...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Pri nákupe nad 30 € máte dopravu zdarma na Slovensku aj v Česku.


[ 313 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90606-90-03

Adela Jureníková
Čo má vedieť tretiak z matematiky


IKAR, a.s., 2016
Cena: 3.26 €
Jazyk: slovensky
40 strán, EAN: 9788055148946, (stav A), brož., hmotnosť: 0.124 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami. Úlohy sú zamerané na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly Geometria sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Nechýbajú tiež úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohám, za ktoré žiaci nezískali body. Je potrebné sa k nim vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnej práci s publikáciou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
90148-90-02

Alena Naďová
Príprava na testovanie 9 Matematika


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2016
Cena: 8.18 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081800085, (stav A), brož., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 9.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
143148-90-02

Bálint Ľudovít
Čo má vedieť štvrták z matematiky, 2. vydanie


IKAR, a.s., 2020
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788055172279, (stav A), brož., hmotnosť: 0.207 kg, rozmer: 29 cm x 20.5 cm
Zbierka obsahuje štandardné úlohy rôznej náročnosti aj tvorivé, neštandardné úlohy, rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. Na konci každej kapitoly je pod názvom Vyskúšajte sa zaradených desať úloh, ktoré žiakovi ukážu, do akej miery zvládol daný tematický celok. Pri pravidelnej práci so zbierkou zvládnu žiaci na konci školského roka úspešne celé učivo.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153302-24-01

Bálint Ľudovít
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
Cena: 1.15 €
Jazyk: slovensky
56 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-08-02894-7, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 206 cm x 14.6 cm
Dočasné učebné texty s metodickými poznámkami.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
104532-47-01

Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Cena: 1.50 €
Jazyk: maďarsky
248 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.272 kg, rozmer: 20.2 cm x 14.7 cm
Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88007-24-01

Bálint Ľudovít - Kuzma Jozef
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl


Príroda, 2009
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
120 strán, ISBN 978-80-07-01776-4, (stav A), brož., hmotnosť: 0.12 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Zbierka je pre učiteľov aj pre žiakov výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam matematiky, je vhodná na samostatnú domácu prácu aj na prácu počas vyučovacej hodiny. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a tematického zamerania, správne výsledky sú uvedené na konci jednotlivých kapitol. Zbierku úloh uzatvára test z učiva 7. ročníka slúžiaci na overenie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
173293-24-01

Ball Keith
Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství


Dokořán, 2011
Cena: 9.90 €
Jazyk: česky
234 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-7363-289-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.555 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.8 cm
Autor rozebírá deset tématických okruhů z matematiky, s níž se denně setkáváme.

Postupuje od snadného a samozřejmého zadání, posléze však dospívá k matematice hodné specialisty. Pestrý výběr látky pokrývá řadu přitažlivých oborů, jako je např. kódo
vání, překvapivý způsob výpočtu obsahu plošných obrazců (Pickova věta), Malá Fermatova věta a desetinné zlomky, fraktální křivky, pravděpodobnost, že dva jevy nastanou současně a tzv. normální pravděpodobnostní rozdělení, Stirlingův vzorec pro vyjádř
ení faktoriálů přirozených čísel nebo úloha, jak co nejrychleji a nejpohodlněji objevit lehčí minci. Kniha zaujme nejen ty, kteří občas rádi řeší hádanky a záhady, bude dobrou průvodkyní a obohacením i pro čtenáře, kteří mají o matematiku soustavnější zájem.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
109697-90-03

Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť


Equilibria s.r.o, 2017
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788081432149, (stav A), brož., hmotnosť: 0.186 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj
geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie. Okrem kartézskych
súradníc sa dozviete niečo aj o polárnych. Záverečné kapitoly sú venované maticiam a ich využitiu v
počítačovej grafike.
Učebnica je určená najmä študentom septimy osemročného gymnázia a študentom 3. ročníka gymnázia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88354-90-02

Beloslav Riečan
Príbehy o integráloch


Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST, 2012
Cena: 7.43 €
Jazyk: slovensky
110 strán, EAN: 9788088792598, (stav A), brož., hmotnosť: 0.157 kg, rozmer: 21 cm x 14.9 cm
Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeho aplikácie. Veď v 17. storočí sa na tejto báze uskutočnil neopakovateľný pokrok vo fyzike, na ktorom bola založená priemyselná revolúcia.

Integrály však hrajú dôležitú úlohu aj v súčasnom vedeckom výskume. Napríklad o aktuálnosti aplikácií pravdepodobnosti a štatistiky v najrôznejších oblastiach života netreba nikoho presviedčať. A pritom revolučný obrat v týchto oblastiach spôsobil ruský matematik A. N. Kolmogorov tak, že ich postavil na pevný základ daný teóriou množín a na nej založenom integráli. Okrem toho knižka uvádza aj niekoľko príbehov zo života a tvorby popredných vedcov počnúc Archimedom. Tieto príbehy sa dajú čítať nezávisle od matematických formulácií.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
22239-24-01

Běloun František
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 210 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Tabuľky pre žiakov základnej školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
100354-24-02

Běloun František
Příprava žáků ZŠ


Státní pedagogické nakladatelství, 1978
Cena: 0.90 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 50 000 ks, 5.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 20.4 cm x 14 cm
Příprava žáků ZŠ k přijímacím zkouškám z matematiky na školy II. cyklu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3319-24-01

Běloun František
Sbírka úloh z matematiky pro základní školy


Státní pedagogické nakladatelství, 1984
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
392 strán, náklad 60 000 ks, 5.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.374 kg, rozmer: 21.2 cm x 15.6 cm
Sbírka úloh z matematiky pro základní školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
147508-24-01

Bero Peter - Pytlová Zuzana
Matematika pre 3.ročník ZŠ


Orbis pictus, 1996
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
48 strán, ISBN - 80-7158-132-1, (stav A), brož., hmotnosť: 0.07 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.7 cm
Metodické poznámky, 1.časť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
140481-90-02

Bezegová Jana
Zajko Rátajko PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 4.40 €
Jazyk: slovensky
60 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Pracovný zošit je určený na podporu osvojovania si matematických zručností prvákov. Zošit môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe v škole, ako zošit domácich úloh či zošit na kontrolné práce. Môžu ho využiť aj rodičia pri domácej výučbe alebo pri opakovaní učiva s deťmi. Úlohy sú koncipované tak, aby deti zapisovali čísla do pripravených okienok, vďaka čomu si rýchlejšie osvoja potrebné návyky. Pri každej úlohe je uvedené odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča na prácu s danou úlohou. Jednotlivé úlohy umožňujú aj variabilné možnosti využitia a je len na tvorivosti učiteľa či rodiča, ako danú úlohu uchopí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
141797-90-03

Bezegová Jana
Zajko Rátajko PZ


Vydavateľstvo Taktik s.r.o, 2020
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
60 strán, EAN: 9788081801822, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Pracovný zošit je určený na podporu osvojovania si matematických zručností prvákov. Zošit môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe v škole, ako zošit domácich úloh či zošit na kontrolné práce. Môžu ho využiť aj rodičia pri domácej výučbe alebo pri opakovaní učiva s deťmi. Úlohy sú koncipované tak, aby deti zapisovali čísla do pripravených okienok, vďaka čomu si rýchlejšie osvoja potrebné návyky. Pri každej úlohe je uvedené odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča na prácu s danou úlohou. Jednotlivé úlohy umožňujú aj variabilné možnosti využitia a je len na tvorivosti učiteľa či rodiča, ako danú úlohu uchopí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
120146-90-02

Bezoušková Eva
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník


Fragment, 2015
Cena: 3.71 €
Jazyk: slovensky
176 strán, EAN: 9788080894429, (stav A), brož., hmotnosť: 0.311 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor päťminútoviek na domáce precvičovanie matematiky!Päťminútovky obsahujú cvičenia z matematiky pre štvrtý ročník základných škôl. Stačí vybrať preberanú tému, list vytrhnúť a deti môžu samostatne počítať. Cvičenia dopĺňa kľúč so správnymi odpoveďami. Pravidelným opakovaním s päťminútovkami bude pre deti matematika hračka!
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
172866-90-03

Bodláková Silvia
OTESTUJ SA z matematiky 6. ročník


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2022
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081405006, (stav A), brož., hmotnosť: 0.264 kg, rozmer: 29.8 cm x 20.8 cm
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií:
• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky,
• zmiešané a tematické testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156460-90-01

Bodláková Silvia
Otestuj sa z matematiky 8


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2021
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081404634, (stav A), brož., hmotnosť: 0.245 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151123-90-03

Bodláková Silvia
Otestuj sa z matematiky 9 PZ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2021
Cena: 10.23 €
Jazyk: slovensky
92 strán, EAN: 9788081404481, (stav A), brož., hmotnosť: 0.255 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 9. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky
• testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167168-45-01

Bogdanov S.J.
Lekcii po matematičeskomu analizu


Izdatelstvo BGU, 1974
Cena: 2.20 €
Jazyk: rusky
176 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.194 kg, rozmer: 20.6 cm x 13 cm
Odborná publikácia.
image_1
image_2
Adela Jureníková
Čo má vedieť tretiak z matematiky
3.26 €
image_1
image_2
Alena Naďová
Príprava na testovanie 9 Matematika
8.18 €
image_1
image_2
Bálint Ľudovít
Čo má vedieť štvrták z matematiky, 2. vydanie
4.19 €
image_1
image_2
Bálint Ľudovít
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
1.15 €
image_1
image_2
Bálint Ľudovít - Bobok Ján - Križalková Mária - Lukátsová Júlia
Matematika
1.50 €
image_1
image_2
Bálint Ľudovít - Kuzma Jozef
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník základných škôl
2.50 €
image_1
image_2
Ball Keith
Podivuhodné křivky, počítání králíků a jiná matematická dobrodružství
9.90 €
image_1
image_2
Belan Anino
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
14.79 €
image_1
image_2
Beloslav Riečan
Príbehy o integráloch
7.43 €
image_1
image_2
Běloun František
Matematické fyzikálne a chemické tabuľky pre 7,-9. ročník
1.20 €
image_1
image_2
Běloun František
Příprava žáků ZŠ
0.90 €
image_1
image_2
Běloun František
Sbírka úloh z matematiky pro základní školy
2.20 €
image_1
image_2
Bero Peter - Pytlová Zuzana
Matematika pre 3.ročník ZŠ
0.50 €
image_1
image_2
Bezegová Jana
Zajko Rátajko PZ
4.40 €
image_1
image_2
Bezegová Jana
Zajko Rátajko PZ
6.42 €
image_1
image_2
Bezoušková Eva
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika 4. ročník
3.71 €
image_1
image_2
Bodláková Silvia
OTESTUJ SA z matematiky 6. ročník
10.23 €
image_1
image_2
Bodláková Silvia
Otestuj sa z matematiky 8
10.23 €
image_1
image_2
Bodláková Silvia
Otestuj sa z matematiky 9 PZ
10.23 €
image_1
image_2
Bogdanov S.J.
Lekcii po matematičeskomu analizu
2.20 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 97790 titulov.

Kuriozity
Kuriozity