hz=JG ...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 38 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
178575-90-03

Beierová Dana
Jóga


CPRESS, 2022
Cena: 15.34 €
Jazyk: česky
200 strán, EAN: 9788026442493, (stav A), brož., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 23 cm x 16 cm
Skvělý průvodce pro praktikování jógy doma, v přírodě, na dovolené či cestách.

Kniha obsahuje 10 tematických sestav, z nichž každá obsahuje:
• Základní myšlenku
• Doporučenou mudru, esenciální olej a záměr
• Úvodní dechové cvičení
• Sestavu ásan (včetně modifikací)
• Závěrečnou meditaci
• Prostor pro zápis vlastních myšlenek

Jedná se také o praktický pracovní sešit, do kterého můžeš psát a zaznamenávat si své vlastní úpravy sestav.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105657-62-01

Časopis
Tréner a cvičiteľ 1964 č.5


Šport, 1964
Tréner a cvičiteľ zv.č.: 5
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
50 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.062 kg, rozmer: 19.8 cm x 14.3 cm
Odborno-metodický mesačník SV ČSTV pre trénerov, cvičteľov a učiteľov telesnej výchovy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
74100-86-01

Chia Mantak
Tao a léčivá energie


Pragma, 1996
Cena: 4.25 €
Jazyk: česky
210 strán, ISBN - 80-7205-004-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.196 kg, rozmer: 21.1 cm x 14.8 cm
Základní kniha taoistické esoterické jógy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
165654-44-01

Day Harvey
Yoga for the Athlete


Kaye & Ward, 1974
Cena: 2.55 €
Jazyk: anglicky
144 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.466 kg, rozmer: 22 cm x 19 cm
Joga...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
141701-48-01

Eliade Mircea
Joga


Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
Cena: 2.20 €
Jazyk: poľsky
540 strán, náklad: 10 320 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.638 kg, rozmer: 23.3 cm x 16.1 cm
Nieśmiertelność i wolność.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133914-86-01

Fuka Z.
Cesta - Hledání a nacházení


Náboženská společnost unitářů československých, 1989
Občasník ČS unitářů zv.č.: 2
Cena: 1.80 €
Jazyk: česky
64 strán, náklad: 1 500 ks, (stav B), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 19.9 cm x 14.2 cm
Cesta - Hledání a nacházení...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115997-NB-01

Grill Heinz
Duševná dimenzia jogy


Narajana, 2010
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
310 strán, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.68 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
Praktické základy ku spirituálnej cvičebnej ceste.

Úryvok:

„Cesty, ktorých východiskom cvičenia je telo, sa v posledných desaťročiach na Západe rozsiahlo rozšírili, a to dokonca napodiv vo väčšej kvantite ako v krajine pôvodu, v Indii. Zaiste skôr pre ich zdravotnú hodnotu, než kvôli ich spirituálnemu významu, sa ľudia na Západe naučili oceňovať telesné cviky. Avšak pojem „joga` zahŕňa, ako to ukazujú veľké a viac duchovne orientované hlavné chodníky, oveľa viac než metodickú prax telesných cvičení. Samotná joga je oveľa viac vnútorným, vzrastajúcim postojom vedomia indivídua, ba v presnom zmysle je dokonca skôr po mnohých skúsenostiach vyvinutým zrelým krokom vedomia k progresívnemu, spirituálnemu a univerzálnemu rozvinutiu múdrosti a lásky, ktoré sa stále viac približuje vyšším svetom a integruje ich do života. Joga je v tomto zmysle mimoriadnym a náročným cieľom.`

Ďalšie informácie a kurzy na túto tému nájdete tu:

http://www.jogah.sk/index.php/vydavatelskacinnost/dieloheinzagrilla/63
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115998-NB-02

Grill Heinz
Preduchovnenie tela


Narajana, 2013
Cena: 10.00 €
Jazyk: slovensky
224 strán, preklad: Danica Ondrušová, Ivo Ondruš, Preložené z nemeckého originálu, (stav A), brož., hmotnosť: 0.475 kg, rozmer: 4.2 cm x 2.9 cm
Kniha je praktickou pomocou pri úsilí o hlbšie poznanie jogových polôh. Nachádzajú sa v nej nádherné imaginatívne obrazy. Na rozdiel od knihy `Duševná dimenzia jogy` obsahuje ucelené cykly jogových ásan, teda kompletné jogové zostavy, ktoré sú vždy zamerané na určitú ťažiskovú ásanu (alebo aj 2-3). Je tak vhodná pre jogových učiteľov, ako aj pre široký okruh cvičencov na ceste spoznávania celých jogových „viet“ – zostáv, skladajúcich sa z jednotlivých „slov“ – ásan.

Myšlienka z knihy: `Cvičenia samotné, ako sú interpretované textami a znázornené obrázkami, sú zjaveniami živo pôsobiaceho ducha, a tak sú láskou`.

Ďalšie informácie a kurzy na túto tému nájdete tu:

http://www.jogah.sk/index.php/vydavatelskacinnost/dieloheinzagrilla/93-preduchovnenie
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115996-NB-01

Grill Heinz
Výživa a dávajúca sila človeka - Duchovný význam potravín


Narajana, 2017
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
200 strán, 1.vydanie, preklad: Danica Ondrušová, Ivo Ondruš, (Z nemeckého originálu - Ernährung und die Gebende Kraft des Menschen), ISBN - 978-80-89940-00-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.861 kg, rozmer: 26.6 cm x 19.7 cm
Kniha je ojedinelá v neprebernej ponuke kníh o výžive či stravovaní. Autor poskytuje celostný pohľad na výživu, ktorý nie je zameraný iba na jednu rovinu reality – napr. iba na zdravie fyzického tela, ale poskytuje jasnú orientáciu ľuďom túžiacim po vedomejšom živote a duchovnom vývoji. Odkrýva a formuluje zatiaľ neznáme myšlienky v tejto oblasti, na základe ktorých výživa vo všetkých jej fázach nadobúda pre nás nesmierny význam.

Hodnota tejto knihy spočíva predovšetkým na nadzmyslových pozorovaniach životných, teda éterických síl, ktoré prirodzene pôsobia v každej potravine. Tieto životodarné a formotvorné sily sú spojené so štyrmi živlami, čo práve u rastlín, ktoré sa v kolobehu roka vo svetle a teple vyvíjajú a znova odumierajú, je pre každého človeka názorné a jednoducho pochopiteľné. Autor opisuje tieto rozličné, pri každej potravine individuálne pôsobiace éterické či životné sily tak živo, že človeka okamžite inšpiruje a podnecuje k vlastnému štúdiu a k vlastnému aktívnemu narábaniu s týmito silami ďalej pri úprave potravín a zostavovaní jedál.

Ďalšie informácie a kurzy na danú tému nájdete tu:

http://www.jogah.sk/index.php/vydavatelskacinnost/dieloheinzagrilla/209-vyziva-a-davajuca-sila-cloveka
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
116254-NB-01

Grill Heinz
Vzťah učiteľa a žiaka v rámci duševno-duchovného vývoja


Narajana, 2013
Cena: 7.50 €
Jazyk: slovensky
64 strán, preklad: Ján Karas, Preložené z nemeckého originálu, ISBN - 978-80-971107-5-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.096 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Nová jogová citová vnímavosť a kresťansko-duchovný impulz.

Podnetná príručka pre nadšencov jogových kurzov :)

Z obsahu vyberáme krátky úryvok:
V ranom období si spirituálne cesty vyžadovali určitý život v samote a askéze. V takejto samote vedel jedinec ľahšie rozvinúť meditatívny pokoj, ktorý napokon použil na zažitie kozmickej jednoty. Všeobecne sa tieto skúsenosti označovali dosť všeobecným a bežným pojmom „mystické“. Spiritualita sprostredkovaná týmto spisom však hľadá menej mystické zažitie meditácie a jednoty, ale oveľa viac konkrétne poznanie ducha a z neho sa rozvíjajúcu hlbokú vnímavú lásku, ktorá harmonicky a intenzívnejšie spája individuálnu dušu s pozemským svetom a tiež využíva duchovný životný potenciál človeka čo možno najtvorivejším spôsobom.

Realizácia a rozvíjanie spirituality nemôže byť v žiadnom zmysle triviálnou záležitosťou, ktorú si človek priráta k bežnému životu ako víkendové dobrodružstvo alebo ako malé vedľajšie zamestnanie. Keď chce niekto na spirituálnej ceste urobiť naozajstné pokroky, tak je pre neho nevyhnutné venovať sa vážne a nástojčivo vysokým pravdám vo svetovom tvorstve. Musí presne študovať obsahy duchovného školenia. Až dôslednosť a presnosť na ceste mu napokon dodajú nutné sily, ktoré ho oprávnia, aby činný sociálny život prenikol hĺbkami spirituality.

Cesta potom už nie je cestou samoty ani cestou stratenia sa vo svete. Stane sa cestou lásky, múdrosti a integrity všetkých jeho osobných možností.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112938-90-02

Hu Barbora
Jogovky


Fragment, 2018
Cena: 7.43 €
Jazyk: slovensky
80 strán, EAN: 9788056405000, (stav A),, hmotnosť: 0.296 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Joga je prastarý filozoficko-náboženský smer, ktorý vznikol v Indii. Starodávna múdrosť a spojenie cudzích kultúr sú aktuálne aj v dnešných rýchlych časoch. Jogovky – rozprávky založené na etickom a morálnom základe jogy – sú určené pre hĺbavých rodičov a ich deti, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť a upokojiť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
124607-90-01

Hu Barbora
Myšlenky v obraze


MOTTO, 2018
Cena: 7.43 €
Jazyk: česky
112 strán, EAN: 9788026713050, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.334 kg, rozmer: 14.8 cm x 10.5 cm
Barbora Hu je zkušená instruktorka jógy, vystudovaná indoložka a kulturoložka a autorka několika článků a knih o józe. V této knížce přináší soubor krátkých zamyšlení na motivy jógové filosofie a psychologie, které člověka podněcují k sebereflexi a vyzývají k přemýšlení o životě a možnostech, jak ho žít. Inspirativní texty doprovází abstraktní akvarelové ilustrace výtvarnice Aliny Shupikové.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
137461-11-01

Jógánanda Paramhansa
Životopis jógina


Aquamarin, 1996
Cena: 12.50 €
Jazyk: česky
408 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-901922-2-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.592 kg, rozmer: 22.5 cm x 15 cm
V českém překladu předního českého indologa Dr. Dušana Zbavitele se po dlouhých padesáti letech od prvního vydání objevila kniha, která se během půlstoletí stala vůbec nejčtenější knihou o indické duchovní kultuře. Její kouzlo a síla vyplynuly především z toho, že ji nenapsal žádný senzacechtivý novinář či kritický badatel, ale jeden z vůbec největších indických mistrů duchovního století.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150383-90-02

Klingrová Zuzana
Jóga proti úzkosti a strachu


CPRESS, 2020
Cena: 18.59 €
Jazyk: česky
200 strán, EAN: 9788026433644, (stav A), brož., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 20.5 cm x 20.5 cm
Každý už se v životě setkal s obtížnějším obdobím plným stresu, obav a úzkostí. Pokud nejsou pod kontrolou, mohou člověka nejen omezovat, ale také se rozvinout do panických atak a depresí. Jóga a ájurvéda představují cestu, jak tyto stavy rozpoznat a zvládnout. Které pozice a dechové techniky jsou k tomu nejvhodnější? Zkušená lektorka jógy Zuzana Klingrová vám ukáže hlavní stabilizační principy, které tělu i mysli vrátí ztracený klid.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17716-12-02

Kogler Aladár
Joga


Šport, 1978
Športová prax
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad 30 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.12 kg, rozmer: 19.5 cm x 12.5 cm
Základy telesných cvičení.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
177848-90-03

Kolektiv
Jóga - anatomický vybarvovací atlas


CPRESS, 2022
Cena: 15.34 €
Jazyk: česky
136 strán, EAN: 9788026443780, (stav A), brož., hmotnosť: 0.263 kg, rozmer: 27 cm x 21 cm
Tato kniha určená nadšencům a instruktorům jógy vám nabízí zábavnou cestu lidským tělem se zaměřením na kosti, klouby, svaly a pojivové tkáně používané v józe. Pochopíte, jak při cvičení fungují, naučíte se terminologii, názvy anatomických prvků a jejich umístění v lidském těle. Vše hravou formou – ve více než 60 krásných černobílých kresbách ásan si budete vybarvovat jednotlivé svaly, kosti, tkáně. Tyto znalosti vám přinesou hlubší porozumění pohybu v józe. Jako bonus v knize naleznete 32 výukových karet.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
150153-90-02

Lacerda Daniel
2100 asán


Slovart, 2020
Cena: 27.81 €
Jazyk: slovensky
736 strán, EAN: 9788027600823, (stav A),, hmotnosť: 1.083 kg, rozmer: 22 cm x 19 cm
Kniha 2100 asán je kolekcia jogových pozícií a zároveň umelecké dielo zobrazujúce krásu a vypracovanosť ľudského tela pri cvičení. Každá z inšpirujúcich fotografií predstavuje skúseného jogína v pozícii dovedenej do dokonalosti. Pozície sú rozdelené do deviatich hlavných a asány sú zoradené do skupín, ktoré postupujú od najľahších k náročnejším. Každá z fotografií je pomenovaná v češtine a v sanskrite, alternatívnymi názvami pozície, pokiaľ existujú, a nájdete tu aj popis rôznych variantov každej pozície, bodu drišti (miesto, kam by mala smerovať pozornosť) a čakry, ktoré pozícia ovplyvňuje. Tvorcom aj fotografom tejto úžasnej kolekcie je odborný lektor jogy Daniel Lacerda. Individuálne trénoval a vybral viac ako 40 skúsených jogínov zo svojho tímu. V úvode knihy sa čitateľ dozvie zásadné informácie pre všetky jogové cvičenia: základná história jogy, úvod do jogových sútier, význam dychu udžají a ako ho používať, vysvetlenie pojmov bandha, drišti a čakra, ako meditovať a relaxovať a blahodarné pozície (aj varovania) týkajúce sa zdravotného stavu, ako napríklad astmy, tehotenstva či vysokého krvného tlaku. Táto kniha je dokonalým doplnkom cvičenia a životného štýlu moderného jogína.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
135366-90-01

Lawrence Gwen
Power jóga


CPRESS, 2019
Cena: 18.59 €
Jazyk: česky
328 strán, EAN: 9788026427902, (stav A), brož., hmotnosť: 0.494 kg, rozmer: 24.3 cm x 17 cm
Komplexní příručka pro každého, kdo potřebuje zefektivnit své sportovní výkony, zvýšit pružnost, ohebnost, kloubní rozsah, dosáhnout lepší techniky v silovém tréninku, zlepšení rozhodovacích reakcí, soustředění a duševní vytrvalosti. Kniha také pomůže získat lepší periferní vidění, kompenzovat následky zranění, odstraňovat asymetrii v držení těla a samozřejmě vede k prevenci zranění. Exkluzivní jsou srovnávací fotografie využití jógových pozic v konkrétních postaveních či pohybech sportovců a hráčů.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
49555-12-02

Lysebeth André Van
Cvičíme jógu


Olympia, 1988
Cena: 4.60 €
Jazyk: česky
248 strán, náklad: 90 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20 cm x 14 cm
Stěží bychom našli mezi Evropany, kteří se věnují józe, uznávanější autoritu, než je André Van Lysebeth, zakladatel a ředitel Institutu jógy v Bruselu. Po třech úspěšných vydáních jeho základní knihy JÓGA dostává se českému čtenáři do rukou překlad jeho dalšího díla, které rozvíjí nové pohledy na jógu jak v metodice tělesného cvičení, tak v širších souvislostech tělesné kultury a psychohygieny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
159655-12-01

Maheshvaránanda Svami Paramhansa
Záznam prednášiek


Telovýchovná jednota Joga Zvolen, 1989
Cena: 1.20 €
Jazyk: česky
44 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.064 kg, rozmer: 20.8 cm x 15.1 cm
Záznam prednášiek.
image_1
image_2
Beierová Dana
Jóga
15.34 €
image_1
image_2
Časopis
Tréner a cvičiteľ 1964 č.5
0.50 €
image_1
image_2
Chia Mantak
Tao a léčivá energie
4.25 €
image_1
image_2
Day Harvey
Yoga for the Athlete
2.55 €
image_1
image_2
Eliade Mircea
Joga
2.20 €
image_1
image_2
Fuka Z.
Cesta - Hledání a nacházení
1.80 €
image_1
image_2
Grill Heinz
Duševná dimenzia jogy
12.00 €
image_1
image_2
Grill Heinz
Preduchovnenie tela
10.00 €
image_1
image_2
Grill Heinz
Výživa a dávajúca sila človeka - Duchovný význam potravín
12.00 €
image_1
image_2
Grill Heinz
Vzťah učiteľa a žiaka v rámci duševno-duchovného vývoja
7.50 €
image_1
image_2
Hu Barbora
Jogovky
7.43 €
image_1
image_2
Hu Barbora
Myšlenky v obraze
7.43 €
image_1
image_2
Jógánanda Paramhansa
Životopis jógina
12.50 €
image_1
image_2
Klingrová Zuzana
Jóga proti úzkosti a strachu
18.59 €
image_1
image_2
Kogler Aladár
Joga
2.50 €
image_1
image_2
Kolektiv
Jóga - anatomický vybarvovací atlas
15.34 €
image_1
image_2
Lacerda Daniel
2100 asán
27.81 €
image_1
image_2
Lawrence Gwen
Power jóga
18.59 €
image_1
image_2
Lysebeth André Van
Cvičíme jógu
4.60 €
image_1
image_2
Maheshvaránanda Svami Paramhansa
Záznam prednášiek
1.20 €
[ 1 ] [2]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 102530 titulov.

Kuriozity
Kuriozity