...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...Vydavateľstvo: Statni nakladatelstvi krasne literatury [ 125 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
35465-88-01

Erenburg Ilja
Devátá vlna


Státní nakladatelství krásné literatury, 1953
Klub čtenářů zv.č.: 10
Cena: 1.50 €
Jazyk: česky
776 strán, náklad: 30 400 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.8 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Dílo navazuje dějem i postavami na autorovy romány `Pád Paříže` a `Bouře` a je ohlasem autorových poznatků z mezinárodních konferencí a kongresů v posledních letech. Hlavními hrdiny jsou Američané, Francouzi, Angličané, Němci, Čechoslováci, Korejci a sovětští lidé. Na jejich osudech, osobních a mezinárodních vztazích podává autor obraz Ameriky a Evropy v letech 1948-1951: na jedné straně hrozbu atomové bomby a nové války, na druhé pak boj za štěstí lidstva. Název románu pak symbolisuje stále sílící mírové hnutí všech národů - `devátou vlnu`, která jako rozhodující síla smete připravovatele nové světové války.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
47605-88-01

Rubeš Jaromír František
Pan Amanuensis na venku


Státní nakladatelství krásné literatury, 1953
Nesmrtelní zv.č.: 9
Cena: 2.90 €
Jazyk: česky
128 strán, náklad: 10 400 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Adolf Kašpar, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 24 cm x 17.5 cm
Humoreska obrozenského autora líčí satirickou formou příběh pražského advokátního úředníka, který se vydá na venkov čerpat látku pro novelu a přitom se stává vtipným pozorovatelem života první poloviny 19. století.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41178-88-01

Dickens Charles
Zlé časy


Státní nakladatelství krásné literatury, 1953
Krásná literatura
Cena: 6.40 €
Jazyk: česky
264 strán, náklad: 10 400 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Karel Teissig, preklad: Dagmar Steinová, (Z anglického originálu - Hard Times), (stav A - veľmi dobrý), viaz., hmotnosť: 0.82 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Poutavý román, ve kterém velký realistický spisovatel zobrazuje anglické tovární městečko v období převratné průmyslové revoluce. S výstižnou ironií kritisuje tehdejší buržoasní společnost i anglickou aristokracii a obrací svůj hněvivý hlas proti kapitalistickému kořistnictví, politickému podvodnictví, byrokratickému vydřidušství a proti celému výchovnému systému, jímž byl anglický lid násilně udržován v nevědomosti a zaostalosti. Se stejným mistrovstvím, jak dokáže Dickens vylíčit několik typů `vyšší` společnosti, zachycuje tu řadu dalších postav prostých, chudých lidí, kteří jsou schopni sebeobětování, nezištného přátelství a opravdové, věrné lásky. I když Dickens někdy nepochopil dobře složitost společenského dění, přece však jasně a nesmlouvavě vystupuje proti útlaku a nespravedlnosti a z celého díla září opravdová láska k životu a k člověku.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
42169-88-01

Fontane Theodor
Effi Briestová


Státní nakladatelství krásné literatury, 1954
Světová četba zv.č.: 98
Cena: 2.30 €
Jazyk: česky
352 strán, náklad: 10 400 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.26 kg, rozmer: 17 cm x 11.5 cm
Umelecky dokonalý realistický román o manželstve mladého dievčaťa so starým mužom, o manželstve, ktoré malo za následok smrť dvoch ľudí a vykoľajenie niekoľkých ďaľších. Dielo `Effi Briestová` patrí medzi buržoázne romány, v ktorých je manželstvo odrazom rozporov buržoázneho života, ako je Flaubertov `Pani Bovaryová` a Tolstého `Anna Kareninová`.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
42310-93-01

Erben Jaromír Karel
Kytice z pověstí národních


Státní nakladatelství krásné literatury, 1954
Světová četba zv.č.: 88
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
164 strán, náklad: 20 400 ks, 2.vydanie, (stav B - poškodený obal), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 17 cm x 11.5 cm
Zbierka poézie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
4003-88-01

Wasilewska Wanda
Píseň nad vodami II.


Státní nakladatelství krásné literatury, 1954
Sovětští spisovatelé zv.č.: 21
Cena: 0.80 €
Jazyk: česky
274 strán, náklad 15 400 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Druhý diel trilógie o vojne v Poľsku.
Konec války neznamená ještě začátek nového života. Chyby sovět. komisaře Ovsejenka, který se spojil s polským kulakem Chorzyniakem, vedou obyvatele k nesprávnému pojetí demokracie a socialismu: z vykořisťovaných se stávají vykořisťovatelé-šmelináři. V rozhodném okamžiku však zasáhne Petr Ivančuk (ačkoliv sám prožívá bolestné zklamání citové) a ukáže všem širokou a jasnou cestu socialismu a lepší budoucnosti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
42378-88-01

Scott Walter
Pověst o Montrosovi


Státní nakladatelství krásné literatury, 1954
Světová četba zv.č.: 75
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
340 strán, náklad: 10 400 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 16.5 cm x 11.5 cm
Děj `Pověsti o Montrosovi` se odehrává ve Skotsku v r. 1644 za občanské války, která začala v Anglii a přenesla se do Skotska i do Irska. V tomto roce král Karel I. jmenoval vrchním velitelem vojska, jež mělo porazit odbojné Skoty (bylo však jimi r. 1645 poraženo), hraběte J.G. Montrose, který pocházel ze skotského feudálního rodu a byl králem povýšen na markýze. Walter Scott (1771-1832), zakladatel historického románu v západoevropské literatuře, smýšlením konservativec, avšak přes silné vlivy romantismu realisticky líčící velká historická hnutí a krise feudálního středověku, učinil ústředním motivem tohoto románu reakčně monarchistické povstání skotských vojáků-horalů. Ukázal, že povstání bylo předem odsouzeno k nezdaru pro neorganisovanost a rodové nepřátelství mezi skotskými vojáky a pro osobní ctižádost a pomstychtivost Montrosovu, která jej odvedla od původního směru tažení.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
30394-88-01

Wilson Mitchell
Vysoké napětí


Státní nakladatelství krásné literatury, 1954
Klub čtenářů zv.č.: 15
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
616 strán, náklad: 22 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.71 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Román ukazuje dvě možnosti, mezi nimiž se rozhoduje většina dnešních amerických vědců: zapomenout na svět za okny laboratoře a věnovat se jen svému bádání, nebo se drát o místo v konkurenčním boji podnikatelského světa, zcela se přizpůsobit jeho dravosti a šlapat přitom po hlavách slabších. Ústřední postava románu - malý fysik, nezná sice svět socialistické vědy, pracující k prospěchu lidu, avšak celým jeho počínáním a vyvojem prostupuje nevyslovené přesvědčení, že vědecká práce nemůže být intelektuálsky samoúčelná, a že věda jednou bude sloužit všem lidem, nikoli pouze několika desítkám monopolistů.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41297-88-01

Feuchtwanger Lion
Bláznova moudrost


Státní nakladatelství krásné literatury, 1955
Klub čtenářů zv.č.: 33
Cena: 2.90 €
Jazyk: česky
432 strán, náklad: 42 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.54 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Čili smrt a zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua.

Román, pokládaný za vrchol autorovy tvorby, zachycuje poslední dny J.J. Rousseaua a osud jeho díla v bouřlivé revoluční době po jeho smrti, kdy Robespierre a jeho stoupenci uskutečňují jádro jeho požadavků a kdy učení "blázna" prodělává takto zkoušku ohněm. L. Feuchtwanger, který zde nechává defilovat řadu postav, z nichž každá představuje jiný postoj k Rousseauovu dílu, využívá v tomto formálně sevřeném a úsporném románě svých bezpečných znalostí dějů, osob a událostí významného údobí francouzských i světových dějin.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
19821-88-01

Hawthorne Nathaniel
Dům se sedmi štíty


Státní nakladatelství krásné literatury, 1955
Cena: 1.40 €
Jazyk: česky
352 strán, náklad: 6 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Romantický příběh o spletitých vztazích dobra a zla, o vině a trestu. Patricijský rod Pyncheonů, sídlící ve starobylém domě v Nové Anglii, je stíhán kletbou. Účinek křivdy, spáchané kdysi na rodině nezámožných Maulů, trvá v trojí generaci (přiznačně odlišné pro 17., 18. a 19. stol.), postupně bledne a posléze mizí, když poslední potomci obou znešvářených rodů se smíří sňatkem. Pravou kletbou Pyncheonů je však jejich okázalým puritánstvím.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41080-88-01

Melville Herman
Izrael Potter


Státní nakladatelství krásné literatury, 1955
Světová četba zv.č.: 103
Cena: 1.40 €
Jazyk: česky
268 strán, náklad: 11 400 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 17 cm x 11.5 cm
Po vypuknutí americké revoluce opustí Izrael svou farmu, bojuje u Bunker Hillu, zúčastní se několika námořních bitev a je dvakráte zajat. Poválečná léta prožívá v bídě mezi londýnskou chudinou. Teprve jako osmdesátiletý stařec se vrací se svým synem do vlasti. Jeho rodný kraj je změněn, nikdo ho již nezná, jeho žádost o pensi je zamítnuta: umírá zklamán a chud. Na osudu Izraela Pottera M. ukázal, že ideály americké revoluce nepřinesly prostým lidem, kteří z ně prolévali svou krev, ani svobodu, ani naději na lepší život.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
11886-88-01

Rôzni autori
Pravila Šahrazád


Státní nakladatelství krásné literatury, 1955
Klub čtenářů zv.č.: 25
Cena: 4.32 €
Jazyk: česky
468 strán, náklad 55 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Anthologie obsahuje asi osminu nejmladší, egyptské redakce Tisíce a jedné noci. Překladatel vybral ty druhy vyprávění, které jsou pro sbírku typické. Úpravy (stylistické a pravopisné, zrušení členění na noci) a škrty (míst rozvláčných nebo naturalisticky zabarvených) byly provedeny tak, aby nenarušily celkový charakter a komposiční svéráz díla. 30 stránková poznámková část se snaží čtenáře poučit o základních rysech společenského a kulturního prostředí, v němž sbírka dostala svou definitivní podobu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20324-88-01

Prišvin Michail
Kouzelný vdoleček


Státní nakladatelství krásné literatury, 1956
Světová četba zv.č.: 127
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
266 strán, náklad: 8 400 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.21 kg, rozmer: 17 cm x 11 cm
Známý ruský ethnograf a spisovatel (1873-1954) zachycuje v knize dojmy a zážitky ze svých cest po ruském severu. Příběh ladí pohádkově vyprávěním o kouzelném vdolečku, který jej vede na bělomořské pobřeží, na Solovecké ostrovy a dále za půlnočním sluncem do míst, kde žijí v kočovných stanech potomci hrdinů Kalevaly. Autor poznává život bělomořských rybářů, putuje s poutníky do slavného Soloveckého kláštera a účastní se lovu ryb v Kolské zátoce, plného dobrodružného kouzla i nebezpečenství. Dále vede vdoleček Prišvina do Norska, kolem severního mysu a na parníku podél fjordů zpět do vlasti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
32164-88-01

Mann Heinrich
Mládí krále Jindřicha IV.


Státní nakladatelství krásné literatury, 1956
Spisy Heinricha Manna zv.č.: 3
Cena: 2.32 €
Jazyk: česky
590 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.68 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Mohutná románová freska vypovídá vynikajícim způsobem o prvním životním úseku francouzského krále Jindřicha IV. (1553-1610) Sleduje ho od dětských let až po rok 1589, kdy se stává panovníkem. Obrazem, zpodobujícím, jak mladý chlapec vyrůstal za velmi pohnutých okolností v moudrého vládce, autor napomínal svou dobu. Psal totiž toto své dílo v emigraci a vydal je v r. 1935. Historický román je v něm spojen s románem dobrodružným a s psychologickou studií, bohaté panoráma dvorského života je nabito intrikami, tajemnými vraždami i citovou zradou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41197-88-01

Rôzni autori
Obrazy ze soukromého i veřejného života zvířat


Státní nakladatelství krásné literatury, 1956
Cena: 6.60 €
Jazyk: česky
656 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Grandvill, (stav A - veľmi dobrý), viaz., hmotnosť: 1.26 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Mistrovské kolektivní dílo francouzské literatury 40. let minulého století, v němž autoři - Honoré de Balzac, Alfred de Musset, George Sandová, P.J. Stahl a řada dalších, u nás méně známých francouzských spisovatelů - vytvořili velkolepou satiru na poměry své doby. Forma bajky, dovolující spojení charakteru zvířete s určitým lidským typem, satirické soudy autorů ještě vyhrotila. Vedle posměšků na kult Napoleonův, vedle hodnocení revoluce 1830, vedle narážek na zahraniční politiku, vedle zesměšňování šovinismu nacházíme tu ostré, na tehdejší dobu překvapivě útočné posměšky na poměry ve vědě, lékařství, soudnictví, literatuře i ve společenském životě. Knihu doprovází více než 300 původních ilustrací vynikajícího francouzského kreslíře a karikaturisty Grandvilla.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38731-88-02

Fast Howard
Silas Timberman


Státní nakladatelství krásné literatury, 1956
Klub čtenářů zv.č.: 52
Cena: 1.90 €
Jazyk: česky
336 strán, náklad: 45 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Významný americký spisovatel a představitel světového mírového hnutí zachycuje ve svém románu typický příběh současného života své vlasti, zachvácené hysterií studené války. Hlavní dějovou náplní je osud universitního profesora, žijícího v klidném a šťastném prostředí rodiny, který je obviněn z komunistické činnosti a z nevlastenectví jen proto, že odmítl vstoupit do civilní obrany a že podepsal mírovou výzvu proti atomové bombě. Zkorumpovanou americkou justicí je odsouzen na několik let do vězení.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
41011-88-03

Jirásek Alois
Skaláci : Historický obraz z 2. polovice 18. století


Státní nakladatelství krásné literatury, 1956
Klub čtenářů zv.č.: 47
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
260 strán, náklad: 44 400 ks, 17.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Historický román líčí kruté poddanské poměry na náchodském panství v době vlády Marie Terezie. Na osudech představitelů tří generací skaláků ukazuje Jirásek růst třídního uvědomění selského lidu od trpné odevzdanosti až k otevřenému boji za právo a spravedlnost proti útlaku a zvůli panstva.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
32233-88-01

Ibáňez Blasco Vicente
Vinné sklepy


Státní nakladatelství krásné literatury, 1956
Klub čtenářů zv.č.: 43
Cena: 1.72 €
Jazyk: česky
304 strán, náklad: 36 400 ks, 2.vydanie, ilustrácie: Miloslav Troup, preklad: Václav Cibula, (Zo španielskeho originálu - La Bodega), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.68 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Román významného španělského spisovatele (1867-1928) zachycuje ve vzájemných vztazích nesnesitelný život zemědělských dělníků v okolí jihošpanělského města Jerezu na rozhraní 19. a 20. století a svět jejich vykořisťovatelů - aristokracie, městské buržoasie a statkářů - v jeho typicky španělské podobě feudálního útlaku spojeného s kapitalistickým vyssáváním. Ústředním dějovým motivem je povstání andaluských bezzemků a zemědělských dělníků proti majitelům vinic a latifundistům, jehož organisátorem a vůdcem je revolucionář Salvatierra, který je v románě hlasatelem autorových revolučních idejí. Podaří se mu sice přimět dělníky k vzbouření, nepřinese jim však slibované úlevy, neboť povstání, jež má posud převážně anarchistický ráz, je v zárodcích potlačeno.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38732-93-01

Rôzni autori
Básnický almanach 1957


Státní nakladatelství krásné literatury, 1957
Klub čtenářů zv.č.: 77
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
268 strán, náklad: 102 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Vilém Reichmann, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Ročenka, vydávaná letos již po páté, podává průřez českou a tentokrát i slovenskou básnickou tvorbou v uplynulém roce. Autoři jsou řazeni mechanicky podle dat narození. Z českých básníků jsou zde zastoupeni Nezval, Holan, Seifert, Pujmanová, Branislav, Hrubín (příspěvkem prozaickým), Taufer, Florian aj., slovenská poesie, vstupující po prvé na stránky Almanachu je representována jmény J. Smreka, J. Poničana, M. Lajčiaka, V. Mihálika aj. V závěrečné části vytvořil pořadatel antologie J. Noha epigramatické portréty básníků, doprovázené karikaturními kresbami V. Reichmanna.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
38617-88-04

Rolland Romain
Jan Kryštof I. - II.


Státní nakladatelství krásné literatury, 1957
Klub čtenářů zv.č.: 64
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
1390 strán, náklad: 69 000 ks, 7.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Rozsáhlý románový cyklus - celoživotní dílo francouzského bojovného humanisty a čestného demokrata - podává na osudech německého hudebníka a skladatele a na jeho uměleckém růstu, utvářeném pobytem v Paříži, Švýcarsku a Italii - široký obraz evropské a především francouzské společnosti v období mezi Komunou a imperialistickou válkou 1914-1918.
image_1
image_2
Erenburg Ilja
Devátá vlna
1.50 €
image_1
image_2
Rubeš Jaromír František
Pan Amanuensis na venku
2.90 €
image_1
image_2
Dickens Charles
Zlé časy
6.40 €
image_1
image_2
Fontane Theodor
Effi Briestová
2.30 €
image_1
image_2
Erben Jaromír Karel
Kytice z pověstí národních
2.00 €
image_1
image_2
Wasilewska Wanda
Píseň nad vodami II.
0.80 €
image_1
image_2
Scott Walter
Pověst o Montrosovi
3.00 €
image_1
image_2
Wilson Mitchell
Vysoké napětí
2.20 €
image_1
image_2
Feuchtwanger Lion
Bláznova moudrost
2.90 €
image_1
image_2
Hawthorne Nathaniel
Dům se sedmi štíty
1.40 €
image_1
image_2
Melville Herman
Izrael Potter
1.40 €
image_1
image_2
Rôzni autori
Pravila Šahrazád
4.32 €
image_1
image_2
Prišvin Michail
Kouzelný vdoleček
1.30 €
image_1
image_2
Mann Heinrich
Mládí krále Jindřicha IV.
2.32 €
image_1
image_2
Rôzni autori
Obrazy ze soukromého i veřejného života zvířat
6.60 €
image_1
image_2
Fast Howard
Silas Timberman
1.90 €
image_1
image_2
Jirásek Alois
Skaláci : Historický obraz z 2. polovice 18. století
1.30 €
image_1
image_2
Ibáňez Blasco Vicente
Vinné sklepy
1.72 €
image_1
image_2
Rôzni autori
Básnický almanach 1957
3.00 €
image_1
image_2
Rolland Romain
Jan Kryštof I. - II.
2.00 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98886 titulov.

Kuriozity
Kuriozity