...::: ...::: Antikvariat u Slimaka - oddelenie - :::... -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Niektoré knihy sme aj čítali a páčili sa nám, preto ich odporúčame na tejto linke.


[ 112 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
161180-22-01

Aleksandrova E.Z.
Slovar sinonimov russkogo jazyka


Russkij jazyk, 1975
Cena: 2.90 €
Jazyk: rusky
600 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.666 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.4 cm
Ruský synonymický slovník.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139995-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1954 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1954
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.2 cm x 15.2 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 2, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139994-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1956 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1956
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, náklad: 5 000 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.446 kg, rozmer: 20.3 cm x 16.4 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 45, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139970-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1957 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1957
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, náklad: 5 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.414 kg, rozmer: 20.1 cm x 15.3 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 5, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139971-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1958 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1958
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 20.3 cm x 15.6 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 6, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139996-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1960 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1960
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 21.3 cm x 15.7 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 8, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139969-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1962 (10 čísel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1962
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
330 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.492 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.6 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 10, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139972-62-01

Časopis
Ľudové kurzy ruštiny 1964 (10 čísiel)


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1964
Ľudové kurzy ruštiny
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky, rusky
360 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.502 kg, rozmer: 21.2 cm x 15.7 cm
Časopis pre pracovníkov Ľudových kurzov ruštiny.
Ročník 12, čísla: 1-10. (zviazané)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
170867-16-01

Časopis
Materiály z celoslovenskej porady najlepších učiteľov ĽKR


Slovenský výbor Sväzu československo-sovietskeho priateľstva, 1956
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
66 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 20.7 cm x 14.6 cm
Materiály z celoslovenskej porady najlepších učiteľov ĽKR v Bratislave dňa 24.3.1956.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82790-62-01

Časopis
Ruštinár 1982 č.3


Obzor, 1982
Ruštinár zv.č.: 3
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
32 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.092 kg, rozmer: 24.1 cm x 17.2 cm
Časopis pre propagáciu, školské a mimoškolské vyučovanie ruského jazyka a literatúry a pre poznávanie reálií ZSSR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
82796-62-01

Časopis
Ruštinár 1989 č.4


Obzor, 1989
Ruštinár zv.č.: 4
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
30 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.08 kg, rozmer: 24 cm x 17.3 cm
Časopis pre propagáciu, školské a mimoškolské vyučovanie ruského jazyka a literatúry a pre poznávanie reálií ZSSR.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
63946-45-01

Černych J.P.
Istoričeskaja grammatika ruskogo jazyka


Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoe izdatelstvo, 1962
Cena: 2.15 €
Jazyk: rusky
376 strán, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 22.1 cm x 15.1 cm
Učebnica pre pedagogické školy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139243-PG-01

Cícha Václav - Effenbergerová Marie Anna
Výchovné působení v ruském jazyku


Státní pedagogické nakladatelství, 1971
Cena: 0.80 €
Jazyk: česky
76 strán, náklad: 5 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.128 kg, rozmer: 20.3 cm x 14.5 cm
Příspěvek k rozvoji komunistického přesvědčení ve vyučování ruštině v 6.-9. ročníku ZDŠ.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
116404-22-01

Dianovská - Labuzová - Turková - Jurigová
Posobie po stranovedeniju SSSR i ČSSR


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1974
Cena: 1.40 €
Jazyk: rusky, slovensky
206 strán, náklad: 50 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 20.4 cm x 14.6 cm
Príručka o sovietskych a československých reáliách.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
124377-22-01

Gerdt A.A.
Deutsch-Russischer Sprachführer


Učpedgiz, 1958
Cena: 1.40 €
Jazyk: nemecky, rusky
172 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 22.3 cm x 14.8 cm
Deutsch-Russischer Sprachführer.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
108734-90-02

Glendová Elena Kováčiková Valentína,
Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, 7.vyd.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2017
Cena: 6.98 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010031641, (stav A), brož., hmotnosť: 0.247 kg, rozmer: 23.4 cm x 16.8 cm
Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov pre rôzne vekové kategórie. V učebnici pre 5. ročník ste si osvojili základné pravidlá čítania a písania azbukou, čo vám umožňuje počúvať, čítať i tvoriť krátke jednoduché rečové prejavy zamerané na základné situácie v škole, rodine, v prírode a vo svojom bydlisku. Obsah učiva ruského jazyka v 6. ročníku rozvíja všetky rečové zručnosti: počúvanie, ústny prejav, čítanie a písomný prejav.

Úlohou tejto učebnice je:
•upevniť získané vedomosti praktickým precvičovaním receptívnych i produktívnych rečových činností
•prehĺbiť poznatky zo základov gramatiky a pravopisu, ruskej výslovnosti a intonácie i ruskej lexiky
•rozvinúť rečové zručnosti do takej miery, aby ste v ďalších ročníkoch výučby dokázali samostatnejšie si osvojovať nové poznatky a prakticky ich využívať v komunikácii.

Učebnicu vhodne dopĺňajú audionahrávka a pracovný zošit. Celý súbor – učebnica, audionahrávka a pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
134570-90-02

Glendová Valentína
Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ, 4. vyd.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2019
Cena: 7.91 €
Jazyk: slovensky
168 strán, EAN: 9788010032556, (stav A), brož., hmotnosť: 0.284 kg, rozmer: 23.3 cm x 16.6 cm
Učebnica Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ nadväzuje na učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, čo žiakom uľahčuje orientáciu v učebnom materiáli. Tvorí ju 20 lekcií, ktoré obsahujú veľa materiálu o krajine, gramatické učivo, ukážku z ruskej detskej literatúry, piesne, krížovky a tajničky. Lekcie dopĺňa prehľad gramatiky a rusko-slovenský a slovensko-ruský slovníček.
Učebnicu vhodne dopĺňajú pracovný zošit a audionahrávka, ktorá žiakom umožňuje porozumieť hovorenej ruštine a rozvíja fonematický sluch.
Celý súbor – učebnica, audionahrávka, pracovný zošit – je v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre vyučovací predmet ruský jazyk. Učebnica aj pracovný zošit majú schvaľovaciu doložku ministerstva školstva.
Učebnicu možno používať na všetkých stupňoch škôl a jazykových kurzov pre všetky vekové kategórie. Je dobrou prípravou na zvládnutie ruského jazyka na úrovni A1.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
130020-22-01

Howlett Colin
Pocket Oxford Russian Dictionary


Oxford University Press, 1997
Cena: 4.00 €
Jazyk: anglicky, rusky
624 strán, ISBN - 0-19-864500-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.62 kg, rozmer: 22.7 cm x 14.6 cm
English - Russian
Russian - English
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
24146-22-01

Isačenko V.A. - Kollár D.
Slovensko-ruský slovník


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1961
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky, rusky
566 strán, náklad: 40 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 17 cm x 12.5 cm
vreckový slovník
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
135158-90-03

Janebová Dana
Laura a Sebastián


PARS ARTEM, Združenie internetových autorov, 2019
Cena: 12.56 €
Jazyk: slovensky
108 strán, EAN: 9788089939121, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.464 kg, rozmer: 20.5 cm x 20.5 cm
Aj vy ste presvedčení, že vaše dieťa potrebuje do života znalosť svetových jazykov? Ak áno, tak presne v tomto vám môže nenásilným a hravým spôsobom pomôcť kniha úspešnej slovenskej spisovateľky Danky Janebovej. Je to príbeh, ktorý sa denne odohráva v mnohých mladých rodinách, plný láskavého, nevtieravého humoru. Sledujeme v ňom malú Lauru a jej bračeka Sebastiána pri ich každodenných starostiach aj radostiach. Veď robia to isté, čo všetky deti. Chodia so svojou mamou a tatinom na prechádzky, ku starkej, oslavujú spolu Vianoce aj Veľkú noc, navštevujú ihrisko aj park.
Pri tejto knihe môžete zažiť krásne chvíle s vašimi deťmi večer pod spoločnou perinou. Môžete sa zahrať aj na kúzelníkov. Pretože len čo im dočítate kapitolu po slovensky, môžete si nalistovať jej anglickú či ruskú verziu. Vaše deti sa tak nielenže naučia rozoznávať jednotlivé jazyky, ale aj ich odlišnosti a zvukomalebnosť.
Kniha je taktiež výbornou pomôckou pre školy, najmä pre prváčikov a druháčikov. Radi po nej siahnu všetci dospeláci, ktorí to so vzdelaním svojich detí myslia vážne: mamičky, otcovia, staré mamy, dedovia, ale aj učiteľky.
Kniha je doplnená pôvabnými ilustráciami českej výtvarníčky Barbary Issy Wagnerovej, ktorá sa môže pochváliť tým, že jej tvorba našla odozvu aj v zahraničí. Jej ilustrácie sú vysoko hodnotené napríklad vo Francúzsku.

Ilustrácie: Barbara Issa Wagnerová
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95614 titulov.