Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1088 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Jaroslava Roguľová - Slovenská národná strana 1918-1938 87207-90-02

Jaroslava Roguľová
Slovenská národná strana 1918-1938


KALLIGRAM, spol.s.r.o. 2013
Cena: 11.16 €
Jazyk: slovensky
348 strán, EAN: 9788081016622, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.448 kg, rozmer: 19 cm x 13 cm
Publikácia sa prostredníctvom analýzy činnosti Slovenskej národnej strany (SNS) v rokoch 1918 – 1938 zameriava na vzťah politiky a ideológií na Slovensku v medzivojnovom období. Na tomto základe približuje profil strany, ktorá po prvej svetovej vojne v zmenených spoločensko-politických pomeroch prešla významnou programovou, personálnou i organizačnou transformáciou. Politiku založenú na slovenskom nacionalizme v medzivojnovom období rozvíjala aj v konfrontácii s pravicovými i ľavicovými prúdmi a na slovenskej scéne sa tak vyhranila ako zaujímavá a originálna, aj keď pomerne slabá politická sila. Cieľom sond do jej vnímania a postoja k nacionalizmu, autonomizmu, fašizmu, nacizmu, komunizmu i klerikalizmu, ako aj do oblasti praktickej spolupráce s inými subjektmi politického spektra ČSR je priblížiť čitateľovi dosiaľ nespracované témy našich dejín. Práca vznikla na základe výskumov v slovenských a zahraničných archívoch (Česká republika, Poľsko) a s použitím najnovšej literatúry.

Úvod knihy približuje stav výskumu danej problematiky, poskytuje prehľad literatúry a v stručnom priereze pomáha čitateľovi zorientovať sa v základných časových, personálnych a programových otázkach vývoja SNS od jej povojnovej transformácie až po jej faktický zánik na konci roka 1938. Samotná téma knihy je obsiahnutá v troch blokoch s príslušnými podkapitolami.

Prvý blok vysvetľuje základné politické a ideologické východiská strany, ktoré určovali jej politiku, vzťah k štátu, k politickému systému i k ostatným stranám. Ide predovšetkým o slovenský nacionalizmus, ako aj o vnímanie a formulovanie slovenskej otázky. Dôležitou súčasťou programu strany bola požiadavka autonómie Slovenska v rámci ČSR, v ktorej naplnení SNS videla potrebnú zmenu postavenia Slovenska v republike. Realizáciou samosprávy by sa podľa nej vytvorili dobré možnosti na riešenie pretrvávajúcich hospodárskych, sociálnych, kultúrnych i politických problémov Slovenska.

Ťažiskovou témou druhého bloku je ideologická interpretácia medzinárodného vývoja po prvej svetovej vojne. V povojnovom nástupe ľavice a internacionalizmu SNS videla predovšetkým ohrozenie záujmov národného celku, pričom kritizovala uplatňovanie internacionálnych, ako aj stavovských princípov pri rozhodovaní o otázkach Slovenska. Argumentovala sociálnou a hospodárskou biedou Slovenska, ako aj kritikou šíriaceho sa komunizmu, jeho neverectva a materializmu, ktoré principiálne odporovali jej profilu. Preto pozitívne reagovala na myšlienkové prúdy, ktoré akcentovali národ a národné záujmy. Išlo predovšetkým o fašizmus v polovici 20. rokov a nacizmus na začiatku 30. rokov. Vnímala ich ako renesanciu národných ideálov a ich silnejúci vplyv považovala za prejav víťazstva nacionalizmu a pravice nad ľavicou a internacionalizmom. Na druhej strane však odlišovala myšlienkovú bázu pravicových diktatúr od praktickej politiky týchto štátov. Pri interpretácii ideologických stretov pravice a ľavice sa v tejto časti dáva priestor zahraničnopolitickým úvahám strany, otázkam foriem vlády – od parlamentnej demokracie po diktatúru, politického zriadenia či antisemitizmu.

Tretí blok zachytáva postavenie SNS v stranícko-politickej štruktúre na základe vzťahov, kontaktov a spolupráce s nacionalistickými stranami a skupinami v ČSR. V prvom rade ide o autonomistickú Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu. Analýza ich vzťahu v 20. a 30. rokoch približuje úsilie dvoch autonomistických strán o spoluprácu, v ktorej však v konečnom dôsledku prevážili koncepčné i náboženské rozdiely, odlišné vnímanie autonómie Slovenska, ako aj rozdiely vyplývajúce z nerovnocenného postavenia oboch strán v slovenskej politike. Na báze nacionalizmu sa SNS usilovala spolupracovať aj s českými, resp. československými stranami a skupinami. Brzdou kooperácie sa stali odlišné predstavy a ambície týchto subjektov, predovšetkým však postoj k samobytnosti slovenského národa a k riešeniu otázky nemeckej menšiny. Prierez vzťahmi SNS k Československej národnodemokratickej strane, k Národnej obci fašistickej, k Národnej lige, k Vlajke, ako aj priblíženie úsilia o vytvorenie spoločného národne orientovaného opozičného bloku v ČSR s ambíciou prevziať moc a budovať národný štát pri splnení požiadaviek slovenských autonomistov, prináša nové pohľady na česko-slovenskú spoluprácu na báze nacionalizmu, ktorej dosiaľ slovenská historiografia venovala minimálnu pozornosť.

Záver knihy prináša sumarizáciu politiky SNS a naznačuje východiská činnosti jej politikov (najmä mladšej generácie) po zániku strany (účasť v odboji, založenie a pôsobenie v Demokratickej strane).
A N T I K V A R I Á T
Jašík Rudolf - Čierne a biele kruhy 2619-88-01

Jašík Rudolf
Čierne a biele kruhy


Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1961
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
196 strán, náklad 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Realistický, miestami až otriasajúci obraz biedy - obraz chudobných pritom dobrých a pracovitých ľudí z Kysúc v jednom z najhroznejších období panstva buržoázie v období hospodárskej krízy v tridsiatich rokoch. Verné zobrazenie životných podmienok ľudí v období hospodárskej krízy dodáva novelám umeleckú hĺbku.
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Adam Šangala 12423-88-01

Jégé
Adam Šangala


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 12
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 46 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Výhody spoločenského života 2583-88-01

Jégé
Výhody spoločenského života


Tatran 1979
Slovenská tvorba zv.č.: 76
Cena: 2.83 €
Jazyk: slovensky
557 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román zo slovenského prostredia.
A N T I K V A R I Á T
Jégé Nádaši Ladislav - Adam Šangala 40236-88-03

Jégé Nádaši Ladislav
Adam Šangala


Tatran 1976
Čítanie študujúcej mládeže zv.č.: 79
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
312 strán, náklad: 40 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 17.5 cm x 10 cm
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Demokrati 9300-88-01

Jesenský Janko
Demokrati


Tatran 1974
Čítanie študujúcej mládeže zv.č.: 60
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
512 strán, náklad 15 000 ks, 1.vydanie, (stav B - fľakatý obal), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 17.5 cm x 10.5 cm
slovenský román
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Maškarný ples 33702-88-01

Jesenský Janko
Maškarný ples


Mladé letá 1975
Klub mladých čitateľov
Cena: 1.95 €
Jazyk: slovensky
232 strán, náklad: 26 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ján Lebiš, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Zbierka Jesenského poviedok - slovenská klasika.
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Pani Rafiková a iní 17279-88-03

Jesenský Janko
Pani Rafiková a iní


Matica Slovenská 1950
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 4
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
164 strán, náklad 10 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 19 cm x 13.5 cm
Jesenského poviedky - slovenská klasika.
Slnečný kúpeľ
Večera
Vádium
Strašidlo
Hríby
gazdiná
Pani Rafiková
Maškarný ples
A N T I K V A R I Á T
Jevín Milan - Bukóza 118666-16-01

Jevín Milan
Bukóza


Východoslovenské vydavateľstvo 1976
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.674 kg, rozmer: 22.6 cm x 22 cm
Bukóza, národný podnik Vranov nad Topľou.

Pamätnica závodu k 30.výročiu oslobodenia, 25. výročia položenia základného kameňa a 20.výročia spustenia závodu do prevádzky.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kronika 31625-88-01

Jilemnický Peter
Kronika


Pravda 1974
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
300 strán, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román z čias Slovenského národného povstania.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kus cukru 3565-88-01

Jilemnický Peter
Kus cukru


Pravda 1952
Spisy Petra Jilemnického zv.č.: 4
Cena: 1.49 €
Jazyk: slovensky
364 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.406 kg, rozmer: 19.6 cm x 13.5 cm
Napriek tézovitosti a opisnosti sociálnych faktov román Kus cukru dodnes nestratil zo svojich umeleckých hodnôt. Zostáva mu predovšetkým Jilemnického intímne poznanie života dedinských ľudí, malých repárov, želiarov, bírešov. Poznanie ich každodenného života, ich skutočnej ľudskej tragédie za prvej republiky. Rozklad rodinných vzťahov, láska i bieda sú pravdivým obrazom našej nedávnej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kus cukru
Jilemnický Peter - Kus cukru ilustr.1
Jilemnický Peter - Kus cukru ilustr.2
3652-88-02

Jilemnický Peter
Kus cukru


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1964
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 97
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad 40 000 ks, 5.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20 cm x 13.5 cm
Napriek tézovitosti a opisnosti sociálnych faktov román Kus cukru dodnes nestratil zo svojich umeleckých hodnôt. Zostáva mu predovšetkým Jilemnického intímne poznanie života dedinských ľudí, malých repárov, želiarov, bírešov. Poznanie ich každodenného života, ich skutočnej ľudskej tragédie za prvej republiky. Rozklad rodinných vzťahov, láska i bieda sú pravdivým obrazom našej nedávnej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Kus cukru 10961-88-02

Jilemnický Peter
Kus cukru


Smena 1972
Máj zv.č.: 184
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 11 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ivan Schurman, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Napriek tézovitosti a opisnosti sociálnych faktov román Kus cukru dodnes nestratil zo svojich umeleckých hodnôt. Zostáva mu predovšetkým Jilemnického intímne poznanie života dedinských ľudí, malých repárov, želiarov, bírešov. Poznanie ich každodenného života, ich skutočnej ľudskej tragédie za prvej republiky. Rozklad rodinných vzťahov, láska i bieda sú pravdivým obrazom našej nedávnej minulosti.
A N T I K V A R I Á T
Jilemnický Peter - Pole neorané 18670-88-01

Jilemnický Peter
Pole neorané


Slovenský spisovateľ 1954
Pôvodná próza zv.č.: 44
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
430 strán, náklad: 7 500 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.47 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Pole neorané je významným medzníkom v slovenskom literárnom vývine /vyšiel 1932/, lebo sa v ňom prvý raz výraznejšie uplatňuje metóda socialistického realizmu u nás. Pravdivo a presvedčivo zobrazil biedu kysuckého ľudu a vystihol aj pokrokové tendencie v živote slovenských kopaničiarov-bedárov, najmä na postave hlaného hrdinu, uvedomelého robotníka Pavla Húščavu, ktorý prešiel školou proletariátu vo vítkovických železiarňach. Autor ukazuje morálnu nízkosť dedinských boháčov, ale aj ubitého ľudu, jeho drámy, zavrhuje prázdne osvetárčenie buržoáznych inteligentov.
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí ilustr.1
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí ilustr.2
Jiroušek Alexander - Košice na prelome tisícročí ilustr.3
132583-33-01

Jiroušek Alexander
Košice na prelome tisícročí


JES Košice 1998
Cena: 5.60 €
Jazyk: slovensky
144 strán, ISBN - 80-88900-01-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.05 kg, rozmer: 31.9 cm x 24.3 cm
Veľká obrazová publikácia približuje metropolu východného Slovenska. Opisuje architektonické skvosty, históriu aj súčasnosť Košíc...
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Alexander - Košice na začiatku tretieho tisícročia
Jiroušek Alexander - Košice na začiatku tretieho tisícročia ilustr.1
Jiroušek Alexander - Košice na začiatku tretieho tisícročia ilustr.2
Jiroušek Alexander - Košice na začiatku tretieho tisícročia ilustr.3
64665-33-01

Jiroušek Alexander
Košice na začiatku tretieho tisícročia


JES Košice 2003
Cena: 6.50 €
Jazyk: slovensky, nemecky, anglicky
144 strán, ISBN - 80-88900-12-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.04 kg, rozmer: 31.7 cm x 24.5 cm
Fotografický sprievodca po Košiciach a okolí.
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii ilustr.1
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii ilustr.2
Jiroušek Alexander - Okres Lučenec vo fotografii ilustr.3
47940-33-01

Jiroušek Alexander
Okres Lučenec vo fotografii


Východoslovenské vydavateľstvo 1983
Cena: 5.50 €
Jazyk: slovensky
168 strán, náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.2 kg, rozmer: 33.5 cm x 24.5 cm
Fotoprechádzka po okrese Lučenec.
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Ladislav - Levoča a okolie 157982-28-01

Jiroušek Ladislav
Levoča a okolie


L.Jiroušek 2005
Cena: 7.00 €
Jazyk: slovensky, anglicky, francúzsky, nemecky, poľsky
128 strán, ISBN - 80-969302-0-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.04 kg, rozmer: 32 cm x 24 cm
Fotosprievodca Levočou a okolím...
A N T I K V A R I Á T
Jiroušek Ladislav - Hric Karol - Slovenský raj
Jiroušek Ladislav - Hric Karol - Slovenský raj ilustr.1
Jiroušek Ladislav - Hric Karol - Slovenský raj ilustr.2
Jiroušek Ladislav - Hric Karol - Slovenský raj ilustr.3
60712-28-01

Jiroušek Ladislav - Hric Karol
Slovenský raj


Osveta 1988
Edícia fotografických vlastivedných publikácií
Cena: 5.20 €
Jazyk: slovensky
160 strán, náklad: 20 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.86 kg, rozmer: 27.5 cm x 23.3 cm
Fotoprechádzka po Slovenskom raji.
A N T I K V A R I Á T
Jist Adam - U nás jediné 57058-28-03

Jist Adam
U nás jediné


Práce 1988
Kamarád
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
168 strán, náklad: 158 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Knižka o československých prírodných a technických unikátoch.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89480 titulov.