SELECT id FROM `ponukaknih` WHERE `ks` > 0 AND `vydavatel` LIKE 'Slovenske vydavatelstvo krasnej literatury' Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN: 0908789792 0907510658
v akcii Domáca knižnica môžete získať 100 kníh len za 20 €
v akcii Malá domáca knižnica môžete získať 25 kníh len za 8 €
v akcii Mini domáca knižnica môžete získať 10 kníh len za 5 €
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Slovenske vydavatelstvo krasnej literatury [ 252 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Kukučín Martin - Dedinský román 13576-88-03

Kukučín Martin
Dedinský román


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1952
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 11
Cena: 1.40 €

244 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, (stav A), viaz.
Výber z Kukučínových dedinských rozprávok. Dedinský román je apoteózou úprimnej manželskej lásky a predrádza autorov odpor k obchodnému chápaniu rodinných zväzkov, ktoré sa vtedy stávalo zvykom.

Mišo
Dedinský román
Rysavá jalovica
Zakáša - darmo je!
Hmotnosť: 0.32 kg rozmer: 19.5 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Stendhal - Lucien Leuwen II. 115585-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1952
Edícia svetových klasikov zv.č.: 2
Cena: 0.80 €

448 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Dvojzväzkový historický román. 2.diel.
Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
Hmotnosť: 0.51 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Adam Šangala 12423-88-01

Jégé
Adam Šangala


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 12
Cena: 2.10 €

336 strán
Jazyk: slovensky
náklad 46 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz.
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 19 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Turgenev Sergejevič Ivan - Dym - Novina 34067-88-01

Turgenev Sergejevič Ivan
Dym - Novina


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 17
Cena: 2.82 €

528 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Kniha je v slovenčine.

V obou svý,ch poslední,ch romá,nech Turgeně,v vylí,č,il typy revoluč,ní, raznoč,inecké, inteligence. V "Dý,mu", v ně,mž, se proplé,tá, milostná, zá,pletka s politický,m pamfletem, vytvoř,il karikaturu na vojenskou š,pič,ku reakč,ní, aristokracie a na skupinu ruský,ch revolucioná,ř,ů,, pů,sobí,cí,ch v emigraci, své, společ,enské, i politické, kredo vyjá,dř,il ú,sty Potugina, raznoč,ince oddané,ho zá,padní, kultuř,e a zá,padní, civilisaci. - V "Novině," Turgeně,v zobrazil neú,spě,ch ná,rodnictví,, které, vš,ak odsuzoval s posic liberá,lní, š,lechty. Ú,stř,ední, postavou i romá,nu - a podle autorova ná,zoru té,ž, muž,em budoucnosti - je prostý,, prakticky založ,ený, Solomin, př,edstavitel burž,oasní,ho a obchodně, prů,myslové,ho Ruska, který, se snaž,í, zlepš,it postavení, lidu reformami, osvě,tovou prací, a technický,m pokrokem.
Hmotnosť: 0.59 kg rozmer: 20.5 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Stendhal - Lucien Leuwen I. - II. 34831-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen I. - II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 1, 2
Cena: 2.32 €

768 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav B - prvý diel bez obalu), viaz.
Dvojzväzkový historický román. Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
Hmotnosť: 0.92 kg rozmer: 20.5 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Medzi prúdmi II. - Ohnivcov syn 139674-88-01

Jirásek Alois
Medzi prúdmi II. - Ohnivcov syn


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Cena: 1.00 €

244 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
2.diel
Trojzväzkový román je vstupnou časťou veľkého husitského cyklu. Zachytávajú časť českých dejín, s jej veľkými postavami ale aj obyčajným ľudom.
Hmotnosť: 0.32 kg rozmer: 20.9 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Medzi prúdmi III. - O tri hlasy 139045-88-01

Jirásek Alois
Medzi prúdmi III. - O tri hlasy


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Cena: 1.00 €

512 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
3.diel
Trojzväzkový román je vstupnou časťou veľkého husitského cyklu. Zachytávajú časť českých dejín, s jej veľkými postavami ale aj obyčajným ľudom.
Hmotnosť: 0.572 kg rozmer: 21.1 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Veres Péter - Na sluhovskom chlebe 35794-88-03

Veres Péter
Na sluhovskom chlebe


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Prameň
Cena: 1.00 €

714 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Maďarský román, ktorého dej sa začína v druhej polovici 19. storočia o živote na maďarskej dedine.
Hmotnosť: 0.75 kg rozmer: 20.5 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Sienkiewicz Henryk - Novely 55589-88-02

Sienkiewicz Henryk
Novely


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 8
Cena: 2.25 €

332 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Zbierka Sienkiewiczových noviel a poviedok.
Hmotnosť: 0.43 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Stašek Antal - O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch 20484-88-01

Stašek Antal
O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Odkazy našej klasiky
Cena: 1.30 €

298 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Je to jeden z najpresvedčivejších románov Antala Staška, ktorý rozvíja dva motívy hlavnej postavy rebelantského ševca Matúša, neskrotný hnev, ba nenávisť proti utláčateľom a rovnako neskrotná ľúbostná vášeň. Dejová osnova v účinnej umeleckej forme priblíži nám udalosti búrlivých revolučných rokov 1948-1949.
Hmotnosť: 0.37 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Puškin Sergejevič Alexander - Umelecká próza 112143-88-01

Puškin Sergejevič Alexander
Umelecká próza


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 57
Cena: 5.60 €

490 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Puškinove poviedky a romány, okrem iného Piková dáma a Kapitánova dcéra.
Hmotnosť: 0.697 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Ostrovskij Nikolaj - Ako sa kalila oceľ 148841-88-01

Ostrovskij Nikolaj
Ako sa kalila oceľ


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Cena: 1.70 €

416 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Kniha je v slovenčine, popis v češtine.
V románě, který je svéživotopisem samotného N. Ostrovského, typisuje v sobě hlavní hrdina Pavel Korčagin nejkrásnější rysy sovětské mládeže, bojující v revoluci a v občanské válce spolu se svými otci za sovětskou moc a budující po jejím vítězství a upevnění socialismu. Korčagin (Ostrovskij) původem z ukrajinské dělnické rodiny, od svých 12 let pracuje 14 až 16 hodin denně, aby pomohl uživit rodinu. Ve Velké říjnové revoluci a v obč. válce nachází rychle a jistě své místo: vstupuje do Komsomolu a organisuje bojové oddíly komunistické mládeže. Po ukončení občanské války obětavě pracuje na výstavbě: staví úzkokolejku a obnovuje železniční dílny. R. 1924 se stává členem komunistické strany a věnuje se intensivní politické práci. Sráží ho však těžká a nevyléčitelná choroba, následek starého zranění a prožitých útrap: ochrne a později také oslepne. Nevzdává se a nepřestává se snažit být své straně a třídě užitečným. Píše a později diktuje románovou epopej svého vlastního života i celé dějinné epochy "Jak se kalila ocel", jejíž smysl vystihuje slovy: "Ocel se zakaluje v prudkém ohni a silném chladu. Tehdy se stává pevnou a nic ji nezlomí. Tak se zakalovala i naše generace v strašlivých zkouškách a učila se nedat se srazit životem."
Hmotnosť: 0.5 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Kukučín Martin - Lukáš Blahosej Krasoň I. - II. 13575-88-03

Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň I. - II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 23,24
Cena: 1.85 €

312 strán
Jazyk: slovensky
8.vydanie, (stav A), viaz.
Kukučín tu spracúva ľúbostnú drámu mladého štúrovského básnika Sama Bohdana Hroboňa, očareného českou národovkyňou Bohuslavou Rajskou. Spisovateľ na pozadí ľúbostného príbehu odhalil sociálne, politické i kultúrne pomery, myšlienkové ovzdušie českého a sčasti aj slovenského prostredia z obrodeneckých čias.
Hmotnosť: 0.73 kg rozmer: 19 cm x 14 cm
A N T I K V A R I Á T
Zagorčinov Stojan - Posledný deň 81703-88-01

Zagorčinov Stojan
Posledný deň


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Prameň zv.č.: 16
Cena: 1.40 €

488 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Historický román z Bulharska.
Hmotnosť: 0.534 kg rozmer: 20.5 cm x 13.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Kociubinskij Mychajlo Mychajlovič - Poviedky 34802-88-02

Kociubinskij Mychajlo Mychajlovič
Poviedky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Edícia svetových klasikov zv.č.: 39
Cena: 2.20 €

492 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Výber dvadsiatich psychologických poviedok v sociálnom ladení z diela ukrajinského spisovateľa, pokladaného za predchodcu socialistického realizmu v ukrajinskej literatúre.
Hmotnosť: 0.56 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Šolochov Alexandrovič Michail - Rozoraná celina 18439-88-01

Šolochov Alexandrovič Michail
Rozoraná celina


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Výber zv.č.: 6
Cena: 1.90 €

254 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: A.Laptev, preklad: Ľudmila Pikulová, (stav A), viaz.
Šolochov opisuje život na kozáckej dedine v novej historickej situácii - v období kolektivizácie poľnohospodárstva. V diele sa výrazne odzrkadľuje problematika výstavby kolchozného hospodárstva v Sovietskom sväze v rokoch prvej päťročnice, upevňovanie sovietskej moci na dedine, boj proti kulakom a pozostatkom reakčných kozáckych a bielogvardejských živlov. Druhý diel Rozoranej celiny organicky nadväzuje na prvú časť, pokračuje v dejovej línii, vedie ku konfliktu a rozuzleniu, dovršuje osudy jednotlivých hrdinov na pozadí známej historickej skutočnosti, ktorou bolo odhalenie a rozdrvenie rozsiahleho sprisahania kontrarevolučných síl v donskej oblasti.
Hmotnosť: 0.56 kg rozmer: 24.4 cm x 17.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Záborský Jonáš - Rozprávky
Záborský Jonáš - Rozprávky ilustr.1
17286-88-01

Záborský Jonáš
Rozprávky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 22
Cena: 3.20 €

386 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, (stav A), viaz.
Šofránkovci
Chruňo a Mandragora
Frndolína
Faustiáda
Hmotnosť: 0.43 kg rozmer: 19 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Markov Georgij - Strogovovci 9368-88-02

Markov Georgij
Strogovovci


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Sovietska tvorba zv.č.: 3
Cena: 1.60 €

644 strán
Jazyk: slovensky
náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Román v širokom a mohutnom prúde zachytáva búrlivé udalosti, myšlienkové a politické kvasenie, sociálne vrenie obdobia od rusko-japonskej vojny a neúspešnej revolúcie ruského proletariátu r. 1905 po svetovú vojnu a víťazstvo Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie r. 1917. Do tohto historického rámca spisovateľ zasadil pohnutý osud dvoch generácií rodín Strogovovcov. V románe defiluje celý rad rozličných postáv, ako napr. dedo Fiška, ktorý síce patrí do generácie otca Zachara Strogova, no srdcom a činom do generácie mladšej, celkom strhnutej revolúciou, nadšene bojujúcej za nový, socialistický poriadok. Utešene je vykreslený ľúbostný vzťah Artoma a Maňušky.
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Votruba František - Víťazná cesta
Votruba František - Víťazná cesta ilustr.1
13574-14-02

Votruba František
Víťazná cesta


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 27
Cena: 1.00 €

340 strán
Jazyk: slovensky
náklad 25 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Literárno-vedecké články F.Votrubu.
Hmotnosť: 0.4 kg rozmer: 19 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Caragiale Luca Ion - Výber z diela I. 116460-88-01

Caragiale Luca Ion
Výber z diela I.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954
Edícia svetových klasikov
Cena: 2.25 €

400 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Výber z prozaického i dramatického diela I.L. Caragiala:
Drobné príhody a črty
Divadelné hry
Hmotnosť: 0.468 kg rozmer: 20.6 cm x 14 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 87870 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka