...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 103 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167119-67-01

Bálint Sárosi
Volksmusik - das ungarische Erbe


Corvina, 1990
Cena: 4.50 €
Jazyk: nemecky
212 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.656 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.4 cm
Volksmusik - das ungarische Erbe
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
50175-88-03

Berkesi András
Podivný podzim


Státní nakladatelství krásne literatury a umění, 1960
Klub čtenářů zv.č.: 124
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
392 strán, náklad: 59 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Námětem románu je vylíčení tragických říjnových událostí r. 1956 v Maďarsku. Autor sleduje osudy několika lidí nejrůznějších názorů, statečných a uvědomělých bojovníků proti kontrarevoluci lidí tápajících a svedených i zavilých nepřátel diktatury proletariátu a osvětluje jejich postoj a chování v historických i společenských souvislostech vývoje poválečného Maďarska.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165053-44-01

Blazovich László - Marosvári Attila
Along Three Rivers


Szeged, 2001
Cena: 16.00 €
Jazyk: anglicky
200 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.465 kg, rozmer: 32.5 cm x 23.5 cm
Millenary album of County Csongrád.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
58932-47-01

Borbándi Gyula
Nyugati Magyar esszéírók antológiája 1986


Az Európai magyar Szabadegyetem kiadása, 1986
Cena: 2.10 €
Jazyk: maďarsky
408 strán, ISBN - 3-85421-018-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.72 kg, rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Antológia maďarských esejistov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
46252-88-01

Bródy Sándor
Rytíř slunce


Mladá fronta, 1976
Máj zv.č.: 262
Cena: 1.50 €
Jazyk: česky
144 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, (stav B - fľaky od lepiacej pásky), viaz., hmotnosť: 0.26 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Realisticky komponovaný román z prostředí Uher na přelomu století vypráví o mladém budapešťském novináři, který v honbě za kariérou poslaneckého křesla užívá nečestných prostředků a nakonec padá smrtící kulkou v souboji. Autorovi se podařilo mistrně zobrazit a analyzovat dvojí tvář uherského života, feudální i kapitalistickou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
157071-62-01

Časopis
Acta Technica 1966


Akadémiai kiadó, Budapest, 1966
Acta Technica
Cena: 7.00 €
Jazyk: anglicky, nemecky, rusky
466 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.085 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Zviazaný kompletný ročník 1966 časopisu Acta Technica.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145722-62-01

Časopis
Művészet Art 1989 (10 čísiel)


Művészet Art, 1989
Művészet Art zv.č.: 1-10
Cena: 15.00 €
Jazyk: maďarsky
640 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.97 kg, rozmer: 27.5 cm x 20 cm
Maďarský časopis o umení.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155695-62-01

Časopis
Néprajzi közlemények 1956 (1 číslo)


Magyar Nemzeti múzeum, 1956
Néprajzi közlemények
Cena: 4.00 €
Jazyk: maďarsky
286 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.412 kg, rozmer: 19.1 cm x 13.5 cm
Národpisný časopis. (Jedno zviazané číslo v jednom zväzku)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155696-62-01

Časopis
Néprajzi közlemények 1957 (2 čísla)


Magyar Nemzeti múzeum, 1957
Néprajzi közlemények
Cena: 7.00 €
Jazyk: maďarsky
716 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.974 kg, rozmer: 23.8 cm x 15.1 cm
Národpisný časopis. (Dve zviazané čísla v jednom zväzku)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150941-62-01

Časopis
Néprajzi közlemények 1959 (2 čísla)


Magyar Nemzeti múzeum, 1959
Néprajzi közlemények
Cena: 4.00 €
Jazyk: maďarsky
444 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.722 kg, rozmer: 20 cm x 14.8 cm
Národpisný časopis. (Dve zviazané čísla v jednom zväzku)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
147510-45-01

Chalas Zoltan
Kuľturnaja žizň vengrii


Pannonia, 1966
Cena: 1.55 €
Jazyk: rusky
384 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.508 kg, rozmer: 18.5 cm x 12.5 cm
Kultúrny život v Maďarsku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
158368-SA-01

Chaloupecký Josef
ABC jazdy do zahraničia. Maďarsko. Juhoslávia


Alfa, 1989
Edícia dopravnej literatúry
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
136 strán, náklad: 30 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-05-00063-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.17 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.5 cm
Sprievodca na ceste do Maďarska a Juhoslávie...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165867-33-01

Csorba László - Sisa József - Szalay Zoltán
Das ungarische Parlament


Képzömüvészeti Kiadó, rok vydania neuvedený
Cena: 5.50 €
Jazyk: nemecky
120 strán, ISBN - 963-336--617-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.66 kg, rozmer: 28.5 cm x 22 cm
Fotopublikácia približujúca históriu a architektúru maďarského parlamentu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
119835-88-01

Darvas József
Město nad propastí


Mír, 1950
Cena: 1.60 €
Jazyk: česky
176 strán, náklad: 8 750 ks, 1.vydanie, preklad: Arno Kraus, (Z maďarského originálu - Város az ingoványon), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 21.3 cm x 15.6 cm
Historická úvaha známého maďarského prozaika a dramatika nad historii padesáti let hlavního města své země.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165063-33-01

Dercsényi Balázs
Budapest


Merhavia, 1993
Cena: 5.60 €
Jazyk: nemecky
120 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.67 kg, rozmer: 31 cm x 22 cm
Fotopublikácia o Budapesti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18625-88-04

Fejes Endre
Cintorín hrdze


Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
188 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, preklad: Hana Ponická, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Počnúc detektívnym úvodom strháva čitatela príbeh sústružníka Janiho Hábetlera až po tragické vyústenie zhusteným, miestami až vecne suchým podaním nabitého deja. Na úzadí svetových udalostí (od prvej svetovej vojny po naše časy), ako aj domácich spoločenských zmien, odohrávajú sa pred nami ako vo filmovom slede rozličné všedné, radostné i chmúrne, i velmi ťažké chvíle zo života proletárskej rodiny Hábetlerovcov, žijúcej v okrajovej štvrti Budapešti. Krstenia, svadby, úmrtia, práca, zábava, slzy i smiech, zvady i zmierenia, láska i nenávisť, všetko, čo prežívajú hrdinovia knihy za štyridsať opisovaných rokov — našlo vo Fejesovom podaní celkom ojedinelý, strhujúci, skoro baladický obraz. Proti tomuto obrazu, najmä proti niektorým jeho nemilosrdne ostrým kontúram, sa, prirodzene, mnohí v autorovej vlasti i búrili, ba ho i odmietali. Kniha mala teda nielen súhlasný, ale i kritický ohlas, najmä zo strany niektorých dlhoročných funkcionárov a kritikov s netvorivým prístupom k marxistickému rozboru spoločenského dosahu diela. No výsledkom diskusií tak či onak ostáva, že Fejesov „Cintorín hrdze` je prínosom v politickom, etickom, dobové morálnom zmysle, i priebojným umeleckým činom v rámci súčasnej svetovej literatúry.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
24614-33-01

Gink Károly
Hungary


Corvina Press, 1976
Cena: 2.70 €
Jazyk: anglicky
80 strán, ISBN - 963 13 4641 2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.46 kg, rozmer: 25.5 cm x 20 cm
Towns and the Countryside in eighty colour photographs.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120011-90-02

Handžárik Július
Veľkomaďarské blúznenie


RNDr. Ján Bienik CSc. - Eko - Konzult, 2018
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
360 strán, EAN: 9788080792725, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.76 kg, rozmer: 24 cm x 17.1 cm
Je zaujímavé sledovať dnešnú maďarskú politiku, ale aby sme jej rozumeli, musíme poznať minulosť. A tá je veľmi poučná. Z čoho teda vychádza dnešná maďarská zahraničná politika?
Ako sa vyrábala a vyrába propagandistická maďarská história? Aká je napríklad pravda o tzv. svätoštefánskej korune? Aká je pravda o maďarskom genofonde? A čo rozprávky o 1000-ročnom Maďarsku? Maďarské historické mýty či chorobná paranoja? Prečo chcú Maďari zrušiť Benešove dekréty? Aké boli maďarské machinácie proti ČSR? A aké boli a sú proti dnešnej SR od jej vzniku? Kto a prečo falšuje naše slovenské dejiny? Hovoria nám historici pravdu? Aký bol a stále je útlak Slovákov v Maďarsku? O čom teda snívajú maďarskí šovinisti? Čo nás učí história?
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17950-88-02

Horváth József - Nemes János - Pintér István - Szabó László
Posledné dejstvo


Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1960
Bojujúca kniha
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
480 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Mikuláš Langer, (Z maďarského originálu - Az utolsó felvonás), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.52 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Kniha reportáži z fašistického horthyovského Maďarska.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
128188-88-01

Horváth József - Nemes János - Pintér István - Szabó László
Posledné dejstvo


Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1960
Bojujúca kniha
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
480 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Mikuláš Langer, Preložené z maďarského originálu, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.52 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Kniha reportáži z fašistického horthyovského Maďarska.
image_1
image_2
Bálint Sárosi
Volksmusik - das ungarische Erbe
4.50 €
image_1
image_2
Berkesi András
Podivný podzim
1.30 €
image_1
image_2
Blazovich László - Marosvári Attila
Along Three Rivers
16.00 €
image_1
image_2
Borbándi Gyula
Nyugati Magyar esszéírók antológiája 1986
2.10 €
image_1
image_2
Bródy Sándor
Rytíř slunce
1.50 €
image_1
image_2
Časopis
Acta Technica 1966
7.00 €
image_1
image_2
Časopis
Művészet Art 1989 (10 čísiel)
15.00 €
image_1
image_2
Časopis
Néprajzi közlemények 1956 (1 číslo)
4.00 €
image_1
image_2
Časopis
Néprajzi közlemények 1957 (2 čísla)
7.00 €
image_1
image_2
Časopis
Néprajzi közlemények 1959 (2 čísla)
4.00 €
image_1
image_2
Chalas Zoltan
Kuľturnaja žizň vengrii
1.55 €
image_1
image_2
Chaloupecký Josef
ABC jazdy do zahraničia. Maďarsko. Juhoslávia
1.10 €
image_1
image_2
Csorba László - Sisa József - Szalay Zoltán
Das ungarische Parlament
5.50 €
image_1
image_2
Darvas József
Město nad propastí
1.60 €
image_1
image_2
Dercsényi Balázs
Budapest
5.60 €
image_1
image_2
Fejes Endre
Cintorín hrdze
1.30 €
image_1
image_2
Gink Károly
Hungary
2.70 €
image_1
image_2
Handžárik Július
Veľkomaďarské blúznenie
10.23 €
image_1
image_2
Horváth József - Nemes János - Pintér István - Szabó László
Posledné dejstvo
1.20 €
image_1
image_2
Horváth József - Nemes János - Pintér István - Szabó László
Posledné dejstvo
1.90 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 99604 titulov.

Kuriozity
Kuriozity