...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!


Vydavateľstvo: Vydavatelstvo Spolku slovenskych spisovatelov, s.r.o. [ 253 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
89259-90-03

Martin Chudík
Cestovný (ne)poriadok


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.,
Cena: 5.49 €
Jazyk: slovensky
84 strán, EAN: 9788080618520, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.173 kg, rozmer: 19 cm x 12.7 cm
Autor (1988) žije a tvorí v Bratislave. V roku 2013 mu vyšla debutová zbierka básní Ukryté v dotykoch (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov), ktorá získala Cenu Ivana Kraska za najlepší debut autorov do 35 rokov za rok 2013 a druhé miesto v ankete Knižnej revue, Debut roka 2013. Je členom SC PEN, Spolku slovenských spisovateľov, zakladajúcim členom neoficiálneho Bratislavského literárneho klubu BRAK, redaktorom a fotografom internetového magazínu iLeGaLiT. Martin Chudík prichádza s novou básnickou zbierkou nazvanou Cestovný (ne)poriadok. Kompozične je zbierka rozdelená na dve časti. V prvej časti, Pomenovať hĺbku, nájdeme koncízne, prevažne existenciálne a reflexívne básne, v ktorých básnik preniká pod povrch a introspektívne zachytáva vnútorné prežívanie lyrického subjektu. Druhá časť, Praskanie ľadu, sa vyznačuje intímnou a ľúbostnou lyrikou. Autor v nej pomenúva lásku vo všetkých jej podobách a bohatou metaforikou odhaľuje širokú paletu jej odtieňov. Oba celky na seba koncepčne nadväzujú a vytvárajú harmonickú kompozíciu (ne)očakávaných zastávok na ceste životom. Zbierka je „vyšperkovaná“ pôsobivými fotografiami Alexandra Kissa.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
140241-90-01

Viktor Pelevin
Relics


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2002
Cena: 7.69 €
Jazyk: slovensky
164 strán, EAN: 9788080612511, (stav A), brož., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 18 cm x 12.5 cm
Vo výbere poviedok sú zaradené prózy z ranného obdobia autorovej tvorby, pretože ide o texty, ktoré sú v stredoeurópskom kontexte neznáme. Mnohé texty sú natoľko napojené na ruskú realitu, že preklad v dôsledku odlišných kultúrnych tradícií, stráca význam. Pelevinove texty môžeme vnímať ako opätovné prebudenia zo snov k realite, ktorá je zasa len ďalšou vrstvou sna. Hrané a skutočné splýva, svet je obrovský labyrint z mnohých vrstiev a my sa v ňom snažíme prebiť od tápania k ako-tak súvislej existencii.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
132986-90-03

Antunes Lobo Antonio
Hra o prekliatych


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2005
Cena: 6.15 €
Jazyk: slovensky
200 strán, EAN: 9788080612207, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 18 cm x 12.5 cm
Román Hra o prekliatych, je príbehom morálneho a finančného úpadku buržoáznej rodiny na pozadí udalostí po páde diktatúry v roku 1974. Rodinní príslušníci sa zišli pri smrteľnej posteli starého otca a v honbe za jeho závetom rozohrávajú hru plnú nenávisti, zloby a krutosti. Majstrovskou orchestráciou konfliktných hlasov vystupujúcich v tomto príbehu, priniesol svedectvo nielen o dobe, ale aj o temných stránkach ľudskej povahy. Roku 1985 Hre o prekliatych udelili Veľkú cenu Portugalskej spisovateľskej asociácie za román a novelu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129882-88-01

Ferko Tibor
Lásky hra osudná


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2005
Cena: 2.70 €
Jazyk: slovensky
144 strán, ISBN 80-8061-212-9, (stav A), brož., hmotnosť: 0.17 kg, rozmer: 19.8 cm x 12.5 cm
Sujet románu je dosť prekvapivý: vysokoškolský pedagóg Edmund Mundand, spočiatku zarytý starý mládenec, sa nielenže ukáže ako nežný a vytrvalý milovník, milenec svojej bývalej poslucháčky, ale k záveru románu sa dozvieme, že takým musel byť už za mladi, keďže sa mu prihlási postaršia pani s dospelým plodom ich lásky. A vôbec je náš „mutant“ pekný kvietok, keď si bez ťažkostí vyrobí latentný problém so svojou galerijnou asistentkou. Zámerom diela je poukázať na zložitosť vzťahov medzi intelektuálmi a na riešenie spoločenských a psychologických tenzií. Prínosom románu je i presnosť, s akou autor analyzuje človeka dnešnej doby, artikulujúc jeho pocity, ktoré vystihuje s obdivuhodnou presnosťou a nuansami. Román má výrazne intelektuálny štýl, čo korešponduje so samotnou problematikou diela. Autor i dielo nútia k úvahám, týkajúcim sa obrazu života v súčasnosti
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
132987-90-03

Polónyi Mário
Planéta nešťastných ľudí


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2006
Cena: 4.91 €
Jazyk: slovensky
208 strán, EAN: 9788080612573, (stav A), brož., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Trýznivá sebaspoveď je zároveň výpoveďou o stave dnešného sveta. Hutne podané obrazy a zovreté výrazovo uvedú čitateľov do prostredia, ktoré je mnohým z nich blízke až nadmieru, vtiera sa pod kožu a nedá pokoj. Nepokojný text je viac-menej generačnou výpoveďou, tých, ktorí dorastali na prelome, ktorý sa prelomom viac zdal, než sa ním stal. Obdobie 90-tych rokov je tu podané zo vzácne nestranného uhla, pretože nad akoukoľvek politickou straníckosťou víťazí a prehráva zároveň samým sebou determinované ľudské telo. Polónyiho text je väčšmi subjektívnou biografiou než románom. Jeho pôsobivosť je však porovnateľná s kvalitnými textami tohto žánra vo svetovej literatúre a svojou otvorenosťou môže, miestami cez šok a zhnusenie, zaujať širšie čitateľské vrstvy. Literárny kritik a básnik I. Balaž poznamenáva: „... Mladý autor prejavil pozorovací talent, schopnosť nenásilne spriadať niť svojho príbehu, často i s nevšedným, nenásilným humorom, iróniou i sebairóniou...“
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133000-90-03

Farkašová Etela
Fragmenty s občasnou túžbou po celostnosti


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2008
Cena: 5.22 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788080613198, (stav A), brož., hmotnosť: 0.156 kg, rozmer: 21 cm x 11 cm
Literárne a vedecké dielo filozofky, esejistky, spisovateľky a nakoniec i poetky Etely Farkašovej už dostatočne presvedčilo o svojich kvalitách, čo okrem iného dokazuje aj množstvom literárnych ocenení (naposledy, ako finalistka súťaže Anasoft Litera).

Táto autorka z neuveriteľnou ľahkosťou, zvláda úskalia viacerých literárnych žánrov i textov na ich pomedzí. I v najnovšom diele Fragmenty s občasnou túžbou po celistvosti, prináša čitateľom jemné, ale hlboké reflexie, zamyslenia, momentky zvládnuté s obrovskou literárnou akríbiou, ktoré iste potešia nielen náročnú čitateľskú verejnosť, ale aj literárnu vedu a kritiku. Žánrová pestrosť jej tvorby svedčí o skutočnosti, že sa jedná o nesmierne talentovanú autorku, ktorá bez pochýb patrí do prvej literárnej ligy na Slovensku. S ohľadom na uvedené, je vysoký predpoklad, že vydanie jej knihy bude znamenať významný edičný počin a slovenská literatúra sa rozšíri o dielo najvyššej literárnej hodnoty.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107348-90-03

Stadtrucker Ivan
Lásky nemilovaných


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2009
Cena: 6.15 €
Jazyk: slovensky
230 strán, EAN: 9788080613594, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.8 cm
Autor je známy ako odborník v oblasti masmedií, scenárista, dramaturg i režisér. Podieľal sa na vzniku niekoľkých desiatok televíznych dokumentov, vyše päťdesiatich celovečerných filmov a televíznych inscenácií. Svoje bohaté teoretické skúsenosti a názory publikoval doma i v zahraničí a zhrnul ich v knihách Krása tmy (1971), Čas projektívnej kultúry (1983), Dramaturgia hraného filmu (1990) a Teória masmediálnej (dis)komunikácie (2008), ktorá je ich priamym pokračovaním. Lásky nemilovaných sa tentoraz prezentuje ako prozaik. Kniha obsahuje päť kratších próz (Zlatá brána, Zvodná ľahkosť dotyku, Lásky nemilovaných, Od mrku do svitu a Nordický uzol). Autor disponuje zjavným rozprávačským talentom, plastické zobrazenie postáv i udalostí s dramatickým podfarbením sú zaručeným lákadlom pre širokú čitateľskú verejnosť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
144075-90-03

Maršálek Ján
Privolávanie rána


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2009
Cena: 3.71 €
Jazyk: slovensky
76 strán, EAN: 9788080613235, (stav A), brož., hmotnosť: 0.12 kg, rozmer: 21 cm x 12.3 cm
Autor sa vo svojich predchádzajúcich zbierkach prejavil ako meditatívny lyrik, ktorému je blízka najmä poézia tzv. katolíckej moderny. V nich preukázal talent, sýtený modernou poéziou a inšpiráciami súčasného sveta. Nová Maršálkova zbierka obsahuje krehké básne, v ktorých každé slovko má presne stanovené a vyznačené miesto. Na jej adresu T. Križka napísal: Ján Maršálek hľadá slová, (smädné po hudbe), čím naznačuje, že hľadá syntézu, lebo hudba je syntézou, metaforou vyššieho poriadku, univerzálnej harmónie, čo má blízko k pomocným pojmom, akými sa usilujeme pomenovať Stvoriteľa. To preto i poézia chce byť hudbou, chce byť akoby zrkadlením či obrazom dokonalosti, túži po jednote krásy a pravdy.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154062-90-01

Čičvák Ilja
Slzy a bozky


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2009
Cena: 3.98 €
Jazyk: slovensky
76 strán, EAN: 9788080613402, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 16.5 cm x 11 cm
Autor sa venuje poézii už od štrnástich rokov. Najskôr písal "svetské", neskôr intímne básne. Lákal ho Maupassant i Balzac, v nich nachádzal inšpiráciu pre ľúbosť. Láska a trýzeň z nej mu zostala v srdci, aj keď musel do vyhnanstva. Láska však nepozná hranice, teší i trápi básnika dňom i nocou. Okrem zbierky Slzy a bozky ju vtesnal i do zbierok Milovanie so sfingami, Lásky nikdy nespia a Básne za mrežami. Napísal aj romány Vyvolávanie slnka, Iná tvár človeka a Keď bohovia nemrú, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve slovenských spisovateľov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
138739-90-03

Groll Mojmír
A slovo vzklíčilo


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2010
Cena: 5.12 €
Jazyk: slovensky
104 strán, EAN: 9788080614157, (stav A), brož., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
Rozhlasová hra M. Grolla - redaktora, autora rozprávok pre deti, fíčrov, humoristických pásiem, rozhlasových a kabaretných hier - A vzklíčilo slovo zaujme milovníkov slovenských národných dejín. Forma písaného slova jej v ničom neuberá na príťažlivosti, naopak, pridáva možnosť, aby sa čitateľ k jednotlivým pasážam vracal a ozrejmoval si všetky súvislosti. Nenáročnou, príjemne čítavou formou predstavuje zlomový bod slovenských dejín, keď v našom národe zásluhou sv. Cyrila a Metoda "vzklíčilo slovo". Hra ukazuje historické postavy v pravdivom svetle bez zastierania Svätoplukovej zrady pri obetovaní najvzácnejšieho daru vierozvestcov pre mocenské dôvody. Motív, ktorý sa nám neustále vracia v histórii, pričom jeho prapríčinu vníma málokto. Grollova knižka môže byť užitočnou záplatou na túto našu nevedomosť a prínosným vkladom do našej kultúry. Hru dopĺňajú ďalšie dve kvalitné, žánrovo odlišné diela - humoreska Fryné, hetéra aténska, a satirická hra Dva dni na Olympe. Autor do nich nevtieravo pribalil morálne poučenia, ktoré na historickom pozadí rezonujú aj dnes.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
143221-90-03

Příhodová Daniela
Odliv na ostrove osích hniezd


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2010
Cena: 5.22 €
Jazyk: česky
128 strán, EAN: 9788080614224, (stav A), brož., hmotnosť: 0.188 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Etablovaná autorka sociálno-kritických próz zo súčasnosti v najnovšej knižke ponúka pohľad na život jedného zo sídlisk v bratislavskom Ružinove, kde dochádza k zániku malej predajne, neschopnej obstáť v konkurenčnom zápase s expanziou supermarketov. Túto tému, dnes už bežný jav, že giganty prispievajú k anonymizácii prostredia, k odumieraniu dôvernej atmosféry nielen na jednom sídlisku, a nielen v Bratislave, Příhodová rozvíja na pozadí príbehov osadenstva jednej takto ohrozenej predajne potravín, aj úsilia o záchranu v nerovnom zápase. Autorke sa podarilo vystihnúť problém citlivo, so zmyslom pre trefný detail a odtienky ľudských charakterov. Zároveň ukazuje, že s jedným malým priestorom sa môže pominúť i krehká sieť vzájomne prepretených osobných vzťahov, v rámci ktorých sa aj uprostred uniformity sídliska ľudia definovali ako individuality. Príbehy protagonistov nesú v sebe napätie, konflikty aj rozuzlenia, jemná nostalgia sa strieda s postrehom žurnalistiky, autorka toto všetko podáva čitateľsky pútavým spôsobom.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95988-90-02

Ťažký Ladislav
Pivnica plná vlkov


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2010
Cena: 9.30 €
Jazyk: slovensky
460 strán, EAN: 9788080613686, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.672 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Tohto roku som sa znova dostal k Pivnici plnej vlkov Ladislava Ťažkého. Znova som žasol nad jej jazykom, nad jej literárnou kvalitou, nad jej „predčasovosťou“, nad jej naliehavosťou, nad neúprosnosťou snahy o pravdivý dialóg s čitateľom, nad jej nešovinistickým národovectvom, nad jej literárnou aj spoločenskou odvahou. Pivnica plná vlkov nie je písaná „perom“, ale „krvou“. Krvou našich dejín, ktorá je v krásnej symbióze s autorovým spisovateľstvom. Je napísaná v snahe vyplniť biele miesta, o ktorých sa dnes toľko hovorí, ale sa nevypĺňajú. Z povedaného je vari jasné, že uvádzané kvality akosi neviem nájsť v literatúre vydanej v roku 1988. Mám pocit, že ak by aj dnes spisovatelia dokázali takým spôsobom nahmatať problematiku dnešnej doby, nemusela by literatúra opúšťať spomínané „svoje dávne, už aj určitou tradíciou posvätné miesto“, ale sa začleniť do tvorby spoločenského vedomia. Ak sa nemýlim, metódou liečenia spoločenského vedomia bolo zverejňovanie diagnózy. A hoci si myslím, že práve diagnostika by mala byť funkciou literatúry – akútnosť dnešného stavu volá po slovnej diagnostike z akýchkoľvek prameňov slova. Ak by si slovenská literatúra dokázala udržať onú rovinu úpornej snahy o diagnózu, pravdu, naliehavosť a majstrovstvo – azda by sme dnes nemuseli toľko hovoriť o „ustupovaní literatúry“, ale ani o ekológii, devastácii, demoralizácii, relatívnosti objektívnej pravdy a objektívnej lži, ľahostajnosti, zameškaných vlakoch i katastrofických prípadoch slovenského literátstva, sebareflexii kritiky na povel, o svedomí...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
140242-90-01

Čeretková-Gállová Mária
Trinásta komnata


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2010
Cena: 6.15 €
Jazyk: slovensky
168 strán, EAN: 9788080614201, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 20 cm x 13.5 cm
Trinásta komnata vtiahne čitateľa do búrlivého života mladej ženy, od dneška oddeleného niekoľkými desaťročiami, no predsa emotívne veľmi blízkeho ženskej duši - prekypujúceho citom, živelnosťou, pochybnosťami, najmä však láskou. Príbeh, vlastne príbehy, sú rámcované zvláštnymi, dnes už neuveriteľnými kulisami obdobia, keď o ľudskom osude rozhodovala svojvoľná mašinéria, usilujúca sa urobiť z človeka poslušný článok svojho súkolesia. Napriek tomu však na javisku diania zurčí život a citlivá, nespútaná duša túži po láske, po čistých hodnotách, úprimnosti, po priamej ceste bez zákazov a kľučiek. Autobiografická sonda z pera skúsenej, známej autorky knižiek o ženách a pre ženy otvára okno do minulosti a zaujme každého, kto minulú dobu pozná či už z osobnej alebo sprostredkovanej skúsenosti. A pre tých, ktorí ju nepoznajú, je práve táto knižka takouto možnosťou.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
140279-90-02

Lenzini José
Posledné dni Alberta Camusa


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2011
Cena: 6.15 €
Jazyk: slovensky
126 strán, EAN: 9788080614515, (stav A), brož., hmotnosť: 0.126 kg, rozmer: 18 cm x 12.5 cm
José Lenzini, dlhoročný novinár alžírskeho pôvodu, zanietený camusológ sa už vyše dvadsať rokov špecializuje na Alberta Camusa, najmladšieho nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 1957 a jeho dielo. V knihe venovanej Camusovi približuje chronológiu posledných dní života známeho spisovateľa originálnym spôsobom, vnáša svetlo do jeho politickej angažovanosti, nevyhýba sa ani nehanebným útokom jeho protivníkov, zakladá si na precíznych faktoch, na svedectve Camusových blízkych priateľov a kolegov, na dôvažok ich podopiera Camusovými spomienkami a citátmi z jeho diela, čím sa usiluje oživiť, respektíve podnietiť záujem o jeho tvorbu. Lenzini objasňuje aj spisovateľove pochybnosti o vlastnej schopnosti dokončiť rozpísaný autobiografický román Prvý človek, ktorý sa našiel v aktovke po tragickej nehode, ba i okolnosti, za ktorých sa ho ako „cudzinca“ usilovali zdiskreditovať parížski intelektuáli na čele so Sartrom, zdôrazňujúc, že si plne zaslúži rehabilitáciu. Veď ktorý spisovateľ lepšie vystihol svoju dobu a hodnotu ľudského života než odhodlaný humanista Camus, presvedčený, že „nijaká idea nestojí za to, aby sa pre ňu zabíjalo“?
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
113772-90-02

Rozanov Vasilievič Vasilij
Solitéry


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2011
Cena: 6.15 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788080614522, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Vasilij Vasiljevič Rozanov, ruský publicista, filozof, zakladateľ "postmodernizmu", dávno pred jeho vznikom na Západe. Základné prvky jeho svetonázoru sa sformovali už počas gymnaziálnych štúdií - vnútorná sloboda a protest proti autoritám a byrokracii, odstup od vonkajších udalostí, sebapozorovanie, neprítomnosť viditeľnej vôľovej cieľavedomosti. Rozanovský "postmodernizmus" sa veľmi živo prejavoval najmä v programových "mozaikových" prácach Solitéry (1912), Pominuteľné (1913) - tie sú obsahom knižky, a Spadnuté listy (opálka 1 a 2) (1913, 1915).
Prezentované diela sú z posledného obdobia autorovho života a sú zároveň svojráznou psychologicko-duchovnou rekapituláciou života a tvorby spisovateľa, o ktorom rozanovovedec Alexej Nalepin napísal: "Rozanov je najtajuplnejšia, najprotirečivejšia talentovaná figúra v našej kultúre na hranici 19. - 20. storočia". Duchaplný lyrizmus a vynikajúca publicistika, šokujúca úprimnosť a groteskná buffa - to všetko sa premietlo do jeho diela. Metóda myslenia Rozanova je principiálne medzidisciplinárna a metahistorická. Obrovský význam Rozanova súčasníci oceniť nedokázali: pluralizmus jeho metódy pokladali za bezprincipiálnosť. Charakteristická je formulácia P. B. Struveho: "Veľký spisovateľ s obmedzujúcimi nedostatkami". Ale až po niekoľkých desaťročiach ruskí postmodernisti (Andrej Šiňavskij, Venedikt Jerofejev, Viktor Jerofejev a iní) sa prihlásili k nemu ako ku kultúrno-historickému zdroju vlastnej literárnej tvorby a svetonázoru.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110190-90-03

Emile Zola
Doktor Pascal


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2012
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
400 strán, EAN: 9788080616298, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 18.8 cm x 13 cm
Doktor Pascal je Zolova novela o rodinných vzťahoch a o strete vedy a cirkvi.
Autor jej dej typicky skrúca, namiesto harmónie dáva priestor tragédii. Hlavná postava, doktor Pascal sa venuje medicíne 12 rokov. Jeho matka, madam Rougon, má o syna starosti. Chcela mať z neho slávneho doktora. No on popri výskume lieku proti dedičným chorobám, zbiera dôverné materiály o členoch rodiny. Nie všetci z rodiny schvaľujú jeho výskum a obávajú sa zhromaždeného materiálu. Madam Rougon sa pokúša získať Clotildu, neter doktora Pascala, ktorá žije v strýkovom dome, na svoju stranu. Clotilda spolu s ňou opustí strýka, no je voči nemu naďalej lojálna. Cíti však, že sa strýko občas mieša do Božích plánov a pokúša sa zničiť dokumenty. Pascal si uvedomí, že miluje Clotildu, a napokon sa z netere a strýka stanú milenci. Clotilda musí odcestovať do Paríža a vracia sa, keď zistí, že je tehotná. Pascal však dve hodiny pred jej príchodom umiera. Kompromitujúce dokumenty madam Rugon spáli.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129893-90-01

Ladislav Ťažký
Moji majstri


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2012
Cena: 7.69 €
Jazyk: slovensky
224 strán, EAN: 9788080614546, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Ladislav Ťažký, autor viac ako tridsiatich knižných publikácií, bol všestrannou, dalo by sa povedať, renesančnou osobnosťou, ktorá však žila a tvorila v antirenesančnej dobe. Zápasil s ňou ako umelec. Ako publicista a mysliteľ sa nemohol realizovať v plnom rozsahu svojich síl, zámerov a plánov. Jeho srdce, rozum a pero pocítili slobodu až v závere života. Svedčia o tom predkladané texty – dosiaľ nezverejnené poviedky a eseje, dialógy, úvody do kníh, analýzy, príhovory, recenzie jeho všestrannej aktivity. Sú to texty politologické, publicistické, literárnovedné, ktoré dokresľujú profil spisovateľa i charakter jeho života a tvorby. Na rozdiel od umeleckých textov, ktoré sú významovo mnohovrstevné, tieto smerujú k jednoznačnosti, apelujú na isté spoločenské, etické a estetické aktivity súčasného človeka a nabádajú... Majster niekoľko dní pred svojím skonom zostavil aj osnovu svojej poslednej knihy Moji majstri, do ktorej zaradil i portréty a profily významných osobností kultúrneho a spoločenského života. Nechýbajú v nej V. Šikula, M. Bielik, A. Blaha, A. Červeňák, J. Čomaj, J. Ferenčík, M. Füköová, V. Hornáček, M. Jančuška, I. Kolčák, M. Krčík, J. Leikert, P. Liba, P. Mišák, L. Ondriš, P. Rašla, J. Sarvaš, J. Smolec, M. Stano, S. Stračina, V. Šabík, L. Švihel, J. Vranka, O. Zimka a L. Zrubec. Tak vznikol zborník – almanach, ktorý prezentuje ďalší rozmer barda slovenskej literatúry.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110521-90-03

Švenková Viera
Počúvaj vietor


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2012
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
143 strán, EAN: 9788080616984, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 21.7 cm x 14.1 cm
Autorka rozvíja tému osudu súčasnej ženskej hrdinky, ktorá sa borí s typickými úskaliami dneška. Ženská emancipácia, osobitý silný charakter, energický, preplnený životný štýl, ktoré sa prejavujú navonok, ukrývajú v zákutí duše dychtivú túžbu po plnohodnotnom vzťahu, po láske a po domove. Táto skrytá túžba však v prípade Hany dlho nenachádza naplnenie. Počúvaj vietor – je cesta k tomuto bezpečnému zázemiu rodiny, prístavu pre ženské srdce, k manželstvu s priateľom z mladosti, Danielom, k spoločnému dieťaťu. Dej novely je spätý s predstavením pospletaných životných ciest hlavných hrdinov vedúcich k ich naplneniu. Cenná je verná sonda do ženskej duše, zachytenie bytostnej spätosti s domovom na dedine, rodinných pút, ako trvalých hodnôt, ktoré sa pomaly zo života vytrácajú. Autorka otvára popri hlavnom deji množstvo otázok doby a osudov ďalších postáv, a tým čitateľovi svojsky odpovedá na jeho vlastné problémy.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
154057-90-03

Gallo Igor
Putovanie s obojkom


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2012
Cena: 6.15 €
Jazyk: slovensky
80 strán, EAN: 9788080615345, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 20.6 cm x 13.5 cm
Tvorivé úsilie básnika a spisovateľa Igora Gallu a jeho rozprávačské majstrovstvo zatiaľ uzatvára zbierka štyroch komorne ladených noviel Putovanie s obojkom, ktorým dal názvy Chodníkom starého muža, Putovanie s obojkom, Návštevníci v drevenici a Stretnutia s bielou holubicou. Všetky štyri novely, kompozične prepojené priliehavými básňami z autorovej lyrickej postate, svojím obsahom a poetikou akoby dotvárali posolstvo, ktoré nám básnik zanechal v celej svojej predchádzajúcej tvorbe, opäť predovšetkým v opusoch poézie. Aj v tomto diele sa vrátil do svojich rodných končín, na milované Pohronie, do epicentra prírodného vrchárskeho šperku, na Sihlu. Táto kniha akoby však bola aj určitou syntézou jeho doterajšieho literárneho úsilia. Veľmi presne v nej môžeme vystopovať aj všetky najobľúbenejšie a najčastejšie literárne motívy a rekvizity. Na prvom mieste sú to opäť ľudia s ojedinelými, niekedy až mysterióznymi životnými osudmi, so zvláštnymi charaktermi i so zdanlivo naivným prístupom k životu, ktorého koniec je obyčajne tragický. Opakovane tu však nachádzame aj typický "gallovský" motív holubov, ktoré sa od útleho detstva a zdá sa, že už navždy zahniezdili v jeho duši a celkom nahlas až doteraz hrkútajú v jeho srdci.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
129881-90-03

Blažej Belák
Sedem košov odrobiniek


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., 2012
Cena: 3.98 €
Jazyk: slovensky
87 strán, EAN: 9788080616458, (stav A), brož., hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 16 cm x 10.5 cm
B. Belák je dlhoročný prekladateľ odbornej, náboženskej a umeleckej literatúry, autor básnických zbierok, krátkych próz, noviel či reportážnych čŕt.
Zbierka Sedem košov odrobiniek je básnickým hľadaním prepony medzi zástupom biblických hrdinov a dnešnými či ešte nedávnymi typmi slovenského človeka. Významovú prepojenosť osudov známych historických či biblických osobností a osudov našich "malých" nositeľov rovnakého mena autor cez kolektívneho rozprávača zjavne vidieckeho pôvodu štylizovane komentuje a v nestráženej chvíli pretŕha náhlou metaforickou skratkou v snahe vydolovať z epicky formulovaného príbehu poznávacie a lyrické maximum. Formálnym dôsledkom takéhoto zámeru je voľný, nerýmovaný verš, dostatočne civilný na to, aby uniesol vonkajšiu "epiku". Rytmus podania sa preto len minimálne viaže na využívanie zvukových nástrojov a organizáciu verša má na starosti členenie témy a spád výrokov.
image_1
image_2
Martin Chudík
Cestovný (ne)poriadok
5.49 €
image_1
image_2
Viktor Pelevin
Relics
7.69 €
image_1
image_2
Antunes Lobo Antonio
Hra o prekliatych
6.15 €
image_1
image_2
Ferko Tibor
Lásky hra osudná
2.70 €
image_1
image_2
Polónyi Mário
Planéta nešťastných ľudí
4.91 €
image_1
image_2
Farkašová Etela
Fragmenty s občasnou túžbou po celostnosti
5.22 €
image_1
image_2
Stadtrucker Ivan
Lásky nemilovaných
6.15 €
image_1
image_2
Maršálek Ján
Privolávanie rána
3.71 €
image_1
image_2
Čičvák Ilja
Slzy a bozky
3.98 €
image_1
image_2
Groll Mojmír
A slovo vzklíčilo
5.12 €
image_1
image_2
Příhodová Daniela
Odliv na ostrove osích hniezd
5.22 €
image_1
image_2
Ťažký Ladislav
Pivnica plná vlkov
9.30 €
image_1
image_2
Čeretková-Gállová Mária
Trinásta komnata
6.15 €
image_1
image_2
Lenzini José
Posledné dni Alberta Camusa
6.15 €
image_1
image_2
Rozanov Vasilievič Vasilij
Solitéry
6.15 €
image_1
image_2
Emile Zola
Doktor Pascal
9.21 €
image_1
image_2
Ladislav Ťažký
Moji majstri
7.69 €
image_1
image_2
Švenková Viera
Počúvaj vietor
6.42 €
image_1
image_2
Gallo Igor
Putovanie s obojkom
6.15 €
image_1
image_2
Blažej Belák
Sedem košov odrobiniek
3.98 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 97837 titulov.

Kuriozity
Kuriozity