...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 22 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
104341-22-01

András T.László - Kövecses Zoltán
Angol-magyar szlengszotár


Maecenas Könyvek, 1991
Cena: 3.20 €
Jazyk: maďarsky, anglicky
320 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.514 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.6 cm
Anglicko-maďarský slangový slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
99621-22-01

Balassa Josef
Magyar-Német Ungarisch-Deutsch


Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 1917
Cena: 0.80 €
Jazyk: maďarsky, nemecky
410 strán, (stav B - poškodený chrbát), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 15.5 cm x 10.3 cm
Nemecko-maďarský vreckový slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
19643-22-01

Chrenková Edita
Slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský turistický slovník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988
Cena: 1.80 €
Jazyk: maďarsky
266 strán, náklad 45 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 14 cm x 9.5 cm
turistický vreckový slovník
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34683-22-01

Chrenková Edita - Tankó Ladislav
Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník


Slovenský spisovateľ, 1990
Cena: 12.00 €
Jazyk: maďarsky, slovensky
1008 strán, náklad: 40 000 ks, 3.vydanie, ISBN - 80-08-00017-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.02 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
obojstranný slovník
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
84895-22-01

Farnbauer Vojtěch - Janešová Jarmila - Prokopová Libuše
Česko-maďarská konverzace


Státní pedagogické nakladatelství, 1987
Cena: 1.45 €
Jazyk: česky, maďarsky
252 strán, náklad: 20 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.152 kg, rozmer: 14.1 cm x 10 cm
Príručka česko-maďarskej konverzácie na cesty.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
63475-22-01

Győry János
Francia társalgási zsebkönyv


Tankönyvkiadó, 1961
Cena: 0.60 €
Jazyk: maďarsky, francúzsky
96 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.07 kg, rozmer: 16.5 cm x 12 cm
maďarsko-francúzska konverzácia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83953-22-01

Halász Előd
Német-Magyar szótar


Akadémia Kiadó, 1985
Cena: 1.15 €
Jazyk: nemecky, maďarsky
544 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.284 kg, rozmer: 14.3 cm x 10.1 cm
Nemecko-maďarský vreckový slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150535-22-01

Kachana G.M.
Vengersko-russkij slovar


Gosudarstvennoe izdatelstvo inostrannych i nacionaľnych slovarej, 1945
Cena: 1.25 €
Jazyk: rusky, maďarsky
384 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.254 kg, rozmer: 17 cm x 12 cm
maďarsko-ruský slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151411-22-01

Kelemen Béla
Magyar és Német zsebszótár I.


Az Athenaum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, rok vydania neuvedený
Cena: 1.00 €
Jazyk: maďarsky, nemecky
334 strán, (stav B - povolená väzba), viaz., hmotnosť: 0.204 kg, rozmer: 15.7 cm x 10.5 cm
Maďarsko-nemecký slovník písaný švabachom
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154924-22-01

Kolektív
LINGEA maďarsko - slovenský slovensko - maďarský šikovný slovník


Lingea, 2012
Cena: 3.30 €
Jazyk: česky
672 strán, ISBN - 978-80-89323-95-1, (stav B - trochu zvlnené strany), brož., hmotnosť: 0.403 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
35 000 hesiel
• 4 000 príkladov, idiómov a fráz
• 55 000 prekladov
• 67 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu
• 220 študijných poznámok
• Starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba
• Prehľad gramatiky s príkladmi
• Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103180-47-01

Kovácsné - Kállay - Zsuzsanna
Zenei nevelés 2


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.20 €
Jazyk: maďarsky
56 strán, náklad: 1 500 ks, 2.vydanie, ISBN - 80-08-01392-3, (stav A), brož., hmotnosť: 0.088 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
33051-22-01

Lányi Belo
Slovensky pre repatriantov a reslovakizantov


E.Ševčík, Trenčín, 1947
Cena: 1.80 €
Jazyk: maďarsky, slovensky
180 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.1 kg, rozmer: 15 cm x 11.5 cm
Slovenčina pre maďarských repatriantov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
103215-22-01

Magay Tamás - Mentlné Láng Ilona
Anglicizmusok - Amerikanimusok


Terra, 1993
Cena: 1.60 €
Jazyk: maďarsky, anglicky
320 strán, ISBN - 963 205 286 2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 16.6 cm x 12.3 cm
5000 szólás és kifejezés.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
68131-90-03

Neuvedený
Gramatika súčasnej maďarčiny


Lingea s.r.o., 2012
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
139 strán, EAN: 9788081450167, (stav A), brož., hmotnosť: 0.117 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
Gramatika obsahuje:
- opis aktuálnych gramatických javov
- jasné a stručné príklady
- množstvo praktických príkladov
- poznámky, výnimky, zaujímavosti
- krížové odkazy
- podrobný register
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
141272-90-03

Neuvedený
Maďarčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou, 4.vyd.


Lingea s.r.o., 2020
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
320 strán, EAN: 9788081452130, (stav A), brož., hmotnosť: 0.064 kg, rozmer: 14 cm x 9.5 cm
Maďarčina je dosť odlišná od iných európskych jazykov, navyše, so znalosťou cudzích jazykov mimo turistických centier v Maďarsku veľmi nepochodíte. Nemali by ste teda zabudnúť na praktickú konverzačnú príručku. Zistíte, že maďarčina aj napriek svojej odlišnosti nie je taká zložitá. Základnú predstavu o pravidlách skloňovania získate z prehľadnej gramatiky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
102619-90-02

Neuvedený
Maďarčina slovníček-2.vydanie


Lingea s.r.o., 2017
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
624 strán, EAN: 9788081451706, (stav A), brož., hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 11.8 cm x 8.5 cm
Úplne nový vreckový maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej maďarčiny, a to zo spisovného aj z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu maďarčiny v škole alebo na jazykovom kurze.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
145513-22-01

Neuvedený
Útiszótár magyar-német német-magyar


Terra, Budapest, 1977
Cena: 1.00 €
Jazyk: maďarsky, nemecky
592 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 12.9 cm x 9.3 cm
Maďarsko-nemecký a nemecko-maďarský vreckový slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
155863-22-01

Országh László - Magay Tamás
Angol-magyar nagyszótar - English-hungarian dictionary


Akadémiai Kiadó, 1998
Cena: 30.00 €
Jazyk: maďarsky, anglicky
1780 strán, ISBN - 963 05 7514 0, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.555 kg, rozmer: 28.5 cm x 18.3 cm
Veľký anglicko-maďarský slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
102837-22-01

Papp Ágnes - Paróczayné Korányi Margit
Helyesírási szójegyzék


Felelős Kiadó, Budapest, 1996
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
90 strán, ISBN - 963-7627-29-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.144 kg, rozmer: 22.4 cm x 16.2 cm
Képzés - Foglalkoztatás.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90522-22-01

Ujváry Béla
Francia és Magyar zsebszótár


Az Athenaum Irodalmi és Nyomdai R.-T. kiadása, rok vydania neuvedený
Cena: 1.99 €
Jazyk: maďarsky, francúzsky
418 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 14.5 cm x 10.3 cm
Francúzsko-maďarský slovník.
Stránka 1 Stránka 2  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95238 titulov.