Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
[ 1270 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Michaličková Jaroslava - Fyziológia a patofyziológia vonkajšieho dýchania u dojčiat 127622-13-01

Michaličková Jaroslava
Fyziológia a patofyziológia vonkajšieho dýchania u dojčiat


Slovenská akadémia vied 1967
Cena: 1.45 €

88 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 800 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Odborná mediciínska publikácia.
Hmotnosť: 0.19 kg rozmer: 24.5 cm x 17.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Michalová Zdena - Shody a rozdíly - Zhody a rozdiely 130546-91-01

Michalová Zdena
Shody a rozdíly - Zhody a rozdiely


Tobiáš 2015
Cena: 3.55 €

112 strán
Jazyk: česky, slovensky
ISBN - 978-80-7311-149-6, (stav A), brož.
Predkladané pracovné listy slúžia na rozvoj zrakovej percepcie u detí, môžu sa použiť u detí od štyroch rokov a používajú sa v prípade oslabenej vizuálnej diferenciácie u detí na druhom stupni základnej školy. Bežne sa dajú použiť pri reedukácii u detí so ŠPU a taktiež v rámci prevencie, aby prípadné oslabenie tejto oblasti nebolo jednou z príčin problémov pri nácviku čítania.
Hmotnosť: 0.534 kg rozmer: 29.7 cm x 21.1 cm
A N T I K V A R I Á T
Mikulaj Vladimír - Uroinfekcie u žien
Mikulaj Vladimír - Uroinfekcie u žien ilustr.1
150480-50-01

Mikulaj Vladimír
Uroinfekcie u žien


Luskpress 2003
Cena: 5.50 €

234 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-968956-0-5, (stav A), viaz.
Knižka s podpisom a venovaním autora. (dat.4.7.2003)
Hmotnosť: 0.574 kg rozmer: 21.8 cm x 14.1 cm
A N T I K V A R I Á T
Mikulaj Vladimír - Hulínová Silvia - Zdravá strava základ zdravia matky a dieťaťa 85842-13-02

Mikulaj Vladimír - Hulínová Silvia
Zdravá strava základ zdravia matky a dieťaťa


Slovak Academic Press 1995
Cena: 0.20 €

56 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 10 000 ks, 3.vydanie, ISBN - 80-85665-51-4, (stav A), brož.
Zdravá strava základ zdravia matky a dieťaťa: manuál k preukazu pre ťarchavé.
Hmotnosť: 0.068 kg rozmer: 16.7 cm x 12.2 cm
K N Í H K U P E C T V O
Milatová Růžena - Kuchařka při onemocnění dnou 138992-90-02

Milatová Růžena
Kuchařka při onemocnění dnou


Vyšehrad 2020
Cena: 6.50 €

112 strán
Jazyk: česky
EAN: 9788076012196, (stav A), brož.
Kuchařka z edice Vaříme s dietní sestrou je určená pacientům, kterým byla diagnostikována dna a vysoká hladina kyseliny močové. Kuchařka od nutriční terapeutky z IKEMu je návodem na stravování v akutním stadiu nemoci, ale i pomocníkem ve výběru potravin ve stadiu chronického onemocnění k předcházení problémů.
Hmotnosť: 0.234 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Miler Ivo - Faktory přirozené rezistence organismu 104662-13-01

Miler Ivo
Faktory přirozené rezistence organismu


Avicenum 1976
Cena: 2.20 €

260 strán
Jazyk: česky
náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Monografie, věnovaná některým aspektům tzv. "přirozené" nebo "nespecifické" imunity, pojednává o komplementovém systému, který je zdrojem řady biologicky účinných látek a o fagocytóze. V dalších kapitolách se zabývá migračním pohybem neutrofilních leukocytů, opsonizací a nitrobuněčnou degradací fagocytovaného materiálu a mikrobicidními mechanismy fagocytů.
Hmotnosť: 0.344 kg rozmer: 20.3 cm x 14.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Mindell Earl - Jídlo jako lék 97662-13-01

Mindell Earl
Jídlo jako lék


Alpress 1996
Cena: 2.30 €

368 strán
Jazyk: česky
2.vydanie, ISBN - 80-85975-55-6, (stav A), brož.
Jedná se o publikaci v níž autor krok za krokem objasňujem jak správná výživa působí preventivně a léčebně. Dr.Mindell čtenáře seznamuje se složením potravin, zeleniny, ovoce a s jejich hlavními léčebnými efekty na různé orgány. podává návod, jak správně vařit, techniku přípravy jídla, správnou skladbu jídla, vzájemné kombinace a především popis léčebné stravy při nejznámějších chorobách.
Hmotnosť: 0.278 kg rozmer: 20.3 cm x 12.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Mindell Earl - Vitaminová Biblia 57603-13-01

Mindell Earl
Vitaminová Biblia


Gloria 1994
Cena: 2.65 €

400 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Táto kniha sa snaží čo najlepšie vysvetliť spletité a mnohokrát nebezpečné vzájomné účinky, vyskytujúce sa medzi liekmi a vitamínmi.
Hmotnosť: 0.21 kg rozmer: 17.7 cm x 10.5 cm
K N Í H K U P E C T V O
Minedžajan Z.G. - Richter Johan - Zázrak jménem propolis 142147-NB-01

Minedžajan Z.G. - Richter Johan
Zázrak jménem propolis


Eko-konzult 2018
Cena: 4.20 €

136 strán
Jazyk: česky
ISBN - 978-80-8079-103-2, (stav A), brož.
Tématem této publikace je včelí tmel, dluž neboli propolis, který včely používají na spárování úlů, historie jeho používání, nesčetné možnosti jeho užití v léčbě nemocí, příprava propolisu a léčba dalšími včelími produkty.
Hmotnosť: 0.16 kg rozmer: 20.6 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Mirossay Ladislav - Mojžiš Ján - Základná farmakológia a farmakoterapia 114369-13-01

Mirossay Ladislav - Mojžiš Ján
Základná farmakológia a farmakoterapia


Equilibria s.r.o 2006
Cena: 20.00 €

534 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN 80-969224-7-5, (stav A), viaz.
Publikáciou Základná farmakológia a farmakoterapia prichádza na knižný trh odbornou verejnosťou už dlhšie očakávané dielo neobvyklej koncepcie a vynikajúcej kvality. Zárukou kvality diela je vysoko erudovaný autorský kolektív pod vedením popredných slovenských farmakológov. Zostavovatelia a autori jednotlivých kapitol zlúčili základnú farmakológiu a klinickú farmakoterapiu v jeden celok. Farmakológia sa podáva aj s analýzou klinického obrazu príslušného ochorenia, ktoré má rôzne fázy vývoja a podľa toho si vyžaduje aj rôzne liečebné zásahy. Spojenie orientačnej klinickej diagnostiky, určenie fázy ochorenia, pre ktoré je príslušná farmakoterapia vhodná, je vynikajúci spôsob ako pomôcť najmä výkonným klinickým aj praktickým lekárom orientovať sa v zložitostiach každodenných problémov liečby, liekových interakcií, ale aj nežiaducich účinkov liekov.

Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je venovaná popisu jednotlivých liečiv, ich mechanizmom účinku, farmakokinetike, nežiaducim účinkom, klinickým indikáciám a pod. Liečivá sú zatriedené do jednotlivých skupín podľa orgánových systémov, ktoré sú nimi prednostne ovplyvňované. Samostatnú podskupinu prvej časti tvoria chemoterapeutiká používané na terapiu infekčných alebo nádorových ochorení, ktorých pôsobenie sa nedá vymedziť na konkrétne tkanivo alebo orgán a aj liečebný zámer je diametrálne odlišný v porovnaní s inými liečivami.

Druhá časť je venovaná stručnému popisu klinických aplikácií liečiv. Rovnako ako prvá časť sa delí na dve podkapitoly. Prvá sa zaoberá použitím farmakoterapie vo vybraných urgentných situáciách, druhá výberom liečiv pri terapii najčastejších chronických chorobných stavov. V závere podkapitoly urgentných situácií je časť venovaná symptomatológii a terapii vybraných, hlavne liekových otráv.

Celá kniha je prednostne určená študentom študijných smerov s medicínskym a farmaceutickým zameraním, ale svoje opodstatnené miesto zaujme aj v postgraduálnom štúdiu, a to tak u všeobecných lekárov, farmakológov, pediatrov, ako aj vo všetkých odvetviach vnútorného lekárstva a ďalších odborných medicínskych profesiách. V knihe nájdu rýchle poučenie nielen internisti a praktickí lekári, ale rovnako aj anestezio¬lógovia a lekári chirurgických disciplín.
Hmotnosť: 1.905 kg rozmer: 28.8 cm x 20 cm
A N T I K V A R I Á T
Mitchell M.S. - Mitchell M.W. - Kauzistiky z internej medicíny 150507-13-01

Mitchell M.S. - Mitchell M.W.
Kauzistiky z internej medicíny


Aktuell 2000
Cena: 2.55 €

256 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88915-62-7, (stav A), viaz.
Odborná lekárska publikácia.
Hmotnosť: 0.282 kg rozmer: 19.5 cm x 12.7 cm
K N Í H K U P E C T V O
Mixa Tomáš Jandová, Dobroslava - Léčebná rehabilitace 145484-90-03

Mixa Tomáš Jandová, Dobroslava
Léčebná rehabilitace


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2020
Cena: 18.60 €

134 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081404269, (stav A), brož.
V ôsmej časti sa venujeme balneológii, liečebnej telesnej výchove, zdravotným následkom vyplývajúcim z pravidelnej práci na počítači a možnostiam ich liečby a rozdielom medzi wellness a fitness.
Hmotnosť: 0.182 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm
K N Í H K U P E C T V O
Mojto Viliam - Diabetes mellitus – komplikácie a liečba 132125-90-03

Mojto Viliam
Diabetes mellitus – komplikácie a liečba


A-medi management, s.r.o 2019
Cena: 22.51 €

208 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788089797417, (stav A), viaz.
Kniha poskytuje ucelený pohľad na praktické aspekty diabetológie, s ktorými sa každodenne stretávame pri starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus. Umožňuje oboznámiť sa s diagnostikou, klasifikáciou a liečbou diabetes mellitus 1. a 2. typu. Je návodom na komplexné riešenie akútnych a chronických mikrovaskulárnych komplikácií diabetu, diabetickej nefropatie, retinopatie a polyneuropatie. Rozoberá všetky aspekty hypoglykémie a vedenia motorového vozidla pacientom s diabetom. Poukazuje na manažment farmakologickej liečby diabetu 2.typu z hľadiska zníženia kardiovaskulárnej morbidity. Podrobne je analyzovaná liečba diabetickej dyslipidémie, gestačného diabetu, ako aj vzťahu diabetu k cievnym mozgovým príhodám, demencii, k znižovaniu kognitívnych funkcií. Poskytuje nové informácie o úlohe mitochondrií, koenzýmu Q10 a hepatitídy C k etiológii diabetu a jeho komplikácií. "
Hmotnosť: 0.474 kg rozmer: 23.7 cm x 16.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Moľkov N.J. - Janiševskij J.F. - Rakovina a ako jej predchádzať 109274-13-01

Moľkov N.J. - Janiševskij J.F.
Rakovina a ako jej predchádzať


Osveta 1962
Zdravie všetkým
Cena: 1.20 €

80 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, (stav A), brož.
Popularizačná príručka.
Hmotnosť: 0.082 kg rozmer: 19.6 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Möller Manfred - Astma a chronická bronchitída 149077-13-01

Möller Manfred
Astma a chronická bronchitída


Media klub 1999
Cena: 2.90 €

120 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-88963-02-8, (stav A), viaz.
Táto knižka nie je učebnicou o astme a prieduškových ochoreniach dýchacích ciest, ale je príručkou pre tých, ktorí týmto ochorením trpia a každodenne s ním zápasia. Treba vopred povedať, že nateraz je to nevyliečiteľná choroba, preto sa musí stať súčasťou života postihnutých.

Nezabúdajte však, že nie ste jediný, kto je touto chorobou postihnutý. Na svete sú milióny astmatikov. Kvalita ich každodenného života závisí od ich postoja k ochoreniu. Každý astmatik by mal byť presne informovaný o procesoch vo svojom tele. Ťažisko knihy spočíva v poučení o liečbe astmy a chronickej bronchitídy, ako aj v poznaní obmedzení, ktoré tieto ochorenia do každodenného života vnášajú. Pristupujte k tejto knihe nezaujato. Nemusíte ju prečítať od začiatku do konca. Ak chcete, môžete sa zamerať iba na tú kapitolu, ktorá vás zvlášť zaujíma. Jednotlivé kapitoly sú samostatné celky, koncipované tak, aby sa umožnila rýchla a vyčerpávajúca informácia.
Hmotnosť: 0.264 kg rozmer: 20.5 cm x 12.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Molnár Anton - Rekonštrukčné chirurgické výkony v strednom uchu 34955-13-01

Molnár Anton
Rekonštrukčné chirurgické výkony v strednom uchu


Veda 1987
Cena: 3.99 €

144 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 800 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Odborná lekárska publikácia.
Autor predkladá a hodnotí dlhodobé výsledky po rekonštrukčných chirurgických výkonoch v strednom uchu, navrhuje chirurgické prístupy, spôsoby rekonštrukcie a vhodný materiál. Podrobne vyhodnocuje 328 operácií. V prvých kapitolách opisuje klasifikáciu zápalov, etiológiu a patogenézu, uvádza historický prehľad výskumu stredného ucha, a to najmä z hľadiska skúmania funkcie jednotlivých anatomických celkov. Venuje pozornosť vývoju chirurgie stredného ucha. V kapitolách 5—8 sa zaoberá cieľmi rekonštrukčných výkonov, indikáciami a kontraindikáciami na chirurgický výkon a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých materiálov používaných na rekonštrukciu.
Ťažiskom práce sú kapitoly 9— 15. v ktorých autor vyhodnocuje výskumnú a klinickú problematiku rekonštrukcií, navrhuje systematizá-ciu chirurgických výkonov a spôsoby rekonštrukcie. Podrobne vyhodnocuje najmä použiteľnosť homológnych materiálov (chrupka. sluchové kostičky), ako aj skúsenosti s použitím blanky bubienka s kostičkami v monobloku.
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Montagnier Luc - Rozenbaum Willy - Gluckman Jean-Claude - SIDA et infection par VIH 103885-46-01

Montagnier Luc - Rozenbaum Willy - Gluckman Jean-Claude
SIDA et infection par VIH


Médecine-Sciences Flammarion 1989
Cena: 20.00 €

582 strán
Jazyk: francúzsky
ISBN - 2-257-10211-8, (stav A), viaz.
Ce livre est le premier ouvrage francophone complet sur ce thè,,,me. Il a été élaboré par des spécialistes qui font part de leur expérience personnelle et présentent les aspects actuels épidémiologiques, virologiques, immunologiques, cliniques, thérapeutiques, psychosociaux et de santé publique de l infection par les virus VIH-1 et VIH-2 et du SIDA. L ouvrage propose la description de toutes les manifestations de la maladie, depuis les atteintes pulmonaires, digestives, cutanées jusqu aux troubles neurologiques. Chaque auteur présente le tableau clinique, l évolution des symptômes, les méthodes de diagnostic et d investigation, ainsi que les différentes approches thérapeutiques envisagées.
Hmotnosť: 1.66 kg rozmer: 28.3 cm x 21.1 cm
A N T I K V A R I Á T
Motajová Jarmila - Dýchanie v našom živote 157439-13-01

Motajová Jarmila
Dýchanie v našom živote


Šport 1984
Cena: 1.10 €

2 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 15 000 ks, (stav A)
Metodicko-inštruktážny plagát o správnom dýchaní a jeho nácviku.
Hmotnosť: 0.036 kg rozmer: 21.2 cm x 15.3 cm
K N Í H K U P E C T V O
Mould Steve - Baktérie 131799-90-02

Mould Steve
Baktérie


Fragment 2019
Cena: 11.15 €

72 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788056610626, (stav A),
Bojovné baktérie, zákerné zárodky, hnusné huby a všelijaké vírusy...
Vieš, že prvé baktérie sa objavili už pred 3,6 miliardami rokov? Teda oveľa, oveľa skôr ako ľudia?
Počul si, že existuje jeden neuveriteľný druh baktérií, ktoré sú trikrát lepkavejšie ako superlepidlo?
Hmotnosť: 0.286 kg rozmer: 27.6 cm x 21.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Mrázová Lýdia - Fischer Viliam - So srdcom na dlani 29634-13-03

Mrázová Lýdia - Fischer Viliam
So srdcom na dlani


Silentium 1998
Cena: 2.30 €

210 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-967923-2-6, (stav A), viaz.
Pútavé rozprávanie špičkového slovenského kardiochirurga, ktorý ako prvý na Slovensku úspešne transplantoval srdce. Spracovanie do ľahko čítavého textu pri zachovaní odborných názvov a problémov prerozprávala redaktorka spravodajstva Slovenského rozhlasu Lýdia Mrázová.
Hmotnosť: 0.6 kg rozmer: 23.5 cm x 16 cm
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40 Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  Stránka 59  Stránka 60  Stránka 61  Stránka 62  Stránka 63  Stránka 64  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 88226 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka