Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Náš antikvariát nedávno oslávil 22 rokov!!! :)))


HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Slovenske vydavatelstvo krasnej literatury [ 283 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Kukučín Martin - Dedinský román 13576-88-02

Kukučín Martin
Dedinský román


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1952
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 11
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
244 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 19.5 cm x 14 cm
Výber z Kukučínových dedinských rozprávok. Dedinský román je apoteózou úprimnej manželskej lásky a predrádza autorov odpor k obchodnému chápaniu rodinných zväzkov, ktoré sa vtedy stávalo zvykom.

Mišo
Dedinský román
Rysavá jalovica
Zakáša - darmo je!
A N T I K V A R I Á T
Stendhal - Lucien Leuwen II. 115585-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1952
Edícia svetových klasikov zv.č.: 2
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky
448 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Dvojzväzkový historický román. 2.diel.
Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
A N T I K V A R I Á T
Jégé - Adam Šangala 12423-88-01

Jégé
Adam Šangala


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 12
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad 46 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
A N T I K V A R I Á T
Turgenev Sergejevič Ivan - Dym - Novina 34067-88-01

Turgenev Sergejevič Ivan
Dym - Novina


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 17
Cena: 2.82 €
Jazyk: slovensky
528 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Kniha je v slovenčine.

V obou svý,ch poslední,ch romá,nech Turgeně,v vylí,č,il typy revoluč,ní, raznoč,inecké, inteligence. V "Dý,mu", v ně,mž, se proplé,tá, milostná, zá,pletka s politický,m pamfletem, vytvoř,il karikaturu na vojenskou š,pič,ku reakč,ní, aristokracie a na skupinu ruský,ch revolucioná,ř,ů,, pů,sobí,cí,ch v emigraci, své, společ,enské, i politické, kredo vyjá,dř,il ú,sty Potugina, raznoč,ince oddané,ho zá,padní, kultuř,e a zá,padní, civilisaci. - V "Novině," Turgeně,v zobrazil neú,spě,ch ná,rodnictví,, které, vš,ak odsuzoval s posic liberá,lní, š,lechty. Ú,stř,ední, postavou i romá,nu - a podle autorova ná,zoru té,ž, muž,em budoucnosti - je prostý,, prakticky založ,ený, Solomin, př,edstavitel burž,oasní,ho a obchodně, prů,myslové,ho Ruska, který, se snaž,í, zlepš,it postavení, lidu reformami, osvě,tovou prací, a technický,m pokrokem.
A N T I K V A R I Á T
Stendhal - Lucien Leuwen I. 156851-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen I.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 1
Cena: 0.60 €
Jazyk: slovensky
320 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A, previazané), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
1.diel

Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
A N T I K V A R I Á T
Stendhal - Lucien Leuwen I. - II. 34831-88-01

Stendhal
Lucien Leuwen I. - II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 1, 2
Cena: 2.32 €
Jazyk: slovensky
768 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav B - prvý diel bez obalu), viaz., hmotnosť: 0.92 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Dvojzväzkový historický román. Román francúzskeho autora, v ktorom podáva obraz spoločnosti za panovania Ľudovíta Filipa. Lucien je jediný syn bohatého bankára, pre účasť na demonštrácii ho vylúčia z polytechniky, vstúpi do pluku, otcovo bohatstvo mu otvára dvere.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Medzi prúdmi II. - Ohnivcov syn 139674-88-01

Jirásek Alois
Medzi prúdmi II. - Ohnivcov syn


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
244 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.9 cm x 14 cm
2.diel
Trojzväzkový román je vstupnou časťou veľkého husitského cyklu. Zachytávajú časť českých dejín, s jej veľkými postavami ale aj obyčajným ľudom.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Medzi prúdmi III. - O tri hlasy 139045-88-01

Jirásek Alois
Medzi prúdmi III. - O tri hlasy


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
512 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.572 kg, rozmer: 21.1 cm x 14.5 cm
3.diel
Trojzväzkový román je vstupnou časťou veľkého husitského cyklu. Zachytávajú časť českých dejín, s jej veľkými postavami ale aj obyčajným ľudom.
A N T I K V A R I Á T
Veres Péter - Na sluhovskom chlebe 35794-88-03

Veres Péter
Na sluhovskom chlebe


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Prameň
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
714 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.75 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Maďarský román, ktorého dej sa začína v druhej polovici 19. storočia o živote na maďarskej dedine.
A N T I K V A R I Á T
Sienkiewicz Henryk - Novely 55589-88-01

Sienkiewicz Henryk
Novely


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 8
Cena: 2.25 €
Jazyk: slovensky
332 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zbierka Sienkiewiczových noviel a poviedok.
A N T I K V A R I Á T
Stašek Antal - O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch 20484-88-01

Stašek Antal
O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Odkazy našej klasiky
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
298 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Je to jeden z najpresvedčivejších románov Antala Staška, ktorý rozvíja dva motívy hlavnej postavy rebelantského ševca Matúša, neskrotný hnev, ba nenávisť proti utláčateľom a rovnako neskrotná ľúbostná vášeň. Dejová osnova v účinnej umeleckej forme priblíži nám udalosti búrlivých revolučných rokov 1948-1949.
A N T I K V A R I Á T
Maupassant De Guy - Výber z noviel 108306-88-01

Maupassant De Guy
Výber z noviel


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 16
Cena: 0.50 €
Jazyk: slovensky
536 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaná, fľakatá, povolená väzba), viaz., hmotnosť: 0.628 kg, rozmer: 21.7 cm x 15.1 cm
Zbierka noviel a poviedok.
A N T I K V A R I Á T
Jesenský Janko - Ženích a iné rozprávky 2513-88-01

Jesenský Janko
Ženích a iné rozprávky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 15
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
212 strán, náklad 40 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
Jadrom rozprávok je obraz maloburžoázneho života v slovenských mestečkách. Jesenský v nich žeravým humorom odhaľuje, čo je hýbadlom meštiackej spoločnosti, čo je obsahom jej konania, jej falošnej ušľachtilosti i skutočnej zločinnosti, jej spoločenského pechorenia sa a vystatovania, povyšovanie sa medzi pánov, a ukazuje, ako ďaľeko za tým ostávajú ľudské vášne, láska k žene, priateľom a láska k svojeti.

Ženích
Papuča
Elenka
Slovo lásky
Nešťastník
Koniec lásky
Štvorylka
Otroci
Bozk
Koketka
Doktor
Vydaj
A N T I K V A R I Á T
Gregor-Tajovský Jozef - Dielo III. 34474-97-01

Gregor-Tajovský Jozef
Dielo III.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Dielo v šiestich zväzkoch zv.č.: 3
Cena: 4.22 €
Jazyk: slovensky
344 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Obsahuje hry: Ženský zákon, Nový život, Matka, Tma, Statky-zmätky, V službe, Hriech.
A N T I K V A R I Á T
Kukučín Martin - Lukáš Blahosej Krasoň I. - II. 13575-88-02

Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň I. - II.


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 23,24
Cena: 1.85 €
Jazyk: slovensky
312 strán, 8.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.73 kg, rozmer: 19 cm x 14 cm
Kukučín tu spracúva ľúbostnú drámu mladého štúrovského básnika Sama Bohdana Hroboňa, očareného českou národovkyňou Bohuslavou Rajskou. Spisovateľ na pozadí ľúbostného príbehu odhalil sociálne, politické i kultúrne pomery, myšlienkové ovzdušie českého a sčasti aj slovenského prostredia z obrodeneckých čias.
A N T I K V A R I Á T
Saltykov - Ščedrin - Pompadúri a pompadúrky 54724-88-01

Saltykov - Ščedrin
Pompadúri a pompadúrky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Edícia svetových klasikov zv.č.: 22
Cena: 3.85 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
12 poviedok nás pozýva do ruských gubernií po roľníckej reforme v roku 1861...
A N T I K V A R I Á T
Zagorčinov Stojan - Posledný deň 81703-88-01

Zagorčinov Stojan
Posledný deň


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Prameň zv.č.: 16
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
488 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.534 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.9 cm
Historický román z Bulharska.
A N T I K V A R I Á T
Kociubinskij Mychajlo Mychajlovič - Poviedky 34802-88-02

Kociubinskij Mychajlo Mychajlovič
Poviedky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Edícia svetových klasikov zv.č.: 39
Cena: 2.20 €
Jazyk: slovensky
492 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.56 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Výber dvadsiatich psychologických poviedok v sociálnom ladení z diela ukrajinského spisovateľa, pokladaného za predchodcu socialistického realizmu v ukrajinskej literatúre.
A N T I K V A R I Á T
Záborský Jonáš - Rozprávky
Záborský Jonáš - Rozprávky ilustr.1
17286-88-02

Záborský Jonáš
Rozprávky


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Hviezdoslavova knižnica zv.č.: 22
Cena: 3.20 €
Jazyk: slovensky
386 strán, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 19 cm x 13.5 cm
Šofránkovci
Chruňo a Mandragora
Frndolína
Faustiáda
A N T I K V A R I Á T
Markov Georgij - Strogovovci 9368-88-01

Markov Georgij
Strogovovci


Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954
Sovietska tvorba zv.č.: 3
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
644 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román v širokom a mohutnom prúde zachytáva búrlivé udalosti, myšlienkové a politické kvasenie, sociálne vrenie obdobia od rusko-japonskej vojny a neúspešnej revolúcie ruského proletariátu r. 1905 po svetovú vojnu a víťazstvo Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie r. 1917. Do tohto historického rámca spisovateľ zasadil pohnutý osud dvoch generácií rodín Strogovovcov. V románe defiluje celý rad rozličných postáv, ako napr. dedo Fiška, ktorý síce patrí do generácie otca Zachara Strogova, no srdcom a činom do generácie mladšej, celkom strhnutej revolúciou, nadšene bojujúcej za nový, socialistický poriadok. Utešene je vykreslený ľúbostný vzťah Artoma a Maňušky.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 94966 titulov.