Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.

HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Vydavatelstvo Matice Slovenskej [ 57 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Turan Andrijan - Sťahovanie vtákov 105168-88-01

Turan Andrijan
Sťahovanie vtákov


Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
112 strán, ilustrácie: Martin Kellenberger, ISBN - 80-89208-32-0, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.26 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
Prozaický debut nádejného básnika poteší najmä tých, čo hľadajú otvorený empatický príbeh i láskavé listovanie v spomienkach na čokoládový čas detstva.

Poviedky z dedinského i mestského prostredia vrství autor do impresionistickej obrazárne súkromného sveta. Raz výsostne osobný, tragický i tragikomický, inokedy mystickosnový, absurdný, osudový, exotický i esenciálne erotický...
A N T I K V A R I Á T
Gašparovič Ivan - Dôstojný život pre všetkých 123930-11-01

Gašparovič Ivan
Dôstojný život pre všetkých


Vydavatelstvo Matice Slovenskej 2009
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovenský
88 strán, ISBN - 978-80-8115-000-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 22.5 cm x 14.5 cm
Ubehlo už pár rokov od chvíle, keď Ivan Gašparovič vyriekol svoje prezidentské krédo: Myslím národne, cítim sociálne. Táto publikácia z pera prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa zaoberá témami, ktoré ho sústavne znepokojujú, o ktorých rozmýšľa, lebo sa s nimi stretol v podobe vyslovených otázok pri svojich stretnutiach s mládežou, študentmi. Často nie je jednoduché na niektoré odpovedať, niekedy sa odpovedať ani nedá.
A N T I K V A R I Á T
Bielik Miroslav - Benátsky diptych II - Neskutočnosti 124424-88-01

Bielik Miroslav
Benátsky diptych II - Neskutočnosti


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2010
Cena: 4.30 €
Jazyk: slovensky
380 strán, ISBN - 978-80-8115-019-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.586 kg, rozmer: 21.6 cm x 14.2 cm
Po úspešnej prvej časti projektu „skutočnosť“ autor ďalej komponuje osudy ambicióznych súčasníkov (polygrafa Píša a jeho manželky reštaurátorky Pauly) v zložitých, krízou poznačených ľudských vzťahoch. Svojsky nadväzuje na benátske motívy Goetheho, Kollára, T. Manna a ďalších, aby optikou blízkou Rilkemu či Brodskému nazeral pod povrch skutočnosti. Je to prenikavý, fascinujúci až mrazivý pohľad nielen na ohrozené Benátky, novodobý Noemov koráb, ale hlavne na človeka dnešných čias, ktorý uchvátený ľudskými možnosťami často podlieha kúzlu Second Life a zakrýva si zrak, že nielen Acqua Alta, ale i vysoká hladina informácií môže zaplaviť a ohroziť náš bezstarostný svet.
A N T I K V A R I Á T
Danaj Miroslav - V pohode, dá sa 155621-88-01

Danaj Miroslav
V pohode, dá sa


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2011
Cena: 2.60 €
Jazyk: slovensky
196 strán, ISBN - 978-80-8115-038-8, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 22 cm x 14.5 cm
V pohode, dá sa je prvou prozaickou knihou Miroslava Danaja. Ide o súbor krátkych autobiografických čŕt, impresií a miniatúr, ktoré sú odrazom autorových životných skúseností, postojov, ale najmä všedných zážitkov z pracovného i súkromného prostredia. Autorova prozaická reč je priama, jeho minipríbehy sa vyznačujú úprimnosťou a pokorou. Je v nich aj irónia a sarkazmus, cez ktoré autor zaujíma stanovisko k vlastnému, neraz aj komplikovanému rozhodovaniu a konaniu v rozmanitých životných situáciách. Ako chirurg sa Danaj stretáva s množstvom ľudských osudov, ku ktorým sa stavia s náležitou úctou a dôstojnosťou. Prózy v tejto knihe už názvom evokujú pocit, že každá ľudská situácia, hoci aj tragická, má možnosti riešenia.
K N Í H K U P E C T V O
Anton Marec - Aj Spiš ronil slzy 72992-90-03

Anton Marec
Aj Spiš ronil slzy


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
164 strán, EAN: 9788081150876, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.358 kg, rozmer: 22 cm x 14.5 cm
V románovej novele známy spisovateľ spracúva reálie zo spišských dejín, čriepky zo života Majstra Pavla z Levoče, Turzovcov, Zápoľských, Tököliovcov, Grossovcov, Ján Brokoffa, bratríckych nájazdov a pod), aby na osudoch vzácnych spišských krídlových oltárov vyjadril filozofické posolstvo o zmysle duchovna a morálky. V histórii hľadá odpoveď na otázky, ktoré nás trápia dnes, o zmysle života v jeho rozporuplnosti a zložitosti, na otázku skutočných hodnôt.
K N Í H K U P E C T V O
Zuzana Šinkovicová - Kráľovská koruna 67950-90-03

Zuzana Šinkovicová
Kráľovská koruna


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081150852, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.286 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
A opäť sme do Povesťovej mapy Slovenska zakreslili zaujímavý, povesťami opradený kút. Tentoraz je ním malebný kraj pod Javorinou, svet tajuplných hradov, hlbokých lesov, rozkošných
mestečiek a dedín s bohatstvom tradícií a neuveriteľných príbehov... Napríklad sa dozviete o tom, odkiaľ sa v Novom Meste nad Váhom vzali tri starobylé meče, staršie ako história tohto
kraja... A viete vôbec, prečo sa Nové Mesto nad Váhom nazýva Nové, hoci jeho dejiny siahajú až kamsi do dávneho stredoveku? A ako sa sem dostala kráľovská koruna? A dobyli Turci Beckovský hrad? Odpovede nájdete v knižke a okrem toho pätnásť vzrušujúcich príbehov
z bohatej minulosti Nového Mesta a jeho okolia.
K N Í H K U P E C T V O
Ján Štepita - Muž s drozdom na pleci 79699-90-03

Ján Štepita
Muž s drozdom na pleci


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788081150678, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.385 kg, rozmer: 22.2 cm x 14.5 cm
Autor známy najmä ako rozhlasový dramatik prináša po úspešnom knižnom debute Poviedky neskorého leta ďalší knižný projekt, zbierku noviel a iných krátkych próz, v ktorých zaujímavo spája tradičné hodnoty slovenského rozprávačstva s postupmi modernej prózy. Podmanivo opisuje ľudské príbehy v kulisách malebnej krajiny, jeho príbehy sú bohaté na dramatické zvraty a ostré spoločenské konflikty. V niektorých sa zaujímavým spôsobom vracia k reáliám z čias totalitného režimu, iné sú situované do súčasnosti. Spisovateľov jazyk pôsobí osviežujúco a vnáša nové farby do súčasnej prózy. Dielo je jednoznačným, osobitým prínosom v slovenskej próze.
K N Í H K U P E C T V O
Drahoslav Machala ,Matúš Kučera - Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade 72316-90-02

Drahoslav Machala ,Matúš Kučera
Pamätník kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
88 strán, EAN: 9788081280368, (stav A), brož., hmotnosť: 0.18 kg, rozmer: 21 cm x 14.7 cm
V živote slovenského národa sa odohrávajú príbehy, ktoré spevňujú jeho historické vedomie, rozvíjajú dávnu tradíciu a nesú výraznú symboliku. Symboly nás pútajú k tradícii a volíme ich preto, aby sme nezišli zo správnej cesty.
Príbeh vztýčenia Pamätníka kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu je príbehom o nás Slovákoch. Podáva svedectvo o tých, ktorí horeli tak, že zapálili iných, aby sa dielo podarilo.
K N Í H K U P E C T V O
Ján Čičmanec - Vyrastal som v brazílskej Bratislave 77714-90-03

Ján Čičmanec
Vyrastal som v brazílskej Bratislave


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
300 strán, EAN: 9788081280481, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.72 kg, rozmer: 20.5 cm x 20 cm
V Programovom kalendári Matice slovenskej vydanom z príležitosti Svetového roku Slovákov (17. 7. 1997 – 19. 9. 1998) je uvedené, že v Brazílii žije asi 5 000 Slovákov. Jeden z nich sa podujal napísať svoje celoživotné spomienky – pamäti. Neopisuje len svoj životný príbeh, ale zároveň sa stáva dokumentaristom a odhaľuje anabázu Slovákov – emigrantov, ktorí pre veľkú biedu opustili svoju vlasť a v ďalekej Brazílii sa pustili do boja s pralesom. Predovšetkým však treba pripomenúť, že pisateľova znalosť slovenčiny vzbudzuje obdiv i úctu, pretože do Brazílie sa dostal ako tri a polročný a nikdy nechodil do školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Vážení čitatelia, viete o tom, že v Brazílii bola založená kolónia – osada menom Bratislava? Ak neviete, čítajte ďalej.
K N Í H K U P E C T V O
Jozef Cíger Hronský - Zobrané spisy XII - Niet krajších slov 71267-90-03

Jozef Cíger Hronský
Zobrané spisy XII - Niet krajších slov


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2012
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
360 strán, EAN: 9788081280399, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Doterajšiu kompletnú prezentáciu literárneho diela Jozefa Cígera Hronského dopĺňa XII. zväzok Zobraných spisov, ktorý obsahuje jeho publicistické príspevky, ale aj referáty, oficiálne príhovory a iné dokumenty verejného charakteru. Vybrané príspevky pomôžu čitateľovi vytvoriť si obraz o dobe – pokojných i búrlivých časoch, v ktorých Hronský intenzívne rozvíjal svoje mnohoraké kultúrne a manažérske aktivity, a priblížia mu jeho názory a osobné stanoviská.
K N Í H K U P E C T V O
Peter Olexák, Anna Safanovičová - Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku 72298-90-02

Peter Olexák, Anna Safanovičová
Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 10.14 €
Jazyk: slovensky
268 strán, EAN: 9788081280870, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.675 kg, rozmer: 2466993-90 cm x 17 cm
K racionalizácii poznania a výskumu dejín prispievajú autentické dobové dokumenty, ktoré sú základným prameňom pre štúdium historikov a ich vydanie môže byť pohodlnou a ľahko dostupnou príručkou pre všetkých čitateľov a záujemcov o národné dejiny a ich kľúčové osobnosti, ku ktorým Andrej Hlinka nepochybne patrí.

Súhrnné vydanie publicistických prác A. Hlinku chce prispieť k odbornému poznaniu a intelektuálnej zodpovednosti pri výskume a diskusii o tejto osobnosti, aj keď pri interpretácii sa pravdepodobne nedá úplne zabrániť účelovým vplyvom.

Osobnosť Andreja Hlinku dominovala v slovenskej politike najmä v medzivojnovom období. Významné postavenie v slovenskej politike mal však už v období posledných desaťročí Rakúsko-Uhorska. Je preto dôležité poznať Hlinkove publikované texty od samého začiatku jeho verejnej a politickej činnosti.
K N Í H K U P E C T V O
Bohdan , Katarína Čižmáriková Telgársky - Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-1992 73045-90-03

Bohdan , Katarína Čižmáriková Telgársky
Červený kríž na Slovensku v rokoch 1989-1992


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
135 strán, EAN: 9788081151200, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.301 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Československý Červený kríž (Slovenský Červený kríž) bola a je najstaršia a najväčšia mimovládna humanitná organizácia vo vtedajšom Československu a vzniknutej Slovenskej republike.
V predkladanej knihe sú chronologicky zoradené udalosti a fakty vybrané z archívov tak, aby bolo čitateľovi jasné, že Červený kríž na Slovensku postupne prechádzal pamätnými zmenami, ktoré vyvrcholili historickým faktom - zánikom Československého Červeného kríža a vznikom samostatnej národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž.
K N Í H K U P E C T V O
Igor Gallo - Hľadaj meno pod písmeno 66652-90-03

Igor Gallo
Hľadaj meno pod písmeno


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
52 strán, EAN: 9788081280832, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.299 kg, rozmer: 22 cm x 17 cm
Abeceda, večná téma predškolákov a prváčikov, je opäť trochu prístupnejšia detským očkám, uškám a hlavičkám. Skúsený spisovateľ ich naučí poznávať písmenká pomocou nádherne zostaveného súboru osemveršových básničiek na motívy zvieratiek. Každému písmenku sa ušlo nejaké: andulka, baran, cap, daniel, emu, fretka, gunár... Básničky plné vtipu a nenásilného poučenia dopĺňajú detsky prístupné farebné kresby Daniely Ondreičkovej, ktoré ďalej rozvíjajú tému jednotlivých písmeniek. Kniha, ktorá vášho predškoláka alebo prváčika určite nebude nudiť a pomôže mu úspešne zvládnuť štart v školskej lavici. Abeceda, večná téma predškolákov a prváčikov, je opäť trochu prístupnejšia detským očkám, uškám a hlavičkám. Skúsený spisovateľ ich naučí poznávať písmenká pomocou nádherne zostaveného súboru osemveršových básničiek na motívy zvieratiek. Každému písmenku sa ušlo nejaké: andulka, baran, cap, daniel, emu, fretka, gunár... Básničky plné vtipu a nenásilného poučenia dopĺňajú detsky prístupné farebné kresby Daniely Ondreičkovej, ktoré ďalej rozvíjajú tému jednotlivých písmeniek. Kniha, ktorá vášho predškoláka alebo prváčika určite nebude nudiť a pomôže mu úspešne zvládnuť štart v školskej lavici.
K N Í H K U P E C T V O
Grupač Marián - Ján Stacho/Jazyk ako obraz 72995-90-03

Grupač Marián
Ján Stacho/Jazyk ako obraz


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081280665, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Publikácia prináša komplexne a organicky spracovaný materiál o poetickej tvorbe básnika Jána Stacha v reláciách vytýčenej témy. Obsahuje známe životopisné údaje doplnené faktami s viacerých relevantných zdrojov, ktoré doposiaľ v komplexnom celku takto zaradené či inak spracované neboli. Dopĺňajú tak celostný a prirodzený obraz výnimočného tvorcu, umelca a človeka v kontexte jeho tvorby, ale takisto i v súvzťažnosti so spoločenskými, kultúrnymi či politickými pomermi v čase jeho aktívneho pôsobenia.
K N Í H K U P E C T V O
Tkáč Marián - Naše dejiny v obrazoch 64993-90-03

Tkáč Marián
Naše dejiny v obrazoch


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
116 strán, EAN: 9788081151514, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.626 kg, rozmer: 27.5 cm x 21 cm
Autor predkladá prehľad slovenských dejín, kľúčových historických udalostí a osobností, spracovaný spôsobom prístupným mladému čitateľovi, v podobe koláže kratších textov, ilustrovaných jednak reprodukciami jestvujúcich výtvarných diel slovenských umelcov, jednak autorskými výtvarnými prácami. Dielo v jedenástich kapitolách, počnúc prvou Doba roľníkov a výrobcov železa, až po poslednú s názvom Nový začiatok, prevedie čitateľa storočiami našej histórie. Autor precízne volí štýl, slovnú zásobu, mieru detailnosť opisov, orientuje sa iba na kľúčové a zásadné udalosti, čím dosahuje potrebnú mieru prehľadnosti a zrozumiteľnosti. Publikácia má ambíciu zaujať mladého čitateľa a prispieť k lepšiemu poznávaniu národných dejín, ktoré je, aspoň podľa dostupných prieskumov verejnej mienky, na nízkej úrovni. Bude zaiste vynikajúcou pomôckou pri rozvoji duchovného rozhľadu, historického vedomia a vlastenectva mladej generácie.
K N Í H K U P E C T V O
Mariana Drgoňová - Obrázkový slovník anglicko-nemecko-slovenský 67076-90-03

Mariana Drgoňová
Obrázkový slovník anglicko-nemecko-slovenský


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
96 strán, EAN: 9788081151576, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.67 kg, rozmer: 30 cm x 21.5 cm
Kontakt s cudzím jazykom v predškolskom a ranom školskom veku je kľúčový pre celoživotný rozvoj jazykových zručností. Jedinečná pomôcka umožní vašim deťom hravo si vštepovať najpoužívanejšie slová a frázy z dvoch svetových jazykov zároveň! Trojjazyčný obrázkový slovník zahŕňa vyše 1 500 najfrekventovanejších slov, niekoľko stoviek slovných spojení a ich použitie v najbežnejších životných situáciách. Vedie k osvojovaniu si správnej výslovnosti. Okrem obrázkovej časti ponúka anglicko-slovenský a nemecko-slovenský slovníček a zoznam fráz. Výborne sa dá použiť ako prvý slovník pri výučbe cudzích jazykov pre žiakov ZŠ.
K N Í H K U P E C T V O
Mikuláš Kočan - Pípeť 65157-90-03

Mikuláš Kočan
Pípeť


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788081280825, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.467 kg, rozmer: 22.5 cm x 14 cm
Studentská Bratislava koncom 70. rokov je kulisou bizarnej siete postáv a situácií, ktorými sa vinie študentsko-ľúbostný príbeh vysokoškoláka Jana a osud Heleny, rozvedenej ženy v stredných rokoch, ktorá ochotne ponúka mladým študentom pocit domova, teplú večeru, vyhriatu posteľ... Príbehy lások, sklamaní, zauzlených vzťahov nastavujú zrkadlo pokrivenej dobe – bez zaujatosti, bez príkras. Monumentálne dielo brilantného prozaika udržiava v napätí od prvej strany až po poslednú. Mottom je pálčivý smäd – po živote, úspechu, láske, objatí... „Hrdinovia románu bojujú o miesto na slnku... Nejde o klasické zápolenie, skôr o voľný štýl, chyť, ako môžeš. Ak to vyslovíme nahlas, zrazu zapochybujeme, či nám autor rozprával len o minulosti...“
A N T I K V A R I Á T
Mikuláš Kočan - Pípeť 135155-88-01

Mikuláš Kočan
Pípeť


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 4.74 €
Jazyk: slovensky
256 strán, ISBN - 978-80-8128-082-5, (stav B - nečítaná, vzadu na obale má 3 mm poškodenie), viaz., hmotnosť: 0.467 kg, rozmer: 22.5 cm x 14 cm
Studentská Bratislava koncom 70. rokov je kulisou bizarnej siete postáv a situácií, ktorými sa vinie študentsko-ľúbostný príbeh vysokoškoláka Jana a osud Heleny, rozvedenej ženy v stredných rokoch, ktorá ochotne ponúka mladým študentom pocit domova, teplú večeru, vyhriatu posteľ... Príbehy lások, sklamaní, zauzlených vzťahov nastavujú zrkadlo pokrivenej dobe – bez zaujatosti, bez príkras. Monumentálne dielo brilantného prozaika udržiava v napätí od prvej strany až po poslednú. Mottom je pálčivý smäd – po živote, úspechu, láske, objatí... „Hrdinovia románu bojujú o miesto na slnku... Nejde o klasické zápolenie, skôr o voľný štýl, chyť, ako môžeš. Ak to vyslovíme nahlas, zrazu zapochybujeme, či nám autor rozprával len o minulosti...“
K N Í H K U P E C T V O
Mathej Tomka - Pod orechom tma 77681-90-03

Mathej Tomka
Pod orechom tma


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788081151323, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.183 kg, rozmer: 17 cm x 11.2 cm
Knižný debut úspešného mladého prozaika, laureáta mnohých literárnych súťaží, zahŕňa sedem próz: Priedomie, Pod orechom tma, Dedina na obed, Tŕňovou cestou, 54 minút, Štyri fotografie Marianny K. a Posledná poviedka. Charakteristickou črtou sú takmer rozprávkové postavy, ale i prelínanie skutočných udalostí z autorovho života s fikciou, snová až halucinačná atmosféra, blízka dielam magického realizmu, príznačné je i nezvyčajné členenie textu. Texty M. Thomku majú potenciál klásť vážne otázky súčasnému spôsobu života mladých ľudí, ale nemenej poskytovať ozajstnú radosť z hry so slovom, s príbehom, realitou, snom a s témou a kultivovane zabávať. (A. Halvoník)
K N Í H K U P E C T V O
Ivan Kňaze - Povahy zvierat 66001-90-03

Ivan Kňaze
Povahy zvierat


Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2013
Cena: 11.07 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788081151392, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.473 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Viete, že zvieratá majú nielen vlastnú reč, ale aj rôzne povahy? Dôverný znalec a výborný fotograf prírody vás na množstve príkladov a príbehov, ktoré zachytil zo života rôznych druhov malých zvierat, zasvätí do psychológie tých zaujímavých, často výnimočných bytostí, ktoré žijú všade okolo nás. Ivan Kňaze rozumie reči a povahám zvierat ako málokto. Nie je profesionálnym vedátorom, je človekom, ktorý úzko a intenzívne spolunažíva s ríšou zvierat, trpezlivo a s obrovskou empatiou pozoruje obyvateľov tejto ríše, zachytáva ich prejavy, často na prvý pohľad nepochopiteľné, ale pre zasväteného znalca čitateľné ako otvorená kniha
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89691 titulov.