Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1088 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Hečko František - Drevená dedina 22229-88-01

Hečko František
Drevená dedina


Slovenský spisovateľ 1977
Vybrané spisy Františka Hečku zv.č.: 3
Cena: 2.59 €
Jazyk: slovensky
408 strán, náklad: 10 000 ks, 7.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20 cm x 14 cm
V Drevenej dedine sa autor usiluje zachytiť prechod od dediny patriarchálnej a kapitalistickej k dedine socialistickej, ktorá prechádza od primitívnej individuálnej malovýroby k družstevnej veľkovýrobe a spolu s tým premieňa i celý svoj charakter, svoje spoločenské vzťahy, svoj predstavový svet, celé svoje životné zacielenie. Autorovi sa podarilo preniknúť a absorbovať všetky nekonečné podrobnosti tejto zmeny.[3] Téma románu je o združstevňovaní povojnového slovenského vidieka. Dej sa odohráva na Orave, hlavnú tému deja tvoria osudy troch generácií roľníckej rodiny. Dej sa točí hlavne okolo postavy starého Púplavu, ktorý po skončení druhej svetovej vojny začne organizovať nový život v dedine a bojuje za opätovné vybudovanie osady Mrzáčky, ktorú na sklonku vojny vypálili nemeckí vojaci.
A N T I K V A R I Á T
Hečko František - Svätá tma 2578-88-04

Hečko František
Svätá tma


Mladé letá 1958
Za nový život
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
278 strán, náklad 10 260 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Román, námet ktorého autor čerpal z vinohradníckej obce Dubníky, teda kraja, ktorý opísal už v Červenom víne. Odohráva sa v období 2. svetovej vojny a vyniká útočnou satirou až výsmechom všetkého zlého a protiľudového, najmä pokrivené mravy malomeštiackej inteligencie a kňazov s ich morálkou a protiľudovou podobou...
A N T I K V A R I Á T
Hečko František - Svätá tma 27571-88-03

Hečko František
Svätá tma


Slovenský spisovateľ 1980
Vybrané spisy Františka Hečku zv.č.: 4
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
264 strán, náklad: 10 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Slovenská klasika - román z obdobia Slovenského štátu.
A N T I K V A R I Á T
Helclová Alena - Mrnka Martin - L environnement en Tchécoslovaquie 49844-28-01

Helclová Alena - Mrnka Martin
L environnement en Tchécoslovaquie


Orbis 1987
Cena: 1.30 €
Jazyk: francúzsky
120 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 21 cm x 24 cm
Fotograficko-faktografická publikácia o životnom prostredí a prírode Československa.
A N T I K V A R I Á T
Heroldová Joža - Žoldnierska ulica 18464-88-01

Heroldová Joža
Žoldnierska ulica


Pravda 1978
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
162 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román je dejove situovaný kdesi na západné Slovensko do prostredia malého mestečka a je zaľudnený množstvom najrozmanitejších plnokrvných postáv či figúrok typických pre toto prostredie. Hlavnou hrdinkou je mladá učiteľka Tereza, vitálna žena, ktorá si spočiatku len tak z roztopaše zaumieni napáliť a vydráždiť „sviečkové baby", malomestskú remeselnícku, obchodnícku a úradnícku honoráciu a rozhodne sa ísť za krstnú mater cigánčaťu. Tento Terezin čin pochopí malomestská vrchnosť ako nebezpečné politikum, ba priam ako protištátnu provokáciu. Celý prípad rozbúri dovtedy tiché a zatuchnuté mestečko. Dôjde k ostrej diferenciácii jednotlivcov a jednotlivých skupín obyvateľstva. Tí, čo sú proti režimu, učiteľkin čin schvaľujú, tí, čo sú za, ho odsudzujú. No ani gardistickí vládcovia sa neodvážia krst zakázať, ale využijú ho na to, aby „odhalili" odporcov režimu, ktorých hlavným predstaviteľom je podľa nich Ivan Šefčík, Terezin najbližší priateľ.
A N T I K V A R I Á T
Hlavová Viera - Kulak - triedny nepriateľ 156972-16-01

Hlavová Viera
Kulak - triedny nepriateľ


Veda 2010
Cena: 3.30 €
Jazyk: slovensky
158 strán, ISBN - 978-80-224-1128-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.278 kg, rozmer: 24 cm x 16.8 cm
PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po 2. svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia. Je spoluautorkou práce Kapitoly z dejín sociálnodemokratického hnutia na Slovvensku (1996), publikácie Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989, 1. zv. (2001) a chronologického prehľadu slovenských dejín od najstarších čias do súčasnosi DejinySlovenska. Dátumy., udalosti, osobnosti (2007), koeditorkou chronológie a dokumentov Novebňmber 1989 a Slovensko (1999) a Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod (2002), ako aj autorkou viacerých vedeckých štúdií.
A N T I K V A R I Á T
Hlinka Jozef - Medailérstvo na Slovensku 43186-97-01

Hlinka Jozef
Medailérstvo na Slovensku


Pallas 1976
Cena: 17.00 €
Jazyk: slovensky
196 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.76 kg, rozmer: 29 cm x 21.5 cm
Medailérstvo na Slovensku od 16. po začiatok 20.storočia.

Medaila — kúsok kovu, no ked ju držíme v ruke, musíme obdivovať zručnosť umelca, ktorý vedel bohatý obsah a jemné detaily stvárniť na takej malej plôške. Do medailérskeho umenia a jeho histórie nás v tejto publikácii zasväcuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vedúci numizmatického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislave. Jadro publikácie tvorí kremnické medailérstvo, ktoré v 16. a 17. storočí dosahuje umelecký vrchol a jeho portrétne a morové medaily možno zaradiť medzi vrcholné práce toho druhu v európskom meradle. I keď v neskorších storočiach si najvýznačnejších rytcov vedelo získať cisárske mesto Viedeň a jeho rytecká akadémia, čím klesol význam kremnických prác, vznikla tu tradícia tvoriaca základ svetovej úrovne nášho súčasného medailérstva. Osobitnú kapitolu tvoria bratislavské korunovačné medaily (polovica 16. až polovica 19. storočia). Dávali si ich raziť uhorskí králi na pamiatku svojej korunovácie a sú cenným dokumentom obdobia, keď bola Bratislava hlavným a korunovačným mestom celého Uhorska.
Publikácia je prvým súhrnným spracovaním tejto témy u nás a dopĺňa ju takmer 150 čiernobielych a farebných fotografií.
A N T I K V A R I Á T
Hochmut Zdenko - Chočské vrchy - Liptovská Mara 9493-SA-02

Hochmut Zdenko
Chočské vrchy - Liptovská Mara


Šport 1990
Turistický sprievodca ČSFR zv.č.: 42
Cena: 2.45 €
Jazyk: slovensky
232 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, ISBN 80-7096-091-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.278 kg, rozmer: 17 cm x 11.7 cm
Turistický sprievodca + mapa.
A N T I K V A R I Á T
Hofman Jan - Staré umění na Slovensku 156125-16-01

Hofman Jan
Staré umění na Slovensku


Orbis 1930
Sbírka rozprav o umění zv.č.: 10
Cena: 6.50 €
Jazyk: česky
200 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.338 kg, rozmer: 18 cm x 13.5 cm
Obsahuje část textovou a obrazovou. V textové části podává přehled a vývoj umění dle historických období, umělci, vzniklá díla, umístění.
Obrazová část obsahuje celostr. reprodukce, portréty, foto z různých historických dob.
A N T I K V A R I Á T
Holčík Štefan a kolektív - Slovenské národné múzeum 24869-16-02

Holčík Štefan a kolektív
Slovenské národné múzeum


Tatran 1989
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
412 strán, náklad: 7 000 ks, ISBN 80-222-0045-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.39 kg, rozmer: 22 cm x 22.5 cm
Publikácia zoznamuje čitateľa s vybranými exponátmi Slovenského národného múzea na 200 fotografiách so slovenským, nemeckým a maďarským popisom.
K N Í H K U P E C T V O
Holka Peter - Ohyb rieky 108259-90-02

Holka Peter
Ohyb rieky


IKAR, a.s. 2017
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788055156842, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.312 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.4 cm
Najnovší román Petra Holku Ohyb rieky zachytáva osudy troch generácií otcov a ich synov pochádzajúcich od Nitry od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Prvú časť tvorí rozprávanie starého otca. Napriek tomu, že spomína najmä na pobyt v nacistickom Nemecku, kam ho zavliekli v roku 1944 na nútené práce, príbeh hýri vtipom a presvedčením, že aj v najťažších pomeroch môže vzklíčiť láska. Možno iba pudová, s potrebou zanechať na zemi svoje gény, ale vždy taká, čo pomáha prežiť aj tým najslabším. Starý otec rozpráva svoj príbeh už mŕtvy doma z rakvy, keď čaká na svoj pohreb. Druhú časť tvorí rozprávanie jeho syna, ktorý bilancuje svoj život s dôrazom na rodinné vzťahy a väzby i pracovné pôsobenie v minulom režime. Tretiu časť rozpráva na dovolenke pri mori starnúci spisovateľ, vnuk starého otca, ktorý žije s mladučkou Zuzanou. Jednotlivé časti sú predelené tromi intermezzami, spomienkami žien, ich životných družiek. Hriechy mladosti postupne dobiehajú starého otca, otca i syna, a keďže sú zatajované, ležia na rodine ako prekliatie...
Román Petra Holku je síce napísaný s humorom, často s iróniou, ale autor s nesmiernou ľahkosťou píše aj o vážnych dejinných udalostiach. Nenudí, nemoralizuje, dáva čitateľovi možnosť samému posúdiť, čomu by ho história mala naučiť. Ohyb rieky je kniha, na ktorú sa po prečítaní nezabúda...
A N T I K V A R I Á T
Holuby Ľudovít Jozef - Národpisné práce 144395-28-01

Holuby Ľudovít Jozef
Národpisné práce


Slovenská akadémia vied 1958
Práce národopisného ústavu SAV zv.č.: 9
Cena: 40.00 €
Jazyk: slovensky
548 strán, náklad: 1 150 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.22 kg, rozmer: 25.9 cm x 19.2 cm
Materiál je rozdelený do 14 kapitol. Kapitoly obsahujú bohatý národopisný materiál, ktorý Holuby zozbieral. Z obsahu: Z Bošácekj doliny, Hmotná kultúra, Výtvarné umenie a kroj, Ľudové liečenie, Čarodejníctvo, ľudová viera, Zvykoslovie, Povesti a rozprávky, Príslovia a porekadlá, Detské riekanky a hry...
A N T I K V A R I Á T
Holuby Ľudovít Jozef - Národpisné práce 144396-28-01

Holuby Ľudovít Jozef
Národpisné práce


Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Podhradí 1993
Cena: 35.00 €
Jazyk: slovensky
552 strán, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.03 kg, rozmer: 27.1 cm x 19.4 cm
Materiál je rozdelený do 14 kapitol. Kapitoly obsahujú bohatý národopisný materiál, ktorý Holuby zozbieral. Z obsahu: Z Bošácekj doliny, Hmotná kultúra, Výtvarné umenie a kroj, Ľudové liečenie, Čarodejníctvo, ľudová viera, Zvykoslovie, Povesti a rozprávky, Príslovia a porekadlá, Detské riekanky a hry...
A N T I K V A R I Á T
Homolka Jaromír a kolektív - Majster Pavol z Levoče 30847-97-01

Homolka Jaromír a kolektív
Majster Pavol z Levoče


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961
Cena: 23.50 €
Jazyk: slovensky
380 strán, náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A, venovanie), viaz., hmotnosť: 2.855 kg, rozmer: 31.5 cm x 27 cm
Majster Pavol z Levoče tvorca vrcholného diela slovenskej gotiky. 121 reprodukcií a detailný popis hlavného oltára v kostole svätého Jakuba v Levoči.
A N T I K V A R I Á T
Horák Jozef - Leteli sokoli nad Javorinou 114759-84-01

Horák Jozef
Leteli sokoli nad Javorinou


Mladé letá 1972
Vybrané spisy Jozefa Horáka
Cena: 2.14 €
Jazyk: slovensky
424 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Dušan Kállay, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Slovenské povstanie v meruôsmych rokoch bolo pre náš národ ťažkou skúškou. Ťažké boli aj obete, ktoré musel za svoj odboj priniesť. Mnohí zaplatili životom, mnohí slobodou. Holub a Šulek odvisli na šibenici. Im všetkým, známym i neznámym hrdinom revolúcie, vzdáva hold táto knižka.
A N T I K V A R I Á T
Horák Jozef - Lukavická škola 35670-88-01

Horák Jozef
Lukavická škola


Slovenský spisovateľ 1962
Pôvodná próza
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
208 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Jeden rok na škole v Lukavici na strednom Slovensku.
A N T I K V A R I Á T
Horák Jozef - Povesti
Horák Jozef - Povesti ilustr.1
73265-84-01

Horák Jozef
Povesti


Stredoslovenské vydavateľstvo 1965
Rozkvet zv.č.: 37
Cena: 3.54 €
Jazyk: slovensky
268 strán, náklad: 22 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Štefan Prukner, (stav A, zelený obal), viaz., hmotnosť: 0.434 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.3 cm
Zbierka slovenských povestí.
A N T I K V A R I Á T
Horák Jozef - Povesti spod Sitna 12239-84-01

Horák Jozef
Povesti spod Sitna


Mladé letá 1973
Klub mladých čitateľov
Cena: 3.70 €
Jazyk: slovensky
216 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.596 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.5 cm
povesti...
A N T I K V A R I Á T
Horák Jozef - Povesti spod Sitna
Horák Jozef - Povesti spod Sitna ilustr.1
117973-84-02

Horák Jozef
Povesti spod Sitna


Mladé letá 1965
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky
216 strán, náklad: 16 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Gabriel Štrba, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.56 kg, rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Slovenské povesti. Obsah: Súľovská povesť, Lendacké zvony, Divý Zúbor a krásna rybárova dcéra, Studňa lásky, Hudcov vrch, Sitnianska biela skala, Sitniansky vartár.
A N T I K V A R I Á T
Horák Jozef - Sestry - blížence
Horák Jozef - Sestry - blížence ilustr.1
11446-84-01

Horák Jozef
Sestry - blížence


Mladé letá 1981
Vybrané spisy Jozefa Horáka
Cena: 2.25 €
Jazyk: slovensky
316 strán, náklad 25 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie. Jozef Jaňák, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Slovenské povesti.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89484 titulov.