...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.


[ 1200 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153775-28-01

Feldsamová Darina
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
80 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-10-00030-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.236 kg, rozmer: 26 cm x 20.5 cm
Učebnica vlastivedy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
39480-88-01

Ferienčík Štefan Mikuláš
Jedlovský učiteľ


Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 1935
Knihy Slovenskej ligy zv.č.: 5
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
136 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 18.5 cm x 13.5 cm
M.Š. Ferienčík písal národno-výchovné novely. Všímal si sociálne pomery. Z noviel bola svojho času najúspešnejšia novela Jedlovský učiteľ (1862), keďže priniesla obraz ideálneho osvetového pracovníka, ktorý zanedbanú, alkoholizmom zamorenú dedinu prevychoval na šťastnú a kvitnúcu obec. V najrozsiahlejšej práci Bratia (1863) a v próze Irma autor pomerne triezvo a kriticky zobrazil kocúrkovské pomery a mentalitu ľudí našich niekdajších malomestských vzdelancov. V spoločenskej novele Nepokojný odpočinok postihol autor zo staromládeneckých pocitov a túžob predčasne penzionovaného slovenského vzdelanca.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10713-88-01

Ferko Milan
Otváranie studničiek


Slovenský spisovateľ, 1988
Nová próza
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 6 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ľubomír Ferko, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Knihu tvorí súvislý sled príbehov, často s humorným ladením a rámcovou detektívnou zápletkou. Rozpráva ich jednoduchá dedinská žena, ktorá prežila život kdesi v okolí Čadce, čo sa výrazne odzrkadľuje aj na jej lexike. Konfrontácia osobných zážitkov s udalosťami nášho storočia, porovnávanie osudov, činov a zmýšľania najrozličnejších ľudí umožňuje dospieť k vážnym životným pravdám a utvrdiť zabúdané mravné hodnoty.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145123-28-01

Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich
Slovak Republic - Old Nation, Young State


Print-Servis, 1998
Cena: 2.20 €
Jazyk: anglicky
184 strán, ISBN - 80-88755-83-2, (stav A), brož., hmotnosť: 0.228 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
Prehľad slovenských dejín.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105502-90-01

Ferko Tibor
Divadelné letopisy mesta Cassa Caschau Kassa Košice


Equilibria s.r.o, 2017
Cena: 37.11 €
Jazyk: slovensky
1060 strán, EAN: 9788081431944, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.8 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.2 cm
V prvom vydaní knihy sa autor sústredil na počiatky nemeckého a maďarského divadla v meste (1557 – 1918), na vznik československého štátu a na formovanie základov slovenského profesionálneho divadla v partnerstve s českým divadlom (1918 - 1938). Od stredoveku po rok 1945 sleduje významné udalosti v histórii mesta, ale aj historické premeny v európskom rámci. V historickom a spoločenskom vývine sa kontakty nemeckého, maďarského, českého a slovenského divadla vyrovnávali s viacerými obmedzeniami a problémami. Každé spomedzi nich sledovalo svoje záujmy a vlastné národné priority, ktoré často prevyšovali umelecké ambície. Na tomto stave sa podieľali obyvatelia mesta, ktorí uprednostňovali svoj aktuálny národný status. Na počiatku v rakúsko-uhorskom, po vyrovnaní v uhorskom formáte, no ani v potrianonskej úprave územného usporiadania štátov sa priority vo svojej podstate zásadne nezmenili. V lokálnych pomeroch išlo o to, aby na počiatku dve, neskôr tri národné spoločnosti mohli spoločne využívať divadelný dom v meste s dohodnutým domácim poriadkom. Týmto spôsobom sa formovala multikultúrna koexistencia, nie ako potreba, ale nutnosť.

Autor Divadelných letopisov v ich rozšírenom vydaní na roky 1945 - 2017 rekonštruuje a interpretuje proces profilovania slovenského profesionálneho divadla, jeho udomácnenie sa v meste, ktoré sa vrátilo na geopolitickú mapu predvojnovej ČSR. V podmienkach, aké sa utvárali pre kultúru v Československej republike, bez niekdajších obštrukcií a zápasov o holú existenciu, nastal čas budovať divadlo výlučne v medziach vlastnej autonómie v tých priestoroch, v ktorých sa predtým delili o miesto pod reflektormi tri divadelné kultúry. Teraz divadlo sa namiesto konfrontácie národných azimutov konfrontovalo s vlastnou tvorivou schopnosťou, ale aj s tým, v akom stave zanechal interiér divadla jeho posledný správca.

Autor sleduje sedemdesiat rokov slovenského profesionálneho divadla v troch vývinových fázach podobnou metodikou, akou rekonštruoval predchádzajúcu štvorstoročnú históriu. Autorove reflexie sú paralelne porovnávané hodnoteniami iných kritikov, ktoré sa publikovali vo výročných publikáciách divadla.

Povojnový spoločenský pohyb poznamenali dramaturgickú orientáciu divadla, ale aj vnútorné pohyby v jeho umeleckom organizme, ktorý reagoval na vplyvy a udalosti vyvolané väzbami vyplývajúcimi z impulzov a nariadení dobovej kultúrnej politiky. Týmto zámerom sa napĺňa autorovo rozhodnutie otvoriť trinástu komnatu košického divadla. Ponúka s týmto zámerom možnosť čitateľovi nahliadnuť aj do svojho privátneho trezoru, pozrieť sa na „svet pseudokonkrétnosti ako na šerosvit pravdy a klamu“.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
33566-28-01

Ferko Vladimír
Kniha o Slovensku


Mladé letá, 1991
Cena: 6.50 €
Jazyk: slovensky
432 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-06-00103-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.1 kg, rozmer: 21.5 cm x 20 cm
Sedemnásť zastavení v historických regiónoch Slovenska od Záhoria po Zemplín, od Ipľa a Dunaja k Dunajcu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
84507-33-02

Ferko Vladimír
Slovensko - moja vlasť


Národné literárne centrum, 1996
Slniečko zv.č.: 1
Cena: 4.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, ilustrácie: Karol Ondreička, ISBN - 80-88878-04-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.86 kg, rozmer: 27.7 cm x 24.7 cm
Veľký okružný výlet po našej vlasti, krajine jedinečných prírodných krás a dobrosrdečných, pracovitých a pohostinných ľudí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
8098-84-03

Ferko Vladimír
Tisícnásobný dukát


Mladé letá, 1989
Klub mladých čitateľov
Cena: 4.10 €
Jazyk: slovensky
146 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Jozef Cesnak, ISBN 80-06-00136-7, (stav A, venovanie), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
slovenské povesti
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
89716-33-02

Fiala Anton
Tiché kroky rokov


FO Art, 2003
Cena: 6.90 €
Jazyk: slovensky
180 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-88973-11-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.36 kg, rozmer: 27.8 cm x 25.1 cm
Monografia slovenského fotografa Antona Fialu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17071-88-01

Figuli Margita
Mladosť


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 48
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
322 strán, náklad 30 200 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Autorka tu načrela do svojich spomienok z detstva na oravskej dedine za prvej svetovej vojny. Jej detstvo bolo zastreté chmárami vojny, no precítené láskou starostlivej, opustenej a o kúsok chleba boriacej sa matky. Dielo ukazuje, ako vojna surovo vtrhla do života detí a zbavila ich čara bezstarostnosti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
72292-88-03

Filan Boris
Bratislavské krutosti


Slovart, 2008
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
248 strán, ISBN 978-80-8085-655-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.396 kg, rozmer: 21.4 cm x 13.5 cm
Boris Filan, textár, prozaik a obľúbený rozprávač, autor, ktorý vie, ako na to. Jeho najnovšia knižka je tentoraz ukotvená výlučne doma a tvorí ju prúd krátkych prozaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky, ktoré v nás vedia vyvolať trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú alebo chytia za srdce.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134284-NB-01

Filan Boris
Bratislavské krutosti


Slovart, 2008
Cena: 7.90 €
Jazyk: slovensky
248 strán, ISBN - 978-80-8085-655-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.498 kg, rozmer: 21 cm x 12 cm
Boris Filan, textár, prozaik a obľúbený rozprávač, autor, ktorý vie, ako na to. Jeho najnovšia knižka je tentoraz ukotvená výlučne doma a tvorí ju prúd krátkych prozaických útvarov, skĺbených do podoby akéhosi bratislavského panoptika. Pred našimi očami ožívajú známe aj menej známe bratislavské figúry i figúrky, ktoré v nás vedia vyvolať trpký úsmev, ale nás aj rozosmejú alebo chytia za srdce.
Recenzia: O Bratislavských krutostiach
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
19168-88-01

Fleischhacker Pavol
Modranské biele


Osveta, 1986
Cena: 2.80 €
Jazyk: slovensky
136 strán, náklad: 15 000 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Ivan Riabič, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 20 cm x 12.5 cm
Obrázky zo starej Modry nájde čitateľ v tejto knižke. Obrázky jednoduché, ale typické, nenáročné, ale veselé. Pobavia ho žartovné príhody či drobné fígle, inšpirované najmä chutným modranským vínkom, ktoré sa dorába v tomto historickom vinohradníckom mestečku dodnes. Ale zároveň sa zoznámi s typickými postavami modranských vinohradníkov, hájnikov, tovarichárov, drevorubačov, nadýcha sa trochu príjemnej atmosféry, ktorá vládla v meste napriek biede, napriek ťažkým životným podmienkam a každodennej lopote. Mnohý čitateľ si iste rád pripomenie pekný dialekt, ktorým hovoria postavy knižky a na ktorý sa možno pamätá z reči svojich dedov. Iným budú mnohé výrazy či slovné spojenia neznáme a hádam siahnu po pripojenom slovníčku, aby si obohatili svoje jazykové znalosti. Iste sa nájdu aj takí, ktorí po prečítaní pár strán knihu odložia. Proci gustu žáden dišputát, povedal by starý Modran. Nech si knižku čítajú tí, ktorí v nej nájdu potešenie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2629-33-02

Franěk Stano
S tebou, rodná zem


Vydavateľstvo politickej literatúry, 1960
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
210 strán, náklad 3000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.59 kg, rozmer: 83.1 cm x 71.6 cm
Fotopublikácia - kronika víťazných rokov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88250-90-02

František Bardy
Spod Kráľovej Hole - Povesti a historky z Liptovskej Tepličky


Podtatranský kuriér, 2015
Cena: 10.70 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788097181741, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.337 kg, rozmer: 21.6 cm x 15 cm
V knihe autor opisuje ťažký, neraz i úsmevný život a prácu našich predkov a umožňuje čitateľovi preniesť sa vo svojej predstavivosti do doby dávno minulej. Tým, že autor je aj regionálnym historikom, v povestiach a historkách sa drží faktov, verne približuje myslenie a predstavy ľudí žijúcich v strede hôr. Ide nielen o povesti, ktoré sa v ústnom podaní zachovali až dodnes, ale aj o skutočné príbehy a konkrétnych ľudí, s ktorými sú spojené a potomkovia ktorých žijú v Liptovskej Tepličke dodnes.

Kniha Spod Kráľovej hole je doplnená ilustráciami významného grafika a maliara z nášho regiónu František Žoldák z Popradu.
Povesti a historky z Liptovskej Tepličky sú doplnené o úvod autora, poďakovanie autora, poznámku o autorovi a vzniku tejto knihy, ale aj o slovník tepličských slov, ktoré sú kvôli autenticite v príbehoch použité. Príbehy v tejto knihe môžu obohatiť a osviežiťaj rôzne súťaže v prednese prózy a rovnako pomôžu rozšíriť záber regionálnej výchovy v spoznávaní života svojich predkov v širšom regióne pod Kráľovou hoľou, ale aj na Slovensku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
73202-28-01

Frický Alexander
Košice - kultúrne pamiatky


Východoslovenské vydavateľstvo, 1974
Cena: 5.40 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.594 kg, rozmer: 22.6 cm x 22 cm
Fotograficko-vlastivedný sprievodca po košických kultúrnych pamiatkach.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
149456-90-02

Fulmeková Denisa
Doktor Mráz


Slovart, 2018
Cena: 11.11 €
Jazyk: slovensky
184 strán, EAN: 9788055635651, (stav A),, hmotnosť: 0.421 kg, rozmer: 18 cm x 11 cm
Píše sa rok 1939 a právnik Albert Mráz nájde v prorežimnom Gardistovi článok, v ktorom je hlavnou postavou on sám. Anonymný autor píše o prekrstenom židovskom advokátovi, ktorý si zmenil meno na Mráz, aby mohol naďalej bohatnúť na úkor Slovákov. Mráz okamžite pochopí, že toto bude pravdepodobne len začiatok poľovačky na jeho rodinu. Začína sa boj o prežitie, rovnaký ako viedli desaťtisíce rodín s
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148790-90-02

Gaálová Denisa
Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov


Slovart, 2018
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
288 strán, EAN: 9788055631875, (stav A),, hmotnosť: 0.546 kg, rozmer: 210 cm x 130 cm
Spoznajte slovenské dejiny v tejto fantastickej knihe, ktorá by nemala chýbať v žiadnej detskej knižnici. Kniha prevedie mladých čitateľov našou minulosťou od praveku až po vznik samostatného Slovenska. Nečakajte však učebnicu plnú rokov, mien, udalostí a iných faktov. Významné udalosti slovenských dejín sú podané tak prehľadne a jasne, že si ich zapamätajú všetky deti a dokonca aj rodičia.
Denisa Gaálová je učiteľka dejepisu na bratislavskom gymnáziu a v minulosti učila aj na základnej škole.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
30416-33-01

Gajdoš Milan
Banská Bystrica


Osveta, 1974
Edícia obrazových publikácií
Cena: 4.90 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav B - trochu natrhnutý papierový prebal), viaz., hmotnosť: 1.06 kg, rozmer: 28 cm x 23.5 cm
Fotoprechádzka po Banskej Bystrici v 70. rokoch.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
13414-33-01

Gajdoš Milan a kolektív
Sliač


Osveta, 1977
Edícia obrazových fotografických vlastivedných publikácií
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
104 strán, náklad 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.736 kg, rozmer: 28 cm x 23.8 cm
Fotopublikácia o Sliači 70. rokov...
image_1
image_2
Feldsamová Darina
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých
1.60 €
image_1
image_2
Ferienčík Štefan Mikuláš
Jedlovský učiteľ
2.10 €
image_1
image_2
Ferko Milan
Otváranie studničiek
1.10 €
image_1
image_2
Ferko Milan - Marsina Richard - Deák Ladislav - Kružliak Imrich
Slovak Republic - Old Nation, Young State
2.20 €
image_1
image_2
Ferko Tibor
Divadelné letopisy mesta Cassa Caschau Kassa Košice
37.11 €
image_1
image_2
Ferko Vladimír
Kniha o Slovensku
6.50 €
image_1
image_2
Ferko Vladimír
Slovensko - moja vlasť
4.50 €
image_1
image_2
Ferko Vladimír
Tisícnásobný dukát
4.10 €
image_1
image_2
Fiala Anton
Tiché kroky rokov
6.90 €
image_1
image_2
Figuli Margita
Mladosť
2.60 €
image_1
image_2
Filan Boris
Bratislavské krutosti
4.20 €
image_1
image_2
Filan Boris
Bratislavské krutosti
7.90 €
image_1
image_2
Fleischhacker Pavol
Modranské biele
2.80 €
image_1
image_2
Franěk Stano
S tebou, rodná zem
4.30 €
image_1
image_2
František Bardy
Spod Kráľovej Hole - Povesti a historky z Liptovskej Tepličky
10.70 €
image_1
image_2
Frický Alexander
Košice - kultúrne pamiatky
5.40 €
image_1
image_2
Fulmeková Denisa
Doktor Mráz
11.11 €
image_1
image_2
Gaálová Denisa
Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov
9.25 €
image_1
image_2
Gajdoš Milan
Banská Bystrica
4.90 €
image_1
image_2
Gajdoš Milan a kolektív
Sliač
4.30 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [ 12 ] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 97847 titulov.

Kuriozity
Kuriozity