...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


[ 104 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
91570-90-03

autor neuvedený
Thajčina – konverzácia so slovníkom a gramatikou


Lingea s.r.o., 2011
Cena: 12.93 €
Jazyk: slovensky
320 strán, EAN: 9788089323760, (stav A), brož., hmotnosť: 0.146 kg, rozmer: 14 cm x 9.5 cm
· 2600 viet a fráz
· 1600 slovíčok v témach
· 6000 hesiel v slovníku
· Výslovnosť
· Odporúčania a upozornenia
· Užitočné prílohy
Táto príručka Vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami,
a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplny začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a ľahkú orientáciu v texte.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
175205-22-01

Bahbouh Charif - Somolík Ondřej - Svášková Tereza
Malý arabsko-český slovník


Dar Ibn Rushd, 2014
Cena: 5.00 €
Jazyk: česky, arabsky
240 strán, ISBN - 978-80-86149-89-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.346 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Transkripce arabských slov do latinky a přehled arabské gramatiky.

Slovník, který obsahuje 8 tisíc slov psaných jak arabsky, tak i v transkripci do latinky i stručný přehled arabské gramatiky, se může stát pomůckou začínajícím studentům arabštiny a Čechům, cestujícím do arabského světa.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113172-22-01

Bečka Josef
Polsko-český a česko-polský kapesní slovník


Kvasnička a Hampl, Praha, 1947
Cena: 1.10 €
Jazyk: česky, poľsky
336 strán, náklad: 10 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.084 kg, rozmer: 10.5 cm x 7.6 cm
Vreckový slovníček.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115046-22-01

Capiak Alojz
Slovensko-poľský, poľsko-slovenský turistický slovník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989
Cena: 1.55 €
Jazyk: slovensky, poľsky
366 strán, ISBN - 80-08-00025-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.188 kg, rozmer: 14.1 cm x 10.7 cm
Slovensko-poľský, poľsko-slovenský turistický slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
21879-22-01

Čermák František - Hrnčířová Zdenka
Nizozemsko český slovník


LEDA, 1997
Cena: 15.00 €
Jazyk: holandsky
1040 strán, ISBN - 80-85927-12-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.025 kg, rozmer: 20.7 cm x 14.7 cm
holandsko-český slovník
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
131617-22-01

Chiuchiú Angelo - Minciarelli Fausto - Silvestrini Marcello
In italiano


Guerra Edizioni, 1994
Cena: 4.90 €
Jazyk: taliansky
592 strán, ISBN - 88-7715-013-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.918 kg, rozmer: 25.5 cm x 17.6 cm
Učebnica talianskej gramatiky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34683-22-01

Chrenková Edita - Tankó Ladislav
Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník


Slovenský spisovateľ, 1990
Cena: 12.00 €
Jazyk: maďarsky, slovensky
1008 strán, náklad: 40 000 ks, 3.vydanie, ISBN - 80-08-00017-1, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.02 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
obojstranný slovník
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134423-22-01

Csonka Štefan - Mistrík Jozef - Ubár Ladislav
Frekvenčný slovník posunkovej reči


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
296 strán, náklad: 7 300 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.679 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.4 cm
Frekvenčný slovník posunkovej reči
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
40977-22-03

Dašková Kveta
Slová z dovozu


Mladé letá, 1982
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
360 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaný papierový prebal), viaz., hmotnosť: 1.03 kg, rozmer: 26 cm x 21 cm
Rozprávanie o starších, novších i celkom nedávno dovezených cudzích slovách.
Prvé vydanie knihy SLOVÁ Z DOVOZU vzbudilo veľkú pozornosť kritiky i čitateľov najmä netradičnou formou rozprávania o cudzích slovách. Už názov knihy a jej podtitul hovoria, že autorka síce vysvetľuje, odkrýva význam slov, ale nepoúča. Poukazuje na súvislosti, hľadá korene a cesty toho-ktorého slova, uvádza príklady ako slová používať. A nerobí to sucho, „školopovinne“. Okrem toho mladý čitateľ získava vedomosti aj o predmete, ktoré cudzie slovo označuje. Napríklad v hesle biológia sa dozvie o jej histórii, o tom čo je predmetom jej skúmania, aké odbory zahŕňa. Usporiadanie do tematických hniezd ozvláštňuje aj poukazuje na súvislosti, príbuznosť. Čitateľ nachádza slová pomocou registra.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
30459-22-03

Ferko Vladimír
Slovník na každý deň


Smena, 1985
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
408 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 23.5 cm x 14 cm
Slovník cudzích slov s vysvetlením rôznych pojmov v historických a iných súvislostiach od známeho slovenského spisovateľa a publicistu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
60910-22-01

Gleichová Jarmila - Jeníková Anna
Srbocharvátsko-český a česko-srbocharvátský slovník


Státní pedagogické nakladatelství, 1982
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky, srbochorvátsky
332 strán, náklad: 30 000 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Karel Pekárek, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 12 cm x 8.5 cm
Vreckový slovníček.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
99979-90-03

Greňa Štefan , Balcová Táňa
Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník


MIKULA,s.r.o., 2017
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
436 strán, EAN: 9788088814931, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.329 kg, rozmer: 15.3 cm x 11.4 cm
Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník je práve ten, ktorého potreba s pribúdajúcim časom od rozdelenia Česko-Slovenska neustále narastá. Zameriava sa teda na rozdiely, odlišnosti či slovotvorné odchýlky v slovnej zásobe češtiny a slovenčiny. Vydanie takéhoto typu slovníka si vyžiadalo viacero skutočností. Na jednej strane ide o tie objektívne, súvisiace predovšetkým s rozdelením bývalého spoločného štátu a s tým spojený istý spoločensko-komunikačný odstup, ktorý pociťujú hlavne nové generácie Čechov a Slovákov a na druhej strane potrebu takéhoto slovníka podnietilo aj úsilie o aktívne priateľské udržiavanie výnimočne blízkych vzťahov medzi našimi dvomi národmi.
Slovník ponúka širokej českej a slovenskej verejnosti vítanú možnosť lepšie sa zorientovať v živej dynamike rečí našich národov a aj prostredníctvom formálneho porozumenia toho druhého jazyka podporiť porozumenie na ľudskej a národnej úrovni.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
177275-22-01

Hai Khac Vu
Slovensko-vietnamský slovník


Univerzita Komenského, Bratislava, 1987
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky, vietnamsky
148 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, (stav B - fľakatá), brož., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 29.2 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
177276-22-01

Hai Khac Vu
Vietnamsko-slovenská konverzácia


Univerzita Komenského, Bratislava, 1987
Vysokoškolské skriptá
Cena: 3.00 €
Jazyk: slovensky, vietnamsky
48 strán, náklad: 300 ks, 1.vydanie, (stav B - fľakatá), brož., hmotnosť: 0.13 kg, rozmer: 29.2 cm x 20.5 cm
Vysokoškolské skriptá.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144699-22-01

Haller Jiří
Kapesní slovník cizích slov


Státní pedagogické nakladatelství, 1956
Cena: 1.15 €
Jazyk: česky
320 strán, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.212 kg, rozmer: 18 cm x 12 cm
Vreckový slovník cudzích slov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95299-90-03

Helena Panczová
LINGEA-Grécko-slovenský slovník-Od Homéra po kresťanských autorov


Lingea s.r.o., 2012
Cena: 46.41 €
Jazyk: slovensky
1328 strán, EAN: 9788081450211, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.75 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
O B S A H S L O V N Í K A

· 32 000 hesiel
· prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú
zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické
obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov
neskorej antiky/ranej Byzancie
· každé základné heslo uvádza významy, všetky
štandardné gramatické údaje, etymológiu, výskyt
daného výrazu v rôznych obdobiach, u rôznych autorov
a v rôznych dialektoch
· obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka
· slovník je určený pre študentov starej gréčtiny a širšiu
odbornú verejnosť
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
46668-22-01

Heřmanský Fr.
Slovník k cvičebnej knihe reči latinskej


Jednota českých filologov, rok vydania neuvedený
Školnaja biblioteka
Cena: 1.50 €
Jazyk: rusky
110 strán, (stav B), viaz., hmotnosť: 0.222 kg, rozmer: 22 cm x 15 cm
Latinsko-slovenský slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
101358-22-01

Horák Emil
Slovensko-srbochorvátsky turistický slovník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky, srbochorvátsky
232 strán, náklad: 30 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.162 kg, rozmer: 14 cm x 9.8 cm
Slovensko-srbochorvátsky turistický slovník a srbochorvátsko-slovenský turistický slovník.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105500-90-03

Hrabovský Jozef Špaňár, Július
Latinsko- slovenský/ slovenský- latinský slovník - 8. vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2012
Cena: 13.72 €
Jazyk: slovensky
1224 strán, EAN: 9788010022335, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.97 kg, rozmer: 17.2 cm x 13 cm
Slovník je určený predovšetkým študentom stredných (gymnázií, stredných zdravotných škôl) a vysokých škôl, ale aj verejnosti. Obsahuje základnú slovnú zásobu, ako aj niektoré základné termíny z chémie, botaniky, zoológie, farmácie, medicíny a práva – tieto sú označené hviezdičkou a skratkou príslušného odboru. Slovník vystačí aj pri čítaní textov latinských klasických autorov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
8844-22-01

Hromada Rudolf
Esperantsko-český česko-esperantský kapesní slovník


Státní pedagogické nakladatelství, 1961
Cena: 1.20 €
Jazyk: esperanto
390 strán, náklad 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 12 cm x 9 cm
esparantský slovníček
image_1
image_2
autor neuvedený
Thajčina – konverzácia so slovníkom a gramatikou
12.93 €
image_1
image_2
Bahbouh Charif - Somolík Ondřej - Svášková Tereza
Malý arabsko-český slovník
5.00 €
image_1
image_2
Bečka Josef
Polsko-český a česko-polský kapesní slovník
1.10 €
image_1
image_2
Capiak Alojz
Slovensko-poľský, poľsko-slovenský turistický slovník
1.55 €
image_1
image_2
Čermák František - Hrnčířová Zdenka
Nizozemsko český slovník
15.00 €
image_1
image_2
Chiuchiú Angelo - Minciarelli Fausto - Silvestrini Marcello
In italiano
4.90 €
image_1
image_2
Chrenková Edita - Tankó Ladislav
Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník
12.00 €
image_1
image_2
Csonka Štefan - Mistrík Jozef - Ubár Ladislav
Frekvenčný slovník posunkovej reči
12.00 €
image_1
image_2
Dašková Kveta
Slová z dovozu
1.60 €
image_1
image_2
Ferko Vladimír
Slovník na každý deň
1.80 €
image_1
image_2
Gleichová Jarmila - Jeníková Anna
Srbocharvátsko-český a česko-srbocharvátský slovník
2.00 €
image_1
image_2
Greňa Štefan , Balcová Táňa
Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník
13.86 €
image_1
image_2
Hai Khac Vu
Slovensko-vietnamský slovník
3.00 €
image_1
image_2
Hai Khac Vu
Vietnamsko-slovenská konverzácia
3.00 €
image_1
image_2
Haller Jiří
Kapesní slovník cizích slov
1.15 €
image_1
image_2
Helena Panczová
LINGEA-Grécko-slovenský slovník-Od Homéra po kresťanských autorov
46.41 €
image_1
image_2
Heřmanský Fr.
Slovník k cvičebnej knihe reči latinskej
1.50 €
image_1
image_2
Horák Emil
Slovensko-srbochorvátsky turistický slovník
1.90 €
image_1
image_2
Hrabovský Jozef Špaňár, Július
Latinsko- slovenský/ slovenský- latinský slovník - 8. vydanie
13.72 €
image_1
image_2
Hromada Rudolf
Esperantsko-český česko-esperantský kapesní slovník
1.20 €
[ 1 ] [2] [3] [4] [5] [6]
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 99604 titulov.

Kuriozity
Kuriozity