...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.


[ 1156 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
160788-90-03

Galierik Tomáš
Filmové miesta


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2021
Cena: 15.76 €
Jazyk: slovensky
156 strán, EAN: 9788081361340, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.575 kg, rozmer: 24.3 cm x 16.7 cm
Slovensko je krajinou, ktorá z prírodného či kultúrno-historického hľadiska ponúka filmárom takmer všetko. Zelené hory, pralesy, holiny, pastviny, rozsiahle polia bez jediného kopca, dravé rieky aj pokojné toky, zasneženú krajinu i krajinu poznačenú výstavbou. Na kopcoch aj mimo nich má mohutné pevnosti, hrady, zámky či miesta s krásnymi prírodnými scenériami.

Kniha Filmové miesta je prechádzkou po mestách, dedinách, horách i dolinách, kde sa nakrúcali viaceré slovenské a zahraničné filmy. Obsahuje vybrané filmové diela a osobnosti filmu vo vzťahu k miestam ich nakrúcania. Čitateľ v nej nájde aj množstvo lokalít, ktoré sa pomocou filmu podarilo zviditeľniť a na svojom putovaní objaví veľa filmových zaujímavostí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173675-90-03

Galierik Tomáš
Filmové miesta 2. diel


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2022
Cena: 17.62 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081361470, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.578 kg, rozmer: 24.4 cm x 16.5 cm
Kniha Filmové miesta (2. diel) je pokračovaním prvého dielu knihy Filmové miesta a je prechádzkou po mestách, dedinách, horách i dolinách, kde sa nakrúcali viaceré slovenské a zahraničné filmy. Obsahuje vybrané filmové diela a osobnosti filmu vo vzťahu k miestam ich nakrúcania. Čitateľ v nej nájde aj množstvo lokalít, ktoré sa pomocou filmu podarilo zviditeľniť a na svojom putovaní objaví veľa filmových zaujímavostí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173676-90-03

Galierik Tomáš
Filmové Slovensko ( set v obale)


RNDr. Daniel Kollár - Dajama, 2022
Cena: 32.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788081361487, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.204 kg, rozmer: 24.5 cm x 16.9 cm
Set kníh Filmové miesta I. a II. diel v darčekovej krabici. Dve knihy pod spoločným názvom Filmové Slovensko nás prevedú po mestách, dedinách, horách i dolinách, kde sa nakrúcali viaceré slovenské a zahraničné filmy. Nájdete v nich množstvo filmových lokalít, ktoré sa pomocou filmu podarilo zviditeľniť a na svojom putovaní objavíte veľa filmových zaujímavostí.

Obe knihy venované slovenským filmovým miestam sa vzájomne dopĺňajú a prepájajú a v spoločnej krabici sú pekným darčekom pre priaznivcov filmu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83267-SA-02

Gargulák Jozef - Križo Vladimír
Malá Fatra


Šport, 1990
Cena: 1.15 €
Jazyk: nemecky
280 strán, náklad: 19 000 ks, ISBN: 80-7096-92-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.264 kg, rozmer: 16.7 cm x 12 cm
Touristenführer. (s mapou)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
47518-SA-01

Gargulák Jozef - Križo Vladimír
Vrátna


Šport, 1987
Stručný sprievodca
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 15 000 ks, 4.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 17 cm x 10 cm
Stručný sprievodca + mapa okolia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133286-SA-01

Gargulák Jozef - Križo Vladimír
Vrátna


Šport, 1972
Stručný sprievodca
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
126 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 16.7 cm x 9.9 cm
Stručný sprievodca. Neobsahuje mapu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171834-90-03

Gašparová Miroslava Krížová, Jana
Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ – učebnica


Expol Pedagogika s.r.o, 2022
Cena: 11.16 €
Jazyk: slovensky
76 strán, EAN: 9788080918156, (stav A), brož., hmotnosť: 0.218 kg, rozmer: 29.8 cm x 21 cm
Učebnica vlastivedy pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa iŠVP, ktorá zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom vlastivedy v treťom ročníku. Učebnica vlastivedy pozostáva z 36 tém, z ktorých sa každá svojím obsahom viaže buď k obci, konkrétnemu sviatku (Pamiatka zosnulých, Vianoce, Veľká noc atď.), ročnému obdobiu alebo ku geografickým témam súvisiacich s krajinou a mapami. Prináša tiež štyri opakovacie témy.
Žiakov sprevádzajú v učebnici postavičky – tretiaci Ema a Leo, ktorí v krátkych komiksových príbehoch v úvode témy zažívajú rôzne situácie, ale najmä spoznávajú svoju obec a okolitú krajinu.
Pomocou pútavých komiksov si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a úlohami, ktoré nabádajú k vyhľadávaniu informácií, k práci s textom, k vyjadrovaniu vlastných názorov, k tvorivej činnosti či k práci v skupine, si efektívne osvoja učivo. Učebnica má ambíciu žiaka v učení motivovať a vzbudiť u neho záujem o učivo prostredníctvom úloh, v ktorých mnohokrát niečo vytvára, skúma, háda a objavuje. Obsahuje množstvo úloh podporujúcich zážitkové učenie a kritické myslenie.
Učebnica má jasné a prehľadné členenie, je vizuálne pútavý. Témy sa od seba odlišujú farebnou lištou a témy previazané na konkrétne ročné obdobie uvádzajú piktogramy – symboly ročného obdobia (snežienka – jar, leto – slnečníky, jeseň – listy, zima - vločky).
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
171835-90-03

Gašparová Miroslava Krížová, Jana
Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ - PZ


Expol Pedagogika s.r.o, 2022
Cena: 6.51 €
Jazyk: slovensky
70 strán, EAN: 9788080918187, (stav A), brož., hmotnosť: 0.218 kg, rozmer: 29.8 cm x 20.9 cm
Pracovný zošit vlastivedy pre 3. ročník základných škôl je zostavený podľa iŠVP a dopĺňa učebnicu vlastivedy pre tretiakov. Pracovný zošit tematicky kopíruje učebnicu VLASTIVEDY pre 3. ročník základných škôl. Obsahuje úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabáda žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov (napr. po domácky vyrobený kompas). BONUS: Súčasťou pracovného zošita je hra Vlastivedné písmenká, ktorou si žiaci dopĺňaním a hľadaním kľúčových slov v indíciách opakujú a upevňujú učivo hravou formou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
93613-28-01

Gažo Jozef
Múzeá a galérie na Slovensku


Slovenská národná galéria, 1992
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky, anglicky, nemecky
88 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-85188-18-X, (stav A), brož., hmotnosť: 0.224 kg, rozmer: 23.5 cm x 15 cm
Sprievodca po múzeách a galériách na Slovensku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11041-88-01

Géci Jozef
Horúce križovatky


Tatran, 1988
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
216 strán, náklad 8 000 ks, 1.vydanie, ilustroval Jozef Cesnak, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Tento román voľne nadväzuje na Osudy rodu Ďureje a Nepokojný mier a sleduje svojich hrdinov až do sedemdesiatych rokov. Dej sa rozvíja v dvoch časových líniách, v jednej sa načrtáva spoločenský vývin druhej polovice 60-tych rokov, v druhej obdobie SNP.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11456-88-01

Géci Jozef
Osudy rodu Ďureje


Tatran, 1983
Cena: 2.25 €
Jazyk: slovensky
224 strán, náklad 7 500 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Alexej Vojtášek, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.3 cm
Román zo slovenského prostredia. Zbojnícky príbeh gašpara Ďureje a partizánsky jeho syna Juraja...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
21528-88-01

Géci Jozef
Osudy rodu Ďurejovcov


Tatran, 1981
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
224 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
V tejto knihe sa dočítate o osudoch Gašpara Ďureja z Veľkej Lehoty, ktorého obesili 18. júna roku Pána 1919 na námestí v Prievidzi a taktiež o osudoch jeho syna, ktorý zase padol v boji proti fašizmu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83691-16-01

Geguš Ivan - Kovačka Miloš
Z vôle ľudu obnovená


Matica slovenská, 1969
Cena: 3.30 €
Jazyk: slovensky
200 strán, náklad: 60 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.848 kg, rozmer: 28.1 cm x 22.6 cm
O udalostiach roku 1968, pamätného roku v živote Matice slovenskej.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34661-88-01

Gráf Štefan
Jur Janošiak


Tatran, 1972
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 202
Cena: 2.70 €
Jazyk: slovensky
258 strán, náklad: 10 000 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Jozef Baláž, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Realistický historický román o Jánošíkovi.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105105-28-01

Graichmanová Vlasta
Bardejov


Favart, rok vydania neuvedený
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
12 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.126 kg, rozmer: 28.7 cm x 20.5 cm
Reklamno-propagačná publikácia približujúca mesto Bardejov...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
8958-33-01

Gregor Miro
Slovensko moje


Osveta, 1987
Edícia vlastivedných fotografických publikácií
Cena: 9.00 €
Jazyk: slovensky
280 strán, náklad 30 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.41 kg, rozmer: 30 cm x 23.5 cm
Nádherná fotopublikácia o Slovensku...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
22045-88-01

Gregor-Tajovský Jozef
Tajní boháči


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 107
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad: 42 000 ks, (stav B - fľakatý obal), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Súbor próz obsahuje typické dedinské rozprávky. Ich hrdinami sú chudobní ludia, u ktorých objavuje Tajovský bohatstvo charakteru, často ukrytého v biede, schovaného za ľudským utrpením. Vyzdvihuje čistý ľudský cit, ľudskosf, keď človek nestráca svoju dôstojnosť ani v najíažších životných podmienkach.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38156-16-01

Greguš Ctibor
Slovensko - dlhá cesta k suverenite


Tatrapress, 1991
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
184 strán, ISBN - 80-85260-09-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20 cm x 14.5 cm
Dejiny Slovenska v zápase o samostatnosť a suverenitu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103368-90-03

Groma,M.Novák,M.Pfliegel,P.Šťanský P.
Stratená Žilina 1


ALL SERVICE, s. r. o., 2017
Cena: 18.59 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788097261603, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.395 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Autori knihy sa zaoberali myšlienkou napísať knihu o osobnostiach, veciach, miestach,
domoch a celých štvrtiach mesta Žilina, ktoré sa stratili v tomto, ale predovšetkým
v minulom storočí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
137248-90-03

Grznárová Martina Schwarzbacher, Bohuš
101 101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko


CBS spol, s. r. o., 2019
Cena: 23.24 €
Jazyk: slovensky
320 strán, EAN: 9788081442520, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.325 kg, rozmer: 25.2 cm x 17.2 cm
Unikátna kniha vydávaná k 101. výročiu vzniku Československa, ktorá obsahuje výber najkrajších leteckých fotografií oboch republík - 101 fotografií zo Slovenska a 101 fotografií z Česka.
image_1
image_2
Galierik Tomáš
Filmové miesta
15.76 €
image_1
image_2
Galierik Tomáš
Filmové miesta 2. diel
17.62 €
image_1
image_2
Galierik Tomáš
Filmové Slovensko ( set v obale)
32.50 €
image_1
image_2
Gargulák Jozef - Križo Vladimír
Malá Fatra
1.15 €
image_1
image_2
Gargulák Jozef - Križo Vladimír
Vrátna
1.10 €
image_1
image_2
Gargulák Jozef - Križo Vladimír
Vrátna
0.60 €
image_1
image_2
Gašparová Miroslava Krížová, Jana
Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ – učebnica
11.16 €
image_1
image_2
Gašparová Miroslava Krížová, Jana
Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ - PZ
6.51 €
image_1
image_2
Gažo Jozef
Múzeá a galérie na Slovensku
2.90 €
image_1
image_2
Géci Jozef
Horúce križovatky
2.60 €
image_1
image_2
Géci Jozef
Osudy rodu Ďureje
2.25 €
image_1
image_2
Géci Jozef
Osudy rodu Ďurejovcov
1.40 €
image_1
image_2
Geguš Ivan - Kovačka Miloš
Z vôle ľudu obnovená
3.30 €
image_1
image_2
Gráf Štefan
Jur Janošiak
2.70 €
image_1
image_2
Graichmanová Vlasta
Bardejov
2.00 €
image_1
image_2
Gregor Miro
Slovensko moje
9.00 €
image_1
image_2
Gregor-Tajovský Jozef
Tajní boháči
1.70 €
image_1
image_2
Greguš Ctibor
Slovensko - dlhá cesta k suverenite
2.60 €
image_1
image_2
Groma,M.Novák,M.Pfliegel,P.Šťanský P.
Stratená Žilina 1
18.59 €
image_1
image_2
Grznárová Martina Schwarzbacher, Bohuš
101 101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko
23.24 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [ 13 ] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98590 titulov.

Kuriozity
Kuriozity