...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::...
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!


HAND MADE
antikvariát hand made
[ 120 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Aleksandrova E.Z. - Slovar sinonimov russkogo jazyka 161180-22-01

Aleksandrova E.Z.
Slovar sinonimov russkogo jazyka


Russkij jazyk, 1975
Cena: 2.90 €
Jazyk: rusky
600 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.666 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.4 cm
Ruský synonymický slovník.
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1954 (10 čísiel) 139995-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1954 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1954
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.2 cm x 15.2 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 2, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1956 (10 čísiel) 139994-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1956 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1956
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, náklad: 5 000 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.446 kg, rozmer: 20.3 cm x 16.4 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 45, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1957 (10 čísiel) 139970-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1957 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1957
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, náklad: 5 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.414 kg, rozmer: 20.1 cm x 15.3 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 5, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1958 (10 čísiel) 139971-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1958 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1958
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 20.3 cm x 15.6 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 6, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1960 (10 čísiel) 139996-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1960 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1960
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 21.3 cm x 15.7 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 8, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1962 (10 čísel) 139969-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1962 (10 čísel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1962
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
330 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.492 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.6 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 10, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ľudové kurzy ruštiny 1964 (10 čísiel) 139972-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1964 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1964
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.502 kg, rozmer: 21.2 cm x 15.7 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 12, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
Časopis - Ruštinár 1982 (1 číslo) 82790-62-01

Časopis
Ruštinár 1982 (1 číslo)


Obzor, 1982
Ruštinár
Cena: 0.10 €
Jazyk: slovensky
32 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.092 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.2 cm
Časopis pre propagáciu, školské a mimoškolské vyučovanie ruského jazyka a literatúry a pre poznávanie reálií ZSSR.
Ročník 17, číslo 3.
A N T I K V A R I Á T
Černych J.P. - Istoričeskaja grammatika ruskogo jazyka 63946-45-01

Černych J.P.
Istoričeskaja grammatika ruskogo jazyka


Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoe izdatelstvo, 1962
Cena: 2.15 €
Jazyk: rusky
376 strán, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 22.1 cm x 15.1 cm
Učebnica pre pedagogické školy.
A N T I K V A R I Á T
Cícha Václav - Effenbergerová Marie Anna - Výchovné působení v ruském jazyku 139243-PG-01

Cícha Václav - Effenbergerová Marie Anna
Výchovné působení v ruském jazyku


Státní pedagogické nakladatelství, 1971
Cena: 0.95 €
Jazyk: česky
76 strán, náklad: 5 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.128 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.5 cm
Příspěvek k rozvoji komunistického přesvědčení ve vyučování ruštině v 6.-9. ročníku ZDŠ.
A N T I K V A R I Á T
Dianovská - Labuzová - Turková - Jurigová - Posobie po stranovedeniju SSSR i ČSSR 116404-22-01

Dianovská - Labuzová - Turková - Jurigová
Posobie po stranovedeniju SSSR i ČSSR


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974
Cena: 1.40 €
Jazyk: rusky, slovensky
206 strán, náklad: 50 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.6 cm
Príručka o sovietskych a československých reáliách.
A N T I K V A R I Á T
Dubrovin I.M. - Košťál A. - Ruské frazeologizmy v obrázkoch
Dubrovin I.M. - Košťál A. - Ruské frazeologizmy v obrázkoch ilustr.1
63118-22-01

Dubrovin I.M. - Košťál A.
Ruské frazeologizmy v obrázkoch


Ruský jazyk, 1985
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
344 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.8 cm
Ruské frazeologizmy v obrázkoch...
A N T I K V A R I Á T
Gerdt A.A. - Deutsch-Russischer Sprachführer 124377-22-01

Gerdt A.A.
Deutsch-Russischer Sprachführer


Učpedgiz, 1958
Cena: 1.40 €
Jazyk: nemecky, rusky
172 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 22.3 cm x 14.8 cm
Deutsch-Russischer Sprachführer.
K N Í H K U P E C T V O
Glendová Elena Kováčiková Valentína, - Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, 7.vyd. 108734-90-02

Glendová Elena Kováčiková Valentína,
Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, 7.vyd.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2017
Cena: 6.98 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010031641, (stav A), brož., hmotnosť: 0.247 kg, rozmer: 23.4 cm x 16.8 cm
Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov pre rôzne vekové kategórie. V učebnici pre 5. ročník ste si osvojili základné pravidlá čítania a písania azbukou, čo vám umožňuje počúvať, čítať i tvoriť krátke jednoduché rečové prejavy zamerané na základné situácie v škole, rodine, v prírode a vo svojom bydlisku. Obsah učiva ruského jazyka v 6. ročníku rozvíja všetky rečové zručnosti: počúvanie, ústny prejav, čítanie a písomný prejav.

Úlohou tejto učebnice je:
•upevniť získané vedomosti praktickým precvičovaním receptívnych i produktívnych rečových činností
•prehĺbiť poznatky zo základov gramatiky a pravopisu, ruskej výslovnosti a intonácie i ruskej lexiky
•rozvinúť rečové zručnosti do takej miery, aby ste v ďalších ročníkoch výučby dokázali samostatnejšie si osvojovať nové poznatky a prakticky ich využívať v komunikácii.

Učebnicu vhodne dopĺňajú audionahrávka a pracovný zošit. Celý súbor – učebnica, audionahrávka a pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk.
K N Í H K U P E C T V O
Glendová Valentína - Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ, 4. vyd. 134570-90-02

Glendová Valentína
Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ, 4. vyd.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2019
Cena: 7.91 €
Jazyk: slovensky
168 strán, EAN: 9788010032556, (stav A), brož., hmotnosť: 0.284 kg, rozmer: 23.3 cm x 16.6 cm
Učebnica Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ nadväzuje na učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, čo žiakom uľahčuje orientáciu v učebnom materiáli. Tvorí ju 20 lekcií, ktoré obsahujú veľa materiálu o krajine, gramatické učivo, ukážku z ruskej detskej literatúry, piesne, krížovky a tajničky. Lekcie dopĺňa prehľad gramatiky a rusko-slovenský a slovensko-ruský slovníček.
Učebnicu vhodne dopĺňajú pracovný zošit a audionahrávka, ktorá žiakom umožňuje porozumieť hovorenej ruštine a rozvíja fonematický sluch.
Celý súbor – učebnica, audionahrávka, pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk. Učebnica aj pracovný zošit majú schvaľovaciu doložku ministerstva školstva.
Učebnicu možno používať na všetkých stupňoch škôl a jazykových kurzov pre všetky vekové kategórie. Je dobrou prípravou na zvládnutie ruského jazyka na úrovni A1.
K N Í H K U P E C T V O
Glendová Valentína - Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ - Pracovný zošit, 2.vydanie 114559-90-03

Glendová Valentína
Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ - Pracovný zošit, 2.vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2013
Cena: 3.72 €
Jazyk: slovensky
64 strán, EAN: 9788010023462, (stav A), brož., hmotnosť: 0.19 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Autorka Valentína Glendová rozčlenila cvičenia do 16 lekcií (rovnako ako v učebnici). Dostatočné množstvo vtipov, hádaniek, riekaniek a rébusov umožňuje učiteľom i žiakom oživenie vyučovacích hodín, precvičovanie učiva i aktívnu prácu počas hodiny. Forma cvičení umožňuje aj samostatnú prácu, preto je súčasťou pracovného zošita kľúč so správnymi odpoveďami k jednotlivým úlohám.
A N T I K V A R I Á T
Howlett Colin - Pocket Oxford Russian Dictionary 130020-22-01

Howlett Colin
Pocket Oxford Russian Dictionary


Oxford University Press, 1997
Cena: 4.00 €
Jazyk: anglicky, rusky
624 strán, ISBN - 0-19-864500-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.62 kg, rozmer: 22.7 cm x 14.6 cm
English - Russian
Russian - English
K N Í H K U P E C T V O
Hrčková Jana - Ruské byliny A1/A2 165217-90-02

Hrčková Jana
Ruské byliny A1/A2


EDIKA, 2022
Cena: 9.29 €
Jazyk: česky
88 strán, EAN: 9788026617235, (stav A), brož., hmotnosť: 0.206 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
V knize najdete celkem 8 bylin, které byly zpracovány pro účely těch zájemců, kteří teprve začínají se čtením v cizím jazyce. Jazyk bylin jsme velmi zjednodušili. Český zrcadlový překlad vám umožní obratem zkontrolovat, zda jste ruskému textu porozuměli správně. Po každém příběhu následuje dvojstránka se cvičeními a poznámkami k bylinám.
Audionahrávka ve formátu MP3, na které byliny vyprávějí rodilí mluvčí, je zdarma ke stažení na webu.
A N T I K V A R I Á T
Isačenko V.A. - Kollár D. - Slovensko-ruský slovník 24146-22-01

Isačenko V.A. - Kollár D.
Slovensko-ruský slovník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1961
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky, rusky
566 strán, náklad: 40 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 17 cm x 12.5 cm
vreckový slovník
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93363 titulov.