...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1121 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Jaroš Peter - Milodar slučka 47049-88-03

Jaroš Peter
Milodar slučka


Genezis, 1991
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
168 strán, ISBN - 80-85220-42-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Román Petra Jaroša o vzťahoch v porevolučnom období, o hľadaní nových etických hodnôt v meniacej sa dobe.
A N T I K V A R I Á T
Jaroš Peter - Nemé ucho, hluché oko 10852-88-03

Jaroš Peter
Nemé ucho, hluché oko


Slovenský spisovateľ, 1984
Nová próza
Cena: 1.74 €
Jazyk: slovensky
440 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Zdeno Brázdil, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
voľné pokračovanie románu Tisícročná včela
A N T I K V A R I Á T
Jaroš Peter - Tisícročná včela 21560-88-01

Jaroš Peter
Tisícročná včela


Slovenský spisovateľ, 1982
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 407
Cena: 3.20 €
Jazyk: slovensky
446 strán, náklad: 25 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.48 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Román zachytáva život troch generácií rodiny Pichandovcov v obci Hybe, v období od osemdesiatych rokov 19. storočia až po vznik prvej Československej republiky v roku 1918.
K N Í H K U P E C T V O
Jaroslava Roguľová - Slovenská národná strana 1918-1938 87207-90-02

Jaroslava Roguľová
Slovenská národná strana 1918-1938


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2013
Cena: 11.16 €
Jazyk: slovensky
348 strán, EAN: 9788081016622, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.448 kg, rozmer: 19 cm x 13 cm
Publikácia sa prostredníctvom analýzy činnosti Slovenskej národnej strany (SNS) v rokoch 1918 – 1938 zameriava na vzťah politiky a ideológií na Slovensku v medzivojnovom období. Na tomto základe približuje profil strany, ktorá po prvej svetovej vojne v zmenených spoločensko-politických pomeroch prešla významnou programovou, personálnou i organizačnou transformáciou. Politiku založenú na slovenskom nacionalizme v medzivojnovom období rozvíjala aj v konfrontácii s pravicovými i ľavicovými prúdmi a na slovenskej scéne sa tak vyhranila ako zaujímavá a originálna, aj keď pomerne slabá politická sila. Cieľom sond do jej vnímania a postoja k nacionalizmu, autonomizmu, fašizmu, nacizmu, komunizmu i klerikalizmu, ako aj do oblasti praktickej spolupráce s inými subjektmi politického spektra ČSR je priblížiť čitateľovi dosiaľ nespracované témy našich dejín. Práca vznikla na základe výskumov v slovenských a zahraničných archívoch (Česká republika, Poľsko) a s použitím najnovšej literatúry.

Úvod knihy približuje stav výskumu danej problematiky, poskytuje prehľad literatúry a v stručnom priereze pomáha čitateľovi zorientovať sa v základných časových, personálnych a programových otázkach vývoja SNS od jej povojnovej transformácie až po jej faktický zánik na konci roka 1938. Samotná téma knihy je obsiahnutá v troch blokoch s príslušnými podkapitolami.

Prvý blok vysvetľuje základné politické a ideologické východiská strany, ktoré určovali jej politiku, vzťah k štátu, k politickému systému i k ostatným stranám. Ide predovšetkým o slovenský nacionalizmus, ako aj o vnímanie a formulovanie slovenskej otázky. Dôležitou súčasťou programu strany bola požiadavka autonómie Slovenska v rámci ČSR, v ktorej naplnení SNS videla potrebnú zmenu postavenia Slovenska v republike. Realizáciou samosprávy by sa podľa nej vytvorili dobré možnosti na riešenie pretrvávajúcich hospodárskych, sociálnych, kultúrnych i politických problémov Slovenska.

Ťažiskovou témou druhého bloku je ideologická interpretácia medzinárodného vývoja po prvej svetovej vojne. V povojnovom nástupe ľavice a internacionalizmu SNS videla predovšetkým ohrozenie záujmov národného celku, pričom kritizovala uplatňovanie internacionálnych, ako aj stavovských princípov pri rozhodovaní o otázkach Slovenska. Argumentovala sociálnou a hospodárskou biedou Slovenska, ako aj kritikou šíriaceho sa komunizmu, jeho neverectva a materializmu, ktoré principiálne odporovali jej profilu. Preto pozitívne reagovala na myšlienkové prúdy, ktoré akcentovali národ a národné záujmy. Išlo predovšetkým o fašizmus v polovici 20. rokov a nacizmus na začiatku 30. rokov. Vnímala ich ako renesanciu národných ideálov a ich silnejúci vplyv považovala za prejav víťazstva nacionalizmu a pravice nad ľavicou a internacionalizmom. Na druhej strane však odlišovala myšlienkovú bázu pravicových diktatúr od praktickej politiky týchto štátov. Pri interpretácii ideologických stretov pravice a ľavice sa v tejto časti dáva priestor zahraničnopolitickým úvahám strany, otázkam foriem vlády – od parlamentnej demokracie po diktatúru, politického zriadenia či antisemitizmu.

Tretí blok zachytáva postavenie SNS v stranícko-politickej štruktúre na základe vzťahov, kontaktov a spolupráce s nacionalistickými stranami a skupinami v ČSR. V prvom rade ide o autonomistickú Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu. Analýza ich vzťahu v 20. a 30. rokoch približuje úsilie dvoch autonomistických strán o spoluprácu, v ktorej však v konečnom dôsledku prevážili koncepčné i náboženské rozdiely, odlišné vnímanie autonómie Slovenska, ako aj rozdiely vyplývajúce z nerovnocenného postavenia oboch strán v slovenskej politike. Na báze nacionalizmu sa SNS usilovala spolupracovať aj s českými, resp. československými stranami a skupinami. Brzdou kooperácie sa stali odlišné predstavy a ambície týchto subjektov, predovšetkým však postoj k samobytnosti slovenského národa a k riešeniu otázky nemeckej menšiny. Prierez vzťahmi SNS k Československej národnodemokratickej strane, k Národnej obci fašistickej, k Národnej lige, k Vlajke, ako aj priblíženie úsilia o vytvorenie spoločného národne orientovaného opozičného bloku v ČSR s ambíciou prevziať moc a budovať národný štát pri splnení požiadaviek slovenských autonomistov, prináša nové pohľady na česko-slovenskú spoluprácu na báze nacionalizmu, ktorej dosiaľ slovenská historiografia venovala minimálnu pozornosť.

Záver knihy prináša sumarizáciu politiky SNS a naznačuje východiská činnosti jej politikov (najmä mladšej generácie) po zániku strany (účasť v odboji, založenie a pôsobenie v Demokratickej strane).
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Adam Šangala 12423-88-01

Jégé
Adam Šangala


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 12
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 46 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Svätopluk 3616-88-02

Jégé
Svätopluk


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 86
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
188 strán, náklad 50 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.26 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
Román zo slávnej epochy našej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Výhody spoločenského života 2583-88-02

Jégé
Výhody spoločenského života


Tatran, 1979
Slovenská tvorba zv.č.: 76
Cena: 2.83 €
Jazyk: slovensky
557 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román zo slovenského prostredia.
A N T I K V A R I Á T
Jégé Nádaši Ladislav - Adam Šangala 40236-88-03

Jégé Nádaši Ladislav
Adam Šangala


Tatran, 1976
Čítanie študujúcej mládeže zv.č.: 79
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
312 strán, náklad: 40 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 17.5 cm x 10 cm
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Demokrati 9300-88-01

Jesenský Janko
Demokrati


Tatran, 1974
Čítanie študujúcej mládeže zv.č.: 60
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
512 strán, náklad 15 000 ks, 1.vydanie, (stav B - fľakatý obal), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 17.5 cm x 10.5 cm
slovenský román
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Malomestské rozprávky 12424-88-01

Jesenský Janko
Malomestské rozprávky


Tatran, 1966
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 116
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
390 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Malomestské rozprávky
Novely
Zo starých časov

...príbehy o láske šťastnej i tragickej, o zábavách, tancovačkách, o študentoch, úradníkoch...všetko v humornom tóne, s poukázaním na hlavné príčiny, ktoré plodia opísané komické, ale niekedy aj tragické príbehy.
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Maškarný ples 33702-88-01

Jesenský Janko
Maškarný ples


Mladé letá, 1975
Klub mladých čitateľov
Cena: 1.95 €
Jazyk: slovensky
232 strán, náklad: 26 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ján Lebiš, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Zbierka Jesenského poviedok - slovenská klasika.
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Pani Rafiková a iní 17279-88-02

Jesenský Janko
Pani Rafiková a iní


Matica Slovenská, 1950
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 4
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
164 strán, náklad 10 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 19 cm x 13.5 cm
Jesenského poviedky - slovenská klasika.
Slnečný kúpeľ
Večera
Vádium
Strašidlo
Hríby
gazdiná
Pani Rafiková
Maškarný ples
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Ženích a iné rozprávky 2513-88-01

Jesenský Janko
Ženích a iné rozprávky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 15
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
212 strán, náklad 40 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
Jadrom rozprávok je obraz maloburžoázneho života v slovenských mestečkách. Jesenský v nich žeravým humorom odhaľuje, čo je hýbadlom meštiackej spoločnosti, čo je obsahom jej konania, jej falošnej ušľachtilosti i skutočnej zločinnosti, jej spoločenského pechorenia sa a vystatovania, povyšovanie sa medzi pánov, a ukazuje, ako ďaľeko za tým ostávajú ľudské vášne, láska k žene, priateľom a láska k svojeti.

Ženích
Papuča
Elenka
Slovo lásky
Nešťastník
Koniec lásky
Štvorylka
Otroci
Bozk
Koketka
Doktor
Vydaj
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kronika 31625-88-01

Jilemnický Peter
Kronika


Pravda, 1974
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
300 strán, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román z čias Slovenského národného povstania.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kus cukru 3565-88-01

Jilemnický Peter
Kus cukru


Pravda, 1952
Spisy Petra Jilemnického zv.č.: 4
Cena: 1.49 €
Jazyk: slovensky
364 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.406 kg, rozmer: 19.6 cm x 13.5 cm
Napriek tézovitosti a opisnosti sociálnych faktov román Kus cukru dodnes nestratil zo svojich umeleckých hodnôt. Zostáva mu predovšetkým Jilemnického intímne poznanie života dedinských ľudí, malých repárov, želiarov, bírešov. Poznanie ich každodenného života, ich skutočnej ľudskej tragédie za prvej republiky. Rozklad rodinných vzťahov, láska i bieda sú pravdivým obrazom našej nedávnej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kus cukru
Jilemnický Peter - Kus cukru ilustr.1
Jilemnický Peter - Kus cukru ilustr.2
3652-88-02

Jilemnický Peter
Kus cukru


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 97
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad 40 000 ks, 5.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20 cm x 13.5 cm
Napriek tézovitosti a opisnosti sociálnych faktov román Kus cukru dodnes nestratil zo svojich umeleckých hodnôt. Zostáva mu predovšetkým Jilemnického intímne poznanie života dedinských ľudí, malých repárov, želiarov, bírešov. Poznanie ich každodenného života, ich skutočnej ľudskej tragédie za prvej republiky. Rozklad rodinných vzťahov, láska i bieda sú pravdivým obrazom našej nedávnej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kus cukru 10961-88-01

Jilemnický Peter
Kus cukru


Smena, 1972
Máj zv.č.: 184
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 11 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ivan Schurman, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Napriek tézovitosti a opisnosti sociálnych faktov román Kus cukru dodnes nestratil zo svojich umeleckých hodnôt. Zostáva mu predovšetkým Jilemnického intímne poznanie života dedinských ľudí, malých repárov, želiarov, bírešov. Poznanie ich každodenného života, ich skutočnej ľudskej tragédie za prvej republiky. Rozklad rodinných vzťahov, láska i bieda sú pravdivým obrazom našej nedávnej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Petr - Vítězný pád 74387-88-01

Jilemnický Petr
Vítězný pád


Svoboda, 1971
Cena: 1.22 €
Jazyk: česky
184 strán, náklad: 12 000 ks, 2.vydanie, preklad: Břetislav Truhlář, (Zo slovenského originálu - Víťazný pád), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.266 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.9 cm
První román Jilemnického z prostředí chudobných Kysúc, odkud bída vyháněla kopaničáře do ciziny. Hrdina románu Maťo Horoň, usiluje vší mocí, aby si na neúrodné půdě vybudoval hospodářství, živelní pohroma mu zničí celé dílo a téměř jej připraví o život, ale Maťo se po svém pádu nezdeptán vzchopí k dalšímu boji, jehož vítězný konec tušíme. Na rozdíl od pozdějších prací Jilemnického je tento román silně lyricky podbarven: lidské vztahy vesničanů nejsou idealisovány, ale je na nich realisticky ukázáno, jak kapitalistický systém narušuje i citový život lidí.
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí ilustr.1
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí ilustr.2
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí ilustr.3
132583-33-01

Jiroušek Alexander
Košice na prelome tisícročí


JES Košice, 1998
Cena: 5.60 €
Jazyk: slovensky
144 strán, ISBN - 80-88900-01-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.05 kg, rozmer: 31.9 cm x 24.3 cm
Veľká obrazová publikácia približuje metropolu východného Slovenska. Opisuje architektonické skvosty, históriu aj súčasnosť Košíc...
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii ilustr.1
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii ilustr.2
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii ilustr.3
47940-33-01

Jiroušek Alexander
Okres Lučenec vo fotografii


Východoslovenské vydavateľstvo, 1983
Cena: 5.50 €
Jazyk: slovensky
168 strán, náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.2 kg, rozmer: 33.5 cm x 24.5 cm
Fotoprechádzka po okrese Lučenec.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 94998 titulov.