...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...[ 2098 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156045-88-01

Jampoľskij Boris
Chlapček z Holubičej ulice


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961
Sovietska tvorba zv.č.: 39
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
300 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.382 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zo spomienok na vlastné detstvo vzniknutý cyklus obrázkov, ktoré v úhrne sú opisom života a osudov obyvateľov jednej ulice ukrajinského mestečka v pohnutých dobách občianskej vojny a spolu i prvého dozrievania člena najmladšej generácie, ktorej má raz pripadnúť hlavná úloha pri budovaní i obrane socialistickej vlasti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151190-88-01

Jampolskij Boris
Chlapec z Holubí ulice


Naše vojsko, 1963
Knihovna vojáka zv.č.: 196
Cena: 1.15 €
Jazyk: česky
264 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.482 kg, rozmer: 22.2 cm x 15.5 cm
Ze vzpomínek na vlastní dětství vyrostlý cyklus obrázků, jež ve svém úhrnu jsou vylíčením života a osudů obyvatelů jedné ulice ukrajinského městečka v pohnutých dobách občanské války a spolu i prvního uzrávání člena nejmladší generace, které má jednou připadnout hlavní úloha při budování i obraně socialistické vlasti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120380-88-01

Janáček Leoš
Hledal jsem proutkem pramenitou vodu


Odeon, 1982
Cena: 2.80 €
Jazyk: česky
160 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.9 cm x 15.1 cm
Výběr z literárních prací Leoše Janáčka vydalo pod již zmíněným názvem Hledal jsem proutkem pramenitou vodu pražské nakladatelství Odeon v roce 1982. Na obalu publikace se trochu nespravedlivě uvádí pouze jediný autor – Leoš Janáček. Přitom výbor sestavil, poznámkami a soupisem pramenů a literatury vybavil Jaroslav Šeda, který je také autorem obsáhlé předmluvy (Janáček posluchačův a čtenářův) – ta přináší podrobné informace o umělcově životě a díle a rozebírá i Janáčkův literární styl.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
168769-88-01

Jančuška Martin
Príbehy a ozveny


ARSCI, 2016
Cena: 3.60 €
Jazyk: česky
190 strán, ISBN - 078-80-85474-75-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.378 kg, rozmer: 20 cm x 14.3 cm
Spisovateľským uspôsobením je Martin Jančuška predovšetkým dobre pripravený rozprávač. Cez poviedky a objemnejšie útvary (napísal aj obsiahlejší a veľmi zaujímavý autobiografický román) príbehovo-prozaické zašiel až do sféry spracovania vlastných objavov dejinnej povahy, od sond do duše svojich postáv až po lakonický výber príčin ľudského správania v tom najkrajšom, ale aj v najnegatívnejšom psychofyzickom konaní obsiahol plnú mieru prejavov života ako boja i vyrovnávania sa matérie s duchovnými pohnútkami človeka. Od nakuknutia do nevinnej detskej duše až po pokusy zvrhlíkov znehodnotiť všetko dobré a krásne, čo na tejto Zemi máme. A všetko to robí výlučne zo svojho hľadiska – z hľadiska praktikujúceho kresťana a zároveň z hľadiska človeka, ktorý aj s rodinou opustil vlasť v snahe nájsť si svoje miesto pod slnkom v slobodnej krajine. A ešte jednu pohľadovú pozíciu trvalo okupuje spisovateľ Jančuška: pozíciu prísneho sledovateľa konverzie, v tomto prípade konverzie náboženskej. Sám autor sa totiž radí medzi konvertitov a ako takého ho zrejme zaujímajú všetky okolnosti prebehlíctva každého druhu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
31664-88-01

Janota Ľudovít
Slovenské hrady


Tatran, 1975
Cena: 10.00 €
Jazyk: slovensky
528 strán, náklad: 20 000 ks, 5.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Výber z povestí o slovenských hradoch.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
126848-88-02

Janusová Jana
Vítězství a prohry


Amosium servis, 1997
Cena: 2.55 €
Jazyk: česky
140 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-85498-32-4, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.274 kg, rozmer: 20.7 cm x 14.9 cm
Vyprávění o životě v Plzni koncem 19. století a počátkem 20. století.
Autorka sleduje několik měšťanských a dělnických rodin, vypráví jejich osudy a snaží se zachytit vznikající vlastenecké hnutí v Plzni a počátky dělnického uvědomování. Hlavní postavou je inž. Škoda, který vybudoval dnešní plzeňské Škodovy závody.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
76652-88-06

Jareš Antonín
Výstraha


Sixty-eight Publishers, Canada, 1989 zv.č.: 193
Cena: 6.40 €
Jazyk: česky
382 strán, ISBN - 0-88781-, (stav A), brož., hmotnosť: 0.204 kg, rozmer: 17.8 cm x 10.9 cm
Román.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11441-88-01

Jaroš Peter
Jazda na spiacom obrovi


Smena, 1985
Erb zv.č.: 36
Cena: 3.56 €
Jazyk: slovensky
264 strán, náklad 8 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 19 cm x 15.5 cm
zbierka poviedok
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10590-88-02

Jašík Rudolf
Čierne a biele kruhy


Slovenský spisovateľ, 1977
Dielo Rudolfa Jašíka zv.č.: 3
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
200 strán, náklad 10 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Čierne a biele kruhy je posmrtne vydaná zbierka noviel slovenského prozaika Rudolfa Jašíka, ktorá bola prvý krát vydaná v roku 1961, potom ešte v 1977 Obsahuje novely:
Mŕtve oči
Čas medených tvárí
Popolavá vrana
Mesiac na vode
Traja pútnici
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20488-88-03

Jašin Alexander
Ponúknite sa jarabinou


Slovenský spisovateľ, 1978
Nová sovietska tvorba
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
360 strán, náklad: 9 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Výber z poviedkovej tvorby a noviel ruského básnika a publicistu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120029-88-01

Jašin Alexandr
Cesta pěšky


Odeon, 1979
Malá řada soudobé světové prózy
Cena: 1.25 €
Jazyk: česky
352 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.276 kg, rozmer: 16.5 cm x 11 cm
Tři novely ze spisovatelova rodného severního Ruska. První (Vologodská svatba) zpodobuje venkovskou svatbu s tradičními zvyky s bezelstnými lidskými vztahy. Druhá (Sirotek) varuje před příživníky s maskou venkovských prosťáčků. Třetí (Astma) líčí milostný příběh rozvíjený na protikladech městského a venkovského života...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
114111-88-01

Javor Ivan
Nepijte z řeky Léthé


Československý spisovatel, 1986
Cena: 2.25 €
Jazyk: česky
364 strán, náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.66 kg, rozmer: 21.8 cm x 15.4 cm
Výber z tvorby.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161859-88-01

Jedlička Benjamin
Smrt v zrcadle


Melantrich, 1943
Cena: 3.50 €
Jazyk: česky
24 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.07 kg, rozmer: 15 cm x 10.7 cm
Povídkový triptych.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
148113-88-01

Jedlička Josef
České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi


Nakladatelství Franze Kafky, 1992
Člověk v zrcadle zv.č.: 1
Cena: 2.24 €
Jazyk: slovensky
120 strán, náklad: 7 000 ks, ISBN - 80-900609-8-6, (stav A), brož., hmotnosť: 0.134 kg, rozmer: 19.2 cm x 12.7 cm
Kniha České typy obsahuje "ironické analýzy typických českých vlastností na základě známých literárních typů". Tedy věnuje se především naší národní povaze, kterou mají čeští literární hrdinové odrážet. (Babička - sklony k idyličnosti, Otec Kondelík - maloměšťáctví)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
33785-88-01

Jégé Nádaši Ladislav
Spisy IV.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957
Naši klasici zv.č.: 30
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
400 strán, náklad: 3 300 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zbierka Jégého noviel a poviedok.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
116739-88-01

Jégé Nádaši Ladislav
Spisy VI.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960
Naši klasici zv.č.: 55
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
200 strán, náklad: 3 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20 cm x 13.5 cm
S duchom času.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
13815-88-02

Jeličič Živko
Skielko


Slovenský spisovateľ, 1977
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 352
Cena: 0.90 €
Jazyk: slovensky
284 strán, náklad 13 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 22.5 cm x 13.5 cm
Ťažisko autorovej tvorby je v románoch, ktoré sa tematicky viažu na rodný prímorský kraj, taká téma je aj v jeho prvom románe.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82683-88-01

Jelínek Čiča Pavel
Štatl


FT Records, 2000
Cena: 1.60 €
Jazyk: česky
80 strán, 5.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.112 kg, rozmer: 20.9 cm x 14.9 cm
Několik krátkých próz a básní psaných brněnským dialektem - hantecem.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
44494-88-01

Jenčík Joe
Zloděj kroků


Družstevní práce, 1935
Živé knihy zv.č.: 125
Cena: 2.30 €
Jazyk: česky
356 strán, náklad: 4 400 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 13 cm x 18.5 cm
román
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
118223-88-01

Jerman Zdeněk
Odcházím z Oceanie


Melantrich, 1949
Cena: 2.90 €
Jazyk: česky
280 strán, náklad: 12 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.444 kg, rozmer: 22.1 cm x 15.2 cm
Kniha má dvě části - první se odehrává v Praze v jedné z redakcí Oceanie, druhá, líčí prázdninové dobrodružství tří kolegů na Moravě.
image_1
image_2
Jampoľskij Boris
Chlapček z Holubičej ulice
1.70 €
image_1
image_2
Jampolskij Boris
Chlapec z Holubí ulice
1.15 €
image_1
image_2
Janáček Leoš
Hledal jsem proutkem pramenitou vodu
2.80 €
image_1
image_2
Jančuška Martin
Príbehy a ozveny
3.60 €
image_1
image_2
Janota Ľudovít
Slovenské hrady
10.00 €
image_1
image_2
Janusová Jana
Vítězství a prohry
2.55 €
image_1
image_2
Jareš Antonín
Výstraha
6.40 €
image_1
image_2
Jaroš Peter
Jazda na spiacom obrovi
3.56 €
image_1
image_2
Jašík Rudolf
Čierne a biele kruhy
1.70 €
image_1
image_2
Jašin Alexander
Ponúknite sa jarabinou
1.30 €
image_1
image_2
Jašin Alexandr
Cesta pěšky
1.25 €
image_1
image_2
Javor Ivan
Nepijte z řeky Léthé
2.25 €
image_1
image_2
Jedlička Benjamin
Smrt v zrcadle
3.50 €
image_1
image_2
Jedlička Josef
České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi
2.24 €
image_1
image_2
Jégé Nádaši Ladislav
Spisy IV.
2.90 €
image_1
image_2
Jégé Nádaši Ladislav
Spisy VI.
2.30 €
image_1
image_2
Jeličič Živko
Skielko
0.90 €
image_1
image_2
Jelínek Čiča Pavel
Štatl
1.60 €
image_1
image_2
Jenčík Joe
Zloděj kroků
2.30 €
image_1
image_2
Jerman Zdeněk
Odcházím z Oceanie
2.90 €
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [ 39 ] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98625 titulov.

Kuriozity
Kuriozity