...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Pri nákupe nad 30 € máte dopravu zdarma na Slovensku aj v Česku.


[ 1200 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
14866-88-01

Hurban-Vajanský Svetozár
Sobrané diela S.H.Vajanského 10 - 11


Matica slovenská, 1938
Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského zv.č.: 10,11
Cena: 2.80 €
Jazyk: slovensky
706 strán, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.76 kg, rozmer: 18 cm x 11.5 cm
Kotlín - román v dvoch zväzkoch.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
14876-88-01

Hurban-Vajanský Svetozár
Sobrané diela S.H.Vajanského 18


Matica slovenská, 1937
Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského zv.č.: 18
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
308 strán, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.36 kg, rozmer: 18.5 cm x 12.5 cm
Zbierka noviel.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144267-28-01

Husovská Ľudmila
Slovakia


Príroda, 2000
Cena: 3.00 €
Jazyk: anglicky
288 strán, ISBN - 80-07-01134-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.832 kg, rozmer: 25.2 cm x 17.5 cm
Walking through Centuries of Cities and Towns.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
79374-84-01

Húževka Milan
Meč slepého rytiera


Osveta, 1986
Cena: 3.10 €
Jazyk: slovensky
224 strán, náklad: 20 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ivan Riabič, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.632 kg, rozmer: 24.3 cm x 17.7 cm
Povesti o husitoch na území Slovenska...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
12074-88-01

Hykisch Anton
Milujte kráľovnú


Tatran, 1988
Kométa zv.č.: 4
Cena: 2.89 €
Jazyk: slovensky
512 strán, náklad 38 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Milujte kráľovnú — román venovaný životu a pôsobeniu Márie Terézie je zároveň románom o Slovensku tereziánskej epochy, o kultúre a postojoch slovenských vzdelancov. Autor si vyberá kľúčové obdobie z bohatých štyridsiatich rokov vlády Márie Terézie a Jozefa II. V pestrom slede sa striedajú scény z panovníckych dvorov, knižníc, laboratórií, dielní aj bojísk epochy európskeho osvietenstva a prebúdzajúceho sa národného povedomia v národoch habsburskej monarchie. Osudy slovenských vzdelancov, predchodcov bernolákovskej družiny, sa tu prepletajú s osudmi významných filozofov (Voltaire) a hudobníkov (Haydn, Mozart) tejto doby, ktorí mali blízky vzťah k Bratislave. Hykischovi sa podarilo sceliť osvietenské generácie, ba vidieť ich na pozadí spoločensko-ekonomických premien. Naplnil svoj román kultúrno-politickým obsahom. Vystupujúce osoby, fakty, udalosti a deje sú spojené organicky. Na zaujímavom a pestrom obraze vidíme miesto Slovenska v Uhorsku a Uhorska v rakúskej monarchii.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
125381-28-01

Hykisch Anton
Moja Štiavnica


Marenčin PT, 2012
Cena: 5.50 €
Jazyk: slovensky
256 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-8114-142-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.404 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.2 cm
Fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti, ktoré poznačili históriu mesta v čase autorovho dospievania. Zo spomienok vanie nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi. S každodenným životom Štiavničanov sú úzko späté poschodové záhrady a strmé schody v úzkych uličkách, pivnice, pavlače, obchody na korze, rozkoše kúpania v tajchoch či týždenné menu v meštianskej domácnosti. V jeho rozprávaní ožíva aj Joergesova tlačiareň, archivár Baker či mestský archív.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
152820-90-02

Hyža Alan
Memoria. Miznúce Slovensko/Vanishing Slovakia


Slovart, 2017
Cena: 46.41 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788055632995, (stav A),, hmotnosť: 0.507 kg, rozmer: 29 cm x 31 cm
Fotograf Alan Hyža, autor ôsmich obrazových publikácií a držiteľ viacerých domácich a zahraničných ocenení, sa vo svojej knihe vydáva po stopách minulosti Slovenska, zaznamenáva ozveny času zhmotnené v snímkach prastarých kostolíkov i miest posledného odpočinku. Hrady a zámky, ale tiež baziliky, kostoly, veže i kaplnky zo všetkých slovenských regiónov tak vďaka jeho hre so svetlom či s kompozíciou vydávajú svedectvo o histórii krajiny a jej krehkej kráse.Photographer Alan Hyža sets out to follow the traces of Slovakia’s past. He records the echoes of times materialized in the shots of ancient small churches and places of final rest. By playing with light or compositions, the castles and chateaus, as well as basilicas, churches, towers and chapels from every region of Slovakia give evidence of the country’s history and fragile beauty.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151549-90-02

Igor Válek
Povesti o slovenskej vode


Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2020
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
176 strán, EAN: 9788081152993, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.557 kg, rozmer: 24.3 cm x 17.5 cm
Voda je zázračným prazákladom života. Aj v slovenskej povesťovej klenotnici nájdete zázračnú vodu – živú i mŕtvu, pokojnú aj divú, priezračnú aj mútnu... Plnú osudov ľudí aj tajomných bytostí, dobrodružstiev aj poučenia. Autor úspešnej „vodnej trilógie“ (Povesti o slovenských riekach, Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch, Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách) vybral a doplnil do jednej knihy najkrajšie mýtické príbehy s tematikou vody. Navštívite v nich bájne rieky, plesá, jazerá i vodopády od východu po západ, od severu po juh Slovenska. Stretnete v nich tajuplných vodníkov, škriatkov, víly, žabiu kráľovnú i čerta. Dozviete sa, ako sa zrodil Dunajec, že rieka Nitra zachránila kaplnku, že Váh je hore orol a dolu rieka, prečo Hron tečie spod Kráľovej hole až do mora a prečo rieka Orava spieva. Lúčanský vodopád ponúkne liečivú úľavu, Brankovský záchranu kurucom, Ráztocký Jánošíkov poklad a Šútovský inšpiráciu maliarovi Benkovi... Toto a ďalšie zaujímavé príbehy ponúka zavŕšenie jedinečného knižného projektu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
89046-90-03

Ivan Stadtrucker
Dejiny slovenskej televízie


Perfekt a.s., 2016
Cena: 5.12 €
Jazyk: slovensky
312 strán, EAN: 9788080467388, (stav A), brož., hmotnosť: 1.21 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956 – 1989)

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácii zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956 až 1989. Publikácia je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie. Čitateľ sa dozvie mnoho o začiatkoch vysielania, o rôznych druhoch programov od spravodajských a športových, cez hudobné, detské až po vzdelávacie a dokumentárne programy v rôznych obdobiach. V súvislosti s inscenáciami a filmovým vysielaním sú spomenuté aj mnohé známe herecké mená. Autor nezabudol ani na dôležitosť takých profesií ako bol kameraman či scénograf. Kniha je určená nielen študentom VŠMU, Filmovej a televíznej fakulty, ale aj inštitúciám a širokej verejnosti, ktorú zaujíma kľukatá cesta slovenskej televízie od jej počiatkov až do roku 1989.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165255-SC-01

Ivaničková Zlatica
Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti I. - II. - III. - IV.


Sociologický ústav SAV, 1992
Štúdie a materiály
Cena: 3.90 €
Jazyk: slovensky
344 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.452 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.7 cm
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie: Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti, Smolenice 24.-26.3.1992.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
111989-90-03

Ivanka Milan
Slováci a Maďari


RNDr. Ján Bienik CSc. - Eko - Konzult, 2017
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
102 strán, EAN: 9788080792565, (stav A), brož., hmotnosť: 0.132 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Čím hlbšie som načieral do maďarskej literatúry a dejín Uhorska, tým viac sa rozrastal počet tých Slovákov a Nemaďarov vôbec, ktorí budovali uhorský štát a maďarskú kultúru. Akýže to boli Maďari? Maďari aj dnes ešte radi rozprávajú o svojej údajnej "kultúrnej prevahe", ale o tom, že celú ich kultúru a dejiny vytvorili Slováci, Rumuni, Nemci, Chorváti, Srbi a Židia, o tom pokrytecky mlčia. Preto sa musíme aj my viacej ozývať a poukazovať na to, čo Maďari úmyselne zatemňujú a zamlčujú. Aké boli teda vzťahy Slovákov a Maďarov v minulosti? Ako sa Slováci podieľali na budovaní Uhorska? Čo všetko naši predkovia urobili pre rozvoj a kultúru Uhorska? Ako si to dnes Maďari bezočivo prisvojujú.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165356-SA-01

Iveta Zuskinová
Open-Air Museums - Cultural Heritage of Slovakia


Dajama, 2010
Cena: 7.00 €
Jazyk: anglicky
112 strán, ISBN - 978-80-89226-59-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.405 kg, rozmer: 23.6 cm x 16.1 cm
Aj skanzeny predstavujú veľmi populárnu formu prezentácie ľudovej architektúry. Na území Slovenska je desať skanzenov či múzeí v prírode, ktoré predstavujú špecifickú formu múzejnej prezentácie tradičného spôsobu života a kultúry v rekonštruovanom historickom, kultúrnom a prírodnom prostredí. Každé predstavenie skanzenu v publikácii Skanzeny sa začína stručným opisom toho najzaujímavejšieho, čo skanzen ponúka. Po krátkom úvode nasleduje poloha, história a najmä prechádzka lokalitou, počas ktorej sa čitateľ dozvie veľa zaujímavostí o jednotlivých objektoch. Texty o skanzenoch sú popretkávané mapkami, plánikmi a, samozrejme, nechýbajú súčasné fotografie. Publikácia obsahuje podrobnú charakteristiku 10 skanzenov, ktoré na záver dopĺňa kapitola charakterizujúca súčasný život v nich a podujatia, ktoré sa tu organizujú počas roka. Na záver nechýba prehľad ďalších lokalít, ktoré majú snahu stať sa ďalšími múzeami v prírode na Slovensku s týmto štatútom.

Vychádza v anglickom jazyku.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88564-90-03

Iveta Zuskinová
Skanzeny - Kultúrne krásy Slovenska


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2010
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
112 strán, EAN: 9788089226580, (stav A), brož., hmotnosť: 0.405 kg, rozmer: 23.6 cm x 16 cm
Aj skanzeny predstavujú veľmi populárnu formu prezentácie ľudovej architektúry. Na území Slovenska je desať skanzenov či múzeí v prírode, ktoré predstavujú špecifickú formu múzejnej prezentácie tradičného spôsobu života a kultúry v rekonštruovanom historickom, kultúrnom a prírodnom prostredí. Každé predstavenie skanzenu v publikácii Skanzeny sa začína stručným opisom toho najzaujímavejšieho, čo skanzen ponúka. Po krátkom úvode nasleduje poloha, história a najmä prechádzka lokalitou, počas ktorej sa čitateľ dozvie veľa zaujímavostí o jednotlivých objektoch. Texty o skanzenoch sú popretkávané mapkami, plánikmi a, samozrejme, nechýbajú súčasné fotografie. Publikácia obsahuje podrobnú charakteristiku 10 skanzenov, ktoré na záver dopĺňa kapitola charakterizujúca súčasný život v nich a podujatia, ktoré sa tu organizujú počas roka. Na záver nechýba prehľad ďalších lokalít, ktoré majú snahu stať sa ďalšími múzeami v prírode na Slovensku s týmto štatútom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105244-28-01

Jáger Mikuláš - Jiroušek Alexander
The Town - Die Stadt


Sáša, 1995
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky, nemecky, anglicky
24 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.092 kg, rozmer: 22 cm x 14.9 cm
Sprievodca po Michalovciach a okolí...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
65925-90-03

Ján Čomaj, Štefan Holčík
Prezidentský palác


Perfekt a.s., 2012
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
208 strán, EAN: 9788080465698, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.5 kg, rozmer: 33.2 cm x 24.6 cm
Prezidentský palác ako ho nepoznáte. Neuveriteľné informácie od čias grófa Grassalkovicha až po jeho rekonštrukciu v roku 1993, kedy sa stal sídlom prezidenta Slovenskej republiky. Táto exkluzívna plnofarebná publikácia preložená do angličtiny a nemčiny obsahuje okrem historickej časti aj súčasné reprezentačné fotografie Prezidentského paláca zobrazujúce klenoty barokovej a rokokovej architektúry, rakúskeho nábytku, olejomaľby, uniformy a zbrane Čestnej stráže a Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, prezidentskú záhradu ako celok i jej detaily. Zobrazuje Prezidentský palác na poštových ceninách a historických pohľadniciach i štátne vyznamenania prezidenta Slovenskej republiky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90982-90-03

Ján Lacika
Bratislava


IKAR, a.s., 2016
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788055141497, (stav A), brož., hmotnosť: 0.293 kg, rozmer: 23.3 cm x 17 cm
Bratislava nemusí byť iba chutným dezertom v turistickom menu návštevníkov neďalekej Viedne. Táto útla knižka vypovedá o tom, že má na viac. Presviedča čitateľov, že má oprávnené ambície byť hlavným chodom v cestovateľskom menu náročných objaviteľov hodnôt a krás krajín okolo Dunaja. Prostredníctvom fotografií a krátkych výstižných textov Ján Lacika, skúsený geograf, publicista a fotograf, prináša ucelený obraz slovenskej metropoly, aby navnadil čitateľov na osobné spoznávanie Bratislavy a rozšíril počet obdivovateľov jej šarmu a podmanivej krásy.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90983-90-03

Ján Lacika
Bratislava


IKAR, a.s., 2016
Cena: 11.07 €
Jazyk: anglicky
96 strán, EAN: 9788055141602, (stav A), brož., hmotnosť: 0.293 kg, rozmer: 23.3 cm x 17 cm
Bratislava is at once hilly and flat, old and young, historical and modern, big, and yet small, metropolitan and provincial, lively and tranquil. It is a city of many, often contradictory, appearances.
The slogan “Little Big City” describes it perfectly, it is as dynamic and busy as capitals tend to be, but also quiet, provincial and relaxed. While the size of Bratislava is comparable to Vienna, a big portion of its area is covered with the forests of the Small Carpathians and the Danube Lowland – the green lungs of the city. The most attractive things in Bratislava are concentrated in a small area. The labyrinth of streets and small squares contains a captivating promenade pulsating with high quality culture and entertainment, and within a short distance one can find quiet and intimate nooks offering blissful rest.
Modern Bratislava is no longer merely a short detour for visitors to nearby Vienna. The Slovak capital surely deserves more than just a quick glance at some historical monuments followed by a spot of lunch. With this book in hand let us discover and admire Bratislava!
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
67748-90-03

Ján Lacika
Pamätníky a pomníky


DAJAMA, s.r.o., 2013
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788081360213, (stav A), brož., hmotnosť: 0.454 kg, rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Kniha Pamätníky a pomníky z edície Kultúrne Krásy Slovenska je nielen prehľadom najvýznamnejších architektonických diel a skulptúr, ale sa snaží podať aj obraz osobností a udalostí, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín. Zároveň je tak trochu prechádzkou v čase a jej cieľom je poskytnúť čitateľovi predstavu o oslavnom či pietnom fenoméne na Slovensku. Sú v nej najzaujímavejšie a najvýznamnejšie pamätníky a pomníky, mapujúce od najstarších čias až po dnešok život na území Slovenska.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
146157-28-01

Janák Ignác - Králik Ján
Západoslovenský kraj - nositeľ Radu republiky


Obzor, 1977
Cena: 4.70 €
Jazyk: slovensky
160 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.91 kg, rozmer: 29.3 cm x 21.8 cm
Tridsať rokov socialistickej výstavby Západoslovenského kraja.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
136772-16-01

Janek František
O využívaní regionálnych prvkov v dejepise


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
226 strán, náklad: 2 700 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.342 kg, rozmer: 21.4 cm x 15.7 cm
Zborník príspevkov učiteľov dejepisu...
image_1
image_2
Hurban-Vajanský Svetozár
Sobrané diela S.H.Vajanského 10 - 11
2.80 €
image_1
image_2
Hurban-Vajanský Svetozár
Sobrané diela S.H.Vajanského 18
2.90 €
image_1
image_2
Husovská Ľudmila
Slovakia
3.00 €
image_1
image_2
Húževka Milan
Meč slepého rytiera
3.10 €
image_1
image_2
Hykisch Anton
Milujte kráľovnú
2.89 €
image_1
image_2
Hykisch Anton
Moja Štiavnica
5.50 €
image_1
image_2
Hyža Alan
Memoria. Miznúce Slovensko/Vanishing Slovakia
46.41 €
image_1
image_2
Igor Válek
Povesti o slovenskej vode
11.07 €
image_1
image_2
Ivan Stadtrucker
Dejiny slovenskej televízie
5.12 €
image_1
image_2
Ivaničková Zlatica
Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti I. - II. - III. - IV.
3.90 €
image_1
image_2
Ivanka Milan
Slováci a Maďari
4.65 €
image_1
image_2
Iveta Zuskinová
Open-Air Museums - Cultural Heritage of Slovakia
7.00 €
image_1
image_2
Iveta Zuskinová
Skanzeny - Kultúrne krásy Slovenska
9.25 €
image_1
image_2
Jáger Mikuláš - Jiroušek Alexander
The Town - Die Stadt
1.10 €
image_1
image_2
Ján Čomaj, Štefan Holčík
Prezidentský palác
7.35 €
image_1
image_2
Ján Lacika
Bratislava
11.07 €
image_1
image_2
Ján Lacika
Bratislava
11.07 €
image_1
image_2
Ján Lacika
Pamätníky a pomníky
9.25 €
image_1
image_2
Janák Ignác - Králik Ján
Západoslovenský kraj - nositeľ Radu republiky
4.70 €
image_1
image_2
Janek František
O využívaní regionálnych prvkov v dejepise
2.55 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [ 17 ] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 97847 titulov.

Kuriozity
Kuriozity