Trewinský, ktorý sa podujal prerozprávať svoj štyridsaťročný životný príbeh. Retrospektíva sa premieta do presne vymodelovaných segmentov životného príbehu v konkrétnom čase a s konkrétnymi aktérmi, no tu a tam sú prestrihnuté rozprávačovými fiktívnymi dialógmi s osobami, ktoré priamo či nepriamo formovali jeho život (otec, Rudolf Sloboda, Dominik Tatarka) a ktoré sa podieľajú na budovaní pluralistického smerovania celej prózy. Láska k literatúre je naozaj silnejšia ako všetky ideológie, morálky a moralizmy. Cítiť ju z každej jednoduchej vety, z láskavého humoru i zo vzťahov k postavám a ich konaniu. Konkrétnosť a Klusova suverénna orientácia v realitách však chránia autora pred vytváraním akýchkoľvek idyliek. Opäť máme pred sebou prózu s ostrým kritickým nábojom.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170409-90-03

Kmeť Martin Bystrenová, Bibiana
Čarovná Rožňava a okolie


CBS spol, s. r. o., 2022
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081443169, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.751 kg, rozmer: 25.2 cm x 17.2 cm
Na juhovýchode Slovenska, medzi svahmi Slovenského rudohoria a planinami Slovenského krasu, stojí už trištvrte tisícročia mesto, ktoré sa svojím rozvinutým baníctvom a železiarstvom nezmazateľne zapísalo do priemyselnej histórie Európy. Priamo na jeho území sa kedysi ryžovalo zlato, v okolí zase celé generácie baníkov z bohatých podzemných žíl dobývali farebné kovy a železnú rudu. Aj svoj pôvodný názov vlastne dostalo podľa mimoriadne výnosnej bane Rosnoubana. Rožňava postupom času vyrástla zo svojich baníckych a hutníckych koreňov a rozvinula sa do dôležitého sídla remeselnej výroby a školstva. Nezameniteľnú tvár jej dávalo priestranné námestie, dodnes pozoruhodne zachované, ktoré je najväčším stredovekým námestím štvorcového pôdorysu na Slovensku. Obklopené honosnými meštianskymi domami a sieťou ulíc je územím, kde sa sústreďuje väčšina tunajších architektonických pozoruhodností – renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor, ale predovšetkým gotický katedrálny Kostol nanebovzatia Panny Márie. Rožňava svojím zjavom dokonale zapadá do kraja, ktorý ju obklopuje, lebo horný Gemer je nesporne jednou z kultúrnych aj prírodných klenotníc Slovenska. Medzi kultúrne skvosty určite patria ikonické stavby šľachtických sídiel. Majestátna Krásna Hôrka, gotický hrad premenený na reprezentačné šľachtické sídlo, je svojou pozíciou na strmom kužeľovitom vrchu doslova neprehliadnuteľná. Alebo kaštieľ Betliar, ktorému štyri nárožné vežičky a anglický park s romantickými stavbami, jaskyňou a vodopádom dávajú priam rozprávkový vzhľad. Prírodným pokladom je zase jeden z našich úžasných národných parkov – Slovenský kras. Je najväčším krasovým územím planinového typu v strednej Európe a tiahne sa až po južnú štátnu hranicu. V zemi sa tu ukrýva vyše tisíctristo priepastí a jaskýň, ktoré boli spolu s jaskyňami susedného Aggteleckého krasu v Maďarsku zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Veru. Celý svet nám dal doslova písomný dôkaz o tom, aká je všetka táto nádhera vzácna. Tieto jedinečné fotografie sú zase obrazovým svedectvom toho, aká dokáže byť Rožňava so svojím okolím čarovná.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165043-90-03

Kmeť,M.Sipták,R.Kolenčíková M.
Čarovné Zlaté Moravce a okolie


CBS spol, s. r. o., 2022
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081443114, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.749 kg, rozmer: 25 cm x 17 cm
Zlaté Moravce so svojím okolím ležia v zaujímavo uzavretom prírodno- zemepisnom celku. Nazýva sa aj horné Požitavie, lebo priamo jeho stredom preteká rieka Žitava. Jej tichý tok doslova rozdeľuje územie medzi pohoria Tribeč a Pohronský Inovec. Tunajší kraj je akoby zložený z dvoch odlišných svetov. Od úpätí kopcov po Zlaté Moravce zostáva hornatý, aby sa potom na juh od mesta rozbehol z riečnych brehov na obidve strany do šírych rovín severného výbežku Podunajska. Pestrosť prírodnej krajiny pomohla vytvoriť jej kultúrnu rozmanitosť. Samotné mesto Zlaté Moravce malo dôležité postavenie už od úplných počiatkov bývalého uhorského štátu. Koncom stredoveku bolo centrom domínia, ku ktorému patrilo štrnásť obcí, a v 18. storočí spravovalo celú Tekovskú župu. Rovnako významné boli v dejinách neďaleké Topoľčianky. Ich očarujúci zámok bol dlhoročným letným sídlom česko-slovenských prezidentov a tamojší žrebčín je klenotom presahujúcim hranice Slovenska, lebo patrí k najvýznamnejším chovateľským miestam na svete. Podobne ako arborétum v obci Mlyňany, ktoré je zase jednou z najväčších botanických záhrad v Európe. Chovateľstvo ušľachtilých koní, vône starostlivo opatrovaných rastlín, nádherne udržiavané parky a podmanivé panorámy pohorí navôkol sú vari najlepšími symbolmi harmónie prírody a človeka, ktorú je tak fascinujúco cítiť v tejto výnimočnej končine Slovenska. Priam dokonale preto vyžaruje z neopakovateľných momentov, zachytených vo fotografických obrazoch Čarovných Zlatých Moraviec a ich okolia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167212-90-03

Kňaze Ivan
Najkrajšie prírodné rezervácie


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2022
Cena: 17.62 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081361371, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.578 kg, rozmer: 24.3 cm x 16.5 cm
Kniha je putovaním po najkrajších prírodných rezerváciách, ktoré vznikli za účelom ochrany rastlín a živočíchov lesov, jazier, trstinových porastov, skál, stepí, potokov či riek. Kniha je objavovaním života v nich, ich typických rastlín a živočíchov.

Čo to vlastne prírodná rezervácia je? Možno si bude niekto myslieť, že je to pevne ohraničený celok územia, v ktorom kvitnú kvety a žijú len vybrané živočíchy, ktoré túto hranicu neprekročia ani nepreletia. Prírodná rezervácia je však vybraný celok prírodného prostredia za účelom ochrany rastlín a živočíchov so zachovaním pôvodného prírodného útvaru – lesa, jazera, trstinových zárastov, skál, stepí, potoka, rieky. Jednoduchšie povedané, je to taký les ako každý iný s obmedzenými možnosťami vonkajšieho zásahu človeka. Počas potuliek našimi prírodnými rezerváciami to sami zistíme.

Určité druhy živočíchov však nemusíme spozorovať až za tabuľou prírodnej rezervácie. Veď vták, zviera alebo motýľ nevie, že sa nachádza v chránenom území, to vie len človek. Živočích, ten sa pohybuje slobodne a zastaví sa obyčajne len tam, kde zistí, že tu má vhodné podmienky pre rozmnožovanie a získavanie potravy pre svoju existenciu. Tak sa teda poprechádzajme po turistických chodníkoch, cestách, stráňach a lúkach. Možno budeme mať šťastie…
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2590-88-01

Knieža F.Emil
Šiesty prápor na stráž!


Vydavateľstvo politickej literatúry, 1964
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
384 strán, náklad 5 000 ks, (stav B - fľakatá), viaz., hmotnosť: 0.438 kg, rozmer: 22.1 cm x 14.5 cm
Rota pracovného zboru za Slovenského štátu...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110834-28-02

Kochánek Ladislav
1000 československých nej


Albatros, 1988
Cena: 2.50 €
Jazyk: česky
168 strán, náklad: 15 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.602 kg, rozmer: 29.2 cm x 21.4 cm
1000 naj v československu: kuriozity, rekordy, zaujímavosti...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153178-90-03

Koklesová Bohunka
V tieni tretej ríše. Oficiálne fotografie Slovenského štátu


Slovart, 2016
Cena: 23.16 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788080859381, (stav A), , hmotnosť: 0.488 kg, rozmer: 23 cm x 22 cm
Publikácia na veľmi aktuálnu tému, ktorú sme vydali v
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161532-90-03

Kol. a Gocníková Magdaléna
Moja malá kniha Slovenské NAJ


Allegro Group CZ, s.r.o., 2021
Cena: 3.44 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788099956071, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 20 cm x 16 cm
Naše neveľké Slovensko má mnoho krásnych miest: vysoké hory, hlboké doliny, ka-menné hrady, jaskyne, lyžiarske svahy, prírodné plochy na kúpanie, kostoly i vzácne architektonické pamiatky. Hrdíme sa európskymi svetovými raritami. Okolo niekto-rých chodíme do školy, o iných sme počuli alebo čítali. S istotou viem, že sa do tejto knižky všetky naše NAJ nevošli. Vybrali sme tie, o ktoré sa zaujímajú deti. Knižka je dobrá pomôcka do školy, zábava do auta a iste sa bude páčiť aj rodičom. Najdôleži-tejšie je otvoriť oči, pozerať sa okolo seba a hľadať naše ďalšie NAJ.

S láskou Fifík a Bobina
Pre deti 8
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150135-90-02

Kol. a Moravčíková Henrieta
Bratislava (ne)plánované mesto/(un)planned city


Slovart, 2020
Cena: 73.47 €
Jazyk: anglický
624 strán, EAN: 9788055646961, (stav A),, hmotnosť: 0.949 kg, rozmer: 31 cm x 21.5 cm
Publikácia sleduje plánovanie a výstavbu Bratislavy v 20. storočí. Všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Skúma vybrané miesta v mestskej štruktúre predstavujúce určitý typ priestorového problému. Zároveň venuje pozornosť javom, ktoré sa vzťahujú k premene mestskej štruktúry. Jedinečný praktický sprievodca pre odborníkov, ako aj laickú verejnosť, ktorá chce poznať históriu plánovania Bratislavy.
Kniha je dvojjazyčná, texty sú v
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
85589-28-01

Kolektív
Agroenviromentálne programy pre Slovensko


Živá planéta, 1999
Dúhová planéta
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
44 strán, ISBN - 80-85740-04-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.158 kg, rozmer: 29.9 cm x 21 cm
Agroenviromentálne programy pre Slovensko...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
46467-71-02

Kolektív
Atlas ČSSR


Slovenská kartografia, 1987
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
64 strán, náklad: 80 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 32.5 cm x 23 cm
Školský atlas ČSSR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
169233-71-01

Kolektív
Atlas ČSSR


Slovenská kartografia, 1989
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
64 strán, náklad: 50 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.522 kg, rozmer: 32.5 cm x 23 cm
Školský atlas ČSSR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
6486-71-01

Kolektív
Autoatlas ČSSR


Slovenská kartografia, 1981
Cena: 1.95 €
Jazyk: slovensky
166 strán, náklad 90 000 ks, 10.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 24.5 cm x 14 cm
Ako ste cestovali v 80. rokoch :)
Mierka 1 : 400 000.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
35982-34-01

Kolektív
Banská Bystrica


Vojenský kartografický ústav, 2000
Cena: 9.90 €
Jazyk: slovensky
50 strán, ISBN - 80-8042-217-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.73 kg, rozmer: 36.5 cm x 23.5 cm
Atlas ortofotomáp. Mierka 1 : 6 000.
Bansko Bystrický ortofotomapový atlas je vyhotovený z aktuálnych farebných leteckých snímok vysokej kvality v mierke 1:6000. Predstavuje technický a estetický vrchol pohľadu na toto mesto a dokonale propaguje jeho krásu pri pohľade z lietadla. Nájdete v ňom názvy ulíc, námestí, vodstva a významných objektov, hranice častí mesta a register ulíc.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
93302-90-02

Kolektív
Banská Štiavnica / UNESCO - Svätý Anton-Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone


AB ART press, s.r.o., 2016
Cena: 12.82 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788089850129, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.565 kg, rozmer: 30 cm x 21.5 cm
Barokovým klenotom Slovenska by sme mohli nazvať kaštieľ vo Svätom Antone. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Banskej Štiavnice, prvého slovenského mesta zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kaštieľ na úpätí legendami opradeného vrchu Sitno, najvyššieho končiara Štiavnických vrchov, dala v rokoch 1744-1750 postaviť vplyvná uhorská šľachtická rodina Koháryovcov. Po sobáši poslednej koháryovskej dedičky Márie Antónie Gabriely s príslušníkom nemeckého kniežacieho rodu Ferdinandom Jurajom Coburgom roku 1816, v ďalšom zveľaďovaní kaštieľa pokračoval významný nemecký rod Coburgovcov.

Život týchto dvoch výnimočných šľachtických rodov pripomínajú zbierky Svätoantonského múzea, okrem iného neskorobarokové fresky aj unikátny orgán v kaplnke, vzácny nábytok, porcelán, obrazy, plastiky, poľovnícke trofeje, ale aj iné historické pamiatky.
V úvode sa čitateľ oboznámi s históriou a významnými vlastníkmi kaštieľa s rodmi Koháryovcov, Coburgovcov a posledným majiteľom bulharským cárom Ferdinandom. V publikácii vynikne krása svätoantonských interiérov, čitatelia v nej nájdu všetkých 31 miestností podrobne predstavených slovom aj obrazom: Schodisko, Rodová galéria, Audienčný salón, Hlavný salón, Čínsky salón, Zlatý salón, Kabinet, Hudobný salón, Izba pre komornú, Bulharský salón, Fajčiarsky salón, Rodičovská spálňa, Knižnica, Jedáleň pre 24 osôb, Chodba, Chodba južného a západného krídla, Barokový salón, Zrkadlový salón, Cisársky salón, Veľká herňa, Dámsky čajový salón, Hosťovská izba, Biedermeierovský salón, Tirolská poľovnícka jedáleň, Červený salón, Spálňa s modrými vtáčikmi, Dámska prezliekáreň, Pracovňa Filipa Coburga, Lujzin salón, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, Poľovnícka expozícia. Okrem tohto je v publikácii zahrnutý aj zámocký park s jazerom, kaskádami, vzácnymi drevinami, umelou jaskyňou. Ale aj jedinečná celoslovenská akcia s názvom Dni svätého Huberta.

Kvalitu diela zabezpečujú mená autorov. Pod populárno-náučné texty sa podpísali vedúce pracovníčky Múzea vo Svätom Antone Mária Ďurianová a Monika Maňkovská. Fotografie interiéru aj exteriéru kaštieľa aktuálne nafotografovali autori niekoľkých kníh o Banskej Štiavnici Vladimír Bárta a Vladimír Barta ml.
Texty sú v troch jazykoch, okrem slovenčiny aj v angličtine a nemčine.
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21 Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95392 titulov.