...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 309 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Adela Jureníková - Čo má vedieť tretiak z matematiky 90606-90-03

Adela Jureníková
Čo má vedieť tretiak z matematiky


IKAR, a.s., 2016
Cena: 3.26 €
Jazyk: slovensky
40 strán, EAN: 9788055148946, (stav A), brož., hmotnosť: 0.124 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami. Úlohy sú zamerané na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly Geometria sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Nechýbajú tiež úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohám, za ktoré žiaci nezískali body. Je potrebné sa k nim vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnej práci s publikáciou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
K N Í H K U P E C T V O
Adela Jureníková - Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl 89522-90-02

Adela Jureníková
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl


IKAR, a.s., 2016
Cena: 3.37 €
Jazyk: slovensky
56 strán, EAN: 9788055148748, (stav A), brož., hmotnosť: 0.199 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Tretí pracovný zošit v rade päťminútoviek určených žiakom 1. stupňa ZŠ je zameraný na opakovanie učiva 2. ročníka, násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, geometriu aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Pri niektorých úlohách si žiaci môžu pomôcť vyfarbovaním či dopĺňaním obrázkov. Riešenia úloh a správne výsledky sa nachádzajú v závere publikácie.
Pracovné listy šetria učiteľom čas v príprave na vyučovanie a sú vhodné aj na domáce precvičovanie.
K N Í H K U P E C T V O
Alena Naďová - Príprava na testovanie 9 Matematika 90148-90-02

Alena Naďová
Príprava na testovanie 9 Matematika


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2016
Cena: 8.18 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081800085, (stav A), brož., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 9.
K N Í H K U P E C T V O
Bálint Ľudovít - Čo má vedieť štvrták z matematiky, 2. vydanie 143148-90-03

Bálint Ľudovít
Čo má vedieť štvrták z matematiky, 2. vydanie


IKAR, a.s., 2020
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788055172279, (stav A), brož., hmotnosť: 0.207 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Zbierka obsahuje štandardné úlohy rôznej náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný tematický celok. Pri pravidelnej práci so zbierkou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika 153302-24-01

Bálint Ľudovít
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
Cena: 1.15 €
Jazyk: slovensky
56 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-08-02894-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 206 cm x 14.6 cm
Dočasné učebné texty s metodickými poznámkami.
A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia - Matematika 104532-47-01

Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
248 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.272 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Krutišová Sigrid - Metodická příručka 86765-24-01

Bálint Ľudovít - Krutišová Sigrid
Metodická příručka


Státní pedagogické nakladatelství, 1988
Metodické příručky k učebnicím
Cena: 0.60 €
Jazyk: česky
30 strán, náklad: 1 450 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.084 kg, rozmer: 29.2 cm x 20.6 cm
Metodická příručka k matematice pro 1. ročník závěrečných tříd zvláštní školy.
A N T I K V A R I Á T
Bálint Ľudovít - Kuzma Jozef - Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl 88007-24-01

Bálint Ľudovít - Kuzma Jozef
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl


Príroda, 2009
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
120 strán, ISBN 978-80-07-01776-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.12 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Zbierka je pre učiteľov aj pre žiakov výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam matematiky, je vhodná na samostatnú domácu prácu aj na prácu počas vyučovacej hodiny. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a tematického zamerania, správne výsledky sú uvedené na konci jednotlivých kapitol. Zbierku úloh uzatvára test z učiva 7. ročníka slúžiaci na overenie.
K N Í H K U P E C T V O
Belan Anino - Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť 109697-90-03

Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť


Equilibria s.r.o, 2017
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788081432149, (stav A), brož., hmotnosť: 0.186 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj
geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych
súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v
počítačovej grafike.
Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
K N Í H K U P E C T V O
Beloslav Riečan - Príbehy o integráloch 88354-90-02

Beloslav Riečan
Príbehy o integráloch


Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST, 2012
Cena: 7.43 €
Jazyk: slovensky
110 strán, EAN: 9788088792598, (stav A), brož., hmotnosť: 0.157 kg, rozmer: 21 cm x 14.9 cm
Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storočí sa na tejto báze uskutočnil neopakovateľný pokrok vo fyzike, na ktorom bola založená priemyselná revolúcia.

Integrály však hrajú dôležitú úlohu aj v súčasnom vedeckom výskume. Napríklad o aktuálnosti aplikácií pravdepodobnosti a štatistiky v najrôznejších oblastiach života netreba nikoho presviedčať. A pritom revolučný obrat v týchto oblastiach spôsobil ruský matematik A. N. Kolmogorov tak, že ich postavil na pevný základ daný teóriou množín a na nej založenom integráli. Okrem toho knižka uvádza aj niekoľko príbehov zo života a tvorby popredných vedcov počnúc Archimedom. Tieto príbehy sa dajú čítať nezávisle od matematických formulácií.
A N T I K V A R I Á T
Běloun František - Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník 22239-24-01

Běloun František
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 210 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Tabuľky pre žiakov základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
Běloun František - Příprava žáků ZŠ 100354-24-02

Běloun František
Příprava žáků ZŠ


Státní pedagogické nakladatelství, 1978
Cena: 0.90 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 50 000 ks, 5.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 20.4 cm x 14 cm
Příprava žáků ZŠ k přijímacím zkouškám z matematiky na školy II. cyklu.
A N T I K V A R I Á T
Bero Peter - Pytlová Zuzana - Matematika pre 3.ročník ZŠ 147508-24-01

Bero Peter - Pytlová Zuzana
Matematika pre 3.ročník ZŠ


Orbis pictus, 1996
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
48 strán, ISBN - 80-7158-132-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.07 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.7 cm
Metodické poznámky, 1.časť.
K N Í H K U P E C T V O
Bezegová Jana - Zajko Rátajko PZ
Bezegová Jana - Zajko Rátajko PZ ilustr.1
Bezegová Jana - Zajko Rátajko PZ ilustr.2
Bezegová Jana - Zajko Rátajko PZ ilustr.3
140481-90-02

Bezegová Jana
Zajko Rátajko PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 4.40 €
Jazyk: slovensky
60 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Pracovný zošit je určený na podporu osvojovania si matematických zručností prvákov. Zošit môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe v škole, ako zošit domácich úloh či zošit na kontrolné práce. Môžu ho využiť aj rodičia pri domácej výučbe alebo pri opakovaní učiva s deťmi. Úlohy sú koncipované tak, aby deti zapisovali čísla do pripravených okienok, vďaka čomu si rýchlejšie osvoja potrebné návyky. Pri každej úlohe je uvedené odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča na prácu s danou úlohou. Jednotlivé úlohy umožňujú aj variabilné možnosti využitia a je len na tvorivosti učiteľa či rodiča, ako danú úlohu uchopí.
K N Í H K U P E C T V O
Bezegová Jana - Zajko Rátajko PZ 141797-90-03

Bezegová Jana
Zajko Rátajko PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788081801822, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Pracovný zošit je určený na podporu osvojovania si matematických zručností prvákov. Zošit môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe v škole, ako zošit domácich úloh či zošit na kontrolné práce. Môžu ho využiť aj rodičia pri domácej výučbe alebo pri opakovaní učiva s deťmi. Úlohy sú koncipované tak, aby deti zapisovali čísla do pripravených okienok, vďaka čomu si rýchlejšie osvoja potrebné návyky. Pri každej úlohe je uvedené odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča na prácu s danou úlohou. Jednotlivé úlohy umožňujú aj variabilné možnosti využitia a je len na tvorivosti učiteľa či rodiča, ako danú úlohu uchopí.
K N Í H K U P E C T V O
Bezoušková Eva - Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník 120146-90-02

Bezoušková Eva
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník


Fragment, 2015
Cena: 3.71 €
Jazyk: slovensky
176 strán, EAN: 9788080894429, (stav A), brož., hmotnosť: 0.311 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor päťminútoviek na domáce precvičovanie matematiky!Päťminútovky obsahujú cvičenia z matematiky pre štvrtý ročník základných škôl. Stačí vybrať preberanú tému, list vytrhnúť a deti môžu samostatne počítať. Cvičenia dopĺňa kľúč so správnymi odpoveďami. Pravidelným opakovaním s päťminútovkami bude pre deti matematika hračka!
K N Í H K U P E C T V O
Bodláková Silvia - Otestuj sa z matematiky 8 156460-90-01

Bodláková Silvia
Otestuj sa z matematiky 8


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2021
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081404634, (stav A), brož., hmotnosť: 0.245 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Bodláková Silvia - Otestuj sa z matematiky 9 PZ 151123-90-03

Bodláková Silvia
Otestuj sa z matematiky 9 PZ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2021
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
92 strán, EAN: 9788081404481, (stav A), brož., hmotnosť: 0.255 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 9. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky
• testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.
A N T I K V A R I Á T
Bogdanov S.J. - Lekcii po matematičeskomu analizu 167168-45-01

Bogdanov S.J.
Lekcii po matematičeskomu analizu


Izdatelstvo BGU, 1974
Cena: 2.20 €
Jazyk: rusky
176 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.194 kg, rozmer: 20.6 cm x 13 cm
Odborná publikácia.
A N T I K V A R I Á T
Božuková Anna - Repášová Zlata - Metodická príručka 30066-24-01

Božuková Anna - Repášová Zlata
Metodická príručka


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981
Cena: 0.90 €
Jazyk: slovensky
96 strán, náklad 750 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.4 cm
Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 3.ročníku osobitných škôl - III.časť.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93374 titulov.