...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku... vyskúšajte tuVydavateľstvo: Slovenske vydavatelstvo krasnej literatury [ 305 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
13576-88-02

Kukučín Martin
Dedinský román


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1952
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 11
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
244 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 19.5 cm x 14 cm
Výber z Kukučínových dedinských rozprávok. Dedinský román je apoteózou úprimnej manželskej lásky a predrádza autorov odpor k obchodnému chápaniu rodinných zväzkov, ktoré sa vtedy stávalo zvykom.

Mišo
Dedinský román
Rysavá jalovica
Zakáša - darmo je!
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115585-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1952
Edícia svetových klasikov zv.č.: 2
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky
448 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Dvojzväzkový historický román. 2.diel.
Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
12423-88-02

Jégé
Adam Šangala


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 12
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 46 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34067-88-01

Turgenev Sergejevič Ivan
Dym - Novina


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 17
Cena: 2.82 €
Jazyk: slovensky
528 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Kniha je v slovenčine.

V obou svý,ch poslední,ch romá,nech Turgeně,v vylí,č,il typy revoluč,ní, raznoč,inecké, inteligence. V "Dý,mu", v ně,mž, se proplé,tá, milostná, zá,pletka s politický,m pamfletem, vytvoř,il karikaturu na vojenskou š,pič,ku reakč,ní, aristokracie a na skupinu ruský,ch revolucioná,ř,ů,, pů,sobí,cí,ch v emigraci, své, společ,enské, i politické, kredo vyjá,dř,il ú,sty Potugina, raznoč,ince oddané,ho zá,padní, kultuř,e a zá,padní, civilisaci. - V "Novině," Turgeně,v zobrazil neú,spě,ch ná,rodnictví,, které, vš,ak odsuzoval s posic liberá,lní, š,lechty. Ú,stř,ední, postavou i romá,nu - a podle autorova ná,zoru té,ž, muž,em budoucnosti - je prostý,, prakticky založ,ený, Solomin, př,edstavitel burž,oasní,ho a obchodně, prů,myslové,ho Ruska, který, se snaž,í, zlepš,it postavení, lidu reformami, osvě,tovou prací, a technický,m pokrokem.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
156851-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen I.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 1
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
320 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A, previazané), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
1.diel

Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34831-88-02

Stendhal
Lucien Leuwen I. - II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 1, 2
Cena: 2.32 €
Jazyk: slovensky
768 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A - prvý diel bez obalu), viaz., hmotnosť: 0.92 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Dvojzväzkový historický román. Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17282-93-02

Sládkovič Andrej
Marína


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 14
Cena: 4.80 €
Jazyk: slovensky
204 strán, náklad 50 000 ks, 14.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
Marína je v našej literatúre najväčšou ľúbostnou básňou. Sládkovič rozširuje a povyšuje svoj osobný cit na všeovladajúcu silu života. V krásnych obrazoch prechádza od obrazu Maríny do filozofických vyznaní, do perspektív budúcnosti. Marína je aj jedinečnou lyrickou drámou, odrazom mravných a duševných zápasov básnika. Sládkovič spojil lásku k žene s láskou k vlasti, a tak v nej city erotické, vlastenecké a všeľudské harmonicky splyvajú vo vyjadrení čistej lásky človeka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139674-88-01

Jirásek Alois
Medzi prúdmi II. - Ohnivcov syn


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
244 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.9 cm x 14 cm
2.diel
Trojzväzkový román je vstupnou časťou veľkého husitského cyklu. Zachytávajú časť českých dejín, s jej veľkými postavami ale aj obyčajným ľudom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
139045-88-01

Jirásek Alois
Medzi prúdmi III. - O tri hlasy


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
512 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.572 kg, rozmer: 21.1 cm x 14.5 cm
3.diel
Trojzväzkový román je vstupnou časťou veľkého husitského cyklu. Zachytávajú časť českých dejín, s jej veľkými postavami ale aj obyčajným ľudom.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
15859-88-01

Gogoľ Vasilievič Nikolaj
Mirhorod


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
N.V.Gogoľ: Spisy v 5 sväzkoch zv.č.: 2
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
282 strán, náklad 4 000 ks 3,vydanie, preklad Zora Jesenská, (stav A, veľa pečiatok, ale nie v texte), viaz., hmotnosť: 0.291 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
4 novely - Taras Buľba - Vij - Ako sa povadil Ivan Ivanovič s Ivanom Nikiforovičom - Starosvetský statkári
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
35794-88-03

Veres Péter
Na sluhovskom chlebe


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Prameň
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
714 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.75 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Maďarský román, ktorého dej sa začína v druhej polovici 19. storočia o živote na maďarskej dedine.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
55589-88-01

Sienkiewicz Henryk
Novely


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 8
Cena: 2.25 €
Jazyk: slovensky
332 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zbierka Sienkiewiczových noviel a poviedok.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20484-88-01

Stašek Antal
O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Odkazy našej klasiky
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
298 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Je to jeden z najpresvedčivejších románov Antala Staška, ktorý rozvíja dva motívy hlavnej postavy rebelantského ševca Matúša, neskrotný hnev, ba nenávisť proti utláčateľom a rovnako neskrotná ľúbostná vášeň. Dejová osnova v účinnej umeleckej forme priblíži nám udalosti búrlivých revolučných rokov 1948-1949.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
16473-88-01

Saltykov-Ščedrin
Obrázky z Gubernie


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 6
Cena: 3.80 €
Jazyk: slovensky
652 strán, náklad 4 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.7 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
33 realistických satirických povídek, zachycujících život ruské gubernie v letech 1848-1855, v posledním období Mikulášova panování. Látku k nim poskytla autorovi pozorování, která učinil v zapadlé gubernii Vjatce (nyní Kirov), kam byl poslán do vyhnanství za své členství v kroužku Petrašovců (vyznavačů utopic. socialistů). Na satiricky vylíčených typech hrabivých provinčních úředníků, statkářů, zneuznaných talentů, `zbytečných lidí`, proti kterým staví lid jako ztělesnění všeho `živého, rozumného a pracovitého`, ukazuje Ščedrin celou hrůzu a zvrácenost přízemního života v gubernii: zvůli a úplatkářství úřadů, divoký, prázdný život provinciálního úřednictva a hrozné bezpráví a utlačení lidu.
zdroj: databazeknih.cz
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
31610-88-01

Čechov Pavlovič Anton
Poviedky 1


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 13
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
392 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.46 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Poviedky ruského klasika:
Pošta
Utečenec
Chlapi
Gaštanko
Spať, spať
Step
Svetlá
Nepríjemnosť
Krásavice
Záchvat
Kňažná
Smutná história
Gusev
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
108306-88-01

Maupassant De Guy
Výber z noviel


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 16
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
536 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaná, fľakatá, povolená väzba), viaz., hmotnosť: 0.628 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.1 cm
Zbierka noviel a poviedok.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
181161-88-01

Novikov Alexej
Zrodenie muzikanta


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Prameň zv.č.: 12
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
590 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.644 kg, rozmer: 20.6 cm x 14 cm
Autor sprítomňuje v tomto románe s veľkým umením detstvo a mladosť Michaila Ivanoviča Glinku, geniálneho tvorcu ruskej národnej hudby. Prenikavým, zľahka ironizujúcim štýlom kreslí historické pozadie čias a všíma si aj základných ekonomických zmien....
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
34474-97-01

Gregor-Tajovský Jozef
Dielo III.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Dielo v šiestich zväzkoch zv.č.: 3
Cena: 4.22 €
Jazyk: slovensky
344 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Obsahuje hry: Ženský zákon, Nový život, Matka, Tma, Statky-zmätky, V službe, Hriech.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
13575-88-02

Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň I. - II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 23,24
Cena: 1.85 €
Jazyk: slovensky
312 strán, 8.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.73 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
Kukučín tu spracúva ľúbostnú drámu mladého štúrovského básnika Sama Bohdana Hroboňa, očareného českou národovkyňou Bohuslavou Rajskou. Spisovateľ na pozadí ľúbostného príbehu odhalil sociálne, politické i kultúrne pomery, myšlienkové ovzdušie českého a sčasti aj slovenského prostredia z obrodeneckých čias.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
12045-88-01

Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 24
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
326 strán, náklad 28 000 ks, 7.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 19 cm x 13.7 cm
2. diel románu.

Kukučín tu spracúva ľúbostnú drámu mladého štúrovského básnika Sama Bohdana Hroboňa, očareného českou národovkyňou Bohuslavou Rajskou. Spisovateľ na pozadí ľúbostného príbehu odhalil sociálne, politické i kultúrne pomery, myšlienkové ovzdušie českého a sčasti aj slovenského prostredia z obrodeneckých čias.
image_1
image_2
Kukučín Martin
Dedinský román
1.40 €
image_1
image_2
Stendhal
Lucien Leuwen II.
0.80 €
image_1
image_2
Jégé
Adam Šangala
2.10 €
image_1
image_2
Turgenev Sergejevič Ivan
Dym - Novina
2.82 €
image_1
image_2
Stendhal
Lucien Leuwen I.
0.60 €
image_1
image_2
Stendhal
Lucien Leuwen I. - II.
2.32 €
image_1
image_2
Sládkovič Andrej
Marína
4.80 €
image_1
image_2
Jirásek Alois
Medzi prúdmi II. - Ohnivcov syn
1.00 €
image_1
image_2
Jirásek Alois
Medzi prúdmi III. - O tri hlasy
1.00 €
image_1
image_2
Gogoľ Vasilievič Nikolaj
Mirhorod
3.50 €
image_1
image_2
Veres Péter
Na sluhovskom chlebe
1.00 €
image_1
image_2
Sienkiewicz Henryk
Novely
2.25 €
image_1
image_2
Stašek Antal
O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch
1.30 €
image_1
image_2
Saltykov-Ščedrin
Obrázky z Gubernie
3.80 €
image_1
image_2
Čechov Pavlovič Anton
Poviedky 1
5.00 €
image_1
image_2
Maupassant De Guy
Výber z noviel
0.50 €
image_1
image_2
Novikov Alexej
Zrodenie muzikanta
1.20 €
image_1
image_2
Gregor-Tajovský Jozef
Dielo III.
4.22 €
image_1
image_2
Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň I. - II.
1.85 €
image_1
image_2
Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň II.
1.00 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 91704 titulov.

Kuriozity
Kuriozity