Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
[ 1270 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Pouska František - Ochrana pracujících před nemocemi přenosnými ze zvířat 155488-13-01

Pouska František
Ochrana pracujících před nemocemi přenosnými ze zvířat


Státní zdravotnické nakladatelství 1955
Cena: 1.15 €

72 strán
Jazyk: česky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Příručka, určená pracujícím v zemědělství, podává popis různých zvířecích nemocí, přenášených na člověka a návod ochranných opatření proti nim.
Hmotnosť: 0.078 kg rozmer: 20.3 cm x 14.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Povey Robert - How to Keep Your Cholesterol in Check 33463-44-01

Povey Robert
How to Keep Your Cholesterol in Check


Press Sheldon 1999
Cena: 0.70 €

136 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 0-85969-776-2, (stav A), brož.
Cholesterol is the key word for those concerned with heart health. This new second edition highlights a number of changes in the way cholesterol problems are treated. In particular, research studies have shown that by adopting a more aggressive approach to the reduction of cholesterol levels by the use of statins alongside dietary and lifestyle changes, the risk of heart disease, including heart attacks and strokes, can be markedly reduced.
Hmotnosť: 0.16 kg rozmer: 21.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Praško Ján - Pomoc v zoufalství a beznaději 39958-94-01

Praško Ján
Pomoc v zoufalství a beznaději


Grada Publishing 1998
Cena: 2.90 €

264 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, ilustrácie: Míla Skramuská, ISBN - 80-7169-446-0, (stav A), brož.
Pomoc v zoufalství a beznaději, aneb, Jak překonat depresi...
Hmotnosť: 0.33 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Praško Ján - Borzová Klaudie - Pašková Beata - Rodriguez Mabel - Agorafobie 156725-13-02

Praško Ján - Borzová Klaudie - Pašková Beata - Rodriguez Mabel
Agorafobie


Psychiatrické centrum, Praha 1998
Zprávy zv.č.: 140
Cena: 2.60 €

114 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, ISBN - 80-85121-43-3, (stav A), brož.
Svépomocná příručka.
Hmotnosť: 0.136 kg rozmer: 20.6 cm x 14.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Praško Ján - Látalová Klára - Psychiatrie v primární péči
Praško Ján - Látalová Klára - Psychiatrie v primární péči ilustr.1
153927-34-01

Praško Ján - Látalová Klára
Psychiatrie v primární péči


Mladá fronta 2013
Cena: 37.70 €

856 strán
Jazyk: česky
ISBN - 978-80-204-2798-4, (stav B - nečítaná, trochu narazené roh), viaz.
Významný nárůst psychických poruch v posledních desetiletích vedl ke zvýšení důležitosti praktických lékařů při záchytu těchto poruch i při jejich léčbě. Řada pacientů se obává navštívit psychiatra a ze strachu z nálepkování k němu odmítá jít. Je to pak především praktický lékař, kdo poruchu diagnostikuje a v mnohých případech také léčí. Patří k celosvětovému trendu, že mírné a jednodušší psychické poruchy začíná léčit praktický lékař. Potřebuje se v psychických poruchách rychle orientovat a umět se rozhodovat, kterého pacienta je schopen léčit sám a kterého má odeslat k psychiatrovi. Musí také vědět, jak nejlépe reagovat na pacientovy potřeby či pocity ohrožení, jak jej uklidnit, přiměřeně reagovat na zlost či agresi. Navíc některé psychické nemoci se projevují tělesnými příznaky, které na první pohled vypadají jako somatická onemocnění. Publikace je vytvořena tak, aby pokrývala potřeby všeobecných lékařů, kteří mají v diagnostice a léčbě psychických poruch nezastupitelnou roli. Je ale určena i psychologům, studentům lékařských fakult a postgraduálním studentům.
Hmotnosť: 1.525 kg rozmer: 23.7 cm x 17 cm
A N T I K V A R I Á T
Preiss Marek - Deprese a výkon 156649-13-02

Preiss Marek
Deprese a výkon


Psychiatrické centrum 2009
Cena: 4.60 €

192 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, ISBN - 978-80-87142-02-8, (stav A), brož.
Psychiatrická hospitalizace se zaměřuje na akutní projevy nemoci, ale i pohospitalizační období je pro pacienty často nejednoduché, reziduální symptomy znesnadňují kvalitní a úplnou úzdravu. Zdroje kognitivního deficitu, historie jejich zkoumání, proměnné podílející se na kognitivních funkcích a možnosti rehabilitace jsou předmětem této knihy. Ppřibližně třetina zkoumaných nemocných má objektivně snížený kognitivní výkon, i když menší část pacientů je schopna dosahovat i lepších výkonů než osoby, které depresí netrpěly. Možnost nejlepšího možného prostředku pro měření kognitivních funkcí – psychologického vyšetření jsou sice značné, ale v mnoha případech je zřejmě akceptace subjektivního negativního sebehodnocení vlastního výkonu validním posouzením situace pacienta.
Hmotnosť: 0.294 kg rozmer: 21 cm x 14.7 cm
K N Í H K U P E C T V O
Prema Leo - Očista / Telo – Myseľ - Duch 142963-90-03

Prema Leo
Očista / Telo – Myseľ - Duch


HLADOHLAS GROUP, s.r.o. 2019
Cena: 10.22 €

204 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788089711901, (stav A), brož.
Priamočiara cesta od trápenia a bolesti ku zdraviu a sile

Existuje dokonalé zdravie? Musíme naozaj trpieť rôznymi chorobami? Prečo sme vlastne chorí? Ako sa vyliečiť, zregenerovať a ako zvýšiť svoju životnú silu na maximum? Tieto otázky ma vždy fascinovali. V tejto knihe budeme na ne spoločne hľadať odpovede.
Zdravie je až také cenné, že bez neho všetko ostatné v ľudskom živote stráca zmysel. Každý, kto zažil chorobu či nedostatok energie, dá mi za pravdu.
Tvoje telo je chrám a ten má byť čistý a naplnený silou. Je ako vozidlo, ktoré nesie naše skutočné Ja, kým chodí po tejto zemi. Často sa však staráme o svoje auto, dom či mobil lepšie než o náš drahocenný organizmus. Za naše podlomené zdravie môže naša hlboká nevedomosť o základných princípoch fungovania tela, ktoré sú v skutočnosti veľmi jednoduché, budeš sa môcť o tom sám presvedčiť na vlastnej koži. Spoločnosť nás učí princípom, ktoré nefungujú, a hoci nefungujú, nechceme sa nad nimi zamýšľať, nespochybňujeme ich, pretože ich vyslovili akési autority, ktoré pravdepodobne vedia, o čom hovoria, a tak ich slepo nasledujeme. Odmietame myslieť samostatne, pretože podceňujeme váhu svojho úsudku.
Autor
Hmotnosť: 0.238 kg rozmer: 20.6 cm x 14.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Presl Jiří - Ontogenese zpětné vazby estrogenů 51169-13-01

Presl Jiří
Ontogenese zpětné vazby estrogenů


Avicenum 1974
Babákova sbírka zv.č.: 61
Cena: 1.40 €

120 strán
Jazyk: česky
náklad: 1 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Monografie uvádí výsledky více než desetileté práce skupiny gynekologické endokrinologie v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a jejím hlavním cílem je přispět k prevenci poruch menstruačního cyklu, zejména nejtíže léčitelných poruch primárních. Zabývá se zpětnou vazbou v systému hypothalamus-hypofysa-ovarium, vývojem stimulační (pozitivní) zpětné vazby estrogenů a probírá současné představy o nástupu pohlavní zralosti.
Hmotnosť: 0.15 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Příborský Jan - Chinolony 82444-13-01

Příborský Jan
Chinolony


Maxdorf-Jessenius 2000
Cena: 2.10 €

116 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-85912-16-3, (stav A), brož.
Souborné zpracování farmakologie, klinické farmakologie s nezbytnými informacemi z klinické mikrobiologie chinolonových antiinfektiv na úrovni současných znalostí ve formě monografie, česká odborná literatura až dosud postrádala. Fluorochinolony s ro zšířeným spektrem představují naději účinné protibakteriální léčby nejméně pro první desetiletí třetího tisíciletí.Z obsahu:FARMAKOLOGIE CHINOLONOVÝCH CHEMOTERAPEUTIK Úvod Historie chinolonových chemoterapeutik Chemická struktura chinolonů a f luorochinolonů Vztah mezi strukturou a účinkem fluorochinolonů Obecná charakteristika chinolonů Mechanismus účinku chinolonů a vznik rezistence Topoizomerázy DNA Mechanismus účinku chinolonů Vznik rezistence na chinolonová chemoterapeutik a Charakteristika jednotlivých skupin chinolonů Nefluorované chinolony Fluorované chinolony Fluorochinolony s rozšířeným spektrem o pneumokoky rezistentní na penicilin a popř. i o anaeroby Farmakokinetika Farmakokineticko-farmakodynamické vztahy (PK/PD) a jejich vliv na antimikrobiální účinnost fluorochinolonů Nežádoucí účinky chinolonů Obecný pohled na nežádoucí účinky léčiv Přehled nežádoucích účinků chinolonů Interakce chinolonů Terapeutické použití chinolonů KLINICKÁ FARMAKOLOGIE CHINOLONOVÝCH CHEMOTERAPEUTIK Nejvýznamnější mikrobiologické aspekty fluorochinolonových antibiotik pro praxi Citlivost mikrobů na chinolonová chemoterapeutika in vitro Stavy, při kterých je nutno upravit dávku chinolonů Dávkován í chinolonů při jaterní nedostatečnosti Dávkování chinolonů při renální nedostatečnosti Význam znalosti stavu rezistence pro klinickou praxi Spotřeba chinolonů Odborná kategorizace Zhodnocení chinolonů Perspektivy dalšího vývoje.
Hmotnosť: 0.14 kg rozmer: 19 cm x 11.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Příborský Jan - Makrolidy 82445-13-01

Příborský Jan
Makrolidy


Maxdorf-Jessenius 2001
Cena: 2.10 €

112 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Makrolidy představují jednu z nejstarších skupin antibiotik, která se však stále vyvíjí a má z hlediska dlouhodobé perspektivy nemalý význam, pokud bude v terapii v současné době dostupných makrolidů první a zejména druhé generace racionálně využíváno.
Hmotnosť: 0.132 kg rozmer: 19.4 cm x 11.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Prokop Otto - Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství
Prokop Otto - Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství ilustr.1
47923-13-03

Prokop Otto
Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství


Avicenum 1984
Cena: 1.20 €

312 strán
Jazyk: česky
náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Povery a šarlatánstvo v lekárskych vedách.
Hmotnosť: 0.51 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
K N Í H K U P E C T V O
Prokopenko Stanislavovič Igor - Koronavírus 142961-90-02

Prokopenko Stanislavovič Igor
Koronavírus


NOXI, spol. s r.o. 2020
Cena: 10.14 €

184 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081115677, (stav A), brož.
Správa o výskyte koronavírusu v Číne vzbudila od prvých týždňov celosvetovú pozornosť.
Pôvod tohto vražedného vírusu vyvoláva mnoho otázok.

Je skutočne zdrojom nákazy trh vo Wu-chane?
Čo hovoria svedkovia?
Aký scenár môžeme vo svete očakávať najbližšie týždne?
A koľko životov si ešte pandémia vyžiada?

Na mnohé z týchto otázok nájdete odpovede práve v tejto knihe. Je výsledkom spolupráce známeho dokumentaristu a televízneho moderátora I.S.Prokopenka s poprednými lekármi, biológmi a dôstojníkmi spravodajských služieb. S tromi filmovými štábmi túto tému podrobne sleduje od prvých dní prepuknutia choroby priamo v Číne, ako aj v Moskve a Novosibirsku, kde skúmajú najnebezpečnejšie vírusy.
V knihe odpovedá na množstvo otázok, ktoré mu ľudia posielali na jeho instagramový účet. Okrem iného sa tiež dozviete, ako v prípade potreby naozaj účinne ochrániť seba aj svojich blízkych.

Dnes je dôležitejšie ako nikdy predtým spoznať pravú tvár nepriateľa. Aj keď je neviditeľný...

Táto kniha obsahuje QR kódy s odkazmi na užitočné a zaujímavé videá.
Hmotnosť: 0.334 kg rozmer: 20.9 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Prouzová Zuzana - Dornova metoda 124919-34-01

Prouzová Zuzana
Dornova metoda


Astrál 2011
Cena: 7.90 €

130 strán
Jazyk: česky
ISBN - 978-80-254-9568-1, (stav A), viaz.
Dornova metoda dnes právem patří k jedné z nejúspěšnějších alternativních terapií. Hlavním důvodem je to, že pracuje s lidským (ale i zvířecím) tělem jako s celkem, hledá prapříčinu potíží, odstraňuje velmi rychle a jednoduše ji i její následky. Dává člověku konkrétní návod jak se vyvarovat bolestem a předcházet jim, ale také uvědomovat si, jak a proč vznikly a jak pomoci sám sobě, když už na nás tělo křičí. Mnoho lidí si teprve na semináři uvědomí svoje stereotypy, tzn. jak sedí, chodí a pohybuje se.
Hmotnosť: 0.326 kg rozmer: 20.7 cm x 14.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Průchová Jarmila - Průcha Jaroslav - Na stupních vítězů 151443-86-01

Průchová Jarmila - Průcha Jaroslav
Na stupních vítězů


Svítání 2007
Cena: 8.80 €

214 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, ISBN - 978-80-86198-46-0, (stav A), brož.
Kniha o energetické medicíně a makrobiotické stravě.
Hmotnosť: 0.34 kg rozmer: 21.6 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Pružinec Peter - Moja alergia 82402-13-01

Pružinec Peter
Moja alergia


Bonus 2002
Cena: 2.10 €

148 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-968491-3-1, (stav A), viaz.
Alergia je jednoznačne chorobou z civilizácie. Vyvíja sa geometrickým rastom, hrozivou rýchlosťou. V súčasnom období predstavuje jej zastúpenie v populácii takmer 40 percent! To znamená len na Slovensku skoro 2 milióny ľudí. Alergia sa zaradila svojím tempom rozvoja na predné miesto - spolu s nádorovými a srdcocievnymi ochoreniami postihuje najväčšie percento populácie.
Táto kniha je určená postihnutým. Nájdu v nej všetko, čo potrebujú, aby svoju alergiu ovládli a zvládli.
Hmotnosť: 0.788 kg rozmer: 30.5 cm x 22.1 cm
A N T I K V A R I Á T
Pschyrembel Willibald - Klinisches Wörterbuch 100860-43-01

Pschyrembel Willibald
Klinisches Wörterbuch


Walter de Gruyter 1977
Cena: 2.00 €

1392 strán
Jazyk: nemecky
(stav A), viaz.
Klinisches Wörterbuch mit klinischen Syndromen und einem Anhang Nomina Anatomica.
Hmotnosť: 1.165 kg rozmer: 20.7 cm x 12.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Raabe Hans-Jürgen - Köhnlechnerova diéta pri chorobách srdca a ciev a ich prevencia 152298-13-01

Raabe Hans-Jürgen
Köhnlechnerova diéta pri chorobách srdca a ciev a ich prevencia


Aktuell 1992
Cena: 1.20 €

144 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-900474-5-9, (stav A), brož.
Köhnlechnerova diéta pri chorobách srdca a ciev a ich prevencia - recepty na celý rok.
Hmotnosť: 0.17 kg rozmer: 21 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Raabe Hans-Jürgen - Köhnlechnerova diéta proti rakovine 49773-13-01

Raabe Hans-Jürgen
Köhnlechnerova diéta proti rakovine


Aktuell 1992
Cena: 1.80 €

112 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-9000474-4-0, (stav A), brož.
Čo môže a čo dokáže diéta proti rakovine? Autori tejto knihy sú presvedčení že: Rozumná výživa nás môže pred rakovinou ochrániť, môže nám zachrániť život. Je to názor, s ktorým sa stotožňujú dnes takmer všetci, ktorí sa zaoberajú výskumom rakoviny. Sir Richard Doll, najznámejší výskumník v oblasti rakoviny hovorí: „Nesprávna výživa má za následok 70% všetkých ochorení na rakovinu."
Avšak ako zabránime chybám v stravovaní? Čo máme jesť. aby sme zostali zdraví? Čo nás skutočne pred rakovinou chráni? Na tieto otázky vám odpovie Köhnlechnerova diéta proti rakovine. Avšak kniha ponúka viac, ponúka návod na životný štýl a konkrétnu stratégiu, ktorá má zabrániť vznik rakoviny. Stratégia č. 1: Detoxikačná fáza tela. Stratégia č. 2: Posilnenie imunity a obranyschopnosti organizmu. Stratégia č. 3: Zmena výživy.
Kniha prináša pre všetky tri stratégie recepty, podľa ktorých možno veľmi ľahko a chutne variť. V knihe informujú pacienti o vlastných úspechoch, vedci o nových poznatkoch, lekári o nových terapiách. Kniha nie je zďaleka len zbierkou receptov. Je to návod ako vzdorovať voči tejto strašnej chorobe - rakovine.
Hmotnosť: 0.13 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Rabben Vigdis - Môj synček má AIDS
Rabben Vigdis - Môj synček má AIDS ilustr.1
55191-88-03

Rabben Vigdis
Môj synček má AIDS


Alfa konti 1995
Cena: 1.20 €

144 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-88739-18-7, (stav A), viaz.
Skutočný príbeh, ktorý sa stal bestsellerom...
Hmotnosť: 0.23 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Raboch Jan - Očima sexuologa 15446-13-01

Raboch Jan
Očima sexuologa


Avicenum 1977
Cena: 1.30 €

190 strán
Jazyk: česky
náklad 70 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Na základě mnohaletých výzkumů pojednává autor přístupnou formou o některých otázkách lidské sexuality. Zabývá se sexualitou dětí, dospívajících, mužů i žen, jejími poruchami, otázkami stárnutí a vlivem rodinného prostředí ve vztahu k sexuální aktivitě. Věnuje rovněž pozornost prostituci, příčinám neplodnosti, problémům antikoncepce, sexuální výchově apod.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48 Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  Stránka 59  Stránka 60  Stránka 61  Stránka 62  Stránka 63  Stránka 64  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 88230 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka