Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!

HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Vydavatelstvo Matice Slovenskej, s. r. o. [ 188 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Ladislav Ťažký - Porazení víťazi 112130-90-03

Ladislav Ťažký
Porazení víťazi


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2009
Cena: 9.11 €
Jazyk: slovensky
328 strán, EAN: 9788070909065, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.603 kg, rozmer: 22.5 cm x 14.5 cm
"Je to knižka, v ktorej som sústredil dlhoročné drobné, bolestivé, humorné, najmä však protiľudské a protiobčianske zásahy a zážitky z nedávnych čias, keď rodná mať strana - ako revolúcia požierala vlastné deti, ktoré nielen hlásali a vyznávali heslo Sloboda, bratstvo, rovnosť, ale podľa neho chceli aj žiť...," Prehovorí o svojom najnovšom diele, voľnom pokračovaní veľkej románovej trilógie, majster prozaik a hĺbavý mysliteľ Ladislav Ťažký. Pre niekoho to bude kniha rozprávok a výmyslov, pre autora kniha bolestivej prítomnosti, takmer dokument.
K N Í H K U P E C T V O
Mikuláš Kočan - Totalita, moja láska 89093-90-03

Mikuláš Kočan
Totalita, moja láska


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2009
Cena: 7.39 €
Jazyk: slovensky
170 strán, EAN: 9788070909317, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.352 kg, rozmer: 22.5 cm x 14.5 cm
Čo je minulé a čo budúce? Milan, uznávaný rozhlasový redaktor, sa roky vracia do rodného mesta na stretnutia spolužiakov zo strednej školy. Hlavným dôvodom jeho návštev nie sú len spomienky na totalitné časy, ale bývalá triedna profesorka Anna... Román s autobiografickými črtami ponúka netradičný pohľad na totalitné časy cez prizmu neobyčajného vzťahu, ktorý obstál aj v ťažkých skúškach.
K N Í H K U P E C T V O
Vincent Blanár - Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky 89094-90-03

Vincent Blanár
Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2009
Cena: 9.25 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788070909058, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.342 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Monografická štúdia predstavuje isté zavŕšenie autorových teoreticko-metodologických výskumov vedy o vlastných menách. Medzi základné pojmy patria lingvistický a onomastický status vlastného mena, vlastné meno ako jazykový znak sui generis, vzájomná spätosť obsahovej a formálnej stránky onymického znaku, pojem a termín funkčný člen. Vyabstrahovanie špecificky onymických príznakov umožnilo modelovanie vlastných mien. O tieto pojmy sa opiera funkčné a štruktúrne poňatie vlastných mien a ich sústav. Existenčným poľom vlastných mien je ich fungovanie v spoločenskej komunikácie. Sústava vlastných mien a jej fungovanie v spoločenskej komunikácie sú dve stránky jednej mince.
Dvojjazyčné vydanie.
K N Í H K U P E C T V O
Karol Šrobár - Vlkolínec 89095-90-03

Karol Šrobár
Vlkolínec


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2009
Cena: 14.79 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788070909256, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.708 kg, rozmer: 28.3 cm x 21.5 cm
Akademický maliar Karol Šrobár (1945), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, sa venuje komornej maľbe. Inšpiráciu pre umeleckú tvorbu nachádza v krajine pozmenenej ťažkou prácou mnohých generácií roľníkov. Súbežne s maliarskou tvorbou sa venoval aj fotografovaniu, najmä Vlkolínca, kde od roku 1973 má svoj druhý domov. Zblížil sa s domácimi obyvateľmi, obdivoval ich húževnatosť, nezlomnosť, veľkú usilovnosť a dobrotu – príznačné vlastnosti ťažko pracujúcich a veľmi skromných ľudí.
K N Í H K U P E C T V O
Hrtus Jurina Pavol - Daň z krvi 144774-90-03

Hrtus Jurina Pavol
Daň z krvi


Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 7.04 €
Jazyk: slovensky
160 strán, EAN: 9788070908129, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 20 cm x 15 cm
Jeden z najvýraznejších prozaikov slovenského exilu takisto až teraz, „in memoriam“ po prvý raz preniká na domácu scénu súborom pôvodne dvoch zbierok krátkych, dynamických, prenikavo napísaných próz: Daň z krvi a Jazva. Autor do nich vtelil svoj labyrint duše, sarkazmy, reflexie, nezodpovedané otázky. V pestrosti námetov badať citlivého pozorovateľa a vnímavého ducha, ktorý ochotne prezrádza svoje slovenské korene...
K N Í H K U P E C T V O
Hronec Víťazoslav - Dvere na nástupište 111153-90-02

Hronec Víťazoslav
Dvere na nástupište


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
202 strán, EAN: 9788070909669, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.402 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Publikácia pozostáva z troch častí" Suchou ihlou (zbierka 44 básní), So širokými nechtami (9 poviedok) a Prekáračky so Sibylou (9 esejí).
V časti "So širokými nechtami" sú všetky poviedky okrem poviedky "Čistý utorok" súčasťou trilógie "Amarna" (2000), ságy o rodine Lutrovovcov, sú to však aj samostatné literárne útvary (Trinásť veršov, So širokými nechtami, Z vody, Dom na konci ulice, Ibis, Čítanie na sobotu, Pahorok, Dvere na nástupište).
V časti "Prekáračkyso Sibylou" (O zodpovednosti za zlo, Uprostred srdca, chorého na zrádnik, Prekáračky so Sibylou, Na tému: poézia, cenzúra a autocenzúra, Záznam o virtuálnej dračici Asimilácii, naposledy, Oblúky alebo O básnickej tradícii vojvodinských Slovákov, Čítanie čítania, Viacrukosť poézie, O ubúdaní významu v poézii) sa autor zamýšľa nielen nad tradíciou básnickej tvorby vojvodinských básnikov, ale aj nad smerovaním poézie v širších súvislostiach, najmä v spätosti s duchovným vývojom človeka.
K N Í H K U P E C T V O
Ľudovít Hološka - Figuralisti 88439-90-02

Ľudovít Hološka
Figuralisti


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 15.72 €
Jazyk: slovensky
112 strán, EAN: 9788070909539, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.81 kg, rozmer: 27.5 cm x 20.5 cm
Originálne spracovaný prierez slovenskou figuralistikou zahŕňa najvýraznejšie osobnosti slovenského výtvarného umenia, takmer tridsiatich majstrov slovenského výtvarného umenia v 20. stor. – Sokola, Jakobyho, Galandu, Majernika, Mudrocha, Hloznika, Laluhu, Filu, Brunovskeho, Ormandíka, Rumanského a iných. Špecifickosť figurálneho prejavu bola doteraz nepovšimnutá. V objavnej monografii uznávaného umenovedca zisťujeme, že slovenské výtvarné umenie 20. storočia je súčasťou európskeho a svetového kontextu. Každý autor je predstavený stručnou biografiou, charakteristikou a reprodukciami niekoľkých diel. Nechýba rozsiahle anglické resumé pri každej osobnosti, dvojjazyčné sú názvy kapitol i výtvarných diel.
K N Í H K U P E C T V O
Marek Mittaš - Hriechy v rukavičkách 88159-90-03

Marek Mittaš
Hriechy v rukavičkách


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
116 strán, EAN: 9788081150302, (stav A), brož., hmotnosť: 0.126 kg, rozmer: 17.7 cm x 12.7 cm
Zbierka poviedok ponúka stráviteľnú a hlavne čitateľnú porciu čerstvej súčasnej prózy. Cez naoko každodenné starosti "bežných" ľudí predkladá autor svoj rozprávačský talent v ľahkosti, vtipe a sebairónii. Príbehy plné citov, pocitov, túžob, sexu, vášní aj úchyliek vás vtiahnu a nepustia. Dielo je príjemným a potrebným osviežením v súčasnej mladej pôvodnej tvorbe.
K N Í H K U P E C T V O
Margita Ivaničková - Kamienka a Viťúz 87915-90-03

Margita Ivaničková
Kamienka a Viťúz


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 6.88 €
Jazyk: slovensky
82 strán, EAN: 9788070909416, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Víla Kamienka a jej syn boli pri tom, keď sa v dávnoveku vytváralo podzemné bohatstvo krajiny, ktorú raz nazvú Slovensko. Rozprávka si pamätá, ako dostali farbu a mená vzácne kamene kornelit, opál, celestín, ametyst, malachit, skôr ako nad nimi vyrástli Štiavnické, Veporské či Bukovské vrchy, Staré Hory, Ľubietová, Pukanec, Smolník, Kremnica... Víla pritom pomíňala všetky farby dúhy, zo šibala Viťúza vyrástol smelý hrdina... Skutočne vyberaná kolekcia rozprávok, takmer povestí, odhaľuje nadčasové tajomstvá drahokamov, i večného boja o krásu, dobro a lásku.
K N Í H K U P E C T V O
Ladislav Ťažký - Lovci ľudských tvári 88425-90-03

Ladislav Ťažký
Lovci ľudských tvári


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 9.11 €
Jazyk: slovensky
220 strán, EAN: 9788070909959, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.468 kg, rozmer: 22.5 cm x 15.2 cm
Voľné pokračovanie knihy Porazení víťazi je pútavým a prepotrebným dopovedávaním výnimočných ľudských osudov tam, kde sa tieto definitívne pretínajú s časovými súradnicami, aby naveky ostávali vo vedomí a pamäti. Stojí pred nami Alexander Dubček v známych, a predsa inak videných postojoch. Videných očami spolupútnika, svedka a azda jedného z najautentickejších kronikárov času marených nádejí, bezuzdnej zloby i nenávisti malých, ale mocných voči veľkým, a práve preto tupeným a trápeným. Zájdime spolu na tie miesta a do tých čias. Pozýva Majster. A také pozvanie treba prijať s vďakou.
K N Í H K U P E C T V O
Rákay Anton - Nenáviď blížneho svojho 89091-90-03

Rákay Anton
Nenáviď blížneho svojho


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
118 strán, EAN: 9788070909447, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.259 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
V dramatickom románe s provokujúcim názvom, opakom biblického prikázania, známy prozaik zachytáva zložitosť obdobia druhej svetovej vojny, keď sa kruto lámali ľudské osudy i charaktery. Príbeh, ktorý utkal sám život, plynie v imaginárnom mestečku Strážov, cez spolužitie rôznych národností, vznik prvej Slovenskej republiky, vojnové krutosti až do prirodzene vygradovaných tragických rozuzlení, najkrajšie sviatky roka sa stávajú sviatkami smrti... Dielo ohromuje svojou priamočiarosťou, presvedčivosťou, ľudskosťou, umožňuje zvnútra chápať myslenie i konanie ľudí v zlomových udalostiach.
A N T I K V A R I Á T
Hrušovský Ján - Obrázky starého Martina 88423-28-02

Hrušovský Ján
Obrázky starého Martina


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 6.00 €
Jazyk: slovensky
258 strán, ISBN 978-80-8115-029-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.693 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Prejdite sa turčianskym mestečkom v čase, keď bolo ohniskom spoločenského diania. Za župným domom s povestným červeným súknom nazrite do noblesného „maďarského“ kasína na poschodí sporiteľňe a zamierte na pohárik pezinského do povestného slovenského kasína – takzvanej Plechárne v Národnom dome (vraj podľa plechových pokladničiek, do ktorých robili grajciarové zbierky), zapojte sa do družnej debaty so staručkým pánom Mudroňom, bradatým baťkom Vajanským, ktorý práve hostí vzácnych priateľov z Báčky... Uznávaný fiškál Ferdinandy sa zvítal s direktorom Daxnerom, zo spevokolu vchádzajú Halašovci... Zabudnuté dielo známeho prozaika sprítomňuje živé martinské dejiny a osobnosti spred takmer storočia, ich denný život, záľuby, zvyklosti, osudy martinských rodov i budov, spolky, staré kaviarničky, fašiangy, majálesy... Samozrejmosťou je náročné typografické spracovanie a kvalitný informačný aparát, historický kolorit dotvárajú nádherné dobové fotografie.
K N Í H K U P E C T V O
Miroslav Danaj - OnaQjšia káva 91712-90-03

Miroslav Danaj
OnaQjšia káva


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081150258, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 17.5 cm x 16 cm
Významný slovenský chirurg profesor Miroslav Danaj sa okrem náročnej profesie venuje aj literárnej tvorbe. Prvá kniha aforizmov s názvom Niečím ťa možno liečim (ilustroval Martin Kellenberger) sa stretla s mimoriadnym ohlasom u čitateľov. To isté sa dá povedať aj o ďalšej knihe tentoraz zbierke básní Roztratená nahota s ilustráciami prof. Ľudovíta Hološku. Autor sa v knihe OnaQjšia káva vrátil k tvorbe aforizmov a sentencií z ktorých sa zračí jeho celoživotná zrelosť a skúsenosť podložená obrovským zážitkovým potenciálom. Miroslav Danaj je skutočný majster literárnej skratky a jeho sentencie majú nielen hlbokú výpovednú hodnotu ale sú aj obrazom nesmierne vnímavého prístupu autora k ostatným ľuďom ich vzťahom a okolitému svetu všeobecne. Knihu ilustroval Miroslav Knap.
K N Í H K U P E C T V O
Stanislav Háber - Oskár ide do neba 89092-90-03

Stanislav Háber
Oskár ide do neba


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
158 strán, EAN: 9788070909461, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.359 kg, rozmer: 22 cm x 14 cm
Román Oskár ide do neba je v slovenskej literatúre ojedinelý jav. Háber dokazuje, že aj život obyčajného človeka môže v sebe ukrývať protirečenia hodné Dostojevského spracovania témy o vine a treste...“ (Ľuboš Svetoň, spisovateľ a literárny kritik)

Rozprávanie sa začína spomienkami hlavného hrdinu a zároveň rozprávača Oskara na svoje detstvo, na hrozný skutok, ktorý kedysi vykonal... Vykúpil sa však láskou, pretože veľa miloval a statočne niesol kríž svojho života...
K N Í H K U P E C T V O
Jozef Ondrej Markuš - Počiatky 91713-90-03

Jozef Ondrej Markuš
Počiatky


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 6.73 €
Jazyk: slovensky
188 strán, EAN: 9788070908297, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
Touto knihou pokračujeme vo vydávaní literárnej pozostalosti Jozefa Ondreja Markuša. Autor sa v nej, ako aj v predchádzajúcich svojich dielach, zamýšľa nad vznikom sveta, prvými okamihmi stvorenia Zeme, vesmíru i ľudského života. Citlivo skúma biblické správy z knihy Genesis - o stvorení sveta a človeka, o našich prvých rodičoch a ich vyhnaní z raja, o prvej bratovražde, o potope sveta a Noemovom korábe záchrany... Snaží sa rozlúštiť múdrosť týchto prastarých príbehov a ich posolstvo pre dnešok.
K N Í H K U P E C T V O
Oleár Miroslav - Pomstitelia z Čorštýna 144375-90-03

Oleár Miroslav
Pomstitelia z Čorštýna


Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
222 strán, EAN: 9788089208340, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 22.5 cm x 15 cm
Bohato zaľudnený, príbehovo sýty a historický vierohodný román má dimenzie poľských diel H. Sienkiewicza...“ (z posudku Petra Glocka). Veľkolepou kulisou sú temné, krvavé udalosti z polovice 17. storočia, keď počas povstania B. Chmeľnického Alexander Kostka-Napierski so svojimi druhmi, so spišským zbojníkom Andrejom Savkom, pastierikom Zbyškom, a biedou do krajnosti vybičovanými roľníkmi obsadil Čorštýnsky hrad. Prežijeme krušné časy plné bezprávia, rozhodujúcu bitku o hrad Čorštýn, okamihy jemnej lásky i dramatických zápasov.
K N Í H K U P E C T V O
Beňo Ján - Posledný svedok 154613-90-03

Beňo Ján
Posledný svedok


Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
80 strán, EAN: 9788089208616, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 21.5 cm x 15 cm
Juraj Droba prichádza do rodnej Kotlinky. Je to už päťdesiat rokov... Priehrada, vodná nádrž... Zatopiť! Namiesto rodného domu čnejú len spomienky. Mocné, pevné zakorenené, tie nemožno zbúrať ani vyrvať, a najmä tú jednu – na syna... „Prečo sme zavčasu, pred rokmi, neprišli do Kotlinky, do studenej izby, aby sme ju znovu vyhriali? Aby sme jeden druhého podporili... aby sme odtiaľ mohli odchádzať s vedomím, že pri obrane Kotlinky treba pamätať aj na obranu rodného domu a že syna treba tvrdo a bez okolkov brániť.... nájsť zatajovanú pravdu....“ Román predstavuje širokú panorámu zrelej prózy – vyznania. Je to próza bilancia, sebareflexia človeka, spisovateľa i reflexia doby, v ktorej autorský rozprávač vyrastal, dospieval, pôsobil.
K N Í H K U P E C T V O
Milan Čič - Štátoprávne postavenie Slovenska 88435-90-03

Milan Čič
Štátoprávne postavenie Slovenska


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
103 strán, EAN: 9788070909768, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.321 kg, rozmer: 21.7 cm x 15 cm
O štáte a práve sa oddávna, aj v súčasnosti, mnoho a mnoho rozpráva. Najmä je aktuálna otázka, či štát v demokratickej spoločnosti a v našej súčasnosti je vôbec potrebný. Autor sa vo svojej úvahe pokúsil aspoň načrtnúť niektoré tézy, ale pritom podstatné atribúty štátu a práva, resp. zákonodárstva ako významného nástroja uplatňovania poslania a funkcií štátu. Definovať štát je skutočne zložité a náročné jednak pre právnikov, pre samu ústavu, ale aj pre iných spoločensko-vedných teoretikov. Preto aj autorova charakteristika či definícia bude skôr pokusom o zachytenie nových spoločenských vzťahov všetkých druhov a inštitúcií, ktoré by mali garantovať zákonodárstvom prijatie a výkon práva súdnymi orgánmi, ktoré sú prirodzeným fenoménom každého človeka.
K N Í H K U P E C T V O
Anton Marec - Tatranské (dez)ilúzie 88160-90-03

Anton Marec
Tatranské (dez)ilúzie


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 7.63 €
Jazyk: slovensky
112 strán, EAN: 9788081150364, (stav A), brož., hmotnosť: 0.17 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Tatry – naša pýcha a bohatstvo, utvárané hrou prírodných síl za milióny rokov a stáročiami ľudského snaženia. Má mnoho dimenzií a rôzne podoby, ktoré učarujú oku každého milovníka prírody, turistu, horolezca, lyžiara, prírodovedca, lesníka... A taktiež podnikateľov a podnikavcov rôzneho druhu... Je to všeľudské dedičstvo, ktoré sme prijali a mali by sme ho zveľaďovať, ale ako s ním nakladáme? Na čo sa premieňajú tatranské ideály, nádeje a očakávania? Britké pero zanieteného Tatranca, horolezca, chatára, horského vodcu a spisovateľa si tentoraz zobralo na mušku naše veľhory a to, na čo ich vo svojej chamtivosti a krátkozrakosti premieňame...
K N Í H K U P E C T V O
Balážová Mária - Vojtech Stašík - Krása a zmysel otázok 127673-90-03

Balážová Mária
Vojtech Stašík - Krása a zmysel otázok


Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o., 2010
Cena: 12.93 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788070909898, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.793 kg, rozmer: 28 cm x 21.7 cm
Táto kniha po prvýkrát komplexne predstavuje život a dielo tohto akademického maliara, jedného z umelcov nastupujúcich po príslušníkoch Generácie 1909, a to nielen ako kresliara, maliara, ilustrátora, grafika a tvorcu monumentálno-dekoratívnych diel, ale aj citlivého človeka a mysliteľa s bohatým vnútorným svetom. Anglické resumé.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89175 titulov.