Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
skryť MENU







































HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1270 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Krčméry Vladimír - Aktuálne farmakoterapeutiká VI. 105187-13-01

Krčméry Vladimír
Aktuálne farmakoterapeutiká VI.


Osveta 1992
Cena: 1.20 €

180 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-217-0487-X, (stav A), viaz.
Chinolóny.
Hmotnosť: 0.284 kg rozmer: 20.6 cm x 13.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Kredba V. - Ondráček J. - Procházka J. - Infekční nemoci 74367-13-01

Kredba V. - Ondráček J. - Procházka J.
Infekční nemoci


Státní zdravotnické nakladatelství 1958
Cena: 1.85 €

372 strán
Jazyk: česky
náklad: 6 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Učebnice obsahuje základní znalosti v diagnostice, patologické anatomii, terapii a prevenci infekčních nemocí. Druhé vydání je doplněno o nové poznatky, nově poznané nemoci, podrobně jsou popsány ty, které se u nás běžně vyskytují, krátce jen onemocnění tropická a u nás vzácná.
Hmotnosť: 0.762 kg rozmer: 24.4 cm x 17.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Krejčík Václav - Černá Dagmar - Malý herbář léčivých rostlin 155205-19-01

Krejčík Václav - Černá Dagmar
Malý herbář léčivých rostlin


Avicenum 1973
Cena: 1.60 €

208 strán
Jazyk: česky
náklad: 40 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož.
Malý herbář léčivých rostlin.
Hmotnosť: 0.148 kg rozmer: 16 cm x 9.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Kriška Milan - Memorix klinickej farmakológie a liekov 155973-13-01

Kriška Milan
Memorix klinickej farmakológie a liekov


Slovak academic press 2006
Cena: 15.00 €

622 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-89104-92-4, (stav A), brož.
Monografia spracováva z klinicko-farmakologického pohľadu vysoko aktuálnu problematiku informácií o liekoch a zároveň poskytuje návody na ich racionálne používanie v klinickej praxi. Autormi sú klinickí pracovníci v spolupráci s klinickými farmakológmi a farmaceutmi. Vznikla tak prvá publikácia tohto druhu na Slovensku.
Hmotnosť: 1.345 kg rozmer: 26 cm x 20.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Kriška Milan - Riziko liekov v medicínskej praxi 153422-13-01

Kriška Milan
Riziko liekov v medicínskej praxi


Slovak Academic Press 2000
Cena: 3.50 €

480 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88908-58-2, (stav A), viaz.
Lekár aj pacient očakávajú od lieku, že prinesie dobro vo forme vyliečenia, zlepšenia zdravotného stavu, resp. kvality života, alebo zabráni vzniku ochorenia. Lieky však môžu okrem bežných prejavov nežiaducich reakcií vážne poškodiť zdravie, alebo spôsobiť smrť. Príkladom je úmrtie po jednom z najbezpečnejších antibiotík - penicilíne. Nevyhnute sa vynára otázka: Sú v súčasnosti používané lieky dostatočne bezpečné? Máme o nich dostatok vedomostí? Poznáme metódy monitorovania rizika, aby sme mohli preventívne zasiahnuť pri iatrogénnom pôsobení lieku? Na tieto a podobné otázky má odpovedať prekladaný text. Zhodnotenie lieku a rozhodnutie použiť ho v terapii je proces založený na bilancovaní prínostu terapie oproti riziku. Samostatne zdôrazňovať riziko terapie nemá zmysel, ak sa súčasne nepoukáže na výhody (benefit) aplikácie (vedie k terapeutickému nihilizmu). Rovnako nesprávne je zdôrazňovanie bezrizikovosti alternatívnej medicíny, čo je v modernej medicíne nebezpečný fenomén. Jeho šíreniu napomáha neschopnosť odhadnúť riziko alopatického lieku v kontexte s diagnostikovaným ochorením.
Hmotnosť: 0.732 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Kriška Milan - Mosnárová Alena - Farmakológia kardiovaskulárneho systému 98476-13-02

Kriška Milan - Mosnárová Alena
Farmakológia kardiovaskulárneho systému


Asklepios 1994
Cena: 3.50 €

116 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Vysokoškolské skriptá.
Hmotnosť: 0.288 kg rozmer: 29.2 cm x 20.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Križan Viktor - Niektoré otázky a odpovede o rakovine 93879-13-01

Križan Viktor
Niektoré otázky a odpovede o rakovine


Ústav zdravotnej výchovy 1984
Zdravotnické aktuality zv.č.: 116
Cena: 0.50 €

32 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Niektoré otázky a odpovede o rakovine...
Hmotnosť: 0.046 kg rozmer: 19.9 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Križan Viktor - Ochranné očkovanie 50553-13-01

Križan Viktor
Ochranné očkovanie


Výskumný ústav zdravotníckej osvety 1956
Rady rodičom zv.č.: 10
Cena: 0.50 €

52 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Rady rodičom o ochrannom očkovaní.
Hmotnosť: 0.04 kg rozmer: 16.5 cm x 12 cm
A N T I K V A R I Á T
Krofta Kamil - Pneumologie 153583-13-01

Krofta Kamil
Pneumologie


Triton 2005
Postgraduální klinický projekt
Cena: 6.70 €

280 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-7254-710-0, (stav A), viaz.
Kniha vychází v rámci Postgraduálního klinického projektu. Cílovou skupinou jsou lékaři v přípravě na atestaci 1. stupně z Vnitřního lékařství.
Hmotnosť: 0.66 kg rozmer: 23.8 cm x 16 cm
A N T I K V A R I Á T
Kropej Helmut - Systematika ušní akupunktury 49653-13-01

Kropej Helmut
Systematika ušní akupunktury


X 1977
Cena: 5.00 €

148 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Učebnica akupunktúry - xeroxová kópia pravdepodobne neoficiálneho prekladu.
Hmotnosť: 0.41 kg rozmer: 29 cm x 20.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Kruif de Paul - Mužský hormón 35519-13-03

Kruif de Paul
Mužský hormón


Obzor 1967
Periskop
Cena: 1.15 €

228 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
O mužoch a možnosti predĺženia ich najlepších rokov...
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Kruif de Paul - Mužský hormon 156865-13-01

Kruif de Paul
Mužský hormon


Orbis 1947
Knihy osudů a práce zv.č.: 36
Cena: 1.50 €

176 strán
Jazyk: česky
náklad: 5 500 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Autor v knize popisuje srozumitelnou formou vliv testosteronu na předčasné stárnutí a ochabování mužnosti. Před napsáním knihy byl v kontaktu s předními světovými vědci, seznámil se výsledky jejich pokusů i výzkumů, které potom shrnul do této knihy.
Hmotnosť: 0.338 kg rozmer: 20.7 cm x 14.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Kruif de Paul - Sám proti šialenstvu 6549-11-02

Kruif de Paul
Sám proti šialenstvu


Obzor 1966
Periskop
Cena: 3.50 €

244 strán
Jazyk: slovensky
náklad 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Biografia dr. Johna Fergusona - psychiatra, ktorý sa najviac zaslúžil o objavy a použitie nových, syntetických liekov v psychiatrii.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Kruif de Paul - Sám proti šílenství 125151-11-01

Kruif de Paul
Sám proti šílenství


Svobodné slovo-Melantrich 1958
Cena: 2.90 €

236 strán
Jazyk: česky
náklad: 12 300 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Biografia dr. Johna Fergusona - psychiatra, ktorý sa najviac zaslúžil o objavy a použitie nových, syntetických liekov v psychiatrii.
Hmotnosť: 0.304 kg rozmer: 20.7 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Kubát Rudolf - Péče o nohy 147822-13-01

Kubát Rudolf
Péče o nohy


Avicenum 1985
Cena: 1.77 €

124 strán
Jazyk: česky
náklad: 30 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Příručka pro pedikéry, ortopedické protetiky a rehabilitační pracovníky. Z obsahu: Tkáně dolních končetin, Anatomie dolní končetiny, Pohyb, Kúže, Ortopedické nemoci a vady nohou...
Hmotnosť: 0.146 kg rozmer: 20.5 cm x 14.4 cm
A N T I K V A R I Á T
Kubík Štefan - Dočasný posun sluchového prahu a najvyššie prípustný hluk na pracoviskách 69481-13-01

Kubík Štefan
Dočasný posun sluchového prahu a najvyššie prípustný hluk na pracoviskách


Bratislava 1975
Cena: 1.45 €

40 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora lekárskych vied.
Hmotnosť: 0.07 kg rozmer: 20.2 cm x 14.4 cm
A N T I K V A R I Á T
Kučerová Maria - Úvod do klinické genetiky 51046-13-01

Kučerová Maria
Úvod do klinické genetiky


Avicenum 1978
Cena: 3.20 €

320 strán
Jazyk: česky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Kolektiv specialistů různých oborů lékařské genetiky informuje o nejnovějších poznatcích genetiky. Autoři se zabývají teoretickými základy genetiky, základními zákony dědičnosti, klinickou cytogenetikou, genetickým rizikem faktorů zevního prostředí, polygenní dědičností, vrozeným metabolickým onemocněním, populační genetikou, imunogenetikou, prenatální genetickou diagnostikou a genetickým poradenstvím.
Hmotnosť: 0.51 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Kumar Parveen - Clark Michael - Clinical Medicine 155974-44-01

Kumar Parveen - Clark Michael
Clinical Medicine


Ssaunders 2009
Cena: 40.00 €

1344 strán
Jazyk: anglicky
7.vydanie, ISBN - 978-0-7020-2993-6, (stav A), brož.
Kumar and Clark s Clinical Medicine is known, respected and admired by medical students, doctors and health professionals throughout the world. It provides in one volume a comprehensive and authoritative source of information on the management and treatment of medical problems. Clarity of writing, a hallmark of Kumar and Clark, has been combined with a colourful and attractive presentation and a companion website to produce a complete resource of medical information. Kumar and Clark is now regarded as the one book that every aspiring and qualified doctor should own.
Hmotnosť: 3.285 kg rozmer: 27.6 cm x 22 cm
A N T I K V A R I Á T
Kupalov S.P. - Učení I.P.Pavlova o typech vyšší nervové činnosti 123428-13-01

Kupalov S.P.
Učení I.P.Pavlova o typech vyšší nervové činnosti


Státní zdravotnické nakladatelství 1955
Cena: 1.10 €

28 strán
Jazyk: česky
náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Z verejnej prednášky...
Hmotnosť: 0.036 kg rozmer: 19.5 cm x 14.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Kurm Helga - Než budeš ženou 53669-94-01

Kurm Helga
Než budeš ženou


Státní pedagogické nakladatelství 1976
Maják
Cena: 0.40 €

48 strán
Jazyk: česky
náklad: 28 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
S citlivým porozuměním se snaží autorka pomoci dívkám při hledání jejich místa v životě a při vytváření vztahu k lidem. Zdůrazňuje také potřebu péče o zdraví, osobní hygienu, zabývá se poměrem k chlapcům, využíváním volnéhočasu, chováním při různých společenských příležitostech, správným oblékáním apod.
Hmotnosť: 0.04 kg rozmer: 16.3 cm x 12 cm
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35 Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  Stránka 59  Stránka 60  Stránka 61  Stránka 62  Stránka 63  Stránka 64  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 88226 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka