Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Osobný odber je možný v Bratislave aj v obci Šípkové pri Piešťanoch.

HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1241 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
(Zost.) Andričík Marián - Beatnici 153053-90-02

(Zost.) Andričík Marián
Beatnici


Slovart 2016
Cena: 13.90 €
Jazyk: slovensky
216 strán, EAN: 9788055623832, (stav A),, hmotnosť: 0.459 kg, rozmer: 21 cm x 2.05 cm
Najúspešnejšia z , básnických antológií vychádza pre skvelé čitateľské ohlasy znova pri príležitosti 25. narodenín Vydavateľstva SLOVART. ,
Výber z beatnickej poézie predstavuje to najlepšie z tvorby pätnástich amerických básnikov, najvýznamnejších predstaviteľov beatnickej generácie. Básnické ukážky dopĺňajú životopisy beatnikov, stručná charakteristika ich tvorby a bibliografia. Súčasťou knihy sú rozličné dobové komentáre k poézii, k hnutiu Beat Generation, výňatky z dobovej kritiky, fotografie, plagáty, manifesty a iné materiály.
K N Í H K U P E C T V O
8X Juraj - Mystériá 128801-90-02

8X Juraj
Mystériá


RJAR s.r.o. 2018
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788097173692, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.432 kg, rozmer: 21.6 cm x 13.8 cm
Žena je súhvezdie, ktoré unáša mužov nočnou oblohou a necháva ich snívať aj cez deň. Stojí nad všetkými formami vlnenia, vládkyňa elektriny a magnetizmu. Darkyňa dotykov a labyrint, z ktorého niet úniku. Mystériá sú o mágii lásky a alchýmii dvojice. Juraj 8X a jeho šiesta kniha básní. Presne toľko má každá kráska zmyslov a ešte niečo naviac.
K N Í H K U P E C T V O
Ábelová Miroslava - Večný pocit nedele 124526-90-02

Ábelová Miroslava
Večný pocit nedele


Artforum spol.s r.o. 2018
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
124 strán, EAN: 9788081502309, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.316 kg, rozmer: 21.5 cm x 13.4 cm
Básne Mirky Ábelovej nesie súčasný, bezprostredný jazyk, ktorý žije okolo nás v ústach ľudí a v prípade novej zbierky v ústach matiek. Vznikali totiž najmä počas prípravy na materstvo a prvých mesiacov po narodení autorkinho syna, čo sa odzrkadľuje aj v jej poézii. Zbierka je členená na tri časti: prvá - časť o (ne)plodnosti a smrti, druhá - tehotenstvo v týždňoch, tri - večný pocit nedele počas materskej.
K N Í H K U P E C T V O
Abelovský Milan - Biela osnova 129612-90-03

Abelovský Milan
Biela osnova


Spolok slovenských spisovateľov 2019
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
79 strán, EAN: 9788082020840, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.166 kg, rozmer: 17.6 cm x 12 cm
Milan Abelovský po doteraz vydaných básnických zbierkach Chvíľa zblíženia, Jaspis a karneol, Zľutovnica a Čerešne v hanebnej ulici predkladá nový poetický opus Biela osnova. Jeho doteraz vydané knižky charakterizuje emocionálna racionalita. Básnik si nikdy nepotrpel na „vyprázdnenosť výrazu“ či konvenčnosť. Doteraz nás dokázal presvedčiť, že vnútorná katarzia je pre neho najpodstatnejšia tak, ako je i v ľudskom snažení najpodstatnejšie prekonávať to, čo je stagnujúce a strnulé. Autor zbierku rozdelil na dva tematické celky. Prvú nazval Pokolenie snehu a druhú Krikľavé spovednice. Prvá časť zbierky je postavená na príbehoch a sociálnych aspektoch, ktoré sa básnika bytostne dotýkajú. Aj to dáva čitateľovi možnosť, aby videl detailnejšie priamočiarosť, ktorou básnik odkrýva príjemné i nepríjemné stránky toho čo prežil a prežíva. Pacifistické postoje prevládajú najmä v druhej časti básnickej zbierky. Aj preto môžeme pokojne o novej zbierke povedať, že nestojí chrbtom k životu a realite a dokáže nám sprostredkovať po ľudskej, ale i umeleckej línii neopakovateľný zážitok. A naznačuje aj nové nadýchnutie a zbieranie síl do ďalšieho rozbehu... „To množstvo tvárí, záľaha rúk a nôh a všetky sa hýbu, nikto mi nepovie vnuk, nikto ma nesloví syn. Viem iba, hľadať musím tam, kde som stratil...“
K N Í H K U P E C T V O
Abelovský Milan - Čerešne v hanebnej ulici 116068-90-03

Abelovský Milan
Čerešne v hanebnej ulici


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 2014
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
106 strán, EAN: 9788080617813, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.157 kg, rozmer: 17.5 cm x 11.5 cm
Milan Abelovský aj vo štvrtom knižnom vydaní básní pokračuje vo svojej tradičnej poetike poznačenej takpovediac emocionálnou racionalitou. V predostretých vnútorne precítených veršoch však ponúka zrelší pohľad na svet a život.
Básnická zbierka je kompozične rozdelená do štyroch tematicko-motívových cyklov/častí s poetickými názvami – Čerešne v hanebnej ulici, Továreň na pružiny lúčnych koníkov, Prelet sovy a Svetlo. V nich je čitateľ vtiahnutý do poetického sveta spoluúčasťou na neprerušovanom rozhovore s tvorcom veršov pri objavovaní posolstva „básnických právd“. V 85 básňach (reflexiách, impresiách, sekvenciách) – vybraných z tvorby za ostatné desaťročie – s využitím slov z okruhu základnej slovnej zásoby sa M. Abelovský usiluje nielen odkrývať čosi z tajomstiev človeka na základe podnetov, nálad, udalostí, pocitov, ktoré vytvorili myšlienkovú databázu jeho osobnostného profilu: zvažuje aj priviesť recipienta k mysleniu, úvahám nad nastolenými okruhmi tém s cieľom cez pocitový zážitok, emóciu, priviesť racio v symbióze so srdcom k poľudšteniu.
K N Í H K U P E C T V O
Abelovský Milan - Teta Mona s Lízou 157635-90-01

Abelovský Milan
Teta Mona s Lízou


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 2020
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788082021250, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.169 kg, rozmer: 17.6 cm x 12 cm
Autor tejto zbierky prvé kroky absolvoval v rôznych časopisoch. Debutoval zbierkou poézie Chvíľa zblíženia (1991), ocenenou prémiou Literárneho fondu, po ktorej nasledovali zbierky Jaspis a karneol (1997), Zľutovnica (2003), Čerešne v hanebnej ulici (2014) a Biela osnova (2019). V najnovšej zbierke M. Abelovský ponúka vlastný pohľad na svet, vypovedá o hľadaní a nachádzaní ako o istých atribútoch života. Pôsobivé prerozprávanie príbehov prostredníctvom jeho poézie je čaro, ktoré neraz pohladí dušu. „Dívam sa von z nemocničného okna a z ulice hľadí na mňa niekto ako ja. Popred nás prechádza život, zdravie, sila... Každý stojí na svojej strane spustených závor.“ Predchádzajúce knihy sú plné emocionálnej racionality. Jeho videnie reálneho sveta je v tejto zbierke plné detailov, akejsi alchýmie so slovom. „O tento kus cesty lesom sa delím s hnedým medveďom. Dole jaminou sa šmýkal, lístím vytierajúc hlísty.” Básnik vie originálnym spôsobom obrazotvornosťou spájať prírodné obrazy. Ak chce čitateľ zažiť pekný, priam neopakovateľný zážitok, upriamujeme ho práve na túto zbierku. Prajeme každému čitateľovi, ktorý siahne po tejto zbierke, aby našiel práve takú báseň, ktorá sa ho osobne dotkne.
K N Í H K U P E C T V O
Agi Jankuláková - Anjel - Hold mužom, ktorí obohatili môj život 66511-90-03

Agi Jankuláková
Anjel - Hold mužom, ktorí obohatili môj život


Agentúra Signum, s.r.o. 2010
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
121 strán, EAN: 9788096848591, (stav A), brož., hmotnosť: 0.251 kg, rozmer: 23 cm x 13 cm
Zbierka básní ,, Anjell ´´ je ako Zádušná omša za živých i mŕtvych. Plná neviditeľných tieňov a preludov,žiarivých i temných lúčov. Pozorný čitateľ už v úvode zistí ,že nie je to kniha náhodných básní o živote,o metafyzike, o hrane medzi životom a smrťou, o existencii , smrteľnosti či nesmrteľnosti. Touto jemnou ,citlivou a úprimnou poéziou autorka vzdáva hold mužom ,ktorí obohatili jej život.
K N Í H K U P E C T V O
Agi Jankuláková - Bublífuk 66752-90-03

Agi Jankuláková
Bublífuk


Agentúra Signum, s.r.o. 2011
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
173 strán, EAN: 9788097095802, (stav A), brož., hmotnosť: 0.373 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Ako unikajúci pestrofarebný svet žiarivých svetelných efektov pôsobia verše A.Jankulákovej. Autorka nám otvára tajomné svety záhadnej a ťažko dostupnej trinástej komnaty ženského srdca. Len na okamih, kým praskne krehká bublina, ktorej sa nikto nesmel dotknúť, aby skonala v čistote a nádhere.Prižmúrenými očami vnímate odkrytý svet nehynúcej vášne, ktorý k vám vnímavá autorka posiela vzdušnou cestou vlastným čistým dychom: vyfúknutou bublinkou z bublifuku. Ako inak sa dá šepkať o láske?"
K N Í H K U P E C T V O
Agi Jankuláková - Srdculienka 66471-90-03

Agi Jankuláková
Srdculienka


Agentúra Signum, s.r.o. 2012
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
150 strán, EAN: 9788097095819, (stav A), brož., hmotnosť: 0.292 kg, rozmer: 21.5 cm x 13.5 cm
Je to štvrtá zbierka poézie Agi Jankulákovej. Autorka s empatiou, humorom i hravou iróniou pootvára dvere do ťažko dostupnej trinástej komnaty ženského srdca.

Po prvej zbierke BOD ZLOMU, kde s nadhľadom, sebairóniou a sarkazmom skúmala vzťah muža a ženy, zbierke ANJEL, vzdávajúcej hold mužom, ktorí obohatili jej život, a zbierke BUBLIFUK pootvárajúcej dvere do záhadnej trinástej komnaty ženského srdca - prichádza SRDCULIENKA. Cez svoj ženský svet- vesmír a svoj ženský mikrosvet lásky odráža a komentuje tzv. veľké veci sveta a človeka. S láskavosťou, empatiou ale i hravým odstupom a iróniou- raz ako Srdculienka, inokedy ako Smiechulienka.
Kniha poézie je doplnená farebnými ilustráciami mladej českej ilustrátorky Pavlíny Kourkovej.
A N T I K V A R I Á T
Alcoforadová Mariana - Spoveď 17453-93-01

Alcoforadová Mariana
Spoveď


Slovenský spisovateľ 1966
Kruh milovníkov poézie zv.č.: 18
Cena: 2.15 €
Jazyk: slovensky
88 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Emil Sedlák, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 20.5 cm x 16.5 cm
Zbierka poézie - ľúbostných listov...
K N Í H K U P E C T V O
Alexiu Lucian - Svetlo z diaľky 132824-90-03

Alexiu Lucian
Svetlo z diaľky


Spolok slovenských spisovateľov 2019
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788081941054, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.267 kg, rozmer: 21.6 cm x 14.5 cm
Lucian Alexiu (1950) – básnik, literárny kritik, prekladateľ, editor. Je absolventom Filologickej fakulty Univerzity v Temešvári. Publikoval samostatne aj v spolupráci mnohé zväzky kritických vydaní diel rumunských a zahraničných autorov, antológie a preklady francúzskych, nemeckých, srbských, slovenských a ruských spisovateľov. Výber z básní Svetlo z diaľky obsahuje verše, ktoré transfigurujú skutočné veličiny každodenného života či už literárne/knižné, na diskurzívne, samostatne sa spravujúce veličiny, schopné vytvoriť si remodelácie extra muros (mimoosobné) určitého nadnáhodného časopriestoru. Básnik zvolil stratégiu zaznamenávania variácií svetla ako takého, čo je v značnej miere zriedkavosťou v rumunskej poézii. Verše sú originálne zvláštnymi pomenovaniami (lemury, hadojaštery,
krotké zvieratá, koleoptéra, ale aj ulitníky, bodliaky, medvedíky záhradné), básnik vymýšľa ironicky groteskné scenáre o nezmyselnosti histórie a dáva do pozornosti opakujúce sa gestá všedného dňa na báze deskripcie a minimálnej sugescie. Zbierku z rumunčiny preložila Dagmar Mária Anoca a ilustroval Constantin Catargiu.
A N T I K V A R I Á T
Allert-Wybranietz Kristiane - Trotz alledem 29907-43-01

Allert-Wybranietz Kristiane
Trotz alledem


Lucy Körner Verlag 1994
Cena: 1.40 €
Jazyk: nemecky
64 strán, 37.vydanie, ISBN - 3-922028-02-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 18.5 cm x 13.5 cm
Zbierka poézie.
A N T I K V A R I Á T
Andrej Plávka - Domovina 154230-68-01 [LP]

Andrej Plávka
Domovina


OPUS 1974
LP platňa rýchlosť 33
Cena: 8.80 €
Jazyk: slovensky
2 strán, (stav A), hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 31 cm x 31 cm
Básnický portrét...
Recitujú: Zdena Grúberová, Mikuláš Huba, Elo Romančík, Viliam Záborský.
K N Í H K U P E C T V O
Andrić Radomír - Až na jednu vec 144771-90-03

Andrić Radomír
Až na jednu vec


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o. 2017
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
138 strán, EAN: 9788089727674, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.279 kg, rozmer: 21.7 cm x 14.6 cm
Básnický rukopis Radomíra Andrića nie náhodou vychádza zo slova, darujúceho a osvecujúceho, ktoré nás vyťahuje a dvíha z neznesiteľného bahna každodennosti. Ide o poéziu, ktorá vychádza z centra labyrintu súčasného sveta, ktorá svedčí o jeho ilúzii a hre, o jeho nedokonalosti a zradnosti, o jeho neklíčiacej bezperspektíve, o chaose prachu a víchrici zla, v ktorom sa našiel súčasný človek (Selimír Radulović). Literárna kritika privítala Radomíra Andrića ako básnika „vyostrenej imaginácie, ktorý túži a pátra po novom obraze, novej melódii a význame výrazu“ (Srba Ignjatović). Podľa Engerića ide o básnika „rozvinutého vnútorného života a rozohranej imaginácie“. Kritici sa zhodli v tvrdení, že je to básnik na prameni života a nevysychajúcej národnej reči, ktorá v sebe nesie silu a krásu výrazu (Miloš Petrović). Básne vybrali a preložili Martin Prebudila a Miroslav Demák. Doslov napísal Miroslav Bielik. Ilustrácie: Predrag Bajo Luković. Zbierku vydali Spolok slovenských spisovateľov a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.
K N Í H K U P E C T V O
Anton Uherík - Krása a bolesť 127341-90-02

Anton Uherík
Krása a bolesť


Verbis, s.r.o. 2019
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788097231354, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.362 kg, rozmer: 18.8 cm x 14.7 cm
Kniha je zbierkou básní, ale zároveň zaplnená reprodukciami obrazov géniov renesancie akými boli Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael či Tizian. Ale aj obrazov géniov baroka a romantizmu, akými boli David, Rembrandt, Skutecký a Szontágh. Obsahuje básne so širokou škálou tematiky viazanej na osudy človeka. Ale je preniknutá aj filozofickými, gnozeologickými a etickými úvahami autora zbierky o ľudskom bytí vôbec. Špecifikom zbierky je tiež poetické spracovanie ľudových prísloví.
Na obálke knihy je reprodukcia obrazu, ktorý asi v roku 1515 namaľoval Tiziano Vecelli (Tizian), jeden z najvýznamnejších talianskych renesančných maliarov. Je na ňom Salome, dcéra Herodiady, ktorá bola manželkou Herodesa Antipasa, syna Herodesa Veľkého. Salome drží na striebornom podnose zoťatú hlavu Jána Krstiteľa. Výjav je z biblického príbehu, ktorý sa opisuje v Novom zákone a je situovaný do rokov 62 až 71 n.l. Príbeh je z oslavy narodenín Herodesa Antipasa, na ktorej Salome predviedla s veľkým úspechom svoj tanec, za ktorý si mohla vypýtať ľubovoľnú odmenu. Keďže jej matka dlhodobo nenávidela Jána Krstiteľa, ktorý neuznával jej manželstvo s Herodesom, nahovorila dcéru Salome, aby si žiadala sťatie jeho hlavy a tak sa aj stalo.
Autor zbierky je renomovaný vedec, ale aj spisovateľ a básnik. Na konte má viac ako 200 vedeckých štúdií a 15 knižných publikácií. Za svoju vedeckú a umeleckú tvorbu získal viacero ocenení, medzi inými Medailu Slovenskej akadémie vied a Plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. Ocenený bol aj Literárnym fondom a v roku 2018 prevzal si od primátora Bratislavy cenu Senior roka 2018.
A N T I K V A R I Á T
Antonyč Ihor Bohdan - Očarený pohan 46081-93-01

Antonyč Ihor Bohdan
Očarený pohan


Východoslovenské vydavateľstvo 1976
Lipa zv.č.: 8
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky
158 strán, náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, preklad: Ľubomír Feldek, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zbierka poézie ukrajinského autora.
K N Í H K U P E C T V O
Apollinaire Guillaume - Nechce sa mi pracovať 152967-90-02

Apollinaire Guillaume
Nechce sa mi pracovať


Slovart 2019
Cena: 13.90 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788055635934, (stav A),, hmotnosť: 0.488 kg, rozmer: 20 cm x 15 cm
Pri tomto výbere z Apollinairovej tvorby sa Ľubomír Feldek inšpiroval zbierkou Oeuvres poétiques (Éditions Gallimard, 1965). Z väčšej časti doň zahrnul nové básne, ktoré v slovenskom preklade ešte nevyšli, a revidoval tie, čo už publikované boli ako súčasť iných výberov. Zbierka obsahuje Apollinairove básnické cykly Zvieratník alebo Orfeov sprievod, Je, Alkoholy, Melancholický sliedič, Básne pre Lou, Básne pre Madeleine, Vitam Impendere Amori, Kalligramy, Básne mieru a vojny. Básnický výber obohacuje nielen preklad autorovej poslednej posmrtne vydanej hry Farba doby, ale aj bohatý obrazový materiál. Súčasťou knihe je krátka edičná poznámka prekladateľa a kalendárium.Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
A N T I K V A R I Á T
Ashbery John - Vlna 155683-93-01

Ashbery John
Vlna


Drewo a srd 2000
Cena: 1.29 €
Jazyk: slovensky
60 strán, ISBN - 80-88965-16-0, (stav A), brož., obsahuje venovanie, hmotnosť: 0.066 kg, rozmer: 14.6 cm x 14.4 cm
John Ashbery patrí k najvýznamnejším americkým básnikom druhej polovice dvadsiateho storočia. Poéma Vlna, text z kategórie nepreložiteľných, je autorovou prvou knižnou publikáciou v slovenčine.
A N T I K V A R I Á T
Attila József - Nie ja volám 116403-93-01

Attila József
Nie ja volám


Slovenský spisovateľ 1952
Svetová poézia zv.č.: 3
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky
208 strán, náklad: 5 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ján Mudroch, preklad: Ján Smrek, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.332 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Výbor básní.
A N T I K V A R I Á T
Avenarius Ferd - Balladen Buch 96819-43-01

Avenarius Ferd
Balladen Buch


Georg D.W.Callwey nezistené
Cena: 2.00 €
Jazyk: nemecky
368 strán, (stav A), viaz., švabach, hmotnosť: 0.722 kg, rozmer: 19.7 cm x 14.6 cm
Balladen Buch
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  Stránka 59  Stránka 60  Stránka 61  Stránka 62  Stránka 63  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89580 titulov.